Geri Dön

KLSER | Kaleseramik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,31
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,29
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 7.771.866.309,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 295.264.310,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLSER
Sektör DEKORATIF VE ARTISTIK KARO FAYANS, YER KAROSU, GRANIT SERAMIK, CEPHE KAPLAMASI, RÖLIEF, MOZAIK, HER TÜRLÜ SPLIT VE FASAT KAPLAMA MALZEMESI ALÇAK VE YÜKSEK GERILIM IZOLATÖRLERI, ELEKTROPORSELEN, STEATID VE PORSELEN TEKNIK SERAMIKLER; SIHHI TESISAT MALZEMELERI ARAÇ VE GEREÇLERI, FAYANS VE PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI, ATEŞ TUĞLASI, ŞAMOT PORSELENDEN MAMUL SIRLI, SIRSIZ ÇEŞITLI PLAKA VE BORULAR, HER TÜRLÜ IZOLASYON MALZEMESI, SERAMIK YAPIŞTIRICILARI, DOLGU MALZEMELERI VE HARÇLAR BÜTÜN ÇEŞIT VE ŞEKILLERI ILE BILUMUM FAYANS, YER KAROSU PORSELEN VE SERAMIK EŞYA VE EMTIA IMALI, DAHILI SATIŞI, ITHALI, IHRACI.
Adres LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon 0212 3715253 (5227)
Faks 0286 4168833
Web www.kale.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 315.205.880,62 61,23
TOPLAM 514.778.660,51 100,00
VICTORY INTERNATIONAL AG 74.000.000,00 14,38
DİĞER 125.572.779,89 24,39
Toplam 1.029.557.321,02 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kale Italia S.R.L. 2.700.000,00 100,00
OOO Kaleseramik Rusya Ltd. 29.700.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.713.708.850,00 5.400.994.680,00 3.459.981.987,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 8.186.069.929,00 4.158.924.067,00 2.610.651.339,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.527.638.921,00 1.242.070.613,00 849.330.648,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.527.638.921,00 1.242.070.613,00 849.330.648,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 576.486.933,00 314.619.441,00 211.290.296,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.112.140.897,00 573.901.987,00 335.724.918,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 70.376.530,00 22.980.675,00 14.350.756,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.313.835.589,00 487.005.143,00 412.462.864,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 703.718.714,00 459.305.963,00 335.734.965,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 378.751.436,00 358.267.690,00 364.692.577,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 117.563.441,00 93.179.240,00 84.834.242,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 33.938.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.516.107,00 3.072.030,00 2.047.912,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 405.364.597,00 420.343.062,00 424.488.072,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 455.709.106,00 766.553.981,00 439.239.577,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.361.171.935,00 738.684.986,00 463.159.109,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 378.553.427,00 448.212.057,00 400.568.540,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 83.289.117,00 -361.624.619,00 -152.987.742,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 73.104.994,00 43.786.177,00 43.589.099,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 10.184.123,00 -405.410.796,00 -196.576.841,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 295.264.310,00 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 295.264.310,00 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 295.264.310,00 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -175.915.361,00 -141.073.240,00 -154.251.374,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -166.050.739,00 -161.490.447,00 -153.243.523,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 341.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -71.135.720,00 -42.425.712,00 -38.309.786,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -71.135.720,00 -42.425.712,00 -38.309.786,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -247.051.081,00 -183.498.952,00 -192.561.160,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 48.213.229,00 626.337.724,00 360.995.122,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 48.213.229,00 626.337.724,00 360.995.122,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.074.481.651,00 7.055.444.414,00 5.260.691.497,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.281.572.739,00 2.565.894.104,00 530.059.342,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 43.953.395,00 125.921.084,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.717.718.094,00 2.049.630.294,00 2.040.178.719,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.613.817,00 727.599,00 5.538.069,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.694.104.277,00 2.048.902.695,00 2.034.640.650,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 131.760.739,00 84.052.660,00 98.687.310,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.760.739,00 84.052.660,00 98.687.310,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 30.991.833,00 358.546.274,00 0,00 0,00
Stoklar 2.738.740.144,00 2.106.560.053,00 1.845.974.389,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 144.099.170,00 118.506.503,00 130.381.988,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.559.743,00 19.196.722,00 121.183.636,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.031.022,00 36.658.850,00 9.758.755,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 7.074.481.651,00 7.055.444.414,00 5.260.691.497,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.426.084.481,00 2.966.491.020,00 2.564.181.624,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.367.971,00 0,00 8.437.357,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 245.079.072,00 184.049.940,00 188.240.011,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.105.682.087,00 1.442.020.367,00 1.296.414.639,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.807.984,00 118.989.657,00 97.064.922,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.807.984,00 118.989.657,00 97.064.922,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 685.869.968,00 1.109.848.921,00 904.491.669,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.500.566.132,00 10.021.935.434,00 7.824.873.121,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.643.595.714,00 4.162.922.596,00 4.842.821.704,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.446.125.687,00 1.319.840.929,00 2.315.753.012,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 1.143.629.569,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 346.069.999,00 304.946.200,00 201.657.105,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.182.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 2.102.511.392,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.357.133.270,00 2.126.288.251,00 1.894.113.594,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 95.727.478,00 286.844.952,00 196.398.800,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.261.405.792,00 1.839.443.299,00 1.697.714.794,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 121.614.563,00 66.558.868,00 62.155.673,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 2.749.511,00 2.132.005,00 1.865.853,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.865.853,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.749.511,00 2.132.005,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 326.125.603,00 223.218.335,00 279.890.622,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.364.388,00 107.880.786,00 61.529.009,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.500.000,00 98.397.320,00 42.045.542,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.864.388,00 9.483.466,00 19.483.467,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.289.331,00 5.371.376,00 25.856.836,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.085.104.109,00 928.472.608,00 958.441.431,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 588.759.479,00 618.933.526,00 652.169.447,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.214.428,00 26.467.807,00 18.053.989,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 264.225.168,00 309.539.082,00 306.271.984,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 264.225.168,00 309.539.082,00 306.271.984,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.728.699.823,00 5.091.395.204,00 5.801.263.135,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.771.866.309,00 4.930.540.230,00 2.023.609.986,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.771.866.309,00 4.930.540.230,00 2.023.609.986,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 514.778.661,00 514.778.661,00 405.388.196,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.580.233.717,00 45.060.719,00 45.060.719,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.392.500.989,00 2.639.497.177,00 107.300.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -411.289.967,00 -290.513.423,00 -303.691.557,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -413.579.955,00 -342.277.105,00 -334.030.181,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -413.579.955,00 -342.277.105,00 -334.030.181,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.998.582,00 -69.984.963,00 -65.869.037,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 171.554.466,00 36.617.954,00 36.617.954,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.649.177.285,00 1.245.247.429,00 1.245.247.429,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 295.264.310,00 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.500.566.132,00 10.021.935.434,00 7.824.873.121,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi