Geri Dön

KLSER | Kaleseramik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 4.930.540.230,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 1.695.198.081,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLSER
Sektör DEKORATIF VE ARTISTIK KARO FAYANS, YER KAROSU, GRANIT SERAMIK, CEPHE KAPLAMASI, RÖLIEF, MOZAIK, HER TÜRLÜ SPLIT VE FASAT KAPLAMA MALZEMESI ALÇAK VE YÜKSEK GERILIM IZOLATÖRLERI, ELEKTROPORSELEN, STEATID VE PORSELEN TEKNIK SERAMIKLER; SIHHI TESISAT MALZEMELERI ARAÇ VE GEREÇLERI, FAYANS VE PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYALARI, ATEŞ TUĞLASI, ŞAMOT PORSELENDEN MAMUL SIRLI, SIRSIZ ÇEŞITLI PLAKA VE BORULAR, HER TÜRLÜ IZOLASYON MALZEMESI, SERAMIK YAPIŞTIRICILARI, DOLGU MALZEMELERI VE HARÇLAR BÜTÜN ÇEŞIT VE ŞEKILLERI ILE BILUMUM FAYANS, YER KAROSU PORSELEN VE SERAMIK EŞYA VE EMTIA IMALI, DAHILI SATIŞI, ITHALI, IHRACI.
Adres LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon 0212 3715253 (5227)
Faks 0286 4168833
Web www.kale.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 315.205.880,62 61,23
TOPLAM 514.778.660,51 100,00
VICTORY INTERNATIONAL AG 74.000.000,00 14,38
DİĞER 125.572.779,89 24,39
Toplam 1.029.557.321,02 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kale Italia S.R.L. 2.700.000,00 100,00
OOO Kaleseramik Rusya Ltd. 29.700.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.400.994.680,00 3.459.981.987,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -4.158.924.067,00 -2.610.651.339,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.242.070.613,00 849.330.648,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.242.070.613,00 849.330.648,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -314.619.441,00 -211.290.296,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -573.901.987,00 -335.724.918,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.980.675,00 -14.350.756,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 487.005.143,00 412.462.864,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -459.305.963,00 -335.734.965,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 358.267.690,00 364.692.577,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 93.179.240,00 84.834.242,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.072.030,00 2.047.912,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 420.343.062,00 424.488.072,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 766.553.981,00 439.239.577,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -738.684.986,00 -463.159.109,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 448.212.057,00 400.568.540,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 361.624.619,00 152.987.742,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -43.786.177,00 -43.589.099,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 405.410.796,00 196.576.841,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -141.073.240,00 -154.251.374,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -161.490.447,00 -153.243.523,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -42.425.712,00 -38.309.786,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -42.425.712,00 -38.309.786,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -183.498.952,00 -192.561.160,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 626.337.724,00 360.995.122,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.055.444.414,00 5.260.691.497,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.565.894.104,00 530.059.342,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 43.953.395,00 125.921.084,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.049.630.294,00 2.040.178.719,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 727.599,00 5.538.069,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.048.902.695,00 2.034.640.650,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 84.052.660,00 98.687.310,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.052.660,00 98.687.310,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 30.991.833,00 358.546.274,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.106.560.053,00 1.845.974.389,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 118.506.503,00 130.381.988,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.196.722,00 121.183.636,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 36.658.850,00 9.758.755,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 7.055.444.414,00 5.260.691.497,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.966.491.020,00 2.564.181.624,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 8.437.357,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 184.049.940,00 188.240.011,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.442.020.367,00 1.296.414.639,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.989.657,00 97.064.922,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.989.657,00 97.064.922,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.109.848.921,00 904.491.669,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.021.935.434,00 7.824.873.121,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.162.922.596,00 4.842.821.704,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.319.840.929,00 2.315.753.012,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 1.143.629.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 304.946.200,00 201.657.105,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.126.288.251,00 1.894.113.594,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 286.844.952,00 196.398.800,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.839.443.299,00 1.697.714.794,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.558.868,00 62.155.673,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 2.132.005,00 1.865.853,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.865.853,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.132.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 223.218.335,00 279.890.622,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 107.880.786,00 61.529.009,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 98.397.320,00 42.045.542,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.483.466,00 19.483.467,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.371.376,00 25.856.836,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 928.472.608,00 958.441.431,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 618.933.526,00 652.169.447,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 592.465.719,00 2.102.511.392,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.467.807,00 18.053.989,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 309.539.082,00 306.271.984,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 309.539.082,00 306.271.984,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.091.395.204,00 5.801.263.135,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.930.540.230,00 2.023.609.986,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.930.540.230,00 2.023.609.986,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 514.778.661,00 405.388.196,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.060.719,00 45.060.719,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.639.497.177,00 107.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -290.513.423,00 -303.691.557,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -342.277.105,00 -334.030.181,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -342.277.105,00 -334.030.181,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.984.963,00 -65.869.037,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -69.984.963,00 -65.869.037,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.617.954,00 36.617.954,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.245.247.429,00 1.245.247.429,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 809.836.676,00 553.556.282,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.021.935.434,00 7.824.873.121,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi