Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -1,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,92
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı 68,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,69
Dibe Uzaklık 0,92
Piyasa Değeri (USD) 1.871.244.635,19
Piyasa Değeri (TL) 10.900.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.417.287.000,00
Sermaye (TL) 500.000.000,00
Net Kar (TL) 160.293.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KLNMA
Sektör Bankacılık
Adres Necatibey Cad: No: 98 06100 Yenişehir/Ankara
Telefon (0312) 2318400
Faks (0312) 2313125
Web http://www.kalkinma.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.592.336,51 0,92
T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI 495.407.663,49 99,08
Toplam 500.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş. 1.246.400,00 99,71
İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON 7.155.000,00 6,25
MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. 474.956,00 31,14
TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 2.179.154,00 0,36
TASFİYE HALİNDE KALKINMA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.999.930,00 100,00
TASFİYE HALİNDE TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1.431.875,00 24,69
Tarih Açıklama Katsayı
30.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.11.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,41
09.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
22.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
27.10.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.05.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
17.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
02.07.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
13.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,61
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 689.072.000,00 464.756.000,00 239.571.000,00 110.426.000,00 375.009.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 496.229.000,00 339.395.000,00 166.333.000,00 74.886.000,00 259.665.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalardan Alınan Faizler 102.687.000,00 60.087.000,00 41.146.000,00 20.947.000,00 67.540.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 64.965.000,00 46.598.000,00 20.744.000,00 9.182.000,00 31.345.000,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 25.189.000,00 18.674.000,00 11.346.000,00 5.409.000,00 16.421.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 16.406.000,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Finansal Kiralama Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faiz Gelirleri 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 38.000,00
FAİZ GİDERLERİ -232.346.000,00 -154.055.000,00 -64.827.000,00 -27.020.000,00 -95.587.000,00
Mevduata Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -232.279.000,00 -154.018.000,00 -64.820.000,00 -27.018.000,00 -93.768.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -63.000,00 -36.000,00 -7.000,00 -2.000,00 -1.819.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faiz Giderleri -4.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 456.726.000,00 310.701.000,00 174.744.000,00 83.406.000,00 279.422.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 26.425.000,00 14.787.000,00 10.797.000,00 2.976.000,00 12.718.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 27.296.000,00 15.496.000,00 11.307.000,00 3.339.000,00 13.328.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 772.000,00 544.000,00 224.000,00 88.000,00 1.031.000,00
Diğer 26.524.000,00 14.952.000,00 11.083.000,00 3.251.000,00 12.297.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -871.000,00 -709.000,00 -510.000,00 -363.000,00 -610.000,00
Gayri Nakdi Kredilere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 1.791.000,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 296.000,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -4.925.000,00 -18.796.000,00 -5.367.000,00 -340.000,00 -3.642.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 19.000,00 12.000,00 4.000,00 0,00 -3.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -4.944.000,00 -18.808.000,00 -5.371.000,00 -340.000,00 -3.639.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 15.688.000,00 12.007.000,00 8.744.000,00 2.893.000,00 6.350.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 295.144.000,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.098.000,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -31.335.000,00 -24.977.000,00 -14.728.000,00 -6.725.000,00 -90.402.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 244.787.000,00 78.162.000,00 55.304.000,00 4.726.000,00 164.644.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 244.787.000,00 78.162.000,00 55.304.000,00 4.726.000,00 164.644.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -84.494.000,00 -49.421.000,00 -28.524.000,00 -14.879.000,00 -36.378.000,00
Cari Vergi Karşılığı -85.310.000,00 -50.264.000,00 -28.354.000,00 -14.598.000,00 -36.120.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 -258.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 160.293.000,00 28.741.000,00 26.780.000,00 -10.153.000,00 128.266.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 160.293.000,00 28.741.000,00 26.780.000,00 -10.153.000,00 128.266.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 160.293.000,00 28.741.000,00 26.780.000,00 -10.153.000,00 128.266.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.430.000,00 457.000,00 773.000,00 3.076.000,00 710.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 419.529.000,00 661.967.000,00 685.250.000,00 1.110.348.000,00 1.335.190.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.206.351.000,00 959.549.000,00 611.924.000,00 545.693.000,00 326.024.000,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 316.014.000,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.000,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 257.341.000,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 13.641.528.000,00 14.235.795.000,00 9.074.651.000,00 7.473.464.000,00 6.928.921.000,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.878.318.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 6.878.318.000,00
Takipteki Krediler 123.142.000,00 123.220.000,00 123.090.000,00 122.958.000,00 123.012.000,00
Özel Karşılıklar (-) -72.884.000,00 -72.855.000,00 -72.832.000,00 -72.535.000,00 -72.409.000,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 72.954.000,00 76.269.000,00 57.668.000,00 47.491.000,00 46.804.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 72.954.000,00 76.269.000,00 57.668.000,00 47.491.000,00 46.804.000,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 35.992.000,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.812.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 20.000,00 88.000,00 87.000,00 12.000,00 9.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 20.000,00 88.000,00 87.000,00 12.000,00 9.000,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 61.106.000,00 61.505.000,00 62.730.000,00 65.036.000,00 63.452.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.706.000,00 2.009.000,00 2.312.000,00 2.620.000,00 1.048.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 894.000,00 904.000,00 915.000,00 926.000,00 937.000,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957.000,00
Cari Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.744.000,00 2.356.000,00 3.955.000,00 4.251.000,00 4.957.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 39.231.000,00 49.352.000,00 12.036.000,00 10.271.000,00 17.770.000,00
AKTİF TOPLAMI 15.714.810.000,00 16.376.752.000,00 10.797.160.000,00 9.561.945.000,00 8.983.163.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 13.570.125.000,00 14.282.479.000,00 8.958.851.000,00 7.812.262.000,00 7.315.664.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 862.000,00 1.075.000,00 563.000,00 145.000,00 130.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bonolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONLAR 17.890.000,00 408.621.000,00 313.334.000,00 289.883.000,00 268.615.000,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 18.622.000,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 69.690.000,00 84.889.000,00 26.649.000,00 27.426.000,00 6.051.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 267.648.000,00 281.491.000,00 197.183.000,00 170.724.000,00 108.753.000,00
Genel Karşılıklar 226.817.000,00 239.557.000,00 159.456.000,00 134.395.000,00 72.623.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 40.829.000,00 41.932.000,00 37.725.000,00 36.327.000,00 36.128.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Karşılıklar 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 9.063.000,00
Cari Vergi Borcu 35.038.000,00 22.654.000,00 16.265.000,00 15.561.000,00 9.063.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 336.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 1.417.287.000,00 1.295.543.000,00 1.284.315.000,00 1.245.944.000,00 1.256.265.000,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Sermaye Yedekleri 207.656.000,00 207.656.000,00 207.656.000,00 207.656.000,00 222.066.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.582.000,00 1.582.000,00 1.582.000,00 1.582.000,00 1.582.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.546.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 206.074.000,00 206.074.000,00 206.074.000,00 206.074.000,00 207.938.000,00
Kar Yedekleri 522.318.000,00 405.933.000,00 405.933.000,00 405.933.000,00 405.933.000,00
Yasal Yedekler 39.142.000,00 32.150.000,00 32.150.000,00 32.150.000,00 32.150.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 480.290.000,00 370.897.000,00 370.897.000,00 370.897.000,00 370.897.000,00
Diğer Kar Yedekleri 2.886.000,00 2.886.000,00 2.886.000,00 2.886.000,00 2.886.000,00
Kar veya Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 128.266.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0,00 128.266.000,00 128.266.000,00 128.266.000,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 160.293.000,00 28.741.000,00 26.780.000,00 -10.153.000,00 128.266.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 15.714.810.000,00 16.376.752.000,00 10.797.160.000,00 9.561.945.000,00 8.983.163.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi