Geri Dön

KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,01
BIST-100'deki Ağırlığı 0,36
F/K Oranı 4,30
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,31
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 110.364.333,74
Piyasa Değeri (TL) 3.484.500.000,00
Özsermaye (TL) 1.509.948.767,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 809.752.705,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu KLKIM
Sektör çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek
Adres Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul
Telefon 0212 423 00 18
Faks 0212 693 73 93
Web www.kalekim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 315.892.633,96 68,67
TOPLAM 460.000.000,00 100,00
DİĞER 144.107.366,04 31,33
Toplam 920.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. 1.125.000,00 75,00
Kalekim Romania S.A. 2.000.000,00 50,00
OOO KALEKİM 668.500.000,00 100,00
SARL HA BUILDING INDUSTRY 145.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.09.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
10.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.545.150.255,00 1.450.332.943,00 602.197.975,00 2.143.274.370,00 1.418.778.037,00
Satışların Maliyeti (-) -1.499.208.529,00 -884.939.347,00 -377.564.132,00 -1.357.033.082,00 -896.815.821,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.045.941.726,00 565.393.596,00 224.633.843,00 786.241.288,00 521.962.216,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.045.941.726,00 565.393.596,00 224.633.843,00 786.241.288,00 521.962.216,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -157.364.037,00 -99.769.888,00 -50.236.051,00 -113.812.238,00 -75.739.370,00
Pazarlama Giderleri (-) -274.339.560,00 -146.112.187,00 -64.185.798,00 -246.470.739,00 -169.672.180,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.321.092,00 -4.314.975,00 -2.121.328,00 -4.275.029,00 -3.208.005,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 239.323.536,00 123.056.241,00 31.746.923,00 180.125.250,00 159.314.211,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -242.102.639,00 -144.803.575,00 -38.044.423,00 -177.268.625,00 -156.251.633,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 605.137.934,00 293.449.212,00 101.793.166,00 424.539.907,00 276.405.239,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 82.927.725,00 69.926.937,00 2.441.106,00 59.224.780,00 24.578.331,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.900,00 0,00 0,00 -129.193,00 -227.203,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 -3.670.826,00 -3.670.826,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 688.059.759,00 363.376.149,00 104.234.272,00 479.964.668,00 297.085.541,00
Finansman Gelirleri 119.033.686,00 78.485.373,00 28.524.335,00 64.015.560,00 48.227.346,00
Finansman Giderleri (-) -65.707.502,00 -30.497.462,00 -11.253.447,00 -35.952.126,00 -24.066.138,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 741.385.943,00 411.364.060,00 121.505.160,00 508.028.102,00 321.246.749,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -138.201.002,00 -67.701.411,00 -20.153.039,00 16.625.310,00 -47.201.169,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -138.069.640,00 -58.086.476,00 -18.460.537,00 -68.479.901,00 -67.858.715,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -131.362,00 -9.614.935,00 -1.692.502,00 85.105.211,00 20.657.546,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 603.184.941,00 343.662.649,00 101.352.121,00 524.653.412,00 274.045.580,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 603.184.941,00 343.662.649,00 101.352.121,00 524.653.412,00 274.045.580,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 34.956.314,00 20.279.999,00 7.325.291,00 17.790.903,00 8.707.149,00
- Ana Ortaklık Payları 568.228.627,00 323.382.650,00 94.026.830,00 506.862.509,00 265.338.431,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.893.954,00 -9.471.854,00 0,00 -22.112.974,00 -8.105.631,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.557.995,00 -11.557.995,00 0,00 -26.967.041,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.664.041,00 2.086.141,00 0,00 4.854.067,00 -8.105.631,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.555.177,00 -3.087.073,00 -945.596,00 -6.906.025,00 -7.029.551,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.555.177,00 -3.087.073,00 -945.596,00 -6.906.025,00 -7.029.551,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -12.449.131,00 -12.558.927,00 -945.596,00 -29.018.999,00 -15.135.182,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 590.735.810,00 331.103.722,00 100.406.525,00 495.634.413,00 258.910.398,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 2.086.141,00 0,00 4.854.067,00 -10.260.294,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.099.345.282,00 1.735.229.488,00 1.355.840.307,00 1.301.450.570,00 1.086.434.389,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 737.825.556,00 520.611.458,00 453.070.378,00 498.806.148,00 239.614.990,00
Finansal Yatırımlar 86.978.721,00 115.058.183,00 40.425.788,00 48.855.538,00 120.283.676,00
Ticari Alacaklar 841.912.304,00 734.597.161,00 563.566.906,00 501.364.411,00 462.358.582,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.587.031,00 6.159.019,00 3.790.711,00 2.486.356,00 1.947.416,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 838.325.273,00 728.438.142,00 559.776.195,00 498.878.055,00 460.411.166,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.043.532,00 763.376,00 640.816,00 250.629,00 205.979,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.043.532,00 763.376,00 640.816,00 250.629,00 205.979,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 288.090.461,00 283.005.423,00 231.806.529,00 215.757.026,00 229.969.079,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 110.675.778,00 46.403.924,00 30.808.766,00 10.812.979,00 9.497.058,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.317.111,00 1.877.429,00 2.918.200,00 1.709.204,00 1.178.779,00
Diğer Dönen Varlıklar 29.501.819,00 32.912.534,00 32.602.924,00 23.894.635,00 23.326.246,00
ARA TOPLAM 2.099.345.282,00 1.735.229.488,00 1.355.840.307,00 1.301.450.570,00 1.086.434.389,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 609.577.557,00 556.937.445,00 503.103.849,00 495.705.645,00 357.869.342,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 118.998.765,00 118.998.765,00 81.736.200,00 81.736.200,00 50.925.968,00
Maddi Duran Varlıklar 295.401.290,00 271.172.316,00 248.198.453,00 242.108.864,00 186.394.429,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.080.901,00 70.689.908,00 71.506.055,00 72.707.825,00 73.736.337,00
- Şerefiye 20.394.861,00 20.394.861,00 20.394.861,00 20.394.861,00 60.275.755,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.686.040,00 50.295.047,00 51.111.194,00 52.312.964,00 13.460.582,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.317.671,00 73.256.197,00 79.092.489,00 80.784.991,00 25.680.921,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.708.922.839,00 2.292.166.933,00 1.858.944.156,00 1.797.156.215,00 1.444.303.731,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.037.413.289,00 895.474.264,00 588.755.663,00 609.228.822,00 522.361.643,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.684.493,00 90.921.048,00 65.346.887,00 0,00 70.624.127,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.443.569,00 1.430.459,00 1.607.654,00 71.902.250,00 4.353.392,00
Banka Kredileri 94.089.442,00 0,00 753.110,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 603.192.464,00 575.221.062,00 368.616.230,00 396.217.155,00 295.118.984,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.645.934,00 16.298.221,00 9.264.429,00 10.973.726,00 6.920.195,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 591.546.530,00 558.922.841,00 359.351.801,00 385.243.429,00 288.198.789,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.841.300,00 12.092.336,00 8.866.977,00 13.025.691,00 4.003.270,00
Diğer Borçlar 3.350.057,00 519.507,00 286.564,00 234.896,00 237.133,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.297.657,00 467.107,00 232.871,00 182.496,00 184.733,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.400,00 52.400,00 53.693,00 52.400,00 52.400,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 88.911.885,00 73.011.656,00 57.300.854,00 79.901.910,00 34.318.941,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.812.064,00 32.834.515,00 25.107.311,00 6.643.352,00 28.249.744,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 105.707.527,00 67.962.601,00 42.451.882,00 25.310.078,00 69.004.185,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.559.257,00 17.237.177,00 9.415.222,00 24.470.012,00 15.114.630,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 81.148.270,00 50.725.424,00 33.036.660,00 840.066,00 53.889.555,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.469.930,00 41.481.080,00 19.171.304,00 15.993.490,00 16.451.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.948.411,00 49.546.384,00 35.022.168,00 58.269.030,00 42.492.442,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.517.956,00 14.414.198,00 11.214.759,00 11.696.882,00 13.608.307,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.430.455,00 35.132.186,00 23.807.409,00 46.572.148,00 28.884.135,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.430.455,00 35.132.186,00 23.807.409,00 46.572.148,00 28.884.135,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.102.361.700,00 945.020.648,00 623.777.831,00 667.497.852,00 564.854.085,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.606.561.139,00 1.347.146.285,00 1.235.166.325,00 1.129.658.363,00 879.449.646,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.509.948.767,00 1.264.992.992,00 1.165.750.504,00 1.072.669.270,00 845.029.008,00
Ödenmiş Sermaye 460.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 197.350.010,00 197.350.010,00 197.350.010,00 197.350.010,00 197.350.010,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.218.609,00 -40.796.509,00 -31.324.656,00 -31.324.656,00 -17.317.314,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.218.609,00 -40.796.509,00 -31.324.656,00 -31.324.656,00 -17.317.314,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.576.824,00 -6.108.722,00 -3.967.243,00 -3.021.647,00 -3.145.174,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -6.576.824,00 -6.108.722,00 -3.967.243,00 0,00 -3.145.174,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 205.767.612,00 408.732.379,00 151.711.426,00 144.176.200,00 151.711.427,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 132.933.177,00 274.968.410,00 650.489.363,00 143.626.854,00 143.626.854,00
Net Dönem Karı/Zararı 568.228.627,00 323.382.650,00 94.026.830,00 506.862.509,00 265.338.431,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 96.612.372,00 82.153.293,00 69.415.821,00 56.989.093,00 34.420.638,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.708.922.839,00 2.292.166.933,00 1.858.944.156,00 1.797.156.215,00 1.444.303.731,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 60.490.913,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 10.461.649,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -31.324.656,00 0,00 -17.317.314,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi