Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 3,75
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı -15,35
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,04
Dibe Uzaklık 99,92
Piyasa Değeri (USD) 556.226.427,34
Piyasa Değeri (TL) 2.638.710.360,00
Özsermaye (TL) 1.290.711.000,00
Sermaye (TL) 1.332.682.000,00
Net Kar (TL) -171.909.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KIPA
Sektör Perakende ticaret
Adres Yeni Havaalanı Cad. No: 40 Çiğli/İzmir
Telefon 0 232 398 5355
Faks 0 232 398 6355
Web http://www.kipa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 50.025.473,41 3,75
MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.282.656.526,59 96,25
Toplam 1.332.682.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.04.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,03
12.09.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.01.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 5,25
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
07.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
10.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,33
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.10.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,13
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,79
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 497.734.000,00 0,00 1.708.303.000,00 1.201.983.000,00 531.765.000,00
Satışların Maliyeti (-) -378.566.000,00 0,00 -1.267.521.000,00 -898.598.000,00 -410.064.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 119.168.000,00 0,00 440.782.000,00 303.385.000,00 121.701.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 119.168.000,00 0,00 440.782.000,00 303.385.000,00 121.701.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.652.000,00 0,00 -119.531.000,00 -79.738.000,00 -48.494.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -133.949.000,00 0,00 -371.091.000,00 -247.162.000,00 -102.716.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.767.000,00 0,00 20.921.000,00 12.727.000,00 3.489.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.785.000,00 0,00 -73.860.000,00 -36.787.000,00 -1.113.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -40.451.000,00 0,00 -102.779.000,00 -47.575.000,00 -27.133.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 8.095.000,00 937.000,00 932.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -148.000,00 0,00 -3.438.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -40.599.000,00 0,00 -98.122.000,00 -46.638.000,00 -26.201.000,00
Finansman Gelirleri 54.000,00 0,00 585.000,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -19.659.000,00 0,00 -58.444.000,00 -38.879.000,00 -17.972.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -60.204.000,00 0,00 -155.981.000,00 -85.517.000,00 -44.173.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 469.000,00 0,00 -2.757.000,00 -1.469.000,00 -738.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 469.000,00 0,00 -2.757.000,00 -1.469.000,00 -738.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -59.735.000,00 0,00 -158.738.000,00 -86.986.000,00 -44.911.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.653.000,00
DÖNEM KARI/ZARARI -59.735.000,00 0,00 -158.738.000,00 -86.986.000,00 -46.564.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -59.735.000,00 0,00 -158.738.000,00 -86.986.000,00 -46.564.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,04 0,00 -0,12 -0,07 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 663.000,00 663.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 829.000,00 829.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -166.000,00 -166.000,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 663.000,00 663.000,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -59.735.000,00 0,00 -158.075.000,00 -86.323.000,00 -46.564.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -166.000,00 -166.000,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 454.175.000,00 0,00 490.224.000,00 431.649.000,00 392.283.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.921.000,00 0,00 63.048.000,00 75.250.000,00 48.424.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.227.000,00 0,00 15.355.000,00 13.923.000,00 11.559.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.000,00 0,00 35.000,00 0,00 998.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.208.000,00 0,00 15.320.000,00 13.923.000,00 10.561.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.293.000,00 0,00 4.461.000,00 3.476.000,00 3.059.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.293.000,00 0,00 4.461.000,00 3.476.000,00 3.059.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 350.930.000,00 0,00 378.097.000,00 303.520.000,00 266.378.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.216.000,00 0,00 12.869.000,00 25.090.000,00 30.375.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.588.000,00 0,00 16.394.000,00 4.534.000,00 4.372.000,00
ARA TOPLAM 454.175.000,00 0,00 490.224.000,00 425.793.000,00 364.167.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.856.000,00 28.116.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.926.180.000,00 0,00 1.827.084.000,00 1.838.765.000,00 1.793.396.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.510.000,00 0,00 22.541.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.850.102.000,00 0,00 1.766.904.000,00 1.799.750.000,00 1.759.343.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.592.000,00 0,00 23.680.000,00 24.728.000,00 18.970.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.380.355.000,00 0,00 2.317.308.000,00 2.270.414.000,00 2.185.679.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 965.077.000,00 0,00 1.084.602.000,00 966.911.000,00 854.832.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 376.514.000,00 0,00 378.809.000,00 328.611.000,00 299.999.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 520.128.000,00 0,00 610.020.000,00 555.081.000,00 448.300.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 130.684.000,00 0,00 137.855.000,00 45.761.000,00 15.523.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 389.444.000,00 0,00 472.165.000,00 509.320.000,00 432.777.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.267.000,00 0,00 17.174.000,00 22.128.000,00 34.266.000,00
Diğer Borçlar 7.693.000,00 0,00 20.923.000,00 6.276.000,00 4.259.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.693.000,00 0,00 20.923.000,00 6.276.000,00 4.259.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.467.000,00 0,00 4.637.000,00 5.293.000,00 5.284.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 37.821.000,00 0,00 41.100.000,00 44.558.000,00 41.458.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.402.000,00 0,00 4.872.000,00 3.811.000,00 4.108.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.419.000,00 0,00 36.228.000,00 40.747.000,00 37.350.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.187.000,00 0,00 11.939.000,00 4.964.000,00 21.266.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.567.000,00 0,00 81.996.000,00 81.041.000,00 68.626.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.813.000,00 0,00 30.557.000,00 30.557.000,00 20.235.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.813.000,00 0,00 30.557.000,00 30.557.000,00 20.235.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 105.298.000,00 0,00 48.902.000,00 47.614.000,00 46.883.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.089.644.000,00 0,00 1.166.598.000,00 1.047.952.000,00 923.458.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.290.711.000,00 0,00 1.150.710.000,00 1.222.462.000,00 1.262.221.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.290.711.000,00 0,00 1.150.710.000,00 1.222.462.000,00 1.262.221.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.332.682.000,00 0,00 1.332.682.000,00 1.332.682.000,00 1.332.682.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.669.000,00 0,00 45.669.000,00 45.669.000,00 45.669.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 984.493.000,00 0,00 861.321.000,00 866.472.000,00 868.733.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 984.493.000,00 0,00 861.321.000,00 866.472.000,00 868.733.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 709.000,00 0,00 710.000,00 710.000,00 47.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.213.000,00 0,00 2.213.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.014.611.000,00 0,00 -932.437.000,00 -1.177.588.000,00 -1.180.512.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -59.735.000,00 0,00 -158.738.000,00 -86.986.000,00 -46.564.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.380.355.000,00 0,00 2.317.308.000,00 2.270.414.000,00 2.185.679.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi