Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 3,75
BIST-100'deki Ağırlığı 8,07
F/K Oranı -21,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,42
Dibe Uzaklık 99,92
Piyasa Değeri (USD) 1.263.503.528,04
Piyasa Değeri (TL) 5.090.845.240,00
Özsermaye (TL) 1.150.710.000,00
Sermaye (TL) 1.332.682.000,00
Net Kar (TL) -236.377.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KIPA
Sektör Perakende ticaret
Adres Yeni Havaalanı Cad. No: 40 Çiğli/İzmir
Telefon 0 232 398 5355
Faks 0 232 398 6355
Web http://www.kipa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 50.025.473,41 3,75
MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.282.656.526,59 96,25
Toplam 1.332.682.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.04.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,03
12.09.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.01.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 5,25
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
07.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
10.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,33
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.10.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,13
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.12.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,79
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.708.303.000,00 1.201.983.000,00 531.765.000,00 2.338.293.000,00 1.769.410.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.267.521.000,00 -898.598.000,00 -410.064.000,00 -1.796.206.000,00 -1.366.848.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 440.782.000,00 303.385.000,00 121.701.000,00 542.087.000,00 402.562.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 440.782.000,00 303.385.000,00 121.701.000,00 542.087.000,00 402.562.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -119.531.000,00 -79.738.000,00 -48.494.000,00 -193.680.000,00 -158.017.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -371.091.000,00 -247.162.000,00 -102.716.000,00 -423.920.000,00 -314.582.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.921.000,00 12.727.000,00 3.489.000,00 2.824.000,00 2.173.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -73.860.000,00 -36.787.000,00 -1.113.000,00 -38.084.000,00 -29.319.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -102.779.000,00 -47.575.000,00 -27.133.000,00 -110.773.000,00 -97.183.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.095.000,00 937.000,00 932.000,00 10.742.000,00 10.597.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.438.000,00 0,00 0,00 -60.495.000,00 -4.262.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -98.122.000,00 -46.638.000,00 -26.201.000,00 -160.526.000,00 -86.586.000,00
Finansman Gelirleri 585.000,00 0,00 0,00 0,00 609.000,00
Finansman Giderleri (-) -58.444.000,00 -38.879.000,00 -17.972.000,00 -77.594.000,00 -49.879.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -155.981.000,00 -85.517.000,00 -44.173.000,00 -238.120.000,00 -135.856.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.757.000,00 -1.469.000,00 -738.000,00 32.073.000,00 -4.978.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.757.000,00 -1.469.000,00 -738.000,00 32.073.000,00 -4.978.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -158.738.000,00 -86.986.000,00 -44.911.000,00 -206.047.000,00 -135.856.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 -1.653.000,00 -8.248.000,00 -800.000,00
DÖNEM KARI/ZARARI -158.738.000,00 -86.986.000,00 -46.564.000,00 -214.295.000,00 -136.656.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -158.738.000,00 -86.986.000,00 -46.564.000,00 -214.295.000,00 -136.656.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,12 -0,07 0,00 -0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 663.000,00 663.000,00 0,00 872.696.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 871.638.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 829.000,00 829.000,00 0,00 1.058.000,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -166.000,00 -166.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -166.000,00 -166.000,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 663.000,00 663.000,00 0,00 872.696.000,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -158.075.000,00 -86.323.000,00 -46.564.000,00 658.401.000,00 -136.656.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 490.224.000,00 431.649.000,00 392.283.000,00 317.006.000,00 372.339.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 63.048.000,00 75.250.000,00 48.424.000,00 49.166.000,00 91.507.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 15.355.000,00 13.923.000,00 11.559.000,00 10.691.000,00 13.919.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.000,00 0,00 998.000,00 207.000,00 263.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.320.000,00 13.923.000,00 10.561.000,00 10.484.000,00 13.656.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.461.000,00 3.476.000,00 3.059.000,00 3.667.000,00 4.637.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.461.000,00 3.476.000,00 3.059.000,00 3.667.000,00 4.637.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 378.097.000,00 303.520.000,00 266.378.000,00 196.179.000,00 229.393.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.869.000,00 25.090.000,00 30.375.000,00 27.350.000,00 30.187.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.394.000,00 4.534.000,00 4.372.000,00 1.837.000,00 2.696.000,00
ARA TOPLAM 490.224.000,00 425.793.000,00 364.167.000,00 288.890.000,00 372.339.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 5.856.000,00 28.116.000,00 28.116.000,00 37.239.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.827.084.000,00 1.838.765.000,00 1.793.396.000,00 1.806.758.000,00 956.481.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.766.904.000,00 1.799.750.000,00 1.759.343.000,00 1.771.812.000,00 916.468.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.680.000,00 24.728.000,00 18.970.000,00 19.510.000,00 23.701.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.317.308.000,00 2.270.414.000,00 2.185.679.000,00 2.123.764.000,00 1.328.820.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.084.602.000,00 966.911.000,00 854.832.000,00 747.919.000,00 775.443.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 378.809.000,00 328.611.000,00 299.999.000,00 329.631.000,00 333.437.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 610.020.000,00 555.081.000,00 448.300.000,00 329.012.000,00 370.238.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 137.855.000,00 45.761.000,00 15.523.000,00 4.717.000,00 5.470.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 472.165.000,00 509.320.000,00 432.777.000,00 324.295.000,00 364.768.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.174.000,00 22.128.000,00 34.266.000,00 15.434.000,00 13.863.000,00
Diğer Borçlar 20.923.000,00 6.276.000,00 4.259.000,00 4.179.000,00 4.099.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.923.000,00 6.276.000,00 4.259.000,00 4.179.000,00 4.099.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.637.000,00 5.293.000,00 5.284.000,00 5.702.000,00 6.234.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 41.100.000,00 44.558.000,00 41.458.000,00 56.309.000,00 25.842.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.872.000,00 3.811.000,00 4.108.000,00 13.863.000,00 2.912.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.228.000,00 40.747.000,00 37.350.000,00 42.446.000,00 22.930.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.939.000,00 4.964.000,00 21.266.000,00 7.652.000,00 21.730.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712.000,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.996.000,00 81.041.000,00 68.626.000,00 67.060.000,00 39.649.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.557.000,00 30.557.000,00 20.235.000,00 19.248.000,00 38.150.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.557.000,00 30.557.000,00 20.235.000,00 19.248.000,00 38.150.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.902.000,00 47.614.000,00 46.883.000,00 46.145.000,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.166.598.000,00 1.047.952.000,00 923.458.000,00 814.979.000,00 815.092.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.150.710.000,00 1.222.462.000,00 1.262.221.000,00 1.308.785.000,00 513.728.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.150.710.000,00 1.222.462.000,00 1.262.221.000,00 1.308.785.000,00 513.728.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.332.682.000,00 1.332.682.000,00 1.332.682.000,00 1.332.682.000,00 1.332.682.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 45.669.000,00 45.669.000,00 45.669.000,00 45.669.000,00 45.669.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 861.321.000,00 866.472.000,00 868.733.000,00 871.685.000,00 -1.011.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 861.321.000,00 866.472.000,00 868.733.000,00 871.685.000,00 -1.011.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 710.000,00 710.000,00 47.000,00 47.000,00 -1.011.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.213.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -932.437.000,00 -1.177.588.000,00 -1.180.512.000,00 -969.169.000,00 -969.169.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -158.738.000,00 -86.986.000,00 -46.564.000,00 -214.295.000,00 -136.656.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.317.308.000,00 2.270.414.000,00 2.185.679.000,00 2.123.764.000,00 1.328.820.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi