Geri Dön

KIMMR | Kim Market-Ersan Alisveris


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KIMMR
Sektör Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatı
Adres Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 0.212.4892121
Faks 0.212.6302015
Web www.kimmarket.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN ERSAN 57.750.000,00 24,06
ERGİN ERSAN 59.500.000,00 24,79
EROL ERSAN 57.750.000,00 24,06
TOPLAM 240.000.000,00 100,00
DİĞER 65.000.000,00 27,09
Toplam 480.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.898.711.055,00 6.191.986.672,00 3.448.888.135,00 2.153.499.744,00 1.736.792.433,00
Satışların Maliyeti (-) 1.495.572.917,00 4.693.918.617,00 2.617.754.731,00 1.629.800.606,00 1.276.628.563,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 403.138.138,00 1.498.068.055,00 831.133.404,00 523.699.138,00 460.163.870,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 403.138.138,00 1.498.068.055,00 831.133.404,00 523.699.138,00 460.163.870,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 38.503.185,00 131.269.985,00 62.058.717,00 38.260.905,00 40.291.197,00
Pazarlama Giderleri (-) 285.992.179,00 907.522.483,00 524.532.928,00 307.952.124,00 265.922.806,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 66.576.923,00 152.974.457,00 131.347.905,00 111.052.450,00 39.824.926,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 96.725.765,00 410.527.198,00 242.323.441,00 166.684.115,00 101.726.354,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 48.493.932,00 201.722.846,00 133.566.223,00 121.854.444,00 92.048.439,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.715.674,00 100.485.781,00 23.192.228,00 13.375.379,00 2.954.187,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 69.184,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 51.209.606,00 302.208.627,00 156.758.451,00 135.160.639,00 95.002.626,00
Finansman gelirleri 39.302.978,00 128.156.521,00 50.613.068,00 30.869.786,00 24.563.289,00
Finansman Giderleri (-) 29.190.108,00 106.885.134,00 89.015.398,00 57.465.859,00 17.285.103,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 95.720.813,00 413.450.904,00 118.356.121,00 108.564.566,00 -20.816.012,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 66.338.926,00 57.586.160,00 37.352.796,00 32.565.275,00 -3.393.981,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 16.089.202,00 42.523.435,00 22.877.497,00 10.403.248,00 17.139.206,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 50.249.724,00 15.062.725,00 14.475.299,00 22.162.027,00 -20.533.187,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 29.381.887,00 355.864.744,00 81.003.325,00 75.999.291,00 -17.422.031,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 29.381.887,00 355.864.744,00 81.003.325,00 75.999.291,00 -17.422.031,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 29.381.887,00 355.864.744,00 81.003.325,00 75.999.291,00 -17.422.031,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,34 0,32 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,34 0,32 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 622.783,00 172.061.484,00 -8.708.670,00 -7.427.157,00 -3.297.274,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 199.460.289,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 830.376,00 -9.937.035,00 -4.190.955,00 -2.482.270,00 -4.282.175,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 207.593,00 17.461.770,00 4.517.715,00 4.944.887,00 -984.901,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 622.783,00 172.061.484,00 -8.708.670,00 -7.427.157,00 -3.297.274,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 30.004.670,00 527.926.228,00 72.294.655,00 68.572.134,00 -20.719.305,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 30.004.670,00 527.926.228,00 72.294.655,00 68.572.134,00 -20.719.305,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,34 0,32 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.668.669.562,00 1.645.843.585,00 1.282.997.551,00 1.107.018.869,00 1.041.720.110,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 796.089.932,00 722.968.610,00 469.546.534,00 406.013.397,00 330.599.506,00
Finansal Yatırımlar 15.073.414,00 53.670.422,00 56.720.197,00 56.859.142,00 30.020.527,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 203.780.088,00 146.883.829,00 134.442.099,00 101.771.622,00 95.172.818,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 203.780.088,00 146.883.829,00 0,00 0,00 95.172.818,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.001.930,00 16.565.151,00 27.407.126,00 8.144.369,00 5.982.598,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 51.666,00 103.167,00 5.429.147,00 3.459.709,00 2.905.738,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.950.264,00 16.461.984,00 21.977.979,00 4.684.660,00 3.076.860,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 592.006.791,00 629.561.919,00 541.209.452,00 483.448.786,00 525.032.489,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.307.579,00 76.193.654,00 46.230.676,00 45.384.623,00 38.564.278,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.270.188,00 6.742.903,00 4.917.007,00 1.932.118,00 1.811.243,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.409.828,00 0,00 7.441.467,00 5.396.930,00 16.347.894,00
ARA TOPLAM 1.668.669.562,00 1.645.843.585,00 1.282.997.551,00 1.107.018.869,00 1.041.720.110,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.595.127.701,00 2.672.724.183,00 1.177.361.608,00 1.052.171.131,00 873.100.112,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 357.995.693,00 357.995.693,00 121.760.224,00 121.760.224,00 121.760.224,00
Maddi Duran Varlıklar 1.090.199.563,00 1.106.187.796,00 451.215.527,00 431.769.081,00 356.040.962,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.247.171,00 11.899.767,00 6.286.921,00 6.961.418,00 7.500.167,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.247.171,00 11.899.767,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.299.091,00 32.545.062,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.935.387,00 19.702.429,00 37.846.794,00 29.738.418,00 28.801.691,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.263.797.263,00 4.318.567.768,00 2.460.359.159,00 2.159.190.000,00 1.914.820.222,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.331.380.281,00 1.339.494.954,00 1.081.428.224,00 888.972.094,00 821.555.300,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 119.821.014,00 125.143.928,00 92.071.159,00 82.812.381,00 59.717.973,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 92.071.159,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 107.493.249,00 126.111.296,00 97.440.824,00 84.141.485,00 77.628.451,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 86.246.452,00 102.786.602,00 78.444.607,00 59.533.933,00 50.688.692,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 48.186.003,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 956.275.855,00 966.182.691,00 792.213.517,00 650.802.348,00 613.953.849,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.315.760,00 5.332.650,00 1.381.128,00 1.053.330,00 3.129.721,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 953.960.095,00 960.850.041,00 790.832.389,00 649.749.018,00 610.824.128,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 84.715.074,00 65.831.736,00 59.108.120,00 40.547.035,00 41.950.980,00
Diğer Borçlar 733.256,00 782.609,00 943.230,00 673.254,00 478.262,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 711.138,00 694.263,00 295.514,00 277.634,00 414.706,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.118,00 88.346,00 647.716,00 395.620,00 63.556,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.610.998,00 13.716.603,00 7.195.162,00 2.085.505,00 2.653.486,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.390.911,00 12.118.642,00 11.558.590,00 1.190.582,00 9.403.463,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.455.556,00 11.116.165,00 4.958.793,00 6.811.304,00 6.043.389,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.455.556,00 11.116.165,00 4.958.793,00 6.811.304,00 6.043.389,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.884.368,00 18.491.284,00 15.938.829,00 19.908.200,00 9.725.447,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 880.324.682,00 952.879.644,00 660.618.309,00 555.627.801,00 433.814.173,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 585.772.559,00 702.207.287,00 570.697.695,00 473.388.349,00 332.941.220,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 566.576.898,00 675.029.422,00 514.935.583,00 409.627.199,00 284.755.217,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 38.676.004,00 39.569.547,00 26.590.548,00 18.044.547,00 68.126.186,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.308.045,00 34.405.090,00 21.708.434,00 14.975.414,00 19.955.649,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.367.959,00 5.164.457,00 4.882.114,00 3.069.133,00 48.170.537,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 236.834.374,00 187.144.099,00 60.961.803,00 60.967.327,00 32.670.012,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.647.932,00 2.291.508,00 3.150.823,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.211.704.963,00 2.292.374.598,00 1.742.046.533,00 1.444.599.895,00 1.255.369.473,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.052.092.300,00 2.026.193.170,00 718.312.626,00 714.590.105,00 659.450.749,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.052.092.300,00 2.026.193.170,00 718.312.626,00 714.590.105,00 659.450.749,00
Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.541.590.149,00 1.541.590.149,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 12.602.739,00 8.497.199,00 7.384.843,00 7.384.843,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 609.231.198,00 609.231.198,00 162.500.000,00 162.500.000,00 162.500.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 359.640.328,00 359.017.545,00 191.352.959,00 192.634.472,00 197.851.672,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 191.352.959,00 192.634.472,00 197.851.672,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -7.563.730,00 -6.282.217,00 -6.748.351,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.453.073,00 19.453.073,00 6.996.207,00 6.996.207,00 3.162.858,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -734.601.596,00 -1.144.072.464,00 43.844.978,00 43.844.978,00 47.678.327,00
Net Dönem Karı/Zararı 29.381.887,00 409.470.868,00 81.003.325,00 75.999.291,00 10.123.317,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.263.797.263,00 4.318.567.768,00 2.460.359.159,00 2.159.190.000,00 1.914.820.222,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi