Geri Dön

KIMMR | Kim Market-Ersan Alisveris


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,06
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,86
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 22,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,66
Dibe Uzaklık 31,03
Piyasa Değeri (USD) 83.306.677,14
Piyasa Değeri (TL) 2.630.400.000,00
Özsermaye (TL) 718.312.626,00
Sermaye (TL) 240.000.000,00
Net Kar (TL) 114.995.737,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KIMMR
Sektör Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatı
Adres Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 0.212.4892121
Faks 0.212.6302015
Web www.kimmarket.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN ERSAN 57.750.000,00 24,06
ERGİN ERSAN 59.500.000,00 24,79
EROL ERSAN 57.750.000,00 24,06
TOPLAM 240.000.000,00 100,00
DİĞER 65.000.000,00 27,09
Toplam 480.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.448.888.135,00 2.153.499.744,00 1.002.728.108,00 2.463.937.770,00 1.660.462.811,00
Satışların Maliyeti (-) -2.617.754.731,00 -1.629.800.606,00 -754.058.278,00 -1.860.114.681,00 -1.254.203.202,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 831.133.404,00 523.699.138,00 248.669.830,00 603.823.089,00 406.259.609,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 831.133.404,00 523.699.138,00 248.669.830,00 603.823.089,00 406.259.609,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -62.058.717,00 -38.260.905,00 -20.737.413,00 -50.752.810,00 -35.467.064,00
Pazarlama Giderleri (-) -524.532.928,00 -307.952.124,00 -160.051.289,00 -404.933.725,00 -286.272.898,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 131.347.905,00 111.052.450,00 14.121.819,00 21.532.804,00 19.143.384,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -242.323.441,00 -166.684.115,00 -57.089.314,00 -165.074.155,00 -86.293.908,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 133.566.223,00 121.854.444,00 24.913.633,00 4.595.203,00 17.369.123,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.192.228,00 13.375.379,00 1.753.276,00 58.843.594,00 1.806.383,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -69.184,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 156.758.451,00 135.160.639,00 26.666.909,00 63.438.797,00 19.175.506,00
Finansman gelirleri 50.613.068,00 30.869.786,00 11.929.608,00 38.646.171,00 30.684.297,00
Finansman Giderleri (-) -89.015.398,00 -57.465.859,00 -18.476.349,00 -34.724.437,00 -27.487.932,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 118.356.121,00 108.564.566,00 20.120.168,00 67.360.531,00 22.371.871,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -37.352.796,00 -32.565.275,00 -9.996.851,00 -14.554.618,00 -3.558.370,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -22.877.497,00 -10.403.248,00 -9.919.062,00 -18.094.102,00 -11.718.544,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -14.475.299,00 -22.162.027,00 -77.789,00 3.539.484,00 8.160.174,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 81.003.325,00 75.999.291,00 10.123.317,00 52.805.913,00 18.813.501,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 81.003.325,00 75.999.291,00 10.123.317,00 52.805.913,00 18.813.501,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 81.003.325,00 75.999.291,00 10.123.317,00 52.805.913,00 18.813.501,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,34 0,32 0,04 0,22 0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.282.997.551,00 1.107.018.869,00 1.041.720.110,00 862.174.261,00 832.757.265,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 469.546.534,00 406.013.397,00 330.599.506,00 264.258.661,00 259.289.510,00
Finansal Yatırımlar 56.720.197,00 56.859.142,00 30.020.527,00 28.741.039,00 19.629.822,00
Ticari Alacaklar 134.442.099,00 101.771.622,00 95.172.818,00 75.090.906,00 55.529.918,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 95.172.818,00 75.090.906,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.407.126,00 8.144.369,00 5.982.598,00 6.375.904,00 4.401.878,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.429.147,00 3.459.709,00 2.905.738,00 2.616.690,00 461.796,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.977.979,00 4.684.660,00 3.076.860,00 3.759.214,00 3.940.082,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 541.209.452,00 483.448.786,00 525.032.489,00 416.064.464,00 445.363.165,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.230.676,00 45.384.623,00 38.564.278,00 51.203.680,00 31.576.053,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.917.007,00 1.932.118,00 1.811.243,00 373.966,00 297.227,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.441.467,00 5.396.930,00 16.347.894,00 20.439.607,00 16.966.919,00
ARA TOPLAM 1.282.997.551,00 1.107.018.869,00 1.041.720.110,00 862.174.261,00 832.757.265,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.177.361.608,00 1.052.171.131,00 873.100.112,00 674.509.045,00 420.490.174,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 121.760.224,00 121.760.224,00 121.760.224,00 121.760.224,00 69.600.000,00
Maddi Duran Varlıklar 451.215.527,00 431.769.081,00 356.040.962,00 358.284.133,00 168.304.461,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.286.921,00 6.961.418,00 7.500.167,00 6.981.808,00 6.652.181,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 37.846.794,00 29.738.418,00 28.801.691,00 28.427.982,00 27.277.281,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.460.359.159,00 2.159.190.000,00 1.914.820.222,00 1.536.683.306,00 1.253.247.439,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.081.428.224,00 888.972.094,00 821.555.300,00 624.681.950,00 620.935.915,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.071.159,00 82.812.381,00 59.717.973,00 64.910.024,00 89.873.491,00
- Banka Kredileri 92.071.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 97.440.824,00 84.141.485,00 77.628.451,00 42.095.270,00 6.554.288,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78.444.607,00 59.533.933,00 50.688.692,00 35.367.483,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 792.213.517,00 650.802.348,00 613.953.849,00 475.451.507,00 467.560.792,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.381.128,00 1.053.330,00 3.129.721,00 5.949.812,00 1.274.801,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 790.832.389,00 649.749.018,00 610.824.128,00 469.501.695,00 466.285.991,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.108.120,00 40.547.035,00 41.950.980,00 26.434.138,00 20.812.993,00
Diğer Borçlar 943.230,00 673.254,00 478.262,00 422.283,00 24.179.891,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 295.514,00 277.634,00 414.706,00 287.456,00 24.134.891,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 647.716,00 395.620,00 63.556,00 134.827,00 45.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.195.162,00 2.085.505,00 2.653.486,00 442.061,00 2.421.921,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.558.590,00 1.190.582,00 9.403.463,00 6.260.330,00 3.056.597,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.958.793,00 6.811.304,00 6.043.389,00 4.599.234,00 2.582.940,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.958.793,00 6.811.304,00 6.043.389,00 4.599.234,00 2.582.940,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.938.829,00 19.908.200,00 9.725.447,00 4.067.103,00 3.893.002,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 660.618.309,00 555.627.801,00 433.814.173,00 258.598.542,00 180.495.246,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 570.697.695,00 473.388.349,00 332.941.220,00 161.909.789,00 158.530.542,00
Banka Kredileri 55.762.112,00 63.761.150,00 48.186.003,00 5.395.137,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 514.935.583,00 409.627.199,00 284.755.217,00 156.514.652,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.590.548,00 18.044.547,00 68.126.186,00 64.107.021,00 15.945.114,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.708.434,00 14.975.414,00 19.955.649,00 16.228.106,00 12.795.470,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.882.114,00 3.069.133,00 48.170.537,00 47.878.915,00 3.149.644,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.961.803,00 60.967.327,00 32.670.012,00 32.549.977,00 5.987.835,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.291.508,00 3.150.823,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.742.046.533,00 1.444.599.895,00 1.255.369.473,00 883.280.492,00 801.431.161,00
Ö Z K A Y N A K L A R 718.312.626,00 714.590.105,00 659.450.749,00 653.402.814,00 451.816.278,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 718.312.626,00 714.590.105,00 659.450.749,00 653.402.814,00 451.816.278,00
Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.500.000,00 162.500.000,00 162.500.000,00 162.500.000,00 162.500.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.352.959,00 192.634.472,00 197.851.672,00 200.061.629,00 32.467.505,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 191.352.959,00 192.634.472,00 197.851.672,00 200.061.629,00 32.467.505,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.563.730,00 -6.282.217,00 -6.748.351,00 -4.538.394,00 -4.559.098,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.996.207,00 6.996.207,00 3.162.858,00 3.162.858,00 3.162.858,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.844.978,00 43.844.978,00 47.678.327,00 -5.127.586,00 -5.127.586,00
Net Dönem Karı/Zararı 81.003.325,00 75.999.291,00 10.123.317,00 52.805.913,00 18.813.501,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.460.359.159,00 2.159.190.000,00 1.914.820.222,00 1.536.683.306,00 1.253.247.439,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi