Geri Dön

KGYO | Koray Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,47
BIST-100'deki Ağırlığı 2,60
F/K Oranı -68,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. 105,43
Dibe Uzaklık 48,50
Piyasa Değeri (USD) 51.104.374,19
Piyasa Değeri (TL) 1.604.800.000,00
Özsermaye (TL) 15.221.844,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) -23.397.137,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KGYO
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul
Telefon +90-212 3801680
Faks +90-212 3801681
Web www.koraygyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KORAY GAYRİMENKUL VEYATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 20.399.999,98 51,00
NEVZAT TAŞKIN 2.450.422,00 6,13
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 17.149.578,02 42,87
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. 3.210.000,00 100,00
YKS TESIS YÖNETIM HIZMETLERI A.Ş. 28.050,00 51,00
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. 28.050,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 121.833.986,00 75.775.226,00 40.217.429,00 121.445.095,00 82.848.507,00
Satışların Maliyeti (-) -100.869.318,00 -62.337.427,00 -34.830.600,00 -102.722.008,00 -69.888.415,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.964.668,00 13.437.799,00 5.386.829,00 18.723.087,00 12.960.092,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.964.668,00 13.437.799,00 5.386.829,00 18.723.087,00 12.960.092,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.449.309,00 -15.896.228,00 -7.791.705,00 -25.665.955,00 -18.547.178,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -243.840,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.116.974,00 51.200.314,00 832.912,00 63.629.361,00 51.190.533,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -72.492.832,00 -44.855.823,00 -11.809.800,00 -118.136.334,00 -114.461.078,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -24.860.499,00 3.886.062,00 -13.381.764,00 -61.449.841,00 -69.101.471,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.794.836,00 1.100.689,00 687.447,00 1.556.929,00 1.090.824,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -109,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -23.065.663,00 4.986.751,00 -12.694.426,00 -59.892.912,00 -68.010.647,00
Finansman Gelirleri 7.409.257,00 6.150.170,00 1.196.339,00 2.743.237,00 5.034.135,00
Finansman Giderleri (-) -4.535.518,00 -4.231.533,00 -4.136.600,00 -4.860.426,00 -444.123,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -20.191.924,00 6.905.388,00 -15.634.687,00 -62.010.101,00 -63.420.635,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.438.058,00 -997.078,00 -363.111,00 -1.298.811,00 -677.823,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -958.364,00 -548.584,00 0,00 -1.135.357,00 -618.369,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -479.694,00 -448.494,00 -363.111,00 -163.454,00 -59.454,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.629.982,00 5.908.310,00 -15.997.798,00 -63.308.912,00 -64.098.458,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.629.982,00 5.908.310,00 -15.997.798,00 -63.308.912,00 -64.098.458,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.075.016,00 1.394.922,00 43.371,00 1.534.803,00 1.133.450,00
- Ana Ortaklık Payları -23.704.998,00 4.513.388,00 -16.041.169,00 -64.843.715,00 -65.231.908,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,15 0,00 0,00 -1,60
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.013.117,00 -919.204,00 -321.364,00 -1.725.710,00 -800.457,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.564.302,00 -1.196.459,00 -445.002,00 -2.141.536,00 -977.248,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 551.185,00 277.255,00 123.638,00 415.826,00 176.791,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.013.117,00 -919.204,00 -321.364,00 -1.725.710,00 -800.457,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -23.643.099,00 4.989.106,00 -16.319.162,00 -65.034.622,00 -64.898.915,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 85.575.449,00 96.925.480,00 55.585.960,00 39.035.106,00 42.133.315,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.431.421,00 36.762.937,00 36.854.570,00 27.838.952,00 27.383.711,00
Finansal Yatırımlar 7.692.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 39.430.972,00 47.594.155,00 11.093.325,00 7.064.703,00 9.009.837,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 152.610,00 16.894,00 348.707,00 0,00 1.049.963,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.278.362,00 47.577.261,00 10.744.618,00 7.064.703,00 7.959.874,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.358.904,00 2.749.744,00 2.073.523,00 1.187.681,00 1.332.726,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 34.089,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.358.904,00 2.749.744,00 2.039.434,00 1.187.681,00 1.332.726,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.052.704,00 1.129.853,00 1.013.502,00 621.787,00 2.803.874,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.038.436,00 1.001.003,00 936.672,00 885.886,00 846.122,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.570.931,00 7.685.186,00 3.611.766,00 1.433.495,00 754.443,00
ARA TOPLAM 85.575.449,00 96.925.480,00 55.585.960,00 39.035.106,00 42.133.315,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.452.912.873,00 746.432.560,00 645.918.568,00 584.832.531,00 569.681.265,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 174.750.000,00 174.750.000,00 124.700.000,00 124.700.000,00 125.444.235,00
Maddi Duran Varlıklar 3.171.171,00 3.391.235,00 1.943.456,00 1.859.109,00 1.798.181,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 149.280,00 167.331,00 187.363,00 178.443,00 251.105,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.737.912,00 7.083.138,00 7.183.694,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 843.185,00 580.372,00 512.138,00 751.612,00 616.576,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.538.488.322,00 843.358.040,00 701.504.528,00 623.867.637,00 611.814.580,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 210.984.887,00 150.985.301,00 81.331.114,00 124.906.905,00 19.077.478,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.866.955,00 503.415,00 508.834,00 509.784,00 514.809,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 4.366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 195.510.197,00 139.968.517,00 74.615.478,00 92.171.254,00 13.700.332,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 164.077,00 406.308,00 356.728,00 49.197.000,00 4.477.491,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 195.346.120,00 139.562.209,00 74.258.750,00 42.974.254,00 9.222.841,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.778.301,00 4.802.748,00 2.533.995,00 3.291.981,00 1.779.968,00
Diğer Borçlar 967.400,00 1.611.723,00 690.541,00 26.124.478,00 155.339,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 967.400,00 1.611.723,00 690.541,00 224.478,00 155.339,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.170.828,00 3.559.117,00 1.365.010,00 1.084.007,00 172.342,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 691.206,00 539.781,00 275.579,00 523.923,00 260.704,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 1.341.677,00 1.201.478,00 2.493.984,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 1.341.677,00 1.201.478,00 2.493.984,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.310.001.015,00 645.384.897,00 594.493.840,00 456.961.996,00 524.702.659,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.534.339,00 1.626.277,00 1.698.473,00 1.767.485,00 1.833.430,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.293.269,00 2.850.683,00 2.360.966,00 3.699.117,00 2.881.203,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.293.269,00 2.850.683,00 2.360.966,00 3.699.117,00 2.881.203,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.520.985.902,00 796.370.198,00 675.824.954,00 581.868.901,00 543.780.137,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.502.420,00 46.987.842,00 25.679.574,00 41.998.736,00 68.034.443,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.221.844,00 44.484.467,00 24.226.661,00 40.346.864,00 66.315.416,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.496.291,00 -2.532.386,00 -2.235.635,00 -2.156.601,00 -1.699.856,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.496.291,00 -2.532.386,00 -2.235.635,00 -2.156.601,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.496.291,00 -2.532.386,00 -2.235.635,00 -2.156.601,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -94.173.959,00 -94.173.959,00 -94.173.959,00 -29.330.244,00 -29.330.244,00
Net Dönem Karı/Zararı -23.785.330,00 4.513.388,00 -16.041.169,00 -64.843.715,00 -65.231.908,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.280.576,00 2.503.375,00 1.452.913,00 1.651.872,00 1.719.027,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.538.488.322,00 843.358.040,00 701.504.528,00 623.867.637,00 611.814.580,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 15.650.684,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi