Geri Dön

KGYO | Koray Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KGYO
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul
Telefon +90-212 3801680
Faks +90-212 3801681
Web www.koraygyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NEVZAT TAŞKIN 2.629.744,00 6,57
ORHUN KARTAL 20.851.550,98 52,13
TOPLAM 40.000.000,00 100,00
DİĞER 16.518.705,02 41,30
Toplam 80.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YKS TESIS YÖNETIM HIZMETLERI A.Ş. 28.050,00 51,00
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. 28.050,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
23.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 215.169.574,00 121.833.986,00 75.775.226,00 40.217.429,00 121.445.095,00
Satışların Maliyeti (-) 176.907.300,00 100.869.318,00 62.337.427,00 -34.830.600,00 -102.722.008,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.262.274,00 20.964.668,00 13.437.799,00 5.386.829,00 18.723.087,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.262.274,00 20.964.668,00 13.437.799,00 5.386.829,00 18.723.087,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 46.777.296,00 24.449.309,00 15.896.228,00 -7.791.705,00 -25.665.955,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.742.111,00 51.116.974,00 51.200.314,00 832.912,00 63.629.361,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 352.361.146,00 72.492.832,00 44.855.823,00 -11.809.800,00 -118.136.334,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -358.134.057,00 -24.860.499,00 3.886.062,00 -13.381.764,00 -61.449.841,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.327.149,00 1.794.836,00 1.100.689,00 687.447,00 1.556.929,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -109,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -354.806.908,00 -23.065.663,00 4.986.751,00 -12.694.426,00 -59.892.912,00
Finansman gelirleri 10.930.305,00 7.409.257,00 6.150.170,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 5.259.267,00 4.535.518,00 4.231.533,00 -4.136.600,00 -4.860.426,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 646.761.209,00 -20.191.924,00 6.905.388,00 -15.634.687,00 -62.010.101,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.085.958,00 1.438.058,00 997.078,00 -363.111,00 -1.298.811,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.211.471,00 958.364,00 548.584,00 0,00 -1.135.357,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.874.487,00 479.694,00 448.494,00 -363.111,00 -163.454,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 643.675.251,00 -21.629.982,00 5.908.310,00 -15.997.798,00 -63.308.912,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 643.675.251,00 -21.629.982,00 5.908.310,00 -15.997.798,00 -63.308.912,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.362.860,00 2.075.016,00 1.394.922,00 43.371,00 1.534.803,00
- Ana Ortaklık Payları 642.312.391,00 -23.704.998,00 4.513.388,00 -16.041.169,00 -64.843.715,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.766.539,00 -2.013.117,00 -919.204,00 -321.364,00 -1.725.710,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.188.717,00 -2.564.302,00 -1.196.459,00 -445.002,00 -2.141.536,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -422.178,00 -551.185,00 -277.255,00 123.638,00 415.826,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.766.539,00 -2.013.117,00 -919.204,00 -321.364,00 -1.725.710,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 641.908.712,00 -23.643.099,00 4.989.106,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 641.908.712,00 -23.643.099,00 4.989.106,00 -16.319.162,00 -65.034.622,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 1.196.339,00 2.743.237,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 45.470.622,00 85.575.449,00 96.925.480,00 55.585.960,00 39.035.106,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.949.860,00 16.431.421,00 36.762.937,00 36.854.570,00 27.838.952,00
Finansal Yatırımlar 11.029.378,00 7.692.081,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 20.107.664,00 39.430.972,00 47.594.155,00 11.093.325,00 7.064.703,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.308,00 152.610,00 16.894,00 348.707,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.106.356,00 39.278.362,00 47.577.261,00 10.744.618,00 7.064.703,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.730.682,00 4.358.904,00 2.749.744,00 2.073.523,00 1.187.681,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 34.089,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.730.682,00 4.358.904,00 2.749.744,00 2.039.434,00 1.187.681,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.064.261,00 1.052.704,00 1.129.853,00 1.013.502,00 621.787,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.048.062,00 1.038.436,00 1.001.003,00 936.672,00 885.886,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.540.715,00 15.570.931,00 7.685.186,00 3.611.766,00 1.433.495,00
ARA TOPLAM 45.470.622,00 85.575.449,00 96.925.480,00 55.585.960,00 39.035.106,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.665.558.462,00 2.452.912.873,00 746.432.560,00 645.918.568,00 584.832.531,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.280.000,00 174.750.000,00 174.750.000,00 124.700.000,00 124.700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 5.961.974,00 3.171.171,00 3.391.235,00 1.943.456,00 1.859.109,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 208.963,00 149.280,00 167.331,00 187.363,00 178.443,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.811.198,00 0,00 15.650.684,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.137.324,00 21.737.912,00 7.083.138,00 7.183.694,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 751.611,00 843.185,00 580.372,00 512.138,00 751.612,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.711.029.084,00 2.538.488.322,00 843.358.040,00 701.504.528,00 623.867.637,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.094.172,00 210.984.887,00 150.985.301,00 81.331.114,00 124.906.905,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.846.824,00 4.866.955,00 503.415,00 508.834,00 509.784,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 4.366.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 84.156.587,00 195.510.197,00 139.968.517,00 74.615.478,00 92.171.254,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 72.164.843,00 164.077,00 406.308,00 356.728,00 49.197.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.991.744,00 195.346.120,00 139.562.209,00 74.258.750,00 42.974.254,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.396.278,00 5.778.301,00 4.802.748,00 2.533.995,00 3.291.981,00
Diğer Borçlar 1.660.263,00 967.400,00 1.611.723,00 690.541,00 26.124.478,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.660.263,00 967.400,00 1.611.723,00 690.541,00 224.478,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.190.058,00 3.170.828,00 3.559.117,00 1.365.010,00 1.084.007,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 242.804,00 691.206,00 539.781,00 275.579,00 523.923,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 601.358,00 0,00 0,00 1.341.677,00 1.201.478,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 601.358,00 0,00 0,00 1.341.677,00 1.201.478,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.716.991.746,00 2.310.001.015,00 645.384.897,00 594.493.840,00 456.961.996,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.429.850,00 1.534.339,00 1.626.277,00 1.698.473,00 1.767.485,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.143.352,00 4.293.269,00 2.850.683,00 2.360.966,00 3.699.117,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.143.352,00 4.293.269,00 2.850.683,00 2.360.966,00 3.699.117,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 987.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.818.085.918,00 2.520.985.902,00 796.370.198,00 675.824.954,00 581.868.901,00
Ö Z K A Y N A K L A R 892.943.166,00 17.502.420,00 46.987.842,00 25.679.574,00 41.998.736,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 890.601.418,00 15.221.844,00 44.484.467,00 24.226.661,00 40.346.864,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.106.741.071,00 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00 91.449.175,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.439.643,00 -3.496.291,00 -2.532.386,00 -2.235.635,00 -2.156.601,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.439.643,00 -3.496.291,00 -2.532.386,00 -2.235.635,00 -2.156.601,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.439.643,00 -3.496.291,00 -2.532.386,00 -2.235.635,00 -2.156.601,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 65.532.395,00 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00 5.228.249,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.961.544.795,00 -94.173.959,00 -94.173.959,00 -94.173.959,00 -29.330.244,00
Net Dönem Karı/Zararı 642.312.390,00 -23.785.330,00 4.513.388,00 -16.041.169,00 -64.843.715,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.341.748,00 2.280.576,00 2.503.375,00 1.452.913,00 1.651.872,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.711.029.084,00 2.538.488.322,00 843.358.040,00 701.504.528,00 623.867.637,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi