Geri Dön

KFEIN | Kafein Yazilim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KFEIN
Sektör
Adres Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul
Telefon 02129242030
Faks 02124837027
Web www.kafein.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ CEM KALYONCU 4.940.382,00 25,01
TOPLAM 19.750.000,00 100,00
DİĞER 14.809.618,00 74,99
Toplam 39.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş 2.550.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 536.302.767,00 316.527.705,00 162.347.124,00 391.525.032,00 263.945.728,00
Satışların Maliyeti (-) -387.491.047,00 -223.542.173,00 -114.964.611,00 -283.817.462,00 -196.269.432,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 148.811.720,00 92.985.532,00 47.382.513,00 107.707.570,00 67.676.296,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 148.811.720,00 92.985.532,00 47.382.513,00 107.707.570,00 67.676.296,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -51.252.607,00 -35.174.111,00 -18.391.261,00 -34.602.648,00 -22.718.227,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.695.462,00 -10.078.956,00 -5.729.306,00 -13.239.294,00 -8.336.005,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.148.873,00 -6.573.884,00 -2.940.772,00 -7.387.871,00 -5.075.046,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.477.753,00 14.059.065,00 3.161.125,00 11.716.985,00 9.325.447,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.123.609,00 -21.699.293,00 -3.373.874,00 -12.167.443,00 -10.002.496,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 59.068.922,00 33.518.353,00 20.108.425,00 52.027.299,00 30.869.969,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.650.687,00 1.137.804,00 744.023,00 30.627.890,00 1.826.350,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -78.708,00 -18.688.031,00 -20.344.675,00 -384.608,00 -1.339.007,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.640.901,00 15.968.126,00 507.773,00 82.270.581,00 31.357.312,00
Finansman Gelirleri 18.900.911,00 14.258.287,00 2.806.218,00 8.986.549,00 7.590.257,00
Finansman Giderleri (-) -4.125.359,00 -1.789.627,00 -1.043.976,00 -4.884.673,00 -3.454.215,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 94.416.453,00 28.436.786,00 2.270.015,00 86.372.457,00 35.493.354,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.188.545,00 3.775.673,00 714.506,00 -2.067.840,00 -2.062.059,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.226.355,00 -3.033.758,00 -1.567.533,00 -3.366.665,00 -4.579.263,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -962.190,00 6.809.431,00 2.282.039,00 1.298.825,00 2.517.204,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 85.227.908,00 32.212.459,00 2.984.521,00 84.304.617,00 33.431.295,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 85.227.908,00 32.212.459,00 2.984.521,00 84.304.617,00 33.431.295,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.103.258,00 3.297.735,00 2.831.820,00 15.236.924,00 4.844.339,00
- Ana Ortaklık Payları 80.124.650,00 28.914.724,00 152.701,00 69.067.693,00 28.586.956,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,06 1,46 0,01 3,50 1,45
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.645.799,00 -406.968,00 518.944,00 -1.708.310,00 -432.302,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.057.249,00 -508.710,00 648.680,00 -2.135.388,00 -540.379,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 411.450,00 101.742,00 -129.736,00 427.078,00 108.077,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.645.799,00 -406.968,00 518.944,00 -1.708.310,00 -432.302,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 83.582.109,00 31.805.491,00 3.503.465,00 82.596.307,00 32.998.993,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 427.078,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 361.089.846,00 289.903.261,00 269.788.562,00 208.237.378,00 144.735.272,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 59.347.494,00 14.066.174,00 21.646.600,00 51.982.495,00 14.926.689,00
Finansal Yatırımlar 85.310.162,00 79.032.894,00 74.581.178,00 4.585.526,00 3.925.590,00
Ticari Alacaklar 133.348.593,00 135.180.621,00 92.458.174,00 104.324.374,00 73.909.284,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.500,00 42.799,00 3.092,00 0,00 1.213,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 133.346.093,00 135.137.822,00 92.455.082,00 104.324.374,00 73.908.071,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 324.270,00 370.410,00 1.439.475,00 1.390.214,00 1.270.840,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.627,00 78.767,00 190.621,00 141.360,00 92.382,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 291.643,00 291.643,00 1.248.854,00 1.248.854,00 1.178.458,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.673.898,00 14.058.453,00 15.746.818,00 1.711.157,00 6.592.605,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.939.296,00 11.234.341,00 17.907.559,00 24.830.412,00 17.286.290,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 77.500,00 51.000,00 158.303,00 162.303,00 263.868,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.033,00 57.073,00 7.602,00 2.996,00 2.033,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.509.863,00 0,00 16.469,00 17.838,00 24.354,00
ARA TOPLAM 361.089.846,00 289.903.261,00 269.788.562,00 208.237.378,00 144.735.272,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 127.466.797,00 120.587.780,00 114.626.393,00 169.397.762,00 159.085.058,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 14.687.065,00 13.484.494,00 13.144.700,00 9.973.722,00 9.715.146,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.784.171,00 85.108.472,00 80.231.140,00 76.675.365,00 72.775.354,00
- Şerefiye 38.839.427,00 38.839.427,00 38.839.427,00 38.839.427,00 38.839.427,00
-Bilgisayar Yazılımları 75.528,00 92.980,00 34.338,00 45.783,00 57.227,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 415.735,00 754.624,00 300.532,00 1.443.953,00 5.224.051,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.274.719,00 15.633.395,00 10.852.049,00 8.688.307,00 9.586.212,00
Diğer Duran Varlıklar 1.460,00 1.460,00 2.470.101,00 1.460,00 1.460,00
TOPLAM VARLIKLAR 488.556.643,00 410.491.041,00 384.414.955,00 377.635.140,00 303.820.330,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.697.231,00 108.543.670,00 100.450.794,00 88.751.866,00 65.666.407,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.076.235,00 5.112.750,00 5.564.346,00 4.823.323,00 4.447.254,00
- Banka Kredileri 5.076.235,00 5.112.750,00 5.564.346,00 4.823.323,00 4.447.254,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.532.737,00 4.903.193,00 6.307.459,00 5.771.013,00 5.194.239,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.434.512,00 4.747.574,00 6.162.543,00 4.260.417,00 2.692.433,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 49.680.696,00 41.519.058,00 35.943.267,00 16.879.593,00 20.578.449,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.680.696,00 41.519.058,00 35.943.267,00 16.879.593,00 20.578.154,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.509.791,00 8.269.813,00 9.285.753,00 13.456.331,00 6.566.554,00
Diğer Borçlar 3.294.036,00 13.116.072,00 10.397.494,00 15.323.746,00 7.891.749,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92.062,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.294.036,00 13.116.072,00 10.397.494,00 15.317.746,00 7.799.687,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.264.667,00 1.264.667,00 1.264.667,00 1.264.667,00 1.264.668,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.031.498,00 799.496,00 1.519.611,00 34.402,00 1.757.935,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.568.181,00 9.691.313,00 10.494.851,00 8.361.527,00 4.512.044,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.140.649,00 7.305.578,00 6.451.588,00 4.619.633,00 4.020.647,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.427.532,00 2.385.735,00 0,00 3.741.894,00 491.397,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.086.032,00 1.254.721,00 3.298.971,00 174.468,00 378.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.570.939,00 16.435.515,00 24.756.692,00 29.460.628,00 28.394.691,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.859.094,00 1.634.655,00 2.057.724,00 5.491.770,00 3.684.907,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.859.094,00 1.634.655,00 2.018.043,00 5.452.089,00 3.586.680,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.052.032,00 12.747.881,00 11.890.504,00 10.245.435,00 7.840.712,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.052.032,00 12.747.881,00 11.890.504,00 10.245.435,00 7.840.712,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 151.268.170,00 124.979.185,00 125.207.486,00 118.212.494,00 94.061.098,00
Ö Z K A Y N A K L A R 337.288.473,00 285.511.856,00 259.207.469,00 259.422.646,00 209.759.232,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 307.187.383,00 257.131.133,00 231.255.932,00 231.962.258,00 192.621.702,00
Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00 19.750.000,00 19.750.000,00 19.750.000,00 19.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.050.545,00 30.050.545,00 30.050.545,00 30.050.545,00 30.050.545,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.955.490,00 -2.801.814,00 -1.912.630,00 -2.322.247,00 -1.115.964,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.955.490,00 -2.801.814,00 -1.912.630,00 -2.322.247,00 -1.115.964,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.955.490,00 -2.801.814,00 -1.912.630,00 -2.322.247,00 -1.115.964,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.919.631,00 47.919.631,00 51.043.247,00 49.665.454,00 48.866.500,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 136.665.836,00 136.665.836,00 135.539.858,00 67.849.960,00 68.642.915,00
Net Dönem Karı/Zararı 80.124.650,00 28.914.724,00 152.701,00 69.067.693,00 28.586.956,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.101.090,00 28.380.723,00 27.951.537,00 27.460.388,00 17.137.530,00
TOPLAM KAYNAKLAR 488.556.643,00 410.491.041,00 384.414.955,00 377.635.140,00 303.820.330,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi