Geri Dön

KERVT | Kerevitas Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVT
Sektör Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Adres Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar ? İstanbul
Telefon 0850 209 1616
Faks 0212 421 2673
Web www.kerevitas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MURAT ÜLKER 66.079.898,07 9,98
TOPLAM 662.000.000,00 100,00
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 41.429.804,18 6,26
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 359.245.940,87 54,27
DİĞER 195.244.356,88 29,49
Toplam 1.324.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Berk Enerji Üretimi A.Ş. 1.058.040,00 88,17
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. 39.880.555,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 27,70
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.461.885.037,00 5.144.377.118,00 2.429.110.359,00 4.865.330.171,00 3.146.692.455,00
Satışların Maliyeti (-) -6.284.090.280,00 -3.595.379.334,00 -1.697.047.176,00 -3.888.437.097,00 -2.508.888.035,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.177.794.757,00 1.548.997.784,00 732.063.183,00 976.893.074,00 637.804.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.177.794.757,00 1.548.997.784,00 732.063.183,00 976.893.074,00 637.804.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -113.521.338,00 -67.298.699,00 -33.804.653,00 -86.136.059,00 -66.035.801,00
Pazarlama Giderleri (-) -494.074.636,00 -296.712.309,00 -146.288.161,00 -349.381.253,00 -252.484.050,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.768.578,00 -4.856.879,00 -2.316.510,00 -5.647.807,00 -4.119.543,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.657.947,00 33.661.326,00 1.717.194,00 19.548.503,00 20.878.939,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -260.385.332,00 -209.075.431,00 -17.675.352,00 -244.143.253,00 -87.970.530,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.364.702.820,00 1.004.715.792,00 533.695.701,00 311.133.205,00 248.073.435,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 369.552.692,00 194.101.259,00 103.333.242,00 267.885.268,00 152.310.860,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.734.255.512,00 1.198.817.051,00 637.028.943,00 579.018.473,00 400.384.295,00
Finansman Gelirleri 5.954.271,00 5.202.495,00 1.039.192,00 3.966.396,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -518.285.823,00 -294.641.582,00 -150.500.776,00 -582.090.116,00 -230.287.343,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.221.923.960,00 909.377.964,00 487.567.359,00 894.753,00 170.096.952,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -268.223.685,00 -203.656.669,00 -94.826.393,00 -25.405.015,00 -58.656.586,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -207.493.733,00 -182.699.036,00 -85.899.384,00 -66.143.585,00 -86.024.147,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -60.729.952,00 -20.957.633,00 -8.927.009,00 40.738.570,00 27.367.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 953.700.275,00 705.721.295,00 392.740.966,00 -24.510.262,00 111.440.366,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 953.700.275,00 705.721.295,00 392.740.966,00 -24.510.262,00 111.440.366,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 55.152.783,00 51.414.910,00 22.987.365,00 15.434.801,00 33.886.900,00
- Ana Ortaklık Payları 898.547.492,00 654.306.385,00 369.753.601,00 -39.945.063,00 77.553.466,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,36 0,99 0,56 -0,06 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 22.871.269,00 128.723,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -4.149.630,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 27.020.899,00 128.723,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 102.706.995,00 79.691.624,00 43.175.791,00 135.939.608,00 33.644.887,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 102.706.995,00 79.691.624,00 43.175.791,00 135.939.608,00 33.644.887,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 102.706.995,00 79.691.624,00 43.175.791,00 158.810.877,00 33.773.610,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.056.407.270,00 785.412.919,00 435.916.757,00 134.300.615,00 145.213.976,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.134.710.100,00 5.048.440.434,00 4.559.789.795,00 3.272.199.465,00 2.687.763.611,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.669.949,00 47.901.345,00 289.011.441,00 64.962.641,00 108.166.684,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.841.873.688,00 1.571.382.234,00 1.555.461.675,00 1.019.671.564,00 736.095.596,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.078.381.611,00 872.126.180,00 1.062.633.863,00 555.803.104,00 396.371.789,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 763.492.077,00 699.256.054,00 492.827.812,00 463.868.460,00 339.723.807,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.432.592.538,00 1.942.572.673,00 1.599.430.144,00 1.232.461.735,00 1.163.714.895,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.415.715.894,00 1.896.998.746,00 1.592.274.749,00 1.226.875.218,00 1.160.742.749,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.876.644,00 45.573.927,00 7.155.395,00 5.586.517,00 2.972.146,00
Türev Araçlar 0,00 5.202.495,00 717.463,00 0,00 1.284.300,00
Stoklar 1.605.027.821,00 1.308.367.167,00 1.002.514.168,00 858.990.826,00 607.805.557,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.419.923,00 74.973.787,00 41.433.456,00 24.921.796,00 26.882.549,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 151.403,00 70.234,00 298.645,00 21.908.555,00 123.237,00
Diğer Dönen Varlıklar 175.974.778,00 97.970.499,00 70.922.803,00 49.282.348,00 43.690.793,00
ARA TOPLAM 6.134.710.100,00 5.048.440.434,00 4.559.789.795,00 3.272.199.465,00 2.687.763.611,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.573.573.622,00 1.555.722.213,00 1.504.534.171,00 1.449.847.908,00 1.245.930.013,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 233.906.133,00 233.906.133,00 233.906.133,00 233.906.133,00 197.748.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.245.625.805,00 1.212.576.787,00 1.158.222.666,00 1.105.361.494,00 961.240.083,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.720.435,00 34.301.062,00 31.880.587,00 27.521.904,00 24.198.554,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.476.434,00 57.309.987,00 64.971.778,00 69.287.356,00 50.685.624,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.708.283.722,00 6.604.162.647,00 6.064.323.966,00 4.722.047.373,00 3.933.693.624,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.341.673.102,00 3.531.788.335,00 3.366.082.262,00 2.455.866.002,00 1.611.943.939,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.153.505.783,00 1.830.797.297,00 1.914.380.929,00 1.315.594.754,00 705.384.056,00
- Banka Kredileri 2.144.288.264,00 1.816.747.735,00 1.896.165.764,00 1.310.955.005,00 697.832.340,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.918.371.190,00 1.453.732.108,00 1.280.011.180,00 1.037.945.331,00 762.236.462,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.035.334,00 18.975.766,00 9.811.499,00 9.945.664,00 66.459.700,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.907.335.856,00 1.434.756.342,00 1.270.199.681,00 1.027.999.667,00 695.776.762,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.981.810,00 26.385.022,00 38.950.361,00 16.963.680,00 17.633.375,00
Diğer Borçlar 1.286.792,00 2.227.861,00 12.896.816,00 7.409.089,00 11.554.519,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 119.967,00 1.135.452,00 12.795.437,00 7.357.179,00 11.220.415,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.166.825,00 1.092.409,00 101.379,00 51.910,00 334.104,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 51.783.366,00 72.898.409,00 78.220.478,00 36.608.234,00 23.800.940,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 85.702.121,00 87.813.329,00 1.864.564,00 171.249,00 34.011.468,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 76.279.188,00 42.822.793,00 23.153.655,00 28.513.620,00 39.452.687,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.571.097,00 19.682.968,00 14.656.929,00 18.456.419,00 16.932.192,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.708.091,00 23.139.825,00 8.496.726,00 10.057.201,00 22.520.495,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.997.106,00 15.111.516,00 16.604.279,00 12.660.045,00 17.870.432,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 728.267.698,00 705.025.741,00 680.389.295,00 684.245.719,00 728.900.672,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.329.737,00 36.731.935,00 34.792.120,00 46.923.281,00 82.889.237,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.329.737,00 36.731.935,00 34.792.120,00 46.923.281,00 41.716.037,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 109.376.157,00 83.300.932,00 78.570.723,00 60.815.161,00 53.603.296,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 109.376.157,00 83.300.932,00 78.570.723,00 60.815.161,00 53.603.296,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.409.597,00 25.858.193,00 27.615.003,00 25.246.237,00 58.871.523,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.069.940.800,00 4.236.814.076,00 4.046.471.557,00 3.140.111.721,00 2.340.844.611,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.638.342.922,00 2.367.348.571,00 2.017.852.409,00 1.581.935.652,00 1.592.849.013,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.254.415.268,00 1.994.063.502,00 1.683.943.581,00 1.283.966.718,00 1.307.488.641,00
Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 334.544.988,00 334.544.988,00 334.544.988,00 334.544.988,00 311.802.442,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.544.988,00 334.544.988,00 334.544.988,00 334.544.988,00 311.802.442,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.001.900,00 -15.001.900,00 -15.001.900,00 -15.001.900,00 -11.682.196,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 300.684.710,00 284.574.051,00 259.006.914,00 228.783.652,00 157.549.592,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 300.684.710,00 284.574.051,00 259.006.914,00 228.783.652,00 157.549.592,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.557.154,00 20.557.154,00 20.557.154,00 60.502.217,00 60.502.217,00
Net Dönem Karı/Zararı 898.547.492,00 654.306.385,00 369.753.601,00 -39.945.063,00 77.553.466,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 383.927.654,00 373.285.069,00 333.908.828,00 297.968.934,00 285.360.372,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.708.283.722,00 6.604.162.647,00 6.064.323.966,00 4.722.047.373,00 3.933.693.624,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 7.545.625,00 6.544.199,00 2.901.022,00 1.107.637,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 41.173.200,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi