Geri Dön

KERVT | Kerevitas Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,56
BIST-100'deki Ağırlığı 1,25
F/K Oranı 16,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,37
Dibe Uzaklık 99,41
Piyasa Değeri (USD) 289.502.017,20
Piyasa Değeri (TL) 9.486.460.000,00
Özsermaye (TL) 6.931.825.137,00
Sermaye (TL) 662.000.000,00
Net Kar (TL) 583.820.478,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVT
Sektör Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Adres Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar İstanbul
Telefon 0850 209 1616
Faks 0212 421 2673
Web www.kerevitas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MURAT ÜLKER 66.079.898,07 9,98
TOPLAM 662.000.000,00 100,00
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 41.429.804,18 6,26
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 359.245.940,87 54,27
DİĞER 195.244.356,88 29,49
Toplam 1.324.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Berk Enerji Üretimi A.Ş. 1.058.040,00 88,17
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 142.763.506,00 100,00
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. 39.880.555,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 27,70
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.907.555.329,00 10.655.395.705,00 6.339.152.157,00 3.190.679.782,00 12.331.352.913,00
Satışların Maliyeti (-) 15.074.508.641,00 8.140.173.285,00 4.995.546.900,00 -2.608.907.618,00 -9.618.522.239,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.833.046.688,00 2.515.222.420,00 1.343.605.257,00 581.772.164,00 2.712.830.674,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.833.046.688,00 2.515.222.420,00 1.343.605.257,00 581.772.164,00 2.712.830.674,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 465.630.390,00 253.237.311,00 155.048.561,00 -68.960.676,00 -169.969.359,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.633.013.483,00 885.301.271,00 503.786.270,00 -251.256.162,00 -696.686.786,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 20.490.952,00 11.584.998,00 7.042.636,00 -1.381.400,00 -7.994.673,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 198.673.539,00 79.381.356,00 45.482.048,00 17.959.288,00 210.296.800,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.202.967.174,00 467.456.931,00 291.084.853,00 -86.127.038,00 -623.848.251,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 709.618.228,00 977.023.265,00 432.124.985,00 192.006.176,00 1.424.628.405,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.051.386.921,00 478.934.823,00 339.866.486,00 148.644.359,00 705.007.600,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 179.313.648,00 7.192.386,00 43.645.850,00 -56.560.230,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.581.691.501,00 1.448.765.702,00 728.345.621,00 284.090.305,00 2.129.636.005,00
Finansman gelirleri 10.512.266,00 12.036.267,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.322.697.192,00 928.538.482,00 649.594.485,00 -177.856.916,00 -425.686.825,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 343.489.038,00 532.263.487,00 78.751.136,00 132.780.800,00 1.719.316.188,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -93.222.340,00 157.728.741,00 45.126.980,00 -54.415.324,00 -351.242.677,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 222.282.521,00 175.799.870,00 52.398.089,00 -53.712.759,00 -228.285.116,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -315.504.861,00 -18.071.129,00 -7.271.109,00 -702.565,00 -122.957.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 436.711.378,00 374.534.746,00 33.624.156,00 78.365.476,00 1.368.073.511,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 436.711.378,00 374.534.746,00 33.624.156,00 78.365.476,00 1.368.073.511,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -147.109.100,00 -12.906.076,00 -18.604.387,00 -14.134.773,00 57.551.312,00
- Ana Ortaklık Payları 583.820.478,00 387.440.822,00 52.228.543,00 92.500.249,00 1.310.522.199,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,88 0,59 0,08 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,88 0,59 0,08 0,14 1,98
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 824.958.745,00 111.894.229,00 141.157.643,00 0,00 678.884.277,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1.070.401.424,00 0,00 0,00 0,00 848.041.111,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -37.362.063,00 -4.754.161,00 -3.996.723,00 0,00 -57.271.328,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 208.080.616,00 -116.648.390,00 -145.154.366,00 0,00 -111.885.506,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -70.660.935,00 162.324.358,00 133.258.835,00 13.760.704,00 172.118.218,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -70.660.935,00 162.324.358,00 133.258.835,00 13.760.704,00 172.118.218,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 754.297.810,00 274.218.587,00 274.416.478,00 13.760.704,00 851.002.495,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.191.009.188,00 648.753.333,00 308.040.634,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.191.009.188,00 648.753.333,00 308.040.634,00 92.126.180,00 2.219.076.006,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,88 0,59 0,08 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 26.547.411,00 15.367.008,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.839.588.172,00 7.433.143.427,00 7.238.946.295,00 7.618.663.973,00 6.736.659.549,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 44.397.599,00 167.681.172,00 31.976.167,00 31.503.123,00 275.032.600,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.661.844.302,00 2.728.686.741,00 2.126.511.746,00 1.888.301.555,00 1.771.113.296,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.434.519.380,00 1.533.704.531,00 1.030.451.383,00 1.107.462.295,00 1.005.276.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.227.324.922,00 1.194.982.210,00 1.096.060.363,00 780.839.260,00 765.836.652,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.924.199.642,00 1.851.408.340,00 2.263.664.635,00 3.312.274.778,00 2.227.952.646,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.787.421.740,00 1.761.102.868,00 2.165.388.504,00 3.269.267.680,00 2.180.727.211,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.777.902,00 90.305.472,00 98.276.131,00 43.007.098,00 47.225.435,00
Türev Araçlar 0,00 1.524.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.358.503.127,00 2.205.923.506,00 2.353.757.523,00 2.036.437.741,00 1.852.959.875,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 465.755.938,00 162.535.166,00 216.878.609,00 102.941.188,00 404.762.158,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 161.147.020,00 64.132.814,00 65.063.079,00 22.509.938,00 6.746.901,00
Diğer Dönen Varlıklar 223.740.544,00 251.251.688,00 181.094.536,00 224.695.650,00 198.092.073,00
ARA TOPLAM 8.839.588.172,00 7.433.143.427,00 7.238.946.295,00 7.618.663.973,00 6.736.659.549,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.284.222.289,00 3.500.810.295,00 3.425.597.128,00 2.804.031.422,00 2.792.843.259,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.327.753.640,00 504.921.210,00 504.921.210,00 504.921.210,00 504.921.210,00
Maddi Duran Varlıklar 5.406.572.454,00 2.790.254.825,00 2.762.887.079,00 2.181.713.426,00 2.183.455.634,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232.627.242,00 69.557.553,00 60.652.887,00 51.025.145,00 43.166.115,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 256.339.019,00 84.100.963,00 63.482.235,00 43.446.141,00 42.086.422,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.123.810.461,00 10.933.953.722,00 10.664.543.423,00 10.422.695.395,00 9.529.502.808,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.905.492.035,00 5.816.794.209,00 6.002.361.435,00 5.557.151.692,00 4.763.075.366,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.098.559.412,00 1.475.584.863,00 1.633.883.739,00 1.032.809.867,00 1.564.252.755,00
- Banka Kredileri 2.047.500.208,00 1.412.593.119,00 1.572.840.026,00 1.012.788.090,00 1.558.635.604,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 171.991.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.970.251.188,00 3.066.444.306,00 2.051.993.074,00 2.006.443.824,00 2.244.373.683,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.079.305,00 28.960.697,00 36.123.289,00 33.887.713,00 19.166.059,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.934.171.883,00 3.037.483.609,00 2.015.869.785,00 1.972.556.111,00 2.225.207.624,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.258.587,00 82.290.137,00 78.867.592,00 123.484.335,00 33.683.356,00
Diğer Borçlar 100.232.222,00 614.307.998,00 1.944.567.648,00 2.077.293.551,00 672.413.528,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 100.114.469,00 614.084.586,00 1.944.312.668,00 2.077.181.971,00 672.338.735,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 117.753,00 223.412,00 254.980,00 111.580,00 74.793,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 89.678.634,00 192.057.370,00 76.567.217,00 49.574.205,00 65.846.271,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 125.936.987,00 142.606.960,00 22.498.398,00 157.721.769,00 91.476.844,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 151.215.168,00 133.187.260,00 91.450.222,00 72.807.715,00 63.154.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 113.580.954,00 80.761.227,00 52.522.005,00 40.184.033,00 50.954.453,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.634.214,00 52.426.033,00 38.928.217,00 32.623.682,00 12.200.394,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 114.368.196,00 110.315.315,00 102.533.545,00 37.016.426,00 27.874.082,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.931.774.997,00 1.281.419.082,00 1.167.154.256,00 972.405.865,00 965.415.784,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.239.703,00 412.310.887,00 295.939.194,00 28.193.449,00 45.108.424,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 149.793.415,00 136.024.285,00 141.092.193,00 28.193.449,00 45.108.424,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 223.545.258,00 213.078.130,00 198.404.533,00 171.810.864,00 151.832.464,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 223.545.258,00 213.078.130,00 198.404.533,00 171.810.864,00 151.832.464,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 653.588.334,00 107.797.747,00 77.734.066,00 222.547.643,00 223.612.148,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.837.267.032,00 7.098.213.291,00 7.169.515.691,00 6.529.557.557,00 5.728.491.150,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.286.543.429,00 3.835.740.431,00 3.495.027.732,00 3.893.137.838,00 3.801.011.658,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.931.825.137,00 3.364.540.118,00 3.035.716.683,00 3.472.380.342,00 3.370.233.289,00
Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -946.217.099,00 -758.537.494,00 -758.537.494,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.982.962.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 446.745.634,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.608.691.024,00 1.315.746.907,00 1.337.835.965,00 1.013.429.265,00 1.013.429.265,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.608.691.024,00 1.315.746.907,00 1.337.835.965,00 1.013.429.265,00 1.013.429.265,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -108.548.565,00 -70.440.944,00 -69.834.995,00 -61.333.997,00 -61.333.997,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 335.290.551,00 325.643.747,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 478.124.671,00 434.640.073,00 418.939.859,00 335.290.551,00 325.643.747,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.098.734,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 715.599.239,00 1.285.168.886,00 1.285.168.886,00 1.331.079.353,00 20.557.154,00
Net Dönem Karı/Zararı 583.820.478,00 387.440.822,00 52.228.543,00 92.500.249,00 1.310.522.199,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 354.718.292,00 471.200.313,00 459.311.049,00 420.757.496,00 430.778.369,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.123.810.461,00 10.933.953.722,00 10.664.543.423,00 10.422.695.395,00 9.529.502.808,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi