Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVT
Sektör Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Adres ÜNİVERSİTE MAHALLESİ BAĞLARİÇİ CADDESİ NO:29 AVCILAR İSTANBUL
Telefon 0212 412 80 00
Faks 0212 676 01 29
Web http://www.kerevitas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MURAT ÜLKER 66.079.898,07 9,98
TRADE TURK GIDA YATIRIM A.Ş 38.307.036,64 5,79
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 68.429.804,18 10,34
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 359.245.940,87 54,27
DİĞER 129.937.320,24 19,63
Toplam 662.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 76.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 27,70
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.281.646.316,00 612.606.904,00 2.422.035.082,00 1.802.939.407,00 1.264.085.222,00
Satışların Maliyeti (-) -962.918.703,00 -454.705.187,00 -1.859.089.302,00 -1.386.450.684,00 -1.006.590.157,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 318.727.613,00 157.901.717,00 562.945.780,00 416.488.723,00 257.495.065,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 318.727.613,00 157.901.717,00 562.945.780,00 416.488.723,00 257.495.065,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -32.209.923,00 -14.936.272,00 -52.804.351,00 -41.842.089,00 -29.257.532,00
Pazarlama Giderleri (-) -111.274.473,00 -54.390.018,00 -208.124.491,00 -162.173.803,00 -114.564.922,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.417.503,00 -802.998,00 -3.137.542,00 -1.747.990,00 -1.017.696,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.016.383,00 14.883.872,00 72.452.994,00 57.710.174,00 20.387.993,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.529.515,00 -27.098.375,00 -114.442.085,00 -118.678.512,00 -64.009.755,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 178.312.582,00 75.557.926,00 256.890.305,00 149.756.503,00 69.033.153,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65.180.964,00 31.493.456,00 91.076.586,00 40.291.030,00 52.030.723,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.338.672,00 -11.792.262,00 -25.063.173,00 -39.919.021,00 -19.226.933,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 232.337.115,00 95.259.120,00 322.903.718,00 150.128.512,00 101.836.943,00
Finansman Giderleri (-) -129.506.806,00 -54.379.785,00 -364.915.670,00 -331.296.184,00 -174.822.972,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 102.830.309,00 40.879.335,00 -42.011.952,00 -181.167.672,00 -72.986.029,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.917.232,00 -6.493.223,00 8.520.795,00 23.208.595,00 12.903.383,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.094.780,00 -12.298.617,00 -14.384.165,00 -228.514,00 -6.825.040,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.177.548,00 5.805.394,00 22.904.960,00 23.437.109,00 19.728.423,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 79.913.077,00 34.386.112,00 -33.491.157,00 -157.959.077,00 -60.082.646,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 79.913.077,00 34.386.112,00 -33.491.157,00 -157.959.077,00 -60.082.646,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.595.013,00 5.452.408,00 1.078.952,00 -18.655.394,00 5.589.362,00
- Ana Ortaklık Payları 69.318.064,00 28.933.704,00 -34.570.109,00 -139.303.683,00 -65.672.008,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10 0,00 -0,05 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 7.245.342,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 9.514.578,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.330.973,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -938.263,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 17.200.132,00 13.112.529,00 50.776.816,00 77.441.491,00 31.478.765,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 17.200.132,00 13.112.529,00 53.816.816,00 77.441.491,00 31.478.765,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 17.200.132,00 13.112.529,00 58.022.158,00 77.441.491,00 31.478.765,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 97.113.209,00 47.498.641,00 24.531.001,00 -80.517.586,00 -28.603.881,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.183.960.466,00 1.909.457.351,00 1.857.985.221,00 1.790.968.296,00 1.816.534.762,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.338.846,00 31.459.819,00 19.448.273,00 38.606.848,00 20.929.566,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 435.594.078,00 417.862.184,00 509.398.900,00 498.521.180,00 800.650.660,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 199.891.127,00 240.105.384,00 337.686.279,00 278.028.799,00 572.719.423,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 235.702.951,00 177.756.800,00 171.712.621,00 220.492.381,00 227.931.237,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.273.377.337,00 1.053.493.850,00 920.776.371,00 793.777.051,00 556.330.786,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.270.534.159,00 1.043.100.069,00 915.584.104,00 782.321.064,00 548.960.629,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.843.178,00 10.393.781,00 5.192.267,00 11.455.987,00 7.370.157,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 384.892.623,00 359.668.564,00 363.038.616,00 367.193.952,00 331.773.235,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 53.838.459,00 26.927.351,00 20.397.419,00 63.076.247,00 78.081.692,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.093,00 3.684.763,00 4.867.349,00 8.093.449,00 1.328.319,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.911.030,00 16.360.820,00 20.058.293,00 21.699.569,00 27.440.504,00
ARA TOPLAM 2.183.960.466,00 1.909.457.351,00 1.857.985.221,00 1.790.968.296,00 1.816.534.762,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.178.636.381,00 1.211.783.971,00 1.181.848.860,00 1.177.331.289,00 1.126.306.330,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 212.107.001,00 212.107.001,00 212.107.001,00 200.784.433,00 200.784.433,00
Maddi Duran Varlıklar 872.161.294,00 879.491.200,00 874.144.623,00 891.191.100,00 847.133.038,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.237.428,00 8.241.915,00 9.274.998,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.111.762,00 10.964.990,00 11.167.324,00 9.381.566,00 9.955.582,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.855.539,00 9.630.376,00 9.647.305,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.559.482,00 4.461.415,00 4.177.578,00 4.754.424,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.874.963,00 66.181.992,00 59.951.124,00 52.085.849,00 45.958.169,00
Diğer Duran Varlıklar 60.872,00 144.534,00 13.393.111,00 9.904.023,00 9.458.559,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.362.596.847,00 3.121.241.322,00 3.039.834.081,00 2.968.299.585,00 2.942.841.092,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 678.490.406,00 773.030.926,00 798.175.008,00 853.101.278,00 860.875.657,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 231.218.574,00 358.291.278,00 317.984.874,00 317.539.538,00 352.331.555,00
- Banka Kredileri 228.756.856,00 341.671.751,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 372.575.450,00 348.148.030,00 430.067.335,00 449.648.634,00 425.410.258,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.692.687,00 132.895.837,00 108.878.796,00 88.905.229,00 76.417.462,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 272.882.763,00 215.252.193,00 321.188.539,00 360.743.405,00 348.992.796,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.698.268,00 18.961.381,00 11.559.769,00 14.086.907,00 15.107.062,00
Diğer Borçlar 70.415,00 137.969,00 2.699.321,00 493.664,00 438.345,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 70.415,00 137.969,00 2.351.507,00 76.948,00 21.629,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 347.814,00 416.716,00 416.716,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 27.583.474,00 2.729.312,00 2.928.650,00 7.182.124,00 12.760.740,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.466.913,00 16.101.444,00 14.384.165,00 138.721,00 3.326.629,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.330.127,00 24.708.974,00 11.355.282,00 11.597.901,00 10.366.376,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.396.696,00 13.928.276,00 10.111.477,00 9.038.117,00 8.287.476,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.933.431,00 10.780.698,00 1.243.805,00 2.559.784,00 2.078.900,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.547.185,00 3.952.538,00 7.195.612,00 6.320.002,00 5.182.337,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.805.011.787,00 1.518.730.310,00 1.459.677.628,00 1.435.727.787,00 1.350.581.210,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.947.730,00 14.839.474,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.947.730,00 14.839.474,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.804.795,00 29.557.655,00 30.305.487,00 29.396.213,00 28.801.609,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.804.795,00 29.557.655,00 30.305.487,00 29.396.213,00 28.801.609,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.599.654,00 65.272.394,00 65.128.136,00 55.489.032,00 53.378.281,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.483.502.193,00 2.291.761.236,00 2.257.852.636,00 2.288.829.065,00 2.211.456.867,00
Ö Z K A Y N A K L A R 879.094.654,00 829.480.086,00 781.981.445,00 679.470.520,00 731.384.225,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 681.953.464,00 638.703.730,00 600.591.187,00 508.085.211,00 549.542.737,00
Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -895.717.515,00 -895.717.515,00 -895.717.515,00 -909.376.861,00 -909.376.861,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 313.720.126,00 313.720.126,00 313.720.126,00 306.351.561,00 306.351.561,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 313.720.126,00 313.720.126,00 313.720.126,00 306.351.561,00 306.351.561,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.892.689,00 -9.892.689,00 -9.892.689,00 -8.951.134,00 -8.951.134,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.444.601,00 93.579.227,00 84.400.388,00 100.956.551,00 68.782.402,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 96.444.601,00 93.579.227,00 84.400.388,00 100.956.551,00 68.782.402,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.192.002,00 36.192.002,00 36.192.002,00 34.656.534,00 34.656.534,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 399.294.136,00 399.294.136,00 433.864.245,00 452.099.059,00 452.099.059,00
Net Dönem Karı/Zararı 69.318.064,00 28.933.704,00 -34.570.109,00 -139.303.683,00 -65.672.008,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 197.141.190,00 190.776.356,00 181.390.258,00 171.385.309,00 181.841.488,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.362.596.847,00 3.121.241.322,00 3.039.834.081,00 2.968.299.585,00 2.942.841.092,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 317.984.874,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi