Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVT
Sektör Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Adres Kısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. No:8 B/1 Üsküdar İstanbul
Telefon 0850 2091616
Faks 0212 4212673
Web http://www.kerevitas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 359.245.940,87 54,27
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 68.429.804,18 10,34
MURAT ÜLKER 66.079.898,07 9,98
TRADE TURK GIDA YATIRIM A.Ş 34.845.528,64 5,26
DİĞER 133.398.828,24 20,15
Toplam 662.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 76.000.000,00 100,00
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 27,70
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.009.823.900,00 997.999.993,00 3.055.708.233,00 2.159.267.148,00 1.382.339.250,00
Satışların Maliyeti (-) -1.557.327.657,00 -765.423.032,00 -2.309.686.373,00 -1.647.025.325,00 -1.054.916.584,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 452.496.243,00 232.576.961,00 746.021.860,00 512.241.823,00 327.422.666,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 452.496.243,00 232.576.961,00 746.021.860,00 512.241.823,00 327.422.666,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -45.147.053,00 -22.042.373,00 -71.372.289,00 -49.532.422,00 -30.005.334,00
Pazarlama Giderleri (-) -165.045.465,00 -84.290.353,00 -254.237.363,00 -185.888.878,00 -124.589.738,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.781.106,00 -1.384.446,00 -4.160.364,00 -3.106.539,00 -2.058.704,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.768.351,00 13.166.466,00 27.627.357,00 11.208.458,00 13.788.222,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -73.627.948,00 -30.187.885,00 -81.778.976,00 -78.805.248,00 -54.012.319,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 190.663.022,00 107.838.370,00 362.100.225,00 206.117.194,00 130.544.793,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 87.736.293,00 53.977.761,00 129.336.413,00 66.508.140,00 37.795.911,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -29.005.100,00 -29.734.926,00 -14.171.126,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 278.399.315,00 161.816.131,00 462.431.538,00 242.890.408,00 154.169.578,00
Finansman Giderleri (-) -179.962.963,00 -145.726.462,00 -126.130.989,00 -96.615.264,00 -102.831.402,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 98.436.352,00 16.089.669,00 569.864.161,00 146.275.144,00 51.338.176,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -33.964.167,00 -4.193.348,00 -124.688.729,00 -40.604.288,00 -15.639.078,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -55.443.107,00 -21.171.901,00 -85.240.545,00 -41.761.664,00 -26.484.327,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.478.940,00 16.978.553,00 -39.448.184,00 1.157.376,00 10.845.249,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 64.472.185,00 11.896.321,00 445.175.432,00 105.670.856,00 35.699.098,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 64.472.185,00 11.896.321,00 445.175.432,00 105.670.856,00 35.699.098,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20.584.039,00 12.182.908,00 29.449.228,00 10.393.888,00 6.180.077,00
- Ana Ortaklık Payları 43.888.146,00 -286.587,00 415.726.204,00 95.276.968,00 29.519.021,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,00 0,63 0,14 0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 128.723,00 38.084,00 2.927.136,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 5.594.982,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.388.575,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 128.723,00 38.084,00 -1.279.271,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 32.816.441,00 22.352.878,00 33.152.600,00 48.936.682,00 19.586.003,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 32.816.441,00 22.352.878,00 33.152.600,00 48.936.682,00 19.586.003,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 32.945.164,00 22.390.962,00 36.079.736,00 48.936.682,00 19.586.003,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 97.417.349,00 34.287.283,00 481.255.168,00 154.607.538,00 55.285.101,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 233.563.612,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.344.463.969,00 2.239.800.076,00 2.348.202.185,00 2.038.539.836,00 1.724.588.592,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.962.668,00 214.979.075,00 57.508.936,00 31.797.558,00 41.501.159,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 678.121.259,00 670.037.106,00 616.127.143,00 540.075.760,00 507.914.658,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 345.677.787,00 367.978.651,00 355.017.915,00 265.778.354,00 302.551.740,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 332.443.472,00 302.058.455,00 261.109.228,00 274.297.406,00 205.362.918,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 932.405.269,00 701.796.867,00 1.033.161.360,00 819.004.252,00 617.762.585,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 929.947.606,00 700.247.201,00 1.028.887.113,00 814.024.236,00 611.866.109,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.457.663,00 1.549.666,00 4.274.247,00 4.980.016,00 5.896.476,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 631.600.397,00 607.078.414,00 612.880.936,00 560.108.526,00 492.906.662,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 36.401.692,00 28.628.527,00 13.566.187,00 77.574.723,00 52.640.202,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 64.780,00 182.385,00 233.428,00 139.152,00 17.853,00
Diğer Dönen Varlıklar 34.907.904,00 17.097.702,00 14.724.195,00 9.839.865,00 11.845.473,00
ARA TOPLAM 2.344.463.969,00 2.239.800.076,00 2.348.202.185,00 2.038.539.836,00 1.724.588.592,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.234.071.971,00 1.213.540.815,00 1.176.725.282,00 1.225.604.379,00 1.191.745.514,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 197.748.000,00 197.748.000,00 197.748.000,00 208.072.001,00 208.072.001,00
Maddi Duran Varlıklar 954.077.005,00 947.934.589,00 893.124.810,00 921.035.393,00 885.848.619,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.102.529,00 21.288.740,00 20.222.779,00 19.690.941,00 18.621.963,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 509.039,00 809.085,00 5.286.781,00 4.564.114,00 5.475.604,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.561.603,00 35.334.062,00 15.901.243,00 54.589.979,00 61.303.950,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.578.535.940,00 3.453.340.891,00 3.524.927.467,00 3.264.144.215,00 2.916.334.106,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.298.223.354,00 1.309.218.192,00 1.093.409.010,00 927.288.327,00 667.865.796,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 586.501.433,00 535.585.372,00 368.478.207,00 302.089.180,00 43.089.271,00
- Banka Kredileri 578.303.954,00 525.471.731,00 357.165.807,00 297.829.174,00 40.032.683,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 570.775.556,00 628.232.577,00 560.046.095,00 502.553.645,00 495.784.744,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.772.633,00 81.293.161,00 55.492.346,00 23.598.492,00 19.804.619,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 547.002.923,00 546.939.416,00 504.553.749,00 478.955.153,00 475.980.125,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.263.013,00 19.061.791,00 15.139.378,00 16.277.067,00 17.413.290,00
Diğer Borçlar 7.375.598,00 5.103.606,00 55.406.035,00 46.284.687,00 52.504.531,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.047.783,00 4.856.091,00 55.250.643,00 46.132.584,00 52.439.908,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 327.815,00 247.515,00 155.392,00 152.103,00 64.623,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.645.883,00 39.974.884,00 3.495.067,00 6.622.250,00 7.095.007,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.362.457,00 21.268.109,00 45.326.229,00 15.720.283,00 12.928.458,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 32.227.648,00 48.456.488,00 26.715.396,00 20.754.965,00 16.817.010,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.781.818,00 18.146.771,00 14.196.096,00 11.962.494,00 10.870.264,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.445.830,00 30.309.717,00 12.519.300,00 8.792.471,00 5.946.746,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.071.766,00 10.724.367,00 14.836.207,00 16.986.250,00 22.233.485,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 735.260.200,00 662.200.379,00 983.883.420,00 1.215.868.481,00 1.226.803.340,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.545.200,00 28.669.224,00 29.692.619,00 15.698.748,00 8.219.294,00
Banka Kredileri 51.624.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.920.700,00 28.669.224,00 29.692.619,00 15.698.748,00 8.219.294,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 54.184.244,00 50.000.218,00 43.512.273,00 40.073.151,00 38.186.791,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.184.244,00 50.000.218,00 43.512.273,00 40.073.151,00 38.186.791,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 61.729.128,00 53.142.992,00 44.631.817,00 44.003.454,00 42.224.817,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.033.483.554,00 1.971.418.571,00 2.077.292.430,00 2.143.156.808,00 1.894.669.136,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.545.052.386,00 1.481.922.320,00 1.447.635.037,00 1.120.987.407,00 1.021.664.970,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.273.243.567,00 1.221.653.490,00 1.206.254.867,00 885.734.349,00 799.430.779,00
Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 311.802.442,00 312.618.195,00 312.960.947,00 311.977.700,00 311.977.700,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 311.802.442,00 312.618.195,00 312.960.947,00 311.977.700,00 311.977.700,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.682.196,00 -11.682.196,00 -11.682.196,00 -10.340.254,00 -10.340.254,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 156.969.838,00 149.645.133,00 133.998.007,00 136.882.494,00 116.336.871,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 156.969.838,00 149.645.133,00 133.998.007,00 136.882.494,00 116.336.871,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.502.217,00 59.595.825,00 -356.511.215,00 537.233.778,00 537.233.778,00
Net Dönem Karı/Zararı 43.888.146,00 -286.587,00 415.726.204,00 95.276.968,00 29.519.021,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 271.808.819,00 260.268.830,00 241.380.170,00 235.253.058,00 222.234.191,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.578.535.940,00 3.453.340.891,00 3.524.927.467,00 3.264.144.215,00 2.916.334.106,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 -895.717.515,00 -895.717.515,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi