Geri Dön

KERVT | Kerevitas Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVT
Sektör Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Adres Kısıklı Mahallesi Yenişen Sokak Yıldız Holding B Blok Apt. No:8 B/1 Üsküdar İstanbul
Telefon 0850 209 1616
Faks 0212 421 2673
Web www.kerevitas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MURAT ÜLKER 66.079.898,07 9,98
TOPLAM 662.000.000,00 100,00
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 41.429.804,18 6,26
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 359.245.940,87 54,27
DİĞER 195.244.356,88 29,49
Toplam 1.324.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 76.000.000,00 100,00
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 27,70
02.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.429.110.359,00 4.865.330.171,00 3.146.692.455,00 2.009.823.900,00 997.999.993,00
Satışların Maliyeti (-) -1.697.047.176,00 -3.888.437.097,00 -2.508.888.035,00 -1.557.327.657,00 -765.423.032,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 732.063.183,00 976.893.074,00 637.804.420,00 452.496.243,00 232.576.961,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 732.063.183,00 976.893.074,00 637.804.420,00 452.496.243,00 232.576.961,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.804.653,00 -86.136.059,00 -66.035.801,00 -45.147.053,00 -22.042.373,00
Pazarlama Giderleri (-) -146.288.161,00 -349.381.253,00 -252.484.050,00 -165.045.465,00 -84.290.353,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.316.510,00 -5.647.807,00 -4.119.543,00 -2.781.106,00 -1.384.446,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.717.194,00 19.548.503,00 20.878.939,00 24.768.351,00 13.166.466,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.675.352,00 -244.143.253,00 -87.970.530,00 -73.627.948,00 -30.187.885,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 533.695.701,00 311.133.205,00 248.073.435,00 190.663.022,00 107.838.370,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 103.333.242,00 267.885.268,00 152.310.860,00 87.736.293,00 53.977.761,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 637.028.943,00 579.018.473,00 400.384.295,00 278.399.315,00 161.816.131,00
Finansman Gelirleri 1.039.192,00 3.966.396,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -150.500.776,00 -582.090.116,00 -230.287.343,00 -179.962.963,00 -145.726.462,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 487.567.359,00 894.753,00 170.096.952,00 98.436.352,00 16.089.669,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -94.826.393,00 -25.405.015,00 -58.656.586,00 -33.964.167,00 -4.193.348,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -85.899.384,00 -66.143.585,00 -86.024.147,00 -55.443.107,00 -21.171.901,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -8.927.009,00 40.738.570,00 27.367.561,00 21.478.940,00 16.978.553,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 392.740.966,00 -24.510.262,00 111.440.366,00 64.472.185,00 11.896.321,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 392.740.966,00 -24.510.262,00 111.440.366,00 64.472.185,00 11.896.321,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.987.365,00 15.434.801,00 33.886.900,00 20.584.039,00 12.182.908,00
- Ana Ortaklık Payları 369.753.601,00 -39.945.063,00 77.553.466,00 43.888.146,00 -286.587,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,56 -0,06 0,12 0,07 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 22.871.269,00 128.723,00 128.723,00 38.084,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -4.149.630,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 27.020.899,00 128.723,00 128.723,00 38.084,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 43.175.791,00 135.939.608,00 33.644.887,00 32.816.441,00 22.352.878,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 43.175.791,00 135.939.608,00 33.644.887,00 32.816.441,00 22.352.878,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 43.175.791,00 158.810.877,00 33.773.610,00 32.945.164,00 22.390.962,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 435.916.757,00 134.300.615,00 145.213.976,00 97.417.349,00 34.287.283,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.559.789.795,00 3.272.199.465,00 2.687.763.611,00 2.344.463.969,00 2.239.800.076,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 289.011.441,00 64.962.641,00 108.166.684,00 30.962.668,00 214.979.075,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.555.461.675,00 1.019.671.564,00 736.095.596,00 678.121.259,00 670.037.106,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.062.633.863,00 555.803.104,00 396.371.789,00 345.677.787,00 367.978.651,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.827.812,00 463.868.460,00 339.723.807,00 332.443.472,00 302.058.455,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.599.430.144,00 1.232.461.735,00 1.163.714.895,00 932.405.269,00 701.796.867,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.592.274.749,00 1.226.875.218,00 1.160.742.749,00 929.947.606,00 700.247.201,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.155.395,00 5.586.517,00 2.972.146,00 2.457.663,00 1.549.666,00
Türev Araçlar 717.463,00 0,00 1.284.300,00 0,00 0,00
Stoklar 1.002.514.168,00 858.990.826,00 607.805.557,00 631.600.397,00 607.078.414,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.433.456,00 24.921.796,00 26.882.549,00 36.401.692,00 28.628.527,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 298.645,00 21.908.555,00 123.237,00 64.780,00 182.385,00
Diğer Dönen Varlıklar 70.922.803,00 49.282.348,00 43.690.793,00 34.907.904,00 17.097.702,00
ARA TOPLAM 4.559.789.795,00 3.272.199.465,00 2.687.763.611,00 2.344.463.969,00 2.239.800.076,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.504.534.171,00 1.449.847.908,00 1.245.930.013,00 1.234.071.971,00 1.213.540.815,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 233.906.133,00 233.906.133,00 197.748.000,00 197.748.000,00 197.748.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.158.222.666,00 1.105.361.494,00 961.240.083,00 954.077.005,00 947.934.589,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.880.587,00 27.521.904,00 24.198.554,00 23.102.529,00 21.288.740,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.544.199,00 2.901.022,00 1.107.637,00 509.039,00 809.085,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 64.971.778,00 69.287.356,00 50.685.624,00 47.561.603,00 35.334.062,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.064.323.966,00 4.722.047.373,00 3.933.693.624,00 3.578.535.940,00 3.453.340.891,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.366.082.262,00 2.455.866.002,00 1.611.943.939,00 1.298.223.354,00 1.309.218.192,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.914.380.929,00 1.315.594.754,00 705.384.056,00 586.501.433,00 535.585.372,00
- Banka Kredileri 1.896.165.764,00 1.310.955.005,00 697.832.340,00 578.303.954,00 525.471.731,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.280.011.180,00 1.037.945.331,00 762.236.462,00 570.775.556,00 628.232.577,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.811.499,00 9.945.664,00 66.459.700,00 23.772.633,00 81.293.161,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.270.199.681,00 1.027.999.667,00 695.776.762,00 547.002.923,00 546.939.416,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.950.361,00 16.963.680,00 17.633.375,00 18.263.013,00 19.061.791,00
Diğer Borçlar 12.896.816,00 7.409.089,00 11.554.519,00 7.375.598,00 5.103.606,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.795.437,00 7.357.179,00 11.220.415,00 7.047.783,00 4.856.091,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 101.379,00 51.910,00 334.104,00 327.815,00 247.515,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 78.220.478,00 36.608.234,00 23.800.940,00 38.645.883,00 39.974.884,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.864.564,00 171.249,00 34.011.468,00 34.362.457,00 21.268.109,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.153.655,00 28.513.620,00 39.452.687,00 32.227.648,00 48.456.488,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.656.929,00 18.456.419,00 16.932.192,00 14.781.818,00 18.146.771,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.496.726,00 10.057.201,00 22.520.495,00 17.445.830,00 30.309.717,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.604.279,00 12.660.045,00 17.870.432,00 10.071.766,00 10.724.367,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 680.389.295,00 684.245.719,00 728.900.672,00 735.260.200,00 662.200.379,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.792.120,00 46.923.281,00 82.889.237,00 80.545.200,00 28.669.224,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.792.120,00 46.923.281,00 41.716.037,00 28.920.700,00 28.669.224,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 78.570.723,00 60.815.161,00 53.603.296,00 54.184.244,00 50.000.218,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 78.570.723,00 60.815.161,00 53.603.296,00 54.184.244,00 50.000.218,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.615.003,00 25.246.237,00 58.871.523,00 61.729.128,00 53.142.992,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.046.471.557,00 3.140.111.721,00 2.340.844.611,00 2.033.483.554,00 1.971.418.571,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.017.852.409,00 1.581.935.652,00 1.592.849.013,00 1.545.052.386,00 1.481.922.320,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.683.943.581,00 1.283.966.718,00 1.307.488.641,00 1.273.243.567,00 1.221.653.490,00
Ödenmiş Sermaye 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00 662.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00 702.050,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 334.544.988,00 334.544.988,00 311.802.442,00 311.802.442,00 312.618.195,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.544.988,00 334.544.988,00 311.802.442,00 311.802.442,00 312.618.195,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.001.900,00 -15.001.900,00 -11.682.196,00 -11.682.196,00 -11.682.196,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 259.006.914,00 228.783.652,00 157.549.592,00 156.969.838,00 149.645.133,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 259.006.914,00 228.783.652,00 157.549.592,00 156.969.838,00 149.645.133,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00 37.378.874,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.557.154,00 60.502.217,00 60.502.217,00 60.502.217,00 59.595.825,00
Net Dönem Karı/Zararı 369.753.601,00 -39.945.063,00 77.553.466,00 43.888.146,00 -286.587,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 333.908.828,00 297.968.934,00 285.360.372,00 271.808.819,00 260.268.830,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.064.323.966,00 4.722.047.373,00 3.933.693.624,00 3.578.535.940,00 3.453.340.891,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 41.173.200,00 51.624.500,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi