Geri Dön

KERVN | Kervansaray Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,91
BIST-100'deki Ağırlığı 0,56
F/K Oranı -541,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 99,97
Piyasa Değeri (USD) 40.012.704,54
Piyasa Değeri (TL) 1.324.136.430,00
Özsermaye (TL) 1.091.446.630,00
Sermaye (TL) 588.505.080,00
Net Kar (TL) -2.445.370,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVN
Sektör Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Adres Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok Daire:2 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon 0 212 330 40 01
Faks 0 212 330 44 01
Web www.kervansarayholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 588.505.080,00 100,00
ZEYNEP TÜMER 365.207.860,00 62,06
DİĞER 223.297.220,00 37,94
Toplam 1.177.010.160,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. 10.903.879,00 99,13
Bahar Döşem Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 7.497.974,00 99,97
Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1.636.800,00 99,20
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. 39.975.000,00 99,94
Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş. 5.499.615,00 50,00
SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. 60.285.422,41 83,62
Tarih Açıklama Katsayı
07.05.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 993.601,00 809.664,00 230.823,00 230.823,00 470.038,00
Satışların Maliyeti (-) 904.403,00 1.016.968,00 219.832,00 219.832,00 370.407,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 89.198,00 -207.304,00 10.991,00 10.991,00 99.631,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 89.198,00 -207.304,00 10.991,00 10.991,00 99.631,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 8.047.843,00 26.107.403,00 13.513.738,00 7.309.142,00 4.988.701,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.060.027,00 71.333.416,00 46.689.285,00 26.158.871,00 5.569.064,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 69.007.578,00 615.006.715,00 201.963.978,00 232.477.033,00 49.124.546,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -55.906.196,00 -569.988.006,00 -168.777.440,00 -213.616.313,00 -48.444.552,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 45.737.296,00 2.190.469.412,00 95.122.523,00 56.950.467,00 48.910.001,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 24.287.222,00 48.268.667,00 44.427.119,00 29.536.163,00 23.698.942,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -34.456.122,00 1.572.212.739,00 -118.082.036,00 -186.202.009,00 -23.233.493,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 286.386.711,00 1.427.590.306,00 1.035.450.432,00 870.072.921,00 195.756.315,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 174.487.720,00 10.604.613,00 -1.153.532.468,00 -1.056.274.930,00 -420.754.871,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -35.742.604,00 397.464.672,00 -121.932.368,00 -114.246.804,00 -20.880.713,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 70.271,00 0,00 39.127,00 22.316,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -35.742.604,00 397.394.401,00 -121.932.368,00 -114.285.931,00 -20.903.029,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 210.230.324,00 -386.860.059,00 -1.031.600.100,00 -942.028.126,00 -399.874.158,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 210.230.324,00 -386.860.059,00 -1.031.600.100,00 -942.028.126,00 -399.874.158,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -43.072.900,00 -15.428.462,00 -12.848.310,00 -8.720.488,00 -7.312.342,00
- Ana Ortaklık Payları 253.303.224,00 -371.431.597,00 -1.018.751.790,00 -933.307.638,00 -392.561.816,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,43 -0,06 -0,17 -0,16 -0,67
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,43 -0,06 -0,17 -0,16 -0,67
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -100.716,00 -315.480,00 -315.480,00 -179.199,00 -301.942,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -125.895,00 -394.350,00 -394.350,00 -223.999,00 -377.428,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -25.179,00 -78.870,00 -78.870,00 -44.800,00 -75.486,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -100.716,00 -315.480,00 -315.480,00 -179.199,00 -301.942,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 210.129.608,00 -387.175.539,00 -1.031.915.580,00 -942.207.325,00 -400.176.100,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 210.129.608,00 -387.175.539,00 -1.031.915.580,00 -942.207.325,00 -400.176.100,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,43 -0,06 -0,17 -0,16 -0,67
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 128.072.714,00 28.725.572,00 17.388.066,00 20.600.269,00 20.195.494,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.786.823,00 5.216.173,00 4.201.855,00 4.102.024,00 3.417.042,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 108.829.740,00 2.124.074,00 215.768,00 776.145,00 4.250.433,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.829.740,00 2.124.074,00 215.768,00 776.145,00 4.250.433,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.596.393,00 6.439.413,00 6.164.796,00 6.127.501,00 6.126.251,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 565.404,00 528.109,00 526.859,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.596.393,00 6.439.413,00 5.599.392,00 5.599.392,00 5.599.392,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 204.347,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.715.951,00 14.604.564,00 6.714.121,00 9.107.995,00 3.986.463,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 143.807,00 137.001,00 91.526,00 486.604,00 2.415.305,00
ARA TOPLAM 128.072.714,00 28.725.572,00 17.388.066,00 20.600.269,00 20.195.494,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.171.747.029,00 6.204.454.678,00 2.841.474.888,00 2.831.146.444,00 2.721.594.175,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.209.946.826,00 5.212.290.087,00 2.499.252.781,00 2.495.222.703,00 2.488.081.492,00
Maddi Duran Varlıklar 843.000,00 1.392.572,00 232.615,00 266.106,00 303.058,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 299.552.332,00 301.844.787,00 113.714.380,00 114.571.510,00 115.428.640,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.860.382,00 18.173.023,00 80.832.097,00 73.151.590,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.299.819.743,00 6.233.180.250,00 2.858.862.954,00 2.851.746.713,00 2.741.789.669,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.914.978.118,00 5.174.749.525,00 4.072.117.194,00 3.977.416.433,00 3.027.377.341,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.908.260.229,00 4.216.079.679,00 3.292.609.358,00 3.193.658.349,00 2.410.959.493,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 594.416.822,00 563.463.098,00 445.063.241,00 451.661.290,00 344.702.566,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 594.416.822,00 563.463.098,00 445.063.241,00 451.661.290,00 344.702.566,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.265.511,00 3.419.190,00 4.115.570,00 3.565.925,00 3.520.251,00
Diğer Borçlar 159.539.925,00 181.164.159,00 145.765.818,00 137.102.831,00 120.140.180,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 84.018.725,00 90.384.642,00 77.031.537,00 64.228.478,00 60.315.443,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 75.521.200,00 90.779.517,00 68.734.281,00 72.874.353,00 59.824.737,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 136.711.337,00 113.578.650,00 94.274.895,00 112.896.665,00 108.952.496,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.271,00 80.856,00 0,00 39.127,00 13.244,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 112.634.320,00 96.872.184,00 90.208.609,00 78.412.543,00 39.009.408,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 253.162,00 203.544,00 164.625,00 153.437,00 143.253,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 112.381.158,00 96.668.640,00 90.043.984,00 78.259.106,00 38.866.155,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.703,00 91.709,00 79.703,00 79.703,00 79.703,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 494.100.879,00 619.554.707,00 75.814.898,00 73.691.163,00 90.701.279,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 88.516.341,00 95.821.393,00 74.945.465,00 72.884.791,00 55.699.287,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 373.002,00 294.131,00 225.856,00 162.795,00 1.214.569,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 373.002,00 294.131,00 225.856,00 162.795,00 1.214.569,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 404.587.271,00 522.720.881,00 0,00 0,00 28.728.642,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.409.078.997,00 5.794.304.232,00 4.147.932.092,00 4.051.107.596,00 3.118.078.620,00
Ö Z K A Y N A K L A R 890.740.746,00 438.876.018,00 -1.289.069.138,00 -1.199.360.883,00 -376.288.951,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.091.446.630,00 638.006.788,00 -1.118.587.844,00 -1.033.007.411,00 -215.382.776,00
Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00 588.505.080,00 588.505.080,00 588.505.080,00 588.505.080,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00 -591.741.494,00 -514.273.301,00 -514.273.301,00 -514.273.301,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.907.123.740,00 5.907.254.917,00 77.882.450,00 77.882.450,00 77.882.450,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.870.620,00 -9.056.221,00 -7.870.620,00 -7.870.620,00 7.870.620,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 117.724.188,00 117.724.188,00 10.922.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.129.289,00 2.565.924,00 482.478.953,00 -5.232.845,00 482.615.234,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.129.289,00 2.565.924,00 482.478.953,00 -5.232.845,00 482.615.234,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -889.461,00 -907.559,00 -5.369.126,00 -5.232.845,00 -5.232.845,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 487.848.079,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 487.848.079,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.578.774,00 52.580.551,00 4.183.921,00 4.183.921,00 4.183.921,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.340.402.900,00 -5.039.670.406,00 -772.406.177,00 -772.406.177,00 -772.406.177,00
Net Dönem Karı/Zararı 253.303.224,00 -427.382.654,00 -1.018.751.790,00 -933.307.638,00 -115.683.003,00
Diğer Yedekler 16.887.916,00 19.114.461,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -200.705.884,00 -199.130.770,00 -170.481.294,00 -166.353.472,00 -160.906.175,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.299.819.743,00 6.233.180.250,00 2.858.862.954,00 2.851.746.713,00 2.741.789.669,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi