Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KERVN
Sektör Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Adres Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok Daire:2 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon 0212 330 40 01
Faks 0212 330 44 01
Web http://www.kervansarayholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAHAR DÖŞEM TEKS SAN VE TİC AŞ 43.873.237,00 7,46
Diğer 179.434.735,00 30,48
ERTAN SAYILGAN 304.773.298,00 51,79
SELİM SAYILGAN 60.423.810,00 10,27
Toplam 588.505.080,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. 10.903.879,00 99,13
Bahar Döşem Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 7.497.974,00 99,97
Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1.636.800,00 99,20
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. 39.975.000,00 99,94
Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş. 5.499.615,00 50,00
SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. 60.285.422,41 83,62
Tarih Açıklama Katsayı
07.05.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.756.303,00 26.326.885,00 18.207.441,00 157.048.895,00 130.469.608,00
Satışların Maliyeti (-) -10.435.677,00 -8.667.628,00 -6.975.743,00 -117.993.564,00 -70.848.171,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28.320.626,00 17.659.257,00 11.231.698,00 39.055.331,00 59.621.437,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 28.320.626,00 17.659.257,00 11.231.698,00 39.055.331,00 59.621.437,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.180.732,00 -8.243.120,00 -4.339.927,00 -42.680.318,00 -28.925.791,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.318.589,00 -147.499,00 -100.232,00 -6.456.929,00 -6.571.376,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.756.677,00 4.576.497,00 1.740.862,00 16.570.186,00 9.599.717,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.761.989,00 -10.115.224,00 -8.929.151,00 -49.525.054,00 -11.719.382,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.815.993,00 3.729.911,00 -396.750,00 -43.036.784,00 22.004.605,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.925.908,00 7.019.852,00 4.593.704,00 13.659.251,00 1.251.488,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -118.117,00 -247.052,00 0,00 -12.514.350,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 20.623.784,00 10.502.711,00 4.196.954,00 -41.891.883,00 23.256.093,00
Finansman Giderleri (-) -486.726.990,00 -287.217.383,00 -226.237.502,00 -115.734.529,00 -40.984.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -466.103.206,00 -276.714.672,00 -222.040.548,00 -157.626.412,00 -3.075.146,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 28.356.268,00 28.355.870,00 28.327.105,00 -7.275.713,00 -562.420,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.356.268,00 28.355.870,00 28.327.105,00 -7.275.713,00 -562.420,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -437.746.938,00 -248.358.802,00 -193.713.443,00 -164.902.125,00 -3.637.566,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -437.746.938,00 -248.358.802,00 -193.713.443,00 -164.902.125,00 -3.637.566,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.159.779,00 -3.415.053,00 -1.731.746,00 -9.463.364,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -431.587.159,00 -244.943.749,00 -191.981.697,00 -155.438.761,00 -3.637.566,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,73 -0,42 -0,33 -0,26 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 115.799,00 142.759,00 -851,00 53.552.939,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 63.742.808,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -6.374.281,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 144.749,00 142.759,00 -1.064,00 -4.769.485,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -28.950,00 0,00 213,00 953.897,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -28.552,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 -28.552,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 115.799,00 114.207,00 -851,00 53.552.939,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -437.631.139,00 -248.244.595,00 -193.714.294,00 -111.349.186,00 -3.637.566,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 953.897,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 14.652.761,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 256.537.036,00 257.037.088,00 247.658.378,00 249.725.423,00 435.739.832,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.331.172,00 4.722.999,00 4.430.584,00 4.598.852,00 5.946.009,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00
Ticari Alacaklar 8.575.119,00 13.086.370,00 6.830.714,00 18.844.278,00 51.631.301,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.529,00 74.529,00 74.530,00 74.530,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.500.590,00 13.011.841,00 6.756.184,00 18.769.748,00 51.631.301,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 208.236.345,00 205.524.079,00 203.667.245,00 195.270.118,00 322.093.096,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 167.266.329,00 166.295.031,00 164.712.470,00 156.992.565,00 203.513.043,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.970.016,00 39.229.048,00 38.954.775,00 38.277.553,00 118.580.053,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.366.540,00 6.769.691,00 6.802.445,00 7.228.187,00 30.237.002,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 27.878.259,00 26.095.387,00 25.383.651,00 23.247.589,00 25.329.680,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 170.806,00 170.806,00 170.806,00 170.806,00 137.829,00
Diğer Dönen Varlıklar 978.795,00 667.756,00 372.933,00 365.593,00 364.772,00
ARA TOPLAM 256.537.036,00 257.037.088,00 247.658.378,00 249.725.423,00 435.739.832,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 719.330.447,00 719.812.842,00 722.845.754,00 723.694.013,00 779.012.347,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 509.663.319,00 509.663.319,00 453.098.817,00 423.835.375,00 80.031.000,00
Maddi Duran Varlıklar 148.070.425,00 148.635.779,00 208.236.113,00 238.378.119,00 615.366.237,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.894,00 72.942,00 83.990,00 95.161,00 113.921,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 95.161,00 113.921,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 39.526.886,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 975.867.483,00 976.849.930,00 970.504.132,00 973.419.436,00 1.214.752.179,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.369.131.108,00 1.182.744.674,00 1.121.351.318,00 901.658.313,00 990.628.079,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 819.398.039,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.158.838.772,00 997.895.474,00 938.175.103,00 712.012.110,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.056.008,00 26.894.459,00 24.184.286,00 35.546.224,00 47.356.836,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.343,00 195.066,00 199.379,00 191.344,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.864.665,00 26.699.393,00 23.984.907,00 35.354.880,00 47.356.836,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.360.933,00 6.355.080,00 6.184.705,00 7.127.498,00 6.463.929,00
Diğer Borçlar 64.070.363,00 63.797.222,00 68.014.462,00 60.194.172,00 54.603.081,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.223.855,00 35.951.147,00 35.252.148,00 32.137.800,00 1.749.411,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.846.508,00 27.846.075,00 32.762.314,00 28.056.372,00 52.853.670,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 99.029.594,00 78.151.646,00 76.363.362,00 78.432.785,00 54.437.386,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 132.652,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.055.447,00 7.061.883,00 7.047.018,00 8.345.524,00 8.236.156,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 8.345.524,00 8.236.156,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.719.991,00 2.588.910,00 1.382.382,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.878.470,00 21.860.807,00 22.378.064,00 51.272.079,00 95.982.610,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.460.081,00 20.430.628,00 20.928.175,00 21.430.982,00 26.112.989,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 527.972,00 539.762,00 559.472,00 620.314,00 2.553.574,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 527.972,00 539.762,00 559.472,00 620.314,00 2.553.574,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 28.327.318,00 58.354.033,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.393.009.578,00 1.204.605.481,00 1.143.729.382,00 952.930.392,00 1.086.610.689,00
Ö Z K A Y N A K L A R -417.142.095,00 -227.755.551,00 -173.225.250,00 20.489.044,00 128.141.490,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -337.305.932,00 -150.664.114,00 -97.817.122,00 94.165.428,00 192.413.671,00
Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00 588.505.080,00 588.505.080,00 588.505.080,00 588.505.080,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00 -514.273.301,00 -514.273.301,00 -514.273.301,00 -514.273.301,00
Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00 77.882.450,00 77.882.450,00 77.882.450,00 77.882.450,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -43.873.237,00 -43.873.237,00 -43.873.237,00 -43.873.237,00 -43.873.237,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 481.264.511,00 481.262.919,00 481.147.859,00 481.148.712,00 450.553.852,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 481.264.511,00 481.262.919,00 485.724.605,00 481.148.712,00 450.553.852,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.460.094,00 -4.461.686,00 0,00 -4.575.893,00 -760.318,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.105.657,00 4.105.657,00 4.105.657,00 4.105.657,00 4.105.657,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -525.252.333,00 -525.252.333,00 -525.252.333,00 -369.813.572,00 -460.226.178,00
Net Dönem Karı/Zararı -431.587.159,00 -244.943.749,00 -191.981.697,00 -155.438.761,00 -3.637.566,00
Diğer Yedekler 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 82.454.514,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -79.836.163,00 -77.091.437,00 -75.408.128,00 -73.676.384,00 -64.272.181,00
TOPLAM KAYNAKLAR 975.867.483,00 976.849.930,00 970.504.132,00 973.419.436,00 1.214.752.179,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 14.743.110,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 403.160,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.945,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi