Geri Dön

KCAER | Kocaer Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,30
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,91
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 24,96
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,58
Dibe Uzaklık 24,03
Piyasa Değeri (USD) 1.139.764.555,03
Piyasa Değeri (TL) 35.377.266.000,00
Özsermaye (TL) 4.123.129.836,00
Sermaye (TL) 657.570.000,00
Net Kar (TL) 1.417.613.111,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KCAER
Sektör
Adres Gümüşçay Mahallesi, Menderes Bulvari No:45, Merkezefendi, Denizli
Telefon 0-232-6251860
Faks 0-232-6251966
Web www.kocaercelik.com www.kocaersteel.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HAKAN KOCAER 500.384.989,34 76,10
TOPLAM 657.570.000,00 100,00
DİĞER 157.185.010,66 23,90
Toplam 1.315.140.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kocaer Enerji A.Ş. 297.000.000,00 99,00
Kocaer Steel UK Limited 3.600.000,00 90,00
Yağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş 12.895.000,00 90,81
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.12.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,82
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.880.650.482,00 5.244.298.049,00 2.673.480.428,00 9.418.465.603,00 6.747.358.164,00
Satışların Maliyeti (-) -7.059.467.152,00 -4.281.382.410,00 -2.235.639.683,00 -7.255.786.606,00 -5.181.886.886,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.821.183.330,00 962.915.639,00 437.840.745,00 2.162.678.997,00 1.565.471.278,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.821.183.330,00 962.915.639,00 437.840.745,00 2.162.678.997,00 1.565.471.278,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -107.431.361,00 -67.571.723,00 -32.987.905,00 -83.409.036,00 -53.834.779,00
Pazarlama Giderleri (-) -423.246.148,00 -213.102.049,00 -109.743.738,00 -564.208.421,00 -402.039.003,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.378.125,00 -1.922.211,00 -925.123,00 -2.911.498,00 -1.695.957,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 540.476.771,00 758.018.171,00 42.460.428,00 77.959.894,00 311.829.263,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -242.817.338,00 -343.589.954,00 -21.007.873,00 -186.017.579,00 -179.264.047,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.584.787.129,00 1.094.747.873,00 315.636.534,00 1.404.092.357,00 1.240.466.755,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 305.392.723,00 69.634.517,00 23.154.760,00 217.147.385,00 50.474.292,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.853.370,00 -11.736.869,00 -38.252.231,00 -129.913,00 -238.300,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.878.326.482,00 1.152.645.521,00 300.539.063,00 1.621.109.829,00 1.290.702.747,00
Finansman gelirleri 170.858.615,00 140.404.068,00 21.285.511,00 100.122.223,00 165.084.097,00
Finansman Giderleri (-) -690.862.111,00 -326.810.803,00 -103.879.942,00 -908.545.865,00 -886.837.547,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.358.322.986,00 966.238.786,00 217.944.632,00 812.686.187,00 568.949.297,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -242.396.749,00 -196.792.547,00 -39.833.301,00 -56.942.399,00 -115.293.875,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -182.136.584,00 -109.311.706,00 -34.001.643,00 -140.541.822,00 -117.089.748,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -60.260.165,00 -87.480.841,00 -5.831.658,00 83.599.423,00 1.795.873,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.115.926.237,00 769.446.239,00 178.111.331,00 755.743.788,00 453.655.422,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.115.926.237,00 769.446.239,00 178.111.331,00 755.743.788,00 453.655.422,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -252.613,00 2.078.495,00 3.065.985,00 4.500.257,00 3.846.152,00
- Ana Ortaklık Payları 1.116.178.850,00 767.367.744,00 175.045.346,00 751.243.531,00 449.809.270,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,70 2,11 0,48 2,89 2,11
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.034.341.659,00 5.950.658.170,00 4.825.629.201,00 4.243.789.837,00 3.405.749.038,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 540.043.619,00 432.197.402,00 698.185.889,00 466.548.977,00 735.050.793,00
Finansal Yatırımlar 1.099.281.659,00 593.082.386,00 355.728.841,00 480.921.554,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.098.858.185,00 593.082.386,00 355.728.841,00 480.921.554,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.463.696.872,00 2.514.042.785,00 1.635.901.181,00 1.291.773.490,00 801.545.926,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.126.091,00 6.400.455,00 390.155,00 239.835,00 2.541.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.455.570.781,00 2.507.642.330,00 1.635.511.026,00 1.291.533.655,00 799.004.276,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 198.852.667,00 164.802.719,00 127.866.814,00 157.955.006,00 164.472.418,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.692.286,00 24.234.248,00 27.927.158,00 51.866.828,00 19.394.206,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.160.381,00 140.568.471,00 99.939.656,00 106.088.178,00 145.078.212,00
Türev Araçlar 105.892.239,00 113.447.800,00 78.810.433,00 78.810.433,00 209.341.764,00
Stoklar 2.218.874.278,00 1.838.732.604,00 1.537.923.825,00 1.544.818.657,00 1.399.531.468,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 178.127.884,00 143.949.594,00 153.649.043,00 92.658.501,00 95.806.669,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 7.050,00 7.050,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 229.572.441,00 150.395.830,00 237.556.125,00 130.303.219,00 0,00
ARA TOPLAM 7.034.341.659,00 5.950.658.170,00 4.825.629.201,00 4.243.789.837,00 3.405.749.038,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.458.587.455,00 3.332.716.442,00 3.117.873.240,00 3.057.687.357,00 1.894.579.567,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 200.734.187,00 156.796.049,00 156.695.000,00 156.695.000,00 81.735.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.042.942.573,00 2.971.171.962,00 2.777.896.945,00 2.717.137.748,00 1.622.487.639,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 65.030,00 75.906,00 86.664,00 97.304,00 108.181,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.043.648,00 3.928.758,00 4.890.778,00 6.824.557,00 4.522.022,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.043.648,00 3.928.758,00 4.890.778,00 6.824.557,00 4.522.022,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.748.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.524.305,00 1.521.575,00 1.316.460,00 1.246.865,00 899.689,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.492.929.114,00 9.283.374.612,00 7.943.502.441,00 7.301.477.194,00 5.300.328.605,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.690.589.531,00 5.110.004.632,00 4.044.139.994,00 3.551.870.638,00 2.688.489.458,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.697.638.226,00 2.499.114.232,00 1.769.475.894,00 1.499.562.711,00 0,00
- Banka Kredileri 2.590.609.794,00 2.365.597.438,00 1.665.885.418,00 1.401.425.185,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.031.050,00 89.496.495,00 181.741.077,00 159.068.429,00 1.358.547.630,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 909.467.951,00 636.985.948,00 545.743.821,00 854.168.945,00 418.206.771,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 277.312,00 167.736,00 6.005,00 1.121.151,00 1.044.313,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 909.190.639,00 636.818.212,00 545.737.816,00 853.047.794,00 417.162.458,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.213.380,00 29.701.379,00 40.603.030,00 20.080.327,00 13.912.955,00
Diğer Borçlar 146.446.391,00 117.107.650,00 195.102.707,00 47.476.704,00 93.473.435,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.831.731,00 35.019.677,00 64.234.203,00 2.268.637,00 3.893.552,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 98.614.660,00 82.087.973,00 130.868.504,00 45.208.067,00 89.579.883,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.704.559.151,00 1.655.021.403,00 1.263.762.847,00 933.044.943,00 751.628.709,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 93.058.813,00 68.810.811,00 33.911.303,00 24.130.958,00 41.451.683,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.723.410,00 13.763.827,00 13.797.233,00 14.335.619,00 11.268.275,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.591.444,00 4.985.667,00 4.969.634,00 4.331.549,00 3.343.791,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.131.966,00 8.778.160,00 8.827.599,00 10.004.070,00 7.924.484,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.451.159,00 2.887,00 2.082,00 2.002,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 660.313.245,00 558.403.044,00 435.370.257,00 462.808.680,00 439.313.290,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 400.323.420,00 313.727.578,00 324.075.567,00 351.258.326,00 373.092.581,00
Banka Kredileri 230.454.674,00 140.660.625,00 174.107.093,00 182.441.296,00 221.628.959,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 169.868.746,00 173.066.953,00 149.968.474,00 168.817.030,00 151.463.622,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.640.673,00 18.879.488,00 18.864.343,00 24.629.708,00 16.369.111,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.640.673,00 18.879.488,00 18.864.343,00 24.629.708,00 16.369.111,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 239.349.152,00 225.795.978,00 92.430.347,00 86.920.646,00 49.851.598,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.350.902.776,00 5.668.407.676,00 4.479.510.251,00 4.014.679.318,00 3.127.802.748,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.142.026.338,00 3.614.966.936,00 3.463.992.190,00 3.286.797.876,00 2.172.525.857,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.123.129.836,00 3.596.005.808,00 3.449.686.811,00 3.275.605.648,00 2.163.254.647,00
Ödenmiş Sermaye 657.570.000,00 657.570.000,00 657.570.000,00 657.570.000,00 233.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.001.044,00 -16.001.044,00 -16.001.044,00 -16.001.044,00 142.521.690,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 119.699.349,00 119.699.349,00 119.699.349,00 119.699.349,00 543.769.349,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.624.600.856,00 1.625.477.505,00 1.722.501.884,00 1.724.049.690,00 904.673.816,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 1.625.477.505,00 0,00 1.724.049.690,00 904.673.816,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -176.652.468,00 -355.842.038,00 -158.003.290,00 -158.586.913,00 -150.127.779,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 74.532.595,00 83.456.822,00 32.935.438,00 32.351.815,00 20.902.048,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -251.185.063,00 -439.298.860,00 -190.938.728,00 -190.938.728,00 -171.029.827,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 51.204.575,00 51.204.575,00 29.105.331,00 29.105.331,00 29.105.331,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 746.529.718,00 746.529.717,00 919.769.235,00 168.525.704,00 10.002.970,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.116.178.850,00 767.367.744,00 175.045.346,00 751.243.531,00 449.809.270,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.896.502,00 18.961.128,00 14.305.379,00 11.192.228,00 9.271.210,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.492.929.114,00 9.283.374.612,00 7.943.502.441,00 7.301.477.194,00 5.300.328.605,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -6.221.536,00 0,00 -12.878.239,00 -7.120.824,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi