Geri Dön

KCAER | Kocaer Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,91
BIST-100'deki Ağırlığı 0,29
F/K Oranı 30,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,04
Dibe Uzaklık 24,03
Piyasa Değeri (USD) 1.032.325.589,68
Piyasa Değeri (TL) 33.305.920.500,00
Özsermaye (TL) 8.235.679.987,00
Sermaye (TL) 657.570.000,00
Net Kar (TL) 1.107.257.600,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KCAER
Sektör
Adres Gümüşçay Mahallesi, Menderes Bulvari No:45, Merkezefendi, Denizli
Telefon 0-232-6251860
Faks 0-232-6251966
Web www.kocaercelik.com www.kocaersteel.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HAKAN KOCAER 487.884.989,34 74,20
TOPLAM 657.570.000,00 100,00
DİĞER 169.685.010,66 25,80
Toplam 1.315.140.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KCR Dış Ticaret A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Kocaer Enerji A.Ş. 297.000.000,00 99,00
Kocaer Steel UK Limited 3.600.000,00 90,00
Yağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş 12.895.000,00 90,81
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.12.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,82
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.865.230.024,00 15.091.480.796,00 8.880.650.482,00 5.244.298.049,00 2.673.480.428,00
Satışların Maliyeti (-) 3.163.013.477,00 12.126.252.301,00 7.059.467.152,00 4.281.382.410,00 -2.235.639.683,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 702.216.547,00 2.965.228.495,00 1.821.183.330,00 962.915.639,00 437.840.745,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 702.216.547,00 2.965.228.495,00 1.821.183.330,00 962.915.639,00 437.840.745,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 72.809.495,00 193.799.599,00 107.431.361,00 67.571.723,00 -32.987.905,00
Pazarlama Giderleri (-) 205.937.196,00 756.267.318,00 423.246.148,00 213.102.049,00 -109.743.738,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.548.294,00 6.981.383,00 3.378.125,00 1.922.211,00 -925.123,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 144.800.508,00 257.119.979,00 540.476.771,00 758.018.171,00 42.460.428,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 254.499.449,00 461.081.395,00 242.817.338,00 343.589.954,00 -21.007.873,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 311.222.621,00 1.804.218.779,00 1.584.787.129,00 1.094.747.873,00 315.636.534,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 145.647.906,00 450.523.058,00 305.392.723,00 69.634.517,00 23.154.760,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 151.541,00 16.883.686,00 11.853.370,00 11.736.869,00 -38.252.231,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 456.718.986,00 2.237.858.151,00 1.878.326.482,00 1.152.645.521,00 300.539.063,00
Finansman gelirleri 42.864.949,00 436.215.087,00 170.858.615,00 140.404.068,00 21.285.511,00
Finansman Giderleri (-) 331.042.781,00 1.360.022.626,00 690.862.111,00 326.810.803,00 -103.879.942,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 137.025.389,00 1.362.506.269,00 1.358.322.986,00 966.238.786,00 217.944.632,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 41.177.546,00 176.988.414,00 242.396.749,00 196.792.547,00 -39.833.301,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 36.927.003,00 201.148.900,00 182.136.584,00 109.311.706,00 -34.001.643,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.250.543,00 -24.160.486,00 60.260.165,00 87.480.841,00 -5.831.658,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 95.847.843,00 1.185.517.855,00 1.115.926.237,00 769.446.239,00 178.111.331,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 95.847.843,00 1.185.517.855,00 1.115.926.237,00 769.446.239,00 178.111.331,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 249.079,00 -1.186.327,00 -252.613,00 2.078.495,00 3.065.985,00
- Ana Ortaklık Payları 95.598.764,00 1.186.704.182,00 1.116.178.850,00 767.367.744,00 175.045.346,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 1,80 1,70 2,11 0,48
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 1,80 1,70 2,11 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.417.817,00 357.615.643,00 -99.458.588,00 -98.623.277,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 301.277.017,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.211.980,00 -7.910.165,00 7.493.897,00 8.578.716,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 7.944.593,00 7.805.913,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 738.756,00 -56.442.878,00 106.952.485,00 107.201.993,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.812.648,00 169.932.134,00 -10.098.914,00 -191.513.628,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.859.671,00 49.008.875,00 50.147.421,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -47.023,00 120.923.259,00 -75.307.919,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -15.061.584,00 191.513.628,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.230.465,00 527.547.777,00 -109.557.502,00 -290.136.905,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 111.078.308,00 1.713.065.632,00 1.006.368.735,00 479.309.334,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 111.078.308,00 1.713.065.632,00 1.006.368.735,00 479.309.334,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,15 1,80 1,70 2,11 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.318.163.691,00 6.161.680.269,00 7.034.341.659,00 5.950.658.170,00 4.825.629.201,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 935.422.364,00 673.922.387,00 540.043.619,00 432.197.402,00 698.185.889,00
Finansal Yatırımlar 979.552.492,00 680.921.696,00 1.099.281.659,00 593.082.386,00 355.728.841,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 979.552.492,00 680.921.696,00 1.098.858.185,00 593.082.386,00 355.728.841,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.449.342.344,00 1.254.835.981,00 2.463.696.872,00 2.514.042.785,00 1.635.901.181,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.438.459.451,00 8.875.099,00 8.126.091,00 6.400.455,00 390.155,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.882.893,00 1.245.960.882,00 2.455.570.781,00 2.507.642.330,00 1.635.511.026,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 305.232.964,00 226.042.188,00 198.852.667,00 164.802.719,00 127.866.814,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 247.057.701,00 30.310.773,00 28.692.286,00 24.234.248,00 27.927.158,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.175.263,00 195.731.415,00 170.160.381,00 140.568.471,00 99.939.656,00
Türev Araçlar 89.671.886,00 111.937.783,00 105.892.239,00 113.447.800,00 78.810.433,00
Stoklar 3.151.621.311,00 2.861.204.532,00 2.218.874.278,00 1.838.732.604,00 1.537.923.825,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 100.762.047,00 92.870.498,00 178.127.884,00 143.949.594,00 153.649.043,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.080,00 0,00 7.050,00 7.050,00
Diğer Dönen Varlıklar 306.558.283,00 259.944.124,00 229.572.441,00 150.395.830,00 237.556.125,00
ARA TOPLAM 7.318.163.691,00 6.161.680.269,00 7.034.341.659,00 5.950.658.170,00 4.825.629.201,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.122.220.527,00 6.041.930.404,00 3.458.587.455,00 3.332.716.442,00 3.117.873.240,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 329.278.649,00 286.170.000,00 200.734.187,00 156.796.049,00 156.695.000,00
Maddi Duran Varlıklar 6.323.693.588,00 5.341.619.415,00 3.042.942.573,00 2.971.171.962,00 2.777.896.945,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 105.828,00 114.957,00 65.030,00 75.906,00 86.664,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.786.853,00 6.922.023,00 6.043.648,00 3.928.758,00 4.890.778,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.786.853,00 6.922.023,00 6.043.648,00 3.928.758,00 4.890.778,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 59.801.195,00 46.495.345,00 20.748.640,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 168.207.737,00 143.690.991,00 1.524.305,00 1.521.575,00 1.316.460,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.440.384.218,00 12.203.610.673,00 10.492.929.114,00 9.283.374.612,00 7.943.502.441,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.816.030.763,00 4.288.995.797,00 5.690.589.531,00 5.110.004.632,00 4.044.139.994,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.059.347.937,00 1.975.890.057,00 2.697.638.226,00 2.499.114.232,00 1.769.475.894,00
- Banka Kredileri 2.012.378.394,00 1.920.181.948,00 2.590.609.794,00 2.365.597.438,00 1.665.885.418,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 701.608.207,00 282.572.407,00 74.031.050,00 89.496.495,00 181.741.077,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 174.107.093,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.366.203.593,00 1.235.908.351,00 909.467.951,00 636.985.948,00 545.743.821,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 277.312,00 167.736,00 6.005,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.366.203.593,00 1.235.908.351,00 909.190.639,00 636.818.212,00 545.737.816,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.692.401,00 52.179.617,00 49.213.380,00 29.701.379,00 40.603.030,00
Diğer Borçlar 154.683.965,00 120.251.639,00 146.446.391,00 117.107.650,00 195.102.707,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 130.683.965,00 26.232.013,00 47.831.731,00 35.019.677,00 64.234.203,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.000.000,00 94.019.626,00 98.614.660,00 82.087.973,00 130.868.504,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 386.499.020,00 561.611.237,00 1.704.559.151,00 1.655.021.403,00 1.263.762.847,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.497.054,00 19.461.407,00 93.058.813,00 68.810.811,00 33.911.303,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.497.691,00 41.118.237,00 14.723.410,00 13.763.827,00 13.797.233,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.778.375,00 7.678.220,00 7.591.444,00 4.985.667,00 4.969.634,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.719.316,00 33.440.017,00 7.131.966,00 8.778.160,00 8.827.599,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 895,00 2.845,00 1.451.159,00 2.887,00 2.082,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 365.184.547,00 833.259.629,00 660.313.245,00 558.403.044,00 435.370.257,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 794.770.268,00 400.323.420,00 313.727.578,00 324.075.567,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 164.464.540,00 169.868.746,00 173.066.953,00 149.968.474,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 38.489.361,00 20.640.673,00 18.879.488,00 18.864.343,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 38.489.361,00 20.640.673,00 18.879.488,00 18.864.343,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 239.349.152,00 225.795.978,00 92.430.347,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.181.215.310,00 5.122.255.426,00 6.350.902.776,00 5.668.407.676,00 4.479.510.251,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.259.168.908,00 7.081.355.247,00 4.142.026.338,00 3.614.966.936,00 3.463.992.190,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.235.679.987,00 7.062.463.397,00 4.123.129.836,00 3.596.005.808,00 3.449.686.811,00
Ödenmiş Sermaye 657.570.000,00 657.570.000,00 657.570.000,00 657.570.000,00 657.570.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -16.001.044,00 -16.001.044,00 -16.001.044,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.234.631.550,00 986.907.465,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 252.148.015,00 219.137.189,00 119.699.349,00 119.699.349,00 119.699.349,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.543.634.347,00 1.333.010.046,00 1.624.600.856,00 1.625.477.505,00 1.722.501.884,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.543.634.347,00 0,00 0,00 1.625.477.505,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.550.971,00 0,00 0,00 -6.221.536,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 32.935.438,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -132.436.127,00 -118.494.751,00 -176.652.468,00 -355.842.038,00 -158.003.290,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -222.917.029,00 -193.692.211,00 -251.185.063,00 -439.298.860,00 -190.938.728,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 256.504.720,00 222.923.521,00 51.204.575,00 51.204.575,00 29.105.331,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.328.028.718,00 2.574.705.745,00 746.529.718,00 746.529.717,00 919.769.235,00
Net Dönem Karı/Zararı 95.598.764,00 1.186.704.182,00 1.116.178.850,00 767.367.744,00 175.045.346,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.488.921,00 18.891.850,00 18.896.502,00 18.961.128,00 14.305.379,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.440.384.218,00 12.203.610.673,00 10.492.929.114,00 9.283.374.612,00 7.943.502.441,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi