Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KATMR
Sektör HER TÜRLÜ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİMİ
Adres 10032 SOKAK NO:10 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0232 376 75 75
Faks 0232 376 75 81
Web http://www.katmerciler.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL KATMERCİ 11.855.000,00 15,81
DİĞER 63.145.000,00 84,19
Toplam 75.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.500.000,00 100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. 789.250,00 95,67
KATMERCİLER PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Lika Savunma Sanayii ve Ticaret A.Ş. 800.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.10.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
25.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,95
29.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.08.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 125.191.870,00 67.608.050,00 278.914.003,00 208.702.423,00 132.569.094,00
Satışların Maliyeti (-) -52.983.430,00 -33.342.141,00 -148.925.106,00 -131.731.872,00 -77.249.877,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 72.208.440,00 34.265.909,00 129.988.897,00 76.970.551,00 55.319.217,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 72.208.440,00 34.265.909,00 129.988.897,00 76.970.551,00 55.319.217,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.514.746,00 -4.986.249,00 -29.014.851,00 -19.386.740,00 -12.755.584,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.968.765,00 -3.115.180,00 -28.759.810,00 -21.536.718,00 -9.107.797,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -544.161,00 -266.799,00 -1.827.641,00 -1.671.766,00 -831.350,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.920.426,00 15.656.434,00 38.247.917,00 24.127.422,00 19.062.635,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.025.392,00 -13.493.717,00 -29.429.422,00 -21.817.699,00 -11.188.926,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 63.075.802,00 28.060.398,00 79.205.090,00 36.685.050,00 40.498.195,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 80.335,00 60.889,00 2.742.654,00 2.426.527,00 993.676,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -52.779,00 16.066,00 16.066,00 15.449,00 -10.126,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 63.101.789,00 28.137.353,00 81.963.810,00 39.127.026,00 41.481.745,00
Finansman Gelirleri 4.664.394,00 2.347.266,00 43.945.210,00 41.729.723,00 6.538.251,00
Finansman Giderleri (-) -95.441.692,00 -49.264.633,00 -144.050.751,00 -78.259.158,00 -58.290.312,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.675.509,00 -18.780.014,00 -18.141.731,00 2.597.591,00 -10.270.316,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.048.628,00 3.839.817,00 4.606.024,00 557.470,00 1.659.186,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.415.558,00 -624.245,00 -680.156,00 -680.156,00 -317.737,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.464.186,00 4.464.062,00 5.286.180,00 1.237.626,00 1.976.923,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -22.626.881,00 -14.940.197,00 -13.535.707,00 3.155.061,00 -8.611.130,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -22.626.881,00 -14.940.197,00 -13.535.707,00 3.155.061,00 -8.611.130,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20.582,00 6.967,00 28.203,00 20.922,00 11.124,00
- Ana Ortaklık Payları -22.647.463,00 -14.947.164,00 -13.563.910,00 3.134.139,00 -8.622.254,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 234.156,00 467.988,00 246.457,00 513.682,00 153.758,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 300.869,00 599.985,00 315.971,00 658.566,00 197.126,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -66.713,00 -131.997,00 -69.514,00 -144.884,00 -43.368,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 234.156,00 467.988,00 246.457,00 513.682,00 153.758,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -22.392.725,00 -14.472.209,00 -13.289.250,00 3.668.743,00 -8.457.372,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 827.927.259,00 780.033.277,00 764.783.105,00 747.431.098,00 726.615.872,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.535.507,00 23.887.917,00 33.948.135,00 71.377.267,00 59.751.805,00
Finansal Yatırımlar 146.622,00 148.193,00 8.181.583,00 138.617,00 1.656.646,00
Ticari Alacaklar 154.995.270,00 142.395.039,00 145.840.710,00 141.240.214,00 142.525.300,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.004.758,00 2.585.405,00 3.107.750,00 1.116.391,00 854.270,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 149.990.512,00 139.809.634,00 142.732.960,00 140.123.823,00 141.671.030,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.647.599,00 3.383.212,00 7.836.647,00 4.406.935,00 4.267.503,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.647.599,00 3.383.212,00 7.836.647,00 4.406.935,00 4.267.503,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 520.415.850,00 498.852.539,00 467.711.106,00 425.697.626,00 405.014.991,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.782.322,00 55.586.415,00 51.880.824,00 51.236.957,00 63.942.506,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.016.171,00 1.016.146,00 1.015.208,00 342.237,00 127.333,00
Diğer Dönen Varlıklar 57.387.918,00 54.763.816,00 48.368.892,00 52.991.245,00 49.329.788,00
ARA TOPLAM 827.927.259,00 780.033.277,00 764.783.105,00 747.431.098,00 726.615.872,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 139.509.179,00 134.747.452,00 124.809.107,00 114.249.958,00 110.267.904,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 46.789,00 47.918,00 99.568,00 98.951,00 73.376,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00
Maddi Duran Varlıklar 67.852.426,00 67.980.505,00 68.347.434,00 67.519.753,00 63.361.780,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.714.664,00 26.240.049,00 24.089.252,00 26.951.678,00 26.197.422,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.714.664,00 26.240.049,00 24.089.252,00 26.951.678,00 26.197.422,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.106.324,00 26.834.849,00 21.998.637,00 17.122.896,00 18.272.155,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 967.436.438,00 914.780.729,00 889.592.212,00 861.681.056,00 836.883.776,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 258.858.391,00 235.748.442,00 228.223.955,00 225.863.125,00 249.530.722,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.891.822,00 37.960.703,00 25.148.303,00 23.481.423,00 48.565.340,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 1.202.500,00 1.178.518,00 2.198.911,00 2.386.533,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 80.350.404,00 82.762.339,00 70.314.642,00 69.218.580,00 68.758.570,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.350.404,00 82.762.339,00 70.314.642,00 69.218.580,00 68.758.570,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.090.167,00 2.102.978,00 2.088.522,00 1.765.477,00 2.138.356,00
Diğer Borçlar 6.100.923,00 4.057.440,00 5.767.046,00 4.796.705,00 4.891.880,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.295.972,00 2.559.246,00 2.984.817,00 2.419.717,00 3.357.625,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.804.951,00 1.498.194,00 2.782.229,00 2.376.988,00 1.534.255,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 105.315.418,00 104.788.268,00 120.827.538,00 120.891.010,00 119.435.833,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.109.657,00 2.874.214,00 2.899.386,00 3.511.019,00 3.354.210,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.178.430,00 1.199.091,00 1.373.615,00 1.331.132,00 1.305.275,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.931.227,00 1.675.123,00 1.525.771,00 2.179.887,00 2.048.935,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 618.187.914,00 580.721.637,00 548.585.399,00 506.077.081,00 506.042.767,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 598.755.581,00 562.414.521,00 530.571.065,00 488.637.643,00 489.387.944,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.194.560,00 6.274.676,00 6.506.676,00 6.683.596,00 5.590.536,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.194.560,00 6.274.676,00 6.506.676,00 6.683.596,00 5.590.536,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.237.773,00 12.032.440,00 11.507.658,00 10.755.842,00 11.064.287,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 877.046.305,00 816.470.079,00 776.809.354,00 731.940.206,00 755.573.489,00
Ö Z K A Y N A K L A R 90.390.133,00 98.310.650,00 112.782.858,00 129.740.850,00 81.310.287,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 90.288.923,00 98.223.055,00 112.702.230,00 129.667.503,00 81.246.738,00
Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 39.095.466,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.239.089,00 2.239.089,00 2.239.089,00 2.239.089,00 1.839.173,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.878.854,00 17.112.687,00 16.644.698,00 16.911.922,00 16.551.999,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.878.854,00 17.112.687,00 16.644.698,00 16.911.922,00 16.551.999,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 112.189,00 346.022,00 -121.967,00 145.257,00 -214.666,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.668.916,00 4.515.382,00 4.515.382,00 4.515.382,00 4.515.382,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.908.566,00 16.062.100,00 29.626.010,00 29.626.010,00 29.626.011,00
Net Dönem Karı/Zararı -22.647.463,00 -14.947.164,00 -13.563.910,00 3.134.139,00 -8.622.254,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 101.210,00 87.595,00 80.628,00 73.347,00 63.549,00
TOPLAM KAYNAKLAR 967.436.438,00 914.780.729,00 889.592.212,00 861.681.056,00 836.883.776,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 68.347.434,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 530.571.065,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi