Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,09
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 14,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,86
Dibe Uzaklık 92,00
Piyasa Değeri (USD) 29.572.036,15
Piyasa Değeri (TL) 178.000.000,00
Özsermaye (TL) 95.524.388,00
Sermaye (TL) 25.000.000,00
Net Kar (TL) 12.155.303,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KATMR
Sektör HER TÜRLÜ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİMİ
Adres 10032 SOKAK NO:10 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0232 376 75 75
Faks 0232 376 75 81
Web http://www.katmerciler.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL KATMERCİ 13.778.333,40 55,11
Toplam 13.778.333,40 55,11
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.500.000,00 100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. 789.250,00 95,67
KATMERCİLER PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Lika Savunma Sanayii ve Ticaret A.Ş. 800.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.08.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 42.409.771,00 177.225.811,00 115.552.667,00 72.719.536,00 36.738.100,00
Satışların Maliyeti (-) -15.153.719,00 -86.416.376,00 -54.354.699,00 -31.978.722,00 -18.892.942,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.256.052,00 90.809.435,00 61.197.968,00 40.740.814,00 17.845.158,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.256.052,00 90.809.435,00 61.197.968,00 40.740.814,00 17.845.158,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.759.723,00 -19.190.338,00 -12.812.060,00 -8.595.094,00 -3.455.380,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.285.482,00 -18.790.115,00 -13.311.058,00 -9.376.219,00 -3.760.548,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -206.377,00 -872.722,00 -434.436,00 -128.276,00 -165.040,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.046.524,00 26.509.508,00 15.892.949,00 11.912.648,00 9.920.602,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.436.517,00 -16.193.807,00 -10.286.015,00 -8.719.644,00 -7.053.226,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.614.477,00 62.271.961,00 40.247.348,00 25.834.229,00 13.331.566,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 461.557,00 5.388.239,00 4.864.175,00 1.232.662,00 323.619,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.800.263,00 -2.800.263,00 -888.558,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.076.034,00 64.859.937,00 42.311.260,00 26.178.333,00 13.655.185,00
Finansman Gelirleri 1.451.605,00 12.662.283,00 11.001.249,00 9.940.965,00 7.716.846,00
Finansman Giderleri (-) -20.587.593,00 -63.051.945,00 -43.283.586,00 -29.410.413,00 -18.270.699,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.940.046,00 14.470.275,00 10.028.923,00 6.708.885,00 3.101.332,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -973.267,00 -2.718.701,00 -1.201.207,00 -697.385,00 -550.496,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -927.549,00 -2.946.345,00 -1.214.341,00 -814.412,00 -573.493,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -45.718,00 227.644,00 13.134,00 117.027,00 22.997,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.966.779,00 11.751.574,00 8.827.716,00 6.011.500,00 2.550.836,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.966.779,00 11.751.574,00 8.827.716,00 6.011.500,00 2.550.836,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.103,00 11.406,00 6.861,00 4.851,00 1.295,00
- Ana Ortaklık Payları 2.964.676,00 11.740.168,00 8.820.855,00 6.006.649,00 2.549.541,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 146.893,00 5.519.528,00 3.734.144,00 247.915,00 -275.705,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 5.810.997,00 3.940.905,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 188.324,00 14.831,00 -12.144,00 309.894,00 -344.631,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -41.431,00 -306.300,00 -194.617,00 -61.979,00 68.926,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 146.893,00 5.519.528,00 3.734.144,00 247.915,00 -275.705,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.113.672,00 17.271.102,00 12.561.860,00 6.259.415,00 2.275.131,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 459.632.533,00 431.478.329,00 360.837.392,00 328.258.780,00 302.724.707,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.129.195,00 35.952.961,00 8.293.498,00 19.193.610,00 48.863.866,00
Finansal Yatırımlar 100.942,00 186.977,00 84.120,00 2.730.722,00 2.123.692,00
Ticari Alacaklar 122.918.836,00 127.982.114,00 140.926.603,00 122.884.286,00 103.389.309,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 714.443,00 1.048.585,00 1.136.232,00 698.361,00 707.087,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 122.204.393,00 126.933.529,00 139.790.371,00 122.185.925,00 102.682.222,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.819.066,00 3.930.184,00 2.094.739,00 899.470,00 2.055.437,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.819.066,00 3.930.184,00 2.094.739,00 899.470,00 2.055.437,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 250.811.735,00 212.311.823,00 169.570.026,00 145.866.460,00 110.820.492,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.153.597,00 31.043.229,00 18.753.234,00 17.052.415,00 19.124.178,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 745,00 746,00 2.193,00 103.811,00 2.193,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.698.417,00 20.070.295,00 21.112.979,00 19.528.006,00 16.345.540,00
ARA TOPLAM 459.632.533,00 431.478.329,00 360.837.392,00 328.258.780,00 302.724.707,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 95.675.278,00 93.117.400,00 86.686.141,00 77.092.246,00 72.815.086,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 157.278,00 174.636,00 198.925,00 199.192,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.952.000,00 7.952.000,00 7.952.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
Maddi Duran Varlıklar 51.977.648,00 52.364.397,00 49.794.012,00 45.898.584,00 43.568.367,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.670.229,00 15.550.415,00 16.040.244,00 13.004.864,00 10.452.683,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.670.229,00 15.550.415,00 16.040.244,00 13.004.864,00 10.452.683,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.757.197,00 9.338.356,00 8.409.124,00 8.163.241,00 7.892.220,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 555.307.811,00 524.595.729,00 447.523.533,00 405.351.026,00 375.539.793,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 279.441.937,00 262.640.633,00 211.742.248,00 208.504.543,00 215.268.299,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.681.960,00 154.690.310,00 150.024.907,00 146.950.643,00 161.606.944,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 52.284.711,00 45.541.960,00 35.759.791,00 39.255.255,00 40.360.505,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.284.711,00 45.541.960,00 35.759.791,00 39.255.255,00 40.360.505,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.481.859,00 2.520.809,00 1.988.234,00 903.595,00 874.737,00
Diğer Borçlar 9.555.555,00 4.061.747,00 1.899.935,00 2.125.207,00 2.004.386,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.292.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.262.681,00 4.061.747,00 1.899.935,00 2.125.207,00 2.004.386,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 76.569.081,00 46.635.878,00 19.550.842,00 14.786.674,00 6.370.300,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.838.458,00 1.696.626,00 1.305.631,00 1.229.674,00 1.112.498,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.154.341,00 1.106.509,00 923.959,00 848.002,00 730.826,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 684.117,00 590.117,00 381.672,00 381.672,00 381.672,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.305.403,00 169.508.297,00 151.778.094,00 119.145.738,00 85.269.728,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 167.286.984,00 157.117.476,00 139.993.147,00 108.100.447,00 74.737.239,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.621.943,00 4.500.334,00 4.024.719,00 3.767.476,00 3.424.719,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.621.943,00 4.500.334,00 4.024.719,00 3.767.476,00 3.424.719,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.923.625,00 7.417.636,00 6.591.230,00 6.108.817,00 5.938.772,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 459.747.340,00 432.148.930,00 363.520.342,00 327.650.281,00 300.538.027,00
Ö Z K A Y N A K L A R 95.560.471,00 92.446.799,00 84.003.191,00 77.700.745,00 75.001.766,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 95.524.388,00 92.412.819,00 83.973.756,00 77.673.320,00 74.977.900,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.839.173,00 1.839.173,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.420.764,00 16.273.871,00 14.488.490,00 11.002.260,00 11.030.050,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.420.764,00 16.273.871,00 14.488.490,00 11.002.260,00 11.030.050,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -345.901,00 -492.794,00 -514.373,00 -256.743,00 -228.953,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.765.426,00 3.765.426,00 3.765.426,00 3.150.869,00 3.150.869,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 47.293.388,00 35.553.220,00 35.553.220,00 36.167.777,00 36.167.777,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.964.676,00 11.740.168,00 8.820.855,00 6.006.649,00 2.549.541,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.083,00 33.980,00 29.435,00 27.425,00 23.866,00
TOPLAM KAYNAKLAR 555.307.811,00 524.595.729,00 447.523.533,00 405.351.026,00 375.539.793,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi