Geri Dön

KATMR | Katmerciler Ekipman


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 79,83
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 14,77
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,03
Dibe Uzaklık 92,00
Piyasa Değeri (USD) 71.064.016,53
Piyasa Değeri (TL) 1.485.742.500,00
Özsermaye (TL) 1.437.161.149,00
Sermaye (TL) 1.076.625.000,00
Net Kar (TL) 100.574.825,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KATMR
Sektör HER TÜRLÜ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİMİ
Adres 10032 Sokak NO:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İzmir
Telefon 0 232 376 75 75
Faks 0 232 502 20 73
Web www.katmerciler.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL KATMERCİ 99.676.172,87 9,26
TOPLAM 1.076.625.000,00 100,00
DİĞER 976.948.827,13 90,74
Toplam 2.153.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. 789.250,00 95,67
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.03.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,78
21.10.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
25.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,95
29.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.08.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 225.863.393,00 838.325.874,00 564.741.965,00 329.549.365,00 158.495.331,00
Satışların Maliyeti (-) -121.668.351,00 -361.234.888,00 -287.669.163,00 -155.405.563,00 -79.766.493,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 104.195.042,00 477.090.986,00 277.072.802,00 174.143.802,00 78.728.838,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 104.195.042,00 477.090.986,00 277.072.802,00 174.143.802,00 78.728.838,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.660.533,00 -63.178.651,00 -43.020.307,00 -28.090.851,00 -10.325.340,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.300.316,00 -125.282.371,00 -75.326.071,00 -37.285.191,00 -16.902.930,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.219.282,00 -3.474.822,00 -2.599.462,00 -1.823.882,00 -618.398,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34.600.486,00 256.742.474,00 218.965.230,00 161.867.983,00 80.847.989,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.318.109,00 -176.320.576,00 -123.656.731,00 -101.903.785,00 -48.527.471,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.297.288,00 365.577.040,00 251.435.461,00 166.908.076,00 83.202.688,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 79.924,00 20.922.689,00 20.642.035,00 267.263,00 223.606,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -9.526.394,00 -9.526.394,00 -9.526.394,00 -483.692,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.377.212,00 376.973.335,00 262.551.102,00 157.648.945,00 82.942.602,00
Finansman Gelirleri 953.217,00 17.389.637,00 15.399.350,00 10.750.118,00 7.521.517,00
Finansman Giderleri (-) -54.095.533,00 -294.175.107,00 -195.801.369,00 -135.733.788,00 -78.757.080,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.234.896,00 100.187.865,00 82.149.083,00 32.665.275,00 11.707.039,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -922.829,00 -17.539.941,00 -19.094.048,00 -12.371.728,00 -4.402.888,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.095.296,00 -5.364.369,00 -4.833.831,00 -3.604.684,00 -1.532.997,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 172.467,00 -12.175.572,00 -14.260.217,00 -8.767.044,00 -2.869.891,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.312.067,00 82.647.924,00 63.055.035,00 20.293.547,00 7.304.151,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.312.067,00 82.647.924,00 63.055.035,00 20.293.547,00 7.304.151,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.981,00 79.539,00 35.631,00 24.880,00 22.505,00
- Ana Ortaklık Payları 25.288.086,00 82.568.385,00 63.019.404,00 20.268.667,00 7.281.646,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.320.584,00 277.490.848,00 274.002.018,00 -1.010.851,00 -563.881,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 304.357.195,00 304.422.245,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.150.730,00 4.541.823,00 -73.430,00 -1.312.793,00 -726.323,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 830.146,00 -31.408.170,00 -30.346.797,00 301.942,00 162.442,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.320.584,00 277.490.848,00 274.002.018,00 -1.010.851,00 -563.881,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 21.991.483,00 360.138.772,00 337.057.053,00 19.282.696,00 6.740.270,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.693.361.045,00 2.219.300.422,00 2.020.877.630,00 1.791.833.080,00 1.686.071.306,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 368.530.075,00 47.763.271,00 76.140.789,00 64.390.850,00 31.058.877,00
Finansal Yatırımlar 115.033,00 112.485,00 108.425,00 102.690,00 9.138.194,00
Ticari Alacaklar 477.296.289,00 531.390.946,00 452.801.254,00 385.508.139,00 387.233.992,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 452.801.254,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 477.296.289,00 531.390.946,00 0,00 385.508.139,00 387.233.992,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.427.358,00 7.127.404,00 7.951.677,00 7.815.176,00 5.349.244,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.427.358,00 7.127.404,00 7.951.677,00 7.815.176,00 5.349.244,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.189.436.745,00 1.121.543.620,00 972.489.037,00 872.277.367,00 831.882.757,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 555.939.667,00 411.463.035,00 416.903.969,00 372.604.698,00 337.524.012,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 298.335,00 297.585,00 59.625,00 45.540,00 45.419,00
Diğer Dönen Varlıklar 96.317.543,00 99.602.076,00 94.422.854,00 89.088.620,00 83.838.811,00
ARA TOPLAM 2.693.361.045,00 2.219.300.422,00 2.020.877.630,00 1.791.833.080,00 1.686.071.306,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 528.815.939,00 524.737.124,00 528.761.565,00 197.418.953,00 198.164.331,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.525.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00 5.390.000,00 5.390.000,00
Maddi Duran Varlıklar 412.008.849,00 413.114.284,00 414.107.092,00 104.561.095,00 104.394.342,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.575.147,00 22.382.281,00 29.480.188,00 27.564.112,00 25.018.616,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.575.147,00 22.382.281,00 29.480.188,00 27.564.112,00 25.018.616,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 566.877,00 723.600,00 690.781,00 16.048.453,00 21.802.793,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.222.176.984,00 2.744.037.546,00 2.549.639.195,00 1.989.252.033,00 1.884.235.637,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 956.556.643,00 991.563.267,00 753.990.450,00 616.580.463,00 570.703.507,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 104.500.974,00 110.491.128,00 3.532.174,00 32.613.321,00 32.245.635,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.995.020,00 13.023.318,00 45.225.778,00 44.582.910,00 44.977.651,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 262.271.557,00 251.585.152,00 210.717.646,00 181.050.960,00 165.297.399,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 262.271.557,00 251.585.152,00 210.717.646,00 181.050.960,00 165.297.399,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.993.460,00 4.176.851,00 3.573.361,00 2.819.334,00 1.401.402,00
Diğer Borçlar 12.482.970,00 3.137.402,00 4.711.906,00 5.132.657,00 3.239.542,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.910.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.572.329,00 3.137.402,00 4.711.906,00 5.132.657,00 3.239.542,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 544.908.990,00 601.644.407,00 480.888.284,00 345.216.706,00 320.150.190,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 757.164,00 757.164,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.646.508,00 6.747.845,00 5.341.301,00 5.164.575,00 3.391.688,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.572.074,00 2.984.190,00 2.854.648,00 3.214.072,00 1.982.214,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.074.434,00 3.763.655,00 2.486.653,00 1.950.503,00 1.409.474,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.227.095,00 755.920.357,00 822.241.592,00 716.973.722,00 670.376.708,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 789.196.356,00 717.016.801,00 783.466.300,00 702.553.235,00 658.572.278,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.291.912,00 18.005.392,00 16.886.675,00 13.316.112,00 10.703.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.291.912,00 18.005.392,00 16.886.675,00 13.316.112,00 10.703.368,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.738.827,00 20.898.164,00 21.888.617,00 1.104.375,00 1.101.062,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.784.783.738,00 1.747.483.624,00 1.576.232.042,00 1.333.554.185,00 1.241.080.215,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.437.393.246,00 996.553.922,00 973.407.153,00 655.697.848,00 643.155.422,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.437.161.149,00 996.345.806,00 973.242.945,00 655.544.390,00 643.004.339,00
Ödenmiş Sermaye 1.071.347.840,00 652.500.000,00 652.500.000,00 652.500.000,00 652.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.996.748,00 3.996.748,00 3.996.748,00 3.996.748,00 3.996.748,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 314.320.505,00 317.641.088,00 314.087.208,00 39.139.390,00 39.586.360,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 314.320.505,00 317.641.088,00 314.087.208,00 39.139.390,00 39.586.360,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.500.489,00 6.821.072,00 3.267.192,00 2.313.018,00 2.759.988,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.104.290,00 5.104.290,00 5.104.290,00 5.104.290,00 4.913.435,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.862.719,00 -63.705.666,00 -63.705.666,00 -63.705.666,00 -63.514.811,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.288.086,00 82.568.385,00 63.019.404,00 20.268.667,00 7.281.646,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 232.097,00 208.116,00 164.208,00 153.458,00 151.083,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.222.176.984,00 2.744.037.546,00 2.549.639.195,00 1.989.252.033,00 1.884.235.637,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi