Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KATMR
Sektör HER TÜRLÜ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİMİ
Adres 10032 SOKAK NO:10 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon 0232 376 75 75
Faks 0232 376 75 81
Web http://www.katmerciler.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL KATMERCİ 19.354.000,00 25,80
DİĞER 55.646.000,00 74,19
Toplam 75.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.500.000,00 100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. 789.250,00 95,67
KATMERCİLER PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Lika Savunma Sanayii ve Ticaret A.Ş. 800.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,95
29.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.08.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 208.702.423,00 132.569.094,00 66.906.550,00 270.481.715,00 177.967.179,00
Satışların Maliyeti (-) -131.731.872,00 -77.249.877,00 -44.592.280,00 -163.403.481,00 -74.017.175,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 76.970.551,00 55.319.217,00 22.314.270,00 107.078.234,00 103.950.004,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 76.970.551,00 55.319.217,00 22.314.270,00 107.078.234,00 103.950.004,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.386.740,00 -12.755.584,00 -5.136.133,00 -20.304.757,00 -15.242.002,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.536.718,00 -9.107.797,00 -4.323.491,00 -27.438.805,00 -17.175.484,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.671.766,00 -831.350,00 -365.209,00 -1.351.892,00 -684.885,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.127.422,00 19.062.635,00 10.643.965,00 89.976.214,00 75.614.218,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.817.699,00 -11.188.926,00 -4.376.536,00 -68.687.317,00 -43.549.983,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36.685.050,00 40.498.195,00 18.756.866,00 79.271.677,00 102.911.868,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.426.527,00 993.676,00 96.986,00 3.827.516,00 3.558.793,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 15.449,00 -10.126,00 -26.970,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.127.026,00 41.481.745,00 18.826.882,00 83.099.193,00 106.470.661,00
Finansman Gelirleri 41.729.723,00 6.538.251,00 3.191.440,00 43.904.299,00 6.613.445,00
Finansman Giderleri (-) -78.259.158,00 -58.290.312,00 -27.828.267,00 -145.112.967,00 -129.440.536,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.597.591,00 -10.270.316,00 -5.809.945,00 -18.109.475,00 -16.356.430,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 557.470,00 1.659.186,00 964.791,00 2.409.588,00 347.313,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -680.156,00 -317.737,00 -174.808,00 -640.877,00 -224.389,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.237.626,00 1.976.923,00 1.139.599,00 3.050.465,00 571.702,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.155.061,00 -8.611.130,00 -4.845.154,00 -15.699.887,00 -16.009.117,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.155.061,00 -8.611.130,00 -4.845.154,00 -15.699.887,00 -16.009.117,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20.922,00 11.124,00 3.325,00 18.444,00 9.085,00
- Ana Ortaklık Payları 3.134.139,00 -8.622.254,00 -4.848.479,00 -15.718.331,00 -16.018.202,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 513.682,00 153.758,00 226.375,00 124.370,00 197.372,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 658.566,00 197.126,00 290.224,00 159.449,00 253.041,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -144.884,00 -43.368,00 -63.849,00 -35.079,00 -55.669,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 513.682,00 153.758,00 226.375,00 124.370,00 197.372,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.668.743,00 -8.457.372,00 -4.618.779,00 -15.575.517,00 -15.811.745,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 747.431.098,00 726.615.872,00 675.861.563,00 585.312.525,00 665.819.416,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 71.377.267,00 59.751.805,00 41.832.127,00 24.738.007,00 31.878.884,00
Finansal Yatırımlar 138.617,00 1.656.646,00 127.295,00 121.644,00 114.981,00
Ticari Alacaklar 141.240.214,00 142.525.300,00 147.740.529,00 118.032.243,00 138.324.037,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.116.391,00 854.270,00 1.029.766,00 961.781,00 1.080.534,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 140.123.823,00 141.671.030,00 146.710.763,00 117.070.462,00 137.243.503,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.406.935,00 4.267.503,00 2.776.944,00 4.320.042,00 845.281,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.406.935,00 4.267.503,00 2.776.944,00 4.320.042,00 845.281,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 425.697.626,00 405.014.991,00 375.041.796,00 337.940.389,00 375.018.006,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.236.957,00 63.942.506,00 62.494.414,00 60.149.534,00 75.432.379,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 342.237,00 127.333,00 1.301.446,00 1.286.990,00 1.497.316,00
Diğer Dönen Varlıklar 52.991.245,00 49.329.788,00 44.547.012,00 38.723.676,00 42.708.532,00
ARA TOPLAM 747.431.098,00 726.615.872,00 675.861.563,00 585.312.525,00 665.819.416,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 114.249.958,00 110.267.904,00 106.023.421,00 103.230.366,00 98.242.708,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 98.951,00 73.376,00 56.532,00 83.502,00 108.028,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00
Maddi Duran Varlıklar 67.519.753,00 63.361.780,00 59.541.240,00 60.267.345,00 60.538.695,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.951.678,00 26.197.422,00 24.532.186,00 23.278.640,00 20.960.900,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.951.678,00 26.197.422,00 24.532.186,00 23.278.640,00 20.960.900,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.122.896,00 18.272.155,00 16.593.242,00 14.990.276,00 11.907.111,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 861.681.056,00 836.883.776,00 781.884.984,00 688.542.891,00 764.062.124,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 225.863.125,00 249.530.722,00 469.838.119,00 445.145.089,00 507.224.127,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.481.423,00 48.565.340,00 255.295.394,00 246.344.918,00 270.042.835,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.198.911,00 2.386.533,00 34.915.426,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 69.218.580,00 68.758.570,00 76.882.047,00 71.055.952,00 117.869.203,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.218.580,00 68.758.570,00 76.882.047,00 71.055.952,00 117.869.203,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.765.477,00 2.138.356,00 1.242.833,00 2.098.087,00 9.015.859,00
Diğer Borçlar 4.796.705,00 4.891.880,00 10.942.005,00 11.029.255,00 13.702.272,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.419.717,00 3.357.625,00 8.900.452,00 8.867.985,00 11.664.881,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.376.988,00 1.534.255,00 2.041.553,00 2.161.270,00 2.037.391,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 120.891.010,00 119.435.833,00 87.886.532,00 73.335.571,00 74.471.956,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.511.019,00 3.354.210,00 2.673.882,00 2.132.042,00 2.276.239,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.331.132,00 1.305.275,00 1.109.076,00 1.327.926,00 1.404.122,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.179.887,00 2.048.935,00 1.564.806,00 804.116,00 872.117,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 506.077.081,00 506.042.767,00 241.024.433,00 167.280.256,00 180.202.942,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 488.637.643,00 489.387.944,00 225.756.254,00 152.052.583,00 164.701.294,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.683.596,00 5.590.536,00 5.033.738,00 5.386.098,00 5.116.197,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.683.596,00 5.590.536,00 5.033.738,00 5.386.098,00 5.116.197,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.755.842,00 11.064.287,00 10.234.441,00 9.841.575,00 9.470.357,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 731.940.206,00 755.573.489,00 710.862.552,00 612.425.345,00 687.427.069,00
Ö Z K A Y N A K L A R 129.740.850,00 81.310.287,00 71.022.432,00 76.117.546,00 76.635.055,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 129.667.503,00 81.246.738,00 70.966.682,00 76.065.121,00 76.591.990,00
Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00 39.095.466,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.239.089,00 1.839.173,00 1.839.173,00 1.839.173,00 1.839.173,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.911.922,00 16.551.999,00 16.624.616,00 16.398.241,00 16.471.243,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.911.922,00 16.551.999,00 16.624.616,00 16.398.241,00 16.471.243,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 145.257,00 -214.666,00 -142.049,00 -368.424,00 -295.422,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.515.382,00 4.515.382,00 4.492.720,00 4.477.769,00 4.421.687,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.626.010,00 29.626.011,00 29.617.691,00 45.827.308,00 46.637.128,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.134.139,00 -8.622.254,00 -4.848.479,00 -15.718.331,00 -16.018.202,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 73.347,00 63.549,00 55.750,00 52.425,00 43.065,00
TOPLAM KAYNAKLAR 861.681.056,00 836.883.776,00 781.884.984,00 688.542.891,00 764.062.124,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi