Geri Dön

KATMR | Katmerciler Ekipman


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 79,83
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı -7,17
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,42
Dibe Uzaklık 92,00
Piyasa Değeri (USD) 43.531.585,71
Piyasa Değeri (TL) 1.402.875.000,00
Özsermaye (TL) 3.336.319.824,00
Sermaye (TL) 652.500.000,00
Net Kar (TL) -195.777.316,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KATMR
Sektör HER TÜRLÜ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİMİ
Adres 10032 Sokak NO:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İzmir
Telefon 0 232 376 75 75
Faks 0 312 287 45 33
Web www.katmerciler.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL KATMERCİ 99.676.172,87 9,26
TOPLAM 1.076.625.000,00 100,00
DİĞER 976.948.827,13 90,74
Toplam 2.153.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. 789.250,00 95,67
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.03.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,78
21.10.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
25.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,95
29.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.08.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.520.108.260,00 909.524.716,00 649.497.477,00 225.863.393,00 838.325.874,00
Satışların Maliyeti (-) -1.308.380.796,00 -437.264.412,00 -286.494.530,00 -121.668.351,00 -361.234.888,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 211.727.464,00 472.260.304,00 363.002.947,00 104.195.042,00 477.090.986,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 211.727.464,00 472.260.304,00 363.002.947,00 104.195.042,00 477.090.986,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -107.557.796,00 -64.013.744,00 -46.419.400,00 -14.660.533,00 -63.178.651,00
Pazarlama Giderleri (-) -167.265.646,00 -78.020.448,00 -40.824.117,00 -15.300.316,00 -125.282.371,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.467.697,00 -4.576.015,00 -2.525.899,00 -1.219.282,00 -3.474.822,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 601.037.796,00 407.873.688,00 337.650.988,00 34.600.486,00 256.742.474,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -384.052.718,00 -270.786.767,00 -235.866.212,00 -28.318.109,00 -176.320.576,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 146.421.403,00 462.737.018,00 375.018.307,00 79.297.288,00 365.577.040,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 515.147,00 305.958,00 155.061,00 79.924,00 20.922.689,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.526.394,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 146.936.550,00 463.042.976,00 375.173.368,00 79.377.212,00 376.973.335,00
Finansman Gelirleri 27.901.229,00 16.028.527,00 14.928.562,00 953.217,00 17.389.637,00
Finansman Giderleri (-) -689.636.945,00 -389.980.747,00 -323.346.103,00 -54.095.533,00 -294.175.107,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -274.569.324,00 89.090.756,00 66.755.827,00 26.234.896,00 100.187.865,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 78.741.989,00 8.626.568,00 2.986.694,00 -922.829,00 -17.539.941,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.465.504,00 -5.130.722,00 -2.846.611,00 -1.095.296,00 -5.364.369,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 90.207.493,00 13.757.290,00 5.833.305,00 172.467,00 -12.175.572,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -195.827.335,00 97.717.324,00 69.742.521,00 25.312.067,00 82.647.924,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -195.827.335,00 97.717.324,00 69.742.521,00 25.312.067,00 82.647.924,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -50.019,00 28.892,00 43.130,00 23.981,00 79.539,00
- Ana Ortaklık Payları -195.777.316,00 97.688.432,00 69.699.391,00 25.288.086,00 82.568.385,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.630.726,00 -51.672,00 1.247.258,00 -3.320.584,00 277.490.848,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 304.357.195,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 6.646.724,00 -68.896,00 1.559.073,00 -4.150.730,00 4.541.823,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.015.998,00 17.224,00 -311.815,00 830.146,00 -31.408.170,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.630.726,00 -51.672,00 1.247.258,00 -3.320.584,00 277.490.848,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -191.196.609,00 97.665.652,00 70.989.779,00 21.991.483,00 360.138.772,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.942.665.995,00 3.066.403.220,00 2.918.772.966,00 2.693.361.045,00 2.219.300.422,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.355.130,00 48.862.815,00 220.458.003,00 368.530.075,00 47.763.271,00
Finansal Yatırımlar 2.160.850,00 127.342,00 120.064,00 115.033,00 112.485,00
Ticari Alacaklar 721.013.693,00 654.575.522,00 652.445.913,00 477.296.289,00 531.390.946,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 721.013.693,00 654.575.522,00 652.445.913,00 477.296.289,00 531.390.946,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 81.095.681,00 3.394.449,00 12.008.932,00 5.427.358,00 7.127.404,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 74.643.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.452.131,00 3.394.449,00 12.008.932,00 5.427.358,00 7.127.404,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.189.735.386,00 1.384.450.955,00 1.286.609.658,00 1.189.436.745,00 1.121.543.620,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 824.019.251,00 887.026.772,00 673.536.018,00 555.939.667,00 411.463.035,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 86.771,00 75.964,00 298.625,00 298.335,00 297.585,00
Diğer Dönen Varlıklar 87.199.233,00 87.889.401,00 73.295.753,00 96.317.543,00 99.602.076,00
ARA TOPLAM 4.942.665.995,00 3.066.403.220,00 2.918.772.966,00 2.693.361.045,00 2.219.300.422,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 921.559.118,00 549.926.901,00 545.263.658,00 528.815.939,00 524.737.124,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 45.334.920,00 25.525.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00
Maddi Duran Varlıklar 754.640.207,00 412.909.352,00 413.732.978,00 412.008.849,00 413.114.284,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.088.108,00 33.189.931,00 30.047.678,00 24.575.147,00 22.382.281,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.088.108,00 33.189.931,00 30.047.678,00 24.575.147,00 22.382.281,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.117.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 342.800,00 2.716.916,00 809.857,00 566.877,00 723.600,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.864.225.113,00 3.616.330.121,00 3.464.036.624,00 3.222.176.984,00 2.744.037.546,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.419.130.502,00 984.884.121,00 919.084.631,00 956.556.643,00 991.563.267,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.309.485,00 118.828.642,00 89.310.229,00 104.500.974,00 110.491.128,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 311.290.173,00 4.154.329,00 7.235.503,00 9.995.020,00 13.023.318,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 322.976.555,00 304.799.797,00 252.560.648,00 262.271.557,00 251.585.152,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 322.976.555,00 304.799.797,00 252.560.648,00 262.271.557,00 251.585.152,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.248.916,00 17.157.831,00 13.693.427,00 15.993.460,00 4.176.851,00
Diğer Borçlar 5.720.205,00 7.092.170,00 10.172.841,00 12.482.970,00 3.137.402,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 8.910.641,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.720.205,00 7.092.170,00 10.172.841,00 3.572.329,00 3.137.402,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 587.922.032,00 522.375.973,00 539.664.632,00 544.908.990,00 601.644.407,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.166.251,00 0,00 0,00 757.164,00 757.164,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.496.885,00 10.475.379,00 6.447.351,00 5.646.508,00 6.747.845,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.504.217,00 5.375.159,00 3.773.375,00 3.572.074,00 2.984.190,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.992.668,00 5.100.220,00 2.673.976,00 2.074.434,00 3.763.655,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.108.684.845,00 1.111.676.318,00 1.051.858.184,00 828.227.095,00 755.920.357,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 826.459.551,00 1.079.176.069,00 1.016.425.648,00 789.196.356,00 717.016.801,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.420.437,00 23.383.283,00 19.969.606,00 19.291.912,00 18.005.392,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.420.437,00 23.383.283,00 19.969.606,00 19.291.912,00 18.005.392,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 259.804.857,00 9.116.966,00 15.462.930,00 19.738.827,00 20.898.164,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.527.815.347,00 2.096.560.439,00 1.970.942.815,00 1.784.783.738,00 1.747.483.624,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.336.409.766,00 1.519.769.682,00 1.493.093.809,00 1.437.393.246,00 996.553.922,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.336.319.824,00 1.519.532.674,00 1.492.842.563,00 1.437.161.149,00 996.345.806,00
Ödenmiş Sermaye 1.076.625.000,00 1.076.625.000,00 1.076.625.000,00 1.071.347.840,00 652.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.000.644.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.128.408,00 5.421.856,00 5.421.856,00 3.996.748,00 3.996.748,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.879.843,00 317.589.416,00 318.888.347,00 314.320.505,00 317.641.088,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 317.589.416,00 318.888.347,00 314.320.505,00 317.641.088,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.819.686,00 6.836.673,00 5.104.290,00 5.104.290,00 5.104.290,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 48.999.564,00 17.130.336,00 18.862.718,00 18.862.719,00 -63.705.666,00
Net Dönem Karı/Zararı -195.777.316,00 97.688.432,00 69.699.391,00 25.288.086,00 82.568.385,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 89.942,00 237.008,00 251.246,00 232.097,00 208.116,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.864.225.113,00 3.616.330.121,00 3.464.036.624,00 3.222.176.984,00 2.744.037.546,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 6.769.400,00 8.068.331,00 3.500.489,00 6.821.072,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi