Geri Dön

KATMR | Katmerciler Ekipman


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 79,83
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 17,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,37
Dibe Uzaklık 92,00
Piyasa Değeri (USD) 72.016.320,06
Piyasa Değeri (TL) 2.087.364.230,44
Özsermaye (TL) 1.519.532.674,00
Sermaye (TL) 975.403.846,00
Net Kar (TL) 117.237.413,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KATMR
Sektör HER TÜRLÜ ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİMİ
Adres 10032 Sokak NO:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İzmir
Telefon 0 232 376 75 75
Faks 0 232 502 20 73
Web www.katmerciler.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL KATMERCİ 99.676.172,87 9,26
TOPLAM 1.076.625.000,00 100,00
DİĞER 976.948.827,13 90,74
Toplam 2.153.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. 789.250,00 95,67
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.03.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,78
21.10.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,51
25.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,95
29.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.08.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 909.524.716,00 649.497.477,00 225.863.393,00 838.325.874,00 564.741.965,00
Satışların Maliyeti (-) -437.264.412,00 -286.494.530,00 -121.668.351,00 -361.234.888,00 -287.669.163,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 472.260.304,00 363.002.947,00 104.195.042,00 477.090.986,00 277.072.802,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 472.260.304,00 363.002.947,00 104.195.042,00 477.090.986,00 277.072.802,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -64.013.744,00 -46.419.400,00 -14.660.533,00 -63.178.651,00 -43.020.307,00
Pazarlama Giderleri (-) -78.020.448,00 -40.824.117,00 -15.300.316,00 -125.282.371,00 -75.326.071,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.576.015,00 -2.525.899,00 -1.219.282,00 -3.474.822,00 -2.599.462,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 407.873.688,00 337.650.988,00 34.600.486,00 256.742.474,00 218.965.230,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -270.786.767,00 -235.866.212,00 -28.318.109,00 -176.320.576,00 -123.656.731,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 462.737.018,00 375.018.307,00 79.297.288,00 365.577.040,00 251.435.461,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 305.958,00 155.061,00 79.924,00 20.922.689,00 20.642.035,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -9.526.394,00 -9.526.394,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 463.042.976,00 375.173.368,00 79.377.212,00 376.973.335,00 262.551.102,00
Finansman Gelirleri 16.028.527,00 14.928.562,00 953.217,00 17.389.637,00 15.399.350,00
Finansman Giderleri (-) -389.980.747,00 -323.346.103,00 -54.095.533,00 -294.175.107,00 -195.801.369,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 89.090.756,00 66.755.827,00 26.234.896,00 100.187.865,00 82.149.083,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.626.568,00 2.986.694,00 -922.829,00 -17.539.941,00 -19.094.048,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.130.722,00 -2.846.611,00 -1.095.296,00 -5.364.369,00 -4.833.831,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.757.290,00 5.833.305,00 172.467,00 -12.175.572,00 -14.260.217,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 97.717.324,00 69.742.521,00 25.312.067,00 82.647.924,00 63.055.035,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 97.717.324,00 69.742.521,00 25.312.067,00 82.647.924,00 63.055.035,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28.892,00 43.130,00 23.981,00 79.539,00 35.631,00
- Ana Ortaklık Payları 97.688.432,00 69.699.391,00 25.288.086,00 82.568.385,00 63.019.404,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -51.672,00 1.247.258,00 -3.320.584,00 277.490.848,00 274.002.018,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 304.357.195,00 304.422.245,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -68.896,00 1.559.073,00 -4.150.730,00 4.541.823,00 -73.430,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 17.224,00 -311.815,00 830.146,00 -31.408.170,00 -30.346.797,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -51.672,00 1.247.258,00 -3.320.584,00 277.490.848,00 274.002.018,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 97.665.652,00 70.989.779,00 21.991.483,00 360.138.772,00 337.057.053,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.066.403.220,00 2.918.772.966,00 2.693.361.045,00 2.219.300.422,00 2.020.877.630,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 48.862.815,00 220.458.003,00 368.530.075,00 47.763.271,00 76.140.789,00
Finansal Yatırımlar 127.342,00 120.064,00 115.033,00 112.485,00 108.425,00
Ticari Alacaklar 654.575.522,00 652.445.913,00 477.296.289,00 531.390.946,00 452.801.254,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 452.801.254,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 654.575.522,00 652.445.913,00 477.296.289,00 531.390.946,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.394.449,00 12.008.932,00 5.427.358,00 7.127.404,00 7.951.677,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.394.449,00 12.008.932,00 5.427.358,00 7.127.404,00 7.951.677,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.384.450.955,00 1.286.609.658,00 1.189.436.745,00 1.121.543.620,00 972.489.037,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 887.026.772,00 673.536.018,00 555.939.667,00 411.463.035,00 416.903.969,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 75.964,00 298.625,00 298.335,00 297.585,00 59.625,00
Diğer Dönen Varlıklar 87.889.401,00 73.295.753,00 96.317.543,00 99.602.076,00 94.422.854,00
ARA TOPLAM 3.066.403.220,00 2.918.772.966,00 2.693.361.045,00 2.219.300.422,00 2.020.877.630,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 549.926.901,00 545.263.658,00 528.815.939,00 524.737.124,00 528.761.565,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.525.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00 25.525.000,00
Maddi Duran Varlıklar 412.909.352,00 413.732.978,00 412.008.849,00 413.114.284,00 414.107.092,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.189.931,00 30.047.678,00 24.575.147,00 22.382.281,00 29.480.188,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.189.931,00 30.047.678,00 24.575.147,00 22.382.281,00 29.480.188,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.716.916,00 809.857,00 566.877,00 723.600,00 690.781,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.616.330.121,00 3.464.036.624,00 3.222.176.984,00 2.744.037.546,00 2.549.639.195,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 984.884.121,00 919.084.631,00 956.556.643,00 991.563.267,00 753.990.450,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 118.828.642,00 89.310.229,00 104.500.974,00 110.491.128,00 3.532.174,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.154.329,00 7.235.503,00 9.995.020,00 13.023.318,00 45.225.778,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 304.799.797,00 252.560.648,00 262.271.557,00 251.585.152,00 210.717.646,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 304.799.797,00 252.560.648,00 262.271.557,00 251.585.152,00 210.717.646,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.157.831,00 13.693.427,00 15.993.460,00 4.176.851,00 3.573.361,00
Diğer Borçlar 7.092.170,00 10.172.841,00 12.482.970,00 3.137.402,00 4.711.906,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 8.910.641,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.092.170,00 10.172.841,00 3.572.329,00 3.137.402,00 4.711.906,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 522.375.973,00 539.664.632,00 544.908.990,00 601.644.407,00 480.888.284,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 757.164,00 757.164,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.475.379,00 6.447.351,00 5.646.508,00 6.747.845,00 5.341.301,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.375.159,00 3.773.375,00 3.572.074,00 2.984.190,00 2.854.648,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.100.220,00 2.673.976,00 2.074.434,00 3.763.655,00 2.486.653,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.111.676.318,00 1.051.858.184,00 828.227.095,00 755.920.357,00 822.241.592,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.079.176.069,00 1.016.425.648,00 789.196.356,00 717.016.801,00 783.466.300,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.383.283,00 19.969.606,00 19.291.912,00 18.005.392,00 16.886.675,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.383.283,00 19.969.606,00 19.291.912,00 18.005.392,00 16.886.675,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.116.966,00 15.462.930,00 19.738.827,00 20.898.164,00 21.888.617,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.096.560.439,00 1.970.942.815,00 1.784.783.738,00 1.747.483.624,00 1.576.232.042,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.519.769.682,00 1.493.093.809,00 1.437.393.246,00 996.553.922,00 973.407.153,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.519.532.674,00 1.492.842.563,00 1.437.161.149,00 996.345.806,00 973.242.945,00
Ödenmiş Sermaye 1.076.625.000,00 1.076.625.000,00 1.071.347.840,00 652.500.000,00 652.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00 -1.759.039,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.421.856,00 5.421.856,00 3.996.748,00 3.996.748,00 3.996.748,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 317.589.416,00 318.888.347,00 314.320.505,00 317.641.088,00 314.087.208,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 317.589.416,00 318.888.347,00 314.320.505,00 317.641.088,00 314.087.208,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 6.769.400,00 8.068.331,00 3.500.489,00 6.821.072,00 3.267.192,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.836.673,00 5.104.290,00 5.104.290,00 5.104.290,00 5.104.290,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17.130.336,00 18.862.718,00 18.862.719,00 -63.705.666,00 -63.705.666,00
Net Dönem Karı/Zararı 97.688.432,00 69.699.391,00 25.288.086,00 82.568.385,00 63.019.404,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 237.008,00 251.246,00 232.097,00 208.116,00 164.208,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.616.330.121,00 3.464.036.624,00 3.222.176.984,00 2.744.037.546,00 2.549.639.195,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi