Geri Dön

KARYE | Kartal Yen. Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,27
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 20,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,97
Dibe Uzaklık 37,27
Piyasa Değeri (USD) 66.540.720,13
Piyasa Değeri (TL) 2.145.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.200.732.736,00
Sermaye (TL) 55.000.000,00
Net Kar (TL) 106.201.681,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KARYE
Sektör Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Telefon -
Faks -
Web www.kartalenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 8.253.458,00 15,01
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.200.000,00 4,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 14.696.544,00 26,72
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3.300.000,00 6,00
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2.750.000,00 5,00
TOPLAM 55.000.000,00 100,00
DİĞER 23.799.998,00 43,27
Toplam 110.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALSUN İŞLETME VE YÖNETIM A.Ş. 35.960.000,00 100,00
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. 35.960.000,00 100,00
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş 970.000,00 100,00
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. 300.000,00 100,00
Makasçı Enerji Üretim A.Ş. 1.000.000,00 100,00
OSDES ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş 840.000,00 100,00
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş 840.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 59.832.760,00 261.478.496,00 187.853.444,00 89.483.772,00 36.068.902,00
Satışların Maliyeti (-) -44.243.348,00 -202.307.938,00 -107.163.920,00 -68.022.606,00 -25.982.906,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.589.412,00 59.170.558,00 80.689.524,00 21.461.166,00 10.085.996,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 15.589.412,00 59.170.558,00 80.689.524,00 21.461.166,00 10.085.996,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.876.436,00 -14.173.432,00 -10.274.656,00 -6.009.363,00 -3.056.845,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.708.636,00 6.069.265,00 5.863.580,00 5.805.748,00 1.367.930,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -157.117,00 -5.664.132,00 -5.070.049,00 -3.822.642,00 -29.236,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.264.495,00 45.402.259,00 71.208.399,00 17.434.909,00 8.367.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.911.551,00 3.611.316,00 3.460.511,00 3.460.511,00 3.460.511,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.176.046,00 49.013.575,00 74.668.910,00 20.895.420,00 11.828.356,00
Finansman gelirleri 159.054.478,00 282.279.019,00 215.482.646,00 192.940.547,00 41.985.063,00
Finansman Giderleri (-) -57.914.687,00 -335.852.668,00 -262.719.107,00 -223.108.824,00 -25.633.271,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 125.315.837,00 -4.560.074,00 27.432.449,00 -9.272.857,00 28.180.148,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.915.357,00 9.193.911,00 2.652.626,00 2.561.039,00 483.202,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.915.357,00 9.193.911,00 2.652.626,00 2.561.039,00 483.202,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 130.231.194,00 4.633.837,00 30.085.075,00 -6.711.818,00 28.663.350,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 130.231.194,00 4.633.837,00 30.085.075,00 -6.711.818,00 28.663.350,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 130.231.194,00 4.633.837,00 30.085.075,00 -6.711.818,00 28.663.350,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,37 0,00 0,55 -0,12 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 57.289.700,00 73.066.010,00 145.348.224,00 115.357.000,00 99.017.606,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.570.869,00 25.868.522,00 70.698.515,00 62.272.910,00 59.383.187,00
Finansal Yatırımlar 0,00 21.070.494,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.524.247,00 19.796.783,00 41.330.054,00 23.985.811,00 8.774.117,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.524.247,00 19.796.783,00 41.330.054,00 23.985.811,00 8.774.117,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 340.902,00 4.497.512,00 12.256.485,00 6.008.917,00 7.123.220,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 326.405,00 4.483.052,00 12.048.741,00 5.994.477,00 7.108.780,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.497,00 14.460,00 207.744,00 14.440,00 14.440,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.740.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.476.484,00 1.826.837,00 17.841.363,00 19.823.057,00 21.081.622,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 636.959,00 5.862,00 3.221.807,00 3.266.305,00 2.655.460,00
ARA TOPLAM 57.289.700,00 73.066.010,00 145.348.224,00 115.357.000,00 99.017.606,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.082.513.846,00 3.064.914.058,00 2.859.301.290,00 2.714.437.214,00 2.089.618.300,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.972.311.152,00 2.958.130.457,00 2.759.340.304,00 2.619.427.026,00 2.009.072.789,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.567,00 19.165,00 19.231,00 19.468,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.139.803.546,00 3.137.980.068,00 3.004.649.514,00 2.829.794.214,00 2.188.635.906,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 202.909.386,00 185.485.721,00 195.956.787,00 183.003.949,00 138.328.114,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.823.200,00 16.990.490,00 24.537.728,00 0,00 16.387,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 166.572.904,00 151.064.765,00 131.651.065,00 153.391.258,00 112.463.193,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.963.123,00 5.499.896,00 12.577.517,00 8.075.364,00 9.134.633,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 84.158,00 1.282.737,00 2.891.518,00 155.263,00 3.605.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.878.965,00 4.217.159,00 9.685.999,00 7.920.101,00 5.528.953,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 522.284,00 412.611,00 821.929,00 525.670,00 320.832,00
Diğer Borçlar 2.564.362,00 10.912.696,00 26.142.306,00 20.748.815,00 16.151.960,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.527.846,00 9.779.204,00 20.927.497,00 17.019.337,00 14.055.573,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.516,00 1.133.492,00 5.214.809,00 3.729.478,00 2.096.387,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.076.394,00 605.263,00 226.242,00 262.842,00 241.109,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 605.263,00 226.242,00 262.842,00 241.109,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.076.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.386.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 736.161.424,00 785.462.799,00 749.994.369,00 759.711.025,00 596.343.308,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 464.571.536,00 462.821.080,00 442.461.673,00 469.809.772,00 372.329.116,00
Banka Kredileri 464.571.536,00 452.770.578,00 431.822.185,00 457.874.011,00 362.329.827,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 155.451,00 237.476,00 292.646,00 44.198,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 155.451,00 151.041,00 147.646,00 3.240,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 86.435,00 145.000,00 40.958,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 271.589.888,00 322.486.268,00 307.295.220,00 289.608.607,00 223.969.994,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 939.070.810,00 970.948.520,00 945.951.156,00 942.714.974,00 734.671.422,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.200.732.736,00 2.167.031.548,00 2.058.698.358,00 1.887.079.240,00 1.453.964.484,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.200.732.736,00 2.167.031.548,00 2.058.698.358,00 1.887.079.240,00 1.453.964.484,00
Ödenmiş Sermaye 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -67.141.244,00 -67.141.244,00 -67.141.244,00 -67.141.244,00 -80.767.181,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 95.698.212,00 95.698.212,00 95.698.212,00 95.698.212,00 70.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.576.397,00 199.575.373,00 199.573.884,00 199.576.105,00 196.447.239,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.464.659.962,00 1.561.190.992,00 1.427.408.052,00 1.292.583.607,00 866.852.969,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 322.708.215,00 318.074.378,00 318.074.378,00 318.074.378,00 317.768.107,00
Net Dönem Karı/Zararı 130.231.194,00 4.633.837,00 30.085.076,00 -6.711.818,00 28.663.350,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.139.803.546,00 3.137.980.068,00 3.004.649.514,00 2.829.794.214,00 2.188.635.906,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 77.000,00 15.461.179,00 18.416.686,00 19.287.194,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 117.425,00 1.983,00 41.913,00 68.512,00
- Banka Kredileri 0,00 16.990.490,00 16.990.490,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 8.474.504,00 0,00 7.323.760,00 5.414.888,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 10.050.502,00 10.639.488,00 11.935.761,00 9.999.289,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi