Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,54
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 75,67
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,38
Dibe Uzaklık 91,98
Piyasa Değeri (USD) 135.607.150,20
Piyasa Değeri (TL) 792.000.000,00
Özsermaye (TL) 333.207.370,00
Sermaye (TL) 600.000.000,00
Net Kar (TL) 10.467.107,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KARSN
Sektör Ticari araç üretimi ve satışı
Adres HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, SANAYİ CADDESİ 16225 NİLÜFER / BURSA
Telefon (0224) 484 21 70
Faks (0224) 484 21 69
Web http://www.karsan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİĞER ORTAKLAR 168.094.824,14 36,54
KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. 291.905.175,86 63,46
Toplam 460.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KARSAN EUROPE SRL 300.000,00 100,00
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. 12.500,00 25,00
KARSAN USA LLC 0,00 100,00
KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 4.337.740,00 83,26
MAAS FINLAND OY 200,01 17,53
Tarih Açıklama Katsayı
13.10.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
16.07.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
13.09.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
07.08.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
09.03.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
15.05.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
02.06.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
08.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 261.969.873,00 953.186.497,00 615.460.321,00 335.792.666,00 76.075.593,00
Satışların Maliyeti (-) -235.599.310,00 -849.103.192,00 -547.862.285,00 -303.942.857,00 -83.047.917,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.370.563,00 104.083.305,00 67.598.036,00 31.849.809,00 -6.972.324,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 179.262.060,00 198.645.447,00 178.145.050,00 166.582.170,00 161.013.448,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.050.351,00 143.738.001,00 93.983.490,00 49.570.495,00 4.008.196,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.433.159,00 -37.831.898,00 -27.333.346,00 -17.671.497,00 -8.844.684,00
Pazarlama Giderleri (-) -10.768.168,00 -41.969.239,00 -23.796.770,00 -11.597.427,00 -5.503.284,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.061.304,00 -6.630.883,00 -3.576.651,00 -1.903.231,00 -90.940,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.697.527,00 123.888.897,00 201.606.249,00 134.853.623,00 90.302.733,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.690.040,00 -12.102.832,00 -149.114.189,00 -105.710.008,00 -60.641.059,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 41.795.207,00 169.092.046,00 91.768.783,00 47.541.955,00 19.230.962,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.484.523,00 5.060.927,00 6.404.986,00 1.221.803,00 4.191.806,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -423.037,00 -1.679.453,00 -227.619,00 -816.827,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 44.279.730,00 173.729.936,00 96.494.316,00 48.536.139,00 22.605.941,00
Finansman Giderleri (-) -58.576.410,00 -171.465.995,00 -102.219.342,00 -62.170.060,00 -38.891.170,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -14.296.680,00 2.263.941,00 -5.725.026,00 -13.633.921,00 -16.285.229,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.382.262,00 -180.998,00 -3.187.271,00 -955.451,00 -2.235.194,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.382.262,00 -180.998,00 -3.187.271,00 -955.451,00 -2.235.194,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -12.914.418,00 2.082.943,00 -8.912.297,00 -14.589.372,00 -18.520.423,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -12.914.418,00 2.082.943,00 -8.912.297,00 -14.589.372,00 -18.520.423,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -4.823.922,00 -4.823.922,00 -2.794.666,00 -2.045.765,00
- Ana Ortaklık Payları -12.914.418,00 6.906.865,00 -4.088.375,00 -11.794.706,00 -16.474.658,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -5.513.946,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 441.313,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -5.955.259,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -8.882.646,00 -4.346.919,00 -380.783,00 -430.115,00 -327.481,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 124.295,00 -271.310,00 0,00 -430.115,00 -327.481,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -9.006.941,00 -4.075.609,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -380.783,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.882.646,00 -9.860.865,00 -380.783,00 -430.115,00 -327.481,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -21.797.064,00 -7.777.922,00 -9.293.080,00 -15.019.487,00 -18.847.904,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 815.525.184,00 644.128.688,00 732.621.043,00 593.457.292,00 545.404.462,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.005.281,00 16.241.710,00 7.484.507,00 8.588.777,00 44.500.699,00
Finansal Yatırımlar 0,00 17.333.500,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 438.926.411,00 416.289.378,00 455.818.243,00 327.430.658,00 278.148.305,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.605.824,00 29.316.824,00 56.049.226,00 1.259.160,00 661.354,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 409.320.587,00 386.972.554,00 399.769.017,00 326.171.498,00 277.486.951,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 28.942.376,00 25.216.799,00 21.704.533,00 19.093.230,00 6.261.302,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 28.942.376,00 25.216.799,00 21.704.533,00 19.093.230,00 6.261.302,00
Diğer Alacaklar 181.523,00 210.251,00 6.651.891,00 4.406.342,00 2.105.746,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 181.523,00 210.251,00 6.651.891,00 4.406.342,00 2.105.746,00
Türev Araçlar 19.437.194,00 10.989.917,00 8.652.756,00 4.893.251,00 0,00
Stoklar 153.097.531,00 109.867.482,00 142.131.251,00 146.766.605,00 132.427.633,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.306.463,00 14.964.355,00 28.339.588,00 19.779.269,00 14.434.202,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 562.502,00 500.500,00 448.651,00 749.535,00 693.560,00
Diğer Dönen Varlıklar 89.065.903,00 32.514.796,00 61.389.623,00 61.749.625,00 66.833.015,00
ARA TOPLAM 815.525.184,00 644.128.688,00 732.621.043,00 593.457.292,00 545.404.462,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.132.196.749,00 1.181.916.658,00 1.136.979.116,00 1.137.101.610,00 1.118.299.761,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 466.516.160,00 463.849.772,00 467.619.189,00 476.512.766,00 454.897.244,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.970.085,00 217.768.342,00 198.129.186,00 182.006.141,00 183.906.536,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.970.085,00 217.768.342,00 198.129.186,00 182.006.141,00 183.906.536,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 84.083.517,00 80.160.836,00 82.070.619,00 84.125.295,00 82.845.552,00
Diğer Duran Varlıklar 61.571.897,00 116.885.639,00 91.884.516,00 91.884.520,00 63.234.045,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.947.721.933,00 1.826.045.346,00 1.869.600.159,00 1.730.558.902,00 1.663.704.223,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 682.770.465,00 426.246.801,00 946.859.831,00 868.844.805,00 786.022.573,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 203.845.552,00 103.579.448,00 510.364.029,00 444.474.744,00 329.364.382,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 234.569.402,00 190.053.554,00 184.466.596,00 183.857.576,00 150.200.242,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.000.269,00 8.032.624,00 40.522.329,00 39.200.666,00 29.861.419,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 229.569.133,00 182.020.930,00 143.944.267,00 144.656.910,00 120.338.823,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.255.942,00 5.700.070,00 7.657.765,00 10.477.727,00 7.231.213,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.341.324,00 9.463.782,00 14.878.807,00 19.287.201,00 4.023.420,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 33.574.143,00 40.575.881,00 63.316.495,00 62.686.774,00 65.740.821,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.821.961,00 2.242.153,00 1.692.377,00 2.582.063,00 833.662,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.752.182,00 38.333.728,00 61.624.118,00 60.104.711,00 64.907.159,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.330.491,00 2.259.417,00 885.058,00 4.537.064,00 1.540.338,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 931.744.098,00 1.044.794.111,00 569.251.052,00 553.094.150,00 576.248.120,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 888.239.544,00 1.000.454.748,00 530.833.352,00 515.654.040,00 533.444.461,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.965.549,00 30.128.707,00 26.064.645,00 27.022.873,00 31.396.790,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.855.810,00 17.593.975,00 15.551.247,00 14.636.949,00 14.952.376,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.109.739,00 12.534.732,00 10.513.398,00 12.385.924,00 16.444.414,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 702.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.614.514.563,00 1.471.040.912,00 1.516.110.883,00 1.421.938.955,00 1.362.270.693,00
Ö Z K A Y N A K L A R 333.207.370,00 355.004.434,00 353.489.276,00 308.619.947,00 301.433.530,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 333.207.370,00 355.004.434,00 353.489.276,00 335.986.997,00 328.051.677,00
Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 22.585.778,00 22.585.778,00 22.585.778,00 22.585.778,00 22.585.778,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.165.231,00 6.165.231,00 6.165.231,00 0,00 6.165.231,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.733.159,00 147.733.159,00 153.119.039,00 153.119.039,00 153.119.039,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 147.733.159,00 147.733.159,00 153.119.039,00 153.119.039,00 153.119.039,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.041.270,00 0,00 -8.639.021,00 -8.639.021,00 -8.639.021,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.742.551,00 -3.859.905,00 106.231,00 56.899,00 -2.526.867,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 339.999,00 215.704,00 106.231,00 56.899,00 159.533,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -13.082.550,00 -4.075.609,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.031.613,00 1.031.613,00 1.031.613,00 1.031.613,00 1.031.613,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -423.956.572,00 -430.863.437,00 -430.735.371,00 -440.481.987,00 -441.153.587,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.914.418,00 6.906.865,00 -4.088.375,00 -11.794.706,00 -16.474.660,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 -27.367.050,00 -26.618.147,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.947.721.933,00 1.826.045.346,00 1.869.600.159,00 1.730.558.902,00 1.663.704.223,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi