Geri Dön

KAREL | Karel Elektronik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,99
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,95
BIST-100'deki Ağırlığı 3,97
F/K Oranı -114,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 16,33
Dibe Uzaklık 30,95
Piyasa Değeri (USD) 452.428.482,87
Piyasa Değeri (TL) 12.310.533.776,00
Özsermaye (TL) 753.629.729,00
Sermaye (TL) 412.551.400,00
Net Kar (TL) -107.498.937,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KAREL
Sektör Telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi
Adres Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 34680 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon 0 (212) 355 48 00
Faks 0 (212) 275 40 01
Web www.karel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ SİNAN TUNAOĞLU 36.151.376,63 8,97
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 161.177.105,25 40,00
SERDAR NURİ TUNAOĞLU 36.315.712,65 9,01
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU 36.315.734,80 9,01
TOPLAM 402.942.765,18 100,00
DİĞER 132.982.835,85 33,01
Toplam 805.885.530,36 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.000.000,00 75,00
Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. 1.886.500,00 52,60
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.907.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.12.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,97
06.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,43
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
28.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
23.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
02.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
10.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
01.08.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.275.594.726,00 1.454.635.496,00 3.442.528.844,00 2.074.379.587,00 1.161.784.146,00
Satışların Maliyeti (-) -2.624.279.672,00 -1.205.816.162,00 -2.671.369.360,00 -1.590.877.372,00 -903.055.726,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 651.315.054,00 248.819.334,00 771.159.484,00 483.502.215,00 258.728.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 651.315.054,00 248.819.334,00 771.159.484,00 483.502.215,00 258.728.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.448.850,00 -28.012.790,00 -67.501.415,00 -38.493.036,00 -21.172.916,00
Pazarlama Giderleri (-) -129.151.989,00 -55.770.203,00 -131.384.413,00 -69.661.354,00 -33.344.899,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -31.001.913,00 -20.746.753,00 -78.807.952,00 -41.209.732,00 -25.261.596,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 258.517.085,00 10.116.737,00 177.688.902,00 115.954.147,00 100.798.356,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -135.972.787,00 -16.308.945,00 -132.126.525,00 -86.093.098,00 -60.417.919,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 557.256.600,00 138.097.380,00 539.028.081,00 363.999.142,00 219.329.446,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.323,00 1.013.772,00 13.430.613,00 7.123.650,00 6.963.515,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -73.997,00 -58.050,00 -136.579,00 -27.775,00 -26.025,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 557.183.926,00 139.053.102,00 552.322.115,00 371.095.017,00 226.266.936,00
Finansman Gelirleri 17.316.821,00 6.305.886,00 164.146.051,00 192.340.438,00 144.550.014,00
Finansman Giderleri (-) -648.141.162,00 -148.758.935,00 -711.663.712,00 -544.414.451,00 -349.348.160,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -73.640.415,00 -3.399.947,00 4.804.454,00 19.021.004,00 21.468.790,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.833.005,00 -13.446.887,00 54.314.258,00 9.048.666,00 14.235.959,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -58.856.169,00 -18.694.501,00 -32.389.783,00 -11.013.078,00 -711.989,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 41.023.164,00 5.247.614,00 86.704.041,00 20.061.744,00 14.947.948,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -91.473.420,00 -16.846.834,00 59.118.712,00 28.069.670,00 35.704.749,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -91.473.420,00 -16.846.834,00 59.118.712,00 28.069.670,00 35.704.749,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 26.304.470,00 14.882.424,00 13.135.010,00 2.800.237,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -117.777.890,00 -31.729.258,00 45.983.702,00 25.269.433,00 35.704.749,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,08 0,23 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -20.586.994,00 -36.266.978,00 -36.418.015,00 -23.637.110,00 -22.345.270,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -25.733.742,00 -45.333.722,00 -44.684.406,00 -30.604.558,00 -28.954.963,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 5.146.748,00 9.066.744,00 8.266.391,00 6.967.448,00 6.609.693,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.146.748,00 9.066.744,00 8.266.391,00 6.967.448,00 6.609.693,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 131.830.521,00 8.055.002,00 22.542.070,00 19.841.861,00 133.734,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 131.830.521,00 8.055.002,00 22.529.685,00 19.837.547,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 12.385,00 -1.289,00 -39.947,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 111.243.527,00 -28.211.976,00 -13.875.945,00 -3.795.249,00 -22.211.536,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 19.770.107,00 -45.058.810,00 45.242.767,00 24.274.421,00 13.493.213,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.018.930.735,00 3.680.973.596,00 3.341.146.983,00 2.948.630.305,00 2.758.495.278,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 181.418.923,00 164.742.034,00 194.687.636,00 288.356.321,00 179.644.335,00
Finansal Yatırımlar 0,00 21.655.710,00 20.643.174,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.781.709.636,00 1.472.927.657,00 1.304.756.402,00 910.969.958,00 996.399.461,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.990,00 65.651,00 132.484,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.781.683.646,00 1.472.862.006,00 1.304.623.918,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.256.055,00 7.580.568,00 7.311.881,00 7.660.613,00 7.048.730,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.648,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.256.055,00 7.580.568,00 7.311.881,00 7.660.613,00 7.036.082,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 199.350,00 0,00 13.092.857,00
Stoklar 1.320.851.896,00 1.305.749.960,00 1.335.467.479,00 1.305.490.365,00 1.215.571.099,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 704.309.173,00 684.329.347,00 457.838.282,00 385.275.233,00 299.958.366,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 827.343,00 7.344.989,00 7.115.918,00 5.147.295,00 643.512,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.557.709,00 16.643.331,00 4.840.921,00 45.730.520,00 46.136.918,00
ARA TOPLAM 4.018.930.735,00 3.680.973.596,00 3.341.146.983,00 2.948.630.305,00 2.758.495.278,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.344.773.696,00 1.194.827.832,00 1.169.652.679,00 940.356.911,00 865.779.566,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 376.110.201,00 353.508.671,00 343.548.223,00 311.726.511,00 282.945.821,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 595.305.395,00 545.622.241,00 525.928.096,00 522.771.166,00 508.673.731,00
- Şerefiye 74.778.281,00 74.778.281,00 74.778.281,00 59.212.833,00 59.212.833,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 520.527.114,00 470.843.960,00 451.149.815,00 463.558.333,00 449.460.898,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 146.299.322,00 113.363.912,00 99.758.962,00 33.376.514,00 27.486.557,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.363.704.431,00 4.875.801.428,00 4.510.799.662,00 3.888.987.216,00 3.624.274.844,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.069.285.172,00 3.624.057.917,00 3.296.172.792,00 2.869.674.855,00 2.625.488.302,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.486.084.560,00 2.083.099.533,00 1.679.926.994,00 1.573.296.019,00 1.405.917.289,00
- Banka Kredileri 1.953.808.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 499.348.619,00 444.649.420,00 663.270.007,00 581.572.437,00 499.072.269,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 565.018.240,00 586.387.130,00 466.116.462,00 396.784.395,00 431.454.702,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 675.165,00 1.379.940,00 644.530,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 564.343.075,00 585.007.190,00 465.471.932,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 116.610.822,00 94.605.717,00 76.797.570,00 45.992.904,00 36.339.771,00
Diğer Borçlar 84.412.052,00 1.829.208,00 1.349.803,00 19.869.034,00 1.592.665,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 83.747.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 664.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 97.627.607,00 0,00 0,00 196.991.129,00 196.155.915,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.425.259,00 21.028.189,00 21.505.645,00 10.287.490,00 8.126.932,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 78.774.766,00 73.682.918,00 51.835.799,00 39.755.884,00 39.892.537,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 57.400.811,00 53.547.153,00 33.692.156,00 28.333.502,00 27.500.782,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.373.955,00 20.135.765,00 18.143.643,00 11.422.382,00 12.391.755,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.662.256,00 35.734.042,00 23.458.774,00 4.883.013,00 6.936.222,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 374.449.172,00 387.051.668,00 344.360.305,00 191.739.316,00 181.994.705,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 163.292.745,00 155.433.676,00 158.916.129,00 61.051.156,00 54.629.943,00
Banka Kredileri 14.428.458,00 1.607.139.112,00 1.379.628.458,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 148.864.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 155.981.958,00 177.523.380,00 130.640.155,00 70.763.291,00 67.819.641,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.981.958,00 177.523.380,00 130.640.155,00 70.763.291,00 67.819.641,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.174.469,00 54.094.612,00 54.804.021,00 59.924.869,00 59.545.121,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.443.734.344,00 4.011.109.585,00 3.640.533.097,00 3.061.414.171,00 2.807.483.007,00
Ö Z K A Y N A K L A R 919.970.087,00 864.691.843,00 870.266.565,00 827.573.045,00 816.791.837,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 753.629.729,00 740.717.410,00 763.188.307,00 731.273.498,00 723.292.527,00
Ödenmiş Sermaye 402.942.765,00 402.942.765,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.454.980,00 3.454.980,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -75.469.041,00 -91.149.025,00 -54.882.047,00 -42.101.142,00 -40.809.302,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -75.469.041,00 -91.149.025,00 -54.882.047,00 -42.101.142,00 -40.809.302,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -75.469.041,00 -91.149.025,00 -54.882.047,00 -42.101.142,00 -40.809.302,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.100.423,00 23.268.783,00 17.227.532,00 20.159.744,00 451.617,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 115.770.155,00 22.938.515,00 16.897.264,00 19.837.547,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 330.268,00 330.268,00 330.268,00 322.197,00 451.617,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.938.957,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 408.439.535,00 422.265.165,00 376.281.463,00 376.281.463,00 376.281.463,00
Net Dönem Karı/Zararı -117.777.890,00 -31.729.258,00 45.983.702,00 25.269.433,00 35.704.749,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 166.340.358,00 123.974.433,00 107.078.258,00 96.299.547,00 93.499.310,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.363.704.431,00 4.875.801.428,00 4.510.799.662,00 3.888.987.216,00 3.624.274.844,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi