Geri Dön

KAREL | Karel Elektronik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KAREL
Sektör Telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi
Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu - Şişli / İSTANBUL
Telefon 0 (212) 355 48 00
Faks 0 (212) 275 40 01
Web www.karel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ SİNAN TUNAOĞLU 19.268.927,86 9,63
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 80.000.000,00 40,00
SERDAR NURİ TUNAOĞLU 19.350.495,99 9,68
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU 19.350.506,99 9,68
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 62.030.069,16 31,01
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.000.000,00 75,00
Roitel Telekomünikasyon A.Ş. 1.886.500,00 52,60
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.907.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,43
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
28.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
23.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
02.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
10.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
01.08.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 552.065.788,00 1.636.823.660,00 1.064.076.412,00 672.646.419,00 332.590.939,00
Satışların Maliyeti (-) -389.978.082,00 -1.249.666.269,00 -854.793.563,00 -539.202.637,00 -264.107.342,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 162.087.706,00 387.157.391,00 209.282.849,00 133.443.782,00 68.483.597,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 162.087.706,00 387.157.391,00 209.282.849,00 133.443.782,00 68.483.597,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.346.942,00 -27.234.818,00 -14.543.722,00 -11.817.155,00 -5.553.549,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.780.513,00 -48.531.869,00 -23.613.367,00 -15.969.562,00 -8.190.974,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.362.622,00 -23.911.130,00 -17.551.552,00 -10.982.008,00 -5.358.768,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 53.760.908,00 144.430.826,00 31.610.077,00 24.687.621,00 14.449.803,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.250.361,00 -105.361.525,00 -18.821.109,00 -15.434.716,00 -10.891.154,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 151.108.176,00 326.548.875,00 166.363.176,00 103.927.962,00 52.938.955,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 278.889,00 724.641,00 504.018,00 470.336,00 346.609,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.511,00 -211.912,00 -338.709,00 -79.850,00 -2.082,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 151.375.554,00 327.061.604,00 166.528.485,00 104.318.448,00 53.283.482,00
Finansman Gelirleri 8.547.980,00 64.942.980,00 34.685.623,00 30.512.775,00 23.779.202,00
Finansman Giderleri (-) -106.974.878,00 -323.746.789,00 -92.466.543,00 -74.242.708,00 -49.243.923,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 52.948.656,00 68.257.795,00 108.747.565,00 60.588.515,00 27.818.761,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 27.031.522,00 -1.821.662,00 -20.069.422,00 -9.528.349,00 -3.140.223,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -382.087,00 -591.409,00 -5.218.726,00 -2.095.185,00 -206.197,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27.413.609,00 -1.230.253,00 -14.850.696,00 -7.433.164,00 -2.934.026,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 79.980.178,00 66.436.133,00 88.678.143,00 51.060.166,00 24.678.538,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 -562.854,00 439.548,00 752.756,00
DÖNEM KARI/ZARARI 79.980.178,00 66.436.133,00 88.115.289,00 51.499.714,00 25.431.294,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 -347.209,00 261.249,00 442.818,00
- Ana Ortaklık Payları 79.980.178,00 66.436.133,00 88.462.498,00 51.238.465,00 24.988.476,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.272.363,00 -4.340.524,00 -4.035.333,00 -1.563.257,00 -1.865.956,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.194.018,00 -6.260.112,00 -5.863.761,00 -2.653.272,00 -2.332.445,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.921.655,00 1.919.588,00 1.828.428,00 1.090.015,00 466.489,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.921.655,00 1.919.588,00 1.828.428,00 1.090.015,00 466.489,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 56.600,00 317.883,00 1.216.163,00 1.275.928,00 795.842,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 1.128.383,00 1.188.148,00 795.842,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -16.906,00 -94.952,00 -26.220,00 -26.220,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.215.763,00 -4.022.641,00 -2.819.170,00 -287.329,00 -1.070.114,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 69.764.415,00 62.413.492,00 85.296.119,00 51.212.385,00 24.361.180,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.855.701.329,00 1.556.250.904,00 1.257.620.498,00 1.084.429.899,00 1.097.415.435,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 174.612.728,00 65.400.874,00 48.994.009,00 41.672.493,00 234.214.565,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 655.555.633,00 639.084.853,00 520.234.091,00 471.663.830,00 394.509.301,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.675.413,00 1.782.847,00 1.730.131,00 1.973.283,00 5.747.854,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 25.022.501,00 22.552.289,00 333.552,00 0,00 0,00
Stoklar 840.853.356,00 747.531.215,00 565.212.211,00 466.067.443,00 375.955.161,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 148.208.478,00 70.412.721,00 80.437.079,00 75.612.960,00 75.079.941,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.608.014,00 5.590.388,00 1.002.244,00 984.576,00 530.776,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.165.206,00 3.895.717,00 29.036.725,00 15.915.488,00 1.176.571,00
ARA TOPLAM 1.855.701.329,00 1.556.250.904,00 1.246.980.042,00 1.073.890.073,00 1.087.214.169,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 10.640.456,00 10.539.826,00 10.201.266,00
DURAN VARLIKLAR 452.364.061,00 390.140.514,00 342.998.146,00 296.575.200,00 275.175.901,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 229.308.298,00 204.501.579,00 188.380.392,00 147.310.560,00 132.272.397,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.573.720,00 128.639.244,00 118.079.902,00 110.317.210,00 103.504.869,00
- Şerefiye 617.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.956.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.368.338,00 6.092.360,00 0,00 0,00 2.802.118,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.308.065.390,00 1.946.391.418,00 1.600.618.644,00 1.381.005.099,00 1.372.591.336,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.552.640.122,00 1.009.172.416,00 904.442.334,00 718.164.905,00 640.381.922,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 328.275.396,00 199.184.611,00 384.131.579,00 191.673.393,00 229.008.782,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 694.642.100,00 291.095.400,00 210.848.960,00 251.436.400,00 215.480.910,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 333.561.576,00 384.509.208,00 227.371.816,00 201.325.013,00 135.547.901,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.581.617,00 22.865.432,00 20.037.972,00 20.175.931,00 19.059.394,00
Diğer Borçlar 1.912.629,00 607.205,00 470.328,00 473.907,00 496.104,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 126.266.135,00 77.445.946,00 27.053.478,00 22.620.612,00 11.931.801,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 275.354,00 411.164,00 3.843.023,00 2.090.093,00 1.826.481,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.353.507,00 25.739.018,00 22.408.830,00 22.310.143,00 20.560.921,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.076.786,00 16.121.620,00 12.970.799,00 13.070.997,00 11.556.088,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.276.721,00 9.617.398,00 9.438.031,00 9.239.146,00 9.004.833,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.771.808,00 7.314.432,00 4.816.280,00 3.630.749,00 4.246.800,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 3.460.068,00 2.428.664,00 2.222.828,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 114.615.616,00 367.419.688,00 106.641.868,00 107.389.486,00 203.609.911,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.019.970,00 329.547.894,00 63.582.127,00 73.351.195,00 171.512.915,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 48.641.852,00 35.826.946,00 33.464.382,00 31.122.051,00 30.280.470,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.641.852,00 35.826.946,00 33.464.382,00 31.122.051,00 30.280.470,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.953.794,00 2.044.848,00 9.595.359,00 2.916.240,00 1.816.526,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.667.255.738,00 1.376.592.104,00 1.011.084.202,00 825.554.391,00 843.991.833,00
Ö Z K A Y N A K L A R 640.809.652,00 569.799.314,00 589.534.442,00 555.450.708,00 528.599.503,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 639.563.729,00 569.799.314,00 585.415.249,00 550.686.780,00 523.892.136,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 58.320.000,00 58.320.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.736.395,00 -18.464.032,00 -18.158.841,00 -15.686.765,00 -15.989.464,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.736.395,00 -18.464.032,00 -18.158.841,00 -15.686.765,00 -15.989.464,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.736.395,00 -18.464.032,00 -18.158.841,00 -15.686.765,00 -15.989.464,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 374.483,00 317.883,00 -769.323,00 -745.835,00 -987.791,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 -857.103,00 -833.615,00 -987.791,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 374.483,00 317.883,00 87.780,00 87.780,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 376.281.463,00 309.845.330,00 304.216.915,00 445.896.915,00 445.896.915,00
Net Dönem Karı/Zararı 79.980.178,00 66.436.133,00 88.462.498,00 51.238.465,00 24.988.476,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.245.923,00 0,00 4.119.193,00 4.763.928,00 4.707.367,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.308.065.390,00 1.946.391.418,00 1.600.618.644,00 1.381.005.099,00 1.372.591.336,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi