Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu KAREL
Sektör Telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi
Adres Kore Şehitleri Caddesi Yzb. Kaya Aldoğan Sokak 16 Zincirlikuyu 34394 İstanbul
Telefon 212 2883100
Faks 212 2754001
Web http://ww.karel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Sinan Tunaoğlu 13.394.819,83 22,97
Serdar Nuri Tunaoğlu 13.418.604,92 23,01
Şakir Yaman Tunaoğlu 13.418.608,13 23,01
Diğer 18.087.967,12 31,01
Toplam 58.320.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
eZuce Inc. 3.969.170,00 36,69
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
28.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
23.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
02.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
10.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
01.08.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 332.590.939,00 1.018.677.324,00 646.325.815,00 395.058.565,00 205.872.407,00
Satışların Maliyeti (-) -264.107.342,00 -780.283.354,00 -487.266.252,00 -299.510.745,00 -162.633.420,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 68.483.597,00 238.393.970,00 159.059.563,00 95.547.820,00 43.238.987,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 68.483.597,00 238.393.970,00 159.059.563,00 95.547.820,00 43.238.987,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.553.549,00 -12.796.623,00 -16.529.446,00 -6.475.169,00 -3.174.506,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.190.974,00 -28.899.818,00 -17.654.687,00 -11.720.289,00 -6.483.178,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.358.768,00 -23.412.876,00 -8.166.766,00 -14.724.131,00 -7.200.099,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.449.803,00 36.442.960,00 19.181.649,00 11.661.255,00 8.067.017,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.891.154,00 -21.311.314,00 -18.142.582,00 -8.684.577,00 -5.292.404,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.938.955,00 188.416.299,00 117.747.731,00 65.604.909,00 29.155.817,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 346.609,00 681.108,00 418.801,00 264.295,00 186.686,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.082,00 -46.595,00 -46.595,00 -46.595,00 -8.727,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 53.283.482,00 189.050.812,00 118.119.937,00 65.822.609,00 29.333.776,00
Finansman Gelirleri 23.779.202,00 114.847.292,00 88.980.022,00 45.517.829,00 27.861.159,00
Finansman Giderleri (-) -49.243.923,00 -166.173.682,00 -146.385.783,00 -77.991.225,00 -51.088.388,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.818.761,00 137.724.422,00 60.714.176,00 33.349.213,00 6.106.547,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.140.223,00 -21.712.008,00 -9.232.664,00 -4.713.691,00 -185.754,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -206.197,00 -22.844.628,00 -15.501.306,00 -8.888.037,00 -1.632.245,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.934.026,00 1.132.620,00 6.268.642,00 4.174.346,00 1.446.491,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.678.538,00 116.012.414,00 51.481.512,00 28.635.522,00 5.920.793,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 752.756,00 13.733.752,00 13.408.022,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.431.294,00 129.746.166,00 64.889.534,00 28.635.522,00 5.920.793,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 442.818,00 8.109.966,00 8.488.621,00 -576.589,00 -456.084,00
- Ana Ortaklık Payları 24.988.476,00 121.636.200,00 56.400.913,00 29.212.111,00 6.376.877,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,10 0,08 0,50 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.865.956,00 -2.781.644,00 -3.156.996,00 -2.215.922,00 -1.929.241,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.332.445,00 -3.193.509,00 -4.047.431,00 -2.840.926,00 -2.473.386,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 466.489,00 411.865,00 890.435,00 625.004,00 544.145,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 466.489,00 411.865,00 890.435,00 625.004,00 544.145,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 795.842,00 -1.717.091,00 -1.448.267,00 -1.370.897,00 -677.012,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 795.842,00 -1.717.091,00 -1.448.267,00 -1.370.897,00 -677.012,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.070.114,00 -4.498.735,00 -4.605.263,00 -3.586.819,00 -2.606.253,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 24.361.180,00 125.247.431,00 60.284.271,00 25.048.703,00 3.314.540,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.097.415.435,00 1.250.853.135,00 1.069.432.117,00 1.002.484.937,00 892.837.715,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 234.214.565,00 372.692.973,00 305.277.369,00 395.128.002,00 248.632.351,00
Finansal Yatırımlar 0,00 702.662,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 394.509.301,00 439.140.021,00 336.968.897,00 260.277.242,00 330.884.252,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.747.854,00 6.398.249,00 7.104.072,00 7.781.547,00 4.919.278,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 375.955.161,00 364.925.379,00 340.411.640,00 296.381.452,00 260.911.722,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.079.941,00 55.295.100,00 63.713.233,00 41.936.581,00 46.688.595,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 530.776,00 1.834.192,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.176.571,00 989.489,00 3.199.550,00 980.113,00 801.517,00
ARA TOPLAM 1.087.214.169,00 1.241.978.065,00 1.056.674.761,00 1.002.484.937,00 892.837.715,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 10.201.266,00 8.875.070,00 12.757.356,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 275.175.901,00 264.366.516,00 247.262.620,00 216.411.769,00 206.806.925,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 132.272.397,00 117.560.305,00 103.311.123,00 72.403.171,00 69.874.523,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.504.869,00 96.416.009,00 85.478.515,00 86.805.780,00 83.601.280,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 431.946,00 431.946,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 96.416.009,00 85.478.515,00 86.373.834,00 83.169.334,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.802.118,00 5.188.660,00 10.803.253,00 9.780.381,00 6.930.644,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.372.591.336,00 1.515.219.651,00 1.316.694.737,00 1.218.896.706,00 1.099.644.640,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 640.381.922,00 889.543.631,00 750.234.186,00 668.068.355,00 593.461.479,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 229.008.782,00 437.640.994,00 323.228.552,00 340.574.351,00 383.384.346,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 215.480.910,00 199.599.194,00 196.362.896,00 145.645.646,00 49.847.848,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 135.547.901,00 151.431.737,00 123.010.761,00 82.806.300,00 89.450.022,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.059.394,00 17.003.667,00 13.668.989,00 12.939.207,00 13.951.572,00
Diğer Borçlar 496.104,00 386.445,00 394.809,00 2.228.363,00 2.084.060,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.931.801,00 17.241.213,00 11.500.663,00 27.765.732,00 13.691.509,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.826.481,00 8.382.612,00 5.778.233,00 6.807.827,00 1.632.245,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.560.921,00 18.154.288,00 16.252.923,00 16.359.177,00 16.121.651,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.556.088,00 9.462.196,00 7.760.390,00 8.247.292,00 8.179.317,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.004.833,00 8.692.092,00 8.492.533,00 8.111.885,00 7.942.334,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.246.800,00 10.286.897,00 2.670.816,00 3.556.863,00 2.575.963,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 2.222.828,00 2.133.498,00 5.942.991,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.609.911,00 121.437.697,00 127.185.388,00 146.788.756,00 123.877.729,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 171.512.915,00 91.774.963,00 100.679.274,00 118.698.791,00 96.579.857,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.280.470,00 27.927.203,00 26.506.114,00 28.089.965,00 27.297.872,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.280.470,00 27.927.203,00 26.506.114,00 28.089.965,00 27.297.872,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.816.526,00 1.735.531,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 843.991.833,00 1.010.981.328,00 877.419.574,00 814.857.111,00 717.339.208,00
Ö Z K A Y N A K L A R 528.599.503,00 504.238.323,00 439.275.163,00 404.039.595,00 382.305.432,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 523.892.136,00 500.456.850,00 434.954.248,00 408.770.317,00 386.476.351,00
Ödenmiş Sermaye 58.320.000,00 58.320.000,00 58.320.000,00 58.320.000,00 58.320.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.989.464,00 -14.123.508,00 -14.498.860,00 -13.557.786,00 -13.271.105,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.989.464,00 -14.123.508,00 -14.498.860,00 -13.557.786,00 -13.271.105,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.989.464,00 -14.123.508,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -987.791,00 -1.300.557,00 -1.192.520,00 -1.128.723,00 -874.136,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -987.791,00 -1.300.557,00 -1.192.520,00 -1.128.723,00 -874.136,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00 11.664.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 445.896.915,00 324.260.715,00 324.260.715,00 324.260.715,00 324.260.715,00
Net Dönem Karı/Zararı 24.988.476,00 121.636.200,00 56.400.913,00 29.212.111,00 6.376.877,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.707.367,00 3.781.473,00 4.320.915,00 -4.730.722,00 -4.170.919,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.372.591.336,00 1.515.219.651,00 1.316.694.737,00 1.218.896.706,00 1.099.644.640,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi