Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu JANTS
Sektör RÖMORK,ÇEŞİTLİ NAKİL VASITALARI JANT İMALATI,ZİRAİ ALETLER YAPIMI,HER TÜRLÜ METAL EŞYA İMALATI VE TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Adres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CD.NO:59 EFELER AYDIN
Telefon 0256 259 11 25
Faks 0256 259 11 24
Web http://www.jantsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.458.349,00 22,15
Şefik Çerçioğlu 8.641.651,00 77,85
Toplam 11.100.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.098.500,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
02.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 483.301.956,00 313.333.815,00 146.086.429,00 516.293.709,00 401.114.898,00
Satışların Maliyeti (-) -365.529.642,00 -238.383.719,00 -113.913.669,00 -397.060.185,00 -299.016.156,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 117.772.314,00 74.950.096,00 32.172.760,00 119.233.524,00 102.098.742,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 117.772.314,00 74.950.096,00 32.172.760,00 119.233.524,00 102.098.742,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.705.647,00 -7.161.134,00 -3.772.196,00 -14.914.077,00 -11.262.927,00
Pazarlama Giderleri (-) -29.518.602,00 -19.018.279,00 -9.575.564,00 -31.269.027,00 -22.998.821,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.267.143,00 -1.805.296,00 -454.734,00 -3.851.057,00 -2.722.232,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.576.874,00 32.799.370,00 17.384.867,00 53.626.500,00 44.856.686,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -31.372.193,00 -17.604.868,00 -11.016.363,00 -44.563.338,00 -44.578.228,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 103.485.603,00 62.159.889,00 24.738.770,00 78.262.525,00 65.393.220,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.666.590,00 1.151.327,00 596.056,00 1.862.253,00 933.531,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.496.115,00 -1.427.280,00 -674.021,00 -134.643,00 -499.551,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 118.656.078,00 61.883.936,00 24.660.805,00 79.990.135,00 65.827.200,00
Finansman Gelirleri 22.128.587,00 7.272.274,00 4.619.867,00 15.155.199,00 11.374.062,00
Finansman Giderleri (-) -24.223.399,00 -10.249.641,00 -5.132.359,00 -16.597.197,00 -11.676.237,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 116.561.266,00 58.906.569,00 24.148.313,00 78.548.137,00 65.525.025,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.908.492,00 -2.445.479,00 671.589,00 190.724,00 310.752,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.483.800,00 -2.355.362,00 0,00 -1.595.829,00 -2.210.855,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -424.692,00 -90.117,00 671.589,00 1.786.553,00 2.521.607,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 108.652.774,00 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 108.652.774,00 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 108.652.774,00 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,79 5,09 2,24 7,09 5,93
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -906.441,00 -181.401,00 810.235,00 3.464.263,00 -684.956,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -352.285,00 -234.856,00 -117.428,00 5.311.782,00 -273.815,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -810.411,00 2.291,00 1.156.192,00 -870.418,00 -604.333,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 256.255,00 51.164,00 -228.529,00 -977.101,00 193.192,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -906.441,00 -181.401,00 810.235,00 3.464.263,00 -684.956,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 107.746.333,00 56.279.689,00 25.630.137,00 82.203.124,00 65.150.821,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 376.918.012,00 316.957.909,00 304.306.365,00 258.713.971,00 259.796.426,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 145.974.310,00 93.910.166,00 76.598.795,00 67.557.161,00 34.952.387,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 135.532.539,00 130.669.907,00 125.949.279,00 95.325.896,00 106.445.246,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.742.495,00 34.921.043,00 35.194.904,00 19.985.618,00 25.760.211,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.790.044,00 95.748.864,00 90.754.375,00 75.340.278,00 80.685.035,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.974.232,00 8.353.169,00 15.678.875,00 10.495.161,00 6.133.899,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.974.232,00 8.353.169,00 15.678.875,00 10.495.161,00 6.133.899,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 83.912.051,00 80.431.998,00 83.174.290,00 81.646.965,00 101.102.286,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.350.159,00 1.114.306,00 1.309.646,00 1.667.186,00 532.210,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.622.252,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.174.721,00 2.478.363,00 1.595.480,00 2.021.602,00 5.008.146,00
ARA TOPLAM 376.918.012,00 316.957.909,00 304.306.365,00 258.713.971,00 259.796.426,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 163.663.812,00 160.299.099,00 151.094.839,00 146.000.205,00 137.895.587,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.343.392,00 18.421.302,00 19.181.264,00 19.837.408,00 19.476.558,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 136.347.870,00 130.385.147,00 118.423.889,00 112.798.596,00 106.133.605,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 843.571,00 700.059,00 719.062,00 667.272,00 251.554,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.579.917,00 6.236.835,00 8.162.851,00 8.038.297,00 7.717.326,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 540.581.824,00 477.257.008,00 455.401.204,00 404.714.176,00 397.692.013,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 186.263.269,00 173.822.921,00 188.415.276,00 110.799.505,00 127.359.257,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.863.629,00 72.294.592,00 48.114.391,00 46.808.459,00 53.916.285,00
- Banka Kredileri 69.765.971,00 72.157.960,00 47.928.145,00 46.575.173,00 53.865.144,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.000.000,00 9.333.333,00 6.666.667,00 5.000.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 81.724.780,00 78.302.403,00 67.427.738,00 49.468.571,00 60.517.827,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.517,00 87.689,00 79.282,00 38.445,00 51.475,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.590.263,00 78.214.714,00 67.348.456,00 49.430.126,00 60.466.352,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.809.873,00 4.283.181,00 5.657.559,00 3.906.053,00 4.961.844,00
Diğer Borçlar 46.756,00 58.420,00 44.402.016,00 89.836,00 1.316.851,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.756,00 58.420,00 44.402.016,00 89.836,00 129.186,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.665,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.595.897,00 4.596.415,00 5.738.439,00 3.125.827,00 2.696.715,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.855,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.431.910,00 1.888.061,00 1.724.500,00 1.282.493,00 1.738.880,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.697.302,00 1.496.254,00 1.332.693,00 949.898,00 1.439.331,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 734.608,00 391.807,00 391.807,00 332.595,00 299.549,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.790.424,00 3.066.516,00 8.683.966,00 1.118.266,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.883.336,00 26.462.829,00 21.156.470,00 21.563.228,00 15.029.557,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.680.082,00 7.000.000,00 3.340.385,00 5.013.867,00 247.153,00
Banka Kredileri 2.666.667,00 7.000.000,00 3.333.333,00 5.000.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.415,00 0,00 7.052,00 13.867,00 247.153,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.290.992,00 10.680.051,00 9.515.320,00 7.805.536,00 7.943.926,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.290.992,00 10.680.051,00 9.515.320,00 7.805.536,00 7.943.926,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.912.262,00 8.782.778,00 8.300.765,00 8.743.825,00 6.838.478,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 209.146.605,00 200.285.750,00 209.571.746,00 132.362.733,00 142.388.814,00
Ö Z K A Y N A K L A R 331.435.219,00 276.971.258,00 245.829.458,00 272.351.443,00 255.303.199,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.435.219,00 276.971.258,00 245.829.458,00 272.351.443,00 255.303.199,00
Ödenmiş Sermaye 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.952.057,00 27.688.271,00 28.686.611,00 27.858.498,00 23.713.336,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.952.057,00 27.688.271,00 28.686.611,00 27.858.498,00 23.713.336,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.312.751,00 -1.668.131,00 -761.385,00 -1.681.092,00 -1.469.488,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.618.447,00 19.626.938,00 19.626.938,00 14.465.438,00 13.171.656,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 167.904.533,00 164.896.042,00 164.397.090,00 142.989.729,00 144.283.511,00
Net Dönem Karı/Zararı 108.652.774,00 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00
Diğer Yedekler 90.939,00 90.939,00 90.939,00 90.939,00 90.941,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 540.581.824,00 477.257.008,00 455.401.204,00 404.714.176,00 397.692.013,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi