Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu JANTS
Sektör RÖMORK,ÇEŞİTLİ NAKİL VASITALARI JANT İMALATI,ZİRAİ ALETLER YAPIMI,HER TÜRLÜ METAL EŞYA İMALATI VE TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Adres Devlet Yolu Kenarı No:1 Atça/Sultanhisar/Aydın
Telefon 0256 259 11 25
Faks 0256 259 11 24
Web http://www.jantsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.458.349,00 22,15
Şefik Çerçioğlu 8.641.651,00 77,85
Toplam 11.100.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.098.500,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 262.229.806,00 123.019.219,00 438.508.546,00 309.483.217,00 189.582.100,00
Satışların Maliyeti (-) -193.746.549,00 -93.620.953,00 -333.544.750,00 -226.835.846,00 -140.329.773,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 68.483.257,00 29.398.266,00 104.963.796,00 82.647.371,00 49.252.327,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 68.483.257,00 29.398.266,00 104.963.796,00 82.647.371,00 49.252.327,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.601.183,00 -3.831.334,00 -12.477.054,00 -8.634.989,00 -5.515.489,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.721.323,00 -6.426.904,00 -25.286.434,00 -17.507.679,00 -10.785.668,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.026.090,00 -324.131,00 -1.165.245,00 -848.844,00 -600.971,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.771.972,00 6.468.961,00 22.755.182,00 42.988.613,00 21.821.380,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -33.174.491,00 -4.831.480,00 -6.014.056,00 -20.520.253,00 -13.711.071,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 47.732.142,00 20.453.378,00 82.776.189,00 78.124.219,00 40.460.508,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 695.126,00 361.673,00 12.951.155,00 1.014.693,00 693.791,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -5.141,00 -2.571,00 -2.571,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -196.693,00 -531.538,00 -989.747,00 -2.337.798,00 -693.518,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 48.230.575,00 20.283.513,00 94.732.456,00 76.798.543,00 40.458.210,00
Finansman Gelirleri 4.887.470,00 2.374.585,00 25.812.775,00 2.389.154,00 1.680.536,00
Finansman Giderleri (-) -6.384.396,00 -3.090.852,00 -49.470.871,00 -34.386.421,00 -10.093.225,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 46.733.649,00 19.567.246,00 71.074.360,00 44.801.276,00 32.045.521,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.793.757,00 -2.628.870,00 -13.363.740,00 -8.483.641,00 -6.721.188,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.622.251,00 -5.614.224,00 -11.204.309,00 -8.694.500,00 -5.945.845,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.828.494,00 2.985.354,00 -2.159.431,00 210.859,00 -775.343,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 43.939.892,00 16.938.376,00 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 43.939.892,00 16.938.376,00 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 43.939.892,00 16.938.376,00 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,96 1,53 5,20 3,27 2,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 671.024,00 592.234,00 11.488.664,00 948.760,00 433.574,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -182.545,00 -91.273,00 14.064.270,00 -136.725,00 -103.299,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.042.833,00 850.548,00 664.786,00 1.313.384,00 619.462,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -189.264,00 -167.041,00 -3.240.392,00 -227.899,00 -82.589,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 671.024,00 592.234,00 11.488.664,00 948.760,00 433.574,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 44.610.916,00 17.530.610,00 69.199.284,00 37.266.395,00 25.757.907,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 247.618.681,00 262.440.329,00 207.499.098,00 245.354.955,00 213.654.664,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.871.624,00 46.499.901,00 9.466.514,00 4.042.421,00 2.059.548,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 113.218.152,00 107.575.753,00 99.510.773,00 114.050.814,00 90.993.510,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.444.147,00 37.187.322,00 33.205.352,00 36.490.834,00 29.690.985,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.774.005,00 70.388.431,00 66.305.421,00 77.559.980,00 61.302.525,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.236.567,00 12.365.529,00 6.009.390,00 9.515.678,00 5.961.557,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.236.567,00 12.365.529,00 6.009.390,00 9.515.678,00 5.961.557,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 104.507.007,00 88.423.027,00 80.720.449,00 101.252.513,00 98.210.673,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 991.376,00 913.747,00 742.380,00 508.648,00 2.623.656,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.622.251,00 5.614.224,00 8.758.212,00 5.945.846,00 2.960.403,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.171.704,00 1.048.148,00 2.291.380,00 10.039.035,00 10.845.317,00
ARA TOPLAM 247.618.681,00 262.440.329,00 207.499.098,00 245.354.955,00 213.654.664,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 129.481.686,00 123.892.538,00 137.998.984,00 106.140.733,00 105.480.570,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.797.535,00 19.462.979,00 19.984.423,00 18.559.791,00 20.204.071,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.000.000,00 4.000.000,00 22.464.090,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 100.132.425,00 94.142.285,00 92.789.131,00 77.315.792,00 75.248.155,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 246.466,00 232.799,00 263.320,00 295.447,00 206.063,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.980.825,00 5.688.945,00 2.466.755,00 1.940.252,00 1.789.781,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 377.100.367,00 386.332.867,00 345.498.082,00 351.495.688,00 319.135.234,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.596.495,00 138.212.338,00 113.590.202,00 158.161.377,00 136.701.755,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.750.535,00 48.831.509,00 54.252.000,00 86.881.250,00 71.097.260,00
- Banka Kredileri 40.614.340,00 48.654.759,00 54.252.000,00 86.881.250,00 71.097.260,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 70.621.872,00 65.200.558,00 41.608.422,00 52.620.737,00 49.662.499,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.433,00 146.022,00 50.980,00 41.291,00 51.083,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.553.439,00 65.054.536,00 41.557.442,00 52.579.446,00 49.611.416,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.759.015,00 5.800.661,00 2.385.429,00 4.218.394,00 3.768.626,00
Diğer Borçlar 135.962,00 110.282,00 95.305,00 95.305,00 113.305,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 135.962,00 110.282,00 95.305,00 95.305,00 113.305,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.140.320,00 4.843.889,00 2.859.383,00 4.266.600,00 4.678.772,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.622.251,00 5.614.224,00 11.204.309,00 8.694.500,00 5.945.846,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.645.048,00 1.310.131,00 993.587,00 1.167.684,00 1.258.462,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.345.499,00 1.056.721,00 740.177,00 876.248,00 967.026,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 299.549,00 253.410,00 253.410,00 291.436,00 291.436,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 921.492,00 6.501.084,00 191.767,00 216.907,00 176.985,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.428.676,00 14.100.645,00 15.428.698,00 10.326.267,00 10.933.923,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 160.374,00 160.374,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 160.374,00 160.374,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.354.255,00 7.205.307,00 5.875.421,00 6.128.475,00 5.895.239,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.354.255,00 7.205.307,00 5.875.421,00 6.128.475,00 5.895.239,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.914.047,00 6.734.964,00 9.553.277,00 4.197.792,00 5.038.684,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 141.025.171,00 152.312.983,00 129.018.900,00 168.487.644,00 147.635.678,00
Ö Z K A Y N A K L A R 236.075.196,00 234.019.884,00 216.479.182,00 183.008.044,00 171.499.556,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 236.075.196,00 234.019.884,00 216.479.182,00 183.008.044,00 171.499.556,00
Ödenmiş Sermaye 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.090.545,00 25.012.041,00 24.409.715,00 12.305.394,00 11.790.208,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.090.545,00 25.012.041,00 24.409.715,00 12.305.394,00 11.790.208,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -163.470,00 -313.166,00 -986.685,00 -449.812,00 -991.071,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.171.656,00 9.181.447,00 9.181.447,00 9.181.447,00 9.181.447,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.283.511,00 171.583.720,00 113.873.100,00 113.987.099,00 113.987.099,00
Net Dönem Karı/Zararı 43.939.892,00 16.938.376,00 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00
Diğer Yedekler 87.831,00 87.831,00 87.831,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 377.100.367,00 386.332.867,00 345.498.082,00 351.495.688,00 319.135.234,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi