Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,64
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,66
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı 5,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,45
Dibe Uzaklık 28,45
Piyasa Değeri (USD) 53.367.013,07
Piyasa Değeri (TL) 314.796.000,00
Özsermaye (TL) 216.479.182,00
Sermaye (TL) 11.100.000,00
Net Kar (TL) 57.710.620,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu JANTS
Sektör RÖMORK,ÇEŞİTLİ NAKİL VASITALARI JANT İMALATI,ZİRAİ ALETLER YAPIMI,HER TÜRLÜ METAL EŞYA İMALATI VE TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Adres Devlet Yolu Kenarı No:1 Atça/Sultanhisar/Aydın
Telefon 0256 259 11 25
Faks 0256 259 11 24
Web http://www.jantsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.458.349,00 22,15
Şefik Çerçioğlu 8.641.651,00 77,85
Toplam 11.100.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.098.500,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 438.508.546,00 309.483.217,00 189.582.100,00 91.989.791,00 272.930.242,00
Satışların Maliyeti (-) -333.544.750,00 -226.835.846,00 -140.329.773,00 -68.585.670,00 -206.379.953,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 104.963.796,00 82.647.371,00 49.252.327,00 23.404.121,00 66.550.289,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 104.963.796,00 82.647.371,00 49.252.327,00 23.404.121,00 66.550.289,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.477.054,00 -8.634.989,00 -5.515.489,00 -2.719.899,00 -7.806.922,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.286.434,00 -17.507.679,00 -10.785.668,00 -5.167.805,00 -14.839.017,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.165.245,00 -848.844,00 -600.971,00 -233.588,00 -1.200.893,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.755.182,00 42.988.613,00 21.821.380,00 7.089.687,00 16.717.822,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.014.056,00 -20.520.253,00 -13.711.071,00 -4.820.253,00 -9.747.533,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 82.776.189,00 78.124.219,00 40.460.508,00 17.552.263,00 49.673.746,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.951.155,00 1.014.693,00 693.791,00 260.932,00 3.586.740,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.141,00 -2.571,00 -2.571,00 0,00 -40.476,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -989.747,00 -2.337.798,00 -693.518,00 -722.735,00 863.874,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 94.732.456,00 76.798.543,00 40.458.210,00 17.090.460,00 54.083.884,00
Finansman Gelirleri 25.812.775,00 2.389.154,00 1.680.536,00 519.056,00 2.055.505,00
Finansman Giderleri (-) -49.470.871,00 -34.386.421,00 -10.093.225,00 -3.314.175,00 -7.679.094,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 71.074.360,00 44.801.276,00 32.045.521,00 14.295.341,00 48.460.295,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.363.740,00 -8.483.641,00 -6.721.188,00 -3.426.062,00 -6.596.067,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.204.309,00 -8.694.500,00 -5.945.845,00 -2.960.403,00 -5.879.603,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.159.431,00 210.859,00 -775.343,00 -465.659,00 -716.464,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00 10.869.279,00 41.864.228,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00 10.869.279,00 41.864.228,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00 10.869.279,00 41.864.228,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,20 3,27 2,28 0,98 3,77
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 11.488.664,00 948.760,00 433.574,00 578.697,00 301.573,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 14.064.270,00 -136.725,00 -103.299,00 -51.649,00 1.045.691,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 664.786,00 1.313.384,00 619.462,00 753.867,00 -668.724,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.240.392,00 -227.899,00 -82.589,00 -123.521,00 -75.394,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.488.664,00 948.760,00 433.574,00 578.697,00 301.573,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 69.199.284,00 37.266.395,00 25.757.907,00 11.447.976,00 42.165.801,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 207.499.098,00 245.354.955,00 213.654.664,00 189.276.041,00 160.817.585,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.466.514,00 4.042.421,00 2.059.548,00 1.043.196,00 4.950.393,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 99.510.773,00 114.050.814,00 90.993.510,00 88.429.924,00 72.799.347,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.205.352,00 36.490.834,00 29.690.985,00 28.310.079,00 23.196.499,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.305.421,00 77.559.980,00 61.302.525,00 60.119.845,00 49.602.848,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.009.390,00 9.515.678,00 5.961.557,00 8.983.878,00 3.417.863,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.009.390,00 9.515.678,00 5.961.557,00 8.983.878,00 3.417.863,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 80.720.449,00 101.252.513,00 98.210.673,00 79.508.353,00 64.708.038,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 742.380,00 508.648,00 2.623.656,00 4.245.980,00 1.704.733,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.758.212,00 5.945.846,00 2.960.403,00 0,00 5.422.499,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.291.380,00 10.039.035,00 10.845.317,00 7.064.710,00 7.814.712,00
ARA TOPLAM 207.499.098,00 245.354.955,00 213.654.664,00 189.276.041,00 160.817.585,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 137.998.984,00 106.140.733,00 105.480.570,00 100.869.881,00 96.993.342,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.984.423,00 18.559.791,00 20.204.071,00 20.174.854,00 20.897.589,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.464.090,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 92.789.131,00 77.315.792,00 75.248.155,00 69.238.451,00 66.160.897,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 263.320,00 295.447,00 206.063,00 236.188,00 276.474,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.466.755,00 1.940.252,00 1.789.781,00 3.183.061,00 1.620.694,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 345.498.082,00 351.495.688,00 319.135.234,00 290.145.922,00 257.810.927,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.590.202,00 158.161.377,00 136.701.755,00 105.989.865,00 86.228.952,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.252.000,00 86.881.250,00 71.097.260,00 41.737.098,00 40.639.500,00
- Banka Kredileri 54.252.000,00 86.881.250,00 71.097.260,00 41.737.098,00 40.639.500,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 41.608.422,00 52.620.737,00 49.662.499,00 51.764.807,00 33.333.173,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.980,00 41.291,00 51.083,00 73.976,00 38.164,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.557.442,00 52.579.446,00 49.611.416,00 51.690.831,00 33.295.009,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.385.429,00 4.218.394,00 3.768.626,00 4.746.137,00 1.868.287,00
Diğer Borçlar 95.305,00 95.305,00 113.305,00 75.395,00 75.395,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 95.305,00 95.305,00 113.305,00 75.395,00 75.395,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.859.383,00 4.266.600,00 4.678.772,00 3.600.279,00 3.334.667,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.204.309,00 8.694.500,00 5.945.846,00 2.960.403,00 5.879.603,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 993.587,00 1.167.684,00 1.258.462,00 942.133,00 958.413,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 740.177,00 876.248,00 967.026,00 932.133,00 948.413,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.410,00 291.436,00 291.436,00 10.000,00 10.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 191.767,00 216.907,00 176.985,00 163.613,00 139.914,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.428.698,00 10.326.267,00 10.933.923,00 10.316.432,00 9.190.326,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.875.421,00 6.128.475,00 5.895.239,00 5.546.500,00 5.009.574,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.875.421,00 6.128.475,00 5.895.239,00 5.546.500,00 5.009.574,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.553.277,00 4.197.792,00 5.038.684,00 4.769.932,00 4.180.752,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 129.018.900,00 168.487.644,00 147.635.678,00 116.306.297,00 95.419.278,00
Ö Z K A Y N A K L A R 216.479.182,00 183.008.044,00 171.499.556,00 173.839.625,00 162.391.649,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 216.479.182,00 183.008.044,00 171.499.556,00 173.839.625,00 162.391.649,00
Ödenmiş Sermaye 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.409.715,00 12.305.394,00 11.790.208,00 11.935.331,00 11.356.634,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.409.715,00 12.305.394,00 11.790.208,00 11.935.331,00 11.356.634,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -986.685,00 -449.812,00 -991.071,00 -886.235,00 -1.505.218,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.181.447,00 9.181.447,00 9.181.447,00 7.571.947,00 7.571.947,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 113.873.100,00 113.987.099,00 113.987.099,00 132.246.599,00 90.382.371,00
Net Dönem Karı/Zararı 57.710.620,00 36.317.635,00 25.324.333,00 10.869.279,00 41.864.228,00
Diğer Yedekler 87.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 345.498.082,00 351.495.688,00 319.135.234,00 290.145.922,00 257.810.927,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi