Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu JANTS
Sektör RÖMORK,ÇEŞİTLİ NAKİL VASITALARI JANT İMALATI,ZİRAİ ALETLER YAPIMI,HER TÜRLÜ METAL EŞYA İMALATI VE TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Adres UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CD.NO:59 EFELER AYDIN
Telefon 0256 259 11 25
Faks 0256 259 11 24
Web http://www.jantsa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.458.349,00 22,15
Şefik Çerçioğlu 8.641.651,00 77,85
Toplam 11.100.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
JMW JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.098.500,00 49,99
Tarih Açıklama Katsayı
02.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 313.333.815,00 146.086.429,00 516.293.709,00 401.114.898,00 262.229.806,00
Satışların Maliyeti (-) -238.383.719,00 -113.913.669,00 -397.060.185,00 -299.016.156,00 -193.746.549,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.950.096,00 32.172.760,00 119.233.524,00 102.098.742,00 68.483.257,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.950.096,00 32.172.760,00 119.233.524,00 102.098.742,00 68.483.257,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.161.134,00 -3.772.196,00 -14.914.077,00 -11.262.927,00 -7.601.183,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.018.279,00 -9.575.564,00 -31.269.027,00 -22.998.821,00 -14.721.323,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.805.296,00 -454.734,00 -3.851.057,00 -2.722.232,00 -2.026.090,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.799.370,00 17.384.867,00 53.626.500,00 44.856.686,00 36.771.972,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.604.868,00 -11.016.363,00 -44.563.338,00 -44.578.228,00 -33.174.491,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 62.159.889,00 24.738.770,00 78.262.525,00 65.393.220,00 47.732.142,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.151.327,00 596.056,00 1.862.253,00 933.531,00 695.126,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.427.280,00 -674.021,00 -134.643,00 -499.551,00 -196.693,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 61.883.936,00 24.660.805,00 79.990.135,00 65.827.200,00 48.230.575,00
Finansman Gelirleri 7.272.274,00 4.619.867,00 15.155.199,00 11.374.062,00 4.887.470,00
Finansman Giderleri (-) -10.249.641,00 -5.132.359,00 -16.597.197,00 -11.676.237,00 -6.384.396,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 58.906.569,00 24.148.313,00 78.548.137,00 65.525.025,00 46.733.649,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.445.479,00 671.589,00 190.724,00 310.752,00 -2.793.757,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.355.362,00 0,00 -1.595.829,00 -2.210.855,00 -5.622.251,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -90.117,00 671.589,00 1.786.553,00 2.521.607,00 2.828.494,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00 43.939.892,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00 43.939.892,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00 43.939.892,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,09 2,24 7,09 5,93 3,96
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -181.401,00 810.235,00 3.464.263,00 -684.956,00 671.024,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -234.856,00 -117.428,00 5.311.782,00 -273.815,00 -182.545,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.291,00 1.156.192,00 -870.418,00 -604.333,00 1.042.833,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 51.164,00 -228.529,00 -977.101,00 193.192,00 -189.264,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -181.401,00 810.235,00 3.464.263,00 -684.956,00 671.024,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 56.279.689,00 25.630.137,00 82.203.124,00 65.150.821,00 44.610.916,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 316.957.909,00 304.306.365,00 258.713.971,00 259.796.426,00 247.618.681,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 93.910.166,00 76.598.795,00 67.557.161,00 34.952.387,00 11.871.624,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 130.669.907,00 125.949.279,00 95.325.896,00 106.445.246,00 113.218.152,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.921.043,00 35.194.904,00 19.985.618,00 25.760.211,00 25.444.147,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.748.864,00 90.754.375,00 75.340.278,00 80.685.035,00 87.774.005,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.353.169,00 15.678.875,00 10.495.161,00 6.133.899,00 7.236.567,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.353.169,00 15.678.875,00 10.495.161,00 6.133.899,00 7.236.567,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 80.431.998,00 83.174.290,00 81.646.965,00 101.102.286,00 104.507.007,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.114.306,00 1.309.646,00 1.667.186,00 532.210,00 991.376,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.622.252,00 5.622.251,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.478.363,00 1.595.480,00 2.021.602,00 5.008.146,00 4.171.704,00
ARA TOPLAM 316.957.909,00 304.306.365,00 258.713.971,00 259.796.426,00 247.618.681,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 160.299.099,00 151.094.839,00 146.000.205,00 137.895.587,00 129.481.686,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.421.302,00 19.181.264,00 19.837.408,00 19.476.558,00 19.797.535,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 130.385.147,00 118.423.889,00 112.798.596,00 106.133.605,00 100.132.425,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 700.059,00 719.062,00 667.272,00 251.554,00 246.466,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.236.835,00 8.162.851,00 8.038.297,00 7.717.326,00 4.980.825,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 477.257.008,00 455.401.204,00 404.714.176,00 397.692.013,00 377.100.367,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.822.921,00 188.415.276,00 110.799.505,00 127.359.257,00 127.596.495,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 72.294.592,00 48.114.391,00 46.808.459,00 53.916.285,00 40.750.535,00
- Banka Kredileri 72.157.960,00 47.928.145,00 46.575.173,00 53.865.144,00 40.614.340,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.333.333,00 6.666.667,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 78.302.403,00 67.427.738,00 49.468.571,00 60.517.827,00 70.621.872,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 87.689,00 79.282,00 38.445,00 51.475,00 68.433,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 78.214.714,00 67.348.456,00 49.430.126,00 60.466.352,00 70.553.439,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.283.181,00 5.657.559,00 3.906.053,00 4.961.844,00 4.759.015,00
Diğer Borçlar 58.420,00 44.402.016,00 89.836,00 1.316.851,00 135.962,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.420,00 44.402.016,00 89.836,00 129.186,00 135.962,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.187.665,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.596.415,00 5.738.439,00 3.125.827,00 2.696.715,00 3.140.320,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 2.210.855,00 5.622.251,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.888.061,00 1.724.500,00 1.282.493,00 1.738.880,00 1.645.048,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.496.254,00 1.332.693,00 949.898,00 1.439.331,00 1.345.499,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 391.807,00 391.807,00 332.595,00 299.549,00 299.549,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.066.516,00 8.683.966,00 1.118.266,00 0,00 921.492,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.462.829,00 21.156.470,00 21.563.228,00 15.029.557,00 13.428.676,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.000.000,00 3.340.385,00 5.013.867,00 247.153,00 160.374,00
Banka Kredileri 7.000.000,00 3.333.333,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.680.051,00 9.515.320,00 7.805.536,00 7.943.926,00 6.354.255,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.680.051,00 9.515.320,00 7.805.536,00 7.943.926,00 6.354.255,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.782.778,00 8.300.765,00 8.743.825,00 6.838.478,00 6.914.047,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 200.285.750,00 209.571.746,00 132.362.733,00 142.388.814,00 141.025.171,00
Ö Z K A Y N A K L A R 276.971.258,00 245.829.458,00 272.351.443,00 255.303.199,00 236.075.196,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 276.971.258,00 245.829.458,00 272.351.443,00 255.303.199,00 236.075.196,00
Ödenmiş Sermaye 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00 116.469,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.688.271,00 28.686.611,00 27.858.498,00 23.713.336,00 25.090.545,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.688.271,00 28.686.611,00 27.858.498,00 23.713.336,00 25.090.545,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.668.131,00 -761.385,00 -1.681.092,00 -1.469.488,00 -163.470,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.626.938,00 19.626.938,00 14.465.438,00 13.171.656,00 13.171.656,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.896.042,00 164.397.090,00 142.989.729,00 144.283.511,00 144.283.511,00
Net Dönem Karı/Zararı 56.461.090,00 24.819.902,00 78.738.861,00 65.835.777,00 43.939.892,00
Diğer Yedekler 90.939,00 90.939,00 90.939,00 90.941,00 87.831,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 477.257.008,00 455.401.204,00 404.714.176,00 397.692.013,00 377.100.367,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 7.052,00 13.867,00 247.153,00 160.374,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi