Geri Dön

IZMDC | Izmir Demir Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZMDC
Sektör Demir çelik üretimi ve ticareti
Adres Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya - İZMİR Telefon : 0 232 441 50 50 Faks : 0 232 441 56 66
Telefon 0 232 441 50 50
Faks 0 232 441 56 66
Web www.izdemir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ŞAHİN KOÇ ÇELİK SANAYİ A Ş 871.889.340,86 58,13
TOPLAM 1.500.000.000,00 100,00
DİĞER 628.110.659,14 41,87
Toplam 3.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.400.008,14 90,00
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. 57.249,00 0,03
Enda Enerji Holding A.Ş. 648.584,00 0,19
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 22.957.097,50 99,81
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. 250,00 0,13
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 364.066.526,00 63,32
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,25
11.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
27.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
24.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
12.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
27.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 35.511.303.384,00 19.599.726.679,00 12.852.922.031,00 7.363.082.975,00 24.646.553.834,00
Satışların Maliyeti (-) -34.336.126.029,00 -17.340.175.131,00 -11.483.680.683,00 -6.487.540.281,00 -21.007.779.576,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.175.177.355,00 2.259.551.548,00 1.369.241.348,00 875.542.694,00 3.638.774.258,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.175.177.355,00 2.259.551.548,00 1.369.241.348,00 875.542.694,00 3.638.774.258,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -328.268.638,00 -181.068.392,00 -115.472.415,00 -65.216.388,00 -132.342.032,00
Pazarlama Giderleri (-) -138.075.985,00 -64.762.323,00 -40.189.168,00 -20.919.812,00 -55.509.678,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 618.236.769,00 239.863.095,00 181.813.752,00 94.143.014,00 300.227.608,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -470.817.493,00 -73.975.010,00 -87.241.468,00 -10.824.836,00 -503.156.080,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 856.252.008,00 2.179.608.918,00 1.308.152.049,00 872.724.672,00 3.247.994.076,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 477.386.090,00 245.480.440,00 235.651.602,00 2.285.535,00 175.140.085,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -137.183.378,00 0,00 0,00 -623.741,00 -14.732.697,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.196.454.720,00 2.425.089.358,00 1.543.803.651,00 874.386.466,00 3.408.401.464,00
Finansman gelirleri 414.797.228,00 242.603.310,00 191.783.035,00 27.170.443,00 261.460.190,00
Finansman Giderleri (-) -6.731.874.111,00 -3.726.608.997,00 -2.876.599.346,00 -293.792.878,00 -2.431.245.086,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 673.800.541,00 -1.058.916.329,00 -1.141.012.660,00 607.764.031,00 1.238.616.568,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 735.255.760,00 317.462.082,00 44.767.998,00 -135.960.792,00 -39.460.272,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -84.421.565,00 -53.352.848,00 -42.605.016,00 -35.721.795,00 -102.518.570,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 819.677.325,00 370.814.930,00 87.373.014,00 -100.238.997,00 63.058.298,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.409.056.301,00 -741.454.247,00 -1.096.244.662,00 471.803.239,00 1.199.156.296,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.409.056.301,00 -741.454.247,00 -1.096.244.662,00 471.803.239,00 1.199.156.296,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 315.890.535,00 161.856.264,00 8.091.806,00 10.044.994,00 56.767.602,00
- Ana Ortaklık Payları 1.093.165.766,00 -903.310.511,00 -1.104.336.468,00 461.758.245,00 1.142.388.694,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,73 -0,60 -0,74 0,31 0,76
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.131.231.668,00 9.053.620.801,00 7.035.238.350,00 6.701.196.793,00 6.013.825.948,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.405.397.382,00 1.675.736.277,00 411.233.629,00 1.395.533.077,00 1.494.578.863,00
Finansal Yatırımlar 292.252.833,00 577.016.940,00 950.461.379,00 286.809.000,00 28.098.900,00
Ticari Alacaklar 982.422.473,00 919.322.911,00 801.966.738,00 593.179.468,00 936.754.832,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.133.982,00 1.406.293,00 1.401.463,00 73.369.075,00 86.955.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 979.288.491,00 917.916.618,00 800.565.275,00 519.810.393,00 849.799.301,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 59.459.786,00 52.663.007,00 18.776.216,00 383.981.680,00 1.859.652,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.508.980,00 35.186.195,00 9.035.550,00 382.033.868,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.950.806,00 17.476.812,00 9.740.666,00 1.947.812,00 1.859.652,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.006.495.804,00 5.590.956.854,00 4.606.231.191,00 3.834.513.351,00 3.349.517.525,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 325.821.836,00 197.392.634,00 207.858.410,00 164.376.371,00 162.266.386,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 59.381.554,00 40.532.178,00 38.710.787,00 42.803.846,00 40.749.790,00
ARA TOPLAM 9.131.231.668,00 9.053.620.801,00 7.035.238.350,00 6.701.196.793,00 6.013.825.948,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 24.308.468.177,00 9.551.195.773,00 7.351.192.804,00 6.397.294.584,00 5.558.981.688,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 388.090.000,00 202.895.000,00 202.895.000,00 202.895.000,00 202.895.000,00
Maddi Duran Varlıklar 22.235.918.067,00 6.408.963.134,00 5.368.225.467,00 4.789.981.852,00 3.942.601.009,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.994.970,00 566.256,00 617.565,00 609.911,00 671.685,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.180.023,00 1.514.862.820,00 865.649.886,00 677.222.560,00 742.217.595,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 33.439.699.845,00 18.604.816.574,00 14.386.431.154,00 13.098.491.377,00 11.572.807.636,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.811.953.965,00 11.635.174.956,00 10.602.568.882,00 8.334.480.907,00 7.293.375.005,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.270.206.961,00 8.831.018.207,00 8.658.046.422,00 5.359.166.895,00 5.559.788.863,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.045.166.848,00 982.199.646,00 768.515.696,00 742.265.997,00 613.334.954,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 744.927.099,00 688.602.005,00 516.658.081,00 440.221.906,00 422.446.492,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.105.698,00 11.590.358,00 42.271.674,00 44.045.986,00 5.424.669,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 739.821.401,00 677.011.647,00 474.386.407,00 396.175.920,00 417.021.823,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 171.605.131,00 107.096.877,00 92.730.658,00 129.594.112,00 56.982.248,00
Diğer Borçlar 20.115.475,00 9.798.981,00 14.660.901,00 6.063.363,00 4.975.664,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.221.410,00 4.594.863,00 7.566.666,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 64.250.559,00 57.117.061,00 64.262.887,00 95.319.371,00 60.374.034,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.855.618,00 17.459.744,00 31.341.929,00 78.102.952,00 100.037.294,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.466.398.838,00 2.290.574.871,00 2.356.815.026,00 1.719.031.338,00 1.729.451.890,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.498.335.778,00 2.057.782.411,00 2.152.111.215,00 1.543.061.334,00 1.562.748.836,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 174.405.799,00 195.639.295,00 174.303.705,00 156.613.179,00 151.147.166,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 174.405.799,00 195.639.295,00 174.303.705,00 156.613.179,00 151.147.166,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 784.031.149,00 28.545.963,00 23.392.243,00 19.356.825,00 15.555.888,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.278.352.803,00 13.925.749.827,00 12.959.383.908,00 10.053.512.245,00 9.022.826.895,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.161.347.042,00 4.679.066.747,00 1.427.047.246,00 3.044.979.132,00 2.549.980.741,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.348.031.390,00 3.413.975.082,00 1.309.051.514,00 2.923.935.635,00 2.441.097.978,00
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.361.821.747,00 22.763.962,00 22.763.962,00 22.763.962,00 22.763.962,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -45.419.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.093.172.742,00 943.228.320,00 2.884.035,00 2.884.035,00 2.884.035,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.639.791.836,00 1.747.241.227,00 1.903.420.722,00 1.974.258.887,00 1.975.659.543,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.639.791.836,00 1.747.241.227,00 1.903.420.722,00 1.974.258.887,00 1.975.659.543,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 307.561.671,00 25.832.374,00 25.832.374,00 25.832.374,00 25.832.374,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -602.063.235,00 78.219.710,00 -1.041.513.111,00 -1.063.561.868,00 -2.228.430.630,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.093.165.766,00 -903.310.511,00 -1.104.336.468,00 461.758.245,00 1.142.388.694,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.813.315.652,00 1.265.091.665,00 117.995.732,00 121.043.497,00 108.882.763,00
TOPLAM KAYNAKLAR 33.439.699.845,00 18.604.816.574,00 14.386.431.154,00 13.098.491.377,00 11.572.807.636,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi