Geri Dön

IZMDC | Izmir Demir Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IZMDC
Sektör Demir çelik üretimi ve ticareti
Adres Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya - İZMİR Telefon : 0 232 441 50 50 Faks : 0 232 441 56 66
Telefon 0 232 441 50 50
Faks 0 232 441 56 66
Web www.izdemir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ŞAHİN KOÇ ÇELİK SANAYİ A Ş 871.889.340,86 58,13
TOPLAM 1.500.000.000,00 100,00
DİĞER 628.110.659,14 41,87
Toplam 3.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.400.008,14 90,00
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. 57.249,00 0,03
Enda Enerji Holding A.Ş. 648.584,00 0,19
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 22.957.097,50 99,81
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. 250,00 0,13
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 427.186.526,00 85,44
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,25
11.07.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
27.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
24.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
12.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
27.07.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,49
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.015.841.289,00 4.269.253.082,00 10.823.179.851,00 7.201.266.535,00 4.292.576.504,00
Satışların Maliyeti (-) -9.577.698.687,00 -3.567.670.119,00 -9.694.922.205,00 -6.539.445.494,00 -3.824.221.760,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.438.142.602,00 701.582.963,00 1.128.257.646,00 661.821.041,00 468.354.744,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.438.142.602,00 701.582.963,00 1.128.257.646,00 661.821.041,00 468.354.744,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.357.772,00 -25.184.196,00 -66.183.132,00 -46.914.276,00 -29.668.115,00
Pazarlama Giderleri (-) -30.690.900,00 -13.481.604,00 -37.321.577,00 -23.913.869,00 -11.253.262,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 312.040.151,00 165.321.612,00 156.724.561,00 141.879.498,00 93.487.733,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.868.171,00 -3.258.927,00 -8.198.410,00 -6.570.302,00 -4.079.636,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.653.265.910,00 824.979.848,00 1.173.279.088,00 726.302.092,00 516.841.464,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.379.000,00 28.461.330,00 50.884.000,00 7.967.358,00 5.711.500,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.025.628,00 -1.024.064,00 -14.928.510,00 -1.620.313,00 -1.585.873,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.653.619.282,00 852.417.114,00 1.209.234.578,00 732.649.137,00 520.967.091,00
Finansman gelirleri 62.221.278,00 13.865.519,00 503.014.119,00 32.595.018,00 25.147.888,00
Finansman Giderleri (-) -1.440.091.659,00 -638.033.762,00 -2.569.780.467,00 -656.407.708,00 -527.831.094,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 275.748.901,00 228.248.871,00 -857.531.770,00 108.836.447,00 18.283.885,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -67.815.432,00 -47.161.154,00 75.018.766,00 -25.735.356,00 10.926.211,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.197.027,00 -3.782.620,00 -9.427.994,00 -10.113.013,00 -6.447.231,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -49.618.405,00 -43.378.534,00 84.446.760,00 -15.622.343,00 17.373.442,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 207.933.469,00 181.087.717,00 -782.513.004,00 83.101.091,00 29.210.096,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 207.933.469,00 181.087.717,00 -782.513.004,00 83.101.091,00 29.210.096,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19.905.827,00 3.083.439,00 -16.412.871,00 -4.100.933,00 -5.750.463,00
- Ana Ortaklık Payları 188.027.642,00 178.004.278,00 -766.100.133,00 87.202.024,00 34.960.559,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,13 0,12 -0,73 0,10 0,06
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.115.628.061,00 5.043.803.075,00 4.317.521.549,00 2.758.668.529,00 2.667.548.880,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 899.508.702,00 1.780.110.806,00 2.038.466.872,00 725.130.493,00 477.285.813,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 919.907.573,00 326.396.469,00 258.790.289,00 230.359.895,00 154.885.119,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.708.203,00 354.106,00 42.565,00 1.311.956,00 1.006.861,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 863.199.370,00 326.042.363,00 258.747.724,00 229.047.939,00 153.878.258,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.363.804,00 89.381.210,00 107.711.622,00 56.211.746,00 70.003.761,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.491.386,00 87.447.185,00 105.922.053,00 54.435.557,00 67.772.288,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.872.418,00 1.934.025,00 1.789.569,00 1.776.189,00 2.231.473,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.958.222.629,00 2.693.157.273,00 1.812.214.071,00 1.529.694.095,00 1.860.473.735,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 164.263.715,00 134.995.298,00 84.734.360,00 198.941.780,00 91.598.142,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 169.361.638,00 19.762.019,00 15.604.335,00 18.330.520,00 13.302.310,00
ARA TOPLAM 5.115.628.061,00 5.043.803.075,00 4.317.521.549,00 2.758.668.529,00 2.667.548.880,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.860.316.957,00 3.555.567.389,00 3.433.596.246,00 3.413.704.525,00 3.139.742.937,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133.359.000,00 133.359.000,00 138.875.000,00 87.991.000,00 87.991.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.105.711.625,00 2.969.031.291,00 2.937.901.505,00 2.932.631.768,00 2.965.287.870,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 585.403,00 336.327,00 364.210,00 380.059,00 413.108,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 179.781.628,00 97.536.923,00 120.397.553,00 305.768.178,00 66.306.132,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.975.945.018,00 8.599.370.464,00 7.751.117.795,00 6.172.373.054,00 5.807.291.817,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.793.318.206,00 6.600.098.456,00 6.287.039.528,00 3.712.106.694,00 3.700.995.825,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.298.185.098,00 4.079.285.180,00 4.335.121.362,00 2.638.426.005,00 2.329.540.445,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 745.013.503,00 1.211.338.225,00 1.094.465.732,00 691.046.746,00 672.927.042,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 257.663.261,00 219.015.068,00 136.581.903,00 84.923.918,00 88.223.175,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.183.456,00 28.769.872,00 4.679.056,00 4.245.597,00 7.709.762,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 241.479.805,00 190.245.196,00 131.902.847,00 80.678.321,00 80.513.413,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.947.203,00 33.870.792,00 29.007.769,00 22.802.736,00 19.646.417,00
Diğer Borçlar 5.911.095,00 2.891.160,00 1.783.571,00 1.633.683,00 852.050,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.801.074,00 1.887.073,00 0,00 3.432.325,00 5.558.926,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 239.940.545,00 206.363.971,00 113.568.288,00 71.247.877,00 102.472.862,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.187.693.403,00 1.031.031.969,00 663.610.156,00 808.980.303,00 512.167.165,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 893.843.780,00 828.351.483,00 500.374.949,00 346.914.647,00 326.212.616,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 81.598.137,00 78.875.484,00 56.619.162,00 58.168.180,00 53.939.965,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.598.137,00 78.875.484,00 56.619.162,00 58.168.180,00 53.939.965,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 212.251.486,00 123.805.002,00 106.616.045,00 403.897.476,00 132.014.584,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.981.011.609,00 7.631.130.425,00 6.950.649.684,00 4.521.086.997,00 4.213.162.990,00
Ö Z K A Y N A K L A R 994.933.409,00 968.240.039,00 800.468.111,00 1.651.286.057,00 1.594.128.827,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 952.923.077,00 943.042.158,00 778.281.755,00 1.616.807.604,00 1.566.791.357,00
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962,00 22.763.962,00 22.763.962,00 22.763.962,00 22.763.962,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.884.035,00 2.884.035,00 2.884.035,00 2.884.035,00 2.884.035,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.459.881.702,00 1.483.146.117,00 1.521.238.814,00 1.531.601.826,00 1.557.966.592,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.459.881.702,00 1.483.146.117,00 1.521.238.814,00 1.531.601.826,00 1.557.966.592,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.133.890,00 25.832.374,00 25.832.374,00 25.832.374,00 25.832.374,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.255.768.154,00 -2.269.588.608,00 -1.528.337.297,00 -1.553.476.617,00 -1.577.616.165,00
Net Dönem Karı/Zararı 188.027.642,00 178.004.278,00 -766.100.133,00 87.202.024,00 34.960.559,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 42.010.332,00 25.197.881,00 22.186.356,00 34.478.453,00 27.337.470,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.975.945.018,00 8.599.370.464,00 7.751.117.795,00 6.172.373.054,00 5.807.291.817,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi