Geri Dön

ISYAT | Is Yat. Ort.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISYAT
Sektör Portföy yönetimi
Adres Büyükdere Caddesi, İş Kuleleri Kule 1 Kat:5 Levent/İstanbul
Telefon 212/284 17 10
Faks 212/284 16 70
Web www.isyatort.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A Ş 1.463.465,91 0,91
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.454.101,17 28,93
TOPLAM 160.599.284,00 100,00
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 9.346.475,18 5,82
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.817.111,53 1,13
DİĞER 101.518.130,21 63,21
Toplam 321.198.568,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
23.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
25.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
26.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
24.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
24.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
29.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
03.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
31.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
07.04.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,41
31.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
15.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
27.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
24.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,99
25.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,26
25.05.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,01
26.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 643.970.328,00 320.802.419,00 254.976.034,00 115.684.671,00 310.227.646,00
Satışların Maliyeti (-) -486.756.720,00 -232.923.390,00 -196.119.293,00 -99.638.368,00 -223.180.602,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 157.213.608,00 87.879.029,00 58.856.741,00 16.046.303,00 87.047.044,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 157.213.608,00 87.879.029,00 58.856.741,00 16.046.303,00 87.047.044,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.647.550,00 -11.632.421,00 -7.285.703,00 -3.687.170,00 -7.517.512,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 254.423,00 172.563,00 172.563,00 180.057,00 715.574,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -115.125,00 -177.757,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 136.820.481,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 136.457.763,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
Finansman Giderleri (-) -198.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -67.619.195,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -67.619.195,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -67.619.195,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -67.619.195,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,42 0,48 0,32 0,08 0,50
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 372.174.970,00 338.477.385,00 313.421.825,00 272.030.905,00 319.553.699,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 85.284.031,00 58.304.437,00 76.423.492,00 37.212.892,00 38.640.121,00
Finansal Yatırımlar 272.940.674,00 256.223.375,00 221.966.222,00 207.953.531,00 255.804.598,00
Ticari Alacaklar 13.882.448,00 23.937.239,00 14.989.996,00 26.816.519,00 25.075.260,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 4.953,00 25.436,00 22.300,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 4.953,00 25.436,00 22.300,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 67.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 67.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 7.381,00 16.679,00 25.663,00 33.720,00
ARA TOPLAM 372.174.970,00 338.477.385,00 313.421.825,00 272.030.905,00 319.553.699,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 822.968,00 601.861,00 758.200,00 942.121,00 897.250,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 122.839,00 65.090,00 44.893,00 49.599,00 54.305,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 193.759,00 127.088,00 138.244,00 153.934,00 169.625,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 372.997.938,00 339.079.246,00 314.180.025,00 272.973.026,00 320.450.949,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.474.742,00 4.149.164,00 4.126.900,00 1.990.180,00 5.684.067,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 305.680,00 447.072,00 580.890,00 479.525,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 181.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 181.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.550.324,00 174.610,00 152.858,00 806.523,00 4.812.269,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.550.324,00 174.610,00 152.858,00 163.523,00 4.812.269,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 643.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 59.184,00 252.631,00 209.464,00 181.644,00 173.472,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 59.184,00 0,00 0,00 7.356,00 29.424,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 252.631,00 209.464,00 174.288,00 144.048,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 392.740,00 3.416.243,00 3.317.506,00 421.123,00 218.801,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 392.740,00 167.530,00 167.530,00 167.530,00 218.801,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 3.248.713,00 3.149.976,00 253.593,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 290.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.222.167,00 1.235.708,00 1.096.953,00 1.053.328,00 1.166.805,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 140.283,00 189.348,00 235.337,00 279.626,00 321.946,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.283,00 189.348,00 235.337,00 279.626,00 321.946,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.081.884,00 1.046.360,00 861.616,00 773.702,00 844.859,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.081.884,00 1.046.360,00 861.616,00 773.702,00 844.859,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.696.909,00 5.384.872,00 5.223.853,00 3.043.508,00 6.850.872,00
Ö Z K A Y N A K L A R 367.301.029,00 333.694.374,00 308.956.172,00 269.929.518,00 313.600.077,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 367.301.029,00 333.694.374,00 308.956.172,00 269.929.518,00 313.600.077,00
Ödenmiş Sermaye 160.599.284,00 160.599.284,00 160.599.284,00 160.599.284,00 160.599.284,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.142.568.006,00 968.610,00 968.610,00 968.610,00 968.610,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 635.142,00 59.922,00 59.922,00 59.922,00 59.922,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -711.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -711.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -711.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 476.402.728,00 67.301.259,00 67.301.259,00 67.301.259,00 59.204.347,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.344.572.972,00 28.461.253,00 28.461.253,00 28.461.253,00 12.522.808,00
Net Dönem Karı/Zararı -67.619.195,00 76.304.046,00 51.565.844,00 12.539.190,00 80.245.106,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 372.997.938,00 339.079.246,00 314.180.025,00 272.973.026,00 320.450.949,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi