Geri Dön

ISSEN | Isbir Sentetik Dokuma


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISSEN
Sektör Elyaf, bant ve ipliklerin imal, ithal, ihraç ve ticareti
Adres Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE
Telefon 0(266) 283 00 00
Faks 0(266) 283 00 01
Web www.isbirsentetik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR HOLDİNG A.Ş. 324.319.731,19 76,42
TOPLAM 424.397.981,76 100,00
DİĞER 100.078.250,57 23,58
Toplam 848.795.963,52 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İNTER TEKSTİL AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 150.000,00 100,00
İşbir Bulk Bag Deutschland GmbH 367.057,50 100,00
İşbir Bulk Bag Israel Ltd. 415,28 100,00
İşbir Bulk Bag UK Ltd. 17.453,00 100,00
İşbir Bulk Bag USA LLC 191.980,96 100,00
İşbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. (?İşbir Mewar?) 13.698.081,09 99,00
İştek Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 10.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.03.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
07.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.633.487.526,00 931.622.019,00 580.788.803,00 1.983.560.711,00 1.466.298.753,00
Satışların Maliyeti (-) -1.241.504.012,00 -749.092.102,00 -488.652.224,00 -1.492.924.762,00 -1.081.599.674,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 391.983.514,00 182.529.917,00 92.136.579,00 490.635.949,00 384.699.079,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 391.983.514,00 182.529.917,00 92.136.579,00 490.635.949,00 384.699.079,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -100.227.031,00 -72.166.919,00 -33.845.128,00 -84.019.696,00 -48.977.964,00
Pazarlama Giderleri (-) -28.405.170,00 -14.007.635,00 -10.791.260,00 -26.776.250,00 -17.586.400,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -443.998,00 -168.908,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 255.617.812,00 78.050.783,00 47.275.645,00 202.208.895,00 263.954.550,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -75.587.793,00 -61.002.472,00 -21.371.770,00 -115.657.904,00 -94.982.272,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 443.381.332,00 113.403.674,00 73.404.066,00 465.946.996,00 486.938.085,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 72.698.038,00 56.892.636,00 12.547.516,00 1.490.161,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -7.588.495,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 516.079.370,00 170.296.310,00 85.951.582,00 459.848.662,00 486.938.085,00
Finansman Gelirleri 140.452.300,00 235.028.948,00 19.693.704,00 348.842.651,00 198.668.433,00
Finansman Giderleri (-) -395.913.515,00 -292.839.765,00 -85.584.302,00 -437.486.076,00 -349.853.581,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 260.618.155,00 112.485.493,00 20.060.984,00 371.205.237,00 335.752.937,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -38.439.418,00 -19.356.844,00 -3.416.245,00 -62.855.922,00 -58.619.382,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -25.823.791,00 -287.328,00 -287.328,00 -48.486.096,00 -53.438.227,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.615.627,00 -19.069.516,00 -3.128.917,00 -14.369.826,00 -5.181.155,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 222.178.737,00 93.128.649,00 16.644.739,00 308.349.315,00 277.133.555,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 222.178.737,00 93.128.649,00 16.644.739,00 308.349.315,00 277.133.555,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 113.438,00 69.530,00 14.909,00 -38.573,00 -81.764,00
- Ana Ortaklık Payları 222.065.299,00 93.059.119,00 16.629.830,00 308.387.888,00 277.215.319,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.206.601,00 -18.770.004,00 -2.599.650,00 555.210.382,00 514.799,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 624.226.669,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -20.258.251,00 -23.462.505,00 -3.249.563,00 -8.242.026,00 643.499,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 4.051.650,00 4.692.501,00 649.913,00 1.648.406,00 -128.700,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.051.650,00 4.692.501,00 649.913,00 -60.774.261,00 -128.700,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4.207.941,00 191.460,00 -174.794,00 -6.444.549,00 -6.328.268,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -20.414.542,00 -18.578.544,00 -2.774.444,00 548.765.833,00 -5.813.469,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 201.764.195,00 74.550.105,00 13.870.295,00 857.115.148,00 271.320.086,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.779.054.829,00 1.636.319.747,00 1.570.665.581,00 1.543.207.447,00 1.572.499.509,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 243.699.069,00 97.368.652,00 163.234.166,00 296.334.497,00 335.254.720,00
Finansal Yatırımlar 162.387.757,00 236.759.628,00 244.449.004,00 155.984.895,00 114.393,00
Ticari Alacaklar 603.434.356,00 507.563.958,00 480.987.155,00 489.126.502,00 530.787.059,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.906.494,00 2.269.214,00 7.206.512,00 11.318.188,00 14.062.930,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 596.527.862,00 505.294.744,00 473.780.643,00 477.808.314,00 516.724.129,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.852.596,00 22.605.208,00 18.174.152,00 14.680.698,00 20.492.896,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.852.596,00 22.605.208,00 18.174.152,00 14.680.698,00 20.492.896,00
Türev Araçlar 671.759,00 9.828.737,00 2.453.287,00 3.261.365,00 1.684.840,00
Stoklar 622.891.459,00 551.709.791,00 507.173.133,00 473.355.713,00 538.921.226,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 76.810.165,00 155.692.504,00 98.426.367,00 51.129.134,00 79.505.068,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 383.425,00 434.238,00 118.583,00 5.203.691,00 424.376,00
Diğer Dönen Varlıklar 44.924.243,00 54.357.031,00 55.649.734,00 54.130.952,00 65.314.931,00
ARA TOPLAM 1.779.054.829,00 1.636.319.747,00 1.570.665.581,00 1.543.207.447,00 1.572.499.509,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.241.850.853,00 1.195.009.924,00 1.178.126.187,00 1.171.992.528,00 489.552.499,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.158.495.826,00 1.118.293.487,00 1.105.372.451,00 1.104.137.949,00 419.774.763,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.614.593,00 37.804.519,00 34.635.101,00 29.448.405,00 28.739.870,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588.495,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.614.593,00 37.804.519,00 34.635.101,00 29.448.405,00 21.151.375,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.151.274,00 2.055.751,00 1.533.568,00 1.484.581,00 2.111.642,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.020.905.682,00 2.831.329.671,00 2.748.791.768,00 2.715.199.975,00 2.062.052.008,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 933.845.852,00 838.810.561,00 906.293.322,00 779.474.777,00 872.505.367,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 397.378.652,00 371.178.435,00 364.221.459,00 482.470.767,00 428.022.110,00
- Banka Kredileri 382.610.008,00 345.723.108,00 343.454.916,00 0,00 416.605.735,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 338.094.027,00 275.432.891,00 422.099.587,00 161.740.284,00 261.559.197,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 130.295.491,00 139.705.696,00 80.996.765,00 103.911.359,00 139.201.898,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 507.233,00 507.233,00 507.233,00 519.727,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 129.788.258,00 139.198.463,00 80.489.532,00 103.391.632,00 139.201.898,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.722.271,00 18.342.993,00 19.988.896,00 14.153.937,00 12.426.721,00
Diğer Borçlar 4.351.275,00 7.423.440,00 5.511.616,00 4.477.151,00 6.067.512,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 221.754,00 176.863,00 173.973,00 160.901,00 191.734,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.129.521,00 7.246.577,00 5.337.643,00 4.316.250,00 5.875.778,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.428.486,00 0,00 298.765,00 0,00 12.506.092,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.725.322,00 10.018.117,00 2.213.859,00 1.609.931,00 1.989.045,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.725.322,00 10.018.117,00 2.213.859,00 1.609.931,00 1.989.045,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.527.421,00 6.242.546,00 5.937.353,00 6.600.831,00 2.666.889,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 385.751.876,00 422.537.981,00 303.620.514,00 410.717.561,00 250.334.075,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 258.180.138,00 288.554.598,00 181.676.867,00 294.481.697,00 215.372.977,00
Banka Kredileri 234.939.410,00 261.290.028,00 0,00 468.203.521,00 186.442.950,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.240.728,00 27.264.570,00 0,00 27.728.738,00 28.930.027,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.645.818,00 26.244.420,00 26.102.695,00 22.873.916,00 11.433.383,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 26.244.420,00 26.102.695,00 22.873.916,00 11.433.383,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 101.925.920,00 107.738.963,00 0,00 93.361.948,00 23.527.715,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.319.597.728,00 1.261.348.542,00 1.209.913.836,00 1.190.192.338,00 1.122.839.442,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.701.307.954,00 1.569.981.129,00 1.538.877.932,00 1.525.007.637,00 939.212.566,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.701.400.464,00 1.570.117.547,00 1.539.068.971,00 1.525.213.585,00 939.461.705,00
Ödenmiş Sermaye 424.397.982,00 424.397.982,00 424.397.982,00 141.465.994,00 141.465.994,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 3.613.416,00 3.613.416,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 53.294.271,00 53.294.271,00 53.294.271,00 196.159.833,00 196.159.833,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 698.204.271,00 723.024.015,00 715.544.305,00 741.493.955,00 163.739.443,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 725.587.418,00 723.024.015,00 738.894.305,00 741.493.955,00 186.798.373,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.992.954,00 -30.556.357,00 -14.386.003,00 -11.786.353,00 -4.677.933,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -27.383.147,00 -22.983.746,00 -23.350.000,00 -23.175.206,00 -23.058.930,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -22.983.746,00 0,00 -23.175.206,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.772.956,00 29.772.956,00 17.438.729,00 17.438.729,00 17.438.726,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 273.665.685,00 273.665.685,00 311.763.854,00 139.828.976,00 139.828.974,00
Net Dönem Karı/Zararı 222.065.299,00 93.059.119,00 16.629.830,00 308.387.888,00 277.215.319,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -92.510,00 -136.418,00 -191.039,00 -205.948,00 -249.139,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.020.905.682,00 2.831.329.671,00 2.748.791.768,00 2.715.199.975,00 2.062.052.008,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 155.984.895,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi