Geri Dön

ISMEN | Is Y. Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,69
F/K Oranı 2,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,76
Dibe Uzaklık 31,18
Piyasa Değeri (USD) 372.678.389,41
Piyasa Değeri (TL) 12.212.000.000,00
Özsermaye (TL) 15.972.884.000,00
Sermaye (TL) 355.000.000,00
Net Kar (TL) 5.539.762.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISMEN
Sektör Sermaye Piyasalarında Aracılık
Adres Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212-350 20 00
Faks 212-350 20 01
Web www.isyatirim.com.tr / www.isinvestment.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 1.500.000.000,00 100,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 986.169.398,27 65,74
DİĞER 513.830.601,73 34,26
Toplam 3.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efes Varlık Yönetim A.Ş 110.685.714,00 85,14
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.200,00 10,05
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.654.290,00 29,01
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 105.000.000,00 70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.100,00 28,93
Levent Varlık Kiralama A.Ş. 100.000,00 100,00
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 18.000.000,00 100,00
Maxis Investments Ltd. 6.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
19.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,23
26.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
27.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
08.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
06.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
06.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
14.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
03.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 458.246.086.000,00 250.871.464.000,00 149.019.998.000,00 86.825.954.000,00 224.180.671.638,00
Satışların Maliyeti (-) 441.829.255.000,00 240.716.847.000,00 142.614.978.000,00 -84.400.981.000,00 -216.614.174.937,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.416.831.000,00 10.154.617.000,00 6.405.020.000,00 2.424.973.000,00 7.566.496.701,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.416.831.000,00 10.154.617.000,00 6.405.020.000,00 2.424.973.000,00 7.566.496.701,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 2.684.967.000,00 1.592.645.000,00 883.859.000,00 -499.289.000,00 -976.615.602,00
Pazarlama Giderleri (-) 901.459.000,00 482.758.000,00 274.927.000,00 -124.361.000,00 -342.213.935,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 6.435.000,00 4.258.000,00 2.726.000,00 -1.650.000,00 -3.753.302,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.376.482.000,00 1.128.358.000,00 90.137.000,00 78.372.000,00 96.026.958,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 419.845.000,00 160.844.000,00 92.422.000,00 -51.067.000,00 -1.081.089.311,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.780.607.000,00 9.042.470.000,00 5.241.223.000,00 1.826.978.000,00 5.258.851.509,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 72.272.000,00 22.648.000,00 -9.454.000,00 -8.937.000,00 36.456.406,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.852.879.000,00 9.065.118.000,00 5.231.769.000,00 1.818.041.000,00 5.295.307.915,00
Finansman gelirleri 811.059.000,00 511.082.000,00 152.345.000,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 266.402.000,00 135.359.000,00 59.253.000,00 -18.777.000,00 -115.285.743,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.260.152.000,00 9.440.841.000,00 5.324.861.000,00 1.864.024.000,00 5.424.683.762,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.478.865.000,00 2.024.315.000,00 937.883.000,00 -419.706.000,00 -895.076.976,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 3.893.649.000,00 2.031.773.000,00 996.574.000,00 -667.765.000,00 -737.049.441,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -414.784.000,00 -7.458.000,00 -58.691.000,00 248.059.000,00 -158.027.535,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.781.287.000,00 7.416.526.000,00 4.386.978.000,00 1.444.318.000,00 4.529.606.786,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.781.287.000,00 7.416.526.000,00 4.386.978.000,00 1.444.318.000,00 4.529.606.786,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 241.525.000,00 252.028.000,00 134.633.000,00 45.675.000,00 197.974.485,00
- Ana Ortaklık Payları 5.539.762.000,00 7.164.498.000,00 4.252.345.000,00 1.398.643.000,00 4.331.632.301,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 36.263.000,00 169.966.000,00 -2.350.000,00 -23.027.000,00 91.127.792,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.563.000,00 -3.800.000,00 -2.256.000,00 -2.397.000,00 -14.388.995,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 37.264.000,00 186.624.000,00 -582.000,00 -22.517.000,00 108.714.174,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.564.000,00 12.858.000,00 -488.000,00 1.887.000,00 -3.197.387,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 152.338.000,00 49.315.000,00 50.466.000,00 739.000,00 10.268.885,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 152.338.000,00 49.315.000,00 50.466.000,00 739.000,00 10.268.885,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 188.601.000,00 219.281.000,00 48.116.000,00 -22.288.000,00 101.396.677,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.969.888.000,00 7.635.807.000,00 4.435.094.000,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.969.888.000,00 7.635.807.000,00 4.435.094.000,00 1.422.030.000,00 4.631.003.463,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 64.760.000,00 244.661.590,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.525.378.000,00 44.947.673.000,00 36.332.338.000,00 27.516.158.000,00 35.356.745.892,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.474.467.000,00 8.687.773.000,00 1.347.926.000,00 1.434.213.000,00 745.695.470,00
Finansal Yatırımlar 12.800.882.000,00 12.577.263.000,00 10.246.449.000,00 10.215.393.000,00 14.668.975.078,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12.800.882.000,00 12.577.263.000,00 10.246.449.000,00 10.215.393.000,00 14.668.975.078,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.794.728.000,00 21.672.848.000,00 23.054.018.000,00 14.339.779.000,00 18.424.791.949,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 183.832.000,00 152.091.000,00 119.908.000,00 66.942.000,00 81.263.902,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.610.896.000,00 21.520.757.000,00 22.934.110.000,00 14.272.837.000,00 18.343.528.047,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 762.641.000,00 1.328.111.000,00 1.236.751.000,00 1.135.682.000,00 1.244.779.523,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 566.000,00 2.652.000,00 2.155.000,00 948.000,00 574.302,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 762.075.000,00 1.325.459.000,00 1.234.596.000,00 1.134.734.000,00 1.244.205.221,00
Türev Araçlar 23.295.000,00 99.003.000,00 25.449.000,00 56.946.000,00 52.050.574,00
Stoklar 501.026.000,00 383.822.000,00 227.178.000,00 217.262.000,00 133.006.265,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 104.102.000,00 95.016.000,00 133.655.000,00 81.475.000,00 47.180.715,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.431.000,00 16.910.000,00 14.031.000,00 575.000,00 5.271.296,00
Diğer Dönen Varlıklar 47.429.000,00 84.651.000,00 44.232.000,00 31.973.000,00 31.690.261,00
ARA TOPLAM 40.516.001.000,00 44.945.397.000,00 36.329.689.000,00 27.513.298.000,00 35.353.441.131,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 9.377.000,00 2.276.000,00 2.649.000,00 2.860.000,00 3.304.761,00
DURAN VARLIKLAR 1.468.367.000,00 752.478.000,00 502.348.000,00 510.969.000,00 452.856.924,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 197.700.000,00 74.673.000,00 42.571.000,00 43.089.000,00 52.025.717,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 264.880.000,00 138.490.000,00 125.405.000,00 96.109.000,00 66.223.862,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 258.532.000,00 65.792.000,00 61.843.000,00 61.795.000,00 62.381.970,00
- Şerefiye 222.289.000,00 38.594.000,00 38.594.000,00 38.594.000,00 38.593.847,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.243.000,00 27.198.000,00 23.249.000,00 23.201.000,00 23.788.123,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 101.723.000,00 2.703.000,00 2.368.000,00 55.992.000,00 7.325.803,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 41.993.745.000,00 45.700.151.000,00 36.834.686.000,00 28.027.127.000,00 35.809.602.816,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.440.610.000,00 31.188.217.000,00 25.584.534.000,00 19.938.697.000,00 28.147.607.268,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.840.002.000,00 12.589.756.000,00 6.821.330.000,00 5.698.946.000,00 10.311.970.919,00
- Banka Kredileri 5.736.148.000,00 0,00 0,00 0,00 720.450.539,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.845.000,00 24.868.000,00 23.690.000,00 23.614.000,00 25.795.293,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 54.679.000,00 0,00 0,00 6.476.000,00 29.701.042,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.531.566.000,00 16.594.797.000,00 16.802.334.000,00 11.167.040.000,00 15.369.430.443,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.173.000,00 57.773.000,00 48.367.000,00 22.360.000,00 31.857.238,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.492.393.000,00 16.537.024.000,00 16.753.967.000,00 11.144.680.000,00 15.337.573.205,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.850.000,00 36.752.000,00 24.505.000,00 16.688.000,00 10.532.396,00
Diğer Borçlar 132.013.000,00 152.717.000,00 106.965.000,00 837.879.000,00 74.266.267,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.375.000,00 10.998.000,00 6.929.000,00 5.673.000,00 7.281.798,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 109.638.000,00 141.719.000,00 100.036.000,00 832.206.000,00 66.984.469,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.071.363.000,00 1.019.032.000,00 343.958.000,00 793.642.000,00 164.920.099,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 452.764.000,00 223.346.000,00 1.171.857.000,00 1.122.454.000,00 1.153.532.457,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 239.919.000,00 175.459.000,00 114.090.000,00 75.951.000,00 105.614.476,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 212.845.000,00 47.887.000,00 1.057.767.000,00 1.046.503.000,00 1.047.917.981,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 150.033.000,00 103.816.000,00 88.227.000,00 71.527.000,00 62.407.830,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.316.000,00 413.394.000,00 362.246.000,00 216.233.000,00 394.307.900,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 151.287.000,00 84.198.000,00 94.895.000,00 99.870.000,00 78.872.590,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 125.128.000,00 61.282.000,00 65.398.000,00 64.763.000,00 38.726.389,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.809.000,00 37.947.000,00 34.974.000,00 35.883.000,00 34.816.971,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.809.000,00 37.947.000,00 34.974.000,00 35.883.000,00 34.816.971,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.692.000,00 194.037.000,00 135.819.000,00 9.292.000,00 204.917.800,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 93.357.000,00 94.765.000,00 94.636.000,00 69.333.000,00 73.387.527,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.742.926.000,00 31.601.611.000,00 25.946.780.000,00 20.154.930.000,00 28.541.915.168,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.250.819.000,00 14.098.540.000,00 10.887.906.000,00 7.872.197.000,00 7.267.687.648,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.972.884.000,00 13.443.271.000,00 10.362.044.000,00 7.422.890.000,00 6.797.036.486,00
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.036.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 28.085.000,00 725.000,00 725.000,00 247.000,00 246.823,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.792.000,00 -17.211.000,00 -17.913.000,00 -18.208.000,00 -18.882.723,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.792.000,00 -17.211.000,00 -17.913.000,00 -18.208.000,00 -18.882.723,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 65.034.000,00 59.352.632,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 156.789.000,00 437.316.000,00 274.296.000,00 190.955.000,00 204.603.652,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 169.082.000,00 305.898.000,00 144.943.000,00 125.921.000,00 145.251.020,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.416.088.000,00 324.810.000,00 324.892.000,00 324.530.000,00 224.396.962,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.165.356.000,00 3.628.871.000,00 3.623.437.000,00 4.767.461.000,00 1.396.868.177,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.539.762.000,00 7.164.498.000,00 4.252.345.000,00 1.398.643.000,00 4.331.632.301,00
Diğer Yedekler 1.146.449.000,00 404.262.000,00 404.262.000,00 404.262.000,00 303.171.294,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.277.935.000,00 655.269.000,00 525.862.000,00 449.307.000,00 470.651.162,00
TOPLAM KAYNAKLAR 41.993.745.000,00 45.700.151.000,00 36.834.686.000,00 28.027.127.000,00 35.809.602.816,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi