Geri Dön

ISMEN | Is Y. Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISMEN
Sektör Sermaye Piyasalarında Aracılık
Adres Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212-350 20 00
Faks 212-350 20 01
Web www.isyatirim.com.tr / www.isinvestment.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 355.000.000,00 100,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 233.393.398,17 65,74
DİĞER 121.606.601,83 34,26
Toplam 710.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efes Varlık Yönetim A.Ş 59.600.000,00 85,14
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.361,00 10,05
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.654.296,00 29,01
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 45.500.000,00 70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.101,00 28,93
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Maxis Investments Ltd. 6.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
27.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
08.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
06.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
06.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
14.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
03.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 44.531.624.617,00 142.503.416.043,00 86.597.359.954,00 61.968.053.961,00 32.437.731.012,00
Satışların Maliyeti (-) -43.602.185.383,00 -140.189.864.090,00 -84.969.865.620,00 -60.808.111.620,00 -31.805.830.008,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 929.439.234,00 2.313.551.953,00 1.627.494.334,00 1.159.942.341,00 631.901.004,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 929.439.234,00 2.313.551.953,00 1.627.494.334,00 1.159.942.341,00 631.901.004,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -177.863.866,00 -515.711.355,00 -368.763.739,00 -257.710.515,00 -118.350.411,00
Pazarlama Giderleri (-) -64.149.053,00 -199.591.641,00 -134.931.752,00 -96.082.702,00 -53.497.326,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -848.405,00 -3.511.931,00 -2.630.751,00 -1.782.229,00 -915.348,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.406.328,00 42.412.533,00 38.228.783,00 22.426.581,00 16.974.937,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.147.171,00 -109.423.145,00 -30.580.935,00 -21.656.737,00 -8.628.059,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 684.837.067,00 1.527.726.414,00 1.128.815.940,00 805.136.739,00 467.484.797,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -6.827.808,00 12.608.793,00 13.413.818,00 -1.168.736,00 -1.285.505,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 678.009.259,00 1.540.335.207,00 1.142.229.758,00 803.968.003,00 466.199.292,00
Finansman Gelirleri 78.045.148,00 164.946.366,00 104.913.476,00 74.031.488,00 36.502.194,00
Finansman Giderleri (-) -28.069.560,00 -144.505.481,00 -68.590.626,00 -48.373.456,00 -31.777.092,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 727.984.847,00 1.560.776.092,00 1.178.552.608,00 829.626.035,00 470.924.394,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -146.821.297,00 -327.299.588,00 -253.476.837,00 -179.534.928,00 -88.144.869,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -146.065.888,00 -302.319.924,00 -285.862.134,00 -213.570.666,00 -98.182.528,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -755.409,00 -24.979.664,00 32.385.297,00 34.035.738,00 10.037.659,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 581.163.550,00 1.233.476.504,00 925.075.771,00 650.091.107,00 382.779.525,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 581.163.550,00 1.233.476.504,00 925.075.771,00 650.091.107,00 382.779.525,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.143.054,00 62.572.529,00 43.003.800,00 13.574.191,00 2.276.412,00
- Ana Ortaklık Payları 558.020.496,00 1.170.903.975,00 882.071.971,00 636.516.916,00 380.503.113,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 950.770,00 -338.422,00 345.421,00 -94.094,00 -93.784,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.188.462,00 -423.028,00 431.776,00 -117.617,00 -117.230,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -237.692,00 84.606,00 -86.355,00 23.523,00 23.446,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 114.719.898,00 17.605.503,00 -3.834.435,00 -2.504.288,00 -4.481.520,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.000.297,00 11.119.883,00 1.322.248,00 4.170.540,00 2.489.587,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -5.827.346,00 -341.347,00 271.405,00 351.307,00 366.901,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 115.670.668,00 17.267.081,00 -3.489.014,00 -2.598.382,00 -4.575.304,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 696.834.218,00 1.250.743.585,00 921.586.757,00 647.492.725,00 378.204.221,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.717.593.406,00 13.943.176.571,00 7.134.659.844,00 7.937.934.558,00 8.788.075.443,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 488.290.055,00 1.552.493.809,00 704.473.669,00 409.574.711,00 411.015.727,00
Finansal Yatırımlar 4.020.185.798,00 2.934.296.995,00 1.122.640.765,00 1.411.677.670,00 1.887.974.842,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.020.185.798,00 2.934.296.995,00 1.122.640.765,00 1.411.677.670,00 1.865.294.896,00
Ticari Alacaklar 12.016.706.513,00 8.424.740.854,00 4.899.898.434,00 5.574.951.683,00 5.908.578.304,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.181.172,00 48.310.956,00 23.719.387,00 20.542.097,00 19.976.286,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.981.525.341,00 8.376.429.898,00 4.876.179.047,00 5.554.409.586,00 5.888.602.018,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 987.361.937,00 817.293.053,00 253.535.524,00 402.199.512,00 408.592.271,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 473.483,00 318.637,00 260.918,00 305.685,00 75.323,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 986.888.454,00 816.974.416,00 253.274.606,00 401.893.827,00 408.516.948,00
Türev Araçlar 49.905.551,00 106.295.153,00 37.355.937,00 32.636.155,00 57.583.156,00
Stoklar 76.648.392,00 60.445.125,00 73.973.085,00 71.222.461,00 75.661.229,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 56.026.522,00 22.241.733,00 17.729.192,00 13.618.842,00 19.306.383,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.360.005,00 5.087.475,00 210.348,00 240.070,00 229.198,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.971.700,00 15.099.618,00 17.394.354,00 14.070.518,00 12.016.589,00
ARA TOPLAM 17.713.456.473,00 13.937.993.815,00 7.127.211.308,00 7.930.191.622,00 8.780.957.699,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 4.136.933,00 5.182.756,00 7.448.536,00 7.742.936,00 7.117.744,00
DURAN VARLIKLAR 385.358.163,00 270.067.570,00 257.371.268,00 237.158.266,00 227.663.922,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.741.503,00 15.569.311,00 16.374.336,00 1.791.782,00 1.675.013,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 36.591.736,00 35.390.438,00 30.143.358,00 28.682.821,00 30.626.465,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.268.236,00 61.340.027,00 62.594.465,00 62.657.453,00 61.904.439,00
- Şerefiye 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.674.389,00 22.746.180,00 24.000.618,00 24.063.606,00 23.310.592,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.907.157,00 17.968.018,00 32.729.922,00 26.813.376,00 13.979.700,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.102.951.569,00 14.213.244.141,00 7.392.031.112,00 8.175.092.824,00 9.015.739.365,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.598.231.706,00 10.963.103.341,00 4.529.092.141,00 5.586.336.864,00 6.712.128.603,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.390.117.247,00 4.594.784.270,00 429.246.321,00 1.167.984.113,00 1.560.108.052,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.074.257,00 26.093.665,00 13.993.218,00 14.632.585,00 14.478.451,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.276.454.817,00 5.841.748.222,00 3.720.494.440,00 4.006.693.118,00 4.642.866.483,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.656.609,00 4.396.311,00 1.440.751,00 2.484.863,00 5.202.844,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.271.798.208,00 5.837.351.911,00 3.719.053.689,00 4.004.208.255,00 4.637.663.639,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.360.244,00 4.524.737,00 5.310.148,00 4.642.136,00 4.859.353,00
Diğer Borçlar 441.574.050,00 60.204.144,00 18.169.006,00 23.928.510,00 149.964.161,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.890.975,00 2.001.413,00 1.158.286,00 1.105.509,00 1.132.587,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 438.683.075,00 58.202.731,00 17.010.720,00 22.823.001,00 148.831.574,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 137.543.259,00 16.096.447,00 71.812.126,00 114.977.619,00 97.709.076,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 123.994.445,00 135.801.857,00 65.712.397,00 96.000.525,00 88.086.978,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.693.578,00 46.728.059,00 7.860.611,00 27.979.175,00 21.988.520,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 92.300.867,00 89.073.798,00 57.851.786,00 68.021.350,00 66.098.458,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.094.712,00 72.226.305,00 62.350.961,00 55.243.399,00 16.221.796,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.896.795,00 178.025.264,00 122.278.940,00 122.343.651,00 114.084.910,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 59.369.243,00 60.560.619,00 56.747.538,00 61.685.375,00 66.340.569,00
Banka Kredileri 9.931.857,00 28.931.614,00 36.744.227,00 44.983.170,00 35.793.218,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.079.951,00 23.670.126,00 20.659.246,00 22.848.212,00 39.321.049,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.219.075,00 16.168.784,00 14.034.414,00 15.397.204,00 14.598.838,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.219.075,00 16.168.784,00 14.034.414,00 15.397.204,00 14.598.838,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.932.296,00 53.502.595,00 7.226.411,00 1.302.783,00 13.325.688,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 45.498.679,00 45.782.430,00 40.792.658,00 40.689.144,00 16.654.453,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.771.128.501,00 11.141.128.605,00 4.651.371.081,00 5.708.680.515,00 6.826.213.513,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.331.823.068,00 3.072.115.536,00 2.740.660.031,00 2.466.412.309,00 2.189.525.852,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.030.399.434,00 2.761.918.203,00 2.442.848.475,00 2.196.705.653,00 1.937.061.234,00
Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 246.823,00 246.823,00 1.406.836,00 1.406.836,00 1.406.835,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.441.900,00 -6.874.095,00 11.878.041,00 12.808.418,00 -6.316.931,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.441.900,00 -6.874.095,00 -6.076.543,00 -6.281.228,00 -6.316.931,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.441.900,00 -6.874.095,00 -6.076.543,00 -6.281.228,00 -6.316.931,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.034.779,00 88.968.316,00 39.630.178,00 38.112.034,00 54.821.485,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 44.876.054,00 37.585.160,00 17.954.584,00 19.089.646,00 17.005.731,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 154.158.725,00 51.383.156,00 39.630.178,00 38.112.034,00 37.815.754,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 224.396.961,00 181.812.427,00 181.749.713,00 181.749.713,00 181.749.712,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.396.970.981,00 779.106.909,00 778.357.888,00 778.357.888,00 777.143.172,00
Net Dönem Karı/Zararı 558.020.496,00 1.170.903.975,00 882.071.971,00 636.516.916,00 380.503.113,00
Diğer Yedekler 303.171.294,00 192.753.848,00 192.753.848,00 192.753.848,00 192.753.848,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 301.423.634,00 310.197.333,00 297.811.556,00 269.706.656,00 252.464.618,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.102.951.569,00 14.213.244.141,00 7.392.031.112,00 8.175.092.824,00 9.015.739.365,00
- Banka Kredileri 0,00 1.120.333.332,00 169.580.338,00 1.109.487.406,00 1.515.587.513,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi