Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISMEN
Sektör Sermaye Piyasalarında Aracılık
Adres İş Kuleleri Kule-2, Kat 12, 4.Levent, 34330 İstanbul
Telefon 0212 3502000
Faks
Web http://www.isyatirim.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 120.416.635,00 33,92
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 234.583.364,70 66,08
Toplam 354.999.999,70 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efes Varlık Yönetim A.Ş 14.800.000,00 74,00
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.200,00 10,05
IS Investments Gulf Ltd. 1.000.000,00 100,00
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.654.296,00 29,01
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 45.500.000,00 70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.101,00 28,93
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Maxis Investments Ltd. 6.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
27.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
08.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
06.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
06.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
14.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
03.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 246.543.051.433,00 123.441.293.355,00 101.900.331.096,00 19.931.910.189,00 45.139.711.945,00
Satışların Maliyeti (-) -245.505.222.484,00 -122.697.047.653,00 -101.399.229.268,00 -19.699.626.490,00 -44.412.494.178,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.037.828.949,00 744.245.702,00 501.101.828,00 232.283.699,00 727.217.767,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.037.828.949,00 744.245.702,00 501.101.828,00 232.283.699,00 727.217.767,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -306.457.035,00 -229.065.442,00 -158.308.542,00 -80.131.111,00 -262.777.435,00
Pazarlama Giderleri (-) -114.052.242,00 -82.295.241,00 -54.824.138,00 -24.079.356,00 -102.516.097,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.933.425,00 -5.990.659,00 -3.939.250,00 -1.855.697,00 -7.165.235,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.025.007,00 15.573.267,00 9.972.132,00 7.860.591,00 17.728.293,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -30.894.292,00 -7.371.877,00 -6.239.430,00 -2.458.065,00 -12.781.255,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 600.516.962,00 435.095.750,00 287.762.600,00 131.620.061,00 359.706.038,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -4.869.067,00 -1.275.282,00 -4.522.957,00 -2.295.603,00 -4.697.821,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 595.647.895,00 433.820.468,00 283.239.643,00 129.324.458,00 355.008.217,00
Finansman Gelirleri 51.109.552,00 61.115.243,00 50.809.612,00 30.566.533,00 75.931.540,00
Finansman Giderleri (-) -115.359.984,00 -88.066.068,00 -54.145.695,00 -26.543.479,00 -132.482.768,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 531.397.463,00 406.869.643,00 279.903.560,00 133.347.512,00 298.456.989,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -110.422.024,00 -82.512.295,00 -56.507.471,00 -29.139.636,00 -64.171.710,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -126.937.576,00 -79.498.557,00 -54.667.463,00 -61.735.560,00 -73.126.219,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.515.552,00 -3.013.738,00 -1.840.008,00 32.595.924,00 8.954.509,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 420.975.439,00 324.357.348,00 223.396.089,00 104.207.876,00 234.285.279,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 420.975.439,00 324.357.348,00 223.396.089,00 104.207.876,00 234.285.279,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 38.101.277,00 33.449.227,00 20.207.640,00 13.854.577,00 12.584.262,00
- Ana Ortaklık Payları 382.874.162,00 290.908.121,00 203.188.449,00 90.353.299,00 221.701.017,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.506.801,00 -1.237.447,00 -459.895,00 62.543,00 -1.580.434,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.133.501,00 -1.546.809,00 -574.869,00 78.179,00 -1.975.542,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 626.700,00 309.362,00 114.974,00 -15.636,00 395.108,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.245.445,00 -4.030.615,00 -1.647.137,00 -66.285,00 -1.995.182,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -4.292.119,00 -4.854.219,00 -2.839.480,00 12.167,00 -706.180,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -607.240,00 -43.348,00 -62.755,00 4.129,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.738.644,00 -5.268.062,00 -2.107.032,00 -3.742,00 -3.575.616,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 425.714.083,00 319.089.286,00 221.289.057,00 104.204.134,00 230.709.663,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.269.632.092,00 6.842.792.086,00 5.516.510.081,00 8.148.990.939,00 6.194.908.164,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.560.252.886,00 2.470.834.123,00 2.104.072.231,00 4.249.097.444,00 3.260.526.205,00
Finansal Yatırımlar 1.341.726.478,00 514.946.378,00 787.155.613,00 1.013.427.568,00 758.591.597,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 533.855.453,00 502.868.947,00 540.298.088,00 732.112.526,00 564.356.818,00
Ticari Alacaklar 3.139.055.148,00 3.468.674.199,00 2.274.007.749,00 2.330.711.816,00 1.682.373.619,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.793.538,00 14.737.365,00 10.827.719,00 10.385.994,00 7.228.313,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.120.261.610,00 3.453.936.834,00 2.263.180.030,00 2.320.325.822,00 1.675.145.306,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 105.450.164,00 135.794.794,00 139.979.864,00 356.044.115,00 172.636.610,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.321.183,00 39.119.581,00 18.158.456,00 43.895.796,00 7.154.663,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 82.128.981,00 96.675.213,00 121.821.408,00 312.148.319,00 165.481.947,00
Türev Araçlar 26.629.080,00 120.835.982,00 93.459.020,00 74.120.181,00 156.278.927,00
Stoklar 65.629.425,00 80.041.981,00 71.203.827,00 77.818.891,00 64.897.927,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.402.563,00 8.458.693,00 9.144.996,00 13.206.180,00 8.019.208,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 450.943,00 15.552.669,00 11.477.526,00 5.690.205,00 62.641.404,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.714.806,00 16.280.568,00 14.609.756,00 16.852.951,00 16.900.479,00
ARA TOPLAM 6.258.311.493,00 6.831.419.387,00 5.505.110.582,00 8.136.969.351,00 6.182.865.976,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.320.599,00 11.372.699,00 11.399.499,00 12.021.588,00 12.042.188,00
DURAN VARLIKLAR 447.473.960,00 215.084.048,00 200.942.838,00 270.120.478,00 175.774.432,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.768.400,00 13.362.185,00 10.114.510,00 12.301.780,00 14.637.467,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 36.530.459,00 34.872.896,00 32.256.480,00 32.727.284,00 35.168.889,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 134.243,00 429.243,00 597.103,00 485.327,00 430.584,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.245.577,00 52.112.048,00 53.430.511,00 55.718.346,00 55.091.740,00
- Şerefiye 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00
-Bilgisayar Yazılımları 15.627.134,00 8.965.965,00 9.820.273,00 10.886.151,00 10.262.607,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.024.596,00 4.552.236,00 5.016.391,00 6.238.348,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.893.862,00 13.605.675,00 14.590.206,00 38.669.718,00 12.336.016,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.717.106.052,00 7.057.876.134,00 5.717.452.919,00 8.419.111.417,00 6.370.682.596,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.233.251.104,00 5.668.456.044,00 4.368.821.785,00 7.140.158.849,00 5.132.642.873,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.964.909.477,00 2.237.780.461,00 2.114.634.052,00 4.136.497.814,00 3.342.129.139,00
- Banka Kredileri 248.313.039,00 463.917.493,00 177.406.142,00 296.031.478,00 129.170.227,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.157.614,00 26.989.368,00 21.411.371,00 21.811.148,00 0,00
Banka Kredileri 71.387.194,00 36.208.174,00 78.486.132,00 234.146.679,00 28.375.092,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.034.398.259,00 3.198.922.701,00 2.073.258.468,00 2.706.658.416,00 1.586.588.130,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.465.877,00 3.404.350,00 2.643.993,00 3.291.611,00 2.082.265,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.028.932.382,00 3.195.518.351,00 2.070.614.475,00 2.703.366.805,00 1.584.505.865,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.394.307,00 5.016.633,00 5.865.657,00 5.428.635,00 4.554.545,00
Diğer Borçlar 22.865.882,00 37.466.628,00 20.371.025,00 28.149.278,00 18.433.508,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 954.731,00 1.273.688,00 1.822.153,00 2.366.645,00 2.017.137,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.911.151,00 36.192.940,00 18.548.872,00 25.782.633,00 16.416.371,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.760.037,00 2.634.992,00 1.612.097,00 856.129,00 2.275.932,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 41.300.507,00 25.984.814,00 23.458.113,00 17.138.629,00 28.018.412,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.533.873,00 22.566.078,00 19.072.912,00 13.794.513,00 24.300.246,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.766.634,00 3.418.736,00 4.385.201,00 3.344.116,00 3.718.166,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.164.594,00 30.124.907,00 44.647.276,00 22.125.399,00 13.133.630,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.719.535,00 99.690.982,00 156.713.199,00 203.050.365,00 152.947.310,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.629.927,00 69.359.913,00 128.978.092,00 183.709.109,00 127.869.163,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.572.684,00 21.443.360,00 30.745.789,00 71.366.160,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.949.382,00 12.398.713,00 11.929.664,00 11.887.752,00 10.856.658,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.949.382,00 12.398.713,00 11.929.664,00 11.887.752,00 10.856.658,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.918.063,00 12.391.826,00 11.311.714,00 2.213.711,00 8.506.777,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.222.163,00 5.242.094,00 4.083.498,00 4.788.313,00 5.124.270,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.323.970.639,00 5.768.147.026,00 4.525.534.984,00 7.343.209.214,00 5.285.590.183,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.393.135.413,00 1.289.729.108,00 1.191.917.935,00 1.075.902.203,00 1.085.092.413,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.106.992.953,00 1.006.708.648,00 921.108.330,00 809.011.500,00 805.284.982,00
Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.317.449,00 1.317.449,00 1.317.449,00 1.317.449,00 1.324.230,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.085.607,00 0,00 0,00 31.879.353,00 31.666.739,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.085.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.085.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.421.951,00 30.211.360,00 31.661.030,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 6.856.675,00 5.362.709,00 6.432.964,00 7.919.226,00 7.812.161,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 35.565.276,00 24.848.651,00 25.228.066,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 104.849.263,00 104.849.263,00 104.849.263,00 104.849.263,00 83.855.163,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 193.856.773,00 190.663.493,00 191.333.177,00 191.853.174,00 102.976.315,00
Net Dönem Karı/Zararı 382.874.162,00 290.908.121,00 203.188.449,00 90.353.299,00 221.701.017,00
Diğer Yedekler 33.758.962,00 33.758.962,00 33.758.962,00 33.758.962,00 8.761.518,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 286.142.460,00 283.020.460,00 270.809.605,00 266.890.703,00 279.807.431,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.717.106.052,00 7.057.876.134,00 5.717.452.919,00 8.419.111.417,00 6.370.682.596,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 2.572.349,00 1.150.665,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 41.497.809,00 40.952.890,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 172.658,00 249.439,00
-Vadeli Mevduatlar 0,00 0,00 0,00 0,00 194.234.779,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 51.329,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi