Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,28
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,74
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 3,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,10
Dibe Uzaklık 31,18
Piyasa Değeri (USD) 130.511.326,86
Piyasa Değeri (TL) 756.150.000,00
Özsermaye (TL) 685.191.048,00
Sermaye (TL) 355.000.000,00
Net Kar (TL) 191.565.689,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISMEN
Sektör Sermaye Piyasalarında Aracılık
Adres İş Kuleleri Kule-2, Kat 12, 4.Levent, 34330 İstanbul
Telefon 0212 3502000
Faks
Web http://www.isyatirim.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 97.538.054,85 27,48
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 238.653.532,15 67,23
UBS AG LONDON BRANCH 18.808.413,00 5,30
Toplam 355.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efes Varlık Yönetim A.Ş 14.800.000,00 74,00
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.200,00 10,05
IS Investments Gulf Ltd. 1.000.000,00 100,00
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.654.296,00 29,01
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 45.500.000,00 70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.101,00 28,93
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Maxis Investments Ltd. 6.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
08.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
06.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
06.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
14.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
03.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 24.975.270.670,00 13.021.750.855,00 49.200.993.260,00 36.225.378.111,00 27.018.721.740,00
Satışların Maliyeti (-) -24.638.937.983,00 -12.847.038.347,00 -48.622.885.569,00 -35.790.057.977,00 -26.727.683.151,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 336.332.687,00 174.712.508,00 578.107.691,00 435.320.134,00 291.038.589,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 336.332.687,00 174.712.508,00 578.107.691,00 435.320.134,00 291.038.589,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -126.926.377,00 -67.548.149,00 -238.734.372,00 -179.718.594,00 -123.657.571,00
Pazarlama Giderleri (-) -54.163.116,00 -25.072.991,00 -105.619.781,00 -76.939.435,00 -53.711.311,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.179.892,00 -1.567.973,00 -3.633.043,00 -2.845.997,00 -1.956.708,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.830.901,00 12.119.558,00 9.876.234,00 10.074.369,00 6.290.497,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.709.003,00 -1.489.636,00 -14.488.637,00 -9.150.364,00 -6.316.011,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 158.185.200,00 91.153.317,00 225.508.092,00 176.740.113,00 111.687.485,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -2.223.875,00 -1.714.507,00 -2.387.979,00 -1.245.033,00 -3.672.561,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 155.961.325,00 89.438.810,00 223.120.113,00 175.495.080,00 108.014.924,00
Finansman Gelirleri 24.124.568,00 10.738.983,00 50.046.959,00 31.865.240,00 24.364.831,00
Finansman Giderleri (-) -38.347.603,00 -20.098.928,00 -73.851.260,00 -59.822.867,00 -44.548.572,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 141.738.290,00 80.078.865,00 199.315.812,00 147.537.453,00 87.831.183,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -30.128.049,00 -16.944.125,00 -44.463.621,00 -31.270.120,00 -21.160.739,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -56.615.993,00 -44.519.331,00 -20.661.817,00 -27.173.775,00 -10.725.150,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.487.944,00 27.575.206,00 -23.801.804,00 -4.096.345,00 -10.435.589,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 111.610.241,00 63.134.740,00 154.852.191,00 116.267.333,00 66.670.444,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 111.610.241,00 63.134.740,00 154.852.191,00 116.267.333,00 66.670.444,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.420.561,00 4.221.370,00 -2.122.966,00 3.549.539,00 -3.928.704,00
- Ana Ortaklık Payları 105.189.680,00 58.913.370,00 156.975.157,00 112.717.794,00 70.599.148,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -197.619,00 723.859,00 -2.319.037,00 -534.084,00 189.673,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -247.024,00 904.824,00 -2.898.796,00 -667.605,00 237.091,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 49.405,00 -180.965,00 579.759,00 133.521,00 -47.418,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.929.477,00 15.146.464,00 -852.459,00 1.242.859,00 722.681,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 292.906,00 -850.877,00 355.407,00 825.650,00 639.975,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 116.968,00 -841.965,00 63.572,00 -21.958,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.127.096,00 15.870.323,00 -3.171.496,00 708.775,00 912.354,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 109.483.145,00 79.005.063,00 151.680.695,00 116.976.108,00 67.582.798,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.099.808.224,00 7.495.301.401,00 7.510.183.455,00 7.286.723.422,00 6.889.638.392,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.584.232.884,00 2.617.539.939,00 3.879.420.964,00 4.268.199.973,00 4.043.853.879,00
Finansal Yatırımlar 1.181.063.022,00 1.720.499.316,00 760.714.160,00 487.002.774,00 429.898.213,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 517.562.258,00 755.869.309,00 556.444.957,00 487.002.774,00 429.898.213,00
-Vadeli Mevduatlar 663.500.764,00 964.630.007,00 204.269.203,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.785.423.456,00 2.716.867.930,00 2.499.512.671,00 2.261.737.751,00 2.141.605.464,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.542.427,00 8.635.365,00 16.604.948,00 6.169.755,00 4.994.313,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.778.881.029,00 2.708.232.565,00 2.482.907.723,00 2.255.567.996,00 2.136.611.151,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 299.177.025,00 230.292.767,00 146.316.108,00 127.949.976,00 131.821.001,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.494.533,00 7.085.402,00 2.537.043,00 2.230.707,00 2.507.989,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 287.682.492,00 223.207.365,00 143.779.065,00 125.719.269,00 129.313.012,00
Türev Araçlar 153.001.230,00 66.183.133,00 108.779.939,00 34.152.460,00 16.859.015,00
Stoklar 64.147.746,00 65.939.753,00 61.699.114,00 66.098.161,00 64.163.067,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.081.897,00 6.808.456,00 9.113.934,00 8.272.527,00 10.360.277,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 57.027,00 41.935.038,00 21.224.889,00 8.431.754,00 32.748.908,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.959.849,00 17.498.686,00 12.089.188,00 13.265.758,00 6.622.110,00
ARA TOPLAM 8.088.144.136,00 7.483.565.018,00 7.498.870.967,00 7.275.111.134,00 6.877.931.934,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.664.088,00 11.736.383,00 11.312.488,00 11.612.288,00 11.706.458,00
DURAN VARLIKLAR 186.104.494,00 194.213.319,00 163.310.083,00 165.520.295,00 150.654.692,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 39.847.591,00 43.638.670,00 25.354.488,00 27.144.092,00 26.830.984,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.071.329,00 17.580.697,00 19.335.288,00 20.518.298,00 18.210.993,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 39.506.496,00 41.304.841,00 41.684.118,00 37.194.438,00 32.095.783,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.040.830,00 434.743,00 411.590,00 -420.699,00 -335.527,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.271.869,00 56.500.698,00 57.472.598,00 57.285.011,00 56.106.287,00
- Şerefiye 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00
-Bilgisayar Yazılımları 8.366.108,00 9.586.306,00 10.094.770,00 8.362.928,00 8.281.168,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.169.301,00 24.296.258,00 9.496.352,00 13.445.460,00 7.667.796,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.285.912.718,00 7.689.514.720,00 7.673.493.538,00 7.452.243.717,00 7.040.293.084,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.212.309.061,00 6.642.584.351,00 6.571.650.272,00 6.385.946.587,00 6.018.880.922,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.241.612.951,00 4.081.884.218,00 4.193.023.814,00 4.263.377.142,00 3.993.269.758,00
- Banka Kredileri 206.282.156,00 372.985.298,00 238.511.719,00 377.142.548,00 130.787.656,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 43.851.411,00 47.643.479,00 37.725.011,00 69.591.458,00 56.656.971,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.578.723.649,00 2.268.007.856,00 2.210.529.554,00 1.993.538.487,00 1.924.102.221,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.949.470,00 2.946.005,00 3.031.813,00 827.560,00 2.340.278,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.575.774.179,00 2.265.061.851,00 2.207.497.741,00 1.992.710.927,00 1.921.761.943,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.121.359,00 4.655.411,00 3.021.854,00 3.688.511,00 3.195.223,00
Diğer Borçlar 16.861.358,00 18.827.114,00 15.338.327,00 10.191.597,00 11.410.291,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.711.361,00 1.520.427,00 1.475.096,00 1.452.159,00 1.084.863,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.149.997,00 17.306.687,00 13.863.231,00 8.739.438,00 10.325.428,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.964.862,00 58.435.488,00 1.992.399,00 1.405.009,00 9.512.694,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.546.302,00 21.214.719,00 25.586.386,00 22.339.883,00 17.655.009,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.528.561,00 12.319.158,00 23.735.783,00 21.161.491,00 16.587.241,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.017.741,00 8.895.561,00 1.850.603,00 1.178.392,00 1.067.768,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.854.939,00 24.515.634,00 28.104.193,00 23.408.896,00 21.216.442,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.389.170,00 133.797.421,00 126.051.563,00 125.694.124,00 135.268.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.358.267,00 115.739.594,00 95.620.834,00 111.809.251,00 120.452.645,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.377.879,00 9.952.594,00 7.758.813,00 6.109.415,00 5.881.159,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.377.879,00 9.952.594,00 7.758.813,00 6.109.415,00 5.881.159,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.982.563,00 1.982.563,00 17.122.892,00 1.982.563,00 2.623.223,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.219.989,00 4.555.563,00 3.782.273,00 3.917.043,00 4.218.095,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.327.698.231,00 6.776.381.772,00 6.697.701.835,00 6.511.640.711,00 6.154.148.922,00
Ö Z K A Y N A K L A R 958.214.487,00 913.132.948,00 975.791.703,00 940.603.006,00 886.144.162,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 685.191.048,00 643.004.581,00 681.877.659,00 640.698.109,00 598.437.836,00
Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.302.324,00 1.302.324,00 1.302.324,00 1.302.324,00 1.302.324,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 15.108.425,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.076,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.115.379,00 30.938.636,00 13.857.524,00 15.819.849,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 5.298.515,00 5.606.273,00 5.005.609,00 5.317.492,00 5.028.349,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 22.816.864,00 25.332.363,00 8.851.915,00 10.502.357,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 82.929.229,00 82.929.229,00 62.346.550,00 62.346.550,00 62.346.550,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.900.673,00 105.167.259,00 90.642.341,00 91.757.829,00 92.327.626,00
Net Dönem Karı/Zararı 105.189.680,00 58.913.370,00 156.975.157,00 112.717.794,00 70.599.148,00
Diğer Yedekler 8.753.763,00 8.753.763,00 1.753.763,00 1.753.763,00 1.753.763,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 273.023.439,00 270.128.367,00 293.914.044,00 299.904.897,00 287.706.326,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.285.912.718,00 7.689.514.720,00 7.673.493.538,00 7.452.243.717,00 7.040.293.084,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 6.467.215,00 975.257,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 845.268,00 914.329,00 1.120.672,00 1.277.011,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 542.624,00 469.830,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi