Geri Dön

ISMEN | Is Y. Men. Deg.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 4,17
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,91
Dibe Uzaklık 31,18
Piyasa Değeri (USD) 923.465.249,16
Piyasa Değeri (TL) 21.593.757.307,20
Özsermaye (TL) 7.422.890.000,00
Sermaye (TL) 368.494.152,00
Net Kar (TL) 5.172.254.805,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISMEN
Sektör Sermaye Piyasalarında Aracılık
Adres Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul
Telefon 212-350 20 00
Faks 212-350 20 01
Web www.isyatirim.com.tr / www.isinvestment.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 355.000.000,00 100,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 233.393.408,20 65,74
DİĞER 121.606.591,80 34,26
Toplam 710.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efes Varlık Yönetim A.Ş 59.600.000,00 85,14
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.361,00 10,05
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21.654.296,00 29,01
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 45.500.000,00 70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.101,00 28,93
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Maxis Investments Ltd. 6.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
27.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
28.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
08.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
26.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
06.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
28.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
06.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
14.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
05.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
03.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 86.825.954.000,00 224.180.671.638,00 148.897.461.887,00 94.412.784.637,00 44.531.624.617,00
Satışların Maliyeti (-) -84.400.981.000,00 -216.614.174.937,00 -145.404.441.665,00 -92.244.667.041,00 -43.602.185.383,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.424.973.000,00 7.566.496.701,00 3.493.020.222,00 2.168.117.596,00 929.439.234,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.424.973.000,00 7.566.496.701,00 3.493.020.222,00 2.168.117.596,00 929.439.234,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -499.289.000,00 -976.615.602,00 -693.936.473,00 -403.103.932,00 -177.863.866,00
Pazarlama Giderleri (-) -124.361.000,00 -342.213.935,00 -225.891.633,00 -137.942.751,00 -64.149.053,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.650.000,00 -3.753.302,00 -2.392.929,00 -1.588.542,00 -848.405,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 78.372.000,00 96.026.958,00 58.816.201,00 20.007.677,00 15.406.328,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -51.067.000,00 -1.081.089.311,00 -59.071.368,00 -51.274.184,00 -17.147.171,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.826.978.000,00 5.258.851.509,00 2.570.544.020,00 1.594.215.864,00 684.837.067,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -8.937.000,00 36.456.406,00 36.422.437,00 9.258.861,00 -6.827.808,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.818.041.000,00 5.295.307.915,00 2.606.966.457,00 1.603.474.725,00 678.009.259,00
Finansman Gelirleri 64.760.000,00 244.661.590,00 258.134.055,00 155.089.698,00 78.045.148,00
Finansman Giderleri (-) -18.777.000,00 -115.285.743,00 -88.011.026,00 -58.418.464,00 -28.069.560,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.864.024.000,00 5.424.683.762,00 2.777.089.486,00 1.700.145.959,00 727.984.847,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -419.706.000,00 -895.076.976,00 -590.163.892,00 -368.160.952,00 -146.821.297,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -667.765.000,00 -737.049.441,00 -551.394.131,00 -436.703.010,00 -146.065.888,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 248.059.000,00 -158.027.535,00 -38.769.761,00 68.542.058,00 -755.409,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.444.318.000,00 4.529.606.786,00 2.186.925.594,00 1.331.985.007,00 581.163.550,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.444.318.000,00 4.529.606.786,00 2.186.925.594,00 1.331.985.007,00 581.163.550,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 45.675.000,00 197.974.485,00 155.732.111,00 66.602.252,00 23.143.054,00
- Ana Ortaklık Payları 1.398.643.000,00 4.331.632.301,00 2.031.193.483,00 1.265.382.755,00 558.020.496,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -23.027.000,00 91.127.792,00 41.254.470,00 1.155.197,00 950.770,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.397.000,00 -14.388.995,00 1.518.635,00 1.443.996,00 1.188.462,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -22.517.000,00 108.714.174,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.887.000,00 -3.197.387,00 -2.973.030,00 -288.799,00 -237.692,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 739.000,00 10.268.885,00 -1.370.530,00 148.282.083,00 114.719.898,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 739.000,00 10.268.885,00 0,00 851.145,00 4.000.297,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -7.759.522,00 -5.827.346,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -22.288.000,00 101.396.677,00 39.883.940,00 149.437.280,00 115.670.668,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.422.030.000,00 4.631.003.463,00 2.226.809.534,00 1.481.422.287,00 696.834.218,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 27.516.158.000,00 35.356.745.892,00 19.868.112.419,00 18.129.146.871,00 17.717.593.406,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.434.213.000,00 745.695.470,00 636.003.607,00 648.906.822,00 488.290.055,00
Finansal Yatırımlar 10.215.393.000,00 14.668.975.078,00 8.124.473.585,00 5.583.397.495,00 4.020.185.798,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.215.393.000,00 14.668.975.078,00 8.124.473.585,00 5.583.397.495,00 4.020.185.798,00
Ticari Alacaklar 14.339.779.000,00 18.424.791.949,00 10.078.719.857,00 10.405.008.809,00 12.016.706.513,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.942.000,00 81.263.902,00 66.010.701,00 41.013.769,00 35.181.172,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.272.837.000,00 18.343.528.047,00 10.012.709.156,00 10.363.995.040,00 11.981.525.341,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.135.682.000,00 1.244.779.523,00 755.956.515,00 1.257.469.090,00 987.361.937,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 948.000,00 574.302,00 864.888,00 434.301,00 473.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.134.734.000,00 1.244.205.221,00 755.091.627,00 1.257.034.789,00 986.888.454,00
Türev Araçlar 56.946.000,00 52.050.574,00 77.494.815,00 85.385.845,00 49.905.551,00
Stoklar 217.262.000,00 133.006.265,00 98.712.835,00 81.677.042,00 76.648.392,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 81.475.000,00 47.180.715,00 58.442.318,00 37.379.447,00 56.026.522,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 575.000,00 5.271.296,00 1.933.983,00 1.189.962,00 1.360.005,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.973.000,00 31.690.261,00 32.840.070,00 24.925.425,00 16.971.700,00
ARA TOPLAM 27.513.298.000,00 35.353.441.131,00 19.864.577.585,00 18.125.339.937,00 17.713.456.473,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.860.000,00 3.304.761,00 3.534.834,00 3.806.934,00 4.136.933,00
DURAN VARLIKLAR 510.969.000,00 452.856.924,00 359.607.011,00 462.035.461,00 385.358.163,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 43.089.000,00 52.025.717,00 51.991.748,00 24.828.172,00 8.741.503,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 96.109.000,00 66.223.862,00 55.857.469,00 52.355.339,00 36.591.736,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.795.000,00 62.381.970,00 59.014.915,00 63.698.109,00 62.268.236,00
- Şerefiye 38.594.000,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00 38.593.847,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.201.000,00 23.788.123,00 20.421.068,00 25.104.262,00 23.674.389,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 55.992.000,00 7.325.803,00 8.192.012,00 29.249.134,00 5.907.157,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 28.027.127.000,00 35.809.602.816,00 20.227.719.430,00 18.591.182.332,00 18.102.951.569,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.938.697.000,00 28.147.607.268,00 15.106.400.272,00 14.297.365.825,00 14.598.231.706,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.698.946.000,00 10.311.970.919,00 7.827.224.925,00 5.546.554.434,00 7.390.117.247,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.614.000,00 25.795.293,00 43.318.800,00 37.198.005,00 31.074.257,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.167.040.000,00 15.369.430.443,00 6.627.918.976,00 7.912.839.992,00 6.276.454.817,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.360.000,00 31.857.238,00 5.091.335,00 4.153.803,00 4.656.609,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.144.680.000,00 15.337.573.205,00 6.622.827.641,00 7.908.686.189,00 6.271.798.208,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.688.000,00 10.532.396,00 10.736.301,00 6.593.862,00 8.360.244,00
Diğer Borçlar 837.879.000,00 74.266.267,00 69.654.451,00 38.288.799,00 441.574.050,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.673.000,00 7.281.798,00 2.756.106,00 1.719.315,00 2.890.975,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 832.206.000,00 66.984.469,00 66.898.345,00 36.569.484,00 438.683.075,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 793.642.000,00 164.920.099,00 109.967.128,00 284.967.641,00 137.543.259,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.454.000,00 1.153.532.457,00 153.303.673,00 172.545.849,00 123.994.445,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 75.951.000,00 105.614.476,00 71.002.533,00 56.029.397,00 31.693.578,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.046.503.000,00 1.047.917.981,00 82.301.140,00 116.516.452,00 92.300.867,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 71.527.000,00 62.407.830,00 54.322.945,00 92.440.977,00 35.094.712,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.233.000,00 394.307.900,00 258.041.100,00 176.843.107,00 172.896.795,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.870.000,00 78.872.590,00 74.449.989,00 75.629.025,00 59.369.243,00
Banka Kredileri 6.476.000,00 29.701.042,00 10.395.982,00 10.802.536,00 9.931.857,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.763.000,00 38.726.389,00 29.503.050,00 30.502.953,00 23.079.951,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.883.000,00 34.816.971,00 21.546.855,00 19.265.499,00 18.219.075,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.883.000,00 34.816.971,00 21.546.855,00 19.265.499,00 18.219.075,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.292.000,00 204.917.800,00 85.998.790,00 6.769.517,00 47.932.296,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 69.333.000,00 73.387.527,00 74.169.388,00 73.243.205,00 45.498.679,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.154.930.000,00 28.541.915.168,00 15.364.441.372,00 14.474.208.932,00 14.771.128.501,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.872.197.000,00 7.267.687.648,00 4.863.278.058,00 4.116.973.400,00 3.331.823.068,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.422.890.000,00 6.797.036.486,00 4.441.214.010,00 3.774.862.697,00 3.030.399.434,00
Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.000,00 246.823,00 246.823,00 246.823,00 246.823,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.208.000,00 -18.882.723,00 -6.365.274,00 -6.382.596,00 -6.441.900,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.208.000,00 -18.882.723,00 -6.365.274,00 -6.382.596,00 -6.441.900,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 190.955.000,00 204.603.652,00 136.599.742,00 236.076.479,00 199.034.779,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 65.034.000,00 59.352.632,00 48.108.915,00 47.389.326,00 44.876.054,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 125.921.000,00 145.251.020,00 88.490.827,00 188.687.153,00 154.158.725,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 324.530.000,00 224.396.962,00 224.396.961,00 224.396.961,00 224.396.961,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.767.461.000,00 1.396.868.177,00 1.396.970.981,00 1.396.970.981,00 1.396.970.981,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.398.643.000,00 4.331.632.301,00 2.031.193.483,00 1.265.382.755,00 558.020.496,00
Diğer Yedekler 404.262.000,00 303.171.294,00 303.171.294,00 303.171.294,00 303.171.294,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 449.307.000,00 470.651.162,00 422.064.048,00 342.110.703,00 301.423.634,00
TOPLAM KAYNAKLAR 28.027.127.000,00 35.809.602.816,00 20.227.719.430,00 18.591.182.332,00 18.102.951.569,00
- Banka Kredileri 0,00 720.450.539,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -6.365.274,00 -6.382.596,00 -6.441.900,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi