Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,80
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı 0,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,01
Dibe Uzaklık 30,80
Piyasa Değeri (USD) 93.977.727,19
Piyasa Değeri (TL) 548.134.491,60
Özsermaye (TL) 49.720.624.000,00
Sermaye (TL) 2.458,00
Net Kar (TL) 6.769.085.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu
Sektör
Adres
Telefon
Faks
Web
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
04.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.04.2015 Bölünme 1,00
01.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.04.2013 Bölünme 1,00
02.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.04.2009 Bölünme 1,00
01.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
03.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.04.2005 Bölünme 1,00
02.04.2004 Bölünme 1,00
28.05.2001 Bölünme 1,00
29.05.2000 Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 44.078.656.000,00 31.527.685.000,00 18.855.251.000,00 8.870.666.000,00 31.108.967.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 33.172.163.000,00 24.209.527.000,00 14.534.830.000,00 6.841.943.000,00 23.855.036.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 516.952.000,00 345.222.000,00 206.760.000,00 94.574.000,00 322.086.000,00
Bankalardan Alınan Faizler 666.318.000,00 439.326.000,00 257.171.000,00 145.810.000,00 521.292.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 121.271.000,00 83.377.000,00 55.534.000,00 27.818.000,00 59.660.000,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8.573.477.000,00 5.693.074.000,00 3.340.852.000,00 1.545.149.000,00 5.637.327.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 79.432.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656.168.000,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 901.727.000,00
Finansal Kiralama Gelirleri 491.438.000,00 354.096.000,00 218.837.000,00 103.949.000,00 366.670.000,00
Diğer Faiz Gelirleri 537.037.000,00 403.063.000,00 241.267.000,00 111.423.000,00 346.896.000,00
FAİZ GİDERLERİ -24.492.384.000,00 -16.865.728.000,00 -9.893.187.000,00 -4.653.852.000,00 -16.277.297.000,00
Mevduata Verilen Faizler -13.326.370.000,00 -8.493.001.000,00 -5.094.108.000,00 -2.486.848.000,00 -9.088.528.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2.699.744.000,00 -2.065.361.000,00 -1.191.596.000,00 -519.982.000,00 -1.593.816.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -4.320.946.000,00 -3.204.162.000,00 -1.839.230.000,00 -844.048.000,00 -2.975.118.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -4.102.649.000,00 -3.067.472.000,00 -1.738.534.000,00 -794.577.000,00 -2.584.767.000,00
Diğer Faiz Giderleri -42.675.000,00 -35.732.000,00 -29.719.000,00 -8.397.000,00 -35.068.000,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 19.586.272.000,00 14.661.957.000,00 8.962.064.000,00 4.216.814.000,00 14.831.670.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3.756.035.000,00 2.659.575.000,00 1.684.160.000,00 755.596.000,00 2.733.423.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 5.628.940.000,00 4.014.162.000,00 2.527.638.000,00 1.152.781.000,00 4.205.812.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 886.972.000,00 603.484.000,00 371.008.000,00 170.349.000,00 611.481.000,00
Diğer 4.741.968.000,00 3.410.678.000,00 2.156.630.000,00 982.432.000,00 3.594.331.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.872.905.000,00 -1.354.587.000,00 -843.478.000,00 -397.185.000,00 -1.472.389.000,00
Gayri Nakdi Kredilere -23.764.000,00 -16.971.000,00 -11.245.000,00 -5.799.000,00 -20.871.000,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 19.655.000,00 25.755.000,00 17.996.000,00 6.867.000,00 324.669.000,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -2.293.686.000,00 -1.050.764.000,00 -756.472.000,00 -362.973.000,00 -946.253.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 197.556.000,00 130.405.000,00 47.397.000,00 38.866.000,00 304.125.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -2.601.163.000,00 826.734.000,00 623.774.000,00 691.401.000,00 -1.625.239.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 109.921.000,00 -2.007.903.000,00 -1.427.643.000,00 -1.093.240.000,00 374.861.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 8.120.963.000,00 5.870.973.000,00 4.212.944.000,00 2.314.321.000,00 6.775.484.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 23.718.993.000,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.016.417.000,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -10.154.346.000,00 -7.930.136.000,00 -4.867.867.000,00 -2.287.009.000,00 -12.862.111.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI 7.520.260.000,00 4.788.698.000,00 3.956.671.000,00 2.236.936.000,00 7.840.465.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1.569.036.000,00 1.389.596.000,00 709.847.000,00 277.648.000,00 16.737.000,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 9.089.296.000,00 6.178.294.000,00 4.666.518.000,00 2.514.584.000,00 7.857.202.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1.517.912.000,00 -1.056.940.000,00 -934.952.000,00 -543.863.000,00 -1.660.614.000,00
Cari Vergi Karşılığı -1.659.581.000,00 -648.665.000,00 -412.287.000,00 -343.755.000,00 -1.773.008.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 112.394.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 7.571.384.000,00 5.121.354.000,00 3.731.566.000,00 1.970.721.000,00 6.196.588.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 7.571.384.000,00 5.121.354.000,00 3.731.566.000,00 1.970.721.000,00 6.196.588.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) 6.671.823.000,00 4.591.149.000,00 3.321.874.000,00 1.765.379.000,00 5.530.134.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 899.561.000,00 530.205.000,00 409.692.000,00 205.342.000,00 666.454.000,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,48 1,02 0,74 0,39 1,23
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 40.922.242.000,00 42.296.149.000,00 42.224.512.000,00 37.541.493.000,00 36.829.512.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1.079.518.000,00 1.082.477.000,00 1.066.481.000,00 1.317.007.000,00 3.678.346.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.678.346.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 138.051.000,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 334.271.000,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.720.000,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 681.304.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 14.454.077.000,00 12.495.447.000,00 11.983.399.000,00 10.716.838.000,00 10.739.002.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 758.169.000,00 224.819.000,00 278.591.000,00 575.029.000,00 465.012.000,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 322.387.000,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 142.625.000,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 55.871.376.000,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 303.756.933.000,00 340.806.092.000,00 303.413.034.000,00 283.983.896.000,00 268.022.666.000,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 267.102.483.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 239.504.000,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 266.862.979.000,00
Takipteki Krediler 12.492.038.000,00 11.712.548.000,00 8.656.963.000,00 6.575.233.000,00 5.798.871.000,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.878.688.000,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 2.729.973.000,00 2.144.034.000,00 4.050.788.000,00 3.952.501.000,00 4.207.335.000,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.193.175.000,00
İŞTİRAKLER (Net) 212.705.000,00 206.892.000,00 196.787.000,00 203.446.000,00 204.342.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 181.741.000,00 172.637.000,00 165.251.000,00 170.453.000,00 163.821.000,00
Konsolide Edilmeyenler 30.964.000,00 34.255.000,00 31.536.000,00 32.993.000,00 40.521.000,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 40.521.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 9.202.767.000,00 9.364.721.000,00 7.993.101.000,00 7.407.929.000,00 7.811.510.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 9.202.767.000,00 9.364.721.000,00 7.993.101.000,00 7.407.929.000,00 7.811.510.000,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 3.088.000,00 2.699.000,00 2.555.000,00 2.830.000,00 2.260.000,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260.000,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 5.379.789.000,00 6.197.904.000,00 5.171.394.000,00 4.606.863.000,00 4.411.766.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 6.133.071.000,00 7.049.469.000,00 5.892.235.000,00 5.271.846.000,00 5.053.041.000,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 16.800.000,00 16.100.000,00 12.637.000,00 8.283.000,00 9.800.000,00
Kazanılmamış Gelirler (-) -770.082.000,00 -867.665.000,00 -733.478.000,00 -673.266.000,00 -651.075.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7.104.041.000,00 6.875.275.000,00 5.878.677.000,00 5.893.120.000,00 5.921.020.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 883.541.000,00 795.623.000,00 756.990.000,00 768.514.000,00 782.053.000,00
Şerefiye 35.974.000,00 35.974.000,00 35.974.000,00 35.974.000,00 35.974.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 3.704.581.000,00 3.536.086.000,00 3.506.504.000,00 3.476.545.000,00 3.454.409.000,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 577.663.000,00
Cari Vergi Varlığı 170.828.000,00 72.552.000,00 50.752.000,00 15.638.000,00 27.012.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.543.870.000,00 1.449.888.000,00 1.083.748.000,00 1.013.658.000,00 550.651.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 283.138.000,00 243.860.000,00 228.864.000,00 206.048.000,00 184.644.000,00
Satış Amaçlı 283.138.000,00 243.860.000,00 228.864.000,00 206.048.000,00 184.644.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 32.670.874.000,00 34.501.960.000,00 29.484.707.000,00 27.204.236.000,00 26.031.981.000,00
AKTİF TOPLAMI 499.907.357.000,00 541.280.002.000,00 484.658.352.000,00 451.982.544.000,00 438.388.072.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 248.981.402.000,00 250.401.854.000,00 224.960.588.000,00 212.512.714.000,00 207.880.492.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 3.634.717.000,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572.598.000,00
ALINAN KREDİLER 72.582.007.000,00 83.862.007.000,00 74.564.890.000,00 66.903.481.000,00 63.457.788.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 11.980.587.000,00 28.250.106.000,00 28.453.021.000,00 24.368.545.000,00 24.575.223.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704.799.000,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144.888.000,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 17.725.536.000,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 40.642.271.000,00 49.460.007.000,00 41.133.752.000,00 36.141.270.000,00 33.016.744.000,00
Bonolar 8.370.994.000,00 7.951.205.000,00 8.589.532.000,00 6.726.287.000,00 6.275.095.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 32.271.277.000,00 41.508.802.000,00 32.544.220.000,00 29.414.983.000,00 26.741.649.000,00
FONLAR 32.529.000,00 13.840.000,00 21.302.000,00 12.435.000,00 12.901.000,00
Müstakriz Fonları 32.529.000,00 13.840.000,00 21.302.000,00 12.435.000,00 12.901.000,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 28.240.817.000,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 35.836.525.000,00 38.460.780.000,00 35.257.943.000,00 35.386.091.000,00 3.267.710.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 78.682.000,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 15.161.685.000,00 15.553.923.000,00 14.772.064.000,00 14.508.340.000,00 17.040.220.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096.243.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 1.102.937.000,00 1.014.188.000,00 988.756.000,00 937.661.000,00 888.240.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 8.614.493.000,00 8.603.177.000,00 8.041.500.000,00 7.752.464.000,00 7.556.680.000,00
Diğer Karşılıklar 5.444.255.000,00 5.936.558.000,00 5.741.808.000,00 5.818.215.000,00 5.499.057.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.933.000,00
Cari Vergi Borcu 1.728.531.000,00 852.290.000,00 646.646.000,00 913.807.000,00 970.068.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 80.066.000,00 56.148.000,00 50.559.000,00 53.961.000,00 80.865.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 12.708.575.000,00 14.483.337.000,00 11.156.197.000,00 9.882.525.000,00 9.434.217.000,00
ÖZKAYNAKLAR 55.614.893.000,00 52.251.947.000,00 50.376.318.000,00 49.847.866.000,00 48.759.747.000,00
Ödenmiş Sermaye 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
Sermaye Yedekleri 1.129.862.000,00 1.338.089.000,00 1.655.383.000,00 1.655.719.000,00 7.548.745.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 39.234.000,00 40.617.000,00 40.617.000,00 40.953.000,00 33.941.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444.534.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.563.132.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.179.000,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 1.090.628.000,00 1.297.472.000,00 1.614.766.000,00 1.614.766.000,00 1.508.317.000,00
Kar Yedekleri 29.037.168.000,00 29.020.361.000,00 29.020.361.000,00 29.014.306.000,00 25.060.720.000,00
Yasal Yedekler 4.487.970.000,00 4.269.123.000,00 3.951.829.000,00 3.951.462.000,00 3.454.539.000,00
Statü Yedekleri 112.204.000,00 111.508.000,00 111.508.000,00 111.508.000,00 94.223.000,00
Olağanüstü Yedekler 24.436.994.000,00 24.639.730.000,00 24.957.024.000,00 24.951.336.000,00 21.229.943.000,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 282.015.000,00
Kar veya Zarar 10.303.541.000,00 8.415.564.000,00 7.015.563.000,00 5.549.563.000,00 5.778.698.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 3.631.718.000,00 3.824.415.000,00 3.693.689.000,00 3.784.184.000,00 248.564.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.671.823.000,00 4.591.149.000,00 3.321.874.000,00 1.765.379.000,00 5.530.134.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 5.871.584.000,00
PASİF TOPLAMI 499.907.357.000,00 541.280.002.000,00 484.658.352.000,00 451.982.544.000,00 438.388.072.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi