Geri Dön

ISKPL | Isik Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,14
BIST-100'deki Ağırlığı 0,59
F/K Oranı 15,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,74
Dibe Uzaklık 46,71
Piyasa Değeri (USD) 63.522.926,57
Piyasa Değeri (TL) 2.005.691.940,30
Özsermaye (TL) 732.202.728,00
Sermaye (TL) 212.918.465,00
Net Kar (TL) 129.479.564,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISKPL
Sektör Endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi
Adres Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul
Telefon (212) 513 6617
Faks (262) 751 2240
Web www.isikplastik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERPET TURİZM İNŞAATTAAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş. 137.108.879,65 64,40
TOPLAM 212.918.465,00 100,00
DİĞER 75.809.585,35 35,60
Toplam 425.836.930,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Işık France 25.000,00 100,00
Sirius Plastic LLC 137.500,00 100,00
UgPlast Inc 7.249.188,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
14.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,11
07.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 904.914.260,00 562.029.476,00 281.771.413,00 802.077.571,00 600.090.544,00
Satışların Maliyeti (-) -635.902.601,00 -411.827.035,00 -208.308.646,00 -624.423.004,00 -462.564.812,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 269.011.659,00 150.202.441,00 73.462.767,00 177.654.567,00 137.525.732,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 269.011.659,00 150.202.441,00 73.462.767,00 177.654.567,00 137.525.732,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -55.604.862,00 -25.409.662,00 -10.935.083,00 -37.024.093,00 -24.484.998,00
Pazarlama Giderleri (-) -56.627.705,00 -26.003.775,00 -9.406.682,00 -41.112.307,00 -30.821.958,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.318.769,00 67.598.673,00 9.702.662,00 102.514.422,00 86.900.737,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -85.050.305,00 -45.211.014,00 -7.554.525,00 -80.726.776,00 -74.160.334,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 162.047.556,00 121.176.663,00 55.269.139,00 121.305.813,00 94.959.179,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.109.487,00 2.354.015,00 838.096,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -2.364.424,00 -1.009.098,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 165.157.043,00 123.530.678,00 56.107.235,00 118.941.389,00 93.950.081,00
Finansman Gelirleri 15.098.665,00 6.340.689,00 954.869,00 1.645.752,00 2.305.452,00
Finansman Giderleri (-) -61.829.972,00 -41.041.872,00 -15.562.513,00 -40.815.851,00 -26.303.589,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 118.425.736,00 88.829.495,00 41.499.591,00 79.771.290,00 69.951.944,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.796.309,00 -16.069.249,00 -3.953.735,00 17.765.392,00 11.734.601,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -23.777.248,00 -14.696.307,00 -6.101.876,00 -12.367.813,00 -11.697.248,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18.980.939,00 -1.372.942,00 2.148.141,00 30.133.205,00 23.431.849,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00 81.686.545,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00 81.686.545,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00 81.686.545,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,53 0,34 0,18 0,46 0,38
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -17.685.480,00 -5.889.737,00 -8.629.203,00 181.189.834,00 -2.677.270,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 212.934.913,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -12.200.612,00 -9.868.116,00 -10.786.504,00 -5.530.220,00 -3.346.587,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.440.123,00 1.973.623,00 2.157.301,00 1.106.044,00 669.317,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.484.868,00 3.978.379,00 2.157.301,00 -26.214.859,00 669.317,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -581.488,00 -1.941.028,00 -311.498,00 -2.001.336,00 435.332,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 435.332,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -18.266.968,00 -7.830.765,00 -8.940.701,00 179.188.498,00 -2.241.938,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 95.362.459,00 64.929.481,00 28.605.155,00 276.725.180,00 79.444.607,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 591.439.425,00 515.640.083,00 454.179.079,00 371.708.375,00 403.812.515,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.041.652,00 26.356.319,00 56.710.894,00 55.968.101,00 25.698.119,00
Finansal Yatırımlar 1.816.819,00 6.621.818,00 1.908.550,00 1.276.959,00 2.632.285,00
Ticari Alacaklar 315.260.191,00 262.872.288,00 242.197.259,00 181.691.269,00 192.753.595,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.665.827,00 3.004.889,00 1.990.891,00 1.933.135,00 2.737.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 313.594.364,00 259.867.399,00 240.206.368,00 179.758.134,00 190.015.915,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.885.068,00 510.410,00 1.078.116,00 3.306.372,00 3.319.984,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 430.000,00 1.529.013,00 968.332,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.885.068,00 510.410,00 648.116,00 1.777.359,00 2.351.652,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 203.788.968,00 148.928.450,00 116.974.148,00 113.814.134,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.774.224,00 41.166.268,00 22.609.720,00 5.771.174,00 6.365.983,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 6.163,00 4.570,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.872.503,00 29.184.530,00 12.700.392,00 9.874.203,00 18.335.965,00
ARA TOPLAM 591.439.425,00 515.640.083,00 454.179.079,00 371.708.375,00 403.812.515,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 680.095.790,00 557.312.965,00 552.398.245,00 548.402.186,00 340.383.287,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 586.856.438,00 520.320.755,00 517.184.021,00 490.534.982,00 271.899.800,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.421.863,00 16.068.646,00 14.287.020,00 12.661.558,00 10.815.021,00
- Şerefiye 48.470.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.951.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.186.988,00 0,00 0,00 0,00 14.873.738,00
Diğer Duran Varlıklar 32,00 32,00 32,00 26,00 32,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.271.535.215,00 1.072.953.048,00 1.006.577.324,00 920.110.561,00 744.195.802,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 458.732.651,00 342.402.660,00 312.079.259,00 250.764.693,00 274.762.698,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.458.905,00 172.226.584,00 155.062.067,00 148.156.160,00 154.529.483,00
- Banka Kredileri 147.969.855,00 165.609.388,00 149.939.439,00 142.953.755,00 150.446.945,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 79.850.030,00 20.073.856,00 31.757.219,00 18.220.451,00 35.938.791,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 162.920.828,00 112.347.671,00 99.486.256,00 72.424.393,00 72.803.541,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.813.624,00 4.435.875,00 3.205.087,00 6.831.730,00 9.223.944,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.107.204,00 107.911.796,00 96.281.169,00 65.592.663,00 63.579.597,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.652.198,00 8.681.020,00 15.302.420,00 4.883.546,00 3.093.910,00
Diğer Borçlar 34.826.919,00 108.170,00 105.437,00 105.437,00 105.872,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 105.872,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.053.800,00 8.266.553,00 2.061.754,00 4.957.641,00 4.516.153,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.720.421,00 8.642.568,00 6.718.530,00 670.565,00 2.994.704,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.249.550,00 12.056.238,00 1.585.576,00 1.346.500,00 748.379,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.599.836,00 28.780.638,00 26.435.648,00 29.390.096,00 26.757.905,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.639.195,00 13.564.060,00 11.819.113,00 12.193.286,00 17.022.425,00
Banka Kredileri 57.954.191,00 5.552.990,00 7.376.197,00 6.023.537,00 10.383.878,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.685.004,00 8.011.070,00 4.442.916,00 6.169.749,00 6.638.547,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.960.641,00 12.512.932,00 13.612.894,00 11.887.727,00 9.735.480,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.960.641,00 12.512.932,00 13.612.894,00 11.887.727,00 9.735.480,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.703.646,00 1.003.641,00 5.309.083,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 539.332.487,00 371.183.298,00 338.514.907,00 280.154.789,00 301.520.603,00
Ö Z K A Y N A K L A R 732.202.728,00 701.769.750,00 668.062.417,00 639.955.772,00 442.675.199,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 732.202.728,00 701.769.750,00 668.062.417,00 639.955.772,00 442.675.199,00
Ödenmiş Sermaye 212.918.465,00 212.918.465,00 212.918.465,00 212.918.465,00 212.918.465,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 256.212.977,00 268.008.720,00 265.269.254,00 273.898.457,00 89.525.514,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 256.212.977,00 268.008.720,00 265.269.254,00 273.898.457,00 90.031.353,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.489.519,00 -13.623.523,00 -14.358.233,00 -5.729.030,00 -3.982.124,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.523.995,00 -4.883.535,00 -3.254.005,00 -2.942.507,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.523.995,00 -4.883.535,00 -3.254.005,00 -2.942.507,00 -505.839,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.322.737,00 8.322.737,00 5.566.926,00 5.566.926,00 5.566.926,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 145.141.627,00 145.141.627,00 150.514.431,00 52.977.749,00 52.977.749,00
Net Dönem Karı/Zararı 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00 81.686.545,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.271.535.215,00 1.072.953.048,00 1.006.577.324,00 920.110.561,00 744.195.802,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi