Geri Dön

ISKPL | Isik Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,14
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 25,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,23
Dibe Uzaklık 46,71
Piyasa Değeri (USD) 79.269.525,71
Piyasa Değeri (TL) 2.601.863.642,30
Özsermaye (TL) 1.169.200.068,00
Sermaye (TL) 212.918.465,00
Net Kar (TL) 103.028.577,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISKPL
Sektör Endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi
Adres Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul
Telefon (212) 513 6617
Faks (262) 751 2240
Web www.isikplastik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERPET TURİZM İNŞAATTAAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş. 137.108.879,65 64,40
TOPLAM 212.918.465,00 100,00
DİĞER 75.809.585,35 35,60
Toplam 425.836.930,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Işık France 25.000,00 100,00
Sirius Plastic LLC 137.500,00 100,00
UgPlast Inc 7.249.188,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
14.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,11
07.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.536.431.081,00 904.914.260,00 562.029.476,00 281.771.413,00 802.077.571,00
Satışların Maliyeti (-) 1.198.386.152,00 635.902.601,00 411.827.035,00 -208.308.646,00 -624.423.004,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 338.044.929,00 269.011.659,00 150.202.441,00 73.462.767,00 177.654.567,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 338.044.929,00 269.011.659,00 150.202.441,00 73.462.767,00 177.654.567,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 130.781.956,00 55.604.862,00 25.409.662,00 -10.935.083,00 -37.024.093,00
Pazarlama Giderleri (-) 76.488.858,00 56.627.705,00 26.003.775,00 -9.406.682,00 -41.112.307,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 441.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 147.402.813,00 90.318.769,00 67.598.673,00 9.702.662,00 102.514.422,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 129.173.660,00 85.050.305,00 45.211.014,00 -7.554.525,00 -80.726.776,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 148.561.650,00 162.047.556,00 121.176.663,00 55.269.139,00 121.305.813,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.969.989,00 3.109.487,00 2.354.015,00 838.096,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.364.424,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 151.531.639,00 165.157.043,00 123.530.678,00 56.107.235,00 118.941.389,00
Finansman gelirleri 24.097.776,00 15.098.665,00 6.340.689,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 140.014.312,00 61.829.972,00 41.041.872,00 -15.562.513,00 -40.815.851,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.627.188,00 118.425.736,00 88.829.495,00 41.499.591,00 79.771.290,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -64.401.389,00 4.796.309,00 16.069.249,00 -3.953.735,00 17.765.392,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 30.667.267,00 23.777.248,00 14.696.307,00 -6.101.876,00 -12.367.813,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -95.068.656,00 -18.980.939,00 1.372.942,00 2.148.141,00 30.133.205,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 103.028.577,00 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 103.028.577,00 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 103.028.577,00 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 0,53 0,34 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 0,53 0,34 0,18 0,46
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -30.428.086,00 -17.685.480,00 -5.889.737,00 -8.629.203,00 181.189.834,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 212.934.913,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.441.955,00 -12.200.612,00 -9.868.116,00 -10.786.504,00 -5.530.220,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 14.986.131,00 5.484.868,00 -3.978.379,00 2.157.301,00 -26.214.859,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -3.860.489,00 -2.440.123,00 -1.973.623,00 2.157.301,00 1.106.044,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 895.804,00 -581.488,00 -1.941.028,00 -311.498,00 -2.001.336,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -29.532.282,00 -18.266.968,00 -7.830.765,00 -8.940.701,00 179.188.498,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 73.496.295,00 95.362.459,00 64.929.481,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 73.496.295,00 95.362.459,00 64.929.481,00 28.605.155,00 276.725.180,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,48 0,53 0,34 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 954.869,00 1.645.752,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 624.927.593,00 591.439.425,00 515.640.083,00 454.179.079,00 371.708.375,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 95.622.399,00 33.041.652,00 26.356.319,00 56.710.894,00 55.968.101,00
Finansal Yatırımlar 2.200.888,00 1.816.819,00 6.621.818,00 1.908.550,00 1.276.959,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 300.178.969,00 315.260.191,00 262.872.288,00 242.197.259,00 181.691.269,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.491.491,00 1.665.827,00 3.004.889,00 1.990.891,00 1.933.135,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 297.687.478,00 313.594.364,00 259.867.399,00 240.206.368,00 179.758.134,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.189.101,00 1.885.068,00 510.410,00 1.078.116,00 3.306.372,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 430.000,00 1.529.013,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.189.101,00 1.885.068,00 510.410,00 648.116,00 1.777.359,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 199.664.933,00 203.788.968,00 148.928.450,00 116.974.148,00 113.814.134,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 20.280.779,00 23.774.224,00 41.166.268,00 22.609.720,00 5.771.174,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.163,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.790.524,00 11.872.503,00 29.184.530,00 12.700.392,00 9.874.203,00
ARA TOPLAM 624.927.593,00 591.439.425,00 515.640.083,00 454.179.079,00 371.708.375,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.196.614.271,00 680.095.790,00 557.312.965,00 552.398.245,00 548.402.186,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 976.129.110,00 586.856.438,00 520.320.755,00 517.184.021,00 490.534.982,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.611.214,00 66.421.863,00 16.068.646,00 14.287.020,00 12.661.558,00
- Şerefiye 45.235.213,00 48.470.205,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.376.001,00 17.951.658,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.201.521,00 8.186.988,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 32,00 32,00 32,00 32,00 26,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.821.541.864,00 1.271.535.215,00 1.072.953.048,00 1.006.577.324,00 920.110.561,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 486.885.260,00 458.732.651,00 342.402.660,00 312.079.259,00 250.764.693,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 175.779.165,00 154.458.905,00 172.226.584,00 155.062.067,00 148.156.160,00
- Banka Kredileri 152.157.540,00 147.969.855,00 165.609.388,00 149.939.439,00 142.953.755,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.222.046,00 79.850.030,00 20.073.856,00 31.757.219,00 18.220.451,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 7.376.197,00 6.023.537,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 140.202.833,00 162.920.828,00 112.347.671,00 99.486.256,00 72.424.393,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.144.758,00 1.813.624,00 4.435.875,00 3.205.087,00 6.831.730,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 137.058.075,00 161.107.204,00 107.911.796,00 96.281.169,00 65.592.663,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.224.784,00 7.652.198,00 8.681.020,00 15.302.420,00 4.883.546,00
Diğer Borçlar 29.522.849,00 34.826.919,00 108.170,00 105.437,00 105.437,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.846.753,00 7.053.800,00 8.266.553,00 2.061.754,00 4.957.641,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 956.658,00 9.720.421,00 8.642.568,00 6.718.530,00 670.565,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 946.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 946.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.183.261,00 2.249.550,00 12.056.238,00 1.585.576,00 1.346.500,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.456.536,00 80.599.836,00 28.780.638,00 26.435.648,00 29.390.096,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 139.666.471,00 64.639.195,00 13.564.060,00 11.819.113,00 12.193.286,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.363.871,00 6.685.004,00 8.011.070,00 4.442.916,00 6.169.749,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.329.032,00 15.960.641,00 12.512.932,00 13.612.894,00 11.887.727,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.329.032,00 15.960.641,00 12.512.932,00 13.612.894,00 11.887.727,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.520.061,00 0,00 2.703.646,00 1.003.641,00 5.309.083,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 652.341.796,00 539.332.487,00 371.183.298,00 338.514.907,00 280.154.789,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.169.200.068,00 732.202.728,00 701.769.750,00 668.062.417,00 639.955.772,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.169.200.068,00 732.202.728,00 701.769.750,00 668.062.417,00 639.955.772,00
Ödenmiş Sermaye 212.918.465,00 212.918.465,00 212.918.465,00 212.918.465,00 212.918.465,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 855.205.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 746.713,00 498.510,00 498.510,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.743.157,00 256.212.977,00 268.008.720,00 265.269.254,00 273.898.457,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 33.743.157,00 256.212.977,00 268.008.720,00 265.269.254,00 273.898.457,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.871.314,00 -15.489.519,00 -13.623.523,00 -14.358.233,00 -5.729.030,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 -3.254.005,00 -2.942.507,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.952.653,00 -3.523.995,00 -4.883.535,00 -3.254.005,00 -2.942.507,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.097.372,00 8.322.737,00 8.322.737,00 5.566.926,00 5.566.926,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.093.525,00 145.141.627,00 145.141.627,00 150.514.431,00 52.977.749,00
Net Dönem Karı/Zararı 103.028.577,00 113.629.427,00 72.760.246,00 37.545.856,00 97.536.682,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.821.541.864,00 1.271.535.215,00 1.072.953.048,00 1.006.577.324,00 920.110.561,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi