Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISDMR
Sektör Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri,
Adres Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 Payas / Hatay
Telefon 0326 758 40 40
Faks 0326 7583838
Web http://www.isdemir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 148.674.366,84 5,13
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş 2.751.325.633,16 94,87
Toplam 2.900.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 100.833.300,00 50,00
Teknopark Hatay A.Ş. 60.650,00 5,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.453.432.000,00 12.590.867.000,00 8.558.226.000,00 4.059.974.000,00 15.881.960.000,00
Satışların Maliyeti (-) -13.602.013.000,00 -10.117.131.000,00 -6.793.065.000,00 -3.240.276.000,00 -10.709.716.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.851.419.000,00 2.473.736.000,00 1.765.161.000,00 819.698.000,00 5.172.244.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.851.419.000,00 2.473.736.000,00 1.765.161.000,00 819.698.000,00 5.172.244.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -163.678.000,00 -115.502.000,00 -77.202.000,00 -37.596.000,00 -138.957.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -108.868.000,00 -81.411.000,00 -54.974.000,00 -26.560.000,00 -94.236.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -251.000,00 -177.000,00 -84.000,00 -78.000,00 -220.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 71.811.000,00 41.011.000,00 44.383.000,00 20.742.000,00 153.507.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -45.399.000,00 -38.596.000,00 -22.881.000,00 -20.172.000,00 -52.364.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.605.034.000,00 2.279.061.000,00 1.654.403.000,00 756.034.000,00 5.039.974.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.000,00 14.000,00 13.000,00 3.000,00 9.147.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.204.000,00 -3.615.000,00 -3.566.000,00 -3.387.000,00 -26.265.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 38.517.000,00 5.598.000,00 3.486.000,00 1.905.000,00 5.558.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.642.361.000,00 2.281.058.000,00 1.654.336.000,00 754.555.000,00 5.028.414.000,00
Finansman gelirleri 542.402.000,00 429.687.000,00 525.098.000,00 133.176.000,00 809.591.000,00
Finansman Giderleri (-) -128.944.000,00 -97.922.000,00 -65.486.000,00 -28.350.000,00 -81.753.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.055.819.000,00 2.612.823.000,00 2.113.948.000,00 859.381.000,00 5.756.252.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -900.391.000,00 -716.957.000,00 -643.127.000,00 -336.352.000,00 -1.647.373.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -887.181.000,00 -736.140.000,00 -614.985.000,00 -270.520.000,00 -1.447.656.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -13.210.000,00 19.183.000,00 -28.142.000,00 -65.832.000,00 -199.717.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.155.428.000,00 1.895.866.000,00 1.470.821.000,00 523.029.000,00 4.108.879.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.155.428.000,00 1.895.866.000,00 1.470.821.000,00 523.029.000,00 4.108.879.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.155.428.000,00 1.895.866.000,00 1.470.821.000,00 523.029.000,00 4.108.879.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,74 0,65 0,51 0,18 1,42
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.778.890.000,00 8.851.640.000,00 8.821.645.000,00 11.674.464.000,00 10.563.284.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 58.197.000,00 39.919.000,00 170.899.000,00 111.493.000,00 62.468.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.062.852.000,00 1.062.547.000,00 1.196.808.000,00 1.343.609.000,00 1.341.234.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 795.715.000,00 854.041.000,00 765.613.000,00 745.938.000,00 630.546.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 267.137.000,00 208.506.000,00 431.195.000,00 597.671.000,00 710.688.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.522.594.000,00 3.570.774.000,00 3.039.951.000,00 6.128.173.000,00 4.927.297.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.520.915.000,00 3.568.968.000,00 3.038.199.000,00 6.126.482.000,00 4.925.669.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.679.000,00 1.806.000,00 1.752.000,00 1.691.000,00 1.628.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.023.192.000,00 4.052.535.000,00 4.328.675.000,00 3.992.250.000,00 4.087.128.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 27.065.000,00 50.496.000,00 53.302.000,00 37.396.000,00 27.048.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 84.990.000,00 75.369.000,00 32.010.000,00 61.543.000,00 118.109.000,00
ARA TOPLAM 9.778.890.000,00 8.851.640.000,00 8.821.645.000,00 11.674.464.000,00 10.563.284.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.843.311.000,00 11.208.206.000,00 11.458.164.000,00 11.238.192.000,00 10.418.280.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 161.000,00 153.000,00 156.000,00 153.000,00 143.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 200.820.000,00 158.496.000,00 159.039.000,00 154.042.000,00 145.284.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 11.001.236.000,00 10.459.853.000,00 10.710.183.000,00 10.748.954.000,00 9.931.925.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.448.000,00 242.467.000,00 249.514.000,00 247.296.000,00 232.767.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.421.000,00 9.920.000,00 16.052.000,00 25.170.000,00 38.729.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 138.146.000,00 108.547.000,00 88.397.000,00 53.760.000,00 60.615.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 21.622.201.000,00 20.059.846.000,00 20.279.809.000,00 22.912.656.000,00 20.981.564.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.943.097.000,00 2.550.034.000,00 2.822.303.000,00 6.742.198.000,00 3.141.004.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.221.234.000,00 1.031.261.000,00 906.687.000,00 1.225.674.000,00 1.362.917.000,00
- Banka Kredileri 1.221.234.000,00 1.031.261.000,00 906.687.000,00 1.225.674.000,00 1.362.917.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 194.205.000,00 192.424.000,00 207.761.000,00 143.040.000,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.516.000,00 29.509.000,00 30.136.000,00 29.106.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.195.179.000,00 1.001.651.000,00 1.182.256.000,00 1.065.099.000,00 1.104.607.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 215.495.000,00 215.844.000,00 316.877.000,00 262.390.000,00 178.503.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 979.684.000,00 785.807.000,00 865.379.000,00 802.709.000,00 926.104.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.695.000,00 53.755.000,00 56.458.000,00 63.231.000,00 49.964.000,00
Diğer Borçlar 20.882.000,00 31.210.000,00 30.577.000,00 3.547.305.000,00 18.692.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 3.329.104.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.882.000,00 31.210.000,00 30.577.000,00 218.201.000,00 18.692.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 46.858.000,00 54.521.000,00 52.935.000,00 41.168.000,00 25.708.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 150.732.000,00 120.981.000,00 344.416.000,00 543.219.000,00 432.731.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.331.000,00 44.917.000,00 39.353.000,00 37.979.000,00 32.802.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.331.000,00 44.917.000,00 39.353.000,00 37.979.000,00 32.802.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.894.000,00 19.175.000,00 1.674.000,00 75.483.000,00 3.089.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.487.377.000,00 2.320.943.000,00 2.440.211.000,00 2.405.195.000,00 2.112.792.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 404.197.000,00 376.224.000,00 426.187.000,00 409.436.000,00 299.593.000,00
Banka Kredileri 226.396.000,00 210.435.000,00 267.573.000,00 264.670.000,00 299.593.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 177.801.000,00 165.789.000,00 158.614.000,00 144.766.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 334.757.000,00 308.808.000,00 301.895.000,00 278.947.000,00 273.100.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 334.757.000,00 308.808.000,00 301.895.000,00 278.947.000,00 273.100.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.748.423.000,00 1.635.911.000,00 1.712.129.000,00 1.716.580.000,00 1.539.857.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.430.474.000,00 4.870.977.000,00 5.262.514.000,00 9.147.393.000,00 5.253.796.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.191.727.000,00 15.188.869.000,00 15.017.295.000,00 13.765.263.000,00 15.727.768.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.191.727.000,00 15.188.869.000,00 15.017.295.000,00 13.765.263.000,00 15.727.768.000,00
Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.687.698.000,00 8.944.402.000,00 9.197.873.000,00 8.893.633.000,00 7.870.167.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -48.664.000,00 -38.649.000,00 -38.649.000,00 -34.249.000,00 -34.249.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.664.000,00 -38.649.000,00 -38.649.000,00 -34.249.000,00 -34.249.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 9.736.362.000,00 8.983.051.000,00 9.236.522.000,00 8.927.882.000,00 7.904.416.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.364.160.000,00 1.364.160.000,00 1.364.160.000,00 1.364.160.000,00 771.641.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 84.277.000,00 84.277.000,00 84.277.000,00 84.277.000,00 76.917.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.155.428.000,00 1.895.866.000,00 1.470.821.000,00 523.029.000,00 4.108.879.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 21.622.201.000,00 20.059.846.000,00 20.279.809.000,00 22.912.656.000,00 20.981.564.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi