Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 5,05
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 8,38
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,16
Dibe Uzaklık 5,07
Piyasa Değeri (USD) 4.230.614.278,75
Piyasa Değeri (TL) 19.952.000.000,00
Özsermaye (TL) 9.244.692.000,00
Sermaye (TL) 2.900.000.000,00
Net Kar (TL) 2.382.311.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISDMR
Sektör Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri,
Adres Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 Payas / Hatay
Telefon 0326 758 40 40
Faks 0326 7583838
Web http://www.isdemir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 143.022.284,84 4,93
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş 2.756.977.715,16 95,07
Toplam 2.900.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 13.500.000,00 50,00
Teknopark Hatay A.Ş. 60.650,00 5,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.970.691.000,00 10.612.473.000,00 0,00 4.934.525.000,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.950.389.000,00 -7.602.193.000,00 0,00 -3.661.487.000,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.020.302.000,00 3.010.280.000,00 0,00 1.273.038.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.020.302.000,00 3.010.280.000,00 0,00 1.273.038.000,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.932.000,00 -110.014.000,00 0,00 -54.794.000,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.167.000,00 -75.442.000,00 0,00 -36.973.000,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -76.000,00 -124.000,00 0,00 -47.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.337.000,00 81.399.000,00 0,00 40.588.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.373.000,00 -45.226.000,00 0,00 -20.280.000,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 991.091.000,00 2.860.873.000,00 0,00 1.201.532.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 992.462.000,00 2.860.873.000,00 0,00 1.201.532.000,00 0,00
Finansman gelirleri 93.815.000,00 237.405.000,00 0,00 73.668.000,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -14.016.000,00 -82.467.000,00 0,00 -38.458.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.072.261.000,00 3.015.811.000,00 0,00 1.236.742.000,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -285.226.000,00 -633.500.000,00 0,00 -190.694.000,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -230.509.000,00 -664.873.000,00 0,00 -267.817.000,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -54.717.000,00 31.373.000,00 0,00 77.123.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 787.035.000,00 2.382.311.000,00 0,00 1.046.048.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 787.035.000,00 2.382.311.000,00 0,00 1.046.048.000,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 787.035.000,00 2.382.311.000,00 0,00 1.046.048.000,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 0,82 0,00 0,36 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.541.523.000,00 6.208.412.000,00 0,00 4.349.986.000,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.258.000,00 11.895.000,00 0,00 17.311.000,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 613.320.000,00 731.318.000,00 0,00 525.870.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 390.342.000,00 549.336.000,00 0,00 392.999.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.978.000,00 181.982.000,00 0,00 132.871.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.445.392.000,00 3.326.945.000,00 0,00 1.676.155.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.443.516.000,00 3.325.120.000,00 0,00 1.674.255.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.876.000,00 1.825.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 13.456.000,00 0,00
Stoklar 2.432.334.000,00 2.108.689.000,00 0,00 2.067.527.000,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.737.000,00 20.987.000,00 0,00 38.645.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.482.000,00 8.578.000,00 0,00 11.022.000,00 0,00
ARA TOPLAM 7.541.523.000,00 6.208.412.000,00 0,00 4.349.986.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.001.144.000,00 7.634.003.000,00 0,00 7.204.776.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 105.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.696.196.000,00 7.425.726.000,00 0,00 6.990.439.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.566.000,00 170.223.000,00 0,00 160.562.000,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.759.000,00 12.026.000,00 0,00 28.474.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 15.542.667.000,00 13.842.415.000,00 0,00 11.554.762.000,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.706.563.000,00 2.371.825.000,00 0,00 1.476.592.000,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 877.709.000,00 904.459.000,00 0,00 446.036.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 524.987.000,00 439.446.000,00 0,00 329.151.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.399.000,00 48.513.000,00 0,00 41.562.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 456.588.000,00 390.933.000,00 0,00 287.589.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.648.000,00 85.884.000,00 0,00 75.624.000,00 0,00
Diğer Borçlar 2.070.148.000,00 17.326.000,00 0,00 24.490.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.929.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 140.264.000,00 17.326.000,00 0,00 24.490.000,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 50.762.000,00 29.667.000,00 0,00 31.453.000,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 895.382.000,00 664.873.000,00 0,00 267.817.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 29.787.000,00 28.133.000,00 0,00 25.109.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 28.133.000,00 0,00 25.109.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.293.000,00 70.329.000,00 0,00 83.015.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.591.412.000,00 1.501.805.000,00 0,00 1.393.797.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 288.114.000,00 303.070.000,00 0,00 305.216.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 257.987.000,00 254.496.000,00 0,00 255.414.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 257.987.000,00 254.496.000,00 0,00 255.414.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.045.089.000,00 944.081.000,00 0,00 833.018.000,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.297.975.000,00 3.873.630.000,00 0,00 2.870.389.000,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.244.692.000,00 9.968.785.000,00 0,00 8.684.373.000,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.244.692.000,00 9.968.785.000,00 0,00 8.684.373.000,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00 164.000,00 0,00 164.000,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.708.935.000,00 4.190.063.000,00 0,00 -55.236.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -52.860.000,00 -52.860.000,00 0,00 -55.236.000,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.860.000,00 -52.860.000,00 0,00 -55.236.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.761.795.000,00 4.242.923.000,00 0,00 3.514.196.000,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 3.514.150.000,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 771.641.000,00 447.790.000,00 0,00 369.490.000,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 76.917.000,00 48.457.000,00 0,00 909.757.000,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 787.035.000,00 2.382.311.000,00 0,00 1.046.048.000,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 15.542.667.000,00 13.842.415.000,00 0,00 11.554.762.000,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 13.437.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 904.459.000,00 0,00 446.036.000,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 303.070.000,00 0,00 305.216.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi