Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISDMR
Sektör Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri,
Adres Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 Payas / Hatay
Telefon 0326 758 40 40
Faks 0326 7583838
Web http://www.isdemir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş 2.751.325.633,16 94,87
Diğer 148.674.366,84 5,13
Toplam 2.900.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 87.500.000,00 50,00
Teknopark Hatay A.Ş. 60.650,00 5,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
16.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.562.625.000,00 16.924.093.000,00 11.551.629.000,00 7.226.745.000,00 3.697.229.000,00
Satışların Maliyeti (-) -3.622.064.000,00 -13.716.418.000,00 -9.664.591.000,00 -6.064.377.000,00 -3.086.527.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.940.561.000,00 3.207.675.000,00 1.887.038.000,00 1.162.368.000,00 610.702.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.940.561.000,00 3.207.675.000,00 1.887.038.000,00 1.162.368.000,00 610.702.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -40.564.000,00 -187.814.000,00 -134.966.000,00 -90.303.000,00 -44.938.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -32.870.000,00 -114.911.000,00 -82.427.000,00 -52.480.000,00 -24.969.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -46.000,00 -241.000,00 -134.000,00 -66.000,00 -52.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.976.000,00 213.806.000,00 205.982.000,00 179.770.000,00 12.459.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -42.449.000,00 -54.822.000,00 -23.964.000,00 -13.455.000,00 -7.699.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.837.608.000,00 3.063.693.000,00 1.851.529.000,00 1.185.834.000,00 545.503.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 149.573.000,00 143.446.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.423.000,00 -6.642.000,00 -2.290.000,00 -2.131.000,00 -1.695.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -4.223.000,00 7.685.000,00 3.104.000,00 8.777.000,00 -4.044.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.831.962.000,00 3.214.309.000,00 1.995.789.000,00 1.192.480.000,00 539.764.000,00
Finansman gelirleri 127.662.000,00 587.158.000,00 225.610.000,00 100.002.000,00 35.889.000,00
Finansman Giderleri (-) -265.570.000,00 -134.752.000,00 -93.266.000,00 -53.413.000,00 -62.782.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.694.054.000,00 3.666.715.000,00 2.128.133.000,00 1.239.069.000,00 512.871.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -637.572.000,00 -1.243.366.000,00 -1.058.743.000,00 -565.648.000,00 -301.989.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -461.759.000,00 -1.243.844.000,00 -888.391.000,00 -493.571.000,00 -234.611.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -175.813.000,00 478.000,00 -170.352.000,00 -72.077.000,00 -67.378.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00 210.882.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00 210.882.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00 210.882.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,84 0,37 0,23 0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.312.939.000,00 12.948.824.000,00 13.717.756.000,00 12.332.239.000,00 11.057.413.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 651.014.000,00 38.603.000,00 46.004.000,00 56.032.000,00 32.637.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.322.016.000,00 1.281.204.000,00 1.082.707.000,00 1.251.503.000,00 1.188.364.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 724.982.000,00 992.977.000,00 775.588.000,00 816.498.000,00 993.948.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 597.034.000,00 288.227.000,00 307.119.000,00 435.005.000,00 194.416.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.577.607.000,00 6.914.878.000,00 7.924.105.000,00 6.863.857.000,00 5.944.201.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.541.017.000,00 6.879.919.000,00 7.889.481.000,00 6.719.193.000,00 5.942.420.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.590.000,00 34.959.000,00 34.624.000,00 144.664.000,00 1.781.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.595.586.000,00 4.590.643.000,00 4.491.909.000,00 3.964.284.000,00 3.743.770.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 78.902.000,00 50.154.000,00 98.426.000,00 111.372.000,00 52.273.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 87.814.000,00 73.342.000,00 74.605.000,00 85.191.000,00 96.168.000,00
ARA TOPLAM 12.312.939.000,00 12.948.824.000,00 13.717.756.000,00 12.332.239.000,00 11.057.413.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.489.134.000,00 15.394.599.000,00 15.934.337.000,00 13.914.026.000,00 12.957.898.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 226.000,00 199.000,00 212.000,00 185.000,00 177.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 248.596.000,00 229.956.000,00 239.643.000,00 216.114.000,00 192.654.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.003.261.000,00 13.929.264.000,00 14.613.324.000,00 12.733.318.000,00 12.020.516.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 341.495.000,00 303.443.000,00 318.270.000,00 282.618.000,00 272.441.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.595.000,00 12.868.000,00 13.687.000,00 11.994.000,00 11.423.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 533.658.000,00 608.078.000,00 412.232.000,00 369.747.000,00 195.712.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 29.802.073.000,00 28.343.423.000,00 29.652.093.000,00 26.246.265.000,00 24.015.311.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.950.476.000,00 2.814.545.000,00 3.956.942.000,00 3.703.138.000,00 3.295.990.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 477.151.000,00 48.544.000,00 1.255.698.000,00 1.811.057.000,00 1.459.729.000,00
- Banka Kredileri 477.151.000,00 48.544.000,00 1.255.698.000,00 1.811.057.000,00 1.459.729.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 415.787.000,00 160.334.000,00 153.522.000,00 136.154.000,00 198.330.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.126.000,00 30.336.000,00 29.834.000,00 29.080.000,00 23.615.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.924.744.000,00 1.851.288.000,00 1.671.396.000,00 1.096.954.000,00 1.027.490.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 663.367.000,00 384.960.000,00 489.865.000,00 140.371.000,00 203.156.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.261.377.000,00 1.466.328.000,00 1.181.531.000,00 956.583.000,00 824.334.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 86.553.000,00 67.192.000,00 110.808.000,00 104.783.000,00 71.650.000,00
Diğer Borçlar 72.672.000,00 35.000.000,00 63.977.000,00 61.806.000,00 42.685.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 72.672.000,00 35.000.000,00 63.977.000,00 61.806.000,00 42.685.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 323.485.000,00 110.800.000,00 136.225.000,00 93.164.000,00 71.432.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 461.770.000,00 356.834.000,00 394.819.000,00 256.133.000,00 234.231.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 72.716.000,00 62.243.000,00 54.428.000,00 49.807.000,00 49.531.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 72.716.000,00 62.243.000,00 54.428.000,00 49.807.000,00 49.531.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 115.598.000,00 122.310.000,00 116.069.000,00 93.280.000,00 140.861.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.825.759.000,00 3.548.061.000,00 3.799.967.000,00 3.212.602.000,00 2.732.540.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 766.767.000,00 986.802.000,00 890.949.000,00 719.432.000,00 405.956.000,00
Banka Kredileri 558.587.000,00 785.769.000,00 696.798.000,00 531.605.000,00 215.597.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 208.180.000,00 201.033.000,00 194.151.000,00 187.827.000,00 190.359.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 412.397.000,00 403.156.000,00 421.807.000,00 410.942.000,00 336.620.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 412.397.000,00 403.156.000,00 421.807.000,00 410.942.000,00 336.620.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.646.595.000,00 2.158.103.000,00 2.487.211.000,00 2.082.228.000,00 1.989.964.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.776.235.000,00 6.362.606.000,00 7.756.909.000,00 6.915.740.000,00 6.028.530.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 22.025.838.000,00 21.980.817.000,00 21.895.184.000,00 19.330.525.000,00 17.986.781.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.025.838.000,00 21.980.817.000,00 21.895.184.000,00 19.330.525.000,00 17.986.781.000,00
Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.275.978.000,00 13.575.439.000,00 14.843.765.000,00 12.153.075.000,00 11.271.870.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.295.000,00 -54.295.000,00 -80.018.000,00 -80.018.000,00 -48.664.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.295.000,00 -54.295.000,00 -80.018.000,00 -80.018.000,00 -48.664.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 16.330.273.000,00 13.629.734.000,00 14.923.783.000,00 12.233.093.000,00 11.320.534.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.758.560.000,00 1.401.860.000,00 1.401.860.000,00 1.364.160.000,00 1.364.160.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.654.000,00 1.680.005.000,00 1.680.005.000,00 2.239.705.000,00 2.239.705.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00 210.882.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 29.802.073.000,00 28.343.423.000,00 29.652.093.000,00 26.246.265.000,00 24.015.311.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 2.091.000,00 6.042.000,00 6.919.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi