Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISDMR
Sektör Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri,
Adres Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 Payas / Hatay
Telefon 0326 758 40 40
Faks 0326 7583838
Web http://www.isdemir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş 2.751.325.633,16 94,87
Diğer 148.674.366,84 5,13
Toplam 2.900.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 87.500.000,00 50,00
Teknopark Hatay A.Ş. 60.650,00 5,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
16.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.507.242.000,00 5.562.625.000,00 16.924.093.000,00 11.551.629.000,00 7.226.745.000,00
Satışların Maliyeti (-) -9.226.165.000,00 -3.622.064.000,00 -13.716.418.000,00 -9.664.591.000,00 -6.064.377.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.281.077.000,00 1.940.561.000,00 3.207.675.000,00 1.887.038.000,00 1.162.368.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.281.077.000,00 1.940.561.000,00 3.207.675.000,00 1.887.038.000,00 1.162.368.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -94.180.000,00 -40.564.000,00 -187.814.000,00 -134.966.000,00 -90.303.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -73.632.000,00 -32.870.000,00 -114.911.000,00 -82.427.000,00 -52.480.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -236.000,00 -46.000,00 -241.000,00 -134.000,00 -66.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34.524.000,00 12.976.000,00 213.806.000,00 205.982.000,00 179.770.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -144.243.000,00 -42.449.000,00 -54.822.000,00 -23.964.000,00 -13.455.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.003.310.000,00 1.837.608.000,00 3.063.693.000,00 1.851.529.000,00 1.185.834.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 149.573.000,00 143.446.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.750.000,00 -1.423.000,00 -6.642.000,00 -2.290.000,00 -2.131.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.300.000,00 -4.223.000,00 7.685.000,00 3.104.000,00 8.777.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.000.260.000,00 1.831.962.000,00 3.214.309.000,00 1.995.789.000,00 1.192.480.000,00
Finansman gelirleri 316.305.000,00 127.662.000,00 587.158.000,00 225.610.000,00 100.002.000,00
Finansman Giderleri (-) -387.225.000,00 -265.570.000,00 -134.752.000,00 -93.266.000,00 -53.413.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.929.340.000,00 1.694.054.000,00 3.666.715.000,00 2.128.133.000,00 1.239.069.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.813.083.000,00 -637.572.000,00 -1.243.366.000,00 -1.058.743.000,00 -565.648.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.586.654.000,00 -461.759.000,00 -1.243.844.000,00 -888.391.000,00 -493.571.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -226.429.000,00 -175.813.000,00 478.000,00 -170.352.000,00 -72.077.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.116.257.000,00 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.116.257.000,00 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.116.257.000,00 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,07 0,36 0,84 0,37 0,23
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.721.199.000,00 12.312.939.000,00 12.948.824.000,00 13.717.756.000,00 12.332.239.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.841.342.000,00 651.014.000,00 38.603.000,00 46.004.000,00 56.032.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.375.077.000,00 1.322.016.000,00 1.281.204.000,00 1.082.707.000,00 1.251.503.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.767.258.000,00 724.982.000,00 992.977.000,00 775.588.000,00 816.498.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 607.819.000,00 597.034.000,00 288.227.000,00 307.119.000,00 435.005.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.360.867.000,00 4.577.607.000,00 6.914.878.000,00 7.924.105.000,00 6.863.857.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.322.947.000,00 4.541.017.000,00 6.879.919.000,00 7.889.481.000,00 6.719.193.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.920.000,00 36.590.000,00 34.959.000,00 34.624.000,00 144.664.000,00
Türev Araçlar 14.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.907.013.000,00 5.595.586.000,00 4.590.643.000,00 4.491.909.000,00 3.964.284.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 136.121.000,00 78.902.000,00 50.154.000,00 98.426.000,00 111.372.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 86.545.000,00 87.814.000,00 73.342.000,00 74.605.000,00 85.191.000,00
ARA TOPLAM 16.721.199.000,00 12.312.939.000,00 12.948.824.000,00 13.717.756.000,00 12.332.239.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 18.716.571.000,00 17.489.134.000,00 15.394.599.000,00 15.934.337.000,00 13.914.026.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 235.000,00 226.000,00 199.000,00 212.000,00 185.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 262.718.000,00 248.596.000,00 229.956.000,00 239.643.000,00 216.114.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.975.180.000,00 16.003.261.000,00 13.929.264.000,00 14.613.324.000,00 12.733.318.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 351.579.000,00 341.495.000,00 303.443.000,00 318.270.000,00 282.618.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 44.764.000,00 14.595.000,00 12.868.000,00 13.687.000,00 11.994.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 690.777.000,00 533.658.000,00 608.078.000,00 412.232.000,00 369.747.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 35.437.770.000,00 29.802.073.000,00 28.343.423.000,00 29.652.093.000,00 26.246.265.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.662.262.000,00 3.950.476.000,00 2.814.545.000,00 3.956.942.000,00 3.703.138.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 504.371.000,00 477.151.000,00 48.544.000,00 1.255.698.000,00 1.811.057.000,00
- Banka Kredileri 504.371.000,00 477.151.000,00 48.544.000,00 1.255.698.000,00 1.811.057.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 493.034.000,00 415.787.000,00 160.334.000,00 153.522.000,00 136.154.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.185.000,00 31.126.000,00 30.336.000,00 29.834.000,00 29.080.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.808.803.000,00 1.924.744.000,00 1.851.288.000,00 1.671.396.000,00 1.096.954.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 816.227.000,00 663.367.000,00 384.960.000,00 489.865.000,00 140.371.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.992.576.000,00 1.261.377.000,00 1.466.328.000,00 1.181.531.000,00 956.583.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 88.917.000,00 86.553.000,00 67.192.000,00 110.808.000,00 104.783.000,00
Diğer Borçlar 49.280.000,00 72.672.000,00 35.000.000,00 63.977.000,00 61.806.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.280.000,00 72.672.000,00 35.000.000,00 63.977.000,00 61.806.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 438.721.000,00 323.485.000,00 110.800.000,00 136.225.000,00 93.164.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.124.895.000,00 461.770.000,00 356.834.000,00 394.819.000,00 256.133.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 68.976.000,00 72.716.000,00 62.243.000,00 54.428.000,00 49.807.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.976.000,00 72.716.000,00 62.243.000,00 54.428.000,00 49.807.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 84.429.000,00 115.598.000,00 122.310.000,00 116.069.000,00 93.280.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.662.731.000,00 3.825.759.000,00 3.548.061.000,00 3.799.967.000,00 3.212.602.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.373.454.000,00 766.767.000,00 986.802.000,00 890.949.000,00 719.432.000,00
Banka Kredileri 1.158.578.000,00 558.587.000,00 785.769.000,00 696.798.000,00 531.605.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 214.876.000,00 208.180.000,00 201.033.000,00 194.151.000,00 187.827.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 488.082.000,00 412.397.000,00 403.156.000,00 421.807.000,00 410.942.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 488.082.000,00 412.397.000,00 403.156.000,00 421.807.000,00 410.942.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.801.195.000,00 2.646.595.000,00 2.158.103.000,00 2.487.211.000,00 2.082.228.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.324.993.000,00 7.776.235.000,00 6.362.606.000,00 7.756.909.000,00 6.915.740.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.112.777.000,00 22.025.838.000,00 21.980.817.000,00 21.895.184.000,00 19.330.525.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.112.777.000,00 22.025.838.000,00 21.980.817.000,00 21.895.184.000,00 19.330.525.000,00
Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.627.924.000,00 16.275.978.000,00 13.575.439.000,00 14.843.765.000,00 12.153.075.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -89.404.000,00 -54.295.000,00 -54.295.000,00 -80.018.000,00 -80.018.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -89.404.000,00 -54.295.000,00 -54.295.000,00 -80.018.000,00 -80.018.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 11.717.328.000,00 16.330.273.000,00 13.629.734.000,00 14.923.783.000,00 12.233.093.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 9.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.758.560.000,00 1.758.560.000,00 1.401.860.000,00 1.401.860.000,00 1.364.160.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.700.821.000,00 34.654.000,00 1.680.005.000,00 1.680.005.000,00 2.239.705.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.116.257.000,00 1.056.482.000,00 2.423.349.000,00 1.069.390.000,00 673.421.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 35.437.770.000,00 29.802.073.000,00 28.343.423.000,00 29.652.093.000,00 26.246.265.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 2.091.000,00 6.042.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi