Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 03124181043
Faks 03124253537
Web www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2.520.903,48 7,78
İŞBİR SÜNGER SANAYİİA.Ş. 3.088.941,48 9,54
TOPLAM 32.387.040,00 100,00
DİĞER 26.777.195,04 82,68
Toplam 64.774.080,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. 18.269.169,50 89,71
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 100.273.257,73 70,88
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 58,14
Tarih Açıklama Katsayı
01.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 51,00
03.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 781.845.280,00 0,00 1.092.082.649,00 0,00 454.898.995,00
Satışların Maliyeti (-) -576.885.022,00 0,00 -738.444.560,00 0,00 -342.200.823,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 204.960.258,00 0,00 353.638.089,00 0,00 112.698.172,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 204.960.258,00 0,00 353.638.089,00 0,00 112.698.172,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.074.702,00 0,00 -39.347.252,00 0,00 -25.581.027,00
Pazarlama Giderleri (-) -38.930.764,00 0,00 -70.107.445,00 0,00 -16.324.439,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.458.272,00 0,00 -2.200.167,00 0,00 -767.399,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 80.131.479,00 0,00 90.198.843,00 0,00 53.750.812,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.450.295,00 0,00 -52.231.646,00 0,00 -27.166.648,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 174.177.704,00 0,00 279.950.422,00 0,00 96.609.471,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.291.609,00 0,00 4.165.896,00 0,00 44.501,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 -4.925.437,00 0,00 -849.195,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 183.469.313,00 0,00 279.190.881,00 0,00 95.804.777,00
Finansman Gelirleri 45.877.255,00 0,00 111.183.047,00 0,00 16.535.020,00
Finansman Giderleri (-) -117.318.942,00 0,00 -211.709.453,00 0,00 -73.289.759,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 112.027.626,00 0,00 178.664.475,00 0,00 39.050.038,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -19.337.404,00 0,00 -38.378.687,00 0,00 2.441.393,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -29.278.611,00 0,00 -33.101.219,00 0,00 -4.189.567,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.941.207,00 0,00 -5.277.468,00 0,00 6.630.960,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 92.690.222,00 0,00 140.285.788,00 0,00 41.491.431,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 92.690.222,00 0,00 140.285.788,00 0,00 41.491.431,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.707.694,00 0,00 21.822.957,00 0,00 5.643.798,00
- Ana Ortaklık Payları 77.982.528,00 0,00 118.462.831,00 0,00 35.847.633,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -701.448,00 0,00 -1.350.182,00 0,00 35.837,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -893.262,00 0,00 -1.839.319,00 0,00 43.721,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 191.814,00 0,00 378.655,00 0,00 -7.884,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 110.482,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 191.814,00 0,00 378.655,00 0,00 -7.884,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.629.660,00 0,00 -3.546.737,00 0,00 -5.525.259,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -2.629.352,00 0,00 -3.546.737,00 0,00 -5.499.584,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -308,00 0,00 0,00 0,00 -25.675,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.331.108,00 0,00 -4.896.919,00 0,00 -5.489.422,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 89.359.114,00 0,00 135.388.869,00 0,00 36.002.009,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.260.482.286,00 0,00 926.278.371,00 0,00 737.309.281,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 291.566.944,00 0,00 218.626.064,00 0,00 203.585.724,00
Finansal Yatırımlar 83.668.864,00 0,00 77.427.843,00 0,00 56.104.679,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 83.668.864,00 0,00 77.427.843,00 0,00 56.104.679,00
Ticari Alacaklar 443.993.642,00 0,00 301.773.996,00 0,00 250.865.651,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 443.993.642,00 0,00 301.773.996,00 0,00 250.865.651,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.952.551,00 0,00 14.902.558,00 0,00 4.160.531,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.952.551,00 0,00 14.902.558,00 0,00 4.160.531,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 357.060.433,00 0,00 252.184.443,00 0,00 170.640.178,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 37.705.653,00 0,00 33.139.550,00 0,00 29.322.359,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.614,00 0,00 31.203,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 34.489.585,00 0,00 28.192.714,00 0,00 22.630.159,00
ARA TOPLAM 1.260.482.286,00 0,00 926.278.371,00 0,00 737.309.281,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 397.787.267,00 0,00 355.200.786,00 0,00 311.071.322,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.444.689,00 0,00 6.444.689,00 0,00 6.499.287,00
Maddi Duran Varlıklar 283.322.802,00 0,00 268.460.700,00 0,00 200.148.862,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.839.363,00 0,00 28.338.631,00 0,00 18.890.287,00
- Şerefiye 11.096.270,00 0,00 11.096.270,00 0,00 3.507.775,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.743.093,00 0,00 17.242.361,00 0,00 15.382.512,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 742.719,00 0,00 947.198,00 0,00 556.412,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.500.176,00 0,00 1.876.742,00 0,00 8.515.263,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.658.269.553,00 0,00 1.281.479.157,00 0,00 1.048.380.603,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 909.498.456,00 0,00 709.630.532,00 0,00 494.316.131,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.569.113,00 0,00 498.653.569,00 0,00 299.546.156,00
- Banka Kredileri 485.605.895,00 0,00 498.653.569,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 168.684.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 158.937.381,00 0,00 156.942.526,00 0,00 151.250.595,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 722.164,00 0,00 513.609,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 158.937.381,00 0,00 156.220.362,00 0,00 150.736.986,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.978.182,00 0,00 9.262.108,00 0,00 5.530.777,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 36.467.925,00 0,00 16.582.148,00 0,00 21.870.481,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.263.603,00 0,00 16.058.292,00 0,00 1.699.300,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.295.353,00 0,00 5.762.155,00 0,00 10.289.168,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.295.353,00 0,00 5.762.155,00 0,00 10.289.168,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.986.706,00 0,00 1.796.789,00 0,00 4.129.654,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.161.635,00 0,00 183.856.855,00 0,00 286.387.421,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 258.971.415,00 0,00 170.004.479,00 0,00 276.282.980,00
Banka Kredileri 171.740.344,00 0,00 170.004.479,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.231.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.109.584,00 0,00 10.282.838,00 0,00 9.079.387,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.109.584,00 0,00 10.282.838,00 0,00 9.079.387,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.078.136,00 0,00 3.567.038,00 0,00 951.716,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 73.338,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.182.660.091,00 0,00 893.487.387,00 0,00 780.703.552,00
Ö Z K A Y N A K L A R 475.609.462,00 0,00 387.991.770,00 0,00 267.677.051,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 402.141.139,00 0,00 327.276.372,00 0,00 223.175.673,00
Ödenmiş Sermaye 635.040,00 0,00 635.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.904.178,00 0,00 23.932.337,00 0,00 23.912.589,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00 0,00 -124.822,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.203.601,00 0,00 30.203.601,00 0,00 30.188.073,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.385.112,00 0,00 44.502.873,00 0,00 44.670.298,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.760.427,00 0,00 61.248.836,00 0,00 63.644.407,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.679.154,00 0,00 -5.190.745,00 0,00 -4.227.305,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -19.375.315,00 0,00 -16.745.963,00 0,00 -19.090.821,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.700.977,00 0,00 10.976.086,00 0,00 10.808.405,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 211.454.525,00 0,00 98.688.426,00 0,00 77.238.457,00
Net Dönem Karı/Zararı 77.982.528,00 0,00 118.462.831,00 0,00 35.847.633,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 73.468.323,00 0,00 60.715.398,00 0,00 44.501.378,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.658.269.553,00 0,00 1.281.479.157,00 0,00 1.048.380.603,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi