Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 0312 4181043
Faks 0312 4253537
Web http://www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 99.835.905,57 90,75
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 67,44
İŞBİR YATIRIM A.Ş. 14.544.141,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 843.856.256,00 0,00 415.650.493,00 0,00 769.577.296,00
Satışların Maliyeti (-) -645.395.355,00 0,00 -311.261.229,00 0,00 -592.487.721,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 198.460.901,00 0,00 104.389.264,00 0,00 177.089.575,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 198.460.901,00 0,00 104.389.264,00 0,00 177.089.575,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -34.906.716,00 0,00 -31.041.217,00 0,00 -24.389.141,00
Pazarlama Giderleri (-) -53.240.260,00 0,00 -9.763.099,00 0,00 -58.580.347,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -246.357,00 0,00 -185.217,00 0,00 -964.445,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 69.506.067,00 0,00 41.504.417,00 0,00 111.398.118,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -81.660.104,00 0,00 -47.800.197,00 0,00 -85.120.452,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 97.913.531,00 0,00 57.103.951,00 0,00 119.433.308,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.397.650,00 0,00 1.838.352,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.429.220,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -2.227.910,00 0,00 -1.753.426,00 0,00 -3.506.851,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 99.083.271,00 0,00 57.188.877,00 0,00 108.497.237,00
Finansman Gelirleri 37.093.761,00 0,00 29.230.086,00 0,00 99.154.380,00
Finansman Giderleri (-) -87.891.560,00 0,00 -55.635.356,00 0,00 -188.356.386,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 48.285.472,00 0,00 30.783.607,00 0,00 19.295.231,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.312.730,00 0,00 9.036.147,00 0,00 -4.187.529,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.723.979,00 0,00 -2.870.182,00 0,00 -6.883.867,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.588.751,00 0,00 11.906.329,00 0,00 2.696.338,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.972.742,00 0,00 39.819.754,00 0,00 15.107.702,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.972.742,00 0,00 39.819.754,00 0,00 15.107.702,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 35.269.679,00 0,00 7.567.789,00 0,00 -290.790,00
- Ana Ortaklık Payları 4.703.063,00 0,00 32.251.965,00 0,00 15.398.492,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 35.837,00 0,00 -807.317,00 0,00 -64.073,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 43.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -7.884,00 0,00 621.527,00 0,00 -64.073,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.884,00 0,00 509.448,00 0,00 -64.073,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.368.217,00 0,00 111.340,00 0,00 -4.304.240,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -2.298.542,00 0,00 0,00 0,00 -4.077.578,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -69.675,00 0,00 111.340,00 0,00 -226.662,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.332.380,00 0,00 -695.977,00 0,00 -4.368.313,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 37.640.362,00 0,00 39.123.777,00 0,00 10.739.389,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 -1.316.765,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 552.775.601,00 0,00 505.225.769,00 0,00 462.711.597,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 103.084.105,00 0,00 40.971.554,00 0,00 33.167.299,00
Finansal Yatırımlar 48.137.602,00 0,00 45.422.727,00 0,00 16.017.440,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 48.137.602,00 0,00 45.422.727,00 0,00 16.017.440,00
Ticari Alacaklar 224.356.026,00 0,00 224.682.922,00 0,00 234.430.233,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 764.511,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.356.026,00 0,00 223.918.411,00 0,00 234.430.233,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.726.262,00 0,00 3.996.269,00 0,00 4.430.819,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.726.262,00 0,00 3.996.269,00 0,00 4.430.819,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 225.263,00
Stoklar 144.927.543,00 0,00 154.252.906,00 0,00 142.202.202,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.054.477,00 0,00 17.209.546,00 0,00 14.358.251,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 508.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.981.217,00 0,00 18.689.845,00 0,00 17.880.090,00
ARA TOPLAM 552.775.601,00 0,00 505.225.769,00 0,00 462.711.597,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 291.479.726,00 0,00 310.991.069,00 0,00 232.059.416,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.493.366,00 0,00 6.499.286,00 0,00 6.499.286,00
Maddi Duran Varlıklar 202.124.597,00 0,00 205.790.139,00 0,00 203.911.051,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 20.929,00 0,00 0,00 0,00 5.977,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.707.227,00 0,00 9.115.359,00 0,00 6.003.983,00
- Şerefiye 3.507.775,00 0,00 3.507.775,00 0,00 3.507.775,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.199.452,00 0,00 5.607.584,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 391.244,00 0,00 403.773,00 0,00 151.856,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.867.044,00 0,00 18.224.937,00 0,00 6.977.209,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 844.255.327,00 0,00 816.216.838,00 0,00 694.771.013,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 475.541.858,00 0,00 466.999.285,00 0,00 441.479.750,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 307.942.988,00 0,00 241.673.575,00 0,00 169.822.444,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 134.192.032,00 0,00 186.795.109,00 0,00 160.547.630,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 515.946,00 0,00 8.076.077,00 0,00 882.511,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 133.676.086,00 0,00 178.719.032,00 0,00 159.665.119,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.010.300,00 0,00 5.110.049,00 0,00 6.626.974,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.411.525,00 0,00 12.576.409,00 0,00 12.432.728,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 335.791,00 0,00 2.485.738,00 0,00 3.809.946,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.938.389,00 0,00 9.838.844,00 0,00 6.250.921,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.938.389,00 0,00 9.838.844,00 0,00 6.250.921,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.390.661,00 0,00 1.724.644,00 0,00 3.857.554,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.038.427,00 0,00 117.944.365,00 0,00 50.384.397,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 122.592.658,00 0,00 110.044.907,00 0,00 39.861.521,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.124.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.124.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.498.108,00 0,00 1.401.617,00 0,00 4.190.711,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.823.182,00 0,00 5.212,00 0,00 2.711,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 612.580.285,00 0,00 584.943.650,00 0,00 491.864.147,00
Ö Z K A Y N A K L A R 231.675.042,00 0,00 231.273.188,00 0,00 202.906.866,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 192.569.419,00 0,00 189.206.411,00 0,00 165.799.952,00
Ödenmiş Sermaye 635.040,00 0,00 635.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.912.589,00 0,00 23.912.589,00 0,00 24.074.822,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00 0,00 -124.822,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.188.073,00 0,00 30.188.073,00 0,00 31.457.996,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.911.677,00 0,00 64.230.524,00 0,00 65.526.598,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 63.821.258,00 0,00 64.230.524,00 0,00 65.526.598,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.050.454,00 0,00 -3.641.188,00 0,00 -4.173.825,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -14.049.827,00 0,00 -12.617.088,00 0,00 -12.449.970,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -12.843.750,00 0,00 -12.676.632,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.623.996,00 0,00 9.623.995,00 0,00 6.967.523,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.153.187,00 0,00 41.332.797,00 0,00 34.540.935,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.269.679,00 0,00 32.251.965,00 0,00 15.398.492,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.105.623,00 0,00 42.066.777,00 0,00 37.106.914,00
TOPLAM KAYNAKLAR 844.255.327,00 0,00 816.216.838,00 0,00 694.771.013,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 224.976.749,00 0,00 33.633.522,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 55.148.879,00 0,00 6.227.999,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 0,00 0,00 -226.662,00 0,00 -226.662,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 165.946.612,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi