Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,54
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,02
BIST-100'deki Ağırlığı 7,74
F/K Oranı -12,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,69
Dibe Uzaklık 12,02
Piyasa Değeri (USD) 20.583.926,57
Piyasa Değeri (TL) 108.655.344,00
Özsermaye (TL) 156.905.375,00
Sermaye (TL) 635.040,00
Net Kar (TL) -8.745.481,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 0312 4181043
Faks 0312 4253537
Web http://www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 99.835.905,57 90,75
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 67,44
İŞBİR YATIRIM A.Ş. 14.544.141,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 353.428.022,00 0,00 580.140.368,00 0,00 291.238.441,00
Satışların Maliyeti (-) -275.264.572,00 0,00 -448.056.587,00 0,00 -228.974.015,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 78.163.450,00 0,00 132.083.781,00 0,00 62.264.426,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 78.163.450,00 0,00 132.083.781,00 0,00 62.264.426,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.443.335,00 0,00 -19.534.399,00 0,00 -9.562.207,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.748.986,00 0,00 -47.283.773,00 0,00 -23.752.569,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -184.878,00 0,00 -701.511,00 0,00 -369.518,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.990.290,00 0,00 35.114.316,00 0,00 23.495.413,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.077.256,00 0,00 -42.956.317,00 0,00 -20.978.995,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36.699.285,00 0,00 56.722.097,00 0,00 31.096.550,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 985.675,00 0,00 1.842.787,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -311.912,00 0,00 0,00 0,00 -33.097,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 371.900,00 0,00 -449.342,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.744.948,00 0,00 58.115.542,00 0,00 31.063.453,00
Finansman Gelirleri 35.722.309,00 0,00 28.104.351,00 0,00 19.785.549,00
Finansman Giderleri (-) -71.522.248,00 0,00 -74.309.579,00 0,00 -29.473.446,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.945.009,00 0,00 11.910.314,00 0,00 21.375.556,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.421.691,00 0,00 -5.635.608,00 0,00 -5.427.744,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.319.197,00 0,00 -1.392.334,00 0,00 -2.821.536,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 897.506,00 0,00 -4.243.274,00 0,00 -2.606.208,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.476.682,00 0,00 6.274.706,00 0,00 15.947.812,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.476.682,00 0,00 6.274.706,00 0,00 15.947.812,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.100.827,00 0,00 -1.078.074,00 0,00 -774.594,00
- Ana Ortaklık Payları 624.145,00 0,00 7.352.780,00 0,00 16.722.406,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 390.490,00 0,00 19.675.415,00 0,00 159.480,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 20.040.861,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -365.446,00 0,00 199.350,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 488.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.870,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 390.490,00 0,00 0,00 0,00 -39.870,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.625.996,00 0,00 -718.533,00 0,00 457.575,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.625.996,00 0,00 -718.533,00 0,00 457.575,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.235.506,00 0,00 18.956.882,00 0,00 617.055,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.712.188,00 0,00 25.231.588,00 0,00 16.564.867,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 451.108.456,00 0,00 375.900.934,00 0,00 306.584.273,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.540.671,00 0,00 36.453.058,00 0,00 21.218.155,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 255.573.641,00 0,00 211.077.612,00 0,00 172.037.863,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 255.573.641,00 0,00 211.077.612,00 0,00 172.037.863,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.120.859,00 0,00 2.259.791,00 0,00 5.004.936,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.120.859,00 0,00 2.259.791,00 0,00 5.004.936,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 119.392.657,00 0,00 102.090.568,00 0,00 84.331.030,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.138.304,00 0,00 9.382.720,00 0,00 9.703.794,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.342.324,00 0,00 14.637.185,00 0,00 14.288.495,00
ARA TOPLAM 451.108.456,00 0,00 375.900.934,00 0,00 306.584.273,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 246.733.883,00 0,00 234.450.125,00 0,00 224.654.977,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.659.395,00 0,00 1.974.319,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.983.471,00 0,00 7.002.409,00 0,00 1.838.850,00
Maddi Duran Varlıklar 217.343.656,00 0,00 217.130.498,00 0,00 212.982.425,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.786.066,00 0,00 980.741,00 0,00 3.006.159,00
- Şerefiye 4.373.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.412.160,00 0,00 893.051,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 700.549,00 0,00 154.546,00 0,00 2.688.488,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.478.819,00 0,00 4.957.953,00 0,00 4.139.055,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 697.842.339,00 0,00 610.351.059,00 0,00 531.239.250,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 441.515.075,00 0,00 357.598.396,00 0,00 274.899.779,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 243.502.616,00 0,00 182.353.122,00 0,00 122.222.806,00
- Banka Kredileri 179.443.756,00 0,00 103.889.158,00 0,00 95.453.662,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 164.258.720,00 0,00 113.064.172,00 0,00 129.683.338,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 844.105,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.258.720,00 0,00 113.064.172,00 0,00 128.839.233,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.781.120,00 0,00 3.268.336,00 0,00 3.460.916,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.261.713,00 0,00 16.602.844,00 0,00 7.338.192,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.862.693,00 0,00 1.165.659,00 0,00 2.787.013,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.556.668,00 0,00 5.547.864,00 0,00 6.882.813,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.291.545,00 0,00 1.110.710,00 0,00 2.417.517,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.899.728,00 0,00 57.612.938,00 0,00 75.351.721,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.929.275,00 0,00 45.357.658,00 0,00 69.186.069,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 6.623.193,00 0,00 5.780.521,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 6.623.193,00 0,00 5.780.521,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 5.455.521,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 153.221,00 0,00 176.566,00 0,00 385.131,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 505.414.803,00 0,00 415.211.334,00 0,00 350.251.500,00
Ö Z K A Y N A K L A R 192.427.536,00 0,00 195.139.725,00 0,00 180.987.750,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 156.905.375,00 0,00 157.548.533,00 0,00 155.174.602,00
Ödenmiş Sermaye 635.040,00 0,00 635.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.928.270,00 0,00 23.928.270,00 0,00 23.287.819,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00 0,00 -124.822,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 31.431.034,00 0,00 31.431.034,00 0,00 32.006.999,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.518.393,00 0,00 55.785.696,00 0,00 52.156.231,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 64.601.873,00 0,00 64.315.625,00 0,00 56.021.750,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.862.560,00 0,00 -4.148.808,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -10.083.480,00 0,00 -8.529.929,00 0,00 -3.865.519,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.812.185,00 0,00 6.812.185,00 0,00 6.893.285,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.081.130,00 0,00 39.081.130,00 0,00 23.597.644,00
Net Dönem Karı/Zararı 624.145,00 0,00 0,00 0,00 16.722.406,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 35.522.161,00 0,00 37.591.192,00 0,00 25.813.148,00
TOPLAM KAYNAKLAR 697.842.339,00 0,00 610.351.059,00 0,00 531.239.250,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 42.146.858,00 0,00 64.676.448,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 3.210.800,00 0,00 4.509.621,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi