Geri Dön

ISBIR | Isbir Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 03124181043
Faks 03124253537
Web www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2.520.903,48 7,78
İŞBİR SÜNGER SANAYİİA.Ş. 3.088.941,48 9,54
TOPLAM 32.387.040,00 100,00
DİĞER 26.777.195,04 82,68
Toplam 64.774.080,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. 18.269.169,50 89,71
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 107.223.243,73 75,79
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 58,14
Tarih Açıklama Katsayı
14.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 51,00
03.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.639.822.638,00 0,00 1.926.673.186,00 0,00 781.845.280,00
Satışların Maliyeti (-) -1.226.432.923,00 0,00 -1.407.755.148,00 0,00 -576.885.022,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 413.389.715,00 0,00 518.918.038,00 0,00 204.960.258,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 413.389.715,00 0,00 518.918.038,00 0,00 204.960.258,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -41.987.929,00 0,00 -77.089.014,00 0,00 -33.074.702,00
Pazarlama Giderleri (-) -76.966.290,00 0,00 -99.358.599,00 0,00 -38.930.764,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -461.799,00 0,00 -2.270.515,00 0,00 -2.458.272,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 153.604.277,00 0,00 352.277.613,00 0,00 80.131.479,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -96.633.262,00 0,00 -165.037.993,00 0,00 -36.450.295,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 350.944.712,00 0,00 527.439.530,00 0,00 174.177.704,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 607.086,00 0,00 3.950.941,00 0,00 9.291.609,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 351.554.878,00 0,00 531.390.471,00 0,00 183.469.313,00
Finansman Gelirleri 192.776.970,00 0,00 175.728.476,00 0,00 45.877.255,00
Finansman Giderleri (-) -238.413.351,00 0,00 -436.969.428,00 0,00 -117.318.942,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 305.918.497,00 0,00 270.149.519,00 0,00 112.027.626,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -59.419.769,00 0,00 -62.122.848,00 0,00 -19.337.404,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -58.388.322,00 0,00 -61.039.404,00 0,00 -29.278.611,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.031.447,00 0,00 -1.083.444,00 0,00 9.941.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 246.498.728,00 0,00 208.026.671,00 0,00 92.690.222,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 246.498.728,00 0,00 208.026.671,00 0,00 92.690.222,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 58.225.353,00 0,00 53.796.954,00 0,00 14.707.694,00
- Ana Ortaklık Payları 188.273.375,00 0,00 154.229.717,00 0,00 77.982.528,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.081.231,00 0,00 217.324.892,00 0,00 -701.448,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 243.312.045,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.399.695,00 0,00 -2.069.936,00 0,00 -893.262,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 318.464,00 0,00 413.988,00 0,00 191.814,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 318.464,00 0,00 -23.917.217,00 0,00 191.814,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -5.548.828,00 0,00 1.529.058,00 0,00 -2.629.660,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -5.548.828,00 0,00 1.529.058,00 0,00 -2.629.352,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -308,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.630.059,00 0,00 218.853.950,00 0,00 -3.331.108,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 239.868.669,00 0,00 426.880.621,00 0,00 89.359.114,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.202.321.343,00 0,00 1.744.889.867,00 0,00 1.260.482.286,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 475.283.856,00 0,00 537.476.462,00 0,00 291.566.944,00
Finansal Yatırımlar 37.266.810,00 0,00 23.512.875,00 0,00 83.668.864,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 37.266.810,00 0,00 23.512.875,00 0,00 83.668.864,00
Ticari Alacaklar 757.617.655,00 0,00 589.861.307,00 0,00 443.993.642,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 757.617.655,00 0,00 589.861.307,00 0,00 443.993.642,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 23.335.817,00 0,00 8.750.290,00 0,00 11.952.551,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.335.817,00 0,00 8.750.290,00 0,00 11.952.551,00
Türev Araçlar 9.309.514,00 0,00 16.615.784,00 0,00 0,00
Stoklar 776.566.734,00 0,00 467.519.246,00 0,00 357.060.433,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.838.767,00 0,00 58.100.942,00 0,00 37.705.653,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 281.959,00 0,00 48.949,00 0,00 44.614,00
Diğer Dönen Varlıklar 83.820.231,00 0,00 43.004.012,00 0,00 34.489.585,00
ARA TOPLAM 2.202.321.343,00 0,00 1.744.889.867,00 0,00 1.260.482.286,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 720.698.119,00 0,00 667.234.509,00 0,00 397.787.267,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.578.031,00 0,00 6.578.031,00 0,00 6.444.689,00
Maddi Duran Varlıklar 607.232.104,00 0,00 553.030.193,00 0,00 283.322.802,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 37.531,00 0,00 35.815,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.759.621,00 0,00 36.076.841,00 0,00 35.839.363,00
- Şerefiye 11.096.270,00 0,00 11.096.270,00 0,00 11.096.270,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.663.351,00 0,00 24.980.571,00 0,00 24.743.093,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.176,00
Diğer Duran Varlıklar 2.158.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.923.019.462,00 0,00 2.412.124.376,00 0,00 1.658.269.553,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.200.099.498,00 0,00 1.082.208.528,00 0,00 909.498.456,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 962.417.340,00 0,00 731.130.580,00 0,00 499.569.113,00
- Banka Kredileri 932.015.765,00 0,00 700.426.176,00 0,00 485.605.895,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 168.684.929,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 172.355.334,00 0,00 250.979.083,00 0,00 158.937.381,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 172.355.334,00 0,00 250.979.083,00 0,00 158.937.381,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.671.520,00 0,00 18.996.716,00 0,00 6.978.182,00
Diğer Borçlar 3.977.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.977.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.334.016,00 0,00 39.173.909,00 0,00 36.467.925,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.844.386,00 0,00 21.846.668,00 0,00 20.263.603,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.928.702,00 0,00 8.355.347,00 0,00 6.295.353,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.928.702,00 0,00 8.355.347,00 0,00 6.295.353,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.570.535,00 0,00 11.726.225,00 0,00 1.986.706,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 420.057.647,00 0,00 283.529.939,00 0,00 273.161.635,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 376.237.552,00 0,00 241.831.790,00 0,00 258.971.415,00
Banka Kredileri 314.842.632,00 0,00 184.184.100,00 0,00 171.740.344,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 61.394.920,00 0,00 57.647.690,00 0,00 87.231.071,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.325.160,00 0,00 14.916.197,00 0,00 12.109.584,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.325.160,00 0,00 14.916.197,00 0,00 12.109.584,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.483.935,00 0,00 26.770.952,00 0,00 2.078.136,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 2.500,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.620.157.145,00 0,00 1.365.738.467,00 0,00 1.182.660.091,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.302.862.317,00 0,00 1.046.385.909,00 0,00 475.609.462,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.013.080.078,00 0,00 816.534.579,00 0,00 402.141.139,00
Ödenmiş Sermaye 32.387.040,00 0,00 32.387.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.382.829,00 0,00 23.423.997,00 0,00 23.904.178,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.383.562,00 0,00 -1.383.562,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 152.715.933,00 0,00 154.885.996,00 0,00 30.203.601,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 205.518.713,00 0,00 212.542.149,00 0,00 41.385.112,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 222.767.598,00 0,00 225.680.191,00 0,00 60.760.427,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.785.022,00 0,00 -5.997.575,00 0,00 -5.679.154,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -17.248.885,00 0,00 -13.138.042,00 0,00 -19.375.315,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.425.019,00 0,00 15.156.776,00 0,00 16.700.977,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 382.760.731,00 0,00 225.292.466,00 0,00 211.454.525,00
Net Dönem Karı/Zararı 188.273.375,00 0,00 154.229.717,00 0,00 77.982.528,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 289.782.239,00 0,00 229.851.330,00 0,00 73.468.323,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.923.019.462,00 0,00 2.412.124.376,00 0,00 1.658.269.553,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 12.610.000,00 0,00 742.719,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi