Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 0312 4181043
Faks 0312 4253537
Web http://www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 99.835.905,57 90,75
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 67,44
İŞBİR YATIRIM A.Ş. 14.544.141,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 454.898.995,00 0,00 843.856.256,00 0,00 415.650.493,00
Satışların Maliyeti (-) -342.200.823,00 0,00 -645.395.355,00 0,00 -311.261.229,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 112.698.172,00 0,00 198.460.901,00 0,00 104.389.264,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 112.698.172,00 0,00 198.460.901,00 0,00 104.389.264,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.581.027,00 0,00 -34.906.716,00 0,00 -31.041.217,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.324.439,00 0,00 -53.240.260,00 0,00 -9.763.099,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -767.399,00 0,00 -246.357,00 0,00 -185.217,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 53.750.812,00 0,00 69.506.067,00 0,00 41.504.417,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.166.648,00 0,00 -81.660.104,00 0,00 -47.800.197,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 96.609.471,00 0,00 97.913.531,00 0,00 57.103.951,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 44.501,00 0,00 3.397.650,00 0,00 1.838.352,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -849.195,00 0,00 -2.227.910,00 0,00 -1.753.426,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 95.804.777,00 0,00 99.083.271,00 0,00 57.188.877,00
Finansman Gelirleri 16.535.020,00 0,00 37.093.761,00 0,00 29.230.086,00
Finansman Giderleri (-) -73.289.759,00 0,00 -87.891.560,00 0,00 -55.635.356,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.050.038,00 0,00 48.285.472,00 0,00 30.783.607,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.441.393,00 0,00 -8.312.730,00 0,00 9.036.147,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.189.567,00 0,00 -6.723.979,00 0,00 -2.870.182,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.630.960,00 0,00 -1.588.751,00 0,00 11.906.329,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 41.491.431,00 0,00 39.972.742,00 0,00 39.819.754,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 41.491.431,00 0,00 39.972.742,00 0,00 39.819.754,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.643.798,00 0,00 35.269.679,00 0,00 7.567.789,00
- Ana Ortaklık Payları 35.847.633,00 0,00 4.703.063,00 0,00 32.251.965,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 35.837,00 0,00 35.837,00 0,00 -807.317,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 43.721,00 0,00 43.721,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -7.884,00 0,00 -7.884,00 0,00 621.527,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.884,00 0,00 -7.884,00 0,00 509.448,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -5.525.259,00 0,00 -2.368.217,00 0,00 111.340,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -5.499.584,00 0,00 -2.298.542,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -25.675,00 0,00 -69.675,00 0,00 111.340,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.489.422,00 0,00 -2.332.380,00 0,00 -695.977,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 36.002.009,00 0,00 37.640.362,00 0,00 39.123.777,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.316.765,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 737.309.281,00 0,00 552.775.601,00 0,00 505.225.769,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 203.585.724,00 0,00 103.084.105,00 0,00 40.971.554,00
Finansal Yatırımlar 56.104.679,00 0,00 48.137.602,00 0,00 45.422.727,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 56.104.679,00 0,00 48.137.602,00 0,00 45.422.727,00
Ticari Alacaklar 250.865.651,00 0,00 224.356.026,00 0,00 224.682.922,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 764.511,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 250.865.651,00 0,00 224.356.026,00 0,00 223.918.411,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.160.531,00 0,00 2.726.262,00 0,00 3.996.269,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.160.531,00 0,00 2.726.262,00 0,00 3.996.269,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 170.640.178,00 0,00 144.927.543,00 0,00 154.252.906,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.322.359,00 0,00 14.054.477,00 0,00 17.209.546,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 508.369,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.630.159,00 0,00 14.981.217,00 0,00 18.689.845,00
ARA TOPLAM 737.309.281,00 0,00 552.775.601,00 0,00 505.225.769,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 311.071.322,00 0,00 291.479.726,00 0,00 310.991.069,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.499.287,00 0,00 6.493.366,00 0,00 6.499.286,00
Maddi Duran Varlıklar 200.148.862,00 0,00 202.124.597,00 0,00 205.790.139,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.890.287,00 0,00 14.707.227,00 0,00 9.115.359,00
- Şerefiye 3.507.775,00 0,00 3.507.775,00 0,00 3.507.775,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.382.512,00 0,00 11.199.452,00 0,00 5.607.584,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 556.412,00 0,00 391.244,00 0,00 403.773,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.515.263,00 0,00 6.867.044,00 0,00 18.224.937,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.048.380.603,00 0,00 844.255.327,00 0,00 816.216.838,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 494.316.131,00 0,00 475.541.858,00 0,00 466.999.285,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 299.546.156,00 0,00 307.942.988,00 0,00 241.673.575,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 151.250.595,00 0,00 134.192.032,00 0,00 186.795.109,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 513.609,00 0,00 515.946,00 0,00 8.076.077,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.736.986,00 0,00 133.676.086,00 0,00 178.719.032,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.530.777,00 0,00 5.010.300,00 0,00 5.110.049,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.870.481,00 0,00 15.411.525,00 0,00 12.576.409,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.699.300,00 0,00 335.791,00 0,00 2.485.738,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.289.168,00 0,00 9.938.389,00 0,00 9.838.844,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.289.168,00 0,00 9.938.389,00 0,00 9.838.844,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.129.654,00 0,00 2.390.661,00 0,00 1.724.644,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 286.387.421,00 0,00 137.038.427,00 0,00 117.944.365,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 276.282.980,00 0,00 122.592.658,00 0,00 110.044.907,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.079.387,00 0,00 8.124.479,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.079.387,00 0,00 8.124.479,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 951.716,00 0,00 3.498.108,00 0,00 1.401.617,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 73.338,00 0,00 2.823.182,00 0,00 5.212,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 780.703.552,00 0,00 612.580.285,00 0,00 584.943.650,00
Ö Z K A Y N A K L A R 267.677.051,00 0,00 231.675.042,00 0,00 231.273.188,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 223.175.673,00 0,00 192.569.419,00 0,00 189.206.411,00
Ödenmiş Sermaye 635.040,00 0,00 635.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.912.589,00 0,00 23.912.589,00 0,00 23.912.589,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00 0,00 -124.822,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.188.073,00 0,00 30.188.073,00 0,00 30.188.073,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.670.298,00 0,00 49.911.677,00 0,00 64.230.524,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 63.644.407,00 0,00 63.821.258,00 0,00 64.230.524,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.227.305,00 0,00 -4.050.454,00 0,00 -3.641.188,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -19.090.821,00 0,00 -14.049.827,00 0,00 -12.617.088,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.843.750,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.808.405,00 0,00 9.623.996,00 0,00 9.623.995,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 77.238.457,00 0,00 43.153.187,00 0,00 41.332.797,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.847.633,00 0,00 35.269.679,00 0,00 32.251.965,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.501.378,00 0,00 39.105.623,00 0,00 42.066.777,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.048.380.603,00 0,00 844.255.327,00 0,00 816.216.838,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 20.929,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 224.976.749,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 55.148.879,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -226.662,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi