Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 0312 4181043
Faks 0312 4253537
Web http://www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 99.835.905,57 90,75
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 67,44
İŞBİR YATIRIM A.Ş. 14.544.141,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 415.650.493,00 0,00 769.577.296,00 0,00 353.428.022,00
Satışların Maliyeti (-) -311.261.229,00 0,00 -592.487.721,00 0,00 -275.264.572,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 104.389.264,00 0,00 177.089.575,00 0,00 78.163.450,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 104.389.264,00 0,00 177.089.575,00 0,00 78.163.450,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.041.217,00 0,00 -24.389.141,00 0,00 -7.443.335,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.763.099,00 0,00 -58.580.347,00 0,00 -26.748.986,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -185.217,00 0,00 -964.445,00 0,00 -184.878,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.504.417,00 0,00 111.398.118,00 0,00 17.990.290,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -47.800.197,00 0,00 -85.120.452,00 0,00 -25.077.256,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 57.103.951,00 0,00 119.433.308,00 0,00 36.699.285,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.838.352,00 0,00 0,00 0,00 985.675,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -7.429.220,00 0,00 -311.912,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.753.426,00 0,00 -3.506.851,00 0,00 371.900,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 57.188.877,00 0,00 108.497.237,00 0,00 37.744.948,00
Finansman Gelirleri 29.230.086,00 0,00 99.154.380,00 0,00 35.722.309,00
Finansman Giderleri (-) -55.635.356,00 0,00 -188.356.386,00 0,00 -71.522.248,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 30.783.607,00 0,00 19.295.231,00 0,00 1.945.009,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 9.036.147,00 0,00 -4.187.529,00 0,00 -3.421.691,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.870.182,00 0,00 -6.883.867,00 0,00 -4.319.197,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.906.329,00 0,00 2.696.338,00 0,00 897.506,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.819.754,00 0,00 15.107.702,00 0,00 -1.476.682,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.819.754,00 0,00 15.107.702,00 0,00 -1.476.682,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.567.789,00 0,00 -290.790,00 0,00 -2.100.827,00
- Ana Ortaklık Payları 32.251.965,00 0,00 15.398.492,00 0,00 624.145,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -807.317,00 0,00 -64.073,00 0,00 390.490,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları -1.316.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 621.527,00 0,00 -64.073,00 0,00 488.112,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 509.448,00 0,00 -64.073,00 0,00 390.490,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 111.340,00 0,00 -4.304.240,00 0,00 -1.625.996,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 -4.077.578,00 0,00 -1.625.996,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 111.340,00 0,00 -226.662,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -695.977,00 0,00 -4.368.313,00 0,00 -1.235.506,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.123.777,00 0,00 10.739.389,00 0,00 -2.712.188,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 505.225.769,00 0,00 462.711.597,00 0,00 451.108.456,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.971.554,00 0,00 33.167.299,00 0,00 41.540.671,00
Finansal Yatırımlar 45.422.727,00 0,00 16.017.440,00 0,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 45.422.727,00 0,00 16.017.440,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 224.682.922,00 0,00 234.430.233,00 0,00 255.573.641,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 764.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 223.918.411,00 0,00 234.430.233,00 0,00 255.573.641,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.996.269,00 0,00 4.430.819,00 0,00 2.120.859,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.996.269,00 0,00 4.430.819,00 0,00 2.120.859,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 225.263,00 0,00 0,00
Stoklar 154.252.906,00 0,00 142.202.202,00 0,00 119.392.657,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.209.546,00 0,00 14.358.251,00 0,00 15.138.304,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.689.845,00 0,00 17.880.090,00 0,00 17.342.324,00
ARA TOPLAM 505.225.769,00 0,00 462.711.597,00 0,00 451.108.456,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 310.991.069,00 0,00 232.059.416,00 0,00 246.733.883,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.395,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.499.286,00 0,00 6.499.286,00 0,00 6.983.471,00
Maddi Duran Varlıklar 205.790.139,00 0,00 203.911.051,00 0,00 217.343.656,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.115.359,00 0,00 6.003.983,00 0,00 6.786.066,00
- Şerefiye 3.507.775,00 0,00 3.507.775,00 0,00 4.373.906,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.607.584,00 0,00 0,00 0,00 2.412.160,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 403.773,00 0,00 151.856,00 0,00 700.549,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.224.937,00 0,00 6.977.209,00 0,00 5.478.819,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 816.216.838,00 0,00 694.771.013,00 0,00 697.842.339,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 466.999.285,00 0,00 441.479.750,00 0,00 441.515.075,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 241.673.575,00 0,00 169.822.444,00 0,00 243.502.616,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 224.976.749,00 0,00 33.633.522,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 186.795.109,00 0,00 160.547.630,00 0,00 164.258.720,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.076.077,00 0,00 882.511,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.719.032,00 0,00 159.665.119,00 0,00 164.258.720,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.110.049,00 0,00 6.626.974,00 0,00 3.781.120,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.576.409,00 0,00 12.432.728,00 0,00 20.261.713,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.485.738,00 0,00 3.809.946,00 0,00 2.862.693,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.838.844,00 0,00 6.250.921,00 0,00 4.556.668,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.838.844,00 0,00 6.250.921,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.724.644,00 0,00 3.857.554,00 0,00 2.291.545,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.944.365,00 0,00 50.384.397,00 0,00 63.899.728,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 110.044.907,00 0,00 39.861.521,00 0,00 51.929.275,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 55.148.879,00 0,00 6.227.999,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.401.617,00 0,00 4.190.711,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.212,00 0,00 2.711,00 0,00 153.221,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 584.943.650,00 0,00 491.864.147,00 0,00 505.414.803,00
Ö Z K A Y N A K L A R 231.273.188,00 0,00 202.906.866,00 0,00 192.427.536,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.206.411,00 0,00 165.799.952,00 0,00 156.905.375,00
Ödenmiş Sermaye 635.040,00 0,00 635.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.912.589,00 0,00 24.074.822,00 0,00 23.928.270,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00 0,00 -124.822,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.188.073,00 0,00 31.457.996,00 0,00 31.431.034,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 64.230.524,00 0,00 65.526.598,00 0,00 54.518.393,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 64.230.524,00 0,00 65.526.598,00 0,00 64.601.873,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.641.188,00 0,00 -4.173.825,00 0,00 -3.862.560,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.843.750,00 0,00 -12.676.632,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -12.617.088,00 0,00 -12.449.970,00 0,00 -10.083.480,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -226.662,00 0,00 -226.662,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.623.995,00 0,00 6.967.523,00 0,00 6.812.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 41.332.797,00 0,00 34.540.935,00 0,00 39.081.130,00
Net Dönem Karı/Zararı 32.251.965,00 0,00 15.398.492,00 0,00 624.145,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 42.066.777,00 0,00 37.106.914,00 0,00 35.522.161,00
TOPLAM KAYNAKLAR 816.216.838,00 0,00 694.771.013,00 0,00 697.842.339,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 5.977,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 165.946.612,00 0,00 179.443.756,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi