Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ISBIR
Sektör
Adres Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA
Telefon 0312 4181043
Faks 0312 4253537
Web http://www.isbir.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. 29.493,75 58,98
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. 99.835.905,57 90,75
İŞBİR SİGORTA A.Ş. 30.000,00 60,00
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. 53.953.286,00 67,44
İŞBİR YATIRIM A.Ş. 14.544.141,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.08.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.08.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.092.082.649,00 0,00 454.898.995,00 0,00 843.856.256,00
Satışların Maliyeti (-) -738.444.560,00 0,00 -342.200.823,00 0,00 -645.395.355,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 353.638.089,00 0,00 112.698.172,00 0,00 198.460.901,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 353.638.089,00 0,00 112.698.172,00 0,00 198.460.901,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -39.347.252,00 0,00 -25.581.027,00 0,00 -34.906.716,00
Pazarlama Giderleri (-) -70.107.445,00 0,00 -16.324.439,00 0,00 -53.240.260,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.200.167,00 0,00 -767.399,00 0,00 -246.357,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.198.843,00 0,00 53.750.812,00 0,00 69.506.067,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -52.231.646,00 0,00 -27.166.648,00 0,00 -81.660.104,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 279.950.422,00 0,00 96.609.471,00 0,00 97.913.531,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.165.896,00 0,00 44.501,00 0,00 3.397.650,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -4.925.437,00 0,00 -849.195,00 0,00 -2.227.910,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 279.190.881,00 0,00 95.804.777,00 0,00 99.083.271,00
Finansman Gelirleri 111.183.047,00 0,00 16.535.020,00 0,00 37.093.761,00
Finansman Giderleri (-) -211.709.453,00 0,00 -73.289.759,00 0,00 -87.891.560,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 178.664.475,00 0,00 39.050.038,00 0,00 48.285.472,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -38.378.687,00 0,00 2.441.393,00 0,00 -8.312.730,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -33.101.219,00 0,00 -4.189.567,00 0,00 -6.723.979,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -5.277.468,00 0,00 6.630.960,00 0,00 -1.588.751,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 140.285.788,00 0,00 41.491.431,00 0,00 39.972.742,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 140.285.788,00 0,00 41.491.431,00 0,00 39.972.742,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 21.822.957,00 0,00 5.643.798,00 0,00 35.269.679,00
- Ana Ortaklık Payları 118.462.831,00 0,00 35.847.633,00 0,00 4.703.063,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.350.182,00 0,00 35.837,00 0,00 35.837,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.839.319,00 0,00 43.721,00 0,00 43.721,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 378.655,00 0,00 -7.884,00 0,00 -7.884,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 110.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 378.655,00 0,00 -7.884,00 0,00 -7.884,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.546.737,00 0,00 -5.525.259,00 0,00 -2.368.217,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.546.737,00 0,00 -5.499.584,00 0,00 -2.298.542,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 -25.675,00 0,00 -69.675,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.896.919,00 0,00 -5.489.422,00 0,00 -2.332.380,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 135.388.869,00 0,00 36.002.009,00 0,00 37.640.362,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 926.278.371,00 0,00 737.309.281,00 0,00 552.775.601,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 218.626.064,00 0,00 203.585.724,00 0,00 103.084.105,00
Finansal Yatırımlar 77.427.843,00 0,00 56.104.679,00 0,00 48.137.602,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 77.427.843,00 0,00 56.104.679,00 0,00 48.137.602,00
Ticari Alacaklar 301.773.996,00 0,00 250.865.651,00 0,00 224.356.026,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 301.773.996,00 0,00 250.865.651,00 0,00 224.356.026,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.902.558,00 0,00 4.160.531,00 0,00 2.726.262,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.902.558,00 0,00 4.160.531,00 0,00 2.726.262,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 252.184.443,00 0,00 170.640.178,00 0,00 144.927.543,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.139.550,00 0,00 29.322.359,00 0,00 14.054.477,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.203,00 0,00 0,00 0,00 508.369,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.192.714,00 0,00 22.630.159,00 0,00 14.981.217,00
ARA TOPLAM 926.278.371,00 0,00 737.309.281,00 0,00 552.775.601,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 355.200.786,00 0,00 311.071.322,00 0,00 291.479.726,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.444.689,00 0,00 6.499.287,00 0,00 6.493.366,00
Maddi Duran Varlıklar 268.460.700,00 0,00 200.148.862,00 0,00 202.124.597,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.338.631,00 0,00 18.890.287,00 0,00 14.707.227,00
- Şerefiye 11.096.270,00 0,00 3.507.775,00 0,00 3.507.775,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.242.361,00 0,00 15.382.512,00 0,00 11.199.452,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 947.198,00 0,00 556.412,00 0,00 391.244,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.876.742,00 0,00 8.515.263,00 0,00 6.867.044,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.281.479.157,00 0,00 1.048.380.603,00 0,00 844.255.327,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 709.630.532,00 0,00 494.316.131,00 0,00 475.541.858,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 498.653.569,00 0,00 299.546.156,00 0,00 307.942.988,00
- Banka Kredileri 498.653.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 156.942.526,00 0,00 151.250.595,00 0,00 134.192.032,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 722.164,00 0,00 513.609,00 0,00 515.946,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 156.220.362,00 0,00 150.736.986,00 0,00 133.676.086,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.262.108,00 0,00 5.530.777,00 0,00 5.010.300,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.582.148,00 0,00 21.870.481,00 0,00 15.411.525,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.058.292,00 0,00 1.699.300,00 0,00 335.791,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.762.155,00 0,00 10.289.168,00 0,00 9.938.389,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.762.155,00 0,00 10.289.168,00 0,00 9.938.389,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.796.789,00 0,00 4.129.654,00 0,00 2.390.661,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 183.856.855,00 0,00 286.387.421,00 0,00 137.038.427,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 170.004.479,00 0,00 276.282.980,00 0,00 122.592.658,00
Banka Kredileri 170.004.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.282.838,00 0,00 9.079.387,00 0,00 8.124.479,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.282.838,00 0,00 9.079.387,00 0,00 8.124.479,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.567.038,00 0,00 951.716,00 0,00 3.498.108,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.500,00 0,00 73.338,00 0,00 2.823.182,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 893.487.387,00 0,00 780.703.552,00 0,00 612.580.285,00
Ö Z K A Y N A K L A R 387.991.770,00 0,00 267.677.051,00 0,00 231.675.042,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 327.276.372,00 0,00 223.175.673,00 0,00 192.569.419,00
Ödenmiş Sermaye 635.040,00 0,00 635.040,00 0,00 635.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.932.337,00 0,00 23.912.589,00 0,00 23.912.589,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00 0,00 -124.822,00 0,00 -124.822,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.203.601,00 0,00 30.188.073,00 0,00 30.188.073,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.502.873,00 0,00 44.670.298,00 0,00 49.911.677,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.248.836,00 0,00 63.644.407,00 0,00 63.821.258,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.190.745,00 0,00 -4.227.305,00 0,00 -4.050.454,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -16.745.963,00 0,00 -19.090.821,00 0,00 -14.049.827,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.976.086,00 0,00 10.808.405,00 0,00 9.623.996,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 98.688.426,00 0,00 77.238.457,00 0,00 43.153.187,00
Net Dönem Karı/Zararı 118.462.831,00 0,00 35.847.633,00 0,00 35.269.679,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.715.398,00 0,00 44.501.378,00 0,00 39.105.623,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.281.479.157,00 0,00 1.048.380.603,00 0,00 844.255.327,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 20.929,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi