Geri Dön

INTEM | Intema


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INTEM
Sektör Yapı malzemeleri ticareti ve iştirak yatırımları
Adres Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul
Telefon 0212 350 80 00
Faks 0212 350 84 45
Web www.intema.com.tr / www.eczacibasi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.715.931,62 39,69
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET 8.982.336,00 46,21
TOPLAM 19.440.000,00 100,00
DİĞER 2.741.732,38 14,10
Toplam 38.880.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. 2.875,00 0,25
Tarih Açıklama Katsayı
12.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,11
13.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
13.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 112.959.939,00 239.426.340,00 167.979.986,00 108.094.137,00 49.260.996,00
Satışların Maliyeti (-) -38.459.330,00 -104.336.038,00 -68.678.516,00 -44.720.172,00 -19.571.029,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.500.609,00 135.090.302,00 99.301.470,00 63.373.965,00 29.689.967,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.500.609,00 135.090.302,00 99.301.470,00 63.373.965,00 29.689.967,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.476.142,00 -32.023.759,00 -49.042.107,00 -13.536.423,00 -6.676.111,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.238.305,00 -73.133.129,00 -20.623.804,00 -31.780.786,00 -17.351.632,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.397.382,00 13.269.089,00 34.678.793,00 31.659.505,00 23.435.965,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -937.099,00 -5.750.517,00 -31.693.748,00 -28.968.439,00 -21.805.846,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40.246.445,00 37.451.986,00 32.620.604,00 20.747.822,00 7.292.343,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 41.516,00 546.033,00 801.677,00 349.803,00 188.694,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -54.895,00 -9.991,00 -9.992,00 -9.991,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.287.961,00 37.943.124,00 33.412.290,00 21.087.633,00 7.471.046,00
Finansman Giderleri (-) -1.260.994,00 -6.018.271,00 -4.624.809,00 -3.057.214,00 -1.624.051,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.026.967,00 31.924.853,00 28.787.481,00 18.030.419,00 5.846.995,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.774.934,00 -3.842.194,00 -4.666.387,00 -4.790.063,00 -1.190.007,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.292.932,00 -2.934.878,00 -2.783.592,00 -2.890.452,00 -1.829.765,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -482.002,00 -907.316,00 -1.882.795,00 -1.899.611,00 639.758,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.252.033,00 28.082.659,00 24.121.094,00 13.240.356,00 4.656.988,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 30.252.033,00 28.082.659,00 24.121.094,00 13.240.356,00 4.656.988,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 30.252.033,00 28.082.659,00 24.121.094,00 13.240.356,00 4.656.988,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,72 0,00 1,37 0,75 0,26
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 774.257.935,00 408.667.088,00 548.473.173,00 529.314.568,00 401.194.522,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.614.357,00 10.558.086,00 34.321.565,00 10.472.922,00 9.012.544,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 705.272.813,00 364.122.704,00 488.874.292,00 494.114.657,00 362.511.314,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.953.950,00 2.045.298,00 2.264.942,00 1.751.957,00 1.657.733,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 701.318.863,00 362.077.406,00 486.609.350,00 492.362.700,00 360.853.581,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 782.636,00 134.013,00 406.967,00 768.234,00 1.103.459,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 782.636,00 134.013,00 406.967,00 768.234,00 1.103.459,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 42.332.117,00 22.376.607,00 19.701.906,00 17.851.657,00 17.369.873,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.256.012,00 7.590.112,00 5.168.443,00 5.649.605,00 4.688.411,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.011.461,00 0,00 0,00 274.182,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 2.874.105,00 0,00 457.493,00 6.234.739,00
ARA TOPLAM 774.257.935,00 408.667.088,00 548.473.173,00 529.314.568,00 401.194.522,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 59.220.622,00 61.134.174,00 51.912.220,00 52.549.142,00 58.180.012,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.033.162,00 19.992.412,00 17.605.876,00 17.347.242,00 17.697.331,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.353.691,00 11.902.457,00 2.332.865,00 2.157.787,00 2.185.600,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.785.459,00 3.282.154,00 2.304.245,00 2.287.429,00 4.826.798,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 833.478.557,00 469.801.262,00 600.385.393,00 581.863.710,00 459.374.534,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 719.615.240,00 387.694.144,00 520.428.893,00 512.819.303,00 396.501.332,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.563.343,00 5.491.614,00 6.502.499,00 8.177.134,00 9.825.956,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 577.884.322,00 307.377.415,00 459.542.794,00 426.726.812,00 334.391.616,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 564.171.300,00 280.633.183,00 442.550.534,00 414.781.427,00 319.663.815,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.713.022,00 26.744.232,00 16.992.260,00 11.945.385,00 14.727.801,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.117.089,00 2.875.815,00 710.795,00 773.088,00 1.040.509,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 48.797.040,00 40.657.442,00 10.436.942,00 50.336.438,00 25.926.985,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.303.233,00 0,00 1.670.525,00 2.614.282,00 1.858.578,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 70.742.169,00 27.526.074,00 38.395.574,00 23.034.029,00 22.195.080,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.273.165,00 1.464.222,00 1.392.038,00 1.694.792,00 855.843,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.469.004,00 26.061.852,00 37.003.536,00 21.339.237,00 21.339.237,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.208.044,00 3.765.784,00 3.169.764,00 1.157.520,00 1.262.608,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.415.429,00 26.911.263,00 28.722.210,00 28.690.855,00 31.103.018,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.759.223,00 21.074.629,00 23.467.904,00 24.014.175,00 26.351.882,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.759.223,00 21.074.629,00 23.024.217,00 24.014.175,00 26.351.882,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.647.581,00 5.827.530,00 5.220.880,00 4.648.571,00 4.696.926,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 5.220.880,00 4.648.571,00 4.696.926,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 748.030.669,00 414.605.407,00 549.151.103,00 541.510.158,00 427.604.350,00
Ö Z K A Y N A K L A R 85.447.888,00 55.195.855,00 51.234.290,00 40.353.552,00 31.770.184,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 85.447.888,00 55.195.855,00 51.234.290,00 40.353.552,00 31.770.184,00
Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00 29.253.084,00 29.253.084,00 29.253.084,00 29.253.084,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00 1.977.778,00 1.977.778,00 1.977.778,00 1.977.778,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -39.627.507,00 -67.710.166,00 -67.710.166,00 -67.710.166,00 -67.710.166,00
Net Dönem Karı/Zararı 30.252.033,00 28.082.659,00 24.121.094,00 13.240.356,00 4.656.988,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 833.478.557,00 469.801.262,00 600.385.393,00 581.863.710,00 459.374.534,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 735.586,00 1.299.954,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi