Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,03
BIST-100'deki Ağırlığı 2,83
F/K Oranı 41,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 36,26
Dibe Uzaklık 48,46
Piyasa Değeri (USD) 149.365.856,37
Piyasa Değeri (TL) 1.074.060.000,00
Özsermaye (TL) 29.621.627,00
Sermaye (TL) 19.440.000,00
Net Kar (TL) 25.665.213,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INTEM
Sektör Yapı malzemeleri ticareti ve iştirak yatırımları
Adres Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul
Telefon 0212 3508000
Faks 0212 2844988
Web http://www.intema.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.715.931,62 39,69
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET 8.982.336,00 46,20
DİĞER 2.741.732,38 14,10
Toplam 19.440.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESİ ECZACIBAŞI SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. 2.875,00 2,50
İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6.187.500,00 5,48
Tarih Açıklama Katsayı
12.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,11
13.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
13.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 109.711.754,00 68.529.458,00 31.247.941,00 747.451.738,00 570.444.968,00
Satışların Maliyeti (-) -50.258.125,00 -31.150.048,00 -11.177.361,00 -669.863.435,00 -510.345.766,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.453.629,00 37.379.410,00 20.070.580,00 77.588.303,00 60.099.202,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.453.629,00 37.379.410,00 20.070.580,00 77.588.303,00 60.099.202,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.377.762,00 -10.670.034,00 -4.252.243,00 -34.269.585,00 -21.826.553,00
Pazarlama Giderleri (-) -39.640.199,00 -26.060.706,00 -14.459.384,00 -68.135.914,00 -49.625.387,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23.312.972,00 14.220.755,00 13.968.971,00 85.575.622,00 40.649.004,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.182.036,00 -4.846.692,00 -7.216.557,00 -47.293.396,00 -42.746.862,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.566.604,00 10.022.733,00 8.111.367,00 13.465.030,00 -13.450.596,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 50.001,00 24.359,00 24.359,00 111.406,00 70.978,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.592,00 -1.776,00 -1.776,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.604.013,00 10.045.316,00 8.133.950,00 13.576.436,00 -13.379.618,00
Finansman Giderleri (-) -7.620.205,00 -5.272.739,00 -2.722.789,00 -10.571.943,00 -8.380.618,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.983.808,00 4.772.577,00 5.411.161,00 3.004.493,00 -21.760.236,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.742.688,00 -1.401.855,00 -1.543.123,00 -3.294.006,00 1.046.630,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -688.431,00 -538.756,00 -495.620,00 -2.034.248,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.054.257,00 -863.099,00 -1.047.503,00 -1.259.758,00 1.046.630,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.241.120,00 3.370.722,00 3.868.038,00 -289.513,00 -20.713.606,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.241.120,00 3.370.722,00 3.868.038,00 -289.513,00 -20.713.606,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.241.120,00 3.370.722,00 3.868.038,00 -289.513,00 -20.713.606,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,30 0,19 0,24 -0,02 -1,66
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 374.546.806,00 375.160.858,00 345.695.625,00 329.966.703,00 401.201.924,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.535.276,00 17.525.861,00 6.597.965,00 12.212.336,00 5.103.873,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 330.913.975,00 333.644.133,00 313.459.979,00 294.642.992,00 371.820.760,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.980.430,00 2.126.753,00 2.313.205,00 2.618.007,00 2.172.758,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 327.933.545,00 331.517.380,00 311.146.774,00 292.024.985,00 369.648.002,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 535.888,00 1.253.941,00 1.637.348,00 112.728,00 591.070,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 535.888,00 1.253.941,00 1.637.348,00 112.728,00 591.070,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 16.295.113,00 16.288.870,00 15.790.403,00 13.864.352,00 15.420.552,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.279.309,00 1.352.693,00 2.222.269,00 2.109.337,00 3.644.791,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 483.047,00 483.047,00 296.089,00 361.021,00 453.575,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.385.077,00 785.264,00 285.448,00 662.466,00 558.591,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.602.168,00 4.310.096,00 5.702.213,00 6.362.492,00 4.062.287,00
ARA TOPLAM 374.546.806,00 375.160.858,00 345.695.625,00 329.966.703,00 401.201.924,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 67.823.148,00 73.791.506,00 80.672.501,00 81.039.245,00 91.720.616,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 20.412.513,00 21.634.577,00 22.713.619,00 23.770.540,00 25.009.715,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.635.727,00 2.971.175,00 3.254.976,00 3.688.898,00 3.357.070,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.027.596,00 2.218.754,00 2.034.349,00 3.081.853,00 5.388.241,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 442.369.954,00 448.952.364,00 426.368.126,00 411.005.948,00 492.922.540,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 378.534.278,00 386.941.248,00 359.114.836,00 349.141.376,00 440.533.990,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.346.383,00 22.571.715,00 19.681.780,00 19.514.196,00 15.868.537,00
- Banka Kredileri 5.937.597,00 8.782.224,00 7.986.159,00 5.162.843,00 3.403.049,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 323.847.972,00 337.641.890,00 306.365.026,00 294.327.037,00 385.056.147,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 311.878.179,00 321.432.196,00 290.004.750,00 262.842.682,00 355.369.679,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.969.793,00 16.209.694,00 16.360.276,00 31.484.355,00 29.686.468,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.005.436,00 844.473,00 930.100,00 2.331.655,00 940.054,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.853.272,00 11.423.209,00 13.087.384,00 15.449.027,00 14.987.818,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 688.429,00 538.756,00 495.620,00 2.034.248,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.740.306,00 12.313.845,00 15.519.244,00 12.932.830,00 22.376.807,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 731.328,00 828.648,00 703.821,00 1.101.728,00 1.134.646,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.008.978,00 11.485.197,00 14.815.423,00 11.831.102,00 21.242.161,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.052.480,00 1.607.360,00 3.035.682,00 2.552.383,00 1.304.627,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.214.049,00 34.259.887,00 39.004.745,00 37.484.065,00 48.432.136,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.716.445,00 29.716.445,00 34.345.585,00 31.780.092,00 42.760.236,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.794.441,00 28.178.778,00 31.962.540,00 28.815.762,00 37.883.009,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.428.745,00 4.456.385,00 4.553.905,00 5.580.520,00 5.529.922,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.428.745,00 4.456.385,00 4.553.905,00 5.580.520,00 5.529.922,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 412.748.327,00 421.201.135,00 398.119.581,00 386.625.441,00 488.966.126,00
Ö Z K A Y N A K L A R 29.621.627,00 27.751.229,00 28.248.545,00 24.380.507,00 3.956.414,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.621.627,00 27.751.229,00 28.248.545,00 24.380.507,00 3.956.414,00
Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00 29.253.084,00 29.253.084,00 29.253.084,00 29.253.084,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.977.778,00 1.977.778,00 1.977.778,00 1.977.778,00 1.977.778,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -70.442.855,00 -70.442.855,00 -70.442.855,00 -70.153.342,00 -70.153.342,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.241.120,00 3.370.722,00 3.868.038,00 -289.513,00 -20.713.606,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 442.369.954,00 448.952.364,00 426.368.126,00 411.005.948,00 492.922.540,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.357.070,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi