Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INTEM
Sektör Yapı malzemeleri ticareti ve iştirak yatırımları
Adres Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul
Telefon 0212 3508000
Faks 0212 2844988
Web http://www.intema.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.715.931,62 39,69
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET 8.982.336,00 46,20
DİĞER 2.741.732,38 14,10
Toplam 19.440.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESİ ECZACIBAŞI SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. 2.875,00 2,50
İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6.187.500,00 5,48
Tarih Açıklama Katsayı
12.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,11
13.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
13.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 371.191.871,00 166.632.400,00 825.291.983,00 642.420.139,00 438.718.982,00
Satışların Maliyeti (-) -330.973.829,00 -148.966.942,00 -746.002.715,00 -582.439.219,00 -399.472.349,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 40.218.042,00 17.665.458,00 79.289.268,00 59.980.920,00 39.246.633,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 40.218.042,00 17.665.458,00 79.289.268,00 59.980.920,00 39.246.633,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.673.474,00 -6.338.906,00 -36.472.632,00 -24.154.465,00 -18.354.406,00
Pazarlama Giderleri (-) -34.377.018,00 -17.758.543,00 -77.435.282,00 -54.093.804,00 -35.152.551,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.850.612,00 11.244.929,00 48.749.903,00 39.714.840,00 22.786.988,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.567.759,00 -9.590.799,00 -46.699.408,00 -36.751.914,00 -20.501.488,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -9.549.597,00 -4.777.861,00 -32.568.151,00 -15.304.423,00 -11.974.824,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.347,00 22.724,00 21.878,00 6.551,00 6.551,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -9.527.250,00 -4.755.137,00 -32.546.273,00 -15.297.872,00 -11.968.273,00
Finansman Giderleri (-) -6.084.239,00 -3.107.612,00 -4.707.079,00 -4.676.879,00 -3.875.230,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -15.611.489,00 -7.862.749,00 -37.253.352,00 -19.746.199,00 -15.642.513,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 875.029,00 -38.668,00 -609.372,00 -531.221,00 -745.722,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 875.029,00 -38.668,00 -609.372,00 -531.221,00 -745.722,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -14.736.460,00 -7.901.417,00 -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -14.736.460,00 -7.901.417,00 -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -14.736.460,00 -7.901.417,00 -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,07 0,00 0,00 -4,17 -3,37
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 228.552,00 200.990,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 402.758.882,00 370.750.712,00 376.531.936,00 428.706.838,00 452.455.861,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.070.165,00 13.249.496,00 5.971.393,00 1.907.632,00 54.197.941,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 373.682.117,00 332.907.449,00 344.635.386,00 392.837.416,00 364.254.039,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.644.231,00 2.721.305,00 2.705.629,00 3.090.081,00 2.682.159,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 370.037.886,00 330.186.144,00 341.929.757,00 389.747.335,00 361.571.880,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.012.735,00 1.481.564,00 81.893,00 501.011,00 834.896,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.012.735,00 1.481.564,00 81.893,00 501.011,00 834.896,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.431.993,00 15.044.661,00 14.096.527,00 15.890.382,00 17.118.920,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.534.009,00 2.470.277,00 5.436.279,00 12.846.340,00 13.605.754,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 743.960,00 0,00 603.678,00 295.918,00 142.596,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 548.314,00 522.284,00 355.375,00 175.628,00 108.371,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.479.549,00 5.074.981,00 5.955.083,00 4.548.429,00 2.335.940,00
ARA TOPLAM 402.758.882,00 370.750.712,00 376.531.936,00 428.706.838,00 452.455.861,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 98.327.479,00 104.349.406,00 43.067.353,00 35.911.932,00 38.662.586,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 25.223.623,00 87.418.185,00 27.091.338,00 25.291.121,00 26.361.616,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.801.398,00 4.326.693,00 4.832.170,00 5.024.972,00 5.737.439,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.801.398,00 4.326.693,00 4.832.170,00 5.024.972,00 5.737.439,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 92.367,00 103.232,00 323.400,00 93.593,00 7.528,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.216.640,00 4.302.943,00 4.341.611,00 4.419.762,00 4.205.261,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 501.086.361,00 475.100.118,00 419.599.289,00 464.618.770,00 491.118.447,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 439.452.191,00 408.706.888,00 432.137.551,00 459.437.627,00 482.039.513,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.367.573,00 27.128.597,00 4.709.345,00 1.008.309,00 52.142.295,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 386.212.426,00 356.253.444,00 398.211.203,00 424.446.862,00 378.484.311,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 349.865.218,00 319.689.378,00 338.739.027,00 355.927.848,00 334.453.815,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.347.208,00 36.564.066,00 59.472.176,00 68.519.014,00 44.030.496,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.953.302,00 2.269.219,00 1.910.479,00 1.598.809,00 1.617.822,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.754.299,00 8.933.112,00 9.219.856,00 18.620.586,00 25.180.937,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.430.076,00 12.287.085,00 15.650.643,00 11.491.962,00 23.110.997,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.661.516,00 1.299.799,00 1.184.461,00 1.046.841,00 1.312.014,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.768.560,00 10.987.286,00 14.466.182,00 10.445.121,00 21.798.983,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.734.515,00 1.835.431,00 2.436.025,00 2.271.099,00 1.503.151,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.838.826,00 47.762.843,00 4.763.018,00 4.897.119,00 4.905.725,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.696.440,00 42.599.013,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.633.212,00 36.449.155,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.964.319,00 4.949.674,00 4.512.774,00 4.541.864,00 4.419.670,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.964.319,00 4.949.674,00 4.512.774,00 4.541.864,00 4.419.670,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 489.291.017,00 456.469.731,00 436.900.569,00 464.334.746,00 486.945.238,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.795.344,00 18.630.387,00 -17.301.280,00 284.024,00 4.173.209,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.795.344,00 18.630.387,00 -17.301.280,00 284.024,00 4.173.209,00
Ödenmiş Sermaye 19.440.000,00 19.440.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.253.084,00 29.253.084,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.994,00 115.994,00 115.994,00 115.994,00 115.994,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -68.291.558,00 -68.291.558,00 -30.428.834,00 -30.428.834,00 -30.428.834,00
Net Dönem Karı/Zararı -14.736.460,00 -7.901.417,00 -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 501.086.361,00 475.100.118,00 419.599.289,00 464.618.770,00 491.118.447,00
- Banka Kredileri 0,00 9.722.097,00 4.709.345,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 27.661,00 155.888,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi