Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,97
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,07
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı -3,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. -7,83
Dibe Uzaklık 48,49
Piyasa Değeri (USD) 22.971.788,96
Piyasa Değeri (TL) 135.496.800,00
Özsermaye (TL) -17.301.280,00
Sermaye (TL) 19.440.000,00
Net Kar (TL) -37.862.724,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INTEM
Sektör Yapı malzemeleri ticareti ve iştirak yatırımları
Adres Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul
Telefon 0212 3508000
Faks 0212 2844988
Web http://www.intema.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.715.931,62 39,69
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET 8.982.336,00 46,20
DİĞER 2.741.732,38 14,10
Toplam 19.440.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESİ ECZACIBAŞI SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. 2.875,00 2,50
İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6.187.500,00 5,48
Tarih Açıklama Katsayı
12.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,11
13.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
13.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 825.291.983,00 642.420.139,00 438.718.982,00 219.010.271,00 824.609.667,00
Satışların Maliyeti (-) -746.002.715,00 -582.439.219,00 -399.472.349,00 -201.010.302,00 -751.770.800,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 79.289.268,00 59.980.920,00 39.246.633,00 17.999.969,00 72.838.867,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 79.289.268,00 59.980.920,00 39.246.633,00 17.999.969,00 72.838.867,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -36.472.632,00 -24.154.465,00 -18.354.406,00 -8.701.109,00 -26.106.005,00
Pazarlama Giderleri (-) -77.435.282,00 -54.093.804,00 -35.152.551,00 -17.141.917,00 -72.419.919,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 48.749.903,00 39.714.840,00 22.786.988,00 11.673.366,00 31.820.223,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -46.699.408,00 -36.751.914,00 -20.501.488,00 -9.771.486,00 -31.089.011,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -32.568.151,00 -15.304.423,00 -11.974.824,00 -5.941.177,00 -24.955.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.878,00 6.551,00 6.551,00 39.798,00 3.266.061,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -32.546.273,00 -15.297.872,00 -11.968.273,00 -5.901.379,00 -21.689.784,00
Finansman Giderleri (-) -4.707.079,00 -4.676.879,00 -3.875.230,00 -1.706.019,00 -3.828.262,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -37.253.352,00 -19.746.199,00 -15.642.513,00 -7.607.398,00 -25.518.046,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -609.372,00 -531.221,00 -745.722,00 341.875,00 552.596,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -609.372,00 -531.221,00 -745.722,00 341.875,00 552.596,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00 -7.265.523,00 -24.965.450,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00 -7.265.523,00 -24.965.450,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00 -7.265.523,00 -24.965.450,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -4,17 -3,37 -1,50 -5,14
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 228.552,00 200.990,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 376.531.936,00 428.706.838,00 452.455.861,00 350.307.920,00 311.542.907,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.971.393,00 1.907.632,00 54.197.941,00 557.329,00 1.751.736,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 344.635.386,00 392.837.416,00 364.254.039,00 317.360.281,00 277.807.938,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.705.629,00 3.090.081,00 2.682.159,00 2.309.721,00 3.113.828,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 341.929.757,00 389.747.335,00 361.571.880,00 315.050.560,00 274.694.110,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 81.893,00 501.011,00 834.896,00 1.161.710,00 89.707,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.893,00 501.011,00 834.896,00 1.161.710,00 89.707,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.096.527,00 15.890.382,00 17.118.920,00 15.189.528,00 13.586.584,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.436.279,00 12.846.340,00 13.605.754,00 12.374.212,00 13.328.282,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 603.678,00 295.918,00 142.596,00 175.572,00 1.117.375,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 355.375,00 175.628,00 108.371,00 93.976,00 90.406,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.955.083,00 4.548.429,00 2.335.940,00 3.570.884,00 4.888.254,00
ARA TOPLAM 376.531.936,00 428.706.838,00 452.455.861,00 350.307.920,00 311.542.907,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 43.067.353,00 35.911.932,00 38.662.586,00 105.521.204,00 104.601.205,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.091.338,00 25.291.121,00 26.361.616,00 25.911.588,00 27.080.195,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.832.170,00 5.024.972,00 5.737.439,00 6.322.426,00 6.942.434,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 4.832.170,00 5.024.972,00 5.737.439,00 6.322.426,00 6.942.434,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 323.400,00 93.593,00 7.528,00 239.780,00 331.202,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.341.611,00 4.419.762,00 4.205.261,00 2.466.791,00 2.124.916,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 419.599.289,00 464.618.770,00 491.118.447,00 455.829.124,00 416.144.112,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 432.137.551,00 459.437.627,00 482.039.513,00 448.541.987,00 401.559.195,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.709.345,00 1.008.309,00 52.142.295,00 47.519.764,00 40.762.195,00
- Banka Kredileri 4.709.345,00 0,00 0,00 0,00 40.762.195,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 398.211.203,00 424.446.862,00 378.484.311,00 362.045.809,00 316.384.789,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 338.739.027,00 355.927.848,00 334.453.815,00 324.735.088,00 269.240.192,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.472.176,00 68.519.014,00 44.030.496,00 37.310.721,00 47.144.597,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.910.479,00 1.598.809,00 1.617.822,00 1.832.332,00 2.142.268,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 35.480,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 35.480,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.219.856,00 18.620.586,00 25.180.937,00 24.346.920,00 23.792.548,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.650.643,00 11.491.962,00 23.110.997,00 11.324.868,00 16.329.065,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.184.461,00 1.046.841,00 1.312.014,00 914.748,00 1.064.309,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.466.182,00 10.445.121,00 21.798.983,00 10.410.120,00 15.264.756,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.436.025,00 2.271.099,00 1.503.151,00 1.472.294,00 2.112.850,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.763.018,00 4.897.119,00 4.905.725,00 4.590.502,00 4.622.759,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.512.774,00 4.541.864,00 4.419.670,00 3.970.096,00 3.871.555,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.512.774,00 4.541.864,00 4.419.670,00 3.970.096,00 3.871.555,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 436.900.569,00 464.334.746,00 486.945.238,00 453.132.489,00 406.181.954,00
Ö Z K A Y N A K L A R -17.301.280,00 284.024,00 4.173.209,00 2.696.635,00 9.962.158,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -17.301.280,00 284.024,00 4.173.209,00 2.696.635,00 9.962.158,00
Ödenmiş Sermaye 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00 47.440.914,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00 -1.426.630,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 53.695.260,00 53.695.260,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 53.695.260,00 53.695.260,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.994,00 115.994,00 115.994,00 115.994,00 115.994,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -30.428.834,00 -30.428.834,00 -30.428.834,00 -94.723.380,00 -69.757.930,00
Net Dönem Karı/Zararı -37.862.724,00 -20.277.420,00 -16.388.235,00 -7.265.523,00 -24.965.450,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 419.599.289,00 464.618.770,00 491.118.447,00 455.829.124,00 416.144.112,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 27.661,00 155.888,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 64.709.864,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi