Geri Dön

INGRM | Ingram Bilisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,30
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.489.576.548,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) -12.543.802,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INGRM
Sektör Her türlü elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, teçhizat, yedek parçalarının alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü faaliyetleri
Adres Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2b Blok No : 3k İç Kapı No : 21 Sarıyer / İstanbul
Telefon (0212) 467 38 00
Faks (0212) 493 00 82
Web www.armada.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
APTEC HOLDİNGS LİMİTED 21.980.144,52 91,58
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
DİĞER 2.019.855,48 8,42
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.663.809.688,00 16.193.774.935,00 10.961.983.723,00 6.462.302.915,00 3.508.465.474,00
Satışların Maliyeti (-) -4.365.310.911,00 -15.364.163.632,00 -10.403.934.225,00 -6.138.127.458,00 -3.343.360.903,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 298.498.777,00 829.611.303,00 558.049.498,00 324.175.457,00 165.104.571,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 298.498.777,00 829.611.303,00 558.049.498,00 324.175.457,00 165.104.571,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -71.710.630,00 -212.177.402,00 -117.765.565,00 -70.553.398,00 -32.383.768,00
Pazarlama Giderleri (-) -62.912.614,00 -186.725.606,00 -118.329.864,00 -68.633.132,00 -33.353.098,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 70.343.025,00 464.385.202,00 264.373.869,00 202.995.429,00 106.696.330,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.325.407,00 -587.611.520,00 -191.380.063,00 -156.115.323,00 -86.599.657,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 185.893.151,00 307.481.977,00 394.947.875,00 231.869.033,00 119.464.378,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 185.893.151,00 307.481.977,00 394.947.875,00 231.869.033,00 119.464.378,00
Finansman Gelirleri 58.570.343,00 107.434.392,00 164.703.592,00 53.213.332,00 6.874.299,00
Finansman Giderleri (-) -120.918.342,00 -308.408.351,00 -352.562.758,00 -186.368.955,00 -56.320.327,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 123.545.152,00 106.508.018,00 207.088.709,00 98.713.410,00 70.018.350,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -59.993.028,00 -129.536.616,00 -135.396.256,00 -53.019.394,00 -21.717.289,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.571.637,00 -181.065.833,00 -148.433.597,00 -42.623.258,00 -43.533.849,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -45.421.391,00 51.529.217,00 13.037.341,00 -10.396.136,00 21.816.560,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 63.552.124,00 -23.028.598,00 71.692.453,00 45.694.016,00 48.301.061,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 63.552.124,00 -23.028.598,00 71.692.453,00 45.694.016,00 48.301.061,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.482.744,00 4.599.756,00 7.507.429,00 12.297.430,00 4.316.233,00
- Ana Ortaklık Payları 59.069.380,00 -27.628.354,00 64.185.024,00 33.396.586,00 43.984.828,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 -0,01 0,00 0,00 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 486.712,00 -2.304.222,00 -1.817.510,00 -1.817.510,00 -1.817.510,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 486.712,00 -2.880.277,00 -2.271.888,00 -2.271.888,00 -2.271.888,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 576.055,00 454.378,00 454.378,00 454.378,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 124.400.315,00 516.935.444,00 427.571.911,00 344.493.816,00 23.740.473,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 124.400.315,00 516.935.444,00 427.571.911,00 344.493.816,00 23.740.473,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 124.887.027,00 514.631.222,00 425.754.401,00 342.676.306,00 21.922.963,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 188.439.151,00 491.602.624,00 497.446.854,00 388.370.322,00 70.224.024,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.251.801.322,00 7.807.502.909,00 7.084.881.289,00 7.223.189.592,00 6.568.907.423,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 228.668.487,00 382.802.812,00 249.129.932,00 712.233.023,00 722.960.864,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.154.801.994,00 6.428.926.431,00 5.746.851.541,00 5.193.726.378,00 5.040.928.624,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.187.030,00 2.521.821,00 444.335,00 419.119,00 6.012.278,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.153.614.964,00 6.426.404.610,00 5.746.407.206,00 5.193.307.259,00 5.034.916.346,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.190.065,00 214.492,00 1.689.538,00 812.448,00 1.118.562,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.190.065,00 214.492,00 1.689.538,00 812.448,00 1.118.562,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 4.929.168,00 19.265.920,00 380.816,00
Stoklar 849.083.320,00 981.666.802,00 984.335.158,00 1.221.537.541,00 766.989.267,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 10.910.683,00 10.928.138,00 2.639.043,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.057.456,00 13.892.372,00 87.035.269,00 64.686.144,00 33.890.247,00
ARA TOPLAM 8.251.801.322,00 7.807.502.909,00 7.084.881.289,00 7.223.189.592,00 6.568.907.423,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 325.508.468,00 349.943.804,00 255.271.425,00 191.616.296,00 114.114.010,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 97.967.274,00 90.395.320,00 62.760.075,00 50.097.857,00 40.409.777,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 97.967.274,00 90.395.320,00 62.760.075,00 50.097.857,00 40.409.777,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.365.579,00 45.430.149,00 43.620.637,00 34.277.088,00 17.879.761,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.365.579,00 45.430.149,00 43.620.637,00 34.277.088,00 17.879.761,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.883.951,00 65.089.249,00 17.206.269,00 0,00 20.407.296,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.577.309.790,00 8.157.446.713,00 7.340.152.714,00 7.414.805.888,00 6.683.021.433,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.243.901.793,00 6.077.873.152,00 5.318.819.562,00 5.535.896.031,00 5.303.792.826,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 675.694.639,00 211.734.143,00 202.355.946,00 63.862.172,00 367.305.462,00
- Banka Kredileri 648.189.584,00 186.793.842,00 179.786.510,00 48.799.893,00 360.170.184,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.234.557.509,00 1.122.275.132,00 1.032.727.600,00 1.233.771.170,00 1.010.902.363,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.279.637.147,00 4.450.659.312,00 3.869.359.008,00 4.194.787.796,00 3.744.853.199,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.721.097,00 56.371.944,00 28.572.332,00 52.147.565,00 45.837.510,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.237.916.050,00 4.394.287.368,00 3.840.786.676,00 4.142.640.231,00 3.699.015.689,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.925.690,00 35.661.285,00 115.556.726,00 0,00 77.629.464,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 40.698.790,00 34.954.284,00 16.432.103,00 21.261.384,00 15.792.505,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.698.790,00 34.954.284,00 16.432.103,00 21.261.384,00 15.792.505,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.038.488,00 221.956.154,00 82.388.179,00 22.213.509,00 87.309.833,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 802.959.356,00 737.564.071,00 673.479.434,00 640.132.667,00 330.408.288,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 795.528.300,00 731.631.690,00 668.235.920,00 621.125.875,00 325.086.515,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.431.056,00 5.932.381,00 5.243.514,00 6.498.329,00 5.321.773,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.431.056,00 5.932.381,00 5.243.514,00 6.498.329,00 5.321.773,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 12.508.463,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.046.861.149,00 6.815.437.223,00 5.992.298.996,00 6.176.028.698,00 5.634.201.114,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.530.448.641,00 1.342.009.490,00 1.347.853.718,00 1.238.777.190,00 1.048.820.319,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.489.576.548,00 1.307.250.911,00 1.311.423.276,00 1.198.511.863,00 1.021.769.011,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -31.517.998,00 -31.517.998,00 -31.517.998,00 -31.517.998,00 -31.517.998,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.459.043.992,00 1.335.787.735,00 1.248.146.722,00 1.166.023.745,00 850.503.223,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00 -495.736,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00 -495.736,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.459.053.016,00 1.336.283.471,00 1.248.155.746,00 1.166.032.769,00 850.512.247,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.609.528,00 6.609.528,00 6.609.528,00 6.609.528,00 6.609.528,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -27.628.354,00 0,00 0,00 0,00 128.189.430,00
Net Dönem Karı/Zararı 59.069.380,00 -27.628.354,00 64.185.024,00 33.396.588,00 43.984.828,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.872.093,00 34.758.579,00 36.430.442,00 40.265.327,00 27.051.308,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.577.309.790,00 8.157.446.713,00 7.340.152.714,00 7.414.805.888,00 6.683.021.433,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi