Geri Dön

INFO | Info Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INFO
Sektör SERMAYE PİYASASINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETLERİ
Adres KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:14 KAT:8-9 MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 212 700 35 01
Faks 212 324 84 26
Web www.infoyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 41.430.000,00 30,00
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13.876.754,00 10,05
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 13.300.000,00 9,63
SİBEL GÖKALP 1.905.448,77 1,38
TOPLAM 138.100.000,00 100,00
DİĞER 67.587.797,23 48,94
Toplam 276.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
24.11.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,54
11.06.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
16.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.11.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.736.501.296,00 13.166.386.336,00 9.216.418.875,00 6.982.557.800,00 4.435.206.821,00
Satışların Maliyeti (-) -3.612.859.210,00 -12.813.381.945,00 -8.994.961.709,00 -6.832.883.819,00 -4.352.847.463,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.642.086,00 353.004.391,00 221.457.166,00 149.673.981,00 82.359.358,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 123.642.086,00 353.004.391,00 221.457.166,00 149.673.981,00 82.359.358,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -36.908.064,00 -122.018.920,00 -80.345.742,00 -58.618.193,00 -23.534.095,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.943.475,00 -35.955.584,00 -22.449.635,00 -10.511.498,00 -5.680.255,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.555.212,00 41.151.963,00 13.233.395,00 8.873.827,00 4.714.862,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.735.119,00 -45.354.455,00 -11.551.560,00 -8.169.842,00 -4.421.823,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.610.640,00 190.827.395,00 120.343.624,00 81.248.275,00 53.438.047,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 567.921,00 158.076,00 125.347,00 79.067,00 79.067,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -45.145,00 -45.145,00 -45.145,00 -45.145,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 67.178.561,00 190.940.326,00 120.423.826,00 81.282.197,00 53.471.969,00
Finansman gelirleri 38.047.102,00 19.381.581,00 9.950.533,00 7.901.175,00 5.273.745,00
Finansman Giderleri (-) -21.677.260,00 -63.989.590,00 -41.773.957,00 -28.435.207,00 -11.615.835,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 83.548.403,00 146.332.317,00 88.600.402,00 60.748.165,00 47.129.879,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.876.920,00 -36.801.947,00 -22.050.398,00 -15.406.723,00 -9.093.858,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.497.734,00 -35.847.970,00 -21.764.996,00 -15.472.715,00 -9.133.192,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.620.814,00 -953.977,00 -285.402,00 65.992,00 39.334,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 74.671.483,00 109.530.370,00 66.550.004,00 45.341.442,00 38.036.021,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 74.671.483,00 109.530.370,00 66.550.004,00 45.341.442,00 38.036.021,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 74.671.483,00 109.530.370,00 66.550.004,00 45.341.442,00 38.036.021,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.055.260.148,00 1.677.361.155,00 1.457.758.694,00 1.247.917.370,00 1.461.649.600,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 488.784.528,00 435.276.937,00 400.130.646,00 398.428.209,00 598.112.687,00
Finansal Yatırımlar 179.151.982,00 149.024.640,00 26.100.679,00 10.681.032,00 9.557.543,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 179.151.982,00 149.024.640,00 26.100.679,00 10.681.032,00 9.557.543,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 179.151.982,00 149.024.640,00 26.100.679,00 10.681.032,00 9.557.543,00
Ticari Alacaklar 1.278.898.378,00 1.042.544.889,00 965.082.529,00 800.816.770,00 809.380.667,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 182.018,00 63.820,00 72.933,00 63.212,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.278.716.360,00 1.042.481.069,00 965.009.596,00 800.753.558,00 809.380.667,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 99.320.659,00 48.252.704,00 64.670.273,00 31.253.784,00 36.274.328,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 99.320.659,00 48.252.704,00 64.670.273,00 31.253.784,00 36.274.328,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.966.825,00 1.188.265,00 1.023.835,00 903.548,00 1.128.674,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.561.875,00 0,00 0,00 0,00 1.298.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.575.901,00 1.073.720,00 750.732,00 5.834.027,00 5.897.701,00
ARA TOPLAM 2.055.260.148,00 1.677.361.155,00 1.457.758.694,00 1.247.917.370,00 1.461.649.600,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 47.647.533,00 36.301.964,00 29.147.088,00 24.989.845,00 19.930.723,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.774.980,00 25.147.789,00 20.978.884,00 16.954.453,00 10.653.777,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.601.943,00 1.740.666,00 1.879.395,00 1.419.589,00 1.508.656,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.601.943,00 1.740.666,00 1.879.395,00 1.419.589,00 1.508.656,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 321.155,00 232.034,00 114.704,00 144.432,00 172.731,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 402.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.102.907.681,00 1.713.663.119,00 1.486.905.782,00 1.272.907.215,00 1.481.580.323,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.753.369.515,00 1.447.302.000,00 1.264.419.815,00 1.071.758.042,00 1.287.434.138,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 570.678.258,00 375.279.293,00 331.478.803,00 289.904.402,00 211.196.908,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.724.766,00 1.139.559,00 1.328.256,00 1.505.155,00 1.557.561,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.724.766,00 1.139.559,00 1.328.256,00 1.505.155,00 1.557.561,00
Banka Kredileri 132.365.341,00 14.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.153.812.279,00 1.033.568.576,00 919.108.837,00 766.400.059,00 1.059.317.391,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.554.370,00 479.517,00 473.443,00 456.883,00 529.243,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.152.257.909,00 1.033.089.059,00 918.635.394,00 765.943.176,00 1.058.788.148,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.433.130,00 6.715.770,00 4.820.551,00 5.436.810,00 5.495.084,00
Diğer Borçlar 6.983.681,00 15.434.746,00 191.242,00 386.783,00 274.715,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.983.681,00 15.434.746,00 191.242,00 386.783,00 274.715,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.410.614,00 13.995.073,00 6.200.666,00 6.256.370,00 9.062.040,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.326.787,00 1.168.983,00 1.291.460,00 1.868.463,00 530.439,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.145.787,00 532.763,00 362.727,00 886.784,00 469.731,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 181.000,00 636.220,00 928.733,00 981.679,00 60.708,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.535.475,00 3.591.786,00 2.697.000,00 2.568.768,00 2.871.201,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.479.121,00 1.669.976,00 1.605.124,00 1.821.718,00 2.135.620,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.056.354,00 703.850,00 542.491,00 549.059,00 510.932,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.056.354,00 703.850,00 542.491,00 549.059,00 510.932,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.217.960,00 549.385,00 197.991,00 224.649,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.761.904.990,00 1.450.893.786,00 1.267.116.815,00 1.074.326.810,00 1.290.305.339,00
Ö Z K A Y N A K L A R 341.002.691,00 262.769.333,00 219.788.967,00 198.580.405,00 191.274.984,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 341.002.691,00 262.769.333,00 219.788.967,00 198.580.405,00 191.274.984,00
Ödenmiş Sermaye 138.100.000,00 138.100.000,00 138.100.000,00 138.100.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 368.761,00 368.761,00 368.761,00 368.761,00 368.761,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00 -80.173,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.870.531,00 9.770.531,00 9.770.531,00 9.770.531,00 7.361.021,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.647.089,00 4.654.844,00 4.654.844,00 4.654.844,00 45.164.354,00
Net Dönem Karı/Zararı 74.671.483,00 109.530.370,00 66.550.004,00 45.341.442,00 38.036.021,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.102.907.681,00 1.713.663.119,00 1.486.905.782,00 1.272.907.215,00 1.481.580.323,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi