Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INFO
Sektör SERMAYE PİYASASINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETLERİ
Adres KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:14 KAT8-9 MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 212 319 26 00
Faks 212 324 84 25
Web http://www.infoyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SİBEL GÖKALP 10.606.359,22 31,38
DİĞER 23.193.640,77 68,62
Toplam 33.799.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
VAHA TRADE LLC 950.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.06.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
16.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.11.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 29.376.741,00 88.236.558,00 46.274.226,00 25.786.042,00 17.305.102,00
Satışların Maliyeti (-) -6.411.143,00 -50.732.089,00 -23.997.919,00 -16.798.215,00 -13.204.976,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.965.598,00 37.504.469,00 22.276.307,00 8.987.827,00 4.100.126,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.965.598,00 37.504.469,00 22.276.307,00 8.987.827,00 4.100.126,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.853.272,00 -24.899.435,00 -15.387.754,00 -8.601.716,00 -3.096.459,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.522.247,00 -4.557.176,00 -2.562.066,00 -1.385.974,00 -628.485,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.418.312,00 9.013.825,00 6.987.393,00 4.898.649,00 2.698.722,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.914.291,00 -9.016.499,00 -7.206.557,00 -4.495.046,00 -2.259.502,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.094.100,00 8.045.184,00 4.107.323,00 -596.260,00 814.402,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.718,00 228.683,00 227.472,00 227.472,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.114.818,00 8.273.867,00 4.334.795,00 -368.788,00 814.402,00
Finansman gelirleri 3.808.995,00 1.952.463,00 1.554.373,00 993.144,00 539.513,00
Finansman Giderleri (-) -4.801.360,00 -3.969.764,00 -1.964.947,00 -734.162,00 -239.736,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.122.453,00 6.256.566,00 3.924.221,00 -109.806,00 1.114.179,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.861.779,00 -1.584.509,00 -963.945,00 -133.603,00 -228.058,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.900.650,00 -1.627.882,00 -1.087.429,00 -382.174,00 -375.913,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 38.871,00 43.373,00 123.484,00 248.571,00 147.855,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.260.674,00 4.672.057,00 2.960.276,00 -243.409,00 886.121,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.260.674,00 4.672.057,00 2.960.276,00 -243.409,00 886.121,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.260.674,00 4.672.057,00 2.960.276,00 -243.409,00 886.121,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,34 0,25 0,16 -0,01 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 314.468.247,00 241.556.177,00 148.668.100,00 115.128.880,00 54.553.530,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 165.775.812,00 92.260.894,00 58.087.031,00 50.787.784,00 20.591.561,00
Finansal Yatırımlar 8.108.082,00 446.480,00 217.787,00 193.787,00 1.197.657,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 221.263,00 446.480,00 0,00 193.787,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 221.263,00 446.480,00 0,00 193.787,00 0,00
Ticari Alacaklar 134.400.487,00 143.335.766,00 84.547.542,00 59.211.207,00 26.289.958,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 134.400.487,00 143.335.766,00 84.547.542,00 59.211.207,00 26.289.958,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.514.455,00 4.931.478,00 5.271.047,00 4.262.671,00 6.141.653,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 9.992,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.514.455,00 4.931.478,00 5.271.047,00 4.252.679,00 6.141.653,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 384.862,00 244.015,00 184.486,00 199.691,00 318.920,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 284.549,00 337.544,00 360.207,00 473.740,00 13.781,00
ARA TOPLAM 314.468.247,00 241.556.177,00 148.668.100,00 115.128.880,00 54.553.530,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.905.155,00 14.171.316,00 11.625.602,00 7.795.846,00 4.914.847,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.733.313,00 4.357.530,00 2.865.183,00 1.650.123,00 2.734.176,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 987.066,00 731.414,00 724.210,00 774.405,00 758.871,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 987.066,00 731.414,00 724.210,00 774.405,00 758.871,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.372,00 43.796,00 67.150,00 47.481,00 2.845,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 84.009,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 326.373.402,00 255.727.493,00 160.293.702,00 122.924.726,00 59.468.377,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.861.763,00 217.617.276,00 123.845.712,00 89.904.077,00 25.780.556,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.683.512,00 54.698.959,00 26.738.015,00 4.915.063,00 338.974,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.096.536,00 849.377,00 779.666,00 529.854,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.096.536,00 849.377,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 235.404.236,00 159.593.893,00 94.244.888,00 83.073.833,00 24.314.505,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 105.111,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 235.404.236,00 159.488.782,00 94.244.888,00 83.073.833,00 24.314.505,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.059.021,00 1.650.794,00 1.085.238,00 663.518,00 309.052,00
Diğer Borçlar 42.951,00 145.320,00 129.359,00 233.546,00 244.124,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 78.571,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.951,00 66.749,00 129.359,00 233.546,00 244.124,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.880.147,00 538.457,00 702.012,00 5.129,00 375.231,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 695.360,00 140.476,00 166.534,00 483.134,00 198.670,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.535,00 90.268,00 166.534,00 173.384,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 606.825,00 50.208,00 0,00 309.750,00 198.670,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.978.851,00 1.941.530,00 2.064.923,00 1.812.810,00 1.421.877,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.647.212,00 1.647.769,00 1.897.591,00 1.614.112,00 1.089.670,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 241.310,00 164.561,00 110.446,00 198.698,00 327.024,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 241.310,00 164.561,00 110.446,00 198.698,00 327.024,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.329,00 129.200,00 56.886,00 0,00 5.183,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 283.840.614,00 219.558.806,00 125.910.635,00 91.716.887,00 27.202.433,00
Ö Z K A Y N A K L A R 42.532.788,00 36.168.687,00 34.383.067,00 31.207.839,00 32.265.944,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.532.788,00 36.168.687,00 34.383.067,00 31.207.839,00 32.265.944,00
Ödenmiş Sermaye 18.467.325,00 18.467.325,00 18.467.325,00 18.467.325,00 18.467.325,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -60.983,00 -60.983,00 -33.337,00 -89.385,00 -130.241,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -89.385,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.032.285,00 928.858,00 827.373,00 911.878,00 881.309,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 607.285,00 503.858,00 0,00 486.878,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 402.373,00 0,00 456.309,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.117.176,00 1.840.670,00 1.840.670,00 1.840.670,00 1.334.933,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.716.311,00 10.320.760,00 10.320.760,00 10.320.760,00 10.826.497,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.260.674,00 4.672.057,00 2.960.276,00 -243.409,00 886.121,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 326.373.402,00 255.727.493,00 160.293.702,00 122.924.726,00 59.468.377,00
Banka Kredileri 0,00 4.811.779,00 7.492.034,00 0,00 0,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 217.787,00 0,00 1.197.657,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 476.030,00 476.030,00 476.030,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 176,00 525,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 4.915.063,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -89.385,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi