Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu INFO
Sektör SERMAYE PİYASASINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETLERİ
Adres KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. NO:14 KAT8-9 MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon 212 319 26 00
Faks 212 324 84 25
Web http://www.infoyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4.339.102,30 5,48
SİBEL GÖKALP 31.379.760,15 39,64
DİĞER 43.437.755,94 54,88
Toplam 79.156.618,39 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
VAHA TRADE LLC 950.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.11.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,54
11.06.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,83
16.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.11.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.852.426.650,00 1.703.520.723,00 58.349.944,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -6.701.201.283,00 -1.611.468.782,00 -10.495.615,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 151.225.367,00 92.051.941,00 47.854.329,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 151.225.367,00 92.051.941,00 47.854.329,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -61.839.222,00 -37.492.723,00 -21.338.313,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.452.413,00 -11.106.404,00 -6.797.026,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.024.828,00 6.833.162,00 4.325.955,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.204.631,00 -5.341.812,00 -3.863.162,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 73.753.929,00 44.944.164,00 20.181.783,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 215.607,00 215.607,00 20.718,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -504.459,00 -504.459,00 -532.029,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 73.465.077,00 44.655.312,00 19.670.472,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 3.239.938,00 4.759.435,00 3.291.091,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -13.990.348,00 -9.902.327,00 -6.246.019,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 62.714.667,00 39.512.420,00 16.715.544,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.900.724,00 -8.740.948,00 -3.724.467,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.351.767,00 -8.388.725,00 -3.945.649,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -548.957,00 -352.223,00 221.182,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 48.813.943,00 30.771.472,00 12.991.077,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 48.813.943,00 30.771.472,00 12.991.077,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 48.813.943,00 30.771.472,00 12.991.077,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,91 0,38 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.068.236.450,00 755.034.866,00 499.052.738,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 398.691.363,00 289.969.462,00 222.700.467,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1.549.813,00 2.308.456,00 207.534,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.549.813,00 2.308.456,00 207.534,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.549.813,00 2.308.456,00 207.534,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 585.493.919,00 456.323.449,00 268.969.525,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 585.493.919,00 456.323.449,00 268.969.525,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 76.602.973,00 5.303.631,00 5.952.934,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.602.973,00 5.303.631,00 5.952.934,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 630.116,00 463.329,00 267.608,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.268.266,00 666.539,00 245.762,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.068.236.450,00 755.034.866,00 498.343.830,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 708.908,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 19.778.248,00 33.119.175,00 34.563.029,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 10.744.995,00 6.810.530,00 5.256.732,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 995.920,00 774.493,00 794.416,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 995.920,00 774.493,00 794.416,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 169.029,00 25.831,00 55.268,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 495.022,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.088.014.698,00 788.154.041,00 533.615.767,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 933.918.620,00 701.191.798,00 482.363.087,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 222.319.476,00 167.145.662,00 118.200.384,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.540.340,00 1.345.625,00 1.199.786,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.540.340,00 0,00 1.199.786,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 17.309.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 699.208.804,00 522.033.463,00 356.811.338,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 388.949,00 659.267,00 513.699,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 698.819.855,00 521.374.196,00 356.297.639,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.411.210,00 4.185.203,00 2.548.299,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 166.635,00 106.198,00 104.523,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 106.198,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 166.635,00 0,00 104.523,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.915.369,00 4.397.970,00 2.024.060,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 356.786,00 1.977.677,00 1.474.697,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 283.698,00 254.777,00 210.754,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.088,00 1.722.900,00 1.263.943,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.155.115,00 1.593.035,00 1.663.867,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.341.280,00 1.161.042,00 1.366.619,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 549.852,00 353.610,00 297.248,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 549.852,00 353.610,00 297.248,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 263.983,00 78.383,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 936.073.735,00 702.784.833,00 484.026.954,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 151.940.963,00 85.369.208,00 49.588.813,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 151.940.963,00 85.369.208,00 49.588.813,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 368.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.173,00 -40.696,00 -40.696,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 425.000,00 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 425.000,00 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.461.021,00 1.461.021,00 1.461.021,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 952.411,00 952.411,00 952.411,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 48.813.943,00 30.771.472,00 12.991.077,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.088.014.698,00 788.154.041,00 533.615.767,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 28.904.044,00 31.839.000,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 245.762,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi