Geri Dön

IMASM | Imas Makina


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IMASM
Sektör
Adres Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA
Telefon 0 332 221 40 60 - 0 332 239 01
Faks 0 332 239 01 44
Web www.imas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 82.287.375,00 35,58
TOPLAM 231.250.000,00 100,00
DİĞER 148.962.625,00 64,42
Toplam 462.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Savunma Sanayi A.Ş. 9.074.260,86 3,93
Norm Yeşil Enerji A.Ş. 40.000.000,00 80,00
Selva Gıda San.A.Ş. 14.300.000,00 18,33
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,25
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.336.754.141,00 573.730.378,00 359.240.599,00 204.717.637,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 858.463.676,00 362.554.214,00 223.996.520,00 -147.373.300,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 478.290.465,00 211.176.164,00 135.244.079,00 57.344.337,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 478.290.465,00 211.176.164,00 135.244.079,00 57.344.337,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 104.578.026,00 39.180.901,00 36.251.354,00 -15.040.044,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 99.547.643,00 51.830.440,00 31.698.933,00 -13.885.827,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 68.578.008,00 38.236.565,00 23.327.198,00 -1.716.067,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 194.789.496,00 80.261.913,00 64.013.913,00 14.020.057,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 130.344.897,00 35.238.125,00 18.245.270,00 -6.237.755,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 270.031.387,00 126.952.046,00 89.735.237,00 34.484.701,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32.056.154,00 12.185.198,00 3.090.503,00 129.357,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 19.304.885,00 9.652.442,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 302.087.541,00 119.832.359,00 83.173.298,00 34.614.058,00 0,00
Finansman gelirleri 86.307.334,00 49.348.461,00 35.831.594,00 4.173.338,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 45.409.897,00 30.699.646,00 14.572.198,00 -4.309.419,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 72.494.214,00 138.481.174,00 104.432.694,00 34.477.977,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 61.654.965,00 30.876.940,00 16.239.244,00 -5.640.393,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 57.634.470,00 23.795.502,00 12.757.642,00 -2.996.458,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.020.495,00 7.081.438,00 3.481.602,00 -2.643.935,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.839.249,00 107.604.234,00 88.193.450,00 28.837.584,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.839.249,00 107.604.234,00 88.193.450,00 28.837.584,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.352.708,00 137.189,00 145.380,00 64.922,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.191.957,00 107.467.045,00 88.048.070,00 28.772.662,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,47 0,00 0,12 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,47 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -526.809.052,00 -3.310.211,00 -304.072,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -660.639.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.128.646,00 -5.481.940,00 -380.089,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -131.702.263,00 -2.171.729,00 -76.017,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 425.729,00 -2.171.729,00 -76.017,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -127.944.918,00 66.732.000,00 -52.954.000,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -31.986.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -654.753.970,00 63.421.789,00 -53.258.072,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -643.914.721,00 171.026.023,00 34.935.378,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -643.914.721,00 171.026.023,00 34.935.378,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,06 0,47 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 871.978.815,00 842.893.653,00 764.070.491,00 482.841.107,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 71.048.107,00 61.079.345,00 70.689.915,00 33.201.496,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 25.541.945,00 910.928,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 410.770.586,00 278.901.321,00 197.838.777,00 182.041.905,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 69.303.576,00 16.855.224,00 28.294.614,00 22.538.369,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 341.467.010,00 262.046.097,00 169.544.163,00 159.503.536,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.063.609,00 170.727.395,00 167.532.298,00 9.551.792,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 165.400.949,00 166.882.809,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.063.609,00 5.326.446,00 649.489,00 9.551.792,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 316.675.775,00 252.011.700,00 221.523.555,00 190.340.735,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.774.360,00 51.532.310,00 47.265.996,00 38.148.853,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 36.646.378,00 28.641.582,00 33.678.005,00 28.645.398,00 0,00
ARA TOPLAM 871.978.815,00 842.893.653,00 764.070.491,00 482.841.107,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 860.035.951,00 667.042.020,00 543.656.589,00 874.229.140,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 192.019.000,00 111.566.000,00 111.566.000,00 111.566.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 350.788.084,00 224.536.542,00 220.852.674,00 575.867.465,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.416.549,00 2.183.762,00 2.197.145,00 1.248.914,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 360.070,00 136.757,00 140.486,00 144.216,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.653.702,00 29.498.370,00 29.422.014,00 29.550.522,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.366.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.732.014.766,00 1.509.935.673,00 1.307.727.080,00 1.357.070.247,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 558.828.937,00 576.067.989,00 500.664.285,00 263.480.897,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.352.921,00 29.206.901,00 17.418.073,00 16.818.774,00 0,00
- Banka Kredileri 27.352.921,00 29.206.901,00 17.418.073,00 16.779.272,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.533.481,00 47.866.790,00 58.303.260,00 42.055.079,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.948.884,00 26.825.233,00 26.283.495,00 2.697.091,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 13.026.301,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 152.113.440,00 118.275.785,00 130.329.415,00 90.369.684,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.377.600,00 2.177.160,00 846.978,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.735.840,00 116.098.625,00 129.482.437,00 90.369.684,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.736.603,00 16.027.966,00 15.636.692,00 8.065.046,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 14.838.971,00 13.794.019,00 11.141.553,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 9.722.355,00 8.852.974,00 8.470.006,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.116.616,00 4.941.045,00 2.671.547,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 260.521.752,00 322.921.703,00 245.887.668,00 75.465.990,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.656.293,00 11.037.932,00 9.635.719,00 8.154.111,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.500.076,00 15.891.941,00 9.659.439,00 11.410.660,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.153.454,00 2.712.498,00 2.647.916,00 2.223.283,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.346.622,00 13.179.443,00 7.011.523,00 9.187.377,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.414.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.365.178,00 185.024.530,00 193.844.712,00 157.849.395,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.745.392,00 140.152.935,00 150.868.014,00 13.805.707,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 114.879.975,00 136.889.917,00 7.335.456,00 779.406,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.498.740,00 17.531.914,00 17.606.715,00 17.899.939,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.498.740,00 17.531.914,00 17.606.715,00 17.899.939,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.121.046,00 27.339.681,00 25.369.983,00 126.143.749,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 695.194.115,00 761.092.519,00 694.508.997,00 421.330.292,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.036.820.651,00 748.843.154,00 613.218.083,00 935.739.955,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.015.032.899,00 742.605.965,00 606.972.703,00 929.575.033,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 231.250.000,00 231.250.000,00 231.250.000,00 231.250.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 250.697.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.928.551,00 10.339.352,00 10.339.352,00 10.339.352,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.025.672,00 -16.130.113,00 -13.123.974,00 396.745.375,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.025.672,00 -16.130.113,00 -13.123.974,00 396.745.375,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.025.672,00 -16.130.113,00 -13.123.974,00 -9.610.760,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -183.800.205,00 159.194.000,00 39.508.000,00 14.940.000,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -183.800.205,00 159.194.000,00 39.508.000,00 14.940.000,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.646.663,00 8.683.298,00 8.683.298,00 8.683.298,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 670.144.315,00 241.709.571,00 242.175.145,00 238.751.534,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.191.957,00 107.467.045,00 88.048.070,00 28.772.662,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 92.812,00 92.812,00 92.812,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.787.752,00 6.237.189,00 6.245.380,00 6.164.922,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.732.014.766,00 1.509.935.673,00 1.307.727.080,00 1.357.070.247,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi