Geri Dön

IMASM | Imas Makina


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,36
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,52
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 2,72
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,82
Dibe Uzaklık 25,53
Piyasa Değeri (USD) 19.644.899,50
Piyasa Değeri (TL) 609.760.000,00
Özsermaye (TL) 742.605.965,00
Sermaye (TL) 37.000.000,00
Net Kar (TL) 224.081.528,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IMASM
Sektör
Adres Büyükkayacık Mahallesi 407 Nolu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA
Telefon 0 332 221 40 60 - 0 332 239 01
Faks 0 332 239 01 44
Web www.imas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 25.962.625,00 11,23
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 82.287.375,00 35,58
TOPLAM 231.250.000,00 100,00
DİĞER 123.000.000,00 53,19
Toplam 462.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Savunma Sanayi A.Ş. 3.255.513,00 0,02
Norm Yeşil Enerji A.Ş. 40.000.000,00 80,00
Selva Gıda San.A.Ş. 16.600.000,00 21,28
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,25
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 573.730.378,00 359.240.599,00 204.717.637,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -362.554.214,00 -223.996.520,00 -147.373.300,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 211.176.164,00 135.244.079,00 57.344.337,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 211.176.164,00 135.244.079,00 57.344.337,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -39.180.901,00 -36.251.354,00 -15.040.044,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -51.830.440,00 -31.698.933,00 -13.885.827,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -38.236.565,00 -23.327.198,00 -1.716.067,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 80.261.913,00 64.013.913,00 14.020.057,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.238.125,00 -18.245.270,00 -6.237.755,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 126.952.046,00 89.735.237,00 34.484.701,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.185.198,00 3.090.503,00 129.357,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -19.304.885,00 -9.652.442,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 119.832.359,00 83.173.298,00 34.614.058,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 49.348.461,00 35.831.594,00 4.173.338,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -30.699.646,00 -14.572.198,00 -4.309.419,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 138.481.174,00 104.432.694,00 34.477.977,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -30.876.940,00 -16.239.244,00 -5.640.393,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -23.795.502,00 -12.757.642,00 -2.996.458,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.081.438,00 -3.481.602,00 -2.643.935,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 107.604.234,00 88.193.450,00 28.837.584,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 107.604.234,00 88.193.450,00 28.837.584,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 137.189,00 145.380,00 64.922,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 107.467.045,00 88.048.070,00 28.772.662,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,47 0,00 0,12 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 842.893.653,00 764.070.491,00 482.841.107,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 61.079.345,00 70.689.915,00 33.201.496,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 25.541.945,00 910.928,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 278.901.321,00 197.838.777,00 182.041.905,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.855.224,00 28.294.614,00 22.538.369,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 262.046.097,00 169.544.163,00 159.503.536,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 170.727.395,00 167.532.298,00 9.551.792,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 165.400.949,00 166.882.809,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.326.446,00 649.489,00 9.551.792,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 252.011.700,00 221.523.555,00 190.340.735,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.532.310,00 47.265.996,00 38.148.853,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.641.582,00 33.678.005,00 28.645.398,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 842.893.653,00 764.070.491,00 482.841.107,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 667.042.020,00 543.656.589,00 874.229.140,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 111.566.000,00 111.566.000,00 111.566.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 224.536.542,00 220.852.674,00 575.867.465,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.183.762,00 2.197.145,00 1.248.914,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.757,00 140.486,00 144.216,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.498.370,00 29.422.014,00 29.550.522,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.509.935.673,00 1.307.727.080,00 1.357.070.247,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 576.067.989,00 500.664.285,00 263.480.897,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.206.901,00 17.418.073,00 16.818.774,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 29.206.901,00 17.418.073,00 16.779.272,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.866.790,00 58.303.260,00 42.055.079,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.825.233,00 26.283.495,00 2.697.091,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 118.275.785,00 130.329.415,00 90.369.684,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.177.160,00 846.978,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 116.098.625,00 129.482.437,00 90.369.684,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.027.966,00 15.636.692,00 8.065.046,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 14.838.971,00 13.794.019,00 11.141.553,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.722.355,00 8.852.974,00 8.470.006,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.116.616,00 4.941.045,00 2.671.547,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 322.921.703,00 245.887.668,00 75.465.990,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.037.932,00 9.635.719,00 8.154.111,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.891.941,00 9.659.439,00 11.410.660,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.712.498,00 2.647.916,00 2.223.283,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.179.443,00 7.011.523,00 9.187.377,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.024.530,00 193.844.712,00 157.849.395,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 140.152.935,00 150.868.014,00 13.805.707,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 3.263.018,00 143.532.558,00 13.026.301,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 136.889.917,00 7.335.456,00 779.406,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.531.914,00 17.606.715,00 17.899.939,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.531.914,00 17.606.715,00 17.899.939,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.339.681,00 25.369.983,00 126.143.749,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 761.092.519,00 694.508.997,00 421.330.292,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 748.843.154,00 613.218.083,00 935.739.955,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 742.605.965,00 606.972.703,00 929.575.033,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 231.250.000,00 231.250.000,00 231.250.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.339.352,00 10.339.352,00 10.339.352,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.130.113,00 -13.123.974,00 396.745.375,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.130.113,00 -13.123.974,00 396.745.375,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.130.113,00 -13.123.974,00 -9.610.760,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 159.194.000,00 39.508.000,00 14.940.000,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 159.194.000,00 39.508.000,00 14.940.000,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.683.298,00 8.683.298,00 8.683.298,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 241.709.571,00 242.175.145,00 238.751.534,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 107.467.045,00 88.048.070,00 28.772.662,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 92.812,00 92.812,00 92.812,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.237.189,00 6.245.380,00 6.164.922,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.509.935.673,00 1.307.727.080,00 1.357.070.247,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi