Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHYAY
Sektör MEDYA, YAYINCILIK, REKLAMCILIK
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENİBOSNA - BAHÇELİEVLER / İSTANBU
Telefon 0212 454 24 22
Faks 0212 454 24 27
Web http://www.ihlasyayinholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET MÜCAHİD ÖREN 4.200.000,00 2,10
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 47.917.614,00 23,96
DİĞER 147.882.386,00 73,94
Toplam 200.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Ltd.Şti. 13.141.750,00 97,74
İhlas Gazetecilik A.Ş. 58.359.559,00 48,63
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) 10.500.000,00 75,00
İHLAS NET A.Ş 200.000,00 3,06
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. 8.468.950,00 99,63
TGRT Haber TV A.Ş. 31.833.000,00 99,48
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 58.429.996,00 236.569.760,00 167.616.625,00 109.607.950,00 52.257.937,00
Satışların Maliyeti (-) -53.553.255,00 -202.081.435,00 -149.504.677,00 -97.495.449,00 -47.236.524,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.876.741,00 34.488.325,00 18.111.948,00 12.112.501,00 5.021.413,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.876.741,00 34.488.325,00 18.111.948,00 12.112.501,00 5.021.413,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.137.788,00 -34.835.841,00 -26.348.598,00 -17.343.722,00 -9.340.422,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.464.343,00 -10.263.039,00 -7.119.501,00 -4.599.775,00 -2.112.750,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.158.986,00 36.646.005,00 20.164.736,00 7.983.473,00 4.300.574,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.052.078,00 -10.145.511,00 -6.659.920,00 -4.294.259,00 -2.874.238,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -10.618.482,00 15.889.939,00 -1.851.335,00 -6.141.782,00 -5.005.423,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 48.718,00 15.114.745,00 147.182,00 34.049,00 28.461,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.132.554,00 -2.683.716,00 -59.287,00 -34.287,00 -34.287,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -20.702.318,00 28.320.968,00 -1.763.440,00 -6.142.020,00 -5.011.249,00
Finansman gelirleri 1.043.616,00 3.025.816,00 2.528.217,00 1.997.035,00 794.722,00
Finansman Giderleri (-) -2.433.583,00 -15.830.803,00 -11.937.442,00 -8.298.310,00 -799.357,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -22.092.285,00 15.515.981,00 -11.172.665,00 -12.443.295,00 -5.015.884,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.280.437,00 -4.324.120,00 -814.609,00 257.999,00 50.941,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -501.805,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.280.437,00 -3.822.315,00 -814.609,00 257.999,00 50.941,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -19.811.848,00 11.191.861,00 -11.987.274,00 -12.185.296,00 -4.964.943,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -19.811.848,00 11.191.861,00 -11.987.274,00 -12.185.296,00 -4.964.943,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.456.418,00 9.823.774,00 709.622,00 -908.201,00 92.023,00
- Ana Ortaklık Payları -13.355.430,00 1.368.087,00 -12.696.896,00 -11.277.095,00 -5.056.966,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 0,06 -0,06 -0,06 -0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 152.136.789,00 164.751.176,00 142.101.608,00 136.150.651,00 144.859.204,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.904.442,00 14.721.341,00 7.027.130,00 3.476.289,00 13.263.937,00
Finansal Yatırımlar 21.200.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 85.813.645,00 88.892.294,00 97.553.986,00 103.038.913,00 100.054.390,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.855.304,00 7.373.947,00 2.121.178,00 3.842.889,00 4.501.299,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.958.341,00 81.518.347,00 95.432.808,00 99.196.024,00 95.553.091,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.568.345,00 1.465.009,00 2.302.837,00 2.262.980,00 3.229.623,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.830,00 26.830,00 26.830,00 26.830,00 69.590,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.541.515,00 1.438.179,00 2.276.007,00 2.236.150,00 3.160.033,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.603.842,00 23.288.481,00 23.006.372,00 17.041.690,00 17.937.189,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.778.686,00 4.529.629,00 11.136.229,00 9.839.937,00 9.699.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 724.789,00 232.307,00 295.305,00 292.275,00 252.444,00
Diğer Dönen Varlıklar 543.040,00 322.115,00 779.749,00 198.567,00 422.621,00
ARA TOPLAM 152.136.789,00 164.751.176,00 142.101.608,00 136.150.651,00 144.859.204,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 231.095.547,00 222.958.971,00 244.888.274,00 247.378.942,00 228.416.062,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 93.947.703,00 93.947.703,00 114.485.079,00 114.595.078,00 114.317.857,00
Maddi Duran Varlıklar 35.703.730,00 35.392.455,00 33.647.815,00 33.990.899,00 34.440.604,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.504.600,00 44.424.667,00 43.033.474,00 42.648.490,00 42.690.834,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.504.600,00 44.424.667,00 43.033.474,00 42.648.490,00 42.690.834,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.196.322,00 29.305.805,00 32.010.491,00 33.429.922,00 34.645.292,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 383.232.336,00 387.710.147,00 386.989.882,00 383.529.593,00 373.275.266,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.145.517,00 77.036.775,00 82.547.185,00 76.129.757,00 76.056.796,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.896.417,00 3.578.310,00 3.697.288,00 1.816.882,00 5.741,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.797.447,00 2.814.422,00 1.630.965,00 1.249.485,00 1.121.492,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 44.216.269,00 32.665.889,00 38.861.800,00 28.473.621,00 30.238.996,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.187.083,00 8.821.645,00 15.301.623,00 2.099.679,00 3.208.257,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.029.186,00 23.844.244,00 23.560.177,00 26.373.942,00 27.030.739,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.212.107,00 6.385.902,00 6.924.575,00 8.978.521,00 9.443.978,00
Diğer Borçlar 421.323,00 380.591,00 813.603,00 1.313.985,00 1.297.446,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33.398,00 29.279,00 39.393,00 46.569,00 54.899,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 387.925,00 351.312,00 774.210,00 1.267.416,00 1.242.547,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.425.818,00 8.110.916,00 8.571.566,00 9.896.344,00 6.554.374,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 463.787,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.267.499,00 6.462.344,00 5.034.005,00 4.626.393,00 4.131.890,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.846.764,00 5.057.413,00 3.593.674,00 3.193.862,00 2.671.875,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.420.735,00 1.404.931,00 1.440.331,00 1.432.531,00 1.460.015,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.908.637,00 16.174.614,00 17.013.383,00 19.774.526,00 23.262.879,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.560.012,00 84.328.973,00 94.251.120,00 96.804.522,00 70.438.629,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.739.717,00 29.264.736,00 40.621.002,00 43.919.589,00 16.924.282,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.124.856,00 23.795.985,00 22.054.141,00 20.670.899,00 21.396.006,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.746.051,00 23.417.180,00 21.675.336,00 20.292.094,00 21.017.201,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 378.805,00 378.805,00 378.805,00 378.805,00 378.805,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.491.810,00 30.883.166,00 31.092.773,00 31.596.587,00 31.255.553,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 203.279,00 385.086,00 481.620,00 611.111,00 785.395,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 176.705.529,00 161.365.748,00 176.798.305,00 172.934.279,00 146.495.425,00
Ö Z K A Y N A K L A R 206.526.807,00 226.344.399,00 210.191.577,00 210.595.314,00 226.779.841,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 87.880.916,00 101.330.627,00 91.972.492,00 93.786.003,00 108.168.650,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.073.434,00 4.167.715,00 5.991.434,00 6.430.815,00 6.122.093,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.073.434,00 4.167.715,00 5.991.434,00 6.430.815,00 6.122.093,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.098.456,00 -1.004.175,00 -458.908,00 -60.630,00 -369.352,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.540.167,00 6.540.167,00 6.528.265,00 6.528.265,00 6.528.265,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -82.153.144,00 -83.521.231,00 -87.168.608,00 -87.214.279,00 -78.743.039,00
Net Dönem Karı/Zararı -13.355.430,00 1.368.087,00 -12.696.896,00 -11.277.095,00 -5.056.966,00
Diğer Yedekler -49.263.608,00 -49.263.608,00 -42.721.200,00 -42.721.200,00 -42.721.200,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 118.645.891,00 125.013.772,00 118.219.085,00 116.809.311,00 118.611.191,00
TOPLAM KAYNAKLAR 383.232.336,00 387.710.147,00 386.989.882,00 383.529.593,00 373.275.266,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi