Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Haberler

    İçerik bulunamadı.

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHYAY
Sektör MEDYA, YAYINCILIK, REKLAMCILIK
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENİBOSNA - BAHÇELİEVLER / İSTANBU
Telefon 0212 454 24 22
Faks 0212 454 24 27
Web http://www.ihlasyayinholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET MÜCAHİD ÖREN 3.700.000,00 1,85
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 99.417.614,00 49,71
DİĞER 96.882.386,00 48,44
Toplam 200.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Ltd.Şti. 13.141.750,00 97,74
İhlas Gazetecilik A.Ş. 58.359.559,00 48,63
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) 10.500.000,00 75,00
İHLAS NET A.Ş 200.000,00 3,06
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. 8.468.950,00 99,63
TGRT Haber TV A.Ş. 31.833.000,00 99,48
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 167.616.625,00 109.607.950,00 52.257.937,00 214.168.090,00 156.563.297,00
Satışların Maliyeti (-) -149.504.677,00 -97.495.449,00 -47.236.524,00 -184.024.954,00 -132.350.479,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.111.948,00 12.112.501,00 5.021.413,00 30.143.136,00 24.212.818,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.111.948,00 12.112.501,00 5.021.413,00 30.143.136,00 24.212.818,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -26.348.598,00 -17.343.722,00 -9.340.422,00 -34.979.252,00 -25.317.153,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.119.501,00 -4.599.775,00 -2.112.750,00 -12.938.815,00 -9.485.308,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.164.736,00 7.983.473,00 4.300.574,00 16.056.528,00 13.849.479,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.659.920,00 -4.294.259,00 -2.874.238,00 -18.578.383,00 -12.741.277,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.851.335,00 -6.141.782,00 -5.005.423,00 -20.296.786,00 -9.481.441,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 147.182,00 34.049,00 28.461,00 16.188.794,00 89.653,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -59.287,00 -34.287,00 -34.287,00 -10.480.948,00 -339.564,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.763.440,00 -6.142.020,00 -5.011.249,00 -14.588.940,00 -9.731.352,00
Finansman gelirleri 2.528.217,00 1.997.035,00 794.722,00 3.678.777,00 1.995.706,00
Finansman Giderleri (-) -11.937.442,00 -8.298.310,00 -799.357,00 -4.143.346,00 -3.495.522,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -11.172.665,00 -12.443.295,00 -5.015.884,00 -15.053.509,00 -11.231.168,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -814.609,00 257.999,00 50.941,00 2.829.214,00 234.417,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.954,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -814.609,00 257.999,00 50.941,00 2.829.214,00 383.371,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -11.987.274,00 -12.185.296,00 -4.964.943,00 -12.224.295,00 -10.996.751,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -11.987.274,00 -12.185.296,00 -4.964.943,00 -12.224.295,00 -10.996.751,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 709.622,00 -908.201,00 92.023,00 -2.264.544,00 -2.123.817,00
- Ana Ortaklık Payları -12.696.896,00 -11.277.095,00 -5.056.966,00 -9.959.751,00 -8.872.934,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,06 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 142.101.608,00 136.150.651,00 144.859.204,00 141.666.252,00 141.134.759,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.027.130,00 3.476.289,00 13.263.937,00 16.344.854,00 3.139.874,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 97.553.986,00 103.038.913,00 100.054.390,00 99.880.441,00 111.862.004,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.121.178,00 3.842.889,00 4.501.299,00 7.048.368,00 11.343.957,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.432.808,00 99.196.024,00 95.553.091,00 92.832.073,00 100.518.047,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.302.837,00 2.262.980,00 3.229.623,00 2.758.707,00 1.530.549,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.830,00 26.830,00 69.590,00 26.830,00 26.830,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.276.007,00 2.236.150,00 3.160.033,00 2.731.877,00 1.503.719,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 23.006.372,00 17.041.690,00 17.937.189,00 15.256.127,00 16.733.626,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.136.229,00 9.839.937,00 9.699.000,00 7.005.359,00 7.840.202,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 295.305,00 292.275,00 252.444,00 169.094,00 13.445,00
Diğer Dönen Varlıklar 779.749,00 198.567,00 422.621,00 251.670,00 15.059,00
ARA TOPLAM 142.101.608,00 136.150.651,00 144.859.204,00 141.666.252,00 141.134.759,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 244.888.274,00 247.378.942,00 228.416.062,00 226.481.275,00 213.724.744,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 114.485.079,00 114.595.078,00 114.317.857,00 114.371.124,00 101.429.160,00
Maddi Duran Varlıklar 33.647.815,00 33.990.899,00 34.440.604,00 32.827.623,00 32.169.063,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.033.474,00 42.648.490,00 42.690.834,00 42.741.355,00 50.736.885,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.033.474,00 42.648.490,00 42.690.834,00 42.741.355,00 50.736.885,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.010.491,00 33.429.922,00 34.645.292,00 34.514.834,00 27.779.427,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 386.989.882,00 383.529.593,00 373.275.266,00 368.147.527,00 354.859.503,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.547.185,00 76.129.757,00 76.056.796,00 65.076.833,00 72.787.255,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.697.288,00 1.816.882,00 5.741,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.630.965,00 1.249.485,00 1.121.492,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 38.861.800,00 28.473.621,00 30.238.996,00 23.067.564,00 25.885.689,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.301.623,00 2.099.679,00 3.208.257,00 3.649.618,00 3.285.197,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.560.177,00 26.373.942,00 27.030.739,00 19.417.946,00 22.600.492,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.924.575,00 8.978.521,00 9.443.978,00 7.417.980,00 9.366.339,00
Diğer Borçlar 813.603,00 1.313.985,00 1.297.446,00 1.235.363,00 1.413.044,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.393,00 46.569,00 54.899,00 86.864,00 37.634,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 774.210,00 1.267.416,00 1.242.547,00 1.148.499,00 1.375.410,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.571.566,00 9.896.344,00 6.554.374,00 5.589.096,00 6.358.349,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 98.058,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.034.005,00 4.626.393,00 4.131.890,00 3.307.908,00 2.837.832,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.593.674,00 3.193.862,00 2.671.875,00 1.847.893,00 1.303.912,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.440.331,00 1.432.531,00 1.460.015,00 1.460.015,00 1.533.920,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.013.383,00 19.774.526,00 23.262.879,00 23.254.395,00 24.611.771,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.251.120,00 96.804.522,00 70.438.629,00 70.954.264,00 52.886.976,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.621.002,00 43.919.589,00 16.924.282,00 16.932.358,00 2.754.121,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.054.141,00 20.670.899,00 21.396.006,00 20.326.209,00 18.498.034,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.675.336,00 20.292.094,00 21.017.201,00 19.947.504,00 18.119.329,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 378.805,00 378.805,00 378.805,00 378.705,00 378.705,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.092.773,00 31.596.587,00 31.255.553,00 31.268.948,00 26.119.543,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 481.620,00 611.111,00 785.395,00 2.426.749,00 4.965.578,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 176.798.305,00 172.934.279,00 146.495.425,00 136.031.097,00 125.674.231,00
Ö Z K A Y N A K L A R 210.191.577,00 210.595.314,00 226.779.841,00 232.116.430,00 229.185.272,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 91.972.492,00 93.786.003,00 108.168.650,00 113.551.222,00 125.570.485,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.991.434,00 6.430.815,00 6.122.093,00 6.447.699,00 9.867.572,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.991.434,00 6.430.815,00 6.122.093,00 6.447.699,00 9.867.572,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -458.908,00 -60.630,00 -369.352,00 0,00 1.355.854,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.528.265,00 6.528.265,00 6.528.265,00 6.528.265,00 6.604.042,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -87.168.608,00 -87.214.279,00 -78.743.039,00 -68.783.288,00 -71.733.598,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.696.896,00 -11.277.095,00 -5.056.966,00 -9.959.751,00 -8.872.934,00
Diğer Yedekler -42.721.200,00 -42.721.200,00 -42.721.200,00 -42.721.200,00 -32.334.094,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 118.219.085,00 116.809.311,00 118.611.191,00 118.565.208,00 103.614.787,00
TOPLAM KAYNAKLAR 386.989.882,00 383.529.593,00 373.275.266,00 368.147.527,00 354.859.503,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi