Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHYAY
Sektör MEDYA, YAYINCILIK, REKLAMCILIK
Adres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENİBOSNA - BAHÇELİEVLER / İSTANBU
Telefon 0212 454 24 22
Faks 0212 454 24 27
Web http://www.ihlasyayinholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET MÜCAHİD ÖREN 9.450.000,00 2,10
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ 107.814.632,00 23,96
DİĞER 332.735.369,00 73,94
Toplam 450.000.001,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİJİTAL VARLIKLAR GÖRSEL MEDYA VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 13.141.750,00 97,74
HLAS GAZETECİLİK A.Ş. 87.539.338,50 48,63
İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.000.000,00 45,00
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. (İHA) 31.500.000,00 75,00
İHLAS NET A.Ş 200.000,00 3,06
TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. 8.468.950,00 99,63
TGRT HABER TV A.Ş. 35.315.400,00 99,48
Tarih Açıklama Katsayı
20.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,22
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 139.198.189,00 63.893.851,00 252.468.153,00 175.649.029,00 104.678.401,00
Satışların Maliyeti (-) -116.571.291,00 -54.637.714,00 -199.178.870,00 -149.999.096,00 -88.808.094,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.626.898,00 9.256.137,00 53.289.283,00 25.649.933,00 15.870.307,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.626.898,00 9.256.137,00 53.289.283,00 25.649.933,00 15.870.307,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.968.721,00 -9.622.088,00 -43.576.675,00 -29.604.264,00 -21.507.006,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.150.884,00 -2.883.767,00 -9.297.450,00 -6.890.942,00 -6.867.257,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.818.670,00 7.036.163,00 17.253.978,00 8.855.029,00 6.565.545,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.012.129,00 -6.413.781,00 -19.549.054,00 -11.979.860,00 -5.198.617,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.686.166,00 -2.627.336,00 -1.879.918,00 -13.970.104,00 -11.137.028,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.520.100,00 480.136,00 8.204.000,00 160.519,00 49.696,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -15.405.609,00 -12.532.924,00 -12.497.254,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 570.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 404.435,00 -2.147.200,00 -9.081.527,00 -26.342.509,00 -23.584.586,00
Finansman gelirleri 16.087.116,00 5.135.325,00 9.717.764,00 5.781.940,00 2.630.040,00
Finansman Giderleri (-) -5.244.481,00 -2.469.066,00 -13.116.520,00 -8.712.185,00 -4.746.088,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.247.070,00 519.059,00 -12.480.283,00 -29.272.754,00 -25.700.634,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.282,00 2.676.187,00 8.128.790,00 6.202.339,00 5.345.483,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.628.516,00 -1.142.673,00 -4.123.206,00 -720.473,00 -418.316,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.615.234,00 3.818.860,00 12.251.996,00 6.922.812,00 5.763.799,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.233.788,00 3.195.246,00 -4.351.493,00 -23.070.415,00 -20.355.151,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.233.788,00 3.195.246,00 -4.351.493,00 -23.070.415,00 -20.355.151,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.945.596,00 -1.331.531,00 -10.798.710,00 -12.226.179,00 -9.563.441,00
- Ana Ortaklık Payları 13.179.384,00 4.526.777,00 6.447.217,00 -10.844.236,00 -10.791.710,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,01 -0,02 -0,11 -0,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 851.339.984,00 398.765.587,00 389.846.813,00 392.839.129,00 154.861.085,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 497.672.592,00 171.986.841,00 158.473.469,00 184.092.607,00 18.706.932,00
Finansal Yatırımlar 10.591.573,00 835.714,00 807.266,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 169.210.178,00 142.111.902,00 122.420.720,00 130.220.073,00 91.870.729,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.224.936,00 27.749.455,00 21.884.011,00 25.930.036,00 8.956.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 136.985.242,00 114.362.447,00 100.536.709,00 104.290.037,00 82.914.049,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 67.737.506,00 12.332.690,00 51.434.552,00 15.620.518,00 1.900.474,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.302.164,00 4.928.247,00 46.457.480,00 13.026.830,00 26.830,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.435.342,00 7.404.443,00 4.977.072,00 2.593.688,00 1.873.644,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 30.734.367,00 31.303.455,00 28.011.006,00 26.791.970,00 28.464.983,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 73.604.942,00 37.755.176,00 27.629.388,00 33.269.859,00 12.105.200,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 643.914,00 663.217,00 466.612,00 718.391,00 256.585,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.144.912,00 1.776.592,00 603.800,00 2.125.711,00 1.556.182,00
ARA TOPLAM 851.339.984,00 398.765.587,00 389.846.813,00 392.839.129,00 154.861.085,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 272.653.203,00 252.459.864,00 245.617.123,00 236.334.910,00 235.411.561,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.570.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.584.038,00 100.584.038,00 99.910.626,00 93.947.703,00 93.947.703,00
Maddi Duran Varlıklar 46.914.005,00 45.041.445,00 41.396.992,00 36.228.025,00 35.893.309,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.874.984,00 41.628.627,00 41.589.314,00 46.451.359,00 46.392.811,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.874.984,00 41.628.627,00 41.589.314,00 46.451.359,00 46.392.811,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.323.536,00 42.235.859,00 38.668.437,00 33.000.259,00 31.953.695,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.123.993.187,00 651.225.451,00 635.463.936,00 629.174.039,00 390.272.646,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.807.062,00 65.422.340,00 51.991.055,00 72.481.890,00 80.253.205,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.652.525,00 5.537.886,00 5.011.426,00 5.134.667,00 4.951.723,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.491.762,00 4.400.103,00 4.148.453,00 3.961.037,00 3.503.352,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.868.774,00 25.602.055,00 17.126.303,00 27.241.226,00 37.463.917,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.600.148,00 6.013.639,00 1.750.967,00 1.861.488,00 11.242.745,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.268.626,00 19.588.416,00 15.375.336,00 25.379.738,00 26.221.172,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.383.378,00 6.734.003,00 5.021.864,00 5.837.983,00 5.043.961,00
Diğer Borçlar 228.160,00 237.885,00 288.730,00 366.264,00 385.812,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 56.537,00 28.148,00 50.507,00 36.221,00 55.340,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 171.623,00 209.737,00 238.223,00 330.043,00 330.472,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.331.565,00 5.430.528,00 3.814.099,00 12.123.050,00 12.476.396,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.113.023,00 1.142.673,00 3.387.099,00 302.312,00 412.826,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.011.904,00 11.420.976,00 9.136.563,00 8.638.622,00 8.068.026,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.199.118,00 9.620.190,00 7.342.856,00 6.990.617,00 6.456.091,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.812.786,00 1.800.786,00 1.793.707,00 1.648.005,00 1.611.935,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.725.971,00 4.916.231,00 4.056.518,00 8.876.729,00 7.947.192,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.271.080,00 98.939.678,00 100.689.827,00 101.623.158,00 103.567.918,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.762.202,00 44.276.667,00 45.807.117,00 48.889.635,00 50.969.496,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.344.426,00 26.684.953,00 26.764.961,00 24.723.290,00 24.454.794,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.090.797,00 25.431.324,00 25.808.030,00 24.344.485,00 24.075.989,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.253.629,00 1.253.629,00 956.931,00 378.805,00 378.805,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.143.852,00 27.968.558,00 27.998.715,00 27.862.296,00 27.882.826,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 119.034,00 143.488,00 254.129,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 161.078.142,00 164.362.018,00 152.680.882,00 174.105.048,00 183.821.123,00
Ö Z K A Y N A K L A R 962.915.045,00 486.863.433,00 482.783.054,00 455.068.991,00 206.451.523,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 369.654.369,00 370.594.693,00 365.072.223,00 341.607.606,00 90.723.633,00
Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00 22.039.497,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 783.627,00 783.054,00 783.054,00 783.054,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.480.551,00 5.062.025,00 4.066.332,00 4.504.965,00 4.352.431,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.480.971,00 5.062.025,00 4.066.332,00 4.504.965,00 4.352.431,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -778.963,00 -138.662,00 -1.134.355,00 -666.925,00 -819.459,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.387.389,00 7.434.578,00 6.849.662,00 6.104.606,00 6.540.167,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -88.720.219,00 -77.604.422,00 -83.466.723,00 -81.716.549,00 -82.153.144,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.179.384,00 4.526.777,00 6.447.217,00 -10.844.236,00 -10.791.710,00
Diğer Yedekler -37.495.860,00 -41.646.816,00 -41.646.816,00 -49.263.731,00 -49.263.608,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 593.260.676,00 116.268.740,00 117.710.831,00 113.461.385,00 115.727.890,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.123.993.187,00 651.225.451,00 635.463.936,00 629.174.039,00 390.272.646,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi