Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 1,07
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -117,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,39
Dibe Uzaklık 95,60
Piyasa Değeri (USD) 21.360.869,55
Piyasa Değeri (TL) 76.360.836,48
Özsermaye (TL) 55.088.394,00
Sermaye (TL) 79.542.538,00
Net Kar (TL) -647.741,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu IHMAD
Sektör HER TÜRLÜ MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK.
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 C/51 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL
Telefon 0212 454 27 60
Faks 0212 454 27 61
Web http://www.ihlasmadencilik.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.298.570,72 31,81
İhlas Holding A.Ş. 8.708.099,32 10,95
Toplam 34.006.670,04 42,76
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mir İç Dış Ticaret ve Maden Sanayi Ltd. Şti. 1.297.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,66
16.07.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.06.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.01.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,25
09.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,38
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.460.665,00 2.206.046,00 1.966.019,00 1.253.394,00 962.740,00
Satışların Maliyeti (-) -3.290.706,00 -2.195.184,00 -1.925.994,00 -1.170.006,00 -1.047.821,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 169.959,00 10.862,00 40.025,00 83.388,00 -85.081,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 169.959,00 10.862,00 40.025,00 83.388,00 -85.081,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.758.505,00 -3.081.881,00 -1.525.948,00 -953.338,00 -1.992.704,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.569.953,00 2.983.224,00 2.191.559,00 943.841,00 2.404.418,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -749.214,00 -356.189,00 -329.315,00 -280.009,00 -1.665.303,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 232.193,00 -443.984,00 376.321,00 -206.118,00 -1.338.670,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 890.044,00 23.305,00 23.305,00 0,00 2.237.592,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.701.996,00 -698.037,00 -698.037,00 0,00 -1.508.304,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -579.759,00 -1.142.021,00 -321.716,00 -206.118,00 -609.382,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -22.538,00 -22.022,00 0,00 -22.023,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -579.759,00 -1.142.021,00 -321.716,00 -206.118,00 -631.405,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -103.300,00 195.252,00 64.322,00 45.657,00 250.353,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -103.300,00 195.252,00 64.322,00 45.657,00 250.353,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -683.059,00 -946.769,00 -257.394,00 -160.461,00 -381.052,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -683.059,00 -946.769,00 -257.394,00 -160.461,00 -381.052,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 -160.461,00 -381.052,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -35.318,00 -33.245,00 -29.650,00 -122.112,00 -148.623,00
- Ana Ortaklık Payları -647.741,00 -913.524,00 -227.744,00 -38.349,00 -232.429,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -187.842,00 16.606,00 16.746,00 0,00 380.646,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -209.784,00 0,00 0,00 0,00 400.379,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14.316,00 20.758,00 20.933,00 0,00 358,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.626,00 -4.152,00 -4.187,00 0,00 -20.091,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -187.842,00 16.606,00 16.746,00 0,00 380.646,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -160.461,00 -406,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -870.901,00 -930.163,00 -240.648,00 -160.461,00 -406,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 21.329.822,00 20.005.857,00 20.404.749,00 19.862.680,00 20.103.406,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 66.974,00 65.239,00 66.622,00 61.010,00 64.145,00
Finansal Yatırımlar 106.176,00 106.176,00 106.176,00 106.176,00 106.176,00
Ticari Alacaklar 13.380.626,00 14.680.819,00 14.989.894,00 15.623.317,00 15.519.164,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.939.691,00 3.274.481,00 3.201.719,00 3.829.693,00 4.801.841,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.440.935,00 11.406.338,00 11.788.175,00 11.793.624,00 10.717.323,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 97.780,00 97.780,00 97.780,00 97.780,00 97.780,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 97.780,00 97.780,00 97.780,00 97.780,00 97.780,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 547.037,00 474.465,00 516.331,00 600.064,00 753.593,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.269.096,00 2.501.079,00 2.497.997,00 1.163.968,00 1.150.876,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.862.133,00 2.080.299,00 2.129.949,00 2.210.365,00 2.411.672,00
ARA TOPLAM 21.329.822,00 20.005.857,00 20.404.749,00 19.862.680,00 20.103.406,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.568.637,00 38.039.853,00 37.969.980,00 38.711.758,00 38.689.631,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.516.541,00 16.811.037,00 16.811.037,00 16.811.037,00 16.811.037,00
Maddi Duran Varlıklar 1.905.522,00 2.145.636,00 2.176.017,00 2.209.564,00 2.243.619,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.776.209,00 17.647.323,00 17.647.323,00 18.345.359,00 18.345.446,00
- Şerefiye 5.922.752,00 6.790.465,00 6.790.465,00 6.790.465,00 6.790.465,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.853.457,00 10.856.858,00 10.856.858,00 11.554.894,00 11.554.981,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.186.898,00 1.252.392,00 1.102.792,00 1.112.987,00 1.056.718,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 58.898.459,00 58.045.710,00 58.374.729,00 58.574.438,00 58.793.037,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.835.358,00 2.655.868,00 2.316.825,00 2.406.889,00 2.482.381,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 906.643,00 1.022.703,00 796.703,00 767.747,00 772.317,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 274.402,00 240.739,00 227.650,00 211.981,00 197.711,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 632.241,00 781.964,00 569.053,00 555.766,00 574.606,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 72.860,00 93.061,00 67.460,00 64.760,00 62.060,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 72.860,00 93.061,00 67.460,00 64.760,00 62.060,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 220.675,00 220.675,00 220.675,00 220.675,00 220.675,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 746.513,00 770.028,00 692.214,00 884.129,00 891.906,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 519.730,00 567.739,00 514.471,00 706.386,00 714.163,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 226.783,00 202.289,00 177.743,00 177.743,00 177.743,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 888.667,00 549.401,00 539.773,00 469.578,00 535.423,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.401.645,00 787.648,00 766.195,00 795.653,00 778.299,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 75.655,00 0,00 0,00 71.453,00 64.711,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.655,00 0,00 0,00 71.453,00 64.711,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 939.442,00 718.162,00 699.527,00 724.200,00 713.588,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 386.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.237.003,00 3.443.516,00 3.083.020,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.661.456,00 54.602.194,00 55.291.709,00 55.371.896,00 55.532.357,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.088.394,00 55.027.059,00 55.712.979,00 55.885.628,00 55.923.977,00
Ödenmiş Sermaye 79.542.538,00 79.542.538,00 79.542.538,00 79.542.538,00 79.542.538,00
Sermaye Düzeltme Farkları 70.140.548,00 70.140.548,00 70.140.548,00 70.140.548,00 70.140.548,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 27.669,00 27.669,00 27.669,00 27.669,00 27.669,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 580.688,00 785.136,00 785.276,00 768.530,00 768.530,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 580.688,00 783.455,00 783.455,00 783.455,00 783.455,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 -14.925,00 -14.925,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.510.885,00 1.510.885,00 1.510.885,00 1.510.885,00 1.510.885,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -103.922.751,00 -103.922.751,00 -103.922.751,00 -103.922.751,00 -103.690.322,00
Net Dönem Karı/Zararı -647.741,00 -913.524,00 -227.744,00 -38.349,00 -232.429,00
Diğer Yedekler 7.856.558,00 7.856.558,00 7.856.558,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -426.938,00 -424.865,00 -421.270,00 -513.732,00 -391.620,00
TOPLAM KAYNAKLAR 58.898.459,00 58.045.710,00 58.374.729,00 58.574.438,00 58.793.037,00
Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 7.856.558,00 7.856.558,00