Geri Dön

IHLGM | Ihlas Gayrimenkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHLGM
Sektör GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK
Adres Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 0(212) 454 27 60
Faks 0(212) 454 27 61
Web www.ihlasgayrimenkul.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 210.732.100,81 21,07
TOPLAM 1.000.000.000,00 100,00
DİĞER 789.267.899,19 78,93
Toplam 2.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 4.800.000,00 100,00
İhlas Chınasılkroadgroup Commodıty Dış Ticaret A.Ş. 15.000,00 30,00
İhlas Chinasilkroadgroup Finansal Danışmanlık A.Ş. 25.000,00 50,00
İhlas İnşaat Proje Taahhüt ve Turizm ve Ticaret A.Ş. 34.965.000,00 99,90
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. 6.292.000,00 81,71
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi 100.000,00 10,00
İhlas Mining Ltd. Şti. (İhlas Mining) 328.185,00 90,00
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. 2.460.000,00 79,35
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. 2.608.680,00 18,63
Tarih Açıklama Katsayı
19.10.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
15.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
29.11.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
24.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,66
16.07.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
16.06.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
15.01.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,25
09.12.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,38
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 76.642.336,00 455.151.147,00 267.994.695,00 152.232.856,00 123.837.660,00
Satışların Maliyeti (-) 59.031.370,00 333.867.609,00 199.899.883,00 120.330.601,00 159.427.640,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.610.966,00 121.283.538,00 68.094.812,00 31.902.255,00 -35.589.980,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.610.966,00 121.283.538,00 68.094.812,00 31.902.255,00 -35.589.980,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 34.066.356,00 392.218.864,00 112.161.791,00 55.304.078,00 38.272.997,00
Pazarlama Giderleri (-) 12.568.082,00 45.282.543,00 27.539.222,00 14.205.789,00 11.837.242,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 117.052.299,00 142.502.182,00 78.823.266,00 61.229.610,00 26.287.616,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 13.855.622,00 63.327.634,00 40.818.651,00 21.041.320,00 5.503.479,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 74.173.205,00 -237.043.321,00 -33.601.586,00 2.580.678,00 -64.916.082,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 99.854,00 3.370.775,00 60.367.787,00 7.228.645,00 130.680,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 214.339,00 136.483.531,00 51.417.252,00 51.417.252,00 157.758.885,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 74.058.720,00 -370.156.077,00 -24.651.051,00 -41.607.929,00 -222.544.287,00
Finansman gelirleri 9.199.286,00 98.208.457,00 55.668.471,00 37.928.645,00 13.758.795,00
Finansman Giderleri (-) 3.252.348,00 19.870.500,00 12.689.151,00 9.818.829,00 10.253.138,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 197.354.266,00 -1.122.575.130,00 18.328.269,00 -13.498.113,00 -494.831.215,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 23.574.343,00 46.504.115,00 25.258.366,00 11.422.576,00 2.225.109,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.039.680,00 25.152.094,00 7.500.563,00 4.011.791,00 6.072.471,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22.534.663,00 21.352.021,00 17.757.803,00 7.410.785,00 -3.847.362,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 173.779.923,00 -1.169.079.245,00 -6.930.097,00 -24.920.689,00 -497.056.324,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 173.779.923,00 -1.169.079.245,00 -6.930.097,00 -24.920.689,00 -497.056.324,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -235.673,00 -7.832.689,00 -468.830,00 -274.484,00 -6.831.639,00
- Ana Ortaklık Payları 174.015.596,00 -1.161.246.556,00 -6.461.267,00 -24.646.205,00 -490.224.685,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 -1,17 -0,01 0,02 -0,50
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 -1,17 -0,01 0,02 -0,50
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.838.494,00 -5.656.186,00 -3.156.017,00 -2.096.016,00 -3.264.695,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 2.855.662,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.381.245,00 -11.536.089,00 -4.738.301,00 -3.295.434,00 -4.441.757,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -457.249,00 -3.024.241,00 -1.582.284,00 -1.199.418,00 -1.177.062,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -364.572,00 -351.482,00 30.710,00 -583.707,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 -364.572,00 -351.482,00 30.710,00 -583.707,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.838.494,00 -6.020.758,00 -3.507.499,00 -2.065.306,00 -3.848.402,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 177.618.417,00 -1.175.100.003,00 -10.437.596,00 -26.985.995,00 -500.904.726,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 177.618.417,00 -1.175.100.003,00 -10.437.596,00 -26.985.995,00 -500.904.726,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,17 -1,17 -0,01 0,02 -0,50
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.904.433.461,00 1.803.483.317,00 1.020.112.335,00 1.007.296.250,00 957.372.759,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 43.348.338,00 73.817.044,00 137.966.172,00 45.696.045,00 54.405.304,00
Finansal Yatırımlar 149.894,00 172.474,00 88.282.698,00 67.042.399,00 58.321.271,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 210.415.464,00 211.834.514,00 207.668.011,00 322.393.052,00 344.827.656,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.719.403,00 27.303.203,00 24.701.977,00 10.554.829,00 5.846.533,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 172.696.061,00 184.531.311,00 182.966.034,00 311.838.223,00 338.981.123,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 131.148.969,00 123.704.663,00 92.404.341,00 115.795.825,00 61.010.941,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 70.144.511,00 55.803.321,00 87.230.843,00 77.484.917,00 58.329.564,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.004.458,00 67.901.342,00 5.173.498,00 38.310.908,00 2.681.377,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 5.509.590,00 9.079.482,00
Stoklar 997.209.002,00 952.579.275,00 221.153.764,00 178.388.961,00 154.280.533,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 439.531.348,00 357.786.156,00 209.489.257,00 216.953.482,00 188.513.971,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.213.132,00 1.316.063,00 216.392,00 95.902,00 60.424,00
Diğer Dönen Varlıklar 81.417.314,00 82.273.128,00 62.931.700,00 55.420.994,00 86.873.177,00
ARA TOPLAM 1.904.433.461,00 1.803.483.317,00 1.020.112.335,00 1.007.296.250,00 957.372.759,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 399.830.107,00 402.653.358,00 311.917.638,00 278.589.207,00 265.233.454,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 39.688,00 39.688,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 200.346.029,00 200.845.672,00 109.375.395,00 109.375.395,00 109.375.395,00
Maddi Duran Varlıklar 13.278.227,00 13.473.243,00 4.708.606,00 2.704.375,00 2.450.679,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.341.930,00 45.290.077,00 6.131.017,00 6.213.707,00 6.296.228,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 65.437.939,00 82.523.101,00 53.147.417,00 54.567.643,00 40.851.397,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.304.263.568,00 2.206.136.675,00 1.332.029.973,00 1.285.885.457,00 1.222.606.213,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 446.929.700,00 345.163.072,00 159.717.959,00 139.555.332,00 117.792.022,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.223.478,00 3.699.937,00 3.065.170,00 2.230.658,00 2.304.097,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 8.559.088,00 21.186.832,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 103.893.479,00 37.176.710,00 28.607.312,00 26.850.095,00 26.545.711,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.946.819,00 8.136.424,00 6.174.269,00 6.206.983,00 9.567.623,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.946.660,00 29.040.286,00 22.433.043,00 20.643.112,00 16.978.088,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.273.198,00 8.123.346,00 8.125.322,00 7.094.863,00 6.473.963,00
Diğer Borçlar 96.605.767,00 58.885.292,00 26.817.151,00 15.773.240,00 3.995.112,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 94.598.332,00 56.897.073,00 25.423.036,00 13.430.758,00 2.287.330,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.007.435,00 1.988.219,00 1.394.115,00 2.342.482,00 1.707.782,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 196.494.031,00 198.291.626,00 72.200.930,00 50.501.579,00 36.095.296,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 20.669.324,00 2.781.936,00 3.228.280,00 3.581.682,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.170.963,00 7.914.795,00 7.857.902,00 6.237.124,00 5.726.177,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.443.645,00 1.211.257,00 948.855,00 750.464,00 853.892,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.727.318,00 6.703.538,00 6.909.047,00 5.486.660,00 4.872.285,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.268.784,00 10.402.042,00 10.262.236,00 19.080.405,00 11.883.152,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 639.306.444,00 820.564.596,00 86.794.971,00 77.361.481,00 54.817.727,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.415.469,00 19.412.987,00 17.734.149,00 15.322.112,00 20.607.843,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 31.561.496,00 32.222.395,00 20.635.969,00 20.031.043,00 20.782.770,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.561.496,00 32.222.395,00 20.635.969,00 19.931.043,00 20.682.770,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 114.479.971,00 109.487.719,00 48.424.853,00 40.008.325,00 11.427.113,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.086.236.144,00 1.165.727.668,00 246.512.930,00 216.916.813,00 172.609.749,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.218.027.424,00 1.040.409.007,00 1.085.517.043,00 1.068.968.644,00 1.049.996.464,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.215.637.547,00 1.037.812.191,00 1.085.456.157,00 1.068.714.173,00 1.049.676.847,00
Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.458.414.822,00 6.458.414.822,00 11.214.056,00 11.214.056,00 70.140.548,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.237.948,00 7.237.948,00 1.401.640,00 1.401.640,00 1.401.640,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.324.202,00 -13.133.962,00 -8.879.686,00 -7.818.924,00 -8.484.560,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.324.202,00 -13.133.962,00 -8.879.686,00 -7.818.924,00 -8.484.560,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.052.158,00 -15.861.918,00 -9.359.397,00 -8.266.654,00 -8.945.083,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 382.192,00 61.200,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 382.192,00 61.200,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.215.069,00 42.215.069,00 9.981.618,00 9.981.618,00 6.231.619,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.456.921.686,00 -5.120.749.322,00 228.411.650,00 228.411.650,00 173.235.157,00
Net Dönem Karı/Zararı 174.015.596,00 -1.336.172.364,00 -6.461.267,00 -24.646.205,00 -42.696.903,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 -61.918.812,00 -61.918.812,00 -61.918.812,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.389.877,00 2.596.816,00 60.886,00 254.471,00 319.617,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.304.263.568,00 2.206.136.675,00 1.332.029.973,00 1.285.885.457,00 1.222.606.213,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi