Geri Dön

IHEVA | Ihlas Ev Aletleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,40
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 2,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,73
Dibe Uzaklık 83,20
Piyasa Değeri (USD) 27.784.093,87
Piyasa Değeri (TL) 532.760.000,00
Özsermaye (TL) 726.048.216,00
Sermaye (TL) 350.500.000,00
Net Kar (TL) 226.112.084,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHEVA
Sektör Elektrikli ev aletleri üretimi
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0212 875 35 62
Faks 0212 875 39 64
Web www.iea.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 35.180.827,88 10,04
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 52.950.596,15 15,11
TOPLAM 350.500.000,00 100,00
DİĞER 262.368.575,97 74,85
Toplam 701.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DETES ENERJI ÜRETIM A.Ş. 6.490.000,00 99,85
Detes Enerji Üretim A.Ş. 6.490.000,00 99,85
İHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELIŞTIRME VE TICARET A.Ş. 38.665.314,20 3,87
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 38.665.314,20 3,87
İHLAS GAZETECILIK A.Ş. 8.250.349,93 1,03
İhlas Gazetecilik A.Ş. 8.250.349,93 1,03
İHLAS MADENCILIK ENERJI VE TICARET A.Ş. 48.500,00 0,63
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. 48.500,00 0,63
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. 1.200.000,00 100,00
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. 860.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.07.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
14.07.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
06.10.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
01.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,77
24.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
19.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,91
17.06.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,18
21.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
27.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
28.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.149.575.491,00 783.454.981,00 479.981.310,00 222.671.842,00 535.803.124,00
Satışların Maliyeti (-) -1.003.814.621,00 -674.369.115,00 -415.612.449,00 -193.037.169,00 -451.228.792,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 145.760.870,00 109.085.866,00 64.368.861,00 29.634.673,00 84.574.332,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 145.760.870,00 109.085.866,00 64.368.861,00 29.634.673,00 84.574.332,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.257.062,00 -15.701.844,00 -11.795.153,00 -5.508.175,00 -21.886.547,00
Pazarlama Giderleri (-) -26.080.561,00 -17.086.360,00 -9.461.090,00 -4.859.280,00 -9.623.934,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.850.934,00 -1.828.506,00 -1.339.082,00 -949.298,00 -1.611.438,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.040.441,00 44.631.497,00 24.832.794,00 9.792.578,00 19.880.455,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.131.876,00 -19.404.786,00 -13.906.788,00 -7.292.918,00 -22.803.053,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 133.480.878,00 99.695.867,00 52.699.542,00 20.817.580,00 48.529.815,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 111.943.222,00 2.146.465,00 193.847,00 188.193,00 48.860.255,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -6.257.485,00 -6.552.894,00 -3.277.413,00 -6.753.125,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 5.175.062,00 4.079.794,00 2.391.939,00 986.067,00 4.206.277,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 250.599.162,00 99.664.641,00 48.732.434,00 18.714.427,00 94.843.222,00
Finansman gelirleri 6.260.234,00 5.001.332,00 2.614.325,00 836.892,00 7.605.733,00
Finansman Giderleri (-) -5.922.680,00 -4.257.186,00 -2.477.143,00 -1.101.986,00 -2.689.359,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 250.936.716,00 100.408.787,00 48.869.616,00 18.449.333,00 99.759.596,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -24.824.632,00 -16.132.916,00 -8.750.554,00 -4.400.436,00 -8.714.897,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.906.781,00 -15.603.402,00 -10.025.531,00 -5.304.892,00 -5.882.057,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.917.851,00 -529.514,00 1.274.977,00 904.456,00 -2.832.840,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 226.112.084,00 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 226.112.084,00 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 226.112.084,00 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,65 0,24 0,11 0,04 0,26
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 597.696.324,00 516.692.808,00 435.541.197,00 348.743.949,00 294.227.467,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.089.259,00 16.112.196,00 9.293.000,00 7.151.068,00 2.865.416,00
Finansal Yatırımlar 94.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 419.713.582,00 336.800.780,00 255.758.521,00 175.923.087,00 124.394.771,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 98.744.935,00 84.785.552,00 80.463.932,00 43.161.798,00 34.671.357,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 320.968.647,00 252.015.228,00 175.294.589,00 132.761.289,00 89.723.414,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.994.559,00 3.768.952,00 5.635.237,00 3.621.974,00 2.492.674,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.994.559,00 3.768.952,00 5.635.237,00 3.621.974,00 2.492.674,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 147.277.244,00 150.173.030,00 144.146.766,00 150.045.871,00 152.664.447,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.924.010,00 8.432.747,00 19.082.279,00 9.296.922,00 9.880.803,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 12.039,00 6.926,00 5.341,00 82.661,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.602.765,00 1.393.064,00 1.618.468,00 2.699.686,00 1.846.695,00
ARA TOPLAM 597.696.324,00 516.692.808,00 435.541.197,00 348.743.949,00 294.227.467,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 318.773.600,00 259.951.604,00 257.997.935,00 302.945.648,00 307.663.052,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 42.375.431,00 30.158.946,00 26.292.415,00 28.225.680,00 30.545.599,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.549.208,00 90.944.208,00 90.944.208,00 90.944.208,00 90.944.208,00
Maddi Duran Varlıklar 22.844.893,00 19.360.135,00 17.701.764,00 10.047.754,00 10.036.852,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.738.621,00 18.679.560,00 17.734.069,00 15.995.030,00 14.827.567,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.086.913,00 13.821.205,00 12.563.385,00 12.475.520,00 11.978.805,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 916.469.924,00 776.644.412,00 693.539.132,00 651.689.597,00 601.890.519,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.438.583,00 130.021.103,00 107.953.367,00 91.553.050,00 64.218.135,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.519.383,00 4.248.437,00 2.715.899,00 2.484.137,00 1.705.647,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 64.443.924,00 67.399.494,00 50.047.520,00 37.825.629,00 42.081.019,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.263.742,00 5.372.181,00 5.131.275,00 3.871.400,00 3.122.913,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.180.182,00 62.027.313,00 44.916.245,00 33.954.229,00 38.958.106,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.272.779,00 5.172.834,00 3.985.287,00 4.193.489,00 3.538.050,00
Diğer Borçlar 8.238.003,00 27.143.526,00 22.043.999,00 23.515.078,00 2.183.679,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.992.439,00 27.096.645,00 22.007.131,00 23.436.790,00 2.160.598,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.245.564,00 46.881,00 36.868,00 78.288,00 23.081,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.957.137,00 11.791.216,00 14.592.405,00 10.213.355,00 8.336.121,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.282.623,00 5.579.798,00 4.756.313,00 5.304.892,00 322.289,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.261.867,00 4.228.193,00 4.572.542,00 4.279.202,00 3.216.495,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 724.663,00 1.779.853,00 2.434.504,00 1.998.388,00 1.158.998,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.537.204,00 2.448.340,00 2.138.038,00 2.280.814,00 2.057.497,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.462.867,00 4.457.605,00 5.239.402,00 3.737.268,00 2.834.835,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.983.125,00 73.600.955,00 50.501.010,00 48.494.367,00 42.199.621,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.040.980,00 26.537.643,00 12.563.237,00 13.217.194,00 9.458.346,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.723.916,00 34.705.746,00 27.351.897,00 23.845.005,00 21.531.456,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.649.406,00 27.813.251,00 21.237.182,00 18.575.222,00 17.085.098,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.074.510,00 6.892.495,00 6.114.715,00 5.269.783,00 4.446.358,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.218.229,00 12.357.566,00 10.585.876,00 11.432.168,00 11.209.819,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 190.421.708,00 203.622.058,00 158.454.377,00 140.047.417,00 106.417.756,00
Ö Z K A Y N A K L A R 726.048.216,00 573.022.354,00 535.084.755,00 511.642.180,00 495.472.763,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 726.048.216,00 573.022.354,00 535.084.755,00 511.642.180,00 495.472.763,00
Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.235.826,00 -9.524.101,00 -4.219.594,00 -1.983.895,00 -4.574.685,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.384.339,00 -9.322.188,00 -4.077.206,00 -1.905.164,00 -4.524.527,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.384.339,00 -9.322.188,00 -4.077.206,00 -1.905.164,00 -4.524.527,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -569.722,00 -961.613,00 -569.722,00 -99.452,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 -569.722,00 -961.613,00 -569.722,00 -99.452,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.385.236,00 8.354.895,00 6.118.159,00 6.063.214,00 6.063.214,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.623.070,00 157.653.411,00 159.890.147,00 159.945.092,00 68.900.393,00
Net Dönem Karı/Zararı 226.112.084,00 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00
Diğer Yedekler -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 916.469.924,00 776.644.412,00 693.539.132,00 651.689.597,00 601.890.519,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi