Geri Dön

IHEVA | Ihlas Ev Aletleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHEVA
Sektör Elektrikli ev aletleri üretimi
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0212 875 35 62
Faks 0212 875 39 64
Web www.iea.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.731.677,68 5,06
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 70.399.746,35 20,09
TOPLAM 350.500.000,00 100,00
DİĞER 262.368.575,97 74,85
Toplam 701.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DETES ENERJI ÜRETIM A.Ş. 6.490.000,00 99,85
Detes Enerji Üretim A.Ş. 6.490.000,00 99,85
İHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELIŞTIRME VE TICARET A.Ş. 38.665.314,20 3,87
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 38.665.314,20 3,87
İHLAS GAZETECILIK A.Ş. 8.250.349,93 1,03
İhlas Gazetecilik A.Ş. 8.250.349,93 1,03
İHLAS MADENCILIK ENERJI VE TICARET A.Ş. 48.500,00 0,63
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. 48.500,00 0,63
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. 1.200.000,00 100,00
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. 860.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.07.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
14.07.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
06.10.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
01.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,77
24.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
19.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,91
17.06.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,18
21.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
27.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
28.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 783.454.981,00 479.981.310,00 222.671.842,00 535.803.124,00 366.806.787,00
Satışların Maliyeti (-) -674.369.115,00 -415.612.449,00 -193.037.169,00 -451.228.792,00 -303.934.569,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 109.085.866,00 64.368.861,00 29.634.673,00 84.574.332,00 62.872.218,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 109.085.866,00 64.368.861,00 29.634.673,00 84.574.332,00 62.872.218,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.701.844,00 -11.795.153,00 -5.508.175,00 -21.886.547,00 -14.748.404,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.086.360,00 -9.461.090,00 -4.859.280,00 -9.623.934,00 -6.613.679,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.828.506,00 -1.339.082,00 -949.298,00 -1.611.438,00 -1.103.876,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 44.631.497,00 24.832.794,00 9.792.578,00 19.880.455,00 7.936.162,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.404.786,00 -13.906.788,00 -7.292.918,00 -22.803.053,00 -22.373.687,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 99.695.867,00 52.699.542,00 20.817.580,00 48.529.815,00 25.968.734,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.146.465,00 193.847,00 188.193,00 48.860.255,00 23.560,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -6.257.485,00 -6.552.894,00 -3.277.413,00 -6.753.125,00 -2.567.894,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 4.079.794,00 2.391.939,00 986.067,00 4.206.277,00 2.295.543,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 99.664.641,00 48.732.434,00 18.714.427,00 94.843.222,00 25.719.943,00
Finansman gelirleri 5.001.332,00 2.614.325,00 836.892,00 7.605.733,00 3.286.218,00
Finansman Giderleri (-) -4.257.186,00 -2.477.143,00 -1.101.986,00 -2.689.359,00 -1.777.909,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 100.408.787,00 48.869.616,00 18.449.333,00 99.759.596,00 27.228.252,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.132.916,00 -8.750.554,00 -4.400.436,00 -8.714.897,00 -4.248.610,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -15.603.402,00 -10.025.531,00 -5.304.892,00 -5.882.057,00 -5.522.077,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -529.514,00 1.274.977,00 904.456,00 -2.832.840,00 1.273.467,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00 22.979.642,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00 22.979.642,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00 22.979.642,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,24 0,11 0,04 0,26 0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 516.692.808,00 435.541.197,00 348.743.949,00 294.227.467,00 386.195.351,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.112.196,00 9.293.000,00 7.151.068,00 2.865.416,00 10.898.754,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 336.800.780,00 255.758.521,00 175.923.087,00 124.394.771,00 220.728.452,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 84.785.552,00 80.463.932,00 43.161.798,00 34.671.357,00 23.241.864,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 252.015.228,00 175.294.589,00 132.761.289,00 89.723.414,00 197.486.588,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.768.952,00 5.635.237,00 3.621.974,00 2.492.674,00 2.096.208,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.768.952,00 5.635.237,00 3.621.974,00 2.492.674,00 2.096.208,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 150.173.030,00 144.146.766,00 150.045.871,00 152.664.447,00 146.344.612,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.432.747,00 19.082.279,00 9.296.922,00 9.880.803,00 4.879.925,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.039,00 6.926,00 5.341,00 82.661,00 110.924,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.393.064,00 1.618.468,00 2.699.686,00 1.846.695,00 1.136.476,00
ARA TOPLAM 516.692.808,00 435.541.197,00 348.743.949,00 294.227.467,00 386.195.351,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 259.951.604,00 257.997.935,00 302.945.648,00 307.663.052,00 152.534.349,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 30.158.946,00 26.292.415,00 28.225.680,00 30.545.599,00 32.865.518,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 90.944.208,00 90.944.208,00 90.944.208,00 90.944.208,00 43.359.208,00
Maddi Duran Varlıklar 19.360.135,00 17.701.764,00 10.047.754,00 10.036.852,00 10.348.769,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.679.560,00 17.734.069,00 15.995.030,00 14.827.567,00 13.244.594,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.821.205,00 12.563.385,00 12.475.520,00 11.978.805,00 11.159.411,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 776.644.412,00 693.539.132,00 651.689.597,00 601.890.519,00 538.729.700,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.021.103,00 107.953.367,00 91.553.050,00 64.218.135,00 73.885.667,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.248.437,00 2.715.899,00 2.484.137,00 1.705.647,00 1.702.190,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 67.399.494,00 50.047.520,00 37.825.629,00 42.081.019,00 25.657.862,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.372.181,00 5.131.275,00 3.871.400,00 3.122.913,00 1.316.576,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.027.313,00 44.916.245,00 33.954.229,00 38.958.106,00 24.341.286,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.172.834,00 3.985.287,00 4.193.489,00 3.538.050,00 2.419.344,00
Diğer Borçlar 27.143.526,00 22.043.999,00 23.515.078,00 2.183.679,00 21.728.647,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.096.645,00 22.007.131,00 23.436.790,00 2.160.598,00 21.715.614,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.881,00 36.868,00 78.288,00 23.081,00 13.033,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.791.216,00 14.592.405,00 10.213.355,00 8.336.121,00 15.205.121,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.579.798,00 4.756.313,00 5.304.892,00 322.289,00 1.933.879,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.228.193,00 4.572.542,00 4.279.202,00 3.216.495,00 2.689.089,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.779.853,00 2.434.504,00 1.998.388,00 1.158.998,00 1.326.400,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.448.340,00 2.138.038,00 2.280.814,00 2.057.497,00 1.362.689,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.457.605,00 5.239.402,00 3.737.268,00 2.834.835,00 2.549.535,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.600.955,00 50.501.010,00 48.494.367,00 42.199.621,00 32.964.596,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.537.643,00 12.563.237,00 13.217.194,00 9.458.346,00 9.878.127,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.705.746,00 27.351.897,00 23.845.005,00 21.531.456,00 15.958.754,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.813.251,00 21.237.182,00 18.575.222,00 17.085.098,00 12.545.023,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.892.495,00 6.114.715,00 5.269.783,00 4.446.358,00 3.413.731,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.357.566,00 10.585.876,00 11.432.168,00 11.209.819,00 7.127.715,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 203.622.058,00 158.454.377,00 140.047.417,00 106.417.756,00 106.850.263,00
Ö Z K A Y N A K L A R 573.022.354,00 535.084.755,00 511.642.180,00 495.472.763,00 431.879.437,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 573.022.354,00 535.084.755,00 511.642.180,00 495.472.763,00 431.879.437,00
Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.524.101,00 -4.219.594,00 -1.983.895,00 -4.574.685,00 -1.435.387,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.322.188,00 -4.077.206,00 -1.905.164,00 -4.524.527,00 -1.430.651,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.322.188,00 -4.077.206,00 -1.905.164,00 -4.524.527,00 -1.430.651,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -569.722,00 -961.613,00 -569.722,00 -99.452,00 1.232.981,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -569.722,00 -961.613,00 -569.722,00 -99.452,00 1.232.981,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.354.895,00 6.118.159,00 6.063.214,00 6.063.214,00 6.063.214,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.653.411,00 159.890.147,00 159.945.092,00 68.900.393,00 68.900.393,00
Net Dönem Karı/Zararı 84.275.871,00 40.119.062,00 14.048.897,00 91.044.699,00 22.979.642,00
Diğer Yedekler -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 776.644.412,00 693.539.132,00 651.689.597,00 601.890.519,00 538.729.700,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi