Geri Dön

IHEVA | Ihlas Ev Aletleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,72
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,40
BIST-100'deki Ağırlığı 2,77
F/K Oranı -5,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,13
Dibe Uzaklık 83,20
Piyasa Değeri (USD) 35.995.228,17
Piyasa Değeri (TL) 1.160.155.000,00
Özsermaye (TL) 1.025.256.866,00
Sermaye (TL) 350.500.000,00
Net Kar (TL) -209.988.335,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHEVA
Sektör Elektrikli ev aletleri üretimi
Adres Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0212 875 35 62
Faks 0212 875 39 64
Web www.iea.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 88.046.772,94 25,12
TOPLAM 350.500.000,00 100,00
DİĞER 262.453.227,06 74,88
Toplam 701.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DETES ENERJI ÜRETIM A.Ş. 6.490.000,00 99,85
Detes Enerji Üretim A.Ş. 6.490.000,00 99,85
İHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELIŞTIRME VE TICARET A.Ş. 38.665.314,20 3,87
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 38.665.314,20 3,87
İHLAS MADENCILIK ENERJI VE TICARET A.Ş. 48.500,00 0,63
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. 48.500,00 0,63
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. 1.200.000,00 100,00
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. 860.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.07.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
14.07.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
06.10.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
01.11.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,77
24.04.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
19.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,91
17.06.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,18
21.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
27.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
28.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.103.563.447,00 1.145.195.467,00 704.114.170,00 348.049.141,00 1.149.575.491,00
Satışların Maliyeti (-) -1.825.835.733,00 -952.651.296,00 -586.398.787,00 -302.827.616,00 -1.003.814.621,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 277.727.714,00 192.544.171,00 117.715.383,00 45.221.525,00 145.760.870,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 277.727.714,00 192.544.171,00 117.715.383,00 45.221.525,00 145.760.870,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -87.246.944,00 -45.342.965,00 -29.358.287,00 -15.844.221,00 -21.257.062,00
Pazarlama Giderleri (-) -50.842.593,00 -29.498.968,00 -15.465.330,00 -8.603.788,00 -26.080.561,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.512.608,00 -2.410.350,00 -1.313.611,00 -960.014,00 -1.850.934,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 65.111.172,00 41.291.532,00 28.687.914,00 7.270.928,00 62.040.441,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -49.180.615,00 -32.956.967,00 -21.035.674,00 -5.353.778,00 -25.131.876,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 135.056.126,00 123.626.453,00 79.230.395,00 21.730.652,00 133.480.878,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.730.378,00 4.866.343,00 2.969.368,00 158.595,00 111.943.222,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -14.472.081,00 -4.727.821,00 -4.727.821,00 -4.675.611,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -45.202.817,00 -267.955,00 -963.567,00 -1.658.932,00 5.175.062,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 98.111.606,00 123.497.020,00 76.508.375,00 15.554.704,00 250.599.162,00
Finansman gelirleri 10.479.211,00 5.094.624,00 2.257.377,00 1.219.046,00 6.260.234,00
Finansman Giderleri (-) -14.775.126,00 -8.608.508,00 -5.604.893,00 -1.989.360,00 -5.922.680,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -156.563.062,00 119.983.136,00 73.160.859,00 14.784.390,00 250.936.716,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -53.425.273,00 -17.978.613,00 -16.155.312,00 -4.160.236,00 -24.824.632,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -20.108.239,00 -21.530.292,00 -12.977.378,00 -5.785.214,00 -19.906.781,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -33.317.034,00 3.551.679,00 -3.177.934,00 1.624.978,00 -4.917.851,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -209.988.335,00 102.004.523,00 57.005.547,00 10.624.154,00 226.112.084,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -209.988.335,00 102.004.523,00 57.005.547,00 10.624.154,00 226.112.084,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -209.988.335,00 102.004.523,00 57.005.547,00 10.624.154,00 226.112.084,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,60 0,29 0,16 0,03 0,65
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 800.991.593,00 711.452.985,00 682.826.429,00 649.282.171,00 597.696.324,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 59.608.305,00 33.534.805,00 29.590.943,00 14.342.546,00 14.089.259,00
Finansal Yatırımlar 180.800,00 0,00 0,00 58.995,00 94.905,00
Ticari Alacaklar 462.602.053,00 448.585.562,00 447.989.933,00 439.274.040,00 419.713.582,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 163.506.851,00 91.055.394,00 93.360.131,00 107.996.363,00 98.744.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 299.095.202,00 357.530.168,00 354.629.802,00 331.277.677,00 320.968.647,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.191.508,00 7.098.428,00 7.113.437,00 8.473.510,00 4.994.559,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.191.508,00 7.098.428,00 7.113.437,00 8.473.510,00 4.994.559,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 247.004.025,00 196.618.569,00 178.842.327,00 172.469.943,00 147.277.244,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.277.963,00 22.454.822,00 14.741.749,00 12.811.037,00 8.924.010,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.261.632,00 6.171,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.865.307,00 3.154.628,00 4.548.040,00 1.852.100,00 2.602.765,00
ARA TOPLAM 800.991.593,00 711.452.985,00 682.826.429,00 649.282.171,00 597.696.324,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 642.275.094,00 343.616.598,00 339.079.879,00 318.490.424,00 318.773.600,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49.104.948,00 41.971.858,00 39.438.622,00 35.958.743,00 42.375.431,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 298.053.000,00 190.549.208,00 190.549.208,00 190.549.208,00 190.549.208,00
Maddi Duran Varlıklar 60.181.796,00 25.635.846,00 21.925.490,00 22.174.666,00 22.844.893,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.626.298,00 25.985.281,00 23.675.515,00 21.737.043,00 19.738.621,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.197.729,00 16.484.329,00 18.511.444,00 15.705.343,00 15.086.913,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.443.266.687,00 1.055.069.583,00 1.021.906.308,00 967.772.595,00 916.469.924,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.315.055,00 162.233.736,00 163.560.161,00 165.001.904,00 126.438.583,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.808.401,00 8.630.612,00 7.817.675,00 6.767.628,00 4.519.383,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 114.167.876,00 89.356.254,00 74.020.269,00 83.545.337,00 64.443.924,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.853.069,00 18.786.995,00 13.004.081,00 7.482.476,00 4.263.742,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 102.314.807,00 70.569.259,00 61.016.188,00 76.062.861,00 60.180.182,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.147.228,00 22.128.340,00 21.948.557,00 25.257.343,00 26.272.779,00
Diğer Borçlar 1.167.647,00 16.428.633,00 31.046.444,00 10.079.674,00 8.238.003,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.110.891,00 16.123.862,00 30.664.030,00 8.908.481,00 5.992.439,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.756,00 304.771,00 382.414,00 1.171.193,00 2.245.564,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.245.161,00 4.645.966,00 4.909.571,00 20.440.516,00 8.957.137,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.537.213,00 8.504.191,00 7.892.111,00 5.770.154,00 4.282.623,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.199.429,00 4.741.846,00 4.898.136,00 3.580.565,00 3.261.867,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.502.358,00 1.956.111,00 2.395.918,00 980.631,00 724.663,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.697.071,00 2.785.735,00 2.502.218,00 2.599.934,00 2.537.204,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.042.100,00 7.797.894,00 11.027.398,00 9.560.687,00 6.462.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.694.766,00 75.684.586,00 84.678.243,00 67.852.003,00 63.983.125,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.144.618,00 36.974.217,00 38.297.850,00 27.765.934,00 26.040.980,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.946.862,00 18.885.835,00 17.312.512,00 18.803.291,00 16.723.916,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.393.578,00 12.243.748,00 10.853.002,00 11.816.180,00 9.649.406,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 22.553.284,00 6.642.087,00 6.459.510,00 6.987.111,00 7.074.510,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 150.603.286,00 19.824.534,00 29.067.881,00 21.282.778,00 21.218.229,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 418.009.821,00 237.918.322,00 248.238.404,00 232.853.907,00 190.421.708,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.025.256.866,00 817.151.261,00 773.667.904,00 734.918.688,00 726.048.216,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.025.256.866,00 817.151.261,00 773.667.904,00 734.918.688,00 726.048.216,00
Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00 350.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.750.685.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 79.834.278,00 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00 6.735.627,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.286.414,00 5.381.910,00 6.897.529,00 7.402.157,00 3.235.826,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.730.275,00 5.666.041,00 7.125.898,00 7.668.726,00 3.384.339,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.730.275,00 5.666.041,00 7.125.898,00 7.668.726,00 3.384.339,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.722.881,00 15.162.600,00 15.162.600,00 8.385.236,00 8.385.236,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.983.812.630,00 369.947.790,00 369.947.790,00 383.735.154,00 157.623.070,00
Net Dönem Karı/Zararı -209.988.335,00 102.004.523,00 57.005.547,00 10.624.154,00 226.112.084,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.443.266.687,00 1.055.069.583,00 1.021.906.308,00 967.772.595,00 916.469.924,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00 -17.317.943,00
Diğer Yedekler 0,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00 -2.693.034,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi