Geri Dön

IHAAS | Ihlas Haber Ajansi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,30
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,37
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 18,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,17
Dibe Uzaklık 34,37
Piyasa Değeri (USD) 29.604.377,29
Piyasa Değeri (TL) 934.400.000,00
Özsermaye (TL) 224.271.681,00
Sermaye (TL) 64.000.000,00
Net Kar (TL) 51.553.262,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHAAS
Sektör Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.
Adres Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL
Telefon 0 212 454 33 33
Faks 0 212 454 33 35
Web www.ihlashaberajansi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 26.742.187,50 16,41
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 80.226.562,50 49,22
TOPLAM 163.000.000,00 100,00
DİĞER 56.031.250,00 34,37
Toplam 326.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,55
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 210.048.316,00 120.569.939,00 53.347.312,00 170.291.606,00 116.170.966,00
Satışların Maliyeti (-) -171.938.221,00 -97.495.567,00 -49.972.890,00 -141.700.941,00 -95.847.122,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.110.095,00 23.074.372,00 3.374.422,00 28.590.665,00 20.323.844,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.110.095,00 23.074.372,00 3.374.422,00 28.590.665,00 20.323.844,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.428.477,00 -16.251.702,00 -7.456.833,00 -19.369.223,00 -14.312.081,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.078.297,00 -1.933.000,00 -903.462,00 -2.131.852,00 -1.414.752,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.035.871,00 3.782.060,00 1.367.250,00 13.441.986,00 11.659.504,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.090.956,00 -7.071.428,00 -2.509.510,00 -9.965.908,00 -7.972.090,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.548.236,00 1.600.302,00 -6.128.133,00 10.565.668,00 8.284.425,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.244.947,00 11.395.833,00 8.636.511,00 16.809.283,00 1.934.588,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.205.769,00 -697.960,00 -373.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.587.414,00 12.298.175,00 2.135.378,00 27.374.951,00 10.219.013,00
Finansman gelirleri 27.615.431,00 16.544.056,00 1.444.661,00 17.068.866,00 15.491.526,00
Finansman Giderleri (-) -3.803.700,00 -2.371.535,00 -650.580,00 -3.027.947,00 -2.410.357,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.399.145,00 26.470.696,00 2.929.459,00 41.415.870,00 23.300.182,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.195.221,00 -3.976.427,00 -628.118,00 -5.815.947,00 -5.049.597,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.806.058,00 -3.001.416,00 0,00 -6.186.296,00 -5.073.909,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.389.163,00 -975.011,00 -628.118,00 370.349,00 24.312,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00 35.599.923,00 18.250.585,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00 35.599.923,00 18.250.585,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00 35.599.923,00 18.250.585,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,35 0,04 0,56 0,29
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 254.960.959,00 238.859.173,00 209.988.490,00 210.573.419,00 193.593.538,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 122.497.573,00 137.849.340,00 138.520.924,00 162.757.985,00 136.989.360,00
Finansal Yatırımlar 1.981.143,00 6.980.988,00 9.642.200,00 9.150.036,00 13.256.711,00
Ticari Alacaklar 80.650.298,00 68.154.667,00 58.367.778,00 31.807.554,00 41.462.946,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.162.121,00 36.493.892,00 21.423.862,00 16.692.810,00 15.884.058,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.488.177,00 31.660.775,00 36.943.916,00 15.114.744,00 25.578.888,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 42.478.028,00 17.931.610,00 139.026,00 159.035,00 182.681,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.216.467,00 17.820.851,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 261.561,00 110.759,00 139.026,00 159.035,00 182.681,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.106.705,00 7.942.568,00 3.144.568,00 6.584.099,00 1.436.222,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 247.212,00 0,00 173.994,00 114.710,00 265.618,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 254.960.959,00 238.859.173,00 209.988.490,00 210.573.419,00 193.593.538,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 54.642.705,00 55.385.706,00 46.516.284,00 41.147.868,00 31.987.435,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.808.755,00 6.808.755,00 6.808.755,00 6.808.755,00 3.226.200,00
Maddi Duran Varlıklar 31.392.245,00 31.258.550,00 30.969.887,00 25.519.030,00 19.720.721,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.443,00 147.771,00 183.788,00 219.804,00 255.821,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.069.714,00 4.503.347,00 4.172.706,00 3.994.689,00 4.992.981,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 309.603.664,00 294.244.879,00 256.504.774,00 251.721.287,00 225.580.973,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.829.184,00 57.855.407,00 46.422.538,00 42.746.059,00 33.875.392,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 957.643,00 1.061.956,00 1.032.238,00 1.076.450,00 851.038,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.807.239,00 15.233.677,00 10.518.770,00 10.934.182,00 10.430.220,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 212.925,00 102.228,00 451.395,00 619.922,00 160.831,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.594.314,00 15.131.449,00 10.067.375,00 10.314.260,00 10.269.389,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.065.383,00 15.913.524,00 15.902.991,00 16.571.869,00 5.675.672,00
Diğer Borçlar 83.539,00 100.666,00 57.802,00 36.657,00 40.558,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.414,00 4.146,00 11.155,00 5.397,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 79.125,00 96.520,00 46.647,00 31.260,00 40.558,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.795.999,00 5.732.860,00 4.791.467,00 2.800.878,00 3.400.334,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.804.642,00 2.698.659,00 0,00 1.112.090,00 2.255.376,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.424.427,00 10.382.944,00 9.791.304,00 6.946.380,00 9.031.856,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.424.427,00 10.382.944,00 9.791.304,00 6.946.380,00 9.031.856,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.890.312,00 6.731.121,00 4.327.966,00 3.267.553,00 2.190.338,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.502.799,00 23.885.891,00 17.528.943,00 15.498.735,00 20.955.744,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.319.230,00 12.643.000,00 4.848.021,00 5.119.787,00 4.470.821,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.183.569,00 11.242.891,00 12.495.267,00 10.378.948,00 16.480.923,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.913.605,00 8.972.927,00 10.222.284,00 8.176.925,00 14.757.500,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.269.964,00 2.269.964,00 2.272.983,00 2.202.023,00 1.723.423,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 85.331.983,00 81.741.298,00 63.951.481,00 58.244.794,00 54.831.136,00
Ö Z K A Y N A K L A R 224.271.681,00 212.503.581,00 192.553.293,00 193.476.493,00 170.749.837,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 224.271.681,00 212.503.581,00 192.553.293,00 193.476.493,00 170.749.837,00
Ödenmiş Sermaye 163.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 4.531.788,00 4.531.788,00 4.531.788,00 4.531.788,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.344.038,00 -7.402.483,00 -7.159.843,00 -3.935.302,00 -9.312.620,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.344.038,00 -7.402.483,00 -7.159.843,00 -3.935.302,00 -9.312.620,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.344.038,00 -7.402.483,00 -7.159.843,00 -3.935.302,00 -9.312.620,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.020.695,00 3.020.695,00 3.020.695,00 1.239.395,00 1.229.389,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.391.100,00 36.859.312,00 36.859.312,00 3.040.689,00 3.050.695,00
Net Dönem Karı/Zararı 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00 35.599.923,00 18.250.585,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 309.603.664,00 294.244.879,00 256.504.774,00 251.721.287,00 225.580.973,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi