Geri Dön

IHAAS | Ihlas Haber Ajansi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IHAAS
Sektör Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.
Adres Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL
Telefon 0 212 454 33 33
Faks 0 212 454 33 35
Web www.ihlashaberajansi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 26.742.187,50 16,41
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 80.226.562,50 49,22
TOPLAM 163.000.000,00 100,00
DİĞER 56.031.250,00 34,37
Toplam 326.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,55
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 90.566.047,00 361.499.133,00 210.048.316,00 120.569.939,00 53.347.312,00
Satışların Maliyeti (-) 98.271.837,00 311.027.144,00 171.938.221,00 97.495.567,00 -49.972.890,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -7.705.790,00 50.471.989,00 38.110.095,00 23.074.372,00 3.374.422,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -7.705.790,00 50.471.989,00 38.110.095,00 23.074.372,00 3.374.422,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 18.735.477,00 49.915.306,00 25.428.477,00 16.251.702,00 -7.456.833,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.686.586,00 5.309.059,00 3.078.297,00 1.933.000,00 -903.462,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.034.783,00 17.828.911,00 8.035.871,00 3.782.060,00 1.367.250,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 3.116.677,00 23.142.650,00 11.090.956,00 7.071.428,00 -2.509.510,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -22.209.747,00 -10.066.115,00 6.548.236,00 1.600.302,00 -6.128.133,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 347.262,00 23.491.884,00 14.244.947,00 11.395.833,00 8.636.511,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 1.934.309,00 1.205.769,00 697.960,00 -373.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -21.862.485,00 11.491.460,00 19.587.414,00 12.298.175,00 2.135.378,00
Finansman gelirleri 10.929.767,00 50.317.149,00 27.615.431,00 16.544.056,00 1.444.661,00
Finansman Giderleri (-) 1.269.932,00 6.529.358,00 3.803.700,00 2.371.535,00 -650.580,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -41.401.755,00 -58.076.345,00 43.399.145,00 26.470.696,00 2.929.459,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.095.501,00 7.791.351,00 9.195.221,00 3.976.427,00 -628.118,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 907.971,00 5.289.492,00 7.806.058,00 3.001.416,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.003.472,00 2.501.859,00 1.389.163,00 975.011,00 -628.118,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -38.306.254,00 -65.867.696,00 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -38.306.254,00 -65.867.696,00 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -38.306.254,00 -65.867.696,00 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,24 -0,72 0,21 0,35 0,04
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,24 -0,72 0,21 0,35 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.689.696,00 -7.077.350,00 -3.408.736,00 -3.467.181,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.689.696,00 -7.077.350,00 -3.408.736,00 -3.467.181,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.689.696,00 -7.077.350,00 -3.408.736,00 -3.467.181,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -40.995.950,00 -72.945.046,00 30.795.188,00 19.027.088,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -40.995.950,00 -72.945.046,00 30.795.188,00 19.027.088,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,24 -0,72 0,21 0,35 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 259.731.950,00 251.547.521,00 254.960.959,00 238.859.173,00 209.988.490,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.456.276,00 58.041.753,00 122.497.573,00 137.849.340,00 138.520.924,00
Finansal Yatırımlar 14.152.647,00 13.268.111,00 1.981.143,00 6.980.988,00 9.642.200,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 84.064.786,00 67.145.558,00 80.650.298,00 68.154.667,00 58.367.778,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.230.969,00 12.016.061,00 52.162.121,00 36.493.892,00 21.423.862,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.833.817,00 55.129.497,00 28.488.177,00 31.660.775,00 36.943.916,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 141.524.913,00 106.012.951,00 42.478.028,00 17.931.610,00 139.026,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 141.448.158,00 105.832.899,00 42.216.467,00 17.820.851,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.755,00 180.052,00 261.561,00 110.759,00 139.026,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.789.899,00 4.464.016,00 7.106.705,00 7.942.568,00 3.144.568,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.743.429,00 2.615.132,00 247.212,00 0,00 173.994,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 259.731.950,00 251.547.521,00 254.960.959,00 238.859.173,00 209.988.490,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 145.800.674,00 133.228.032,00 54.642.705,00 55.385.706,00 46.516.284,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.795.375,00 16.334.767,00 6.808.755,00 6.808.755,00 6.808.755,00
Maddi Duran Varlıklar 92.528.903,00 84.940.950,00 31.392.245,00 31.258.550,00 30.969.887,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.766,00 260.504,00 115.443,00 147.771,00 183.788,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 4.069.714,00 4.503.347,00 4.172.706,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 405.532.624,00 384.775.553,00 309.603.664,00 294.244.879,00 256.504.774,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.633.199,00 70.389.607,00 63.829.184,00 57.855.407,00 46.422.538,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.734.794,00 1.725.042,00 957.643,00 1.061.956,00 1.032.238,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.862.466,00 27.642.087,00 17.807.239,00 15.233.677,00 10.518.770,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.815.538,00 3.164.282,00 212.925,00 102.228,00 451.395,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.046.928,00 24.477.805,00 17.594.314,00 15.131.449,00 10.067.375,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.515.857,00 14.544.359,00 16.065.383,00 15.913.524,00 15.902.991,00
Diğer Borçlar 14.666,00 33.905,00 83.539,00 100.666,00 57.802,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 2.689,00 4.414,00 4.146,00 11.155,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.666,00 31.216,00 79.125,00 96.520,00 46.647,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.927.353,00 4.614.079,00 4.795.999,00 5.732.860,00 4.791.467,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 907.971,00 0,00 4.804.642,00 2.698.659,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.402.721,00 14.890.103,00 14.424.427,00 10.382.944,00 9.791.304,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.402.721,00 14.890.103,00 14.424.427,00 10.382.944,00 9.791.304,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.267.371,00 6.940.032,00 4.890.312,00 6.731.121,00 4.327.966,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.849.843,00 38.846.620,00 21.502.799,00 23.885.891,00 17.528.943,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.492.730,00 18.037.996,00 12.319.230,00 12.643.000,00 4.848.021,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.235.591,00 9.601.756,00 9.183.569,00 11.242.891,00 12.495.267,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.866.688,00 7.232.853,00 6.913.605,00 8.972.927,00 10.222.284,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.368.903,00 2.368.903,00 2.269.964,00 2.269.964,00 2.272.983,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.847.082,00 11.206.868,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 129.483.042,00 109.236.227,00 85.331.983,00 81.741.298,00 63.951.481,00
Ö Z K A Y N A K L A R 276.049.582,00 275.539.326,00 224.271.681,00 212.503.581,00 192.553.293,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 276.049.582,00 275.539.326,00 224.271.681,00 212.503.581,00 192.553.293,00
Ödenmiş Sermaye 163.000.000,00 163.000.000,00 163.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 465.784.221,00 383.466.557,00 0,00 4.531.788,00 4.531.788,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 110.934.614,00 96.411.542,00 29.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.942.893,00 -8.041.809,00 -7.344.038,00 -7.402.483,00 -7.159.843,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.942.893,00 -8.041.809,00 -7.344.038,00 -7.402.483,00 -7.159.843,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.942.893,00 -8.041.809,00 -7.344.038,00 -7.402.483,00 -7.159.843,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.620.429,00 6.622.796,00 3.020.695,00 3.020.695,00 3.020.695,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -421.040.535,00 -300.052.064,00 2.391.100,00 36.859.312,00 36.859.312,00
Net Dönem Karı/Zararı -38.306.254,00 -65.867.696,00 34.203.924,00 22.494.269,00 2.301.341,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 405.532.624,00 384.775.553,00 309.603.664,00 294.244.879,00 256.504.774,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi