Geri Dön

IDGYO | Idealist Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,99
BIST-100'deki Ağırlığı 0,33
F/K Oranı 4,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,35
Dibe Uzaklık 79,49
Piyasa Değeri (USD) 11.245.462,44
Piyasa Değeri (TL) 307.000.000,00
Özsermaye (TL) 130.701.309,00
Sermaye (TL) 50.000.000,00
Net Kar (TL) 63.001.004,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IDGYO
Sektör SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK
Adres Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon (216) 443 82 90
Faks (216) 523 13 58
Web www.idealistgyo.com & www.idealistgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İBRAHİM EKŞİ 9.505.000,00 19,01
TOPLAM 50.000.000,00 100,00
DİĞER 40.495.000,00 80,99
Toplam 100.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.07.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,87
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 396.311,00 214.419,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 7.928.318,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 7.928.318,00 396.311,00 214.419,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 7.928.318,00 396.311,00 214.419,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.061.739,00 -1.707.642,00 -4.022.561,00 -3.154.380,00 -2.086.789,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.329.154,00 1.390.723,00 2.079.612,00 2.520.652,00 2.824.225,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.666.168,00 -1.568.059,00 -2.463.157,00 -2.485.962,00 -2.395.780,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.601.247,00 6.043.340,00 -4.009.795,00 -2.905.271,00 -1.658.344,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 62.582.808,00 3.675.308,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.601.247,00 6.043.340,00 58.573.013,00 770.037,00 -1.658.344,00
Finansman Gelirleri 213.783,00 68.789,00 292.448,00 258.328,00 161.039,00
Finansman Giderleri (-) -225.002,00 -130.556,00 -509.698,00 -429.213,00 -348.384,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.590.028,00 5.981.573,00 58.355.763,00 599.152,00 -1.845.689,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.804.385,00 -1.754.102,00 18.292,00 7.347,00 4.383,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.804.385,00 -1.754.102,00 18.292,00 7.347,00 4.383,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.785.643,00 4.227.471,00 58.374.055,00 606.499,00 -1.841.306,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.785.643,00 4.227.471,00 58.374.055,00 606.499,00 -1.841.306,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.785.643,00 4.227.471,00 58.374.055,00 606.499,00 -1.841.306,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 58.175,00 -177.514,00 46.892,00 -3.215,00 3.377,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 59.697,00 -176.685,00 47.237,00 -2.694,00 3.617,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.522,00 -829,00 -345,00 -521,00 -240,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 58.175,00 -177.514,00 46.892,00 -3.215,00 3.377,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.843.818,00 4.049.957,00 58.420.947,00 603.284,00 -1.837.929,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 110.335.380,00 72.462.336,00 61.205.151,00 43.953.082,00 39.886.435,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 882.229,00 5.117.390,00 8.480.630,00 3.754.544,00 870.283,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 151.619,00 389.767,00 214.075,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 151.619,00 389.767,00 214.075,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 73.532,00 73.532,00 90.978,00 90.978,00 90.978,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.532,00 73.532,00 90.978,00 90.978,00 90.978,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.852.405,00 29.353.786,00 19.767.402,00 18.828.319,00 18.252.478,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 39.123.300,00 31.067.481,00 25.764.996,00 14.345.406,00 13.887.007,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.290.286,00 29.863.626,00 24.332.776,00 13.814.485,00 13.471.975,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.776,00 5.527,00 42.771,00 41.064,00 36.200,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.391.138,00 6.693.001,00 6.668.607,00 6.678.696,00 6.749.489,00
ARA TOPLAM 110.335.380,00 72.462.336,00 61.205.151,00 43.953.082,00 39.886.435,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 103.984.953,00 103.987.939,00 102.446.391,00 46.478.514,00 45.322.868,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 103.811.117,00 103.811.117,00 100.802.000,00 43.406.550,00 39.011.250,00
Maddi Duran Varlıklar 163.151,00 166.137,00 170.074,00 1.608.507,00 4.857.904,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 1.463.632,00 1.452.772,00 1.449.138,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 214.320.333,00 176.450.275,00 163.651.542,00 90.431.596,00 85.209.303,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.897.726,00 55.048.808,00 46.561.259,00 31.161.126,00 28.443.149,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.679.134,00 13.876.599,00 12.103.103,00 0,00 1.054.581,00
- Banka Kredileri 14.679.134,00 13.876.599,00 12.103.103,00 0,00 1.054.581,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 39.542,00 686.095,00 892.594,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.663.672,00 21.513.803,00 20.258.464,00 21.800.536,00 18.945.182,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 21.511,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.663.672,00 21.513.803,00 20.236.953,00 21.800.536,00 18.945.182,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 522.553,00 554.289,00 391.551,00 370.003,00 265.857,00
Diğer Borçlar 6.304,00 95.485,00 55.080,00 1.729.821,00 698.830,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 42.670,00 47.840,00 1.692.410,00 691.590,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.304,00 52.815,00 7.240,00 37.411,00 7.240,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 44.500.064,00 18.836.430,00 13.565.948,00 6.408.106,00 6.398.106,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 196.838,00 110.844,00 82.827,00 79.990,00 78.958,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.969,00 61.770,00 33.753,00 30.916,00 29.884,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 132.869,00 49.074,00 49.074,00 49.074,00 49.074,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.144.530,00 25.635,00 41.801,00 33.433,00 22.142,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 721.298,00 828.230,00 268.118,00 205.792,00 109.081,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 379.023,00 538.589,00 268.118,00 205.792,00 109.081,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 379.023,00 538.589,00 268.118,00 205.792,00 109.081,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 342.275,00 289.641,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.619.024,00 55.877.038,00 46.829.377,00 31.366.918,00 28.552.230,00
Ö Z K A Y N A K L A R 130.701.309,00 120.573.237,00 116.822.165,00 59.064.678,00 56.657.073,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 130.701.309,00 120.573.237,00 116.822.165,00 59.064.678,00 56.657.073,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 318.597,00 318.597,00 318.597,00 318.597,00 318.597,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.667,00 -163.365,00 12.492,00 22.561,00 62.761,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 70.667,00 -163.365,00 12.492,00 22.561,00 62.761,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 70.667,00 -163.365,00 12.492,00 22.561,00 62.761,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.893.461,00 288.543,00 288.543,00 288.543,00 288.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.632.941,00 65.901.991,00 7.828.478,00 7.828.478,00 7.828.478,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.785.643,00 4.227.471,00 58.374.055,00 606.499,00 -1.841.306,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 214.320.333,00 176.450.275,00 163.651.542,00 90.431.596,00 85.209.303,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 626,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi