Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IDGYO
Sektör SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK
Adres KISIKLI MAHALLESİ HANIMSETİ SOKAK NO:38 KAT:3 OFİS:6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon 216 4438290
Faks 216 5231358
Web http://www.idealistgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İBRAHİM EKŞİ 1.901.000,00 19,01
DİĞER 8.099.000,00 80,99
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.07.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,87
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 14.907.921,00 12.729.703,00 1.000.000,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -5.648.614,00 -5.028.207,00 -646.216,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 9.259.307,00 7.701.496,00 353.784,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 9.259.307,00 7.701.496,00 353.784,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -494.482,00 -1.343.670,00 -1.062.546,00 -720.451,00 -230.917,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.279.189,00 106.134,00 70.475,00 58.025,00 48.837,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -51.660,00 -662.824,00 -30.277,00 -30.223,00 -29.991,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 733.047,00 7.358.947,00 6.679.148,00 -338.865,00 -212.071,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 733.047,00 7.358.947,00 6.679.148,00 -338.865,00 -212.071,00
Finansman Giderleri (-) -24.858,00 -269.049,00 -204.500,00 -191.560,00 -194.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 708.189,00 7.089.898,00 6.474.648,00 -530.425,00 -406.278,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 45.436,00 14.840,00 22.172,00 55.219,00 26.978,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 45.436,00 14.840,00 22.172,00 55.219,00 26.978,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 753.625,00 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 753.625,00 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 753.625,00 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,71 0,65 -0,05 -0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.915,00 8.769,00 -9.586,00 -24.378,00 18.871,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15.915,00 8.769,00 -9.586,00 -24.378,00 18.871,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.915,00 8.769,00 -9.586,00 -24.378,00 18.871,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 769.540,00 7.113.507,00 6.487.234,00 -499.584,00 -360.429,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.052.752,00 29.701.177,00 24.814.711,00 17.654.647,00 15.995.740,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 190.929,00 259.001,00 1.416.475,00 756.547,00 36.415,00
Finansal Yatırımlar 11.064.854,00 10.543.261,00 10.390.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 3.145.014,00 3.145.014,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 3.145.014,00 3.145.014,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 22.441,00 7.248,00 5.294,00 5.294,00 5.294,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.495,00 7.248,00 5.294,00 5.294,00 5.294,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.759.002,00 14.272.758,00 9.217.977,00 10.919.432,00 10.879.193,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.578.001,00 2.408.207,00 2.207.775,00 1.529.258,00 683.273,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.272,00 4.938,00 2.358,00 1.609,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.415.253,00 2.205.764,00 1.574.832,00 1.297.493,00 1.246.551,00
ARA TOPLAM 33.052.752,00 29.701.177,00 24.814.711,00 17.654.647,00 15.995.740,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 243.313,00 214.125,00 906.974,00 942.332,00 178.300,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 65.513,00 67.300,00 29.089,00 31.030,00 33.300,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 540,00 909,00 1.278,00 1.647,00 2.016,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 177.260,00 130.845,00 138.177,00 171.225,00 142.984,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 33.296.065,00 29.915.302,00 25.721.685,00 18.596.979,00 16.174.040,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.035.417,00 15.365.505,00 11.751.794,00 8.629.236,00 5.202.814,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 17.328,00 135.115,00 47.006,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 690.443,00 1.167.034,00 1.625.319,00 2.691.860,00 2.086.678,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.835.751,00 2.490.491,00 2.313.708,00 1.495.249,00 929.043,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.835.751,00 2.490.491,00 2.313.708,00 1.495.249,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 136.048,00 224.721,00 223.341,00 189.405,00 174.152,00
Diğer Borçlar 462.016,00 5.173,00 880.995,00 1.575.184,00 14.219,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 462.016,00 4.290,00 874.715,00 1.571.700,00 12.476,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 883,00 6.280,00 3.484,00 1.743,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.711.823,00 11.286.723,00 6.531.947,00 2.432.647,00 1.916.147,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 80.000,00 45.674,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 45.674,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 74.115,00 54.240,00 62.059,00 109.776,00 35.569,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.834,00 107.660,00 154.027,00 3.119.826,00 4.003.025,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 27.943,00 3.014.161,00 3.952.183,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 58.834,00 107.660,00 126.084,00 105.665,00 50.842,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.834,00 107.660,00 126.084,00 105.665,00 50.842,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.094.251,00 15.473.165,00 11.905.821,00 11.749.062,00 9.205.839,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.201.814,00 14.442.137,00 13.815.864,00 6.847.917,00 6.968.201,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.201.814,00 14.442.137,00 13.815.864,00 6.847.917,00 6.968.201,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.494,00 -21.546,00 -39.901,00 -35.822,00 -11.444,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.494,00 -21.546,00 -39.901,00 -35.822,00 -11.444,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.494,00 -21.546,00 -39.901,00 -35.822,00 -11.444,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.063.439,00 -2.641.055,00 -2.641.055,00 -2.641.055,00 -2.641.055,00
Net Dönem Karı/Zararı 753.625,00 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 33.296.065,00 29.915.302,00 25.721.685,00 18.596.979,00 16.174.040,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 15.071,00 738.430,00 738.430,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 17.328,00 135.115,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 27.943,00 3.014.161,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 619.000,00 649.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi