Geri Dön

IDGYO | Idealist Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IDGYO
Sektör SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK
Adres Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon (216) 443 82 90
Faks (216) 523 13 58
Web www.idealistgyo.com & www.idealistgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İBRAHİM EKŞİ 9.505.000,00 19,01
TOPLAM 50.000.000,00 100,00
DİĞER 40.495.000,00 80,99
Toplam 100.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.07.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,87
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 12.051.552,00 11.122.927,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -20.874.907,00 -12.225.974,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 -8.823.355,00 -1.103.047,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 -8.823.355,00 -1.103.047,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -791.363,00 -3.214.167,00 -1.877.432,00 -1.243.323,00 -494.482,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.010.337,00 2.536.923,00 2.022.502,00 1.576.968,00 1.279.189,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.394.346,00 -70.072,00 -158.037,00 -1.077.194,00 -51.660,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.175.372,00 -9.570.671,00 -1.116.014,00 -743.549,00 733.047,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 9.590.214,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.175.372,00 19.543,00 -1.116.014,00 -743.549,00 733.047,00
Finansman Gelirleri 141.270,00 2.882.316,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -204.414,00 -528.108,00 -222.740,00 -65.214,00 -24.858,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.238.516,00 2.373.751,00 -1.338.754,00 -808.763,00 708.189,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.370,00 1.279.587,00 27.121,00 52.005,00 45.436,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.110,00 -36.705,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.480,00 1.316.292,00 27.121,00 52.005,00 45.436,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.236.146,00 3.653.338,00 -1.311.633,00 -756.758,00 753.625,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.236.146,00 3.653.338,00 -1.311.633,00 -756.758,00 753.625,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.236.146,00 3.653.338,00 -1.311.633,00 -756.758,00 753.625,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.306,00 80.930,00 -3.215,00 17.831,00 15.915,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.286,00 83.072,00 -2.694,00 17.831,00 15.915,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -20,00 -2.142,00 -521,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.306,00 80.930,00 -3.215,00 17.831,00 15.915,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.237.452,00 3.734.268,00 -1.314.848,00 -738.927,00 769.540,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 44.288.976,00 46.758.899,00 59.466.754,00 30.881.922,00 33.052.752,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.472.590,00 22.349.932,00 26.702.414,00 632.796,00 190.929,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 3.413.150,00 11.064.854,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 90.978,00 94.893,00 1.453.817,00 1.294.922,00 22.441,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 12.378,00 1.287.548,00 13.946,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.978,00 94.893,00 1.441.439,00 7.374,00 8.495,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.775.022,00 17.547.390,00 23.893.607,00 17.610.448,00 15.759.002,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.227.197,00 43.092,00 3.287.858,00 5.174.917,00 3.578.001,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.837.385,00 0,00 1.823.653,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.005,00 53.575,00 42.674,00 23.226,00 22.272,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.688.184,00 6.670.017,00 4.086.384,00 2.732.463,00 2.415.253,00
ARA TOPLAM 44.288.976,00 46.758.899,00 59.466.754,00 30.881.922,00 33.052.752,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 45.349.546,00 42.527.458,00 19.180.973,00 1.964.352,00 243.313,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.011.250,00 36.165.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.885.495,00 4.913.129,00 19.016.787,00 1.772.370,00 65.513,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 250,00 540,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.560,00 2.483,00 471,00 3.658,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.448.455,00 1.444.995,00 157.445,00 181.804,00 177.260,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 89.638.522,00 89.286.357,00 78.647.727,00 32.846.274,00 33.296.065,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.045.412,00 30.255.103,00 24.447.088,00 18.202.755,00 18.035.417,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.054.647,00 3.004.695,00 3.904.360,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 2.054.647,00 3.004.695,00 3.904.360,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 849.086,00 807.343,00 794.915,00 1.011.783,00 690.443,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.624.516,00 20.044.362,00 10.628.217,00 1.503.826,00 1.835.751,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.624.516,00 20.044.362,00 10.628.217,00 1.503.826,00 1.835.751,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 252.832,00 197.298,00 195.535,00 138.217,00 136.048,00
Diğer Borçlar 871.310,00 61.668,00 129.389,00 14.667,00 462.016,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 864.070,00 45.264,00 111.277,00 66,00 462.016,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.240,00 16.404,00 18.112,00 14.601,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.232.390,00 5.950.688,00 8.633.992,00 15.378.223,00 14.711.823,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.110,00 36.705,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 87.773,00 60.994,00 49.074,00 80.000,00 80.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.699,00 11.920,00 49.074,00 80.000,00 80.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.074,00 49.074,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.797,00 36.582,00 30.213,00 59.599,00 74.115,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.560,00 536.252,00 754.753,00 941.355,00 58.834,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 239.315,00 466.316,00 681.635,00 885.873,00 0,00
Banka Kredileri 239.315,00 466.316,00 681.635,00 885.873,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.245,00 69.936,00 73.118,00 55.482,00 58.834,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.245,00 69.936,00 73.118,00 55.482,00 58.834,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.380.972,00 30.791.355,00 25.201.841,00 19.144.110,00 18.094.251,00
Ö Z K A Y N A K L A R 57.257.550,00 58.495.002,00 53.445.886,00 13.702.164,00 15.201.814,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.257.550,00 58.495.002,00 53.445.886,00 13.702.164,00 15.201.814,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 318.597,00 318.597,00 318.597,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.078,00 59.384,00 -24.761,00 -4.761,00 -15.494,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.078,00 59.384,00 -24.761,00 -4.761,00 -15.494,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 58.078,00 59.384,00 -24.761,00 -4.761,00 -15.494,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 288.543,00 288.543,00 288.543,00 288.543,00 400.244,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.828.478,00 4.175.140,00 4.175.140,00 4.175.140,00 4.063.439,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.236.146,00 3.653.338,00 -1.311.633,00 -756.758,00 753.625,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 89.638.522,00 89.286.357,00 78.647.727,00 32.846.274,00 33.296.065,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi