Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu IDGYO
Sektör SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK
Adres KISIKLI MAHALLESİ HANIMSETİ SOKAK NO:38 KAT:3 OFİS:6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon 216 4438290
Faks 216 5231358
Web http://www.idealistgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İBRAHİM EKŞİ 1.901.000,00 19,01
DİĞER 8.099.000,00 80,99
Toplam 10.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.907.921,00 12.729.703,00 1.000.000,00 0,00 2.970.297,00
Satışların Maliyeti (-) -5.648.614,00 -5.028.207,00 -646.216,00 0,00 -1.250.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.259.307,00 7.701.496,00 353.784,00 0,00 1.720.297,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.259.307,00 7.701.496,00 353.784,00 0,00 1.720.297,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.343.670,00 -1.062.546,00 -720.451,00 -230.917,00 -605.755,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 106.134,00 70.475,00 58.025,00 48.837,00 34.184,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -662.824,00 -30.277,00 -30.223,00 -29.991,00 -397,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.358.947,00 6.679.148,00 -338.865,00 -212.071,00 1.148.329,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 161.055,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.358.947,00 6.679.148,00 -338.865,00 -212.071,00 1.309.384,00
Finansman Giderleri (-) -269.049,00 -204.500,00 -191.560,00 -194.207,00 -1.151.785,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.089.898,00 6.474.648,00 -530.425,00 -406.278,00 157.599,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.840,00 22.172,00 55.219,00 26.978,00 116.006,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.840,00 22.172,00 55.219,00 26.978,00 116.006,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00 273.605,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00 273.605,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00 273.605,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,71 0,65 -0,05 -0,04 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.769,00 -9.586,00 -24.378,00 18.871,00 -16.202,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 8.769,00 -9.586,00 -24.378,00 18.871,00 -16.202,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.769,00 -9.586,00 -24.378,00 18.871,00 -16.202,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.113.507,00 6.487.234,00 -499.584,00 -360.429,00 257.403,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.701.177,00 24.814.711,00 17.654.647,00 15.995.740,00 16.290.928,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 259.001,00 1.416.475,00 756.547,00 36.415,00 2.100.670,00
Finansal Yatırımlar 10.543.261,00 10.390.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 3.145.014,00 3.145.014,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 3.145.014,00 3.145.014,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.248,00 5.294,00 5.294,00 5.294,00 147.605,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 144.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.248,00 5.294,00 5.294,00 5.294,00 2.961,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.272.758,00 9.217.977,00 10.919.432,00 10.879.193,00 10.346.377,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.408.207,00 2.207.775,00 1.529.258,00 683.273,00 2.527.133,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.938,00 2.358,00 1.609,00 0,00 2.999,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.205.764,00 1.574.832,00 1.297.493,00 1.246.551,00 1.166.144,00
ARA TOPLAM 29.701.177,00 24.814.711,00 17.654.647,00 15.995.740,00 16.290.928,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 214.125,00 906.974,00 942.332,00 178.300,00 149.651,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 67.300,00 29.089,00 31.030,00 33.300,00 31.278,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 909,00 1.278,00 1.647,00 2.016,00 2.367,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.071,00 738.430,00 738.430,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 130.845,00 138.177,00 171.225,00 142.984,00 116.006,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 29.915.302,00 25.721.685,00 18.596.979,00 16.174.040,00 16.440.579,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.365.505,00 11.751.794,00 8.629.236,00 5.202.814,00 6.073.403,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 17.328,00 135.115,00 47.006,00 2.779.218,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.167.034,00 1.625.319,00 2.691.860,00 2.086.678,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.490.491,00 2.313.708,00 1.495.249,00 929.043,00 1.547.201,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.490.491,00 2.313.708,00 1.495.249,00 0,00 1.547.201,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 224.721,00 223.341,00 189.405,00 174.152,00 168.472,00
Diğer Borçlar 5.173,00 880.995,00 1.575.184,00 14.219,00 465,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.290,00 874.715,00 1.571.700,00 12.476,00 318,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 883,00 6.280,00 3.484,00 1.743,00 147,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.286.723,00 6.531.947,00 2.432.647,00 1.916.147,00 1.578.047,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 45.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 45.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.240,00 62.059,00 109.776,00 35.569,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.660,00 154.027,00 3.119.826,00 4.003.025,00 3.038.546,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 27.943,00 3.014.161,00 3.952.183,00 2.973.678,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 107.660,00 126.084,00 105.665,00 50.842,00 64.868,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 107.660,00 126.084,00 105.665,00 50.842,00 64.868,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.473.165,00 11.905.821,00 11.749.062,00 9.205.839,00 9.111.949,00
Ö Z K A Y N A K L A R 14.442.137,00 13.815.864,00 6.847.917,00 6.968.201,00 7.328.630,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.442.137,00 13.815.864,00 6.847.917,00 6.968.201,00 7.328.630,00
Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.546,00 -39.901,00 -35.822,00 -11.444,00 -30.315,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.546,00 -39.901,00 -35.822,00 -11.444,00 -30.315,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.546,00 -39.901,00 -35.822,00 -11.444,00 -30.315,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.641.055,00 -2.641.055,00 -2.641.055,00 -2.641.055,00 -2.914.660,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.104.738,00 6.496.820,00 -475.206,00 -379.300,00 273.605,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 29.915.302,00 25.721.685,00 18.596.979,00 16.174.040,00 16.440.579,00
- Banka Kredileri 0,00 17.328,00 135.115,00 0,00 2.779.218,00
Banka Kredileri 0,00 27.943,00 3.014.161,00 0,00 2.973.678,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 619.000,00 649.000,00 1.600.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 31.278,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi