Geri Dön

ICUGS | Icu Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 406.960.594,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 8.584.180,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ICUGS
Sektör ŞIRKET, KAYITLI SERMAYELI OLARAK VE ÇIKARILMIŞ SERMAYESINI, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN GIRIŞIM SERMAYESI YATIRIM ORTALIKLARINA, ILIŞKIN DÜZENLEMELERINDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA IŞTIGAL ETMEK VE ESAS OLARAK TÜRKIYEDE KURULMUŞ VEYA KURULACAK OLAN GELIŞME POTANSIYELI TAŞIYAN VE KAYNAK IHTIYACI OLAN GIRIŞIM ŞIRKETLERINE YAPILAN UZUN VADELI YATIRIMLARA YÖNELTMEK ÜZERE KURULMUŞ HALKA AÇIK ANONIM ORTAKLIKTIR.
Adres Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR
Telefon 02324049090
Faks 02324049191
Web www.rheagirisim.com.tr / www.icugirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
2ELLE HOLDING S.A. 12.500.000,00 17,99
TOPLAM 69.500.000,00 100,00
DİĞER 57.000.000,00 82,01
Toplam 139.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
1.Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 18.927.506,00 95,59
2.Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. 100.000.000,00 100,00
3.RML LOJISTIK VE DENIZCILIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.Ş. 17.687.000,00 100,00
4.OEP TURKEY TECH B.V. 3.565,00 19,79
5.BATKON BATARYA KONTROL TEKNOLOJILERI A.Ş. 380.000,00 25,00
6.LASKA TEKNOLOJI A.Ş. 223.125,00 7,50
Adventurs Venture Capital Trust PLC 3.000.000,00 10,00
ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.000.000,00 16,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.01.2024 Bölünme 1,00
02.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
06.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.03.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
17.11.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 13.214.909,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 8.114.909,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 8.114.909,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 3.544.107,00 8.764.741,00 4.797.856,00 2.761.515,00 2.151.385,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 286.568,00 2.775.931,00 2.776.459,00 1.699.617,00 2.919.702,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 3.722.628,00 16.364.874,00 10.521.380,00 8.181.944,00 1.026.308,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.980.167,00 -14.238.775,00 -12.542.777,00 -9.243.842,00 -257.991,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -772.070,00 -3.845.759,00 -4.488.378,00 -4.610.321,00 -278.871,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -7.752.237,00 -16.884.534,00 -15.831.155,00 -12.654.163,00 -536.862,00
Finansman gelirleri 24.586.227,00 18.907.762,00 12.091.467,00 10.722.405,00 2.575.643,00
Finansman Giderleri (-) 84.937,00 1.097.802,00 898.881,00 325.090,00 468.606,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.418.986,00 18.907.771,00 -4.638.569,00 -2.256.848,00 33.869.665,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.418.986,00 18.907.771,00 -4.638.569,00 -2.256.848,00 33.869.665,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.418.986,00 18.907.771,00 -4.638.569,00 -2.256.848,00 33.869.665,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 33.869.665,00
- Ana Ortaklık Payları -9.418.986,00 18.907.771,00 -4.638.569,00 -2.256.848,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,46 -0,11 -0,05 0,82
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,46 -0,11 -0,05 0,82
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.857,00 -128.294,00 -127.593,00 -91.198,00 -154.820,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.857,00 -128.294,00 -127.593,00 -91.198,00 -154.820,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.857,00 -128.294,00 -127.593,00 -91.198,00 -154.820,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -9.416.129,00 18.779.477,00 -4.766.162,00 -2.348.046,00 33.714.845,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -9.416.129,00 18.779.477,00 -4.766.162,00 -2.348.046,00 33.714.845,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,14 0,46 -0,11 -0,05 0,82
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 171.267.115,00 217.301.245,00 23.727.881,00 32.819.430,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.529.655,00 27.557.245,00 22.779.639,00 31.412.898,00 0,00
Finansal Yatırımlar 143.053.577,00 186.897.964,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.320.738,00 1.399.182,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.320.738,00 1.399.182,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.403.311,00 1.128.168,00 590.599,00 651.651,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 383.855,00 115.796,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.019.456,00 1.012.372,00 590.599,00 651.651,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 608.597,00 19.541,00 24.681,00 562.050,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 12.598,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.112,00 0,00 104.055,00 35.222,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 318.125,00 299.145,00 228.907,00 157.609,00 0,00
ARA TOPLAM 171.267.115,00 217.301.245,00 23.727.881,00 32.819.430,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 256.329.241,00 101.449.310,00 64.589.216,00 50.550.826,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 65.175.970,00 68.901.484,00 5.998.604,00 5.777.210,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 407.837,00 430.824,00 659.665,00 418.137,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 130.128,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.580,00 8.939,00 3.660,00 5.032,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.580,00 8.939,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.605,00 7.029,00 6.262,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 427.596.356,00 318.750.555,00 88.317.097,00 83.370.256,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.547.804,00 45.402.683,00 34.185.082,00 65.542.945,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.560.591,00 39.683.516,00 32.158.102,00 30.402.183,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.666,00 3.662,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.666,00 3.662,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 445.245,00 900.400,00 169.251,00 466.081,00 0,00
Diğer Borçlar 14.400.422,00 2.283.835,00 329.160,00 33.206.435,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.400.422,00 2.283.835,00 329.160,00 33.206.435,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 696.589,00 801.523,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.443.291,00 1.729.747,00 1.528.569,00 1.468.246,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.443.291,00 1.729.747,00 1.528.569,00 1.468.246,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.627,00 220.354.771,00 39.982.575,00 382.805,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 73.627,00 38.836,00 482.575,00 382.805,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 73.627,00 38.836,00 482.575,00 382.805,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.621.431,00 265.757.454,00 74.167.657,00 65.925.750,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 372.974.925,00 52.993.101,00 14.149.440,00 17.444.506,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 372.974.925,00 52.993.101,00 14.149.440,00 17.444.506,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 69.500.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 474.824.534,00 472.634.623,00 2.187.732,00 2.187.732,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 662.351.463,00 360.048.154,00 32.490.676,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -144.764,00 -147.621,00 0,00 -91.198,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -144.764,00 -147.621,00 0,00 -91.198,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -144.764,00 -147.621,00 0,00 -91.198,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -127.593,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.910.254,00 3.910.254,00 616.645,00 616.645,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -825.002.309,00 -816.468.182,00 -56.744.379,00 -56.744.379,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.464.253,00 -8.534.127,00 -5.823.641,00 -2.564.970,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 427.596.356,00 318.750.555,00 88.317.097,00 83.370.256,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi