Geri Dön

HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,28
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,41
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 65,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,72
Dibe Uzaklık 32,41
Piyasa Değeri (USD) 154.781.043,02
Piyasa Değeri (TL) 4.814.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.797.055.657,00
Sermaye (TL) 580.000.000,00
Net Kar (TL) 73.126.089,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HUNER
Sektör
Adres Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1b İç Kapı No: 21 K:8 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 269 08 22
Faks 0212 269 08 88
Web www.hunyenilenebilirenerji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KORAY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 204.400.000,00 35,24
ORHUN KARTAL 157.599.951,74 27,17
TOPLAM 580.000.000,00 100,00
DİĞER 218.000.048,26 37,59
Toplam 1.160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. 891.000,00 99,00
AQUILA S.R.L. 10.000,00 100,00
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. 250.000,00 100,00
DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. 11.500.000,00 100,00
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 50.000,00 100,00
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.500,00 99,00
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 4.000.000,00 100,00
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.950,00 99,90
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.950,00 99,90
STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 407.425.114,00 212.897.023,00 92.554.624,00 459.535.535,00 326.684.715,00
Satışların Maliyeti (-) -347.819.927,00 -184.266.188,00 -80.879.915,00 -319.193.631,00 -222.419.180,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.605.187,00 28.630.835,00 11.674.709,00 140.341.904,00 104.265.535,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.605.187,00 28.630.835,00 11.674.709,00 140.341.904,00 104.265.535,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.898.872,00 -12.490.667,00 -6.744.892,00 -18.863.185,00 -21.235.029,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.015.381,00 10.629.629,00 25.736.838,00 18.085.366,00 14.845.522,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.231.640,00 -21.469.410,00 -19.222.098,00 -7.195.776,00 -2.627.646,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.490.056,00 5.300.387,00 11.444.557,00 132.368.309,00 95.248.382,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.622.757,00 25.622.757,00 598.291,00 91.764.691,00 87.553.647,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 57.112.813,00 30.923.144,00 12.042.848,00 224.133.000,00 182.802.029,00
Finansman Gelirleri 1.094.675.245,00 901.823.367,00 76.507.906,00 709.579.301,00 665.483.371,00
Finansman Giderleri (-) -1.087.356.855,00 -866.462.390,00 -102.505.040,00 -775.709.623,00 -674.462.338,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 64.431.203,00 66.284.121,00 -13.954.286,00 158.002.678,00 173.823.062,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 19.483.479,00 13.059.345,00 4.115.129,00 15.191.238,00 9.646.495,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 19.483.479,00 13.059.345,00 4.115.129,00 15.191.238,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 9.646.495,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 83.914.682,00 79.343.466,00 -9.839.157,00 173.193.916,00 183.469.557,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 83.914.682,00 79.343.466,00 -9.839.157,00 173.193.916,00 183.469.557,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 79.800,00 -79.313,00 -331.943,00 2.608.785,00 2.175.633,00
- Ana Ortaklık Payları 83.834.882,00 79.422.779,00 -9.507.214,00 170.585.131,00 181.293.924,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,14 0,00 0,00 0,31
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -396.349,00 -233.128,00 0,00 5.017,00 -2.002,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -396.349,00 -310.838,00 0,00 6.515,00 -2.566,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 77.710,00 0,00 -1.498,00 564,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 816.690.837,00 677.430.887,00 40.689.424,00 537.116.713,00 529.248.170,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 529.248.170,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 79.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 816.294.488,00 677.197.759,00 40.689.424,00 537.121.730,00 529.246.168,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 900.209.170,00 756.541.225,00 30.850.267,00 710.315.646,00 712.715.725,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 276.523.107,00 310.554.244,00 148.573.700,00 175.923.957,00 400.196.239,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.879.475,00 53.627.588,00 42.919.297,00 82.509.256,00 56.549.909,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.912.679,00 32.864.003,00 15.790.292,00 30.019.667,00 24.269.309,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.275.092,00 305.363,00 660.315,00 0,00 1.654.315,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.637.587,00 32.558.640,00 15.129.977,00 30.019.667,00 22.614.994,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 152.641.081,00 125.027.641,00 13.583.922,00 5.729.101,00 67.741.670,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 148.440.079,00 120.823.646,00 8.470.947,00 1.741.728,00 63.881.063,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.201.002,00 4.203.995,00 5.112.975,00 3.987.373,00 3.860.607,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.928.739,00 21.520.467,00 21.205.616,00 9.123.130,00 7.985.882,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.306.548,00 73.072.512,00 48.687.026,00 44.622.006,00 240.155.818,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.745.387,00 23.335.796,00 18.667.904,00 25.255.247,00 818.644,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.854.585,00 4.442.033,00 6.387.547,00 3.920.797,00 3.493.651,00
ARA TOPLAM 276.523.107,00 310.554.244,00 148.573.700,00 175.923.957,00 400.196.239,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.667.738.700,00 5.377.562.109,00 4.020.678.392,00 4.025.335.830,00 3.992.676.891,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.696.112.467,00 2.557.341.743,00 1.912.240.350,00 1.894.960.484,00 1.886.091.397,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.710.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.959.714,00 17.557.677,00 15.583.694,00 17.651.978,00 1.973.075,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.944.261.807,00 5.688.116.353,00 4.169.252.092,00 4.201.259.787,00 4.392.873.130,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 942.196.699,00 848.413.155,00 577.595.661,00 492.692.921,00 584.665.523,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 435.006.394,00 415.177.171,00 289.563.588,00 286.457.729,00 198.691.326,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 213.171.013,00 205.150.773,00 151.793.328,00 0,00 140.138.491,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 75.407.902,00 77.240.774,00 69.999.260,00 79.730.181,00 238.477.515,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.942.621,00 29.735.714,00 33.291.185,00 50.800.663,00 5.452.225,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.465.281,00 47.505.060,00 36.708.075,00 28.929.518,00 233.025.290,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.457.881,00 2.048.142,00 1.004.864,00 1.226.411,00 838.706,00
Diğer Borçlar 424.823.861,00 351.310.256,00 215.396.703,00 123.015.590,00 140.292.090,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 396.728.975,00 311.725.687,00 186.975.921,00 95.631.344,00 71.909.509,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.094.886,00 39.584.569,00 28.420.782,00 27.384.246,00 68.382.581,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.816.449,00 1.329.470,00 1.631.246,00 1.561.777,00 1.550.795,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.684.212,00 1.307.342,00 0,00 701.233,00 257.329,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.684.212,00 1.307.342,00 0,00 701.233,00 257.329,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.557.762,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.195.261.709,00 2.185.445.091,00 1.666.811.350,00 1.745.328.065,00 1.834.345.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.292.741.286,00 1.337.760.621,00 1.060.471.250,00 1.112.461.743,00 1.190.039.302,00
Banka Kredileri 987.326.494,00 999.514.510,00 0,00 0,00 870.713.344,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 305.414.792,00 338.246.111,00 282.595.232,00 0,00 319.325.958,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.388.700,00 18.618.765,00 0,00 9.700.809,00 7.234.808,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.238.700,00 1.154.065,00 0,00 337.086,00 229.872,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 22.150.000,00 17.464.700,00 0,00 9.363.723,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 319.898.092,00 307.164.301,00 215.175.614,00 240.840.371,00 244.063.279,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.137.458.408,00 3.033.858.246,00 2.244.407.011,00 2.238.020.986,00 2.419.011.339,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.806.803.399,00 2.654.258.107,00 1.924.845.081,00 1.963.238.801,00 1.973.861.791,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.797.055.657,00 2.644.669.479,00 1.855.148.646,00 1.893.210.423,00 1.904.266.565,00
Ödenmiş Sermaye 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -684.455.649,00 -693.345.599,00 -757.297.094,00 -688.184.116,00 -688.184.116,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.376.756,00 57.376.756,00 57.376.756,00 57.376.756,00 65.600.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.433.462,00 350.517.411,00 350.421.323,00 350.750.540,00 350.743.188,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.833.598.437,00 1.694.417.757,00 1.057.694.618,00 1.016.986.870,00 1.009.118.326,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.571.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 549.696.217,00 549.696.219,00 549.696.217,00 379.111.086,00 379.111.086,00
Net Dönem Karı/Zararı 83.834.882,00 79.422.779,00 -9.327.330,00 170.585.131,00 181.293.924,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.747.742,00 9.588.628,00 69.696.435,00 70.028.378,00 69.595.226,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.944.261.807,00 5.688.116.353,00 4.169.252.092,00 4.201.259.787,00 4.392.873.130,00
Diğer Yedekler 0,00 26.584.156,00 26.584.156,00 26.584.156,00 26.584.157,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi