Geri Dön

HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,06
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,41
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı -323,61
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,66
Dibe Uzaklık 32,41
Piyasa Değeri (USD) 66.214.256,08
Piyasa Değeri (TL) 2.186.600.000,00
Özsermaye (TL) 3.292.479.624,00
Sermaye (TL) 580.000.000,00
Net Kar (TL) -6.756.999,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HUNER
Sektör
Adres Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1b İç Kapı No: 21 K:8 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 269 08 22
Faks 0212 269 08 88
Web www.hunyenilenebilirenerji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KORAY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 352.413.789,76 35,24
ORHUN KARTAL 174.448.188,64 17,44
TOPLAM 1.000.000.000,00 100,00
DİĞER 473.138.021,60 47,32
Toplam 2.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. 115.473.600,00 99,00
AQUILA S.R.L. 10.000,00 100,00
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. 250.000,00 100,00
DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. 11.500.000,00 100,00
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 50.000,00 100,00
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 149.975.100,00 99,00
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 4.000.000,00 100,00
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.950,00 99,90
Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.950,00 99,90
STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.05.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,57
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 105.283.047,00 557.770.850,00 407.425.114,00 212.897.023,00 92.554.624,00
Satışların Maliyeti (-) 48.743.795,00 368.754.508,00 347.819.927,00 184.266.188,00 80.879.915,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 56.539.252,00 189.016.342,00 59.605.187,00 28.630.835,00 11.674.709,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 56.539.252,00 189.016.342,00 59.605.187,00 28.630.835,00 11.674.709,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 10.268.346,00 28.889.102,00 19.898.872,00 12.490.667,00 6.744.892,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 321.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.316.714,00 38.365.215,00 21.015.381,00 10.629.629,00 25.736.838,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 5.896.457,00 29.325.972,00 29.231.640,00 21.469.410,00 19.222.098,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.370.102,00 169.166.483,00 31.490.056,00 5.300.387,00 11.444.557,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 25.894.181,00 25.622.757,00 25.622.757,00 598.291,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 52.370.102,00 195.060.664,00 57.112.813,00 30.923.144,00 12.042.848,00
Finansman gelirleri 330.600.895,00 1.144.147.239,00 1.094.675.245,00 901.823.367,00 76.687.790,00
Finansman Giderleri (-) 411.732.796,00 1.297.630.872,00 1.087.356.855,00 866.462.390,00 102.505.040,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -28.761.799,00 41.577.031,00 64.431.203,00 66.284.121,00 -13.774.402,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 31.300.146,00 -2.650.343,00 -19.483.479,00 -13.059.345,00 -4.115.129,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.650.343,00 -19.483.479,00 -13.059.345,00 -4.115.129,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.300.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -60.061.945,00 44.227.374,00 83.914.682,00 79.343.466,00 -9.659.273,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -60.061.945,00 44.227.374,00 83.914.682,00 79.343.466,00 -9.659.273,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -793.982,00 1.043.740,00 79.800,00 -79.313,00 -331.943,00
- Ana Ortaklık Payları -59.267.963,00 43.183.634,00 83.834.882,00 79.422.779,00 -9.327.330,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.311.220,00 -270.716,00 -396.349,00 -233.128,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.311.220,00 -360.955,00 -396.349,00 -310.838,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -90.239,00 0,00 -77.710,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 348.810.543,00 1.061.786.620,00 816.690.837,00 677.430.887,00 40.707.748,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 1.061.786.620,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 327.804,00 0,00 -79.270,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 350.121.763,00 1.061.515.904,00 816.294.488,00 677.197.759,00 40.707.748,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 290.059.818,00 1.105.743.278,00 900.209.170,00 756.541.225,00 31.048.475,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 290.059.818,00 1.105.743.278,00 900.209.170,00 756.541.225,00 31.048.475,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 238.169.338,00 246.502.859,00 276.523.107,00 310.554.244,00 148.573.700,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.386.826,00 50.006.683,00 15.879.475,00 53.627.588,00 42.919.297,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 55.215.431,00 44.178.490,00 53.912.679,00 32.864.003,00 15.790.292,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.310.771,00 18.310.536,00 1.275.092,00 305.363,00 660.315,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.904.660,00 25.867.954,00 52.637.587,00 32.558.640,00 15.129.977,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 67.795.369,00 55.908.460,00 152.641.081,00 125.027.641,00 13.583.922,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 63.313.098,00 51.987.311,00 148.440.079,00 120.823.646,00 8.470.947,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.482.271,00 3.921.149,00 4.201.002,00 4.203.995,00 5.112.975,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 29.207.977,00 25.849.623,00 19.928.739,00 21.520.467,00 21.205.616,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 48.351.942,00 68.165.403,00 28.306.548,00 73.072.512,00 48.687.026,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.549.101,00 40.732.134,00 7.745.387,00 23.335.796,00 18.667.904,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.211.793,00 2.394.200,00 5.854.585,00 4.442.033,00 6.387.547,00
ARA TOPLAM 238.169.338,00 246.502.859,00 276.523.107,00 310.554.244,00 148.573.700,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.617.428.942,00 6.090.827.450,00 5.667.738.700,00 5.377.562.109,00 4.020.678.392,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.170.568.309,00 2.927.822.566,00 2.696.112.467,00 2.557.341.743,00 1.912.240.350,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.790.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.790.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.710.358,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.446.941,00 11.233.213,00 18.959.714,00 17.557.677,00 15.583.694,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.855.598.280,00 6.337.330.309,00 5.944.261.807,00 5.688.116.353,00 4.169.252.092,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.247.177.815,00 987.738.447,00 942.196.699,00 848.413.155,00 577.595.661,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 255.720.252,00 236.530.713,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 243.213.547,00 223.337.350,00 435.006.394,00 415.177.171,00 289.563.588,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 213.171.013,00 205.150.773,00 151.793.328,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 109.320.369,00 106.335.819,00 75.407.902,00 77.240.774,00 69.999.260,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.223.292,00 54.608.255,00 34.942.621,00 29.735.714,00 33.291.185,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.097.077,00 51.727.564,00 40.465.281,00 47.505.060,00 36.708.075,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.269.003,00 2.094.402,00 3.457.881,00 2.048.142,00 1.004.864,00
Diğer Borçlar 633.936.773,00 417.176.160,00 424.823.861,00 351.310.256,00 215.396.703,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 604.132.897,00 389.988.423,00 396.728.975,00 311.725.687,00 186.975.921,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.803.876,00 27.187.737,00 28.094.886,00 39.584.569,00 28.420.782,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 142.147,00 702.644,00 1.816.449,00 1.329.470,00 1.631.246,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.575.724,00 1.561.359,00 1.684.212,00 1.307.342,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.575.724,00 1.561.359,00 1.684.212,00 1.307.342,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.366.383.576,00 2.337.254.355,00 2.195.261.709,00 2.185.445.091,00 1.666.811.350,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.354.290.929,00 1.346.267.935,00 1.292.741.286,00 1.337.760.621,00 1.060.471.250,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 260.985.782,00 286.840.608,00 305.414.792,00 338.246.111,00 282.595.232,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.287.664,00 23.399.326,00 23.388.700,00 18.618.765,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.084.861,00 1.249.326,00 1.238.700,00 1.154.065,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 28.202.803,00 22.150.000,00 22.150.000,00 17.464.700,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 323.537.115,00 366.277.930,00 319.898.092,00 307.164.301,00 215.175.614,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.613.561.391,00 3.324.992.802,00 3.137.458.408,00 3.033.858.246,00 2.244.407.011,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.242.036.889,00 3.012.337.507,00 2.806.803.399,00 2.654.258.107,00 1.924.845.081,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.292.479.624,00 3.001.625.825,00 2.797.055.657,00 2.644.669.479,00 1.855.148.646,00
Ödenmiş Sermaye 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -684.455.649,00 -684.455.649,00 -684.455.649,00 -693.345.599,00 -757.297.094,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.376.758,00 57.376.756,00 57.376.756,00 57.376.756,00 57.376.756,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 351.463.239,00 350.479.824,00 350.433.462,00 350.517.411,00 350.421.323,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.427.911.837,00 2.078.773.490,00 1.833.598.437,00 1.694.417.757,00 1.057.694.618,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 26.571.552,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 592.879.850,00 549.696.218,00 549.696.217,00 549.696.219,00 549.696.217,00
Net Dönem Karı/Zararı -59.267.963,00 43.183.634,00 83.834.882,00 79.422.779,00 -9.327.330,00
Diğer Yedekler 26.571.552,00 26.571.552,00 0,00 26.584.156,00 26.584.156,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -50.442.735,00 10.711.682,00 9.747.742,00 9.588.628,00 69.696.435,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.855.598.280,00 6.337.330.309,00 5.944.261.807,00 5.688.116.353,00 4.169.252.092,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi