Geri Dön

HTTBT | Hitit Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HTTBT
Sektör
Adres Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Turkiye
Telefon +90 212 276 1500
Faks +90 212 276 1517
Web hitit.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİLEK OVACIK 6.102.186,00 4,79
FATMA NUR GÖKMAN 29.572.131,00 23,19
HAKAN ÜNLÜ 5.632.788,00 4,42
ÖZKAN DÜLGER 5.632.788,00 4,42
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 46.939.893,00 36,82
TOPLAM 127.500.000,00 100,00
DİĞER 33.620.214,00 26,36
Toplam 255.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED 1.000.000,00 100,00
Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş. 290.000,00 100,00
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. 600.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 215.827.952,00 609.051.324,00 423.189.278,00 247.624.569,00 119.571.872,00
Satışların Maliyeti (-) 130.792.360,00 313.007.451,00 216.944.633,00 125.543.887,00 -60.426.709,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 85.035.592,00 296.043.873,00 206.244.645,00 122.080.682,00 59.145.163,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 85.035.592,00 296.043.873,00 206.244.645,00 122.080.682,00 59.145.163,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 36.162.892,00 89.924.269,00 61.341.887,00 35.788.438,00 -17.853.626,00
Pazarlama Giderleri (-) 23.095.802,00 76.013.405,00 50.104.018,00 29.639.656,00 -11.361.193,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.738.400,00 59.729.502,00 41.441.335,00 19.221.258,00 5.163.647,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 11.430.277,00 49.882.287,00 36.399.976,00 14.735.269,00 -5.463.831,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.085.021,00 139.953.414,00 99.840.099,00 61.138.577,00 29.630.160,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18.399.183,00 82.143.148,00 61.308.430,00 0,00 4.250.559,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -42.513.043,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 48.484.204,00 222.096.562,00 161.148.529,00 103.651.620,00 33.880.719,00
Finansman gelirleri 0,00 3.024.357,00 2.441.292,00 1.840.335,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 10.768.254,00 53.046.829,00 41.929.430,00 30.854.455,00 -121.902,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 37.715.950,00 172.074.090,00 121.660.391,00 74.637.500,00 33.994.516,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.168.370,00 39.905.728,00 35.063.361,00 27.832.952,00 2.054.828,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 45.245.748,00 38.688.451,00 30.912.110,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.168.370,00 -5.340.020,00 -3.625.090,00 -3.079.158,00 2.054.828,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 44.884.320,00 132.168.362,00 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 44.884.320,00 132.168.362,00 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 44.884.320,00 132.168.362,00 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 146.859.678,00 526.493.280,00 420.365.080,00 344.613.581,00 21.715.365,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 595.327,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 33.698,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 33.698,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 146.859.678,00 526.493.280,00 420.365.080,00 344.613.581,00 21.715.365,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 191.743.998,00 658.661.642,00 506.962.110,00 391.418.129,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 191.743.998,00 658.661.642,00 506.962.110,00 391.418.129,00 57.764.709,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 235.699,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 21.715.365,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 732.337.800,00 741.667.188,00 584.033.686,00 562.544.767,00 438.241.285,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 165.344.285,00 218.438.892,00 57.922.883,00 44.948.772,00 77.255.582,00
Finansal Yatırımlar 226.065.309,00 246.873.455,00 286.067.215,00 299.164.926,00 191.927.246,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 232.097.804,00 184.377.893,00 160.710.346,00 151.990.428,00 107.305.975,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.306.160,00 22.104.526,00 22.925.112,00 17.354.107,00 17.980.551,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 199.791.644,00 162.273.367,00 137.785.234,00 134.636.321,00 89.325.424,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 72.854.684,00 60.735.864,00 38.714.760,00 41.788.232,00 37.674.765,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 13.481.191,00 4.028,00 14.173,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.975.718,00 31.241.084,00 27.137.291,00 24.648.381,00 24.063.544,00
ARA TOPLAM 732.337.800,00 741.667.188,00 584.033.686,00 562.544.767,00 438.241.285,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.219.488.294,00 988.148.408,00 953.880.061,00 849.937.641,00 602.650.208,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 204.214.131,00 151.840.116,00 119.385.216,00 112.133.920,00 71.446.320,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 918.533.771,00 759.708.182,00 667.582.144,00 589.654.995,00 422.896.220,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 77.869.253,00 66.180.135,00 67.722.920,00 56.150.756,00 40.203.141,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.948.576,00 8.618.504,00 6.371.462,00 5.796.408,00 3.411.836,00
Diğer Duran Varlıklar 1.922.563,00 1.801.471,00 1.501.721,00 1.453.892,00 1.079.723,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.951.826.094,00 1.729.815.596,00 1.537.913.747,00 1.412.482.408,00 1.040.891.493,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.158.773,00 152.015.305,00 123.742.986,00 116.511.864,00 65.465.467,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 13.340.007,00 9.894.390,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 66.543.825,00 70.993.281,00 29.615.977,00 13.818.922,00 16.015.351,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.543.825,00 70.993.281,00 29.615.977,00 13.818.922,00 16.015.351,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.331.399,00 22.439.386,00 19.255.950,00 12.827.341,00 7.711.826,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.074.738,00 27.743.826,00 24.864.532,00 26.928.380,00 18.450.680,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.329.037,00 5.115.447,00 19.793.655,00 34.479.777,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 38.877.950,00 22.238.558,00 20.399.064,00 14.954.545,00 13.352.864,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.877.950,00 22.238.558,00 20.399.064,00 14.954.545,00 13.352.864,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.001.824,00 3.484.807,00 9.813.808,00 162.892,00 40.356,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.732.684,00 80.609.652,00 68.679.654,00 66.023.418,00 49.742.794,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.560.530,00 10.570.669,00 7.299.970,00 7.764.619,00 6.648.286,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.560.530,00 10.570.669,00 7.299.970,00 7.764.619,00 6.648.286,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 262.891.457,00 232.624.957,00 192.422.640,00 182.535.282,00 115.208.261,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.688.934.637,00 1.497.190.639,00 1.345.491.107,00 1.229.947.126,00 925.683.232,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.688.934.637,00 1.497.190.639,00 1.345.491.107,00 1.229.947.126,00 925.683.232,00
Ödenmiş Sermaye 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 117.442,00 117.442,00 117.442,00 117.442,00 117.442,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 263.039.827,00 263.039.827,00 263.039.827,00 263.039.827,00 292.429.353,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.033.661.431,00 886.801.753,00 780.673.553,00 704.922.054,00 382.023.838,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.900.376,00 -1.900.376,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.900.376,00 -1.900.376,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.035.561.807,00 888.702.129,00 783.135.558,00 707.384.059,00 384.485.843,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.506.162,00 12.506.162,00 12.506.162,00 12.506.162,00 2.808.433,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.225.455,00 75.057.093,00 75.057.093,00 75.057.093,00 84.754.822,00
Net Dönem Karı/Zararı 44.884.320,00 132.168.362,00 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.951.826.094,00 1.729.815.596,00 1.537.913.747,00 1.412.482.408,00 1.040.891.493,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi