Geri Dön

HTTBT | Hitit Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,60
BIST-100'deki Ağırlığı 0,86
F/K Oranı 64,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,07
Dibe Uzaklık 27,60
Piyasa Değeri (USD) 258.813.973,15
Piyasa Değeri (TL) 8.172.750.000,00
Özsermaye (TL) 1.345.491.107,00
Sermaye (TL) 127.500.000,00
Net Kar (TL) 126.600.656,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HTTBT
Sektör
Adres Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Turkiye
Telefon +90 212 276 1500
Faks +90 212 276 1517
Web hitit.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİLEK OVACIK 6.102.186,00 4,79
FATMA NUR GÖKMAN 29.572.131,00 23,19
HAKAN ÜNLÜ 5.632.788,00 4,42
ÖZKAN DÜLGER 5.632.788,00 4,42
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 46.939.893,00 36,82
TOPLAM 127.500.000,00 100,00
DİĞER 33.620.214,00 26,36
Toplam 255.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED 1.000.000,00 100,00
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş. 600.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 423.189.278,00 247.624.569,00 119.571.872,00 311.102.695,00 206.712.543,00
Satışların Maliyeti (-) -216.944.633,00 -125.543.887,00 -60.426.709,00 -142.102.909,00 -96.620.911,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 206.244.645,00 122.080.682,00 59.145.163,00 168.999.786,00 110.091.632,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 206.244.645,00 122.080.682,00 59.145.163,00 168.999.786,00 110.091.632,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -61.341.887,00 -35.788.438,00 -17.853.626,00 -46.546.857,00 -31.057.410,00
Pazarlama Giderleri (-) -50.104.018,00 -29.639.656,00 -11.361.193,00 -45.204.968,00 -30.384.774,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.441.335,00 19.221.258,00 5.163.647,00 20.603.712,00 8.849.887,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.399.976,00 -14.735.269,00 -5.463.831,00 -18.268.917,00 -12.975.423,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 99.840.099,00 61.138.577,00 29.630.160,00 79.582.756,00 44.523.912,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 61.308.430,00 0,00 4.250.559,00 28.675.186,00 19.744.616,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 42.513.043,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 161.148.529,00 103.651.620,00 33.880.719,00 108.257.942,00 64.268.528,00
Finansman Gelirleri 2.441.292,00 1.840.335,00 235.699,00 3.341.605,00 3.071.636,00
Finansman Giderleri (-) -41.929.430,00 -30.854.455,00 -121.902,00 -39.011.162,00 -36.565.036,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 121.660.391,00 74.637.500,00 33.994.516,00 72.588.385,00 30.775.128,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -35.063.361,00 -27.832.952,00 2.054.828,00 -14.043.594,00 -12.233.963,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -38.688.451,00 -30.912.110,00 0,00 -14.738.281,00 -13.503.225,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.625.090,00 3.079.158,00 2.054.828,00 694.687,00 1.269.262,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00 58.544.791,00 18.541.165,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00 58.544.791,00 18.541.165,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00 58.544.791,00 18.541.165,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 420.365.080,00 344.613.581,00 21.715.365,00 223.315.044,00 211.987.500,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 420.365.080,00 344.613.581,00 21.715.365,00 224.378.517,00 211.987.500,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -1.127.281,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 63.808,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 420.365.080,00 344.613.581,00 21.715.365,00 223.315.044,00 211.987.500,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 506.962.110,00 391.418.129,00 57.764.709,00 281.859.835,00 230.528.665,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 63.808,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 584.033.686,00 562.544.767,00 438.241.285,00 460.403.118,00 384.937.012,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 57.922.883,00 44.948.772,00 77.255.582,00 57.136.078,00 142.896.271,00
Finansal Yatırımlar 286.067.215,00 299.164.926,00 191.927.246,00 263.718.786,00 114.133.581,00
Ticari Alacaklar 160.710.346,00 151.990.428,00 107.305.975,00 83.328.431,00 74.922.438,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.925.112,00 17.354.107,00 17.980.551,00 11.134.295,00 10.629.074,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 137.785.234,00 134.636.321,00 89.325.424,00 72.194.136,00 64.293.364,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.714.760,00 41.788.232,00 37.674.765,00 31.977.982,00 36.788.971,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.481.191,00 4.028,00 14.173,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.137.291,00 24.648.381,00 24.063.544,00 24.241.841,00 16.195.751,00
ARA TOPLAM 584.033.686,00 562.544.767,00 438.241.285,00 460.403.118,00 384.937.012,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 953.880.061,00 849.937.641,00 602.650.208,00 556.785.581,00 583.966.241,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 119.385.216,00 112.133.920,00 71.446.320,00 67.129.309,00 23.963.050,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 667.582.144,00 589.654.995,00 422.896.220,00 390.051.961,00 364.006.937,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 67.722.920,00 56.150.756,00 40.203.141,00 36.149.592,00 32.404.447,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.371.462,00 5.796.408,00 3.411.836,00 1.292.501,00 1.953.019,00
Diğer Duran Varlıklar 1.501.721,00 1.453.892,00 1.079.723,00 1.038.410,00 941.676,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.537.913.747,00 1.412.482.408,00 1.040.891.493,00 1.017.188.699,00 968.903.253,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.742.986,00 116.511.864,00 65.465.467,00 103.690.676,00 113.361.167,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 13.340.007,00 9.894.390,00 42.584.444,00 60.113.052,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.615.977,00 13.818.922,00 16.015.351,00 26.253.461,00 17.823.601,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.615.977,00 13.818.922,00 16.015.351,00 26.253.461,00 17.823.601,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.255.950,00 12.827.341,00 7.711.826,00 8.169.081,00 5.539.925,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.864.532,00 26.928.380,00 18.450.680,00 17.138.544,00 16.094.084,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.793.655,00 34.479.777,00 0,00 11.780,00 5.363.404,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.399.064,00 14.954.545,00 13.352.864,00 9.453.636,00 8.352.137,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.399.064,00 14.954.545,00 13.352.864,00 9.453.636,00 8.352.137,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.813.808,00 162.892,00 40.356,00 79.730,00 74.964,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.679.654,00 66.023.418,00 49.742.794,00 45.579.500,00 38.954.733,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.299.970,00 7.764.619,00 6.648.286,00 6.180.536,00 3.980.483,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.299.970,00 7.764.619,00 6.648.286,00 6.180.536,00 3.980.483,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 192.422.640,00 182.535.282,00 115.208.261,00 149.270.176,00 152.315.900,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.345.491.107,00 1.229.947.126,00 925.683.232,00 867.918.523,00 816.587.353,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.345.491.107,00 1.229.947.126,00 925.683.232,00 867.918.523,00 816.587.353,00
Ödenmiş Sermaye 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 117.442,00 117.442,00 117.442,00 117.442,00 117.442,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 263.039.827,00 263.039.827,00 292.429.353,00 292.429.353,00 292.429.353,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 780.673.553,00 704.922.054,00 382.023.838,00 360.308.473,00 348.980.929,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.462.005,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00 -1.398.532,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.462.005,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00 -2.462.005,00 -1.398.532,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 783.135.558,00 707.384.059,00 384.485.843,00 362.770.478,00 350.379.461,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.506.162,00 12.506.162,00 2.808.433,00 2.808.433,00 2.808.433,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.057.093,00 75.057.093,00 84.754.822,00 26.210.031,00 26.210.031,00
Net Dönem Karı/Zararı 86.597.030,00 46.804.548,00 36.049.344,00 58.544.791,00 18.541.165,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.537.913.747,00 1.412.482.408,00 1.040.891.493,00 1.017.188.699,00 968.903.253,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 23.372.875,00 41.086.014,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi