Geri Dön

HRKET | Hareket Proje Tasimaciligi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 4.010.325.228,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 1.037.328.343,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HRKET
Sektör Şirket esas sözleşmesinin (Amaç ve Konu) başlıklı 5inci maddesi uyarınca, Şirket; her türlü kara, deniz, hava taşımacılığı, iş makinesi ekipman kiralama, yenilenebilir enerji ve bunlarla bağlantılı ürünlere ilişkin montaj hizmetleri ve bu işlerinin gerektireceği her türlü mühendislik faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.
Adres Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi No:28 34885 Sancaktepe İstanbul
Telefon 0216 311 41 41
Faks 0216 311 41 45
Web www.hareket.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gürmaksan Makine San.Tic.Ltd.Şti. 10.000,00 100,00
Hareket Energy GmbH 25.000,00 100,00
Hareket Heavy Lifting and Project Transportation Co.Fe.L.L.C. 500.000.000,00 100,00
Hareket Heavy Lifting and Project Transportation L.L.P. 300.000,00 100,00
Hareket Heavy Lifting and Project Transportation SMC Limited 76.000.000,00 100,00
Hareket Heavy Lifting L.L.C. 120.000,00 80,00
Hareket Heavy Lifting WLL 98.000,00 49,00
Hareket Logistics Company 100.000,00 100,00
Hareket MENA FZE 360.000,00 100,00
Hareket Poland Spolka Z.O.O. 50.000,00 100,00
Hareket UKR L.L.C. 17.260.440,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.593.642.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 1.017.069.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 576.572.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 576.572.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 170.286.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 53.587.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 197.919.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 219.331.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 331.286.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 95.437.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 4.985.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 421.738.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 40.103.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 323.392.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.469.045.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 403.064.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 14.780.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 388.283.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.065.981.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.065.981.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28.652.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.037.328.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -157.592.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -199.185.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.937.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -52.530.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.734.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 113.093.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -44.498.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.021.483.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.021.483.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 793.020.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.438.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 550.208.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 550.208.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.743.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.604.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.139.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 38.696.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 88.206.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 49.727.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 793.020.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.940.132.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.629.849.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.538.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.680.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 503.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.733.152.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 934.770.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 302.967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 361.536.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.551.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 302.967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 159.143.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.840.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 155.303.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.649.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 39.808.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.620.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.187.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.947.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.275.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.442.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.485.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.957.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.832.718.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 766.885.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.791.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.152.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.152.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.048.680.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.767.488.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.965.664.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.010.325.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 188.671.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 603.819.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 603.819.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.215.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 98.976.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.827.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.964.701.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.037.328.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -44.661.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.733.152.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi