Geri Dön

HLGYO | Halk Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,63
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 1,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,23
Dibe Uzaklık 28,00
Piyasa Değeri (USD) 141.341.300,41
Piyasa Değeri (TL) 4.631.500.000,00
Özsermaye (TL) 20.079.011.205,00
Sermaye (TL) 1.570.000.000,00
Net Kar (TL) 2.585.041.025,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HLGYO
Sektör GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres Barbaros Mah. Begonya Sk. WBC İş Merkezi No:2H Ataşehir / İstanbul
Telefon (+90) 216 600 10 00
Faks (+90) 216 594 5372
Web www.halkgyo.com.tr / www.halkgyo.istanbul
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 3.145.000.000,00 100,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 2.494.823.591,92 79,33
DİĞER 650.176.408,08 20,67
Toplam 6.290.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HALK GYO - ER KONUT Adi Ortaklığı 50.000,00 50,00
HALK GYO - VAKIF GYO Adi Ortaklığı 50.000,00 50,00
HALK Yapı Projeleri Geliştirme AŞ 15.000.000,00 100,00
Teknik Yapı - Halk GYO Adi Ortaklığı 49.000,00 49,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.01.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,53
19.09.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
11.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
05.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.03.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,21
01.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
07.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.08.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
29.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.06.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
17.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
30.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.08.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
21.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
11.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
21.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.06.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
15.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.578.642.915,00 1.018.356.159,00 798.124.626,00 62.111.663,00 165.280.766,00
Satışların Maliyeti (-) 869.253.883,00 524.129.435,00 522.945.716,00 -1.227.664,00 -22.545.353,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 709.389.032,00 494.226.724,00 275.178.910,00 60.883.999,00 142.735.413,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 709.389.032,00 494.226.724,00 275.178.910,00 60.883.999,00 142.735.413,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 123.291.707,00 62.731.472,00 44.556.932,00 -26.132.679,00 -35.286.833,00
Pazarlama Giderleri (-) 67.806.662,00 37.802.615,00 33.989.778,00 -31.256.511,00 -26.095.433,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.245.345.929,00 1.602.690.235,00 1.599.152.735,00 1.597.317.649,00 6.571.110.176,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24.745.272,00 4.375.430,00 1.364.624,00 -115.413,00 -8.468.427,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.738.891.320,00 1.992.007.442,00 1.794.420.311,00 1.600.697.045,00 6.643.994.896,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.738.891.320,00 1.992.007.442,00 1.794.420.311,00 1.600.697.045,00 6.643.994.896,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 610.922.355,00 288.748.125,00 156.261.426,00 -14.564.622,00 -39.642.541,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.609.626.245,00 1.703.259.317,00 1.638.158.885,00 1.586.132.423,00 6.604.352.355,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 24.585.221,00 0,00 0,00 0,00 -1.952.888,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24.585.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.585.041.024,00 1.703.259.317,00 1.638.158.885,00 1.586.132.423,00 6.602.399.467,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.585.041.024,00 1.703.259.317,00 1.638.158.885,00 1.586.132.423,00 6.602.399.467,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.585.041.024,00 1.703.259.317,00 1.638.158.885,00 1.586.132.423,00 6.602.399.467,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.517.657,00 0,00 0,00 0,00 -1.271.093,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.517.657,00 0,00 0,00 0,00 -1.271.093,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.517.657,00 0,00 0,00 0,00 -1.271.093,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.587.558.681,00 1.703.259.317,00 1.638.158.885,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.587.558.681,00 1.703.259.317,00 1.638.158.885,00 1.586.132.423,00 6.601.128.374,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.636.328.781,00 2.225.050.041,00 1.838.637.625,00 1.540.693.634,00 1.210.061.740,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.796.501,00 276.165.533,00 481.689.058,00 469.425.767,00 474.985.625,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.398.017,00 34.237.134,00 5.817.226,00 5.424.036,00 6.501.311,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.250.000,00 0,00 0,00 1.622.085,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.148.017,00 34.237.134,00 5.817.226,00 3.801.951,00 6.501.311,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.955.929.038,00 1.446.172.076,00 1.006.459.148,00 688.912.360,00 494.353.308,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.232.613,00 8.473.611,00 4.769.372,00 5.210.317,00 3.264.038,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.260.889,00 33.169.468,00 6.405.578,00 2.795.531,00 1.197.589,00
Diğer Dönen Varlıklar 533.711.723,00 426.832.219,00 333.497.243,00 368.925.623,00 229.759.869,00
ARA TOPLAM 3.636.328.781,00 2.225.050.041,00 1.838.637.625,00 1.540.693.634,00 1.210.061.740,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 24.435.895.934,00 15.518.270.486,00 15.149.412.199,00 15.410.317.928,00 13.097.467.991,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.245.683.893,00 15.409.020.762,00 15.042.528.042,00 15.280.549.760,00 12.947.857.000,00
Maddi Duran Varlıklar 13.935.660,00 5.976.595,00 6.441.052,00 6.573.432,00 6.985.844,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.410.639,00 2.300.177,00 1.940.802,00 1.080.342,00 1.973.131,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.410.639,00 2.300.177,00 1.940.802,00 1.080.342,00 1.973.131,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.364.554,00 5.294.746,00 12.956.580,00 2.186.945,00 1.899.844,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 165.501.188,00 95.678.206,00 85.545.723,00 119.927.449,00 138.752.172,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 28.072.224.715,00 17.743.320.527,00 16.988.049.824,00 16.951.011.562,00 14.307.529.731,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.914.585.607,00 3.323.269.169,00 2.622.778.750,00 2.874.626.291,00 2.269.330.059,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.351.933.520,00 925.921.479,00 771.998.015,00 1.001.516.570,00 816.798.457,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 556.268.104,00 288.019.479,00 113.356.164,00 8.057.657,00 20.138.014,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 114.318.533,00 197.854.539,00 66.784.009,00 222.469.468,00 384.919.565,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 1.376,00 0,00 0,00 27.430,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 114.318.533,00 197.853.163,00 66.784.009,00 222.469.468,00 384.892.135,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.602.481,00 6.389.328,00 5.711.471,00 6.830.434,00 6.396.262,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.134.481,00 5.818.203,00 5.341.152,00 6.442.114,00 5.708.779,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.468.000,00 571.125,00 370.319,00 388.320,00 687.483,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 131.764.151,00 206.110.844,00 138.003.965,00 132.857.964,00 120.756.300,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.078.627.903,00 2.309.653.420,00 2.312.765.876,00 2.075.906.534,00 1.605.027.382,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.877.632.311,00 1.953.162.172,00 1.841.094.708,00 1.446.003.046,00 887.057.769,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.265.976,00 3.285.844,00 3.142.191,00 2.941.458,00 2.969.613,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.265.976,00 3.285.844,00 3.142.191,00 2.941.458,00 2.969.613,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.993.213.510,00 5.632.922.589,00 4.935.544.626,00 4.950.532.825,00 3.874.357.441,00
Ö Z K A Y N A K L A R 20.079.011.205,00 12.110.397.938,00 12.052.505.198,00 12.000.478.737,00 10.433.172.290,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.079.011.205,00 12.110.397.938,00 12.052.505.198,00 12.000.478.737,00 10.433.172.290,00
Ödenmiş Sermaye 1.645.000.000,00 1.645.000.000,00 1.570.000.000,00 1.570.000.000,00 1.570.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.832.593.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 39.390.720,00 39.390.721,00 37.594.791,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 461.875.993,00 66.649.002,00 66.649.001,00 66.649.001,00 81.040.446,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.307.567,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.307.567,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.307.567,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00 -1.210.090,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 455.019.729,00 82.752.714,00 69.748.009,00 69.748.009,00 69.748.009,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.137.563.692,00 8.653.337.716,00 8.746.754.183,00 8.746.754.183,00 2.144.354.721,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.585.041.025,00 1.703.259.317,00 1.638.158.886,00 1.586.132.425,00 6.602.399.467,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 28.072.224.715,00 17.743.320.527,00 16.988.049.824,00 16.951.011.562,00 14.307.529.731,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi