Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HITIT
Sektör
Adres Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. Ayhan Kadam İş Merkezi, B. Blok, No:50/9 Muratpaşa, ANTALYA
Telefon 0242 3116146
Faks 0242 3116116
Web http://www.hititholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2015-12 2015-9 2015-6 2015-3 2014-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2015-12 2015-9 2015-6 2015-3 2014-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.634.023,00 0,00 42.308.376,00 0,00 42.571.077,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 176,00 0,00 3.007.071,00 0,00 3.010.543,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 490.694,00 0,00 490.694,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 490.694,00 0,00 490.694,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.503.655,00 0,00 6.936.262,00 0,00 7.127.813,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.187.385,00 0,00 6.710.395,00 0,00 6.901.946,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316.270,00 0,00 225.867,00 0,00 225.867,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 27.181.667,00 0,00 28.710.085,00 0,00 28.710.085,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 374.303,00 0,00 374.303,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 337.812,00 0,00 214.606,00 0,00 214.606,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.610.713,00 0,00 2.575.355,00 0,00 2.643.033,00
ARA TOPLAM 37.634.023,00 0,00 42.308.376,00 0,00 42.571.077,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.383.216,00 0,00 5.962.632,00 0,00 6.170.138,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 -1.347.751,00 0,00 -1.337.251,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.582.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 932.114,00 0,00 1.230.054,00 0,00 1.444.416,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.569,00 0,00 2.527.035,00 0,00 2.540.957,00
- Şerefiye 0,00 0,00 2.412.681,00 0,00 2.412.681,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.569,00 0,00 114.354,00 0,00 128.276,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 787.240,00 0,00 755.962,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 44.017.239,00 0,00 48.271.008,00 0,00 48.741.215,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.775.411,00 0,00 20.461.897,00 0,00 20.581.816,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.052.186,00 0,00 1.171.164,00 0,00 1.171.164,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 2.067.023,00 0,00 2.258.573,00
Banka Kredileri 10.237.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.520.110,00 0,00 8.718.560,00 0,00 8.599.136,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.554.791,00 0,00 52.719,00 0,00 52.719,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.965.319,00 0,00 8.665.841,00 0,00 8.546.417,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 880.614,00 0,00 664.990,00 0,00 668.922,00
Diğer Borçlar 3.166.479,00 0,00 1.266.740,00 0,00 1.265.096,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.126.175,00 0,00 1.193.363,00 0,00 1.193.363,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.040.304,00 0,00 73.377,00 0,00 71.733,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.271.258,00 0,00 6.271.258,00 0,00 6.271.258,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 328.644,00 0,00 0,00 0,00 74.475,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 556.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 540.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 302.162,00 0,00 273.192,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 9.864.024,00 0,00 9.906.959,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 9.537.741,00 0,00 9.537.741,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 162.958,00 0,00 162.958,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 122.915,00 0,00 122.915,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 40.043,00 0,00 40.043,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 163.325,00 0,00 206.260,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.775.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.241.828,00 0,00 17.945.087,00 0,00 18.252.440,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.864.088,00 0,00 16.683.376,00 0,00 16.909.492,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.627,00 0,00 55.627,00 0,00 55.627,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.250.322,00 0,00 -16.146.135,00 0,00 1.088.050,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.956.932,00 0,00 -226.116,00 0,00 -17.234.185,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 377.740,00 0,00 1.261.711,00 0,00 1.342.948,00
TOPLAM KAYNAKLAR 44.017.239,00 0,00 48.271.008,00 0,00 48.741.215,00
-Diğer Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 603.114,00
-Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 372.026,00
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 23.957.236,00
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 13.829.908,00
Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165.065,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi