Geri Dön

HEDEF | Hedef Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HEDEF
Sektör HOLDİNG
Adres İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi, N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Telefon 02169705757
Faks 02165575707
Web www.hedefholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 27.290.000,00 7,28
SİBEL GÖKALP 300.000.010,93 80,00
TOPLAM 375.000.000,00 100,00
DİĞER 47.709.989,07 12,72
Toplam 750.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.000.000,00 30,51
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 113.989.224,37 20,18
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 85.000.000,00 85,00
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. 205.000.000,00 41,00
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.399.997,82 30,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 123.325.042,00 750.450.332,00 613.610.688,00 -201.338.330,00 -397.495.563,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.325.042,00 750.450.332,00 613.610.688,00 -201.338.330,00 -397.495.563,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 123.325.042,00 750.450.332,00 613.610.688,00 -201.338.330,00 -397.495.563,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 16.299.077,00 33.408.850,00 17.016.152,00 11.024.080,00 -4.208.981,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.011.012,00 4.478.119,00 2.607.990,00 1.653.752,00 429.307,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 288.705,00 627.281,00 341.664,00 166.134,00 -109.931,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 107.748.272,00 720.892.320,00 598.860.862,00 -210.874.792,00 -401.385.168,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.613,00 1.005.268,00 679.000,00 679.000,00 679.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 4.095,00 457.625,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 107.753.790,00 721.439.963,00 599.539.862,00 -210.195.792,00 -400.706.168,00
Finansman gelirleri 192.770,00 623.998,00 360.938,00 82.043,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.481.270,00 753.123,00 683.450,00 544.208,00 -430.857,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -299.337.344,00 -738.806.814,00 599.217.350,00 -210.657.957,00 -401.105.147,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -41.032.156,00 64.160.104,00 132.595.387,00 -71.090.629,00 78.846.527,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 287.941,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -41.032.156,00 64.160.104,00 132.307.446,00 -71.090.629,00 78.846.527,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -258.305.188,00 -802.966.918,00 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -258.305.188,00 -802.966.918,00 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -258.305.188,00 -802.966.918,00 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 48.678,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 39.576,00 2.411,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -9.102,00 555,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 48.678,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -258.256.510,00 -802.965.062,00 466.621.963,00 -139.567.328,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -258.256.510,00 -802.965.062,00 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 31.878,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 188.067.955,00 146.473.779,00 221.129.028,00 180.239.136,00 26.575.171,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.276.799,00 6.334.115,00 5.130.229,00 4.093.804,00 2.929.363,00
Finansal Yatırımlar 5.285.733,00 105.777.571,00 172.279.012,00 143.308.610,00 3.521.541,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 595.755,00 378.412,00 138.441,00 75.187,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 595.755,00 360.052,00 108.894,00 75.187,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 18.360,00 29.547,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 820,00 90.973,00 31.211,00 12.218,00 3.898,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 820,00 90.973,00 31.211,00 12.218,00 3.898,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 175.432.676,00 31.999.326,00 42.914.014,00 32.307.313,00 19.874.340,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 304.268,00 294.634,00 0,00 4.224,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.171.904,00 1.598.748,00 636.121,00 437.780,00 246.029,00
ARA TOPLAM 188.067.955,00 146.473.779,00 221.129.028,00 180.239.136,00 26.575.171,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.986.849.224,00 2.924.982.249,00 2.804.413.208,00 2.040.014.861,00 2.004.182.756,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.285.000,00 4.285.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.875.508,00 1.631.755,00 1.542.582,00 806.884,00 810.691,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.780,00 56.086,00 36.018,00 26.134,00 82.756,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.780,00 56.086,00 36.018,00 26.134,00 82.756,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.578.364,00 7.100.511,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.174.917.179,00 3.071.456.028,00 3.025.542.236,00 2.220.253.997,00 2.030.757.927,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.953.966,00 8.438.346,00 2.388.009,00 3.246.045,00 1.800.649,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.744.774,00 1.299.534,00 1.095.424,00 1.299.109,00 1.299.325,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.744.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 694.150,00 4.794.625,00 316.182,00 72.121,00 94.130,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 591.346,00 3.314.443,00 280.565,00 68.550,00 89.766,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 102.804,00 1.480.182,00 35.617,00 3.571,00 4.364,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 589.036,00 463.142,00 180.190,00 141.489,00 111.673,00
Diğer Borçlar 636.359,00 1.555.457,00 280.045,00 1.688.559,00 134.621,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 636.359,00 1.555.457,00 280.045,00 1.688.559,00 134.621,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 279.788,00 0,00 151.379,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.258.527,00 318.230,00 236.380,00 44.767,00 9.521,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.258.527,00 318.230,00 236.380,00 44.767,00 9.521,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.120,00 7.358,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 340.217.307,00 381.101.160,00 532.723.104,00 329.353.572,00 321.723.608,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.122.511,00 3.139.060,00 3.616.424,00 3.616.424,00 3.845.784,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 324.931,00 150.978,00 125.192,00 153.735,00 50.309,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 324.931,00 150.978,00 125.192,00 153.735,00 50.309,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 336.769.865,00 377.811.122,00 528.981.488,00 325.583.413,00 317.827.515,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 345.171.273,00 389.539.506,00 535.111.113,00 332.599.617,00 323.524.257,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.829.745.906,00 2.681.916.522,00 2.490.431.123,00 1.887.654.380,00 1.707.233.670,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.829.745.906,00 2.681.916.522,00 2.490.431.123,00 1.887.654.380,00 1.707.233.670,00
Ödenmiş Sermaye 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.299.434,00 928.017.748,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 9.440.777,00 10.092.066,00 10.346.918,00 6.934.370,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.617,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.617,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.617,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.057.245,00 13.086.017,00 5.863.542,00 5.863.542,00 2.598.939,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.583.163.809,00 2.178.869.885,00 1.653.292.536,00 1.653.292.536,00 1.656.557.139,00
Net Dönem Karı/Zararı -258.305.188,00 -802.966.918,00 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.174.917.179,00 3.071.456.028,00 3.025.542.236,00 2.220.253.997,00 2.030.757.927,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi