Geri Dön

HEDEF | Hedef Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,36
F/K Oranı 8,88
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,24
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 334.147.129,23
Piyasa Değeri (TL) 10.552.500.000,00
Özsermaye (TL) 2.490.431.123,00
Sermaye (TL) 375.000.000,00
Net Kar (TL) 1.188.919.318,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HEDEF
Sektör HOLDİNG
Adres İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi, N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Telefon 02169705757
Faks 02165575707
Web www.hedefholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 26.929.117,00 7,18
SİBEL GÖKALP 300.000.010,93 80,00
TOPLAM 375.000.000,00 100,00
DİĞER 48.070.872,07 12,82
Toplam 750.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.000.000,00 30,51
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 113.989.224,37 20,18
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 85.000.000,00 85,00
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. 100.000.000,00 20,00
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.399.997,82 30,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 613.610.688,00 -201.338.330,00 -397.495.563,00 1.602.160.095,00 701.696.768,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 613.610.688,00 -201.338.330,00 -397.495.563,00 1.602.160.095,00 701.696.768,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 613.610.688,00 -201.338.330,00 -397.495.563,00 1.602.160.095,00 701.696.768,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.016.152,00 -11.024.080,00 -4.208.981,00 -9.133.256,00 -5.834.475,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.607.990,00 1.653.752,00 429.307,00 1.842.230,00 871.479,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -341.664,00 -166.134,00 -109.931,00 -1.477.949,00 -573.645,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 598.860.862,00 -210.874.792,00 -401.385.168,00 1.593.391.120,00 696.160.127,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 679.000,00 679.000,00 679.000,00 709.970,00 12.686,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 599.539.862,00 -210.195.792,00 -400.706.168,00 1.594.101.090,00 696.172.813,00
Finansman Gelirleri 360.938,00 82.043,00 31.878,00 13.536.832,00 11.630.261,00
Finansman Giderleri (-) -683.450,00 -544.208,00 -430.857,00 -358.973,00 -519.205,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 599.217.350,00 -210.657.957,00 -401.105.147,00 1.607.278.949,00 707.283.869,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -132.595.387,00 71.090.629,00 78.846.527,00 -309.555.027,00 -131.857.302,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -287.941,00 0,00 0,00 -1.556.235,00 -1.399.932,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -132.307.446,00 71.090.629,00 78.846.527,00 -307.998.792,00 -130.457.370,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00 1.297.723.922,00 575.426.567,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00 1.297.723.922,00 575.426.567,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00 1.297.723.922,00 575.426.567,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00 1.297.723.922,00 575.426.567,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 221.129.028,00 180.239.136,00 26.575.171,00 38.715.751,00 163.465.131,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.130.229,00 4.093.804,00 2.929.363,00 2.828.643,00 1.251.590,00
Finansal Yatırımlar 172.279.012,00 143.308.610,00 3.521.541,00 16.654.604,00 89.956.351,00
Ticari Alacaklar 138.441,00 75.187,00 0,00 0,00 399.195,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 108.894,00 75.187,00 0,00 0,00 396.540,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.547,00 0,00 0,00 0,00 2.655,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.211,00 12.218,00 3.898,00 13.930,00 41.006.168,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.211,00 12.218,00 3.898,00 13.930,00 6.168,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 42.914.014,00 32.307.313,00 19.874.340,00 19.166.372,00 30.851.827,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 4.224,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 636.121,00 437.780,00 246.029,00 52.202,00 0,00
ARA TOPLAM 221.129.028,00 180.239.136,00 26.575.171,00 38.715.751,00 163.465.131,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.804.413.208,00 2.040.014.861,00 2.004.182.756,00 2.395.533.325,00 1.382.297.239,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.542.582,00 806.884,00 810.691,00 1.805.224,00 1.520.692,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.018,00 26.134,00 82.756,00 33.973,00 757.867,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.018,00 26.134,00 82.756,00 33.973,00 757.867,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.025.542.236,00 2.220.253.997,00 2.030.757.927,00 2.434.249.076,00 1.545.762.370,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.388.009,00 3.246.045,00 1.800.649,00 1.687.994,00 13.709.309,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.095.424,00 1.299.109,00 1.299.325,00 540.493,00 463.862,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 316.182,00 72.121,00 94.130,00 117.435,00 38.554,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 280.565,00 68.550,00 89.766,00 70.489,00 26.902,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.617,00 3.571,00 4.364,00 46.946,00 11.652,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 180.190,00 141.489,00 111.673,00 485.485,00 93.043,00
Diğer Borçlar 280.045,00 1.688.559,00 134.621,00 348.020,00 147.546,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 280.045,00 1.688.559,00 134.621,00 348.020,00 147.546,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 12.697.748,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 279.788,00 0,00 151.379,00 152.991,00 264.764,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 236.380,00 44.767,00 9.521,00 14.967,00 3.792,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 236.380,00 44.767,00 9.521,00 14.967,00 3.792,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 28.603,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 532.723.104,00 329.353.572,00 321.723.608,00 398.405.004,00 220.194.338,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.616.424,00 3.616.424,00 3.845.784,00 1.705.486,00 1.040.173,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 125.192,00 153.735,00 50.309,00 0,00 21.545,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 125.192,00 153.735,00 50.309,00 0,00 21.545,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 528.981.488,00 325.583.413,00 317.827.515,00 396.674.041,00 219.132.620,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 535.111.113,00 332.599.617,00 323.524.257,00 400.092.998,00 233.903.647,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.490.431.123,00 1.887.654.380,00 1.707.233.670,00 2.034.156.078,00 1.311.858.723,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.490.431.123,00 1.887.654.380,00 1.707.233.670,00 2.034.156.078,00 1.311.858.723,00
Ödenmiş Sermaye 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.863.542,00 5.863.542,00 2.598.939,00 2.598.939,00 2.598.939,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.653.292.536,00 1.653.292.536,00 1.656.557.139,00 358.833.217,00 358.833.217,00
Net Dönem Karı/Zararı 466.621.963,00 -139.567.328,00 -322.258.620,00 1.297.723.922,00 575.426.567,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.025.542.236,00 2.220.253.997,00 2.030.757.927,00 2.434.249.076,00 1.545.762.370,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 16.654.604,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.390.934.669,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 89.956.351,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 89.956.351,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi