Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HDFGS
Sektör GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres BURHANİYE MAH. KARADENİZ CAD. SELVİLİEVLER SİT. NO:26/4 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Telefon 0216 5575790
Faks
Web http://www.hedefgirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.768.534,00 23,84
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 1.990.000,00 9,95
HEDEF FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 8.237.466,00 41,19
SİBEL GÖKALP 5.004.000,00 25,02
Toplam 20.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AFYON JEOTERMAL YATIRIMLAR A.Ş. 2.925.000,00 97,50
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. 5.263.912,00 57,28
Tarih Açıklama Katsayı
09.08.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
14.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 81.074.552,00 27.575.025,00 22.529.070,00 3.847.023,00 35.766.721,00
Satışların Maliyeti (-) -41.698.272,00 -22.239.973,00 -18.972.232,00 -2.466.595,00 -33.227.512,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 39.376.280,00 5.335.052,00 3.556.838,00 1.380.428,00 2.539.209,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 39.376.280,00 5.335.052,00 3.556.838,00 1.380.428,00 2.539.209,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.046.163,00 -1.603.724,00 -1.018.387,00 -571.043,00 -1.558.137,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 669.476,00 477.797,00 334.795,00 151.013,00 442.549,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -20.961,00 -13.814,00 -8.224,00 -2.849,00 -10.118,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.413.503,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 110.430,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.523.933,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.523.933,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.523.933,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.523.933,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.523.933,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -27.728,00 -27.445,00 -15.939,00 -660,00 1.330,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -27.728,00 -27.445,00 -15.939,00 -660,00 1.330,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -27.728,00 -27.445,00 -15.939,00 -660,00 1.330,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 37.950.904,00 4.167.866,00 2.849.083,00 956.889,00 1.525.263,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.183.336,00 24.969.763,00 24.632.959,00 23.935.958,00 22.970.368,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.371.097,00 1.846.239,00 5.250.568,00 6.732.200,00 5.665.393,00
Finansal Yatırımlar 11.340.060,00 22.956.648,00 19.219.618,00 16.801.629,00 17.171.527,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 11.340.060,00 0,00 0,00 0,00 17.171.527,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 11.340.060,00 0,00 0,00 0,00 17.171.527,00
Ticari Alacaklar 2.257,00 0,00 0,00 246.486,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 246.486,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.259.611,00 1.700,00 4.612,00 9.478,00 2.868,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.258.411,00 0,00 4.012,00 8.378,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.200,00 1.700,00 600,00 1.100,00 2.868,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.354,00 6.478,00 13.538,00 9.300,00 17.754,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 87.638,00 62.387,00 59.076,00 71.172,00 52.548,00
Diğer Dönen Varlıklar 103.319,00 96.311,00 85.547,00 65.693,00 60.278,00
ARA TOPLAM 16.183.336,00 24.969.763,00 24.632.959,00 23.935.958,00 22.970.368,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 54.147.999,00 11.570.185,00 10.580.353,00 9.664.476,00 9.666.397,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 425.948,00 294.084,00 288.361,00 307.287,00 309.913,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 23,00 94,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 70.331.335,00 36.539.948,00 35.213.312,00 33.600.434,00 32.636.765,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.295,00 55.207,00 61.586,00 358.416,00 54.529,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.941,00 15.371,00 18.361,00 25.964,00 24.415,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.586,00 12.463,00 18.361,00 23.786,00 21.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.355,00 2.908,00 0,00 2.178,00 3.197,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 35.354,00 39.836,00 43.225,00 332.452,00 30.114,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.354,00 39.836,00 43.225,00 32.452,00 30.114,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.171,00 51.910,00 37.678,00 20.164,00 17.271,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 61.171,00 51.910,00 0,00 0,00 17.271,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.171,00 51.910,00 0,00 0,00 17.271,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 115.466,00 107.117,00 99.264,00 378.580,00 71.800,00
Ö Z K A Y N A K L A R 70.215.869,00 36.432.831,00 35.114.048,00 33.221.854,00 32.564.965,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.215.869,00 36.432.831,00 35.114.048,00 33.221.854,00 32.564.965,00
Ödenmiş Sermaye 28.000.000,00 28.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.937,00 -17.654,00 -6.148,00 9.131,00 9.791,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.937,00 -17.654,00 -6.148,00 9.131,00 9.791,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.937,00 -17.654,00 -6.148,00 9.131,00 9.791,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 521.526,00 521.526,00 521.526,00 521.526,00 458.336,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.733.648,00 3.733.648,00 11.733.648,00 11.733.648,00 10.572.905,00
Net Dönem Karı/Zararı 37.978.632,00 4.195.311,00 2.865.022,00 957.549,00 1.523.933,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 70.331.335,00 36.539.948,00 35.213.312,00 33.600.434,00 32.636.765,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 22.956.648,00 19.219.618,00 16.801.629,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 11.276.101,00 10.287.492,00 9.352.666,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 23,00 94,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi