Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,88
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 52,52
BIST-100'deki Ağırlığı 7,61
F/K Oranı 46,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,76
Dibe Uzaklık 84,75
Piyasa Değeri (USD) 13.498.173,84
Piyasa Değeri (TL) 78.720.000,00
Özsermaye (TL) 103.522.981,00
Sermaye (TL) 64.000.000,00
Net Kar (TL) 1.695.895,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HDFGS
Sektör GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres BURHANİYE MAH. KARADENİZ CAD. SELVİLİEVLER SİT. NO:26/4 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Telefon 0216 5575790
Faks
Web http://www.hedefgirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 35.887.746,74 56,08
HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. 18.663.901,26 29,16
HEDEF PORTFÖY KUZEY SERBEST FON 9.448.352,00 14,76
Toplam 64.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AFYON JEOTERMAL YATIRIMLAR A.Ş. 2.925.000,00 97,50
EKOHESAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 17.000,00 25,00
FADE GIDA YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. 2.750.000,00 5,00
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. 2.000.000,00 38,90
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. 9.164.591,00 57,27
Tarih Açıklama Katsayı
05.11.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
17.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
14.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.063.533,00 45.229.394,00 43.882.805,00 5.287.220,00 81.074.552,00
Satışların Maliyeti (-) -22.358.786,00 -16.399.894,00 -7.660.356,00 -828.900,00 -41.698.272,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.704.747,00 28.829.500,00 36.222.449,00 4.458.320,00 39.376.280,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.704.747,00 28.829.500,00 36.222.449,00 4.458.320,00 39.376.280,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.357.397,00 -1.549.161,00 -1.011.680,00 -463.618,00 -2.046.163,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.340.624,00 480.313,00 309.024,00 102.814,00 669.476,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.951,00 -143.297,00 -94.984,00 -31.974,00 -20.961,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.672.023,00 27.617.355,00 35.424.809,00 4.065.542,00 37.978.632,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.872,00 23.872,00 23.872,00 23.872,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.695.895,00 27.641.227,00 35.448.681,00 4.089.414,00 37.978.632,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.695.895,00 27.641.227,00 35.448.681,00 4.089.414,00 37.978.632,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.695.895,00 27.641.227,00 35.448.681,00 4.089.414,00 37.978.632,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.695.895,00 27.641.227,00 35.448.681,00 4.089.414,00 37.978.632,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 27.641.227,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.695.895,00 0,00 35.448.681,00 4.089.414,00 37.978.632,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.371,00 20.558,00 16.038,00 0,00 -27.728,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 7.371,00 20.558,00 16.038,00 0,00 -27.728,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.371,00 20.558,00 16.038,00 0,00 -27.728,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.703.266,00 27.661.785,00 35.464.719,00 4.089.414,00 37.950.904,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 32.326.407,00 10.274.979,00 11.712.990,00 16.921.783,00 16.183.336,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.458.988,00 126.213,00 5.606.403,00 2.412.731,00 3.371.097,00
Finansal Yatırımlar 5.085.103,00 9.931.205,00 5.926.520,00 14.291.002,00 11.340.060,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5.085.103,00 9.931.205,00 5.926.520,00 14.291.002,00 0,00
Ticari Alacaklar 495.990,00 21.594,00 0,00 0,00 2.257,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.248,00 21.594,00 0,00 0,00 2.257,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 466.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 200,00 7.850,00 4.070,00 2.300,00 1.259.611,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.411,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200,00 7.850,00 4.070,00 2.300,00 1.200,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.383,00 1.753,00 6.886,00 10.885,00 19.354,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 145.126,00 60.863,00 50.324,00 98.047,00 87.638,00
Diğer Dönen Varlıklar 122.617,00 125.501,00 118.787,00 106.818,00 103.319,00
ARA TOPLAM 32.326.407,00 10.274.979,00 11.712.990,00 16.921.783,00 16.183.336,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 71.432.166,00 87.313.959,00 99.905.753,00 57.502.679,00 54.147.999,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 71.024.619,00 0,00 99.058.526,00 57.049.932,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 407.547,00 425.470,00 447.227,00 452.747,00 425.948,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 103.758.573,00 97.588.938,00 111.618.743,00 74.424.462,00 70.331.335,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.172,00 56.953,00 6.293.695,00 44.817,00 54.295,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 13.636,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 82.111,00 12.023,00 26.687,00 0,00 18.941,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 71.024,00 9.487,00 25.530,00 0,00 16.586,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.087,00 2.536,00 1.157,00 0,00 2.355,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 57.061,00 44.930,00 6.267.008,00 31.181,00 35.354,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 57.061,00 44.930,00 6.267.008,00 31.181,00 35.354,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.420,00 74.331,00 64.460,00 74.362,00 61.171,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.420,00 74.331,00 64.460,00 74.362,00 61.171,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.420,00 74.331,00 64.460,00 74.362,00 61.171,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 235.592,00 131.284,00 6.358.155,00 119.179,00 115.466,00
Ö Z K A Y N A K L A R 103.522.981,00 97.457.654,00 105.260.588,00 74.305.283,00 70.215.869,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 103.522.981,00 97.457.654,00 105.260.588,00 74.305.283,00 70.215.869,00
Ödenmiş Sermaye 64.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.566,00 2.621,00 -1.899,00 -17.937,00 -17.937,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.566,00 2.621,00 -1.899,00 -17.937,00 -17.937,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.566,00 2.621,00 -1.899,00 -17.937,00 -17.937,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.080.368,00 1.080.368,00 1.080.368,00 521.526,00 521.526,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.733.438,00 36.733.438,00 36.733.438,00 41.712.280,00 3.733.648,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.695.895,00 27.641.227,00 35.448.681,00 4.089.414,00 37.978.632,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 103.758.573,00 97.588.938,00 111.618.743,00 74.424.462,00 70.331.335,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340.060,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340.060,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi