Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HDFGS
Sektör GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
Adres BURHANİYE MAH. KARADENİZ CAD. SELVİLİEVLER SİT. NO:26/4 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Telefon 0216 5575790
Faks
Web http://www.hedefgirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 35.887.746,74 56,08
HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. 18.663.901,26 29,16
HEDEF PORTFÖY KUZEY SERBEST FON 9.448.352,00 14,76
Toplam 64.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AFYON JEOTERMAL YATIRIMLAR A.Ş. 3.000.000,00 100,00
EKOHESAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 67.000,00 25,00
FADE GIDA YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. 2.750.000,00 5,00
FINTABLES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 21.429,00 30,00
FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş. 8.825,00 15,00
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. 3.228.951,00 33,99
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. 7.977.795,00 49,86
Tarih Açıklama Katsayı
05.11.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
17.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
14.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.178.048,00 9.712.633,00 26.276.372,00 25.063.533,00 45.229.394,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 -22.358.786,00 -16.399.894,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.178.048,00 9.712.633,00 26.276.372,00 2.704.747,00 28.829.500,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.178.048,00 9.712.633,00 26.276.372,00 2.704.747,00 28.829.500,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.576.224,00 -1.681.316,00 -871.945,00 -2.357.397,00 -1.549.161,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.872.983,00 2.413.961,00 1.293.953,00 1.340.624,00 480.313,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -15.951,00 -143.297,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.474.807,00 10.445.278,00 26.698.380,00 1.672.023,00 27.617.355,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 2.532.481,00 23.872,00 23.872,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -195.419,00 -195.419,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.695.895,00 27.641.227,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.695.895,00 27.641.227,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.695.895,00 27.641.227,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.695.895,00 27.641.227,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 27.641.227,00
- Ana Ortaklık Payları 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.695.895,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 7.371,00 20.558,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 7.371,00 20.558,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 7.371,00 20.558,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.703.266,00 27.661.785,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.710.269,00 32.912.798,00 35.154.116,00 32.326.407,00 10.274.979,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.095.538,00 19.951.897,00 20.568.122,00 26.458.988,00 126.213,00
Finansal Yatırımlar 20.931.649,00 12.372.438,00 14.101.455,00 5.085.103,00 9.931.205,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 20.931.649,00 12.372.438,00 14.101.455,00 5.085.103,00 9.931.205,00
Ticari Alacaklar 4.248,00 4.248,00 11.328,00 495.990,00 21.594,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.248,00 4.248,00 11.328,00 29.248,00 21.594,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 466.742,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.000.000,00 1.200,00 0,00 200,00 7.850,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.200,00 0,00 200,00 7.850,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.061,00 0,00 0,00 18.383,00 1.753,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 495.868,00 427.940,00 331.187,00 145.126,00 60.863,00
Diğer Dönen Varlıklar 150.905,00 155.075,00 142.024,00 122.617,00 125.501,00
ARA TOPLAM 40.710.269,00 32.912.798,00 35.154.116,00 32.326.407,00 10.274.979,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 73.356.438,00 81.089.254,00 97.863.572,00 71.432.166,00 87.313.959,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 73.073.998,00 80.724.348,00 97.478.930,00 71.024.619,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 282.440,00 364.906,00 384.642,00 407.547,00 425.470,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 114.066.707,00 114.002.052,00 133.017.688,00 103.758.573,00 97.588.938,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.583,00 109.605,00 153.625,00 139.172,00 56.953,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 85.565,00 56.001,00 103.849,00 82.111,00 12.023,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 80.156,00 50.768,00 52.039,00 71.024,00 9.487,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.409,00 5.233,00 51.810,00 11.087,00 2.536,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 47.018,00 53.604,00 49.776,00 57.061,00 44.930,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 47.018,00 53.604,00 49.776,00 57.061,00 44.930,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.755,00 119.607,00 110.221,00 96.420,00 74.331,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 110.221,00 96.420,00 74.331,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 110.221,00 96.420,00 74.331,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 264.338,00 229.212,00 263.846,00 235.592,00 131.284,00
Ö Z K A Y N A K L A R 113.802.369,00 113.772.840,00 132.753.842,00 103.522.981,00 97.457.654,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.802.369,00 113.772.840,00 132.753.842,00 103.522.981,00 97.457.654,00
Ödenmiş Sermaye 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 32.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.846,00 23.846,00 23.846,00 23.846,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.566,00 -10.566,00 -10.566,00 -10.566,00 2.621,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.566,00 -10.566,00 -10.566,00 -10.566,00 2.621,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.566,00 -10.566,00 -10.566,00 -10.566,00 2.621,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.080.368,00 1.080.368,00 1.080.368,00 1.080.368,00 1.080.368,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 38.429.333,00 38.429.333,00 38.429.333,00 36.733.438,00 36.733.438,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.279.388,00 10.249.859,00 29.230.861,00 1.695.895,00 27.641.227,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 114.066.707,00 114.002.052,00 133.017.688,00 103.758.573,00 97.588.938,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi