Geri Dön

HATSN | Hatsan Gemi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATSN
Sektör
Adres Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL
Telefon 0212 662 95 96
Faks 0212 662 95 97
Web
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PEKAR GRUP İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 176.755.895,00 79,80
TOPLAM 221.500.000,00 100,00
DİĞER 44.744.105,00 20,20
Toplam 443.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 534.049.127,00 2.262.460.749,00 1.398.490.607,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 495.708.895,00 1.734.305.314,00 998.504.193,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.340.232,00 528.155.435,00 399.986.414,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.340.232,00 528.155.435,00 399.986.414,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 11.663.305,00 40.625.322,00 21.719.840,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 10.287.019,00 82.236.152,00 41.745.844,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 141.727.738,00 351.333.826,00 160.692.155,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 54.320.353,00 162.148.085,00 74.527.159,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 103.797.293,00 594.479.702,00 422.685.726,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.903.271,00 38.812.148,00 18.907.643,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 8.017.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 113.683.331,00 633.291.850,00 441.593.369,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 36.559.168,00 330.375.990,00 243.073.213,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -33.590.809,00 401.592.021,00 198.520.156,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 141.643.719,00 -323.655.318,00 14.043.449,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22.661.298,00 40.884.117,00 40.884.117,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 118.982.421,00 -364.539.435,00 -26.840.668,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -175.234.528,00 725.247.339,00 184.476.707,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -175.234.528,00 725.247.339,00 184.476.707,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -175.234.528,00 725.247.339,00 184.476.707,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,79 0,00 0,86 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,79 0,00 0,86 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 868.252,00 -2.402.782,00 -476.086,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.157.669,00 -3.203.709,00 -595.107,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 289.417,00 -800.927,00 -119.021,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 868.252,00 -2.402.782,00 -476.086,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -174.366.276,00 722.844.557,00 184.000.621,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -174.366.276,00 722.844.557,00 184.000.621,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,79 0,00 0,86 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.397.543.054,00 2.274.537.348,00 2.051.359.067,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 56.799.909,00 1.028.463.354,00 1.215.513.991,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 894.083.217,00 4.456,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 894.083.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 201.992.814,00 361.931.852,00 583.339.231,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.911.411,00 2.774.773,00 5.606.258,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 188.081.403,00 359.157.079,00 577.732.973,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.743.722,00 3.225.126,00 4.824.635,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 986.454,00 986.454,00 986.504,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.757.268,00 2.238.672,00 3.838.131,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 644.126.253,00 241.499.517,00 87.954.535,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 366.455.121,00 399.731.898,00 85.335.060,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.565.155,00 13.565.155,00 11.910.785,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.734.869,00 4.734.869,00 1.281.598,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 101.750.934,00 81.259.099,00 73.110.017,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.397.543.054,00 2.274.537.348,00 2.051.359.067,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.634.122.843,00 2.557.775.415,00 856.601.976,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.425.825.622,00 2.082.979.758,00 808.909.496,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 269.686,00 351.998,00 123.903,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 269.686,00 351.998,00 123.903,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.832.753,00 394.418.557,00 24.611.439,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.031.665.897,00 4.832.312.763,00 2.907.961.043,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.500.547.708,00 1.295.757.126,00 1.052.208.776,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.723.584,00 11.564.896,00 3.747.012,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 232.043.354,00 181.977.865,00 168.791.970,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 168.866.825,00 191.122.057,00 180.146.861,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 423.437,00 3.322.041,00 2.040,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 168.443.388,00 187.800.016,00 180.144.821,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.361.068,00 16.367.739,00 15.084.596,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.407.537,00 1.348.643,00 1.300.234,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.407.537,00 1.348.590,00 1.300.181,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 53,00 53,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 926.079.522,00 801.748.055,00 640.885.042,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.532.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 63.198.285,00 49.536.696,00 10.312.759,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.760.995,00 2.927.979,00 2.588.713,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 60.437.290,00 46.608.717,00 7.724.046,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.969.931,00 41.777.581,00 31.724.180,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 571.980.222,00 813.284.898,00 585.082.177,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 561.869.988,00 569.942.351,00 581.735.613,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.331.056,00 7.267.348,00 16.076.727,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.110.234,00 10.559.202,00 3.346.564,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.110.234,00 10.559.202,00 3.346.564,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 232.783.345,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.072.527.930,00 2.109.042.024,00 1.637.290.953,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.959.137.967,00 2.723.270.739,00 1.270.670.090,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.959.137.967,00 2.723.270.739,00 1.270.670.090,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 221.500.000,00 221.500.000,00 221.500.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 270.734.487,00 206.291.913,00 22.876,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 914.475.065,00 794.753.411,00 722.798.791,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.896.485,00 -2.402.782,00 -476.086,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.896.485,00 -2.402.782,00 -476.086,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.896.485,00 -2.402.782,00 -476.086,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.064.027,00 42.640.641,00 25.905.764,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.680.495.401,00 735.240.217,00 116.442.038,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -175.234.528,00 725.247.339,00 184.476.707,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.031.665.897,00 4.832.312.763,00 2.907.961.043,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi