Geri Dön

HATEK | Hatay Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres YENİŞEHİR MAH.MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.ÇINAR APT. A BLOK DAİRE:13 İSKENDERUN - HATAY
Telefon 03264512400
Faks 03264512409
Web www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 1.908.722,18 9,09
CİHAT GAZEL 1.108.001,18 5,28
GAZİ HURİ 1.851.809,05 8,82
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
NUHAT ALTUĞ 1.093.979,18 5,21
TONİ ABDO 1.770.722,47 8,43
TOPLAM 21.000.000,00 100,00
DİĞER 11.294.932,86 53,78
Toplam 42.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COTONELLA SARL 90.000,00 90,00
SIRETEX SRL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 182.650.436,00 330.209.103,00 174.390.689,00 121.651.551,00 59.006.255,00
Satışların Maliyeti (-) -139.717.278,00 -239.402.839,00 -139.661.395,00 -92.974.920,00 -51.047.950,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.933.158,00 90.806.264,00 34.729.294,00 28.676.631,00 7.958.305,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.933.158,00 90.806.264,00 34.729.294,00 28.676.631,00 7.958.305,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.442.747,00 -23.606.451,00 -16.563.285,00 -10.110.328,00 -5.179.277,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.469.438,00 -8.040.658,00 -5.172.828,00 -3.736.684,00 -1.852.027,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 37.198.670,00 55.050.347,00 24.183.552,00 20.462.184,00 14.592.558,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -23.123.733,00 -79.870.098,00 -18.229.613,00 -15.533.769,00 -10.397.121,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 42.095.910,00 34.339.404,00 18.947.120,00 19.758.034,00 5.122.438,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 52.837,00 7.680.995,00 7.330.193,00 7.233.016,00 69.310,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -827.921,00 -9.678.830,00 -775.829,00 -79.131,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -333.840,00 2.005.939,00 9.208,00 335.423,00 -303.672,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.986.986,00 34.347.508,00 25.510.692,00 27.247.342,00 4.888.076,00
Finansman Gelirleri 4.403.959,00 9.115.103,00 5.138.879,00 2.550.411,00 2.021.542,00
Finansman Giderleri (-) -21.752.390,00 -30.970.832,00 -13.791.793,00 -10.312.715,00 -6.330.346,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 23.638.555,00 12.491.779,00 16.857.778,00 19.485.038,00 579.272,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.827.117,00 22.523.265,00 -8.362.522,00 -9.792.294,00 -1.342.486,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.203.882,00 -53.671,00 0,00 0,00 -1.436.381,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.376.765,00 22.576.936,00 -8.362.522,00 -9.792.294,00 93.895,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18.811.438,00 35.015.044,00 8.495.256,00 9.692.744,00 -763.214,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 18.811.438,00 35.015.044,00 8.495.256,00 9.692.744,00 -763.214,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -15.518,00 1.298,00 -20.318,00 -14.052,00 19.361,00
- Ana Ortaklık Payları 18.826.956,00 35.013.746,00 8.515.574,00 9.706.796,00 -782.575,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.888.579,00 56.649.597,00 -2.406.424,00 -335.521,00 102.500,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 72.982.940,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.360.724,00 -2.160.364,00 -3.008.030,00 -419.401,00 128.125,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 472.145,00 -14.172.979,00 601.606,00 83.880,00 -25.625,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -77.434,00 933.518,00 247.041,00 90.539,00 141.430,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -77.434,00 933.518,00 247.041,00 90.539,00 141.430,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.966.013,00 57.583.115,00 -2.159.383,00 -244.982,00 243.930,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.845.425,00 92.598.159,00 6.335.873,00 9.447.762,00 -519.284,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 343.901.669,00 303.692.371,00 155.741.433,00 140.683.093,00 156.678.143,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.144.602,00 8.446.197,00 4.005.461,00 11.371.666,00 14.114.852,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 106.867.703,00 124.164.938,00 39.757.819,00 46.680.205,00 59.006.576,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.608.960,00 4.113.002,00 3.793.741,00 4.904.693,00 4.044.508,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.258.743,00 120.051.936,00 35.964.078,00 41.775.512,00 54.962.068,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.507.587,00 4.135.259,00 3.106.684,00 9.409.132,00 2.593.817,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.031,00 1.002,00 255.765,00 7.053.625,00 1.955,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.477.556,00 4.134.257,00 2.850.919,00 2.355.507,00 2.591.862,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 177.508.254,00 141.820.105,00 94.918.873,00 62.932.426,00 70.455.322,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.359.873,00 3.822.192,00 1.097.160,00 477.587,00 1.220.421,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.042.561,00 1.261.661,00 1.261.661,00 1.261.661,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.471.089,00 20.042.019,00 11.593.775,00 8.550.416,00 9.287.155,00
ARA TOPLAM 343.901.669,00 303.692.371,00 155.741.433,00 140.683.093,00 156.678.143,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 381.711.300,00 383.842.412,00 311.279.673,00 314.079.717,00 315.223.679,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.650.195,00 18.984.035,00 16.987.304,00 17.313.519,00 16.674.424,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.756.000,00 47.756.000,00 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00
Maddi Duran Varlıklar 315.302.904,00 317.097.394,00 237.624.558,00 240.083.690,00 241.852.050,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 315.302.904,00 610.394,00 0,00 -19.009.314,00 -16.800.485,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.201,00 4.983,00 8.810,00 23.507,00 38.204,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 725.612.969,00 687.534.783,00 467.021.106,00 454.762.810,00 471.901.822,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 276.233.427,00 255.501.439,00 104.909.490,00 89.759.809,00 115.122.037,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 161.950.003,00 159.003.888,00 43.790.142,00 50.145.060,00 64.169.670,00
- Banka Kredileri 161.950.003,00 159.003.888,00 0,00 50.145.060,00 64.169.670,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.800.237,00 3.157.022,00 4.314.215,00 5.686.902,00 5.681.679,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 96.971.490,00 87.573.477,00 50.482.039,00 29.288.562,00 39.504.838,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.282,00 30.494,00 19.571,00 19.571,00 20.523,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 96.943.208,00 87.542.983,00 50.462.468,00 29.268.991,00 39.484.315,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.479.787,00 2.894.155,00 3.232.508,00 2.391.710,00 2.860.385,00
Diğer Borçlar 128.095,00 244.048,00 575.611,00 145.583,00 23.373,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00 10.159,00 252,00 252,00 111,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 127.843,00 233.889,00 575.359,00 145.331,00 23.262,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.203.882,00 53.671,00 0,00 0,00 1.436.381,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.878.988,00 631.619,00 811.242,00 630.969,00 616.669,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.369.414,00 126.642,00 379.553,00 199.280,00 199.280,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 509.574,00 504.977,00 431.689,00 431.689,00 417.389,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.091.747,00 1.618.423,00 1.424.770,00 1.254.566,00 698.400,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.558.446,00 26.367.456,00 45.832.160,00 43.785.597,00 35.706.596,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 149.494,00 1.275.882,00 4.505.086,00 4.522.086,00 7.444.684,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.467.386,00 15.301.098,00 15.682.377,00 11.671.316,00 10.539.004,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.467.386,00 15.301.098,00 15.682.377,00 11.671.316,00 10.539.004,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.213.182,00 9.062.092,00 24.916.313,00 26.863.811,00 16.994.524,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 302.791.873,00 281.868.895,00 150.741.650,00 133.545.406,00 150.828.633,00
Ö Z K A Y N A K L A R 422.821.096,00 405.665.888,00 316.279.456,00 321.217.404,00 321.073.189,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 422.067.194,00 405.206.251,00 316.106.212,00 320.866.781,00 320.866.322,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 282.903.893,00 285.710.804,00 224.559.223,00 228.642.249,00 229.163.707,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 282.903.893,00 285.710.804,00 224.559.223,00 228.642.249,00 229.163.707,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.729.835,00 -5.841.256,00 -6.519.389,00 -4.448.486,00 -4.010.465,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.527.663,00 5.605.097,00 4.918.620,00 4.762.118,00 4.813.009,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 5.527.663,00 5.605.097,00 4.918.620,00 4.762.118,00 4.813.009,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.347.857,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.111.578,00 34.538.455,00 33.774.646,00 33.417.469,00 43.334.032,00
Net Dönem Karı/Zararı 18.826.956,00 35.013.746,00 8.515.574,00 9.706.796,00 -782.575,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 753.902,00 459.637,00 173.244,00 350.623,00 206.867,00
TOPLAM KAYNAKLAR 725.612.969,00 687.534.783,00 467.021.106,00 454.762.810,00 471.901.822,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 4.983,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.097.160,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 64.574,00 317.468,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 4.522.086,00 7.444.684,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi