Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.033.722,18 9,68
Cihat GAZEL 1.833.075,18 8,73
Diğer 7.475.691,68 35,60
Gazi HURİ 2.021.809,05 9,63
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 2.045.722,47 9,74
Velit GAZEL 1.843.573,18 8,78
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.663.035,00 212.355.876,00 137.258.955,00 78.429.310,00 39.851.452,00
Satışların Maliyeti (-) -38.554.207,00 -191.926.861,00 -124.802.796,00 -73.079.391,00 -37.803.551,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.828,00 20.429.015,00 12.456.159,00 5.349.919,00 2.047.901,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.828,00 20.429.015,00 12.456.159,00 5.349.919,00 2.047.901,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.411.376,00 -16.843.288,00 -11.384.842,00 -7.108.554,00 -3.159.350,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.702.957,00 -9.050.365,00 -5.353.795,00 -3.570.290,00 -1.754.599,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.184.619,00 30.205.550,00 22.857.409,00 19.136.386,00 11.809.248,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.459.230,00 -11.066.958,00 -9.813.297,00 -8.622.750,00 -6.007.126,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.280.116,00 13.673.954,00 8.761.634,00 5.184.711,00 2.936.074,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 13.501.622,00 473.101,00 255.285,00 84.090,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -13.965,00 -13.965,00 -13.965,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -652.641,00 12.603.470,00 -1.423.305,00 -849.441,00 -809.983,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.932.757,00 39.765.081,00 7.797.465,00 4.576.590,00 2.210.181,00
Finansman Gelirleri 1.274.035,00 10.513.182,00 9.379.741,00 2.890.782,00 1.357.641,00
Finansman Giderleri (-) -5.022.438,00 -24.693.460,00 -18.408.583,00 -10.701.517,00 -4.632.410,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.681.160,00 25.584.803,00 -1.231.377,00 -3.234.145,00 -1.064.588,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 803.792,00 3.044.721,00 -777.671,00 -4.064,00 -76.001,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.503.509,00 -1.780.054,00 -964.324,00 -752.329,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 803.792,00 5.548.230,00 1.002.383,00 960.260,00 676.328,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.877.368,00 28.629.524,00 -2.009.048,00 -3.238.209,00 -1.140.589,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.877.368,00 28.629.524,00 -2.009.048,00 -3.238.209,00 -1.140.589,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -8.955,00 -512,00 -41,00 5.030,00 21.378,00
- Ana Ortaklık Payları -5.868.413,00 28.630.036,00 -2.009.007,00 -3.243.239,00 -1.161.967,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.403.860,00 80.303.073,00 -270.642,00 -201.395,00 -186.663,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 90.611.369,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.754.825,00 -467.935,00 -338.302,00 -251.744,00 -233.329,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 350.965,00 -9.840.361,00 67.660,00 50.349,00 46.666,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 362.665,00 280.223,00 -371.545,00 -188.661,00 -317.189,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 362.665,00 280.223,00 -371.545,00 -188.661,00 -317.189,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.041.195,00 80.583.296,00 -642.187,00 -390.056,00 -503.852,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.918.563,00 109.212.820,00 -2.651.235,00 -3.628.265,00 -1.644.441,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 109.030.904,00 107.292.597,00 118.463.153,00 123.401.232,00 108.887.350,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.781.015,00 5.493.118,00 7.482.953,00 9.056.394,00 5.562.515,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.706.271,00 44.452.077,00 43.154.467,00 47.930.892,00 48.954.187,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.169.443,00 1.614.683,00 8.033.569,00 7.340.503,00 6.113.949,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.536.828,00 42.837.394,00 35.120.898,00 40.590.389,00 42.840.238,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.382.622,00 1.175.556,00 2.462.052,00 863.644,00 1.111.652,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.382.172,00 1.175.556,00 2.462.052,00 863.644,00 1.111.652,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 57.403.493,00 48.371.355,00 58.523.535,00 58.935.955,00 48.467.550,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 476.552,00 557.401,00 263.854,00 686.964,00 785.381,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65,00 0,00 0,00 0,00 23.836,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.280.886,00 7.243.090,00 6.576.292,00 5.927.383,00 3.982.229,00
ARA TOPLAM 109.030.904,00 107.292.597,00 118.463.153,00 123.401.232,00 108.887.350,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 325.208.520,00 331.388.113,00 214.406.443,00 215.753.093,00 217.850.406,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.090.141,00 16.742.782,00 2.169.900,00 2.894.086,00 2.797.131,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00 56.659.001,00 44.130.433,00 43.561.953,00 43.561.953,00
Maddi Duran Varlıklar 252.359.432,00 253.174.084,00 162.851.675,00 163.728.475,00 166.062.203,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 314.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.946,00 130.592,00 161.149,00 185.287,00 196.780,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 92.603,00 86.100,00 87.983,00 32.908,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 434.239.424,00 438.680.710,00 332.869.596,00 339.154.325,00 326.737.756,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.232.114,00 98.912.830,00 111.408.999,00 118.697.638,00 90.015.155,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.112.767,00 49.930.898,00 66.572.312,00 67.216.698,00 54.191.605,00
- Banka Kredileri 57.112.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 996.500,00 837.701,00 1.221.443,00 1.398.558,00 1.526.601,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 37.823.276,00 43.487.650,00 38.548.194,00 33.549.512,00 30.132.244,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.840,00 120.314,00 50.778,00 44.753,00 59.453,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.764.436,00 43.367.336,00 38.497.416,00 33.504.759,00 30.072.791,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.666.962,00 2.100.371,00 2.286.537,00 2.269.339,00 3.061.327,00
Diğer Borçlar 32.755,00 800.452,00 721.302,00 12.756.640,00 504.330,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54,00 54,00 54,00 10.425.746,00 54,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.701,00 800.398,00 721.248,00 2.330.894,00 504.276,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 694.296,00 824.542,00 256.117,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.539.899,00 1.061.462,00 1.234.669,00 1.250.774,00 599.048,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 995.861,00 517.424,00 711.872,00 727.977,00 215.251,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 544.038,00 544.038,00 522.797,00 522.797,00 383.797,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.865.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.666.332,00 23.430.554,00 17.961.589,00 18.016.421,00 19.311.775,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 525.078,00 694.281,00 951.823,00 1.821.400,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.142.412,00 4.134.196,00 3.813.631,00 3.469.775,00 3.422.590,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.142.412,00 4.134.196,00 3.813.631,00 3.469.775,00 3.422.590,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.795.536,00 18.042.896,00 12.725.293,00 12.866.439,00 13.339.401,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.898.446,00 122.343.384,00 129.370.588,00 136.714.059,00 109.326.930,00
Ö Z K A Y N A K L A R 309.340.978,00 316.337.326,00 203.499.008,00 202.440.266,00 217.410.826,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 309.188.233,00 316.187.021,00 203.358.798,00 202.291.729,00 217.245.153,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 235.594.518,00 237.079.700,00 160.033.403,00 160.609.128,00 161.235.931,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 235.594.518,00 237.079.700,00 156.684.266,00 157.080.363,00 157.836.483,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.205.301,00 -720.119,00 -616.413,00 -547.166,00 -532.434,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.345.145,00 3.990.339,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.345.145,00 3.990.339,00 3.349.137,00 3.528.765,00 3.399.448,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.988.902,00 22.549.537,00 23.479.229,00 22.549.537,00 21.534.940,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.778.834,00 2.588.163,00 1.435.619,00 1.956.749,00 14.287.003,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.868.413,00 28.630.036,00 -2.009.007,00 -3.243.239,00 -1.161.967,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 152.745,00 150.305,00 140.210,00 148.537,00 165.673,00
TOPLAM KAYNAKLAR 434.239.424,00 438.680.710,00 332.869.596,00 339.154.325,00 326.737.756,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi