Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.033.722,18 9,68
Cihat GAZEL 1.833.075,18 8,73
Diğer 7.475.691,68 35,60
Gazi HURİ 2.021.809,05 9,63
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 2.045.722,47 9,74
Velit GAZEL 1.843.573,18 8,78
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 137.258.955,00 78.429.310,00 39.851.452,00 219.755.977,00 193.109.307,00
Satışların Maliyeti (-) -124.802.796,00 -73.079.391,00 -37.803.551,00 -183.184.287,00 -154.150.311,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.456.159,00 5.349.919,00 2.047.901,00 36.571.690,00 38.958.996,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.456.159,00 5.349.919,00 2.047.901,00 36.571.690,00 38.958.996,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.384.842,00 -7.108.554,00 -3.159.350,00 -17.477.656,00 -12.048.885,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.353.795,00 -3.570.290,00 -1.754.599,00 -6.523.164,00 -7.034.066,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.857.409,00 19.136.386,00 11.809.248,00 56.279.786,00 54.585.618,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.813.297,00 -8.622.750,00 -6.007.126,00 -47.165.468,00 -21.765.998,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.761.634,00 5.184.711,00 2.936.074,00 21.685.188,00 52.695.665,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 473.101,00 255.285,00 84.090,00 15.407.079,00 781.481,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.965,00 -13.965,00 0,00 -267.364,00 -267.364,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.423.305,00 -849.441,00 -809.983,00 -1.393.261,00 -1.594.567,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.797.465,00 4.576.590,00 2.210.181,00 35.431.642,00 51.615.215,00
Finansman Gelirleri 9.379.741,00 2.890.782,00 1.357.641,00 15.048.818,00 5.624.147,00
Finansman Giderleri (-) -18.408.583,00 -10.701.517,00 -4.632.410,00 -38.868.216,00 -57.099.816,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.231.377,00 -3.234.145,00 -1.064.588,00 11.612.244,00 139.546,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -777.671,00 -4.064,00 -76.001,00 -1.331.614,00 -800.338,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.780.054,00 -964.324,00 -752.329,00 -5.040.186,00 -4.155.389,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.002.383,00 960.260,00 676.328,00 3.708.572,00 3.355.051,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.009.048,00 -3.238.209,00 -1.140.589,00 10.280.630,00 -660.792,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 2.776.176,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.009.048,00 -3.238.209,00 -1.140.589,00 13.056.806,00 -660.792,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -41,00 5.030,00 21.378,00 -52.969,00 1.355.422,00
- Ana Ortaklık Payları -2.009.007,00 -3.243.239,00 -1.161.967,00 13.109.775,00 -2.016.214,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -270.642,00 -201.395,00 -186.663,00 294.946,00 15.133.762,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 17.740.404,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -338.302,00 -251.744,00 -233.329,00 368.683,00 114.642,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 67.660,00 50.349,00 46.666,00 -73.737,00 -2.721.284,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -371.545,00 -188.661,00 -317.189,00 1.835.379,00 2.407.478,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -371.545,00 -188.661,00 -317.189,00 1.835.379,00 2.407.478,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -642.187,00 -390.056,00 -503.852,00 2.130.325,00 17.541.240,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.651.235,00 -3.628.265,00 -1.644.441,00 15.187.131,00 16.880.448,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 118.463.153,00 123.401.232,00 108.887.350,00 122.896.460,00 185.226.420,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.482.953,00 9.056.394,00 5.562.515,00 9.203.232,00 9.401.818,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 43.154.467,00 47.930.892,00 48.954.187,00 51.320.942,00 78.037.832,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.033.569,00 7.340.503,00 6.113.949,00 6.069.051,00 8.574.733,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.120.898,00 40.590.389,00 42.840.238,00 45.251.891,00 69.463.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.462.052,00 863.644,00 1.111.652,00 1.459.991,00 10.549.294,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.806.965,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.462.052,00 863.644,00 1.111.652,00 1.459.991,00 2.742.329,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 58.523.535,00 58.935.955,00 48.467.550,00 54.239.911,00 76.033.243,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 263.854,00 686.964,00 785.381,00 719.191,00 1.538.377,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 23.836,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.576.292,00 5.927.383,00 3.982.229,00 5.953.193,00 9.665.856,00
ARA TOPLAM 118.463.153,00 123.401.232,00 108.887.350,00 122.896.460,00 185.226.420,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 214.406.443,00 215.753.093,00 217.850.406,00 219.919.818,00 254.037.560,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.169.900,00 2.894.086,00 2.797.131,00 3.470.380,00 3.677.888,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 44.130.433,00 43.561.953,00 43.561.953,00 43.561.953,00 43.731.209,00
Maddi Duran Varlıklar 162.851.675,00 163.728.475,00 166.062.203,00 167.766.229,00 206.401.534,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 161.149,00 185.287,00 196.780,00 207.262,00 112.065,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 86.100,00 87.983,00 32.908,00 83.934,00 96.779,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 332.869.596,00 339.154.325,00 326.737.756,00 342.816.278,00 439.263.980,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.408.999,00 118.697.638,00 90.015.155,00 104.840.961,00 179.952.607,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.572.312,00 67.216.698,00 54.191.605,00 58.447.080,00 78.498.022,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.221.443,00 1.398.558,00 1.526.601,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 38.548.194,00 33.549.512,00 30.132.244,00 39.588.010,00 82.338.167,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.778,00 44.753,00 59.453,00 78.502,00 65.752,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.497.416,00 33.504.759,00 30.072.791,00 39.509.508,00 82.272.415,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.286.537,00 2.269.339,00 3.061.327,00 1.929.213,00 2.708.787,00
Diğer Borçlar 721.302,00 12.756.640,00 504.330,00 596.017,00 8.538.408,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54,00 10.425.746,00 54,00 54,00 7.790.420,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 721.248,00 2.330.894,00 504.276,00 595.963,00 747.988,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 3.769.807,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 824.542,00 256.117,00 0,00 1.786.005,00 2.448.438,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.234.669,00 1.250.774,00 599.048,00 638.833,00 677.960,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 711.872,00 727.977,00 215.251,00 255.036,00 269.547,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 522.797,00 522.797,00 383.797,00 383.797,00 408.413,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.961.589,00 18.016.421,00 19.311.775,00 19.449.737,00 26.776.466,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 694.281,00 951.823,00 1.821.400,00 1.965.096,00 3.808.372,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.813.631,00 3.469.775,00 3.422.590,00 2.693.862,00 3.497.850,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.813.631,00 3.469.775,00 3.422.590,00 2.693.862,00 3.497.850,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.725.293,00 12.866.439,00 13.339.401,00 14.062.395,00 18.701.460,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 129.370.588,00 136.714.059,00 109.326.930,00 124.290.698,00 206.729.073,00
Ö Z K A Y N A K L A R 203.499.008,00 202.440.266,00 217.410.826,00 218.525.580,00 232.534.907,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 203.358.798,00 202.291.729,00 217.245.153,00 218.388.861,00 212.277.124,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 160.033.403,00 160.609.128,00 161.235.931,00 158.023.146,00 172.443.287,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 156.684.266,00 157.080.363,00 157.836.483,00 158.023.146,00 172.443.287,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -616.413,00 -547.166,00 -532.434,00 -345.771,00 -592.327,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.349.137,00 3.528.765,00 3.399.448,00 3.194.526,00 3.750.297,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 3.194.526,00 3.750.297,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.479.229,00 22.549.537,00 21.534.940,00 2.528.810,00 2.528.810,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.435.619,00 1.956.749,00 14.287.003,00 20.183.358,00 14.221.698,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.009.007,00 -3.243.239,00 -1.161.967,00 13.109.775,00 -2.016.214,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 140.210,00 148.537,00 165.673,00 136.719,00 20.257.783,00
TOPLAM KAYNAKLAR 332.869.596,00 339.154.325,00 326.737.756,00 342.816.278,00 439.263.980,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 87.097,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi