Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.033.722,18 9,68
Cihat GAZEL 1.500.072,18 7,14
Diğer 9.818.369,86 46,75
Gazi HURİ 2.021.809,05 9,63
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
NUHAT ALTUĞ 1.708.471,18 8,14
Toni ABDO 1.945.722,47 9,27
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 158.043.076,00 89.151.883,00 38.663.035,00 212.355.876,00 137.258.955,00
Satışların Maliyeti (-) -135.706.514,00 -82.347.677,00 -38.554.207,00 -191.926.861,00 -124.802.796,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.336.562,00 6.804.206,00 108.828,00 20.429.015,00 12.456.159,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.336.562,00 6.804.206,00 108.828,00 20.429.015,00 12.456.159,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.315.250,00 -7.562.411,00 -3.411.376,00 -16.843.288,00 -11.384.842,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.232.282,00 -3.280.946,00 -1.702.957,00 -9.050.365,00 -5.353.795,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.716.782,00 12.445.752,00 6.184.619,00 30.205.550,00 22.857.409,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.288.104,00 -6.409.390,00 -3.459.230,00 -11.066.958,00 -9.813.297,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.217.708,00 1.997.211,00 -2.280.116,00 13.673.954,00 8.761.634,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 116.258,00 41.836,00 0,00 13.501.622,00 473.101,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -457.095,00 0,00 0,00 -13.965,00 -13.965,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -526.948,00 -425.065,00 -652.641,00 12.603.470,00 -1.423.305,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.349.923,00 1.613.982,00 -2.932.757,00 39.765.081,00 7.797.465,00
Finansman Gelirleri 2.545.273,00 2.441.688,00 1.274.035,00 10.513.182,00 9.379.741,00
Finansman Giderleri (-) -21.775.218,00 -10.419.778,00 -5.022.438,00 -24.693.460,00 -18.408.583,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.880.022,00 -6.364.108,00 -6.681.160,00 25.584.803,00 -1.231.377,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.734.993,00 1.888.396,00 803.792,00 3.044.721,00 -777.671,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.306.460,00 -705.304,00 0,00 -2.503.509,00 -1.780.054,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.041.453,00 2.593.700,00 803.792,00 5.548.230,00 1.002.383,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.145.029,00 -4.475.712,00 -5.877.368,00 28.629.524,00 -2.009.048,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.145.029,00 -4.475.712,00 -5.877.368,00 28.629.524,00 -2.009.048,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -25.455,00 -42.116,00 -8.955,00 -512,00 -41,00
- Ana Ortaklık Payları -2.119.574,00 -4.433.596,00 -5.868.413,00 28.630.036,00 -2.009.007,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.522.365,00 -1.481.167,00 -1.403.860,00 80.303.073,00 -270.642,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 90.611.369,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.902.956,00 -1.851.457,00 -1.754.825,00 -467.935,00 -338.302,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 380.591,00 370.290,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 380.591,00 370.290,00 350.965,00 -9.840.361,00 67.660,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 460.963,00 431.965,00 362.665,00 280.223,00 -371.545,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 460.963,00 431.965,00 362.665,00 280.223,00 -371.545,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.061.402,00 -1.049.202,00 -1.041.195,00 80.583.296,00 -642.187,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.206.431,00 -5.524.914,00 -6.918.563,00 109.212.820,00 -2.651.235,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 149.630.712,00 124.034.319,00 109.030.904,00 107.292.597,00 118.463.153,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.208.774,00 13.929.514,00 4.781.015,00 5.493.118,00 7.482.953,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 62.504.012,00 41.040.313,00 36.706.271,00 44.452.077,00 43.154.467,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.058.499,00 1.853.349,00 2.169.443,00 1.614.683,00 8.033.569,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.445.513,00 39.186.964,00 34.536.828,00 42.837.394,00 35.120.898,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.486.241,00 1.151.196,00 1.382.622,00 1.175.556,00 2.462.052,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.957,00 26.916,00 450,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.479.284,00 1.124.280,00 1.382.172,00 1.175.556,00 2.462.052,00
Türev Araçlar 0,00 104.878,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 63.157.469,00 59.059.469,00 57.403.493,00 48.371.355,00 58.523.535,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 253.469,00 319.221,00 476.552,00 557.401,00 263.854,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 705.369,00 62.474,00 65,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.315.378,00 8.367.254,00 8.280.886,00 7.243.090,00 6.576.292,00
ARA TOPLAM 149.630.712,00 124.034.319,00 109.030.904,00 107.292.597,00 118.463.153,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 319.350.596,00 323.538.728,00 325.208.520,00 331.388.113,00 214.406.443,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.215.834,00 16.317.717,00 16.090.141,00 16.742.782,00 2.169.900,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 44.130.433,00
Maddi Duran Varlıklar 246.408.235,00 250.480.537,00 252.359.432,00 253.174.084,00 162.851.675,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -168.451.672,00 330.395,00 314.451,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.776,00 81.473,00 99.946,00 130.592,00 161.149,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar -340.207,00 -325.510,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 92.603,00 86.100,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 468.981.308,00 447.573.047,00 434.239.424,00 438.680.710,00 332.869.596,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.287.482,00 107.779.490,00 101.232.114,00 98.912.830,00 111.408.999,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.552.737,00 54.517.952,00 57.112.767,00 49.930.898,00 66.572.312,00
- Banka Kredileri 69.552.737,00 54.517.952,00 57.112.767,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 780.902,00 813.617,00 996.500,00 837.701,00 1.221.443,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 780.902,00 813.617,00 996.500,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 54.170.141,00 44.748.198,00 37.823.276,00 43.487.650,00 38.548.194,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.437,00 19.571,00 58.840,00 120.314,00 50.778,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.149.704,00 44.728.627,00 37.764.436,00 43.367.336,00 38.497.416,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.215.841,00 1.388.768,00 1.666.962,00 2.100.371,00 2.286.537,00
Diğer Borçlar 49.761,00 159.523,00 32.755,00 800.452,00 721.302,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 111,00 111,00 54,00 54,00 54,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.650,00 159.412,00 32.701,00 800.398,00 721.248,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.306.460,00 705.304,00 0,00 694.296,00 824.542,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 588.174,00 370.789,00 1.539.899,00 1.061.462,00 1.234.669,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 217.385,00 0,00 995.861,00 517.424,00 711.872,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 370.789,00 370.789,00 544.038,00 544.038,00 522.797,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.096.071,00 4.940.798,00 1.865.349,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.800.685,00 32.960.415,00 23.666.332,00 23.430.554,00 17.961.589,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.564.050,00 7.754.989,00 0,00 525.078,00 694.281,00
Banka Kredileri 4.564.050,00 7.708.200,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.980.002,00 6.470.410,00 6.142.412,00 4.134.196,00 3.813.631,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.980.002,00 6.470.410,00 6.142.412,00 4.134.196,00 3.813.631,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.528.249,00 15.006.632,00 16.795.536,00 18.042.896,00 12.725.293,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 160.088.167,00 140.739.905,00 124.898.446,00 122.343.384,00 129.370.588,00
Ö Z K A Y N A K L A R 308.893.141,00 306.833.142,00 309.340.978,00 316.337.326,00 203.499.008,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 308.745.941,00 306.704.222,00 309.188.233,00 316.187.021,00 203.358.798,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.246,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 234.846.607,00 240.020.837,00 235.594.518,00 237.079.700,00 160.033.403,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 234.846.607,00 235.598.533,00 235.594.518,00 237.079.700,00 156.684.266,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.323.806,00 -2.201.286,00 -2.205.301,00 -720.119,00 -616.413,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.451.302,00 0,00 4.345.145,00 3.990.339,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.451.302,00 4.422.304,00 4.345.145,00 3.990.339,00 3.349.137,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.549.537,00 23.479.229,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.229.457,00 26.778.832,00 30.778.834,00 2.588.163,00 1.435.619,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.119.574,00 -4.433.596,00 -5.868.413,00 28.630.036,00 -2.009.007,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 147.200,00 128.920,00 152.745,00 150.305,00 140.210,00
TOPLAM KAYNAKLAR 468.981.308,00 447.573.047,00 434.239.424,00 438.680.710,00 332.869.596,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 406.983,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 46.789,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi