Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cihat GAZEL 1.233.001,18 5,87
Abud ABDO 1.908.722,18 9,09
Toni ABDO 1.770.722,47 8,43
Gazi HURİ 1.851.809,05 8,82
NUHAT ALTUĞ 1.168.979,18 5,57
Diğer 11.094.932,86 52,83
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 121.651.551,00 59.006.255,00 244.530.767,00 158.043.076,00 89.151.883,00
Satışların Maliyeti (-) -92.974.920,00 -51.047.950,00 -193.849.460,00 -135.706.514,00 -82.347.677,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28.676.631,00 7.958.305,00 50.681.307,00 22.336.562,00 6.804.206,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 28.676.631,00 7.958.305,00 50.681.307,00 22.336.562,00 6.804.206,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.110.328,00 -5.179.277,00 -20.242.471,00 -12.315.250,00 -7.562.411,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.736.684,00 -1.852.027,00 -8.453.303,00 -5.232.282,00 -3.280.946,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.462.184,00 14.592.558,00 40.379.161,00 22.716.782,00 12.445.752,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.533.769,00 -10.397.121,00 -27.295.282,00 -11.288.104,00 -6.409.390,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 19.758.034,00 5.122.438,00 35.069.412,00 16.217.708,00 1.997.211,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.233.016,00 69.310,00 433.611,00 116.258,00 41.836,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -79.131,00 0,00 -143.962,00 -457.095,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 335.423,00 -303.672,00 235.314,00 -526.948,00 -425.065,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 27.247.342,00 4.888.076,00 35.594.375,00 15.349.923,00 1.613.982,00
Finansman Gelirleri 2.550.411,00 2.021.542,00 8.562.017,00 2.545.273,00 2.441.688,00
Finansman Giderleri (-) -10.312.715,00 -6.330.346,00 -27.524.168,00 -21.775.218,00 -10.419.778,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 19.485.038,00 579.272,00 16.632.224,00 -3.880.022,00 -6.364.108,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.792.294,00 -1.342.486,00 -314.463,00 1.734.993,00 1.888.396,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -1.436.381,00 -4.608.814,00 -2.306.460,00 -705.304,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.792.294,00 93.895,00 4.294.351,00 4.041.453,00 2.593.700,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.692.744,00 -763.214,00 16.317.761,00 -2.145.029,00 -4.475.712,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.692.744,00 -763.214,00 16.317.761,00 -2.145.029,00 -4.475.712,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14.052,00 19.361,00 -25.306,00 -25.455,00 -42.116,00
- Ana Ortaklık Payları 9.706.796,00 -782.575,00 16.343.067,00 -2.119.574,00 -4.433.596,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -335.521,00 102.500,00 -3.392.846,00 -1.522.365,00 -1.481.167,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -419.401,00 128.125,00 -4.241.056,00 -1.902.956,00 -1.851.457,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 83.880,00 -25.625,00 848.210,00 380.591,00 370.290,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 90.539,00 141.430,00 681.240,00 460.963,00 431.965,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 90.539,00 141.430,00 681.240,00 460.963,00 431.965,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -244.982,00 243.930,00 -2.711.606,00 -1.061.402,00 -1.049.202,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9.447.762,00 -519.284,00 13.606.155,00 -3.206.431,00 -5.524.914,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 380.591,00 370.290,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 140.683.093,00 156.678.143,00 159.268.054,00 149.630.712,00 124.034.319,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.371.666,00 14.114.852,00 13.027.510,00 12.208.774,00 13.929.514,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 46.680.205,00 59.006.576,00 71.220.283,00 62.504.012,00 41.040.313,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.904.693,00 4.044.508,00 2.716.395,00 2.058.499,00 1.853.349,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.775.512,00 54.962.068,00 68.503.888,00 60.445.513,00 39.186.964,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.409.132,00 2.593.817,00 2.041.639,00 2.486.241,00 1.151.196,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.053.625,00 1.955,00 1.955,00 6.957,00 26.916,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.355.507,00 2.591.862,00 2.039.684,00 2.479.284,00 1.124.280,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 104.878,00
Stoklar 62.932.426,00 70.455.322,00 60.667.056,00 63.157.469,00 59.059.469,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 477.587,00 1.220.421,00 604.728,00 253.469,00 319.221,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.261.661,00 0,00 3.006.264,00 705.369,00 62.474,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.550.416,00 9.287.155,00 8.700.574,00 8.315.378,00 8.367.254,00
ARA TOPLAM 140.683.093,00 156.678.143,00 159.268.054,00 149.630.712,00 124.034.319,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 314.079.717,00 315.223.679,00 318.184.526,00 319.350.596,00 323.538.728,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.313.519,00 16.674.424,00 16.978.096,00 16.215.834,00 16.317.717,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00
Maddi Duran Varlıklar 240.083.690,00 241.852.050,00 244.494.528,00 246.408.235,00 250.480.537,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -19.009.314,00 -16.800.485,00 -13.806.886,00 -168.451.672,00 330.395,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.507,00 38.204,00 52.901,00 66.776,00 81.473,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 -354.926,00 -340.207,00 -325.510,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 454.762.810,00 471.901.822,00 477.452.580,00 468.981.308,00 447.573.047,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.759.809,00 115.122.037,00 123.452.208,00 134.287.482,00 107.779.490,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.145.060,00 64.169.670,00 66.339.236,00 69.552.737,00 54.517.952,00
- Banka Kredileri 50.145.060,00 64.169.670,00 66.339.236,00 69.552.737,00 54.517.952,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.686.902,00 5.681.679,00 725.268,00 780.902,00 813.617,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.574,00 317.468,00 529.368,00 780.902,00 813.617,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.288.562,00 39.504.838,00 47.878.519,00 54.170.141,00 44.748.198,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.571,00 20.523,00 19.571,00 20.437,00 19.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.268.991,00 39.484.315,00 47.858.948,00 54.149.704,00 44.728.627,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.391.710,00 2.860.385,00 1.119.323,00 1.215.841,00 1.388.768,00
Diğer Borçlar 145.583,00 23.373,00 50.420,00 49.761,00 159.523,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00 111,00 111,00 111,00 111,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 145.331,00 23.262,00 50.309,00 49.650,00 159.412,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.436.381,00 4.608.814,00 2.306.460,00 705.304,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 630.969,00 616.669,00 616.669,00 588.174,00 370.789,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 199.280,00 199.280,00 199.280,00 217.385,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 431.689,00 417.389,00 417.389,00 370.789,00 370.789,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.254.566,00 698.400,00 1.937.901,00 5.096.071,00 4.940.798,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.785.597,00 35.706.596,00 32.423.614,00 25.800.685,00 32.960.415,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.522.086,00 7.444.684,00 4.668.782,00 4.564.050,00 7.754.989,00
Banka Kredileri 4.522.086,00 7.444.684,00 4.668.782,00 4.564.050,00 7.708.200,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.671.316,00 10.539.004,00 9.963.654,00 6.980.002,00 6.470.410,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.671.316,00 10.539.004,00 9.963.654,00 6.980.002,00 6.470.410,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.863.811,00 16.994.524,00 17.062.794,00 13.528.249,00 15.006.632,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 133.545.406,00 150.828.633,00 155.875.822,00 160.088.167,00 140.739.905,00
Ö Z K A Y N A K L A R 321.217.404,00 321.073.189,00 321.576.758,00 308.893.141,00 306.833.142,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 320.866.781,00 320.866.322,00 321.404.967,00 308.745.941,00 306.704.222,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 228.642.249,00 229.163.707,00 229.061.207,00 234.846.607,00 240.020.837,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 228.642.249,00 229.163.707,00 229.061.207,00 234.846.607,00 235.598.533,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.448.486,00 -4.010.465,00 -4.112.965,00 -2.323.806,00 -2.201.286,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.762.118,00 4.813.009,00 4.671.579,00 4.451.302,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.762.118,00 4.813.009,00 4.671.579,00 4.451.302,00 4.422.304,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.417.469,00 43.334.032,00 26.990.965,00 27.229.457,00 26.778.832,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.706.796,00 -782.575,00 16.343.067,00 -2.119.574,00 -4.433.596,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 350.623,00 206.867,00 171.791,00 147.200,00 128.920,00
TOPLAM KAYNAKLAR 454.762.810,00 471.901.822,00 477.452.580,00 468.981.308,00 447.573.047,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 406.983,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 46.789,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi