Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cihat GAZEL 1.500.072,18 7,14
Abud ABDO 2.033.722,18 9,68
Toni ABDO 1.945.722,47 9,27
Gazi HURİ 2.021.809,05 9,63
NUHAT ALTUĞ 1.708.471,18 8,14
Diğer 9.818.369,86 46,75
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 59.006.255,00 244.530.767,00 158.043.076,00 89.151.883,00 38.663.035,00
Satışların Maliyeti (-) -51.047.950,00 -193.849.460,00 -135.706.514,00 -82.347.677,00 -38.554.207,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.958.305,00 50.681.307,00 22.336.562,00 6.804.206,00 108.828,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.958.305,00 50.681.307,00 22.336.562,00 6.804.206,00 108.828,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.179.277,00 -20.242.471,00 -12.315.250,00 -7.562.411,00 -3.411.376,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.852.027,00 -8.453.303,00 -5.232.282,00 -3.280.946,00 -1.702.957,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.592.558,00 40.379.161,00 22.716.782,00 12.445.752,00 6.184.619,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.397.121,00 -27.295.282,00 -11.288.104,00 -6.409.390,00 -3.459.230,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.122.438,00 35.069.412,00 16.217.708,00 1.997.211,00 -2.280.116,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 69.310,00 433.611,00 116.258,00 41.836,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -143.962,00 -457.095,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -303.672,00 235.314,00 -526.948,00 -425.065,00 -652.641,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.888.076,00 35.594.375,00 15.349.923,00 1.613.982,00 -2.932.757,00
Finansman Gelirleri 2.021.542,00 8.562.017,00 2.545.273,00 2.441.688,00 1.274.035,00
Finansman Giderleri (-) -6.330.346,00 -27.524.168,00 -21.775.218,00 -10.419.778,00 -5.022.438,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 579.272,00 16.632.224,00 -3.880.022,00 -6.364.108,00 -6.681.160,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.342.486,00 -314.463,00 1.734.993,00 1.888.396,00 803.792,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.436.381,00 -4.608.814,00 -2.306.460,00 -705.304,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 93.895,00 4.294.351,00 4.041.453,00 2.593.700,00 803.792,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -763.214,00 16.317.761,00 -2.145.029,00 -4.475.712,00 -5.877.368,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -763.214,00 16.317.761,00 -2.145.029,00 -4.475.712,00 -5.877.368,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19.361,00 -25.306,00 -25.455,00 -42.116,00 -8.955,00
- Ana Ortaklık Payları -782.575,00 16.343.067,00 -2.119.574,00 -4.433.596,00 -5.868.413,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 102.500,00 -3.392.846,00 -1.522.365,00 -1.481.167,00 -1.403.860,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 128.125,00 -4.241.056,00 -1.902.956,00 -1.851.457,00 -1.754.825,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -25.625,00 848.210,00 380.591,00 370.290,00 350.965,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 141.430,00 681.240,00 460.963,00 431.965,00 362.665,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 141.430,00 681.240,00 460.963,00 431.965,00 362.665,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 243.930,00 -2.711.606,00 -1.061.402,00 -1.049.202,00 -1.041.195,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -519.284,00 13.606.155,00 -3.206.431,00 -5.524.914,00 -6.918.563,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 380.591,00 370.290,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 156.678.143,00 159.268.054,00 149.630.712,00 124.034.319,00 109.030.904,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.114.852,00 13.027.510,00 12.208.774,00 13.929.514,00 4.781.015,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 59.006.576,00 71.220.283,00 62.504.012,00 41.040.313,00 36.706.271,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.044.508,00 2.716.395,00 2.058.499,00 1.853.349,00 2.169.443,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.962.068,00 68.503.888,00 60.445.513,00 39.186.964,00 34.536.828,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.593.817,00 2.041.639,00 2.486.241,00 1.151.196,00 1.382.622,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.955,00 1.955,00 6.957,00 26.916,00 450,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.591.862,00 2.039.684,00 2.479.284,00 1.124.280,00 1.382.172,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 104.878,00 0,00
Stoklar 70.455.322,00 60.667.056,00 63.157.469,00 59.059.469,00 57.403.493,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.220.421,00 604.728,00 253.469,00 319.221,00 476.552,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 3.006.264,00 705.369,00 62.474,00 65,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.287.155,00 8.700.574,00 8.315.378,00 8.367.254,00 8.280.886,00
ARA TOPLAM 156.678.143,00 159.268.054,00 149.630.712,00 124.034.319,00 109.030.904,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 315.223.679,00 318.184.526,00 319.350.596,00 323.538.728,00 325.208.520,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.674.424,00 16.978.096,00 16.215.834,00 16.317.717,00 16.090.141,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00
Maddi Duran Varlıklar 241.852.050,00 244.494.528,00 246.408.235,00 250.480.537,00 252.359.432,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -16.800.485,00 -13.806.886,00 -168.451.672,00 330.395,00 314.451,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.204,00 52.901,00 66.776,00 81.473,00 99.946,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 -354.926,00 -340.207,00 -325.510,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 471.901.822,00 477.452.580,00 468.981.308,00 447.573.047,00 434.239.424,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.122.037,00 123.452.208,00 134.287.482,00 107.779.490,00 101.232.114,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.169.670,00 66.339.236,00 69.552.737,00 54.517.952,00 57.112.767,00
- Banka Kredileri 64.169.670,00 66.339.236,00 69.552.737,00 54.517.952,00 57.112.767,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.681.679,00 725.268,00 780.902,00 813.617,00 996.500,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 317.468,00 529.368,00 780.902,00 813.617,00 996.500,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 39.504.838,00 47.878.519,00 54.170.141,00 44.748.198,00 37.823.276,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.523,00 19.571,00 20.437,00 19.571,00 58.840,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.484.315,00 47.858.948,00 54.149.704,00 44.728.627,00 37.764.436,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.860.385,00 1.119.323,00 1.215.841,00 1.388.768,00 1.666.962,00
Diğer Borçlar 23.373,00 50.420,00 49.761,00 159.523,00 32.755,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 111,00 111,00 111,00 111,00 54,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.262,00 50.309,00 49.650,00 159.412,00 32.701,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.436.381,00 4.608.814,00 2.306.460,00 705.304,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 616.669,00 616.669,00 588.174,00 370.789,00 1.539.899,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 199.280,00 199.280,00 217.385,00 0,00 995.861,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 417.389,00 417.389,00 370.789,00 370.789,00 544.038,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 698.400,00 1.937.901,00 5.096.071,00 4.940.798,00 1.865.349,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.706.596,00 32.423.614,00 25.800.685,00 32.960.415,00 23.666.332,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.444.684,00 4.668.782,00 4.564.050,00 7.754.989,00 0,00
Banka Kredileri 7.444.684,00 4.668.782,00 4.564.050,00 7.708.200,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.539.004,00 9.963.654,00 6.980.002,00 6.470.410,00 6.142.412,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.539.004,00 9.963.654,00 6.980.002,00 6.470.410,00 6.142.412,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.994.524,00 17.062.794,00 13.528.249,00 15.006.632,00 16.795.536,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 150.828.633,00 155.875.822,00 160.088.167,00 140.739.905,00 124.898.446,00
Ö Z K A Y N A K L A R 321.073.189,00 321.576.758,00 308.893.141,00 306.833.142,00 309.340.978,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 320.866.322,00 321.404.967,00 308.745.941,00 306.704.222,00 309.188.233,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 229.163.707,00 229.061.207,00 234.846.607,00 240.020.837,00 235.594.518,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 229.163.707,00 229.061.207,00 234.846.607,00 235.598.533,00 235.594.518,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.010.465,00 -4.112.965,00 -2.323.806,00 -2.201.286,00 -2.205.301,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.813.009,00 4.671.579,00 4.451.302,00 0,00 4.345.145,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.813.009,00 4.671.579,00 4.451.302,00 4.422.304,00 4.345.145,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.334.032,00 26.990.965,00 27.229.457,00 26.778.832,00 30.778.834,00
Net Dönem Karı/Zararı -782.575,00 16.343.067,00 -2.119.574,00 -4.433.596,00 -5.868.413,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 206.867,00 171.791,00 147.200,00 128.920,00 152.745,00
TOPLAM KAYNAKLAR 471.901.822,00 477.452.580,00 468.981.308,00 447.573.047,00 434.239.424,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 406.983,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 46.789,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi