Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,51
BIST-100'deki Ağırlığı 4,96
F/K Oranı 8,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,80
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 32.251.289,66
Piyasa Değeri (TL) 245.700.000,00
Özsermaye (TL) 306.704.222,00
Sermaye (TL) 21.000.000,00
Net Kar (TL) 27.439.679,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.033.722,18 9,68
Cihat GAZEL 1.833.075,18 8,73
Diğer 7.475.691,68 35,60
Gazi HURİ 2.021.809,05 9,63
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 2.045.722,47 9,74
Velit GAZEL 1.843.573,18 8,78
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 89.151.883,00 38.663.035,00 212.355.876,00 137.258.955,00 78.429.310,00
Satışların Maliyeti (-) -82.347.677,00 -38.554.207,00 -191.926.861,00 -124.802.796,00 -73.079.391,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.804.206,00 108.828,00 20.429.015,00 12.456.159,00 5.349.919,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.804.206,00 108.828,00 20.429.015,00 12.456.159,00 5.349.919,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.562.411,00 -3.411.376,00 -16.843.288,00 -11.384.842,00 -7.108.554,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.280.946,00 -1.702.957,00 -9.050.365,00 -5.353.795,00 -3.570.290,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.445.752,00 6.184.619,00 30.205.550,00 22.857.409,00 19.136.386,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.409.390,00 -3.459.230,00 -11.066.958,00 -9.813.297,00 -8.622.750,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.997.211,00 -2.280.116,00 13.673.954,00 8.761.634,00 5.184.711,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 41.836,00 0,00 13.501.622,00 473.101,00 255.285,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -13.965,00 -13.965,00 -13.965,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -425.065,00 -652.641,00 12.603.470,00 -1.423.305,00 -849.441,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.613.982,00 -2.932.757,00 39.765.081,00 7.797.465,00 4.576.590,00
Finansman Gelirleri 2.441.688,00 1.274.035,00 10.513.182,00 9.379.741,00 2.890.782,00
Finansman Giderleri (-) -10.419.778,00 -5.022.438,00 -24.693.460,00 -18.408.583,00 -10.701.517,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.364.108,00 -6.681.160,00 25.584.803,00 -1.231.377,00 -3.234.145,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.888.396,00 803.792,00 3.044.721,00 -777.671,00 -4.064,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -705.304,00 0,00 -2.503.509,00 -1.780.054,00 -964.324,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.593.700,00 803.792,00 5.548.230,00 1.002.383,00 960.260,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.475.712,00 -5.877.368,00 28.629.524,00 -2.009.048,00 -3.238.209,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.475.712,00 -5.877.368,00 28.629.524,00 -2.009.048,00 -3.238.209,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -42.116,00 -8.955,00 -512,00 -41,00 5.030,00
- Ana Ortaklık Payları -4.433.596,00 -5.868.413,00 28.630.036,00 -2.009.007,00 -3.243.239,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.481.167,00 -1.403.860,00 80.303.073,00 -270.642,00 -201.395,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 90.611.369,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.851.457,00 -1.754.825,00 -467.935,00 -338.302,00 -251.744,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 370.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 370.290,00 350.965,00 -9.840.361,00 67.660,00 50.349,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 431.965,00 362.665,00 280.223,00 -371.545,00 -188.661,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 431.965,00 362.665,00 280.223,00 -371.545,00 -188.661,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.049.202,00 -1.041.195,00 80.583.296,00 -642.187,00 -390.056,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -5.524.914,00 -6.918.563,00 109.212.820,00 -2.651.235,00 -3.628.265,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 124.034.319,00 109.030.904,00 107.292.597,00 118.463.153,00 123.401.232,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.929.514,00 4.781.015,00 5.493.118,00 7.482.953,00 9.056.394,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 41.040.313,00 36.706.271,00 44.452.077,00 43.154.467,00 47.930.892,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.853.349,00 2.169.443,00 1.614.683,00 8.033.569,00 7.340.503,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.186.964,00 34.536.828,00 42.837.394,00 35.120.898,00 40.590.389,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.151.196,00 1.382.622,00 1.175.556,00 2.462.052,00 863.644,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.916,00 450,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.124.280,00 1.382.172,00 1.175.556,00 2.462.052,00 863.644,00
Türev Araçlar 104.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 59.059.469,00 57.403.493,00 48.371.355,00 58.523.535,00 58.935.955,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 319.221,00 476.552,00 557.401,00 263.854,00 686.964,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 62.474,00 65,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.367.254,00 8.280.886,00 7.243.090,00 6.576.292,00 5.927.383,00
ARA TOPLAM 124.034.319,00 109.030.904,00 107.292.597,00 118.463.153,00 123.401.232,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 323.538.728,00 325.208.520,00 331.388.113,00 214.406.443,00 215.753.093,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.317.717,00 16.090.141,00 16.742.782,00 2.169.900,00 2.894.086,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00 56.659.001,00 56.659.001,00 44.130.433,00 43.561.953,00
Maddi Duran Varlıklar 250.480.537,00 252.359.432,00 253.174.084,00 162.851.675,00 163.728.475,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 330.395,00 314.451,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.473,00 99.946,00 130.592,00 161.149,00 185.287,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 406.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar -325.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 92.603,00 86.100,00 87.983,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 447.573.047,00 434.239.424,00 438.680.710,00 332.869.596,00 339.154.325,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.779.490,00 101.232.114,00 98.912.830,00 111.408.999,00 118.697.638,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.517.952,00 57.112.767,00 49.930.898,00 66.572.312,00 67.216.698,00
- Banka Kredileri 54.517.952,00 57.112.767,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 813.617,00 996.500,00 837.701,00 1.221.443,00 1.398.558,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 813.617,00 996.500,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 44.748.198,00 37.823.276,00 43.487.650,00 38.548.194,00 33.549.512,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.571,00 58.840,00 120.314,00 50.778,00 44.753,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.728.627,00 37.764.436,00 43.367.336,00 38.497.416,00 33.504.759,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.388.768,00 1.666.962,00 2.100.371,00 2.286.537,00 2.269.339,00
Diğer Borçlar 159.523,00 32.755,00 800.452,00 721.302,00 12.756.640,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 111,00 54,00 54,00 54,00 10.425.746,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.412,00 32.701,00 800.398,00 721.248,00 2.330.894,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 705.304,00 0,00 694.296,00 824.542,00 256.117,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 370.789,00 1.539.899,00 1.061.462,00 1.234.669,00 1.250.774,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 995.861,00 517.424,00 711.872,00 727.977,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 370.789,00 544.038,00 544.038,00 522.797,00 522.797,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.940.798,00 1.865.349,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.960.415,00 23.666.332,00 23.430.554,00 17.961.589,00 18.016.421,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.754.989,00 0,00 525.078,00 694.281,00 951.823,00
Banka Kredileri 7.708.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.470.410,00 6.142.412,00 4.134.196,00 3.813.631,00 3.469.775,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.470.410,00 6.142.412,00 4.134.196,00 3.813.631,00 3.469.775,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.006.632,00 16.795.536,00 18.042.896,00 12.725.293,00 12.866.439,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 140.739.905,00 124.898.446,00 122.343.384,00 129.370.588,00 136.714.059,00
Ö Z K A Y N A K L A R 306.833.142,00 309.340.978,00 316.337.326,00 203.499.008,00 202.440.266,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 306.704.222,00 309.188.233,00 316.187.021,00 203.358.798,00 202.291.729,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 240.020.837,00 235.594.518,00 237.079.700,00 160.033.403,00 160.609.128,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 235.598.533,00 235.594.518,00 237.079.700,00 156.684.266,00 157.080.363,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.201.286,00 -2.205.301,00 -720.119,00 -616.413,00 -547.166,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.422.304,00 4.345.145,00 3.990.339,00 3.349.137,00 3.528.765,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 4.345.145,00 3.990.339,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.988.902,00 22.988.902,00 22.549.537,00 23.479.229,00 22.549.537,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.778.832,00 30.778.834,00 2.588.163,00 1.435.619,00 1.956.749,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.433.596,00 -5.868.413,00 28.630.036,00 -2.009.007,00 -3.243.239,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 128.920,00 152.745,00 150.305,00 140.210,00 148.537,00
TOPLAM KAYNAKLAR 447.573.047,00 434.239.424,00 438.680.710,00 332.869.596,00 339.154.325,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi