Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,62
BIST-100'deki Ağırlığı 7,73
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 53,17
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 212.277.124,00
Sermaye (TL) 21.000.000,00
Net Kar (TL) 0,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.032.516,18 9,68
Cihat GAZEL 1.674.595,18 7,97
Diğer 10.604.308,64 50,50
Gazi HURİ 1.198.793,17 5,71
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 1.928.140,47 9,18
Velit GAZEL 1.787.073,18 8,51
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cotonella 90.000,00 90,00
HATEKS INT.ALDAWLIA 70.800.000,00 88,50
HATFİL SRL SOCİETA UNIPERSONAL 49.000,00 49,00
HATFİL TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 1.519.000,00 49,00
SIRETEX SARL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 193.109.307,00 115.847.030,00 43.868.436,00 0,00 146.646.711,00
Satışların Maliyeti (-) -154.150.311,00 -97.732.934,00 -40.086.054,00 0,00 -135.243.979,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.958.996,00 18.114.096,00 3.782.382,00 0,00 11.402.732,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.958.996,00 18.114.096,00 3.782.382,00 0,00 11.402.732,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.048.885,00 -7.579.337,00 -3.578.552,00 0,00 -10.817.445,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.034.066,00 -4.721.890,00 -1.404.438,00 0,00 -7.901.858,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 54.585.618,00 18.427.491,00 7.854.168,00 0,00 20.237.193,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.765.998,00 -7.711.227,00 -3.079.879,00 0,00 -15.036.433,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.695.665,00 16.529.133,00 3.573.681,00 0,00 -2.115.811,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 781.481,00 465.034,00 158.841,00 0,00 726.418,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -267.364,00 -267.364,00 -255.712,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.594.567,00 -1.027.285,00 -228.576,00 0,00 -394.210,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 51.615.215,00 15.699.518,00 3.248.234,00 0,00 -1.783.603,00
Finansman Gelirleri 5.624.147,00 643.642,00 182.868,00 0,00 5.398.504,00
Finansman Giderleri (-) -57.099.816,00 -15.523.291,00 -5.027.847,00 0,00 -11.691.960,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 139.546,00 819.869,00 -1.596.745,00 0,00 -8.077.059,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -800.338,00 -1.387.155,00 -112.899,00 0,00 1.029.665,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.155.389,00 -1.939.823,00 -378.832,00 0,00 -427.803,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.355.051,00 552.668,00 265.933,00 0,00 1.457.468,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -660.792,00 -567.286,00 -1.709.644,00 0,00 -7.047.394,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -660.792,00 -567.286,00 -1.709.644,00 0,00 -7.047.394,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.355.422,00 909.495,00 881.073,00 0,00 294.926,00
- Ana Ortaklık Payları -2.016.214,00 -1.476.781,00 -2.590.717,00 0,00 -7.342.320,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.133.762,00 15.063.007,00 -112.173,00 0,00 -45.349,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 17.740.404,00 17.740.404,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 114.642,00 26.199,00 -140.216,00 0,00 -56.686,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.721.284,00 -2.703.596,00 28.043,00 0,00 11.337,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.407.478,00 1.033.923,00 612.766,00 0,00 582.716,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.407.478,00 1.033.923,00 612.766,00 0,00 582.716,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 17.541.240,00 16.096.930,00 500.593,00 0,00 537.367,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.880.448,00 15.529.644,00 -1.209.051,00 0,00 -6.510.027,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 185.226.420,00 138.189.819,00 103.120.920,00 0,00 107.186.831,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.401.818,00 4.858.377,00 3.433.095,00 0,00 2.986.588,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 78.037.832,00 59.309.892,00 38.417.327,00 0,00 45.232.748,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.574.733,00 4.797.224,00 4.072.508,00 0,00 4.633.509,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.463.099,00 54.512.668,00 34.344.819,00 0,00 40.599.239,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.549.294,00 1.174.810,00 1.756.000,00 0,00 1.615.234,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.806.965,00 248.496,00 51.366,00 0,00 50.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.742.329,00 926.314,00 1.704.634,00 0,00 1.565.234,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 76.033.243,00 62.320.083,00 50.297.467,00 0,00 46.909.206,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.538.377,00 2.875.660,00 1.904.491,00 0,00 1.367.809,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.097,00 84.142,00 75.774,00 0,00 68.940,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 195.784,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.665.856,00 7.650.997,00 7.312.540,00 0,00 8.879.462,00
ARA TOPLAM 185.226.420,00 138.189.819,00 103.120.920,00 0,00 107.186.831,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 254.037.560,00 250.418.462,00 233.909.135,00 0,00 237.538.803,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.677.888,00 3.255.416,00 3.758.572,00 0,00 3.314.922,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.731.209,00 43.990.000,00 43.990.000,00 0,00 43.990.000,00
Maddi Duran Varlıklar 206.401.534,00 202.953.307,00 185.929.672,00 0,00 189.981.624,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.065,00 132.878,00 153.690,00 0,00 191.410,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.841,00 1.046,00 203,00 0,00 2.472,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 96.779,00 73.925,00 67.772,00 0,00 58.375,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 439.263.980,00 388.608.281,00 337.030.055,00 0,00 344.725.634,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.952.607,00 131.887.674,00 98.985.427,00 0,00 103.574.200,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.498.022,00 54.329.763,00 47.828.831,00 0,00 47.495.751,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 82.338.167,00 68.731.639,00 45.040.242,00 0,00 50.839.864,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 65.752,00 30.366,00 85.195,00 0,00 58.432,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 82.272.415,00 68.701.273,00 44.955.047,00 0,00 50.781.432,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.708.787,00 2.741.267,00 2.469.068,00 0,00 2.436.584,00
Diğer Borçlar 8.538.408,00 494.270,00 493.987,00 0,00 653.098,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.790.420,00 54,00 54,00 0,00 54,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 747.988,00 494.216,00 493.933,00 0,00 653.044,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.769.807,00 1.957.532,00 1.244.061,00 0,00 248.158,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.448.438,00 1.679.441,00 358.365,00 0,00 52.062,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 677.960,00 1.012.737,00 562.963,00 0,00 834.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 269.547,00 604.324,00 154.550,00 0,00 572.911,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 408.413,00 408.413,00 408.413,00 0,00 261.135,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.776.466,00 25.720.919,00 23.675.557,00 0,00 16.078.073,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.808.372,00 36.727,00 496.983,00 0,00 913.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.497.850,00 3.360.102,00 3.281.716,00 0,00 3.164.734,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.497.850,00 3.360.102,00 3.281.716,00 0,00 3.164.734,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.701.460,00 21.486.154,00 19.053.172,00 0,00 11.227.998,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.729.073,00 157.608.593,00 122.660.984,00 0,00 119.652.273,00
Ö Z K A Y N A K L A R 232.534.907,00 230.999.688,00 214.369.071,00 0,00 225.073.361,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.277.124,00 211.246.624,00 202.225.688,00 0,00 213.610.164,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246,00 349.246,00 349.246,00 0,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.443.287,00 172.392.945,00 164.954.155,00 0,00 171.946.320,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.443.287,00 172.392.945,00 164.954.155,00 0,00 171.946.320,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -592.327,00 -642.669,00 -758.546,00 0,00 -685.081,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.750.297,00 2.415.122,00 2.006.525,00 0,00 1.050.915,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.750.297,00 2.415.122,00 2.006.525,00 0,00 1.050.915,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.528.810,00 2.528.810,00 2.528.810,00 0,00 2.463.591,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.221.698,00 14.037.282,00 13.977.669,00 0,00 24.142.412,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.016.214,00 -1.476.781,00 -2.590.717,00 0,00 -7.342.320,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.257.783,00 19.753.064,00 12.143.383,00 0,00 11.463.197,00
TOPLAM KAYNAKLAR 439.263.980,00 388.608.281,00 337.030.055,00 0,00 344.725.634,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi