Geri Dön

HATEK | Hatay Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres YENİŞEHİR MAH.MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.ÇINAR APT. A BLOK DAİRE:13 İSKENDERUN - HATAY
Telefon 03264512400
Faks 03264512409
Web www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 5.726.166,54 9,09
GAZİ HURİ 5.555.427,15 8,82
KRİSTİAN HURİ 5.915.499,24 9,39
TONİ ABDO 5.312.167,41 8,43
TOPLAM 63.000.000,00 100,00
DİĞER 40.490.739,66 64,27
Toplam 126.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COTONELLA SARL 90.000,00 90,00
SIRETEX SRL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 731.328.127,00 442.946.007,00 266.940.703,00 135.699.135,00 591.114.934,00
Satışların Maliyeti (-) -599.969.750,00 -352.182.453,00 -223.574.527,00 -126.101.990,00 -462.688.169,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 131.358.377,00 90.763.554,00 43.366.176,00 9.597.145,00 128.426.765,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 131.358.377,00 90.763.554,00 43.366.176,00 9.597.145,00 128.426.765,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -119.339.047,00 -53.957.080,00 -29.101.633,00 -12.378.468,00 -40.627.990,00
Pazarlama Giderleri (-) -53.905.492,00 -30.893.020,00 -15.964.639,00 -7.992.777,00 -23.739.387,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 250.718.528,00 195.078.696,00 147.637.512,00 105.458.895,00 124.809.066,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -176.415.148,00 -141.708.735,00 -139.466.184,00 -98.947.537,00 -78.333.406,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 32.417.218,00 59.283.415,00 6.471.232,00 -4.262.742,00 110.535.048,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.937.673,00 2.352.144,00 242.733,00 233.309,00 38.256.406,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -32.026.979,00 -45.444,00 -45.444,00 -3.920,00 -2.392.635,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.327.912,00 61.590.115,00 6.668.521,00 -4.033.353,00 146.398.819,00
Finansman Gelirleri 23.848.057,00 12.396.825,00 11.026.575,00 1.019.718,00 19.202.390,00
Finansman Giderleri (-) -154.029.963,00 -82.889.915,00 -19.695.364,00 -15.483.860,00 -96.850.195,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -218.616.701,00 -8.902.975,00 -2.000.268,00 -18.497.495,00 68.751.014,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 66.155.499,00 -3.786.274,00 -3.179.551,00 2.530.962,00 -9.782.469,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.564.985,00 -1.771.079,00 -2.147.855,00 -49.694,00 -7.817.328,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 70.720.484,00 -2.015.195,00 -1.031.696,00 2.580.656,00 -1.965.141,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -152.461.202,00 -12.689.249,00 -5.179.819,00 -15.966.533,00 58.968.545,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -152.461.202,00 -12.689.249,00 -5.179.819,00 -15.966.533,00 58.968.545,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 22.653,00 33.246,00 17.029,00 14.408,00 50.621,00
- Ana Ortaklık Payları -152.483.855,00 -12.722.495,00 -5.196.848,00 -15.980.941,00 58.917.924,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 61.052.916,00 -13.129.595,00 8.521.848,00 885.062,00 144.016.513,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 83.375.997,00 0,00 0,00 0,00 174.929.650,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.402.043,00 -2.764.175,00 11.362.464,00 1.106.328,00 -10.099.263,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -6.921.038,00 -10.365.420,00 -2.840.616,00 -221.266,00 -20.813.874,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 17.738.088,00 19.957.752,00 18.875.414,00 2.188.284,00 10.173.443,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 17.738.088,00 19.957.752,00 18.875.414,00 2.188.284,00 10.173.443,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 78.791.004,00 6.828.157,00 27.397.262,00 3.073.346,00 154.189.956,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -73.670.198,00 -5.861.092,00 22.217.443,00 -12.893.187,00 213.158.501,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 799.959.091,00 755.758.387,00 621.881.242,00 560.305.226,00 469.640.999,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 167.508.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 107.018.820,00 160.499.740,00 137.126.421,00 141.503.484,00 131.548.180,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.309.419,00 100.918,00 787.136,00 1.956.904,00 600.972,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.709.401,00 160.398.822,00 136.339.285,00 139.546.580,00 130.947.208,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.187.399,00 30.792.676,00 16.331.094,00 12.755.970,00 19.851.807,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.002,00 1.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.187.399,00 30.792.676,00 16.331.094,00 12.754.968,00 19.850.805,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 305.880.389,00 245.699.775,00 212.414.970,00 185.382.295,00 226.631.521,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.181.886,00 51.347.409,00 34.123.900,00 29.604.577,00 2.469.989,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.597.932,00 2.597.933,00 2.495.961,00 10.238.013,00 10.238.014,00
Diğer Dönen Varlıklar 117.584.511,00 185.154.640,00 147.892.102,00 129.604.990,00 36.670.308,00
ARA TOPLAM 799.959.091,00 755.758.387,00 621.881.242,00 560.305.226,00 469.640.999,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.131.303.801,00 712.885.572,00 596.253.280,00 516.965.387,00 579.869.467,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 86.640.000,00 72.135.000,00 72.135.000,00 72.135.000,00 72.135.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.004.336.440,00 640.685.998,00 524.044.147,00 444.746.694,00 507.641.215,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.204.941,00 1.078.744,00 1.055.015,00 787.650,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.999,00 64.574,00 74.133,00 83.693,00 93.252,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 83.693,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.224.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.931.262.892,00 1.468.643.959,00 1.218.134.522,00 1.077.270.613,00 1.049.510.466,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 703.340.715,00 776.884.611,00 515.382.639,00 406.461.412,00 366.594.870,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 466.698.115,00 482.799.131,00 304.865.200,00 261.589.323,00 281.911.280,00
- Banka Kredileri 466.698.115,00 482.799.131,00 304.865.200,00 261.589.323,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.322.564,00 59.355,00 111.248,00 154.172,00 210.694,00
Banka Kredileri 466.698.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 144.174.258,00 234.536.417,00 165.041.339,00 100.426.097,00 66.706.990,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 246.075,00 42.715,00 76.332,00 83.015,00 76.332,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.928.183,00 234.493.702,00 164.965.007,00 100.343.082,00 66.630.658,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.977.131,00 37.874.332,00 31.715.849,00 25.569.131,00 5.331.237,00
Diğer Borçlar 277.424,00 2.324.552,00 846.742,00 238.510,00 1.022.856,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.758,00 259.554,00 220.118,00 252,00 47.919,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 221.666,00 2.064.998,00 626.624,00 238.258,00 974.937,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 1.298.223,00 2.679.510,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.564.985,00 1.771.079,00 2.147.855,00 7.791.746,00 7.817.328,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.467.393,00 2.185.063,00 740.615,00 740.615,00 792.333,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.014.101,00 1.772.086,00 327.638,00 327.638,00 262.086,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 453.292,00 0,00 0,00 412.977,00 530.247,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.440.987,00 14.496.934,00 7.954.214,00 6.984.707,00 1.903.133,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.678.573,00 78.657.407,00 73.513.080,00 64.923.334,00 64.153.547,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.438.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 45.239.697,00 34.430.935,00 25.868.405,00 35.436.867,00 31.584.056,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.239.697,00 34.430.935,00 25.868.405,00 35.436.867,00 31.584.056,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 44.221.722,00 47.639.925,00 29.481.717,00 31.841.107,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 786.019.288,00 855.542.018,00 588.895.719,00 471.384.746,00 430.748.417,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.145.243.604,00 613.101.941,00 629.238.803,00 605.885.867,00 618.762.049,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.144.489.887,00 612.419.793,00 628.588.039,00 605.406.536,00 618.314.131,00
Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 333.139.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.144.590,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.529.822,00 357.056.134,00 366.730.515,00 371.020.235,00 426.149.065,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.529.822,00 357.056.134,00 366.730.515,00 371.020.235,00 426.149.065,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.233.717,00 -15.123.755,00 -5.398.818,00 -13.035.604,00 -13.920.666,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.591.427,00 35.736.292,00 34.653.954,00 17.966.824,00 15.778.540,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 43.591.427,00 35.736.292,00 34.653.954,00 17.966.824,00 15.778.540,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 181.423.290,00 9.614.114,00 9.614.114,00 8.290.324,00 8.290.324,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 581.144.874,00 159.386.501,00 159.437.057,00 160.760.847,00 45.829.031,00
Net Dönem Karı/Zararı -152.483.855,00 -12.722.495,00 -5.196.848,00 -15.980.941,00 58.917.924,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 753.717,00 682.148,00 650.764,00 479.331,00 447.918,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.931.262.892,00 1.468.643.959,00 1.218.134.522,00 1.077.270.613,00 1.049.510.466,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 10.168.644,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi