Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.032.516,18 9,68
Cihat GAZEL 1.674.595,18 7,97
Diğer 10.604.308,64 50,50
Gazi HURİ 1.198.793,17 5,71
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 1.928.140,47 9,18
Velit GAZEL 1.787.073,18 8,51
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cotonella 90.000,00 90,00
HATEKS INT.ALDAWLIA 70.800.000,00 88,50
HATFİL SRL SOCİETA UNIPERSONAL 49.000,00 49,00
HATFİL TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 1.519.000,00 49,00
SIRETEX SARL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 219.755.977,00 193.109.307,00 115.847.030,00 43.868.436,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -183.184.287,00 -154.150.311,00 -97.732.934,00 -40.086.054,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.571.690,00 38.958.996,00 18.114.096,00 3.782.382,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.571.690,00 38.958.996,00 18.114.096,00 3.782.382,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.477.656,00 -12.048.885,00 -7.579.337,00 -3.578.552,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.523.164,00 -7.034.066,00 -4.721.890,00 -1.404.438,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 56.279.786,00 54.585.618,00 18.427.491,00 7.854.168,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -47.165.468,00 -21.765.998,00 -7.711.227,00 -3.079.879,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21.685.188,00 52.695.665,00 16.529.133,00 3.573.681,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.407.079,00 781.481,00 465.034,00 158.841,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -267.364,00 -267.364,00 -267.364,00 -255.712,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.393.261,00 -1.594.567,00 -1.027.285,00 -228.576,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.431.642,00 51.615.215,00 15.699.518,00 3.248.234,00 0,00
Finansman Gelirleri 15.048.818,00 5.624.147,00 643.642,00 182.868,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -38.868.216,00 -57.099.816,00 -15.523.291,00 -5.027.847,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.612.244,00 139.546,00 819.869,00 -1.596.745,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.331.614,00 -800.338,00 -1.387.155,00 -112.899,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.040.186,00 -4.155.389,00 -1.939.823,00 -378.832,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.708.572,00 3.355.051,00 552.668,00 265.933,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.280.630,00 -660.792,00 -567.286,00 -1.709.644,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.776.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.056.806,00 -660.792,00 -567.286,00 -1.709.644,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -52.969,00 1.355.422,00 909.495,00 881.073,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.109.775,00 -2.016.214,00 -1.476.781,00 -2.590.717,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 294.946,00 15.133.762,00 15.063.007,00 -112.173,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 17.740.404,00 17.740.404,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 368.683,00 114.642,00 26.199,00 -140.216,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -73.737,00 -2.721.284,00 -2.703.596,00 28.043,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.835.379,00 2.407.478,00 1.033.923,00 612.766,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.835.379,00 2.407.478,00 1.033.923,00 612.766,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.130.325,00 17.541.240,00 16.096.930,00 500.593,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.187.131,00 16.880.448,00 15.529.644,00 -1.209.051,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 122.896.460,00 185.226.420,00 138.189.819,00 103.120.920,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.203.232,00 9.401.818,00 4.858.377,00 3.433.095,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.320.942,00 78.037.832,00 59.309.892,00 38.417.327,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.069.051,00 8.574.733,00 4.797.224,00 4.072.508,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.251.891,00 69.463.099,00 54.512.668,00 34.344.819,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.459.991,00 10.549.294,00 1.174.810,00 1.756.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 7.806.965,00 248.496,00 51.366,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.459.991,00 2.742.329,00 926.314,00 1.704.634,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 54.239.911,00 76.033.243,00 62.320.083,00 50.297.467,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 719.191,00 1.538.377,00 2.875.660,00 1.904.491,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.953.193,00 9.665.856,00 7.650.997,00 7.312.540,00 0,00
ARA TOPLAM 122.896.460,00 185.226.420,00 138.189.819,00 103.120.920,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 219.919.818,00 254.037.560,00 250.418.462,00 233.909.135,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.470.380,00 3.677.888,00 3.255.416,00 3.758.572,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.561.953,00 43.731.209,00 43.990.000,00 43.990.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 167.766.229,00 206.401.534,00 202.953.307,00 185.929.672,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 207.262,00 112.065,00 132.878,00 153.690,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 83.934,00 96.779,00 73.925,00 67.772,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 342.816.278,00 439.263.980,00 388.608.281,00 337.030.055,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.840.961,00 179.952.607,00 131.887.674,00 98.985.427,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.447.080,00 78.498.022,00 54.329.763,00 47.828.831,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 39.588.010,00 82.338.167,00 68.731.639,00 45.040.242,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 78.502,00 65.752,00 30.366,00 85.195,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.509.508,00 82.272.415,00 68.701.273,00 44.955.047,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.929.213,00 2.708.787,00 2.741.267,00 2.469.068,00 0,00
Diğer Borçlar 596.017,00 8.538.408,00 494.270,00 493.987,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54,00 7.790.420,00 54,00 54,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 595.963,00 747.988,00 494.216,00 493.933,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 3.769.807,00 1.957.532,00 1.244.061,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.786.005,00 2.448.438,00 1.679.441,00 358.365,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 638.833,00 677.960,00 1.012.737,00 562.963,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 255.036,00 269.547,00 604.324,00 154.550,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 383.797,00 408.413,00 408.413,00 408.413,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.449.737,00 26.776.466,00 25.720.919,00 23.675.557,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.965.096,00 3.808.372,00 36.727,00 496.983,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.693.862,00 3.497.850,00 3.360.102,00 3.281.716,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.693.862,00 3.497.850,00 3.360.102,00 3.281.716,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.062.395,00 18.701.460,00 21.486.154,00 19.053.172,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.290.698,00 206.729.073,00 157.608.593,00 122.660.984,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 218.525.580,00 232.534.907,00 230.999.688,00 214.369.071,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 218.388.861,00 212.277.124,00 211.246.624,00 202.225.688,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 158.023.146,00 172.443.287,00 172.392.945,00 164.954.155,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 158.023.146,00 172.443.287,00 172.392.945,00 164.954.155,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -345.771,00 -592.327,00 -642.669,00 -758.546,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.194.526,00 3.750.297,00 2.415.122,00 2.006.525,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.194.526,00 3.750.297,00 2.415.122,00 2.006.525,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.528.810,00 2.528.810,00 2.528.810,00 2.528.810,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.183.358,00 14.221.698,00 14.037.282,00 13.977.669,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.109.775,00 -2.016.214,00 -1.476.781,00 -2.590.717,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 136.719,00 20.257.783,00 19.753.064,00 12.143.383,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 342.816.278,00 439.263.980,00 388.608.281,00 337.030.055,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 87.097,00 84.142,00 75.774,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.841,00 1.046,00 203,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi