Geri Dön

HATEK | Hatay Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 57,63
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 19,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 22.562.590,07
Piyasa Değeri (TL) 471.240.000,00
Özsermaye (TL) 605.406.536,00
Sermaye (TL) 63.000.000,00
Net Kar (TL) 24.110.027,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres YENİŞEHİR MAH.MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.ÇINAR APT. A BLOK DAİRE:13 İSKENDERUN - HATAY
Telefon 03264512400
Faks 03264512409
Web www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 5.726.166,54 9,09
GAZİ HURİ 5.555.427,15 8,82
KRİSTİAN HURİ 5.915.499,24 9,39
TONİ ABDO 5.312.167,41 8,43
TOPLAM 63.000.000,00 100,00
DİĞER 40.490.739,66 64,27
Toplam 126.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COTONELLA SARL 90.000,00 90,00
SIRETEX SRL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 135.699.135,00 591.114.934,00 455.622.368,00 341.997.951,00 182.650.436,00
Satışların Maliyeti (-) -126.101.990,00 -462.688.169,00 -351.730.481,00 -263.253.275,00 -139.717.278,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.597.145,00 128.426.765,00 103.891.887,00 78.744.676,00 42.933.158,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.597.145,00 128.426.765,00 103.891.887,00 78.744.676,00 42.933.158,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.378.468,00 -40.627.990,00 -27.459.178,00 -15.704.440,00 -9.442.747,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.992.777,00 -23.739.387,00 -17.382.745,00 -12.191.283,00 -5.469.438,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 105.458.895,00 124.809.066,00 119.129.965,00 85.177.396,00 37.198.670,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -98.947.537,00 -78.333.406,00 -75.727.759,00 -64.002.827,00 -23.123.733,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.262.742,00 110.535.048,00 102.452.170,00 72.023.522,00 42.095.910,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 233.309,00 38.256.406,00 5.586.474,00 4.751.082,00 52.837,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.920,00 -2.392.635,00 -827.921,00 -827.921,00 -827.921,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -333.840,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -4.033.353,00 146.398.819,00 107.210.723,00 75.946.683,00 40.986.986,00
Finansman Gelirleri 1.019.718,00 19.202.390,00 9.106.868,00 21.238.422,00 4.403.959,00
Finansman Giderleri (-) -15.483.860,00 -96.850.195,00 -66.753.427,00 -57.276.260,00 -21.752.390,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.497.495,00 68.751.014,00 49.564.164,00 39.908.845,00 23.638.555,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.530.962,00 -9.782.469,00 -9.746.348,00 -7.081.264,00 -4.827.117,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -49.694,00 -7.817.328,00 -10.569.670,00 -7.411.318,00 -6.203.882,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.580.656,00 -1.965.141,00 823.322,00 330.054,00 1.376.765,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -15.966.533,00 58.968.545,00 39.817.816,00 32.827.581,00 18.811.438,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -15.966.533,00 58.968.545,00 39.817.816,00 32.827.581,00 18.811.438,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.408,00 50.621,00 42.459,00 13.799,00 -15.518,00
- Ana Ortaklık Payları -15.980.941,00 58.917.924,00 39.775.357,00 32.813.782,00 18.826.956,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 885.062,00 144.016.513,00 -3.588.731,00 168.082,00 -1.888.579,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 174.929.650,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.106.328,00 -10.099.263,00 -4.485.914,00 0,00 -2.360.724,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -221.266,00 -20.813.874,00 897.183,00 168.082,00 472.145,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.188.284,00 10.173.443,00 5.419.905,00 4.432.613,00 -77.434,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.188.284,00 10.173.443,00 5.419.905,00 4.432.613,00 -77.434,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.073.346,00 154.189.956,00 1.831.174,00 4.600.695,00 -1.966.013,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -12.893.187,00 213.158.501,00 41.648.990,00 37.428.276,00 16.845.425,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 210.103,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 560.305.226,00 469.640.999,00 422.250.499,00 435.810.049,00 343.901.669,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 0,00 0,00 45.598.169,00 77.819.384,00 22.144.602,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 141.503.484,00 131.548.180,00 112.448.633,00 120.607.671,00 106.867.703,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.956.904,00 600.972,00 4.021.256,00 3.703.960,00 8.608.960,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.546.580,00 130.947.208,00 108.427.377,00 116.903.711,00 98.258.743,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.755.970,00 19.851.807,00 6.676.745,00 8.734.008,00 4.507.587,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 30.031,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.754.968,00 19.850.805,00 6.675.743,00 8.733.006,00 4.477.556,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 185.382.295,00 226.631.521,00 216.558.665,00 193.906.364,00 177.508.254,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.604.577,00 2.469.989,00 696.724,00 1.211.098,00 4.359.873,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.238.013,00 10.238.014,00 7.432.191,00 6.219.698,00 13.042.561,00
Diğer Dönen Varlıklar 129.604.990,00 36.670.308,00 32.839.372,00 27.311.826,00 15.471.089,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 10.168.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 560.305.226,00 469.640.999,00 422.250.499,00 435.810.049,00 343.901.669,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 516.965.387,00 579.869.467,00 382.706.633,00 372.670.282,00 381.711.300,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 18.650.195,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 72.135.000,00 72.135.000,00 47.756.000,00 47.756.000,00 47.756.000,00
Maddi Duran Varlıklar 444.746.694,00 507.641.215,00 334.847.821,00 324.801.495,00 315.302.904,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 787.650,00 0,00 0,00 324.801.495,00 315.302.904,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.693,00 93.252,00 102.812,00 112.787,00 2.201,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.693,00 0,00 0,00 112.787,00 2.201,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.077.270.613,00 1.049.510.466,00 804.957.132,00 808.480.331,00 725.612.969,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 406.461.412,00 366.594.870,00 325.714.441,00 338.411.554,00 276.233.427,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 261.589.323,00 281.911.280,00 259.918.275,00 236.410.435,00 161.950.003,00
- Banka Kredileri 261.589.323,00 0,00 0,00 236.410.435,00 161.950.003,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 154.172,00 210.694,00 244.073,00 1.309.222,00 2.800.237,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 100.426.097,00 66.706.990,00 45.207.364,00 85.476.839,00 96.971.490,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 83.015,00 76.332,00 22.286,00 121.073,00 28.282,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.343.082,00 66.630.658,00 45.185.078,00 85.355.766,00 96.943.208,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.569.131,00 5.331.237,00 5.025.868,00 4.782.969,00 4.479.787,00
Diğer Borçlar 238.510,00 1.022.856,00 1.227.131,00 158.614,00 128.095,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00 47.919,00 252,00 252,00 252,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 238.258,00 974.937,00 1.226.879,00 158.362,00 127.843,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.679.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.791.746,00 7.817.328,00 10.569.670,00 7.411.318,00 6.203.882,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 740.615,00 792.333,00 1.223.794,00 1.320.516,00 2.878.988,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 327.638,00 262.086,00 641.029,00 622.682,00 2.369.414,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 412.977,00 530.247,00 582.765,00 697.834,00 509.574,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.984.707,00 1.903.133,00 1.568.608,00 1.124.081,00 1.091.747,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.923.334,00 64.153.547,00 32.034.147,00 27.093.525,00 26.558.446,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 23.865,00 89.630,00 149.494,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.436.867,00 31.584.056,00 23.839.615,00 17.029.441,00 18.467.386,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.436.867,00 31.584.056,00 23.839.615,00 17.029.441,00 18.467.386,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.481.717,00 31.841.107,00 7.341.587,00 8.774.059,00 7.213.182,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 471.384.746,00 430.748.417,00 357.748.588,00 365.505.079,00 302.791.873,00
Ö Z K A Y N A K L A R 605.885.867,00 618.762.049,00 447.208.544,00 442.975.252,00 422.821.096,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 605.406.536,00 618.314.131,00 446.812.782,00 442.620.728,00 422.067.194,00
Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 371.020.235,00 426.149.065,00 279.369.357,00 284.960.554,00 282.903.893,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 371.020.235,00 426.149.065,00 279.369.357,00 284.960.554,00 282.903.893,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.035.604,00 -13.920.666,00 -9.429.987,00 -5.673.174,00 -7.729.835,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.966.824,00 15.778.540,00 11.025.002,00 10.037.710,00 5.527.663,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 17.966.824,00 15.778.540,00 11.025.002,00 10.037.710,00 5.527.663,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.290.324,00 8.290.324,00 8.290.324,00 8.290.324,00 26.347.857,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.760.847,00 45.829.031,00 45.003.495,00 43.169.111,00 67.111.578,00
Net Dönem Karı/Zararı -15.980.941,00 58.917.924,00 39.775.357,00 32.813.782,00 18.826.956,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 479.331,00 447.918,00 395.762,00 354.524,00 753.902,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.077.270.613,00 1.049.510.466,00 804.957.132,00 808.480.331,00 725.612.969,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 259.918.275,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi