Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 18,27
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 6,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,46
Dibe Uzaklık 29,76
Piyasa Değeri (USD) 27.146.390,46
Piyasa Değeri (TL) 99.330.000,00
Özsermaye (TL) 216.609.387,00
Sermaye (TL) 21.000.000,00
Net Kar (TL) 15.173.648,00
 

HATAY TEKSTİL Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
4,790 2.448 13,94 2.448 25,85 0 0,00
4,780 1.811 10,31 1.811 19,12 0 0,00
4,770 7.937 45,19 848 8,95 7.089 87,61
4,760 750 4,27 750 7,92 0 0,00
4,750 1.450 8,26 1.450 15,31 0 0,00
4,740 250 1,42 250 2,64 0 0,00
4,730 563 3,21 448 4,73 115 1,42
4,720 1.765 10,05 1.465 15,47 300 3,71
4,710 136 0,77 0 0,00 136 1,68
4,700 2 0,01 0 0,00 2 0,02
4,690 450 2,56 0 0,00 450 5,56
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
4,760 17.562 8.092 4,760 9.470 4,760
Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.032.516,18 9,68
Cihat GAZEL 1.674.595,18 7,97
Diğer 10.604.308,64 50,50
Gazi HURİ 1.198.793,17 5,71
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 1.928.140,47 9,18
Velit GAZEL 1.787.073,18 8,51
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cotonella 90.000,00 90,00
HATEKS INT.ALDAWLIA 70.800.000,00 88,50
HATFİL SRL SOCİETA UNIPERSONAL 49.000,00 49,00
HATFİL TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 1.519.000,00 49,00
SIRETEX SARL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 106.415.384,00 50.582.250,00 125.789.228,00 68.784.113,00 49.750.021,00
Satışların Maliyeti (-) -96.942.704,00 -45.520.603,00 -112.731.331,00 -64.533.158,00 -45.766.109,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.472.680,00 5.061.647,00 13.057.897,00 4.250.955,00 3.983.912,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.472.680,00 5.061.647,00 13.057.897,00 4.250.955,00 3.983.912,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.271.579,00 -3.578.123,00 -9.379.246,00 -5.198.456,00 -3.765.325,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.166.909,00 -2.509.765,00 -5.313.939,00 -3.646.294,00 -2.737.707,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.345.952,00 10.137.095,00 19.036.927,00 10.844.774,00 6.923.981,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.734.800,00 -7.838.604,00 -26.278.590,00 -4.072.513,00 -3.002.174,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -354.656,00 1.272.250,00 -8.876.951,00 2.178.466,00 1.402.687,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 248.977,00 25.412,00 38.117.194,00 434.364,00 352.844,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -3.744.543,00 -353.111,00 -143.875,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -179.899,00 -35.174,00 341.928,00 -454.521,00 -81.405,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -285.578,00 1.262.488,00 25.837.628,00 1.805.198,00 1.530.251,00
Finansman Gelirleri 5.157.532,00 4.295.573,00 3.314.403,00 2.314.266,00 1.632.641,00
Finansman Giderleri (-) -9.145.722,00 -7.233.579,00 -15.400.622,00 -6.441.186,00 -3.628.743,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.273.768,00 -1.675.518,00 13.751.409,00 -2.321.722,00 -465.851,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 485.713,00 228.114,00 5.189.063,00 718.290,00 86.764,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -559.048,00 -375.644,00 -428.086,00 0,00 -44.520,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.044.761,00 603.758,00 5.617.149,00 718.290,00 131.284,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.788.055,00 -1.447.404,00 18.940.472,00 -1.603.432,00 -379.087,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.788.055,00 -1.447.404,00 18.940.472,00 -1.603.432,00 -379.087,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 260.943,00 54.059,00 -222.972,00 -356.708,00 -319.885,00
- Ana Ortaklık Payları -4.048.998,00 -1.501.463,00 19.163.444,00 -1.246.724,00 -59.202,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -81.808,00 -152.067,00 129.140.347,00 -160.890,00 -94.374,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 139.258.921,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -102.260,00 -190.084,00 -197.326,00 -201.113,00 -117.967,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20.452,00 38.017,00 -9.921.248,00 40.223,00 23.593,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 363.678,00 250.178,00 672.901,00 -569.319,00 -582.819,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 363.678,00 250.178,00 672.901,00 -569.319,00 -582.819,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 281.870,00 98.111,00 129.813.248,00 -730.209,00 -677.193,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.506.185,00 -1.349.293,00 148.753.720,00 -2.333.641,00 -1.056.280,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 102.297.789,00 111.755.933,00 109.807.857,00 93.902.198,00 79.316.437,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.693.351,00 2.551.618,00 2.817.265,00 2.096.952,00 2.790.552,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 41.538.093,00 45.930.409,00 51.883.293,00 22.946.644,00 25.816.696,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.910.324,00 3.092.160,00 2.265.849,00 3.463.621,00 3.072.308,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.627.769,00 42.838.249,00 49.617.444,00 19.483.023,00 22.744.388,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.858.703,00 1.354.191,00 1.203.739,00 16.598.457,00 16.035.839,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.987.373,00 15.290.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.808.703,00 1.304.191,00 1.153.739,00 611.084,00 745.028,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 41.907.092,00 50.972.791,00 45.673.404,00 45.318.741,00 28.722.682,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.399.167,00 969.571,00 773.726,00 1.252.725,00 1.485.640,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 65.898,00 21.167,00 10.680,00 8.167,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 5.443.626,00 3.073.139,00 2.441.875,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.901.383,00 9.977.353,00 2.012.804,00 2.615.540,00 2.023.153,00
ARA TOPLAM 102.297.789,00 111.755.933,00 109.807.857,00 93.902.198,00 79.316.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 239.526.025,00 242.179.870,00 242.801.089,00 70.578.311,00 69.407.040,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.376.899,00 3.440.902,00 3.299.405,00 2.681.105,00 3.054.221,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 44.167.000,00 44.293.000,00 44.293.000,00 9.837.508,00 9.869.587,00
Maddi Duran Varlıklar 191.766.075,00 194.339.157,00 195.100.809,00 55.200.711,00 53.558.493,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.834,00 52.392,00 56.218,00 23.749,00 26.553,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.537,00 0,00 0,00 941,00 2.161,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 55.738,00 54.419,00 51.657,00 46.796,00 45.221,00
Diğer Duran Varlıklar 7.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 341.823.814,00 353.935.803,00 352.608.946,00 164.480.509,00 148.723.477,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.742.748,00 107.068.999,00 104.210.582,00 72.608.416,00 55.568.003,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.352.523,00 48.360.539,00 54.923.277,00 35.071.961,00 25.336.633,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 46.410.321,00 52.683.921,00 44.255.938,00 30.451.307,00 23.582.404,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.777,00 120.879,00 79.050,00 51.694,00 70.948,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 46.363.544,00 52.563.042,00 44.176.888,00 30.399.613,00 23.511.456,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.781.117,00 2.026.743,00 1.931.960,00 1.738.494,00 1.606.899,00
Diğer Borçlar 439.083,00 580.940,00 444.649,00 936.734,00 1.201.777,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54,00 54,00 54,00 376.296,00 589.548,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 439.029,00 580.886,00 444.595,00 560.438,00 612.229,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 711.075,00 971.297,00 645.297,00 503.251,00 186.996,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 183.404,00 435.689,00 58.520,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 916.576,00 861.279,00 842.934,00 694.398,00 751.507,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 635.741,00 580.444,00 493.977,00 420.464,00 477.573,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 280.835,00 280.835,00 348.957,00 273.934,00 273.934,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.046.737,00 16.717.112,00 16.899.379,00 11.848.652,00 11.850.819,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 914.316,00 1.374.728,00 1.378.587,00 1.827.994,00 1.176.753,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.635.615,00 2.317.932,00 1.844.912,00 2.112.411,00 2.219.693,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.635.615,00 2.317.932,00 1.844.912,00 2.112.411,00 2.219.693,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.674.465,00 12.139.432,00 12.781.207,00 7.844.797,00 8.448.923,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 113.789.485,00 123.786.111,00 121.109.961,00 84.457.068,00 67.418.822,00
Ö Z K A Y N A K L A R 228.034.329,00 230.149.692,00 231.498.985,00 80.023.441,00 81.304.655,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 216.609.387,00 218.934.614,00 220.332.407,00 75.455.049,00 76.672.231,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.035.448,00 172.174.517,00 172.313.674,00 48.787.907,00 48.857.163,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.035.448,00 172.174.517,00 172.313.674,00 48.787.907,00 48.857.163,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -723.938,00 -794.495,00 -655.338,00 -658.141,00 -596.659,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 838.547,00 728.325,00 485.498,00 -544.377,00 -576.199,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 838.547,00 728.325,00 485.498,00 -544.377,00 -576.199,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.463.591,00 2.463.591,00 2.233.460,00 2.233.460,00 2.233.460,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.971.553,00 23.720.398,00 4.787.085,00 4.875.537,00 4.867.763,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.048.998,00 -1.501.463,00 19.163.444,00 -1.246.724,00 -59.202,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.424.942,00 11.215.078,00 11.166.578,00 4.568.392,00 4.632.424,00
TOPLAM KAYNAKLAR 341.823.814,00 353.935.803,00 352.608.946,00 164.480.509,00 148.723.477,00