Geri Dön

HATEK | Hatay Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres YENİŞEHİR MAH.MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.ÇINAR APT. A BLOK DAİRE:13 İSKENDERUN - HATAY
Telefon 03264512400
Faks 03264512409
Web www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 5.726.166,54 9,09
GAZİ HURİ 5.555.427,15 8,82
KRİSTİAN HURİ 5.915.499,24 9,39
TONİ ABDO 5.312.167,41 8,43
TOPLAM 63.000.000,00 100,00
DİĞER 40.490.739,66 64,27
Toplam 126.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COTONELLA SARL 90.000,00 90,00
SIRETEX SRL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 455.622.368,00 341.997.951,00 182.650.436,00 330.209.103,00 174.390.689,00
Satışların Maliyeti (-) -351.730.481,00 -263.253.275,00 -139.717.278,00 -239.402.839,00 -139.661.395,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 103.891.887,00 78.744.676,00 42.933.158,00 90.806.264,00 34.729.294,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 103.891.887,00 78.744.676,00 42.933.158,00 90.806.264,00 34.729.294,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.459.178,00 -15.704.440,00 -9.442.747,00 -23.606.451,00 -16.563.285,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.382.745,00 -12.191.283,00 -5.469.438,00 -8.040.658,00 -5.172.828,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 119.129.965,00 85.177.396,00 37.198.670,00 55.050.347,00 24.183.552,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -75.727.759,00 -64.002.827,00 -23.123.733,00 -79.870.098,00 -18.229.613,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 102.452.170,00 72.023.522,00 42.095.910,00 34.339.404,00 18.947.120,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.586.474,00 4.751.082,00 52.837,00 7.680.995,00 7.330.193,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -827.921,00 -827.921,00 -827.921,00 -9.678.830,00 -775.829,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 -333.840,00 2.005.939,00 9.208,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 107.210.723,00 75.946.683,00 40.986.986,00 34.347.508,00 25.510.692,00
Finansman Gelirleri 9.106.868,00 21.238.422,00 4.403.959,00 9.115.103,00 5.138.879,00
Finansman Giderleri (-) -66.753.427,00 -57.276.260,00 -21.752.390,00 -30.970.832,00 -13.791.793,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 49.564.164,00 39.908.845,00 23.638.555,00 12.491.779,00 16.857.778,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.746.348,00 -7.081.264,00 -4.827.117,00 22.523.265,00 -8.362.522,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.569.670,00 -7.411.318,00 -6.203.882,00 -53.671,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 823.322,00 330.054,00 1.376.765,00 22.576.936,00 -8.362.522,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.817.816,00 32.827.581,00 18.811.438,00 35.015.044,00 8.495.256,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.817.816,00 32.827.581,00 18.811.438,00 35.015.044,00 8.495.256,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 42.459,00 13.799,00 -15.518,00 1.298,00 -20.318,00
- Ana Ortaklık Payları 39.775.357,00 32.813.782,00 18.826.956,00 35.013.746,00 8.515.574,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.588.731,00 168.082,00 -1.888.579,00 56.649.597,00 -2.406.424,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 72.982.940,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.485.914,00 0,00 -2.360.724,00 -2.160.364,00 -3.008.030,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 897.183,00 168.082,00 472.145,00 -14.172.979,00 601.606,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.419.905,00 4.432.613,00 -77.434,00 933.518,00 247.041,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 5.419.905,00 4.432.613,00 -77.434,00 933.518,00 247.041,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.831.174,00 4.600.695,00 -1.966.013,00 57.583.115,00 -2.159.383,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 41.648.990,00 37.428.276,00 16.845.425,00 92.598.159,00 6.335.873,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 210.103,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 422.250.499,00 435.810.049,00 343.901.669,00 303.692.371,00 155.741.433,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 45.598.169,00 77.819.384,00 22.144.602,00 8.446.197,00 4.005.461,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 112.448.633,00 120.607.671,00 106.867.703,00 124.164.938,00 39.757.819,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.021.256,00 3.703.960,00 8.608.960,00 4.113.002,00 3.793.741,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.427.377,00 116.903.711,00 98.258.743,00 120.051.936,00 35.964.078,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.676.745,00 8.734.008,00 4.507.587,00 4.135.259,00 3.106.684,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002,00 1.002,00 30.031,00 1.002,00 255.765,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.675.743,00 8.733.006,00 4.477.556,00 4.134.257,00 2.850.919,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 216.558.665,00 193.906.364,00 177.508.254,00 141.820.105,00 94.918.873,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 696.724,00 1.211.098,00 4.359.873,00 3.822.192,00 1.097.160,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.432.191,00 6.219.698,00 13.042.561,00 1.261.661,00 1.261.661,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.839.372,00 27.311.826,00 15.471.089,00 20.042.019,00 11.593.775,00
ARA TOPLAM 422.250.499,00 435.810.049,00 343.901.669,00 303.692.371,00 155.741.433,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 382.706.633,00 372.670.282,00 381.711.300,00 383.842.412,00 311.279.673,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 18.650.195,00 18.984.035,00 16.987.304,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.756.000,00 47.756.000,00 47.756.000,00 47.756.000,00 56.659.001,00
Maddi Duran Varlıklar 334.847.821,00 324.801.495,00 315.302.904,00 317.097.394,00 237.624.558,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.812,00 112.787,00 2.201,00 4.983,00 8.810,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 112.787,00 2.201,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 804.957.132,00 808.480.331,00 725.612.969,00 687.534.783,00 467.021.106,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 325.714.441,00 338.411.554,00 276.233.427,00 255.501.439,00 104.909.490,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.918.275,00 236.410.435,00 161.950.003,00 159.003.888,00 43.790.142,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 244.073,00 1.309.222,00 2.800.237,00 3.157.022,00 4.314.215,00
Banka Kredileri 259.918.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.207.364,00 85.476.839,00 96.971.490,00 87.573.477,00 50.482.039,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.286,00 121.073,00 28.282,00 30.494,00 19.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.185.078,00 85.355.766,00 96.943.208,00 87.542.983,00 50.462.468,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.025.868,00 4.782.969,00 4.479.787,00 2.894.155,00 3.232.508,00
Diğer Borçlar 1.227.131,00 158.614,00 128.095,00 244.048,00 575.611,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00 252,00 252,00 10.159,00 252,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.226.879,00 158.362,00 127.843,00 233.889,00 575.359,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.569.670,00 7.411.318,00 6.203.882,00 53.671,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.223.794,00 1.320.516,00 2.878.988,00 631.619,00 811.242,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 641.029,00 622.682,00 2.369.414,00 126.642,00 379.553,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 582.765,00 697.834,00 509.574,00 504.977,00 431.689,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.568.608,00 1.124.081,00 1.091.747,00 1.618.423,00 1.424.770,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.034.147,00 27.093.525,00 26.558.446,00 26.367.456,00 45.832.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.865,00 89.630,00 149.494,00 1.275.882,00 4.505.086,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.839.615,00 17.029.441,00 18.467.386,00 15.301.098,00 15.682.377,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.839.615,00 17.029.441,00 18.467.386,00 15.301.098,00 15.682.377,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.341.587,00 8.774.059,00 7.213.182,00 9.062.092,00 24.916.313,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 357.748.588,00 365.505.079,00 302.791.873,00 281.868.895,00 150.741.650,00
Ö Z K A Y N A K L A R 447.208.544,00 442.975.252,00 422.821.096,00 405.665.888,00 316.279.456,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 446.812.782,00 442.620.728,00 422.067.194,00 405.206.251,00 316.106.212,00
Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00 63.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.369.357,00 284.960.554,00 282.903.893,00 285.710.804,00 224.559.223,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 279.369.357,00 284.960.554,00 282.903.893,00 285.710.804,00 224.559.223,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.429.987,00 -5.673.174,00 -7.729.835,00 -5.841.256,00 -6.519.389,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.025.002,00 10.037.710,00 5.527.663,00 5.605.097,00 4.918.620,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 11.025.002,00 10.037.710,00 5.527.663,00 5.605.097,00 4.918.620,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.290.324,00 8.290.324,00 26.347.857,00 22.988.902,00 22.988.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.003.495,00 43.169.111,00 67.111.578,00 34.538.455,00 33.774.646,00
Net Dönem Karı/Zararı 39.775.357,00 32.813.782,00 18.826.956,00 35.013.746,00 8.515.574,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 395.762,00 354.524,00 753.902,00 459.637,00 173.244,00
TOPLAM KAYNAKLAR 804.957.132,00 808.480.331,00 725.612.969,00 687.534.783,00 467.021.106,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 324.801.495,00 315.302.904,00 610.394,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 236.410.435,00 161.950.003,00 159.003.888,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 4.983,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.160,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi