Geri Dön

HATEK | Hatay Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres YENİŞEHİR MAH.MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.ÇINAR APT. A BLOK DAİRE:13 İSKENDERUN - HATAY
Telefon 03264512400
Faks 03264512409
Web www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 5.726.166,54 9,09
CİHAT GAZEL 3.324.003,54 5,28
GAZİ HURİ 5.555.427,15 8,82
KRİSTİAN HURİ 5.915.499,24 9,39
NUHAT ALTUĞ 3.281.937,54 5,21
TONİ ABDO 5.312.167,41 8,43
TOPLAM 63.000.000,00 100,00
DİĞER 33.884.798,58 53,78
Toplam 126.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COTONELLA SARL 90.000,00 90,00
SIRETEX SRL 375.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
25.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 341.997.951,00 182.650.436,00 330.209.103,00 174.390.689,00 121.651.551,00
Satışların Maliyeti (-) -263.253.275,00 -139.717.278,00 -239.402.839,00 -139.661.395,00 -92.974.920,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 78.744.676,00 42.933.158,00 90.806.264,00 34.729.294,00 28.676.631,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 78.744.676,00 42.933.158,00 90.806.264,00 34.729.294,00 28.676.631,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.704.440,00 -9.442.747,00 -23.606.451,00 -16.563.285,00 -10.110.328,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.191.283,00 -5.469.438,00 -8.040.658,00 -5.172.828,00 -3.736.684,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 85.177.396,00 37.198.670,00 55.050.347,00 24.183.552,00 20.462.184,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -64.002.827,00 -23.123.733,00 -79.870.098,00 -18.229.613,00 -15.533.769,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 72.023.522,00 42.095.910,00 34.339.404,00 18.947.120,00 19.758.034,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.751.082,00 52.837,00 7.680.995,00 7.330.193,00 7.233.016,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -827.921,00 -827.921,00 -9.678.830,00 -775.829,00 -79.131,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 -333.840,00 2.005.939,00 9.208,00 335.423,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 75.946.683,00 40.986.986,00 34.347.508,00 25.510.692,00 27.247.342,00
Finansman Gelirleri 21.238.422,00 4.403.959,00 9.115.103,00 5.138.879,00 2.550.411,00
Finansman Giderleri (-) -57.276.260,00 -21.752.390,00 -30.970.832,00 -13.791.793,00 -10.312.715,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.908.845,00 23.638.555,00 12.491.779,00 16.857.778,00 19.485.038,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.081.264,00 -4.827.117,00 22.523.265,00 -8.362.522,00 -9.792.294,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.411.318,00 -6.203.882,00 -53.671,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 330.054,00 1.376.765,00 22.576.936,00 -8.362.522,00 -9.792.294,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32.827.581,00 18.811.438,00 35.015.044,00 8.495.256,00 9.692.744,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 32.827.581,00 18.811.438,00 35.015.044,00 8.495.256,00 9.692.744,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13.799,00 -15.518,00 1.298,00 -20.318,00 -14.052,00
- Ana Ortaklık Payları 32.813.782,00 18.826.956,00 35.013.746,00 8.515.574,00 9.706.796,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 168.082,00 -1.888.579,00 56.649.597,00 -2.406.424,00 -335.521,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 72.982.940,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -2.360.724,00 -2.160.364,00 -3.008.030,00 -419.401,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 210.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 168.082,00 472.145,00 -14.172.979,00 601.606,00 83.880,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.432.613,00 -77.434,00 933.518,00 247.041,00 90.539,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.432.613,00 -77.434,00 933.518,00 247.041,00 90.539,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.600.695,00 -1.966.013,00 57.583.115,00 -2.159.383,00 -244.982,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 37.428.276,00 16.845.425,00 92.598.159,00 6.335.873,00 9.447.762,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 435.810.049,00 343.901.669,00 303.692.371,00 155.741.433,00 140.683.093,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 77.819.384,00 22.144.602,00 8.446.197,00 4.005.461,00 11.371.666,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 120.607.671,00 106.867.703,00 124.164.938,00 39.757.819,00 46.680.205,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.703.960,00 8.608.960,00 4.113.002,00 3.793.741,00 4.904.693,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 116.903.711,00 98.258.743,00 120.051.936,00 35.964.078,00 41.775.512,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.734.008,00 4.507.587,00 4.135.259,00 3.106.684,00 9.409.132,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002,00 30.031,00 1.002,00 255.765,00 7.053.625,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.733.006,00 4.477.556,00 4.134.257,00 2.850.919,00 2.355.507,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 193.906.364,00 177.508.254,00 141.820.105,00 94.918.873,00 62.932.426,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.211.098,00 4.359.873,00 3.822.192,00 1.097.160,00 477.587,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.219.698,00 13.042.561,00 1.261.661,00 1.261.661,00 1.261.661,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.311.826,00 15.471.089,00 20.042.019,00 11.593.775,00 8.550.416,00
ARA TOPLAM 435.810.049,00 343.901.669,00 303.692.371,00 155.741.433,00 140.683.093,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 372.670.282,00 381.711.300,00 383.842.412,00 311.279.673,00 314.079.717,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 18.650.195,00 18.984.035,00 16.987.304,00 17.313.519,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.756.000,00 47.756.000,00 47.756.000,00 56.659.001,00 56.659.001,00
Maddi Duran Varlıklar 324.801.495,00 315.302.904,00 317.097.394,00 237.624.558,00 240.083.690,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 324.801.495,00 315.302.904,00 610.394,00 0,00 -19.009.314,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.787,00 2.201,00 4.983,00 8.810,00 23.507,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.787,00 2.201,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 808.480.331,00 725.612.969,00 687.534.783,00 467.021.106,00 454.762.810,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 338.411.554,00 276.233.427,00 255.501.439,00 104.909.490,00 89.759.809,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.410.435,00 161.950.003,00 159.003.888,00 43.790.142,00 50.145.060,00
- Banka Kredileri 236.410.435,00 161.950.003,00 159.003.888,00 0,00 50.145.060,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.309.222,00 2.800.237,00 3.157.022,00 4.314.215,00 5.686.902,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 85.476.839,00 96.971.490,00 87.573.477,00 50.482.039,00 29.288.562,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 121.073,00 28.282,00 30.494,00 19.571,00 19.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.355.766,00 96.943.208,00 87.542.983,00 50.462.468,00 29.268.991,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.782.969,00 4.479.787,00 2.894.155,00 3.232.508,00 2.391.710,00
Diğer Borçlar 158.614,00 128.095,00 244.048,00 575.611,00 145.583,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00 252,00 10.159,00 252,00 252,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 158.362,00 127.843,00 233.889,00 575.359,00 145.331,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.411.318,00 6.203.882,00 53.671,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.320.516,00 2.878.988,00 631.619,00 811.242,00 630.969,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 622.682,00 2.369.414,00 126.642,00 379.553,00 199.280,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 697.834,00 509.574,00 504.977,00 431.689,00 431.689,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.124.081,00 1.091.747,00 1.618.423,00 1.424.770,00 1.254.566,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.093.525,00 26.558.446,00 26.367.456,00 45.832.160,00 43.785.597,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 89.630,00 149.494,00 1.275.882,00 4.505.086,00 4.522.086,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.029.441,00 18.467.386,00 15.301.098,00 15.682.377,00 11.671.316,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.029.441,00 18.467.386,00 15.301.098,00 15.682.377,00 11.671.316,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.774.059,00 7.213.182,00 9.062.092,00 24.916.313,00 26.863.811,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 365.505.079,00 302.791.873,00 281.868.895,00 150.741.650,00 133.545.406,00
Ö Z K A Y N A K L A R 442.975.252,00 422.821.096,00 405.665.888,00 316.279.456,00 321.217.404,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 442.620.728,00 422.067.194,00 405.206.251,00 316.106.212,00 320.866.781,00
Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00 349.247,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 284.960.554,00 282.903.893,00 285.710.804,00 224.559.223,00 228.642.249,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 284.960.554,00 282.903.893,00 285.710.804,00 224.559.223,00 228.642.249,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.673.174,00 -7.729.835,00 -5.841.256,00 -6.519.389,00 -4.448.486,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.037.710,00 5.527.663,00 5.605.097,00 4.918.620,00 4.762.118,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 10.037.710,00 5.527.663,00 5.605.097,00 4.918.620,00 4.762.118,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.290.324,00 26.347.857,00 22.988.902,00 22.988.902,00 22.988.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.169.111,00 67.111.578,00 34.538.455,00 33.774.646,00 33.417.469,00
Net Dönem Karı/Zararı 32.813.782,00 18.826.956,00 35.013.746,00 8.515.574,00 9.706.796,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 354.524,00 753.902,00 459.637,00 173.244,00 350.623,00
TOPLAM KAYNAKLAR 808.480.331,00 725.612.969,00 687.534.783,00 467.021.106,00 454.762.810,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 4.983,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 1.097.160,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 64.574,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 4.522.086,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi