Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu HATEK
Sektör TEKSTİL
Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon
Faks
Web http://www.hateks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Abud ABDO 2.033.722,18 9,68
Cihat GAZEL 1.833.075,18 8,73
Diğer 7.475.691,68 35,60
Gazi HURİ 2.021.809,05 9,63
KRİSTİAN HURİ 1.971.833,08 9,39
NUHAT ALTUĞ 1.774.573,18 8,45
Toni ABDO 2.045.722,47 9,74
Velit GAZEL 1.843.573,18 8,78
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
04.07.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 212.355.876,00 137.258.955,00 78.429.310,00 39.851.452,00 219.755.977,00
Satışların Maliyeti (-) -191.926.861,00 -124.802.796,00 -73.079.391,00 -37.803.551,00 -183.184.287,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.429.015,00 12.456.159,00 5.349.919,00 2.047.901,00 36.571.690,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.429.015,00 12.456.159,00 5.349.919,00 2.047.901,00 36.571.690,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.843.288,00 -11.384.842,00 -7.108.554,00 -3.159.350,00 -17.477.656,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.050.365,00 -5.353.795,00 -3.570.290,00 -1.754.599,00 -6.523.164,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.205.550,00 22.857.409,00 19.136.386,00 11.809.248,00 56.279.786,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.066.958,00 -9.813.297,00 -8.622.750,00 -6.007.126,00 -47.165.468,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.673.954,00 8.761.634,00 5.184.711,00 2.936.074,00 21.685.188,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.501.622,00 473.101,00 255.285,00 84.090,00 15.407.079,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.965,00 -13.965,00 -13.965,00 0,00 -267.364,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 12.603.470,00 -1.423.305,00 -849.441,00 -809.983,00 -1.393.261,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.765.081,00 7.797.465,00 4.576.590,00 2.210.181,00 35.431.642,00
Finansman Gelirleri 10.513.182,00 9.379.741,00 2.890.782,00 1.357.641,00 15.048.818,00
Finansman Giderleri (-) -24.693.460,00 -18.408.583,00 -10.701.517,00 -4.632.410,00 -38.868.216,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 25.584.803,00 -1.231.377,00 -3.234.145,00 -1.064.588,00 11.612.244,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.044.721,00 -777.671,00 -4.064,00 -76.001,00 -1.331.614,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.503.509,00 -1.780.054,00 -964.324,00 -752.329,00 -5.040.186,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.548.230,00 1.002.383,00 960.260,00 676.328,00 3.708.572,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 28.629.524,00 -2.009.048,00 -3.238.209,00 -1.140.589,00 10.280.630,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.776.176,00
DÖNEM KARI/ZARARI 28.629.524,00 -2.009.048,00 -3.238.209,00 -1.140.589,00 13.056.806,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -512,00 -41,00 5.030,00 21.378,00 -52.969,00
- Ana Ortaklık Payları 28.630.036,00 -2.009.007,00 -3.243.239,00 -1.161.967,00 13.109.775,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 80.303.073,00 -270.642,00 -201.395,00 -186.663,00 294.946,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 90.611.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -467.935,00 -338.302,00 -251.744,00 -233.329,00 368.683,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -9.840.361,00 67.660,00 50.349,00 46.666,00 -73.737,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 280.223,00 -371.545,00 -188.661,00 -317.189,00 1.835.379,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 280.223,00 -371.545,00 -188.661,00 -317.189,00 1.835.379,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 80.583.296,00 -642.187,00 -390.056,00 -503.852,00 2.130.325,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 109.212.820,00 -2.651.235,00 -3.628.265,00 -1.644.441,00 15.187.131,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 107.292.597,00 118.463.153,00 123.401.232,00 108.887.350,00 122.896.460,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.493.118,00 7.482.953,00 9.056.394,00 5.562.515,00 9.203.232,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 44.452.077,00 43.154.467,00 47.930.892,00 48.954.187,00 51.320.942,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.614.683,00 8.033.569,00 7.340.503,00 6.113.949,00 6.069.051,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.837.394,00 35.120.898,00 40.590.389,00 42.840.238,00 45.251.891,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.175.556,00 2.462.052,00 863.644,00 1.111.652,00 1.459.991,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.175.556,00 2.462.052,00 863.644,00 1.111.652,00 1.459.991,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.371.355,00 58.523.535,00 58.935.955,00 48.467.550,00 54.239.911,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 557.401,00 263.854,00 686.964,00 785.381,00 719.191,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 23.836,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.243.090,00 6.576.292,00 5.927.383,00 3.982.229,00 5.953.193,00
ARA TOPLAM 107.292.597,00 118.463.153,00 123.401.232,00 108.887.350,00 122.896.460,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 331.388.113,00 214.406.443,00 215.753.093,00 217.850.406,00 219.919.818,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.742.782,00 2.169.900,00 2.894.086,00 2.797.131,00 3.470.380,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00 44.130.433,00 43.561.953,00 43.561.953,00 43.561.953,00
Maddi Duran Varlıklar 253.174.084,00 162.851.675,00 163.728.475,00 166.062.203,00 167.766.229,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 130.592,00 161.149,00 185.287,00 196.780,00 207.262,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.603,00 86.100,00 87.983,00 32.908,00 83.934,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 438.680.710,00 332.869.596,00 339.154.325,00 326.737.756,00 342.816.278,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.912.830,00 111.408.999,00 118.697.638,00 90.015.155,00 104.840.961,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.930.898,00 66.572.312,00 67.216.698,00 54.191.605,00 58.447.080,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 837.701,00 1.221.443,00 1.398.558,00 1.526.601,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 43.487.650,00 38.548.194,00 33.549.512,00 30.132.244,00 39.588.010,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 120.314,00 50.778,00 44.753,00 59.453,00 78.502,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.367.336,00 38.497.416,00 33.504.759,00 30.072.791,00 39.509.508,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.100.371,00 2.286.537,00 2.269.339,00 3.061.327,00 1.929.213,00
Diğer Borçlar 800.452,00 721.302,00 12.756.640,00 504.330,00 596.017,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54,00 54,00 10.425.746,00 54,00 54,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 800.398,00 721.248,00 2.330.894,00 504.276,00 595.963,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 694.296,00 824.542,00 256.117,00 0,00 1.786.005,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.061.462,00 1.234.669,00 1.250.774,00 599.048,00 638.833,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 517.424,00 711.872,00 727.977,00 215.251,00 255.036,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 544.038,00 522.797,00 522.797,00 383.797,00 383.797,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.430.554,00 17.961.589,00 18.016.421,00 19.311.775,00 19.449.737,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 525.078,00 694.281,00 951.823,00 1.821.400,00 1.965.096,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.134.196,00 3.813.631,00 3.469.775,00 3.422.590,00 2.693.862,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.134.196,00 3.813.631,00 3.469.775,00 3.422.590,00 2.693.862,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.042.896,00 12.725.293,00 12.866.439,00 13.339.401,00 14.062.395,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.343.384,00 129.370.588,00 136.714.059,00 109.326.930,00 124.290.698,00
Ö Z K A Y N A K L A R 316.337.326,00 203.499.008,00 202.440.266,00 217.410.826,00 218.525.580,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 316.187.021,00 203.358.798,00 202.291.729,00 217.245.153,00 218.388.861,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00 349.246,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 237.079.700,00 160.033.403,00 160.609.128,00 161.235.931,00 158.023.146,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 237.079.700,00 156.684.266,00 157.080.363,00 157.836.483,00 158.023.146,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -720.119,00 -616.413,00 -547.166,00 -532.434,00 -345.771,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.990.339,00 0,00 0,00 0,00 3.194.526,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.990.339,00 3.349.137,00 3.528.765,00 3.399.448,00 3.194.526,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.549.537,00 23.479.229,00 22.549.537,00 21.534.940,00 2.528.810,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.588.163,00 1.435.619,00 1.956.749,00 14.287.003,00 20.183.358,00
Net Dönem Karı/Zararı 28.630.036,00 -2.009.007,00 -3.243.239,00 -1.161.967,00 13.109.775,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 150.305,00 140.210,00 148.537,00 165.673,00 136.719,00
TOPLAM KAYNAKLAR 438.680.710,00 332.869.596,00 339.154.325,00 326.737.756,00 342.816.278,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi