Geri Dön

GZNMI | Gezinomi Seyahat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 10,86
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,73
Dibe Uzaklık 50,00
Piyasa Değeri (USD) 85.039.185,50
Piyasa Değeri (TL) 2.684.500.000,00
Özsermaye (TL) 567.935.739,00
Sermaye (TL) 65.000.000,00
Net Kar (TL) 247.263.963,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GZNMI
Sektör
Adres Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B / 2 Muratpaşa / Antalya
Telefon 0 242 277 17 26
Faks +90 (242) 763 85 44
Web www.gezinomi.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5.522.542,00 8,50
ALİ ERCAN 24.700.000,00 38,00
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.800.000,00 12,00
TOPLAM 65.000.000,00 100,00
DİĞER 26.977.458,00 41,50
Toplam 130.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi 152.250.000,00 35,00
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi 100.000.000,00 100,00
Bizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 200.000,00 100,00
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi 250.000,00 100,00
Q Yatırım Bankacılık Anonim Şirketi 60.000.000,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,60
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 945.470.622,00 317.548.212,00 87.328.866,00 516.586.057,00 409.195.225,00
Satışların Maliyeti (-) -859.239.423,00 -295.882.038,00 -85.411.158,00 -436.721.058,00 -342.663.473,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 86.231.199,00 21.666.174,00 1.917.708,00 79.864.999,00 66.531.752,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 86.231.199,00 21.666.174,00 1.917.708,00 79.864.999,00 66.531.752,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.296.205,00 -24.005.046,00 -4.451.421,00 -7.319.757,00 -5.906.927,00
Pazarlama Giderleri (-) -59.850.955,00 -24.354.812,00 -9.426.435,00 -24.816.364,00 -17.111.075,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.036.821,00 4.052.160,00 780.193,00 129.220,00 164.684,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -238.132,00 -207.622,00 -175.406,00 -9.524.251,00 -6.601.838,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.882.728,00 -22.849.146,00 -11.355.361,00 38.333.847,00 37.076.596,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 87.464.453,00 62.988.562,00 1.147.498,00 349.048.946,00 2.443.019,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -54.860.072,00 -369.243,00 -16.373.350,00 -30.224,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 44.352.159,00 39.641.794,00 -26.698.545,00 387.352.569,00 39.519.615,00
Finansman Gelirleri 53.858.486,00 22.073.485,00 3.094.957,00 22.183.417,00 137.453.458,00
Finansman Giderleri (-) -61.059.347,00 -23.070.520,00 -4.193.365,00 -21.006.402,00 -16.556.602,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 37.151.298,00 38.644.759,00 -27.796.953,00 388.529.584,00 160.416.471,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.256.916,00 300.133,00 3.838.375,00 -7.573.978,00 -6.713.206,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.145.337,00 0,00 0,00 -8.005.733,00 -6.632.507,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -111.579,00 300.133,00 3.838.375,00 431.755,00 -80.699,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.894.382,00 38.944.892,00 -23.958.578,00 380.955.606,00 153.703.265,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 23.894.382,00 38.944.892,00 -23.958.578,00 380.955.606,00 153.703.265,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.252.110,00 1.396.249,00 -103.858,00 3.036.304,00 405.654,00
- Ana Ortaklık Payları 22.642.272,00 37.548.643,00 -23.854.720,00 377.919.302,00 153.297.611,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,37 0,60 0,37 5,81 6,15
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -375.008,00 -266.918,00 181.324,00 -297.403,00 78.184,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -468.760,00 0,00 0,00 0,00 101.538,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -333.647,00 235.486,00 -386.238,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 93.752,00 66.729,00 -54.162,00 88.835,00 -23.354,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -375.008,00 -266.918,00 181.324,00 -297.403,00 78.184,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 23.519.374,00 38.677.974,00 -23.777.254,00 380.658.203,00 153.781.449,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.087.241.459,00 1.217.047.020,00 1.011.805.631,00 850.348.962,00 564.506.029,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.981.660,00 4.826.301,00 1.131.977,00 8.386.325,00 51.944.782,00
Finansal Yatırımlar 301.897.374,00 476.839.736,00 379.186.288,00 476.969.302,00 274.314.117,00
Ticari Alacaklar 125.544.185,00 59.762.453,00 23.762.361,00 23.662.339,00 28.558.628,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.071.452,00 9.532.277,00 8.274.077,00 8.436.465,00 9.184.507,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.472.733,00 50.230.176,00 15.488.284,00 15.225.874,00 19.374.121,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 92.465.352,00 159.365.789,00 95.582.451,00 54.927.799,00 33.249.803,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 963.059,00 10.569.510,00 283.000,00 13.783.000,00 555.114,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.502.293,00 148.796.279,00 95.299.451,00 41.144.799,00 32.694.689,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 531.486.670,00 506.763.567,00 505.454.641,00 285.841.116,00 175.872.287,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38.659,00 15.522,00 7.544,00 0,00 147.216,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.827.559,00 4.223.652,00 1.430.369,00 562.081,00 419.196,00
ARA TOPLAM 1.087.241.459,00 1.217.047.020,00 1.011.805.631,00 850.348.962,00 564.506.029,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 284.166.234,00 94.517.310,00 85.982.978,00 22.789.963,00 37.724.968,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 38.062.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 34.392.405,00 24.453.021,00 4.081.082,00 4.179.086,00 4.632.939,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.111.626,00 1.211.546,00 1.406.074,00 442.801,00 457.227,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.111.626,00 1.211.546,00 1.406.074,00 442.801,00 457.227,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.888.079,00 2.272.768,00 5.724.791,00 1.940.578,00 1.281.263,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.371.407.693,00 1.311.564.330,00 1.097.788.609,00 873.138.925,00 602.230.997,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 767.874.675,00 707.621.745,00 557.180.643,00 309.251.932,00 269.047.404,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.933.236,00 32.037.750,00 2.293.358,00 2.736.177,00 1.373.226,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 1.905.454,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 234.034.257,00 77.105.974,00 86.021.814,00 52.210.172,00 94.120.499,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.833.161,00 19.612.061,00 21.752.171,00 14.678.666,00 21.894.181,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.201.096,00 57.493.913,00 64.269.643,00 37.531.506,00 72.226.318,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.739.026,00 9.606.628,00 2.365.518,00 1.316.715,00 1.427.574,00
Diğer Borçlar 568.749,00 559.643,00 527.517,00 503.793,00 1.414.068,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.198,00 1.382.051,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.749,00 59.643,00 27.517,00 3.595,00 32.017,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 433.924.439,00 582.185.452,00 462.613.526,00 250.272.451,00 162.999.484,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 852.772,00 852.772,00 0,00 888.535,00 5.574.219,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.701.696,00 1.332.435,00 1.071.815,00 717.358,00 855.963,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.653.914,00 1.284.653,00 1.024.033,00 669.576,00 764.548,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.782,00 47.782,00 47.782,00 47.782,00 91.415,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.836.692,00 232.153,00 960.627,00 76.476,00 987.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.808.865,00 4.059.832,00 3.180.441,00 2.682.214,00 8.765.596,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.332.274,00 3.281.996,00 2.315.032,00 2.058.342,00 431.339,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.332.274,00 3.281.996,00 2.315.032,00 2.058.342,00 431.339,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 976.591,00 777.836,00 830.737,00 589.200,00 334.257,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 976.591,00 777.836,00 830.737,00 589.200,00 334.257,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 34.672,00 34.672,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 786.683.540,00 711.681.577,00 560.361.084,00 311.934.146,00 277.813.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 584.724.153,00 599.882.753,00 537.427.525,00 561.204.779,00 324.417.997,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 567.935.739,00 582.950.200,00 521.995.079,00 545.668.475,00 319.012.343,00
Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 101.639.444,00 101.639.444,00 101.639.444,00 100.144.791,00 125.942.092,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -692.378,00 -584.288,00 -136.046,00 -317.370,00 58.217,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -136.046,00 -317.370,00 58.217,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.000.000,00 13.000.000,00 1.108.441,00 1.108.441,00 1.108.441,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 366.346.401,00 366.346.401,00 378.237.960,00 318.658,00 15.318.658,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.642.272,00 37.548.643,00 -23.854.720,00 377.919.302,00 153.297.611,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.788.414,00 16.932.553,00 15.432.446,00 15.536.304,00 5.405.654,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.371.407.693,00 1.311.564.330,00 1.097.788.609,00 873.138.925,00 602.230.997,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.905.454,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi