Geri Dön

GZNMI | Gezinomi Seyahat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GZNMI
Sektör
Adres Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B / 2 Muratpaşa / Antalya
Telefon 0 242 277 17 26
Faks +90 (242) 763 85 44
Web www.gezinomi.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6.072.542,00 9,34
ALİ ERCAN 24.700.000,00 38,00
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.800.000,00 12,00
TOPLAM 65.000.000,00 100,00
DİĞER 26.427.458,00 40,66
Toplam 130.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Allbatross Sigorta Anonim Şirketi 152.250.000,00 35,00
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi 100.000.000,00 100,00
Bizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 200.000,00 100,00
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi 250.000,00 100,00
Q Yatırım Bankacılık Anonim Şirketi 60.000.000,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,60
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 223.262.776,00 1.477.571.363,00 945.470.622,00 317.548.212,00 150.979.382,00
Satışların Maliyeti (-) 206.857.224,00 1.332.370.539,00 859.239.423,00 295.882.038,00 147.665.766,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.405.552,00 145.200.824,00 86.231.199,00 21.666.174,00 3.313.616,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.405.552,00 145.200.824,00 86.231.199,00 21.666.174,00 3.313.616,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 14.400.608,00 45.896.297,00 25.296.205,00 24.005.046,00 7.805.084,00
Pazarlama Giderleri (-) 25.948.277,00 101.536.208,00 59.850.955,00 24.354.812,00 16.298.127,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 1.717.941,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.670.114,00 22.223.861,00 11.036.821,00 4.052.160,00 698.932,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14.197,00 0,00 238.132,00 207.622,00 9.065,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.712.584,00 18.274.239,00 11.882.728,00 -22.849.146,00 -20.099.728,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.969.863,00 231.210.521,00 87.464.453,00 62.988.562,00 1.705.772,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 31.915,00 10.300.383,00 54.860.072,00 369.243,00 636.401,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -293.292,00 -886.096,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.357.240,00 238.364.067,00 44.352.159,00 39.641.794,00 -19.030.357,00
Finansman gelirleri 16.687.589,00 61.816.029,00 53.858.486,00 22.073.485,00 5.220.195,00
Finansman Giderleri (-) 44.839.203,00 93.392.814,00 61.059.347,00 23.070.520,00 6.820.831,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -79.928.756,00 -89.548.752,00 37.151.298,00 38.644.759,00 -112.844.338,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.091.436,00 18.262.379,00 13.256.916,00 -300.133,00 -8.756.785,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 15.812.820,00 13.145.337,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.091.436,00 2.449.559,00 111.579,00 -300.133,00 -8.756.785,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -68.837.320,00 -107.811.131,00 23.894.382,00 38.944.892,00 -104.087.553,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -68.837.320,00 -107.811.131,00 23.894.382,00 38.944.892,00 -104.087.553,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 1.252.110,00 1.396.249,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -68.837.320,00 -107.811.131,00 22.642.272,00 37.548.643,00 -104.087.553,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -1,66 0,37 0,60 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -1,66 0,37 0,60 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -73.170,00 -1.204.351,00 -375.008,00 -266.918,00 774.930,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -468.760,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -95.025,00 -1.564.092,00 0,00 -333.647,00 1.004.991,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -21.855,00 -359.741,00 -93.752,00 -66.729,00 230.061,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -73.170,00 -1.204.351,00 -375.008,00 -266.918,00 774.930,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -68.910.490,00 -109.015.482,00 23.519.374,00 38.677.974,00 -103.312.623,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -68.910.490,00 -109.015.482,00 23.519.374,00 38.677.974,00 -103.312.623,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 -1,66 0,37 0,60 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.908.893.179,00 1.329.892.097,00 1.087.241.459,00 1.217.047.020,00 1.011.805.631,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 64.980.826,00 77.754.764,00 21.981.660,00 4.826.301,00 1.131.977,00
Finansal Yatırımlar 121.403.091,00 44.741.790,00 301.897.374,00 476.839.736,00 379.186.288,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 164.082.686,00 142.624.533,00 125.544.185,00 59.762.453,00 23.762.361,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.444.727,00 66.540.148,00 31.071.452,00 9.532.277,00 8.274.077,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.637.959,00 76.084.385,00 94.472.733,00 50.230.176,00 15.488.284,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 230.807.137,00 167.458.101,00 92.465.352,00 159.365.789,00 95.582.451,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.450.695,00 0,00 963.059,00 10.569.510,00 283.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 223.356.442,00 167.458.101,00 91.502.293,00 148.796.279,00 95.299.451,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 134.971,00 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.316.167.550,00 888.608.082,00 531.486.670,00 506.763.567,00 505.454.641,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 122.252,00 208.978,00 38.659,00 15.522,00 7.544,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.194.666,00 8.495.849,00 13.827.559,00 4.223.652,00 1.430.369,00
ARA TOPLAM 1.908.893.179,00 1.329.892.097,00 1.087.241.459,00 1.217.047.020,00 1.011.805.631,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 444.529.499,00 422.469.712,00 284.166.234,00 94.517.310,00 85.982.978,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 47.862.780,00 47.136.493,00 38.062.500,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 59.454.501,00 50.982.307,00 34.392.405,00 24.453.021,00 4.081.082,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.380.134,00 2.704.217,00 1.111.626,00 1.211.546,00 1.406.074,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.380.134,00 2.704.217,00 1.111.626,00 1.211.546,00 1.406.074,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.779.581,00 0,00 1.888.079,00 2.272.768,00 5.724.791,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.353.422.678,00 1.752.361.809,00 1.371.407.693,00 1.311.564.330,00 1.097.788.609,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.481.437.342,00 826.273.121,00 767.874.675,00 707.621.745,00 557.180.643,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.623.371,00 5.166.956,00 78.933.236,00 32.037.750,00 2.293.358,00
- Banka Kredileri 1.120.479,00 947.194,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 1.905.454,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.905.454,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 531.429.620,00 171.534.456,00 234.034.257,00 77.105.974,00 86.021.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.528.511,00 5.871.586,00 22.833.161,00 19.612.061,00 21.752.171,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 525.901.109,00 165.662.870,00 211.201.096,00 57.493.913,00 64.269.643,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.441.956,00 4.549.328,00 3.739.026,00 9.606.628,00 2.365.518,00
Diğer Borçlar 8.005.803,00 689.529,00 568.749,00 559.643,00 527.517,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.937.419,00 575.320,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.384,00 114.209,00 68.749,00 59.643,00 27.517,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 921.189.598,00 639.535.715,00 433.924.439,00 582.185.452,00 462.613.526,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 358.097,00 412.041,00 852.772,00 852.772,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.236.769,00 4.072.326,00 1.701.696,00 1.332.435,00 1.071.815,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.089.827,00 2.752.609,00 1.653.914,00 1.284.653,00 1.024.033,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.146.942,00 1.319.717,00 47.782,00 47.782,00 47.782,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.152.128,00 312.770,00 12.836.692,00 232.153,00 960.627,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.058.674,00 4.251.537,00 18.808.865,00 4.059.832,00 3.180.441,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 891.791,00 0,00 3.332.274,00 3.281.996,00 2.315.032,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 891.791,00 0,00 3.332.274,00 3.281.996,00 2.315.032,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 976.591,00 777.836,00 830.737,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 976.591,00 777.836,00 830.737,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.295.642,00 2.201.684,00 0,00 0,00 34.672,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.500.496.016,00 830.524.658,00 786.683.540,00 711.681.577,00 560.361.084,00
Ö Z K A Y N A K L A R 852.926.662,00 921.837.151,00 584.724.153,00 599.882.753,00 537.427.525,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 852.926.662,00 921.837.151,00 567.935.739,00 582.950.200,00 521.995.079,00
Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 106.202.410,00 106.202.410,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 266.790.750,00 266.790.750,00 101.639.444,00 101.639.444,00 101.639.444,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.171.383,00 -2.098.213,00 -692.378,00 -584.288,00 -136.046,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.171.383,00 -2.098.213,00 0,00 0,00 -136.046,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.299.701,00 21.299.701,00 13.000.000,00 13.000.000,00 1.108.441,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 464.642.504,00 588.694.304,00 366.346.401,00 366.346.401,00 378.237.960,00
Net Dönem Karı/Zararı -68.837.320,00 -124.051.801,00 22.642.272,00 37.548.643,00 -23.854.720,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 16.788.414,00 16.932.553,00 15.432.446,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.353.422.678,00 1.752.361.809,00 1.371.407.693,00 1.311.564.330,00 1.097.788.609,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi