Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,35
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 9,24
BIST-100'deki Ağırlığı 2,04
F/K Oranı 2,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 99,90
Piyasa Değeri (USD) 15.147.872,08
Piyasa Değeri (TL) 88.200.000,00
Özsermaye (TL) 73.158.708,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 32.022.837,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GYHOL
Sektör Faaliyet gösterdiği sektörde veya iş kolunda gösterdiği başarıya ulaşmış veya başarılı olması öngörülen şirketlere yatırım yapmak ve esas sözleşmede yer alan diğer işler.
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok K:3 Kartal/İSTANBUL
Telefon 0216 377 77 90
Faks 0216 377 77 90
Web http://www.gedikyatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.783.115,00 9,00
ERHAN TOPAÇ 27.216.885,00 91,00
Toplam 30.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. 9.067,00 2,57
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. 8.000,00 4,00
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 5.549,00 9,99
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. 4.995,00 9,99
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.046.189,80 52,00
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 750.096,00 3,75
Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş. 20.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
12.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 73.269.291,00 55.951.425,00 32.174.476,00 12.150.765,00 17.598.203,00
Satışların Maliyeti (-) -36.685.618,00 -32.896.323,00 -28.378.036,00 -9.894.549,00 -11.720.803,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.583.673,00 23.055.102,00 3.796.440,00 2.256.216,00 5.877.400,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.583.673,00 23.055.102,00 3.796.440,00 2.256.216,00 5.877.400,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -663.811,00 -475.529,00 -385.415,00 -187.250,00 -461.848,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.157,00 -8.972,00 -9.640,00 -2.302,00 -8.496,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 184.324,00 2.836,00 1.235,00 0,00 643,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -246.693,00 0,00 0,00 0,00 -1.599.074,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 35.838.336,00 22.573.437,00 3.402.620,00 2.066.664,00 3.808.625,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.838.336,00 22.573.437,00 3.402.620,00 2.066.664,00 3.808.625,00
Finansman gelirleri 3.274,00 3.274,00 3.274,00 2.590,00 111,00
Finansman Giderleri (-) -3.468.229,00 -1.919.702,00 -837.614,00 -321.922,00 -1.225.978,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.373.381,00 20.657.009,00 2.568.280,00 1.747.332,00 2.582.758,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -350.544,00 160,00 1.358,00 370,00 350.857,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -350.544,00 160,00 1.358,00 370,00 350.857,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32.022.837,00 20.657.169,00 2.569.638,00 1.747.702,00 2.933.615,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 32.022.837,00 20.657.169,00 2.569.638,00 1.747.702,00 2.933.615,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 32.022.837,00 20.657.169,00 2.569.638,00 1.747.702,00 2.933.615,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,07 0,69 0,09 0,06 0,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 177.443,00 3.581.839,00 19.134.318,00 5.811.546,00 3.474.134,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.247,00 0,00 9.648.653,00 167,00 2.633.690,00
Finansal Yatırımlar 103.260,00 3.508.359,00 4.407.668,00 5.764.518,00 423.806,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 103.260,00 3.508.359,00 4.407.668,00 5.764.518,00 423.806,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.984,00 17.984,00 17.984,00 18.000,00 393.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.984,00 17.984,00 17.984,00 18.000,00 393.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 6.596,00 5.013.193,00 4.269,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.952,00 48.900,00 46.820,00 24.592,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 23.638,00
ARA TOPLAM 177.443,00 3.581.839,00 19.134.318,00 5.811.546,00 3.474.134,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 118.457.794,00 102.413.822,00 48.152.988,00 46.762.248,00 47.010.338,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 56,00 149,00 243,00 352,00 619,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87,00 348,00 608,00 869,00 1.146,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87,00 348,00 608,00 869,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.882,00 352.609,00 353.659,00 352.672,00 352.277,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 118.635.237,00 105.995.661,00 67.287.306,00 52.573.794,00 50.484.472,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.470.326,00 34.200.816,00 23.578.365,00 9.687.716,00 9.346.247,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.413.531,00 24.143.815,00 23.527.844,00 9.646.102,00 9.324.378,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.006,00 13.960,00 17.404,00 17.716,00 1.298,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.006,00 13.210,00 17.404,00 17.716,00 1.298,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.705,00 5.099,00 3.447,00 4.885,00 4.649,00
Diğer Borçlar 10.023.634,00 10.027.972,00 21.091,00 9.721,00 6.958,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.634,00 27.972,00 21.091,00 9.721,00 6.958,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.450,00 9.970,00 8.579,00 9.292,00 8.964,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.599,00 2.394,00 1.003,00 1.716,00 1.388,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.851,00 7.576,00 7.576,00 7.576,00 7.576,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.006.203,00 10.001.612,00 3.101,00 2.174,00 1.937,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.172,00 1.503,00 3.101,00 2.174,00 1.937,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.172,00 1.503,00 3.101,00 2.174,00 1.937,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31,00 109,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.476.529,00 44.202.428,00 23.581.466,00 9.689.890,00 9.348.184,00
Ö Z K A Y N A K L A R 73.158.708,00 61.793.233,00 43.705.840,00 42.883.904,00 41.136.288,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.158.708,00 61.793.233,00 43.705.840,00 42.883.904,00 41.136.288,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.107,00 26.107,00 26.107,00 26.107,00 26.107,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -97,00 96,00 234,00 234,00 320,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -97,00 96,00 234,00 234,00 320,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -97,00 96,00 234,00 0,00 320,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 840.707,00 840.707,00 840.707,00 632.033,00 632.033,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.348.899,00 9.348.899,00 9.348.899,00 9.557.573,00 6.623.958,00
Net Dönem Karı/Zararı 32.022.837,00 20.657.169,00 2.569.638,00 1.747.702,00 2.933.615,00
Diğer Yedekler 920.255,00 920.255,00 920.255,00 920.255,00 920.255,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 118.635.237,00 105.995.661,00 67.287.306,00 52.573.794,00 50.484.472,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi