Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GYHOL
Sektör Faaliyet gösterdiği sektörde veya iş kolunda gösterdiği başarıya ulaşmış veya başarılı olması öngörülen şirketlere yatırım yapmak ve esas sözleşmede yer alan diğer işler.
Adres Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul
Telefon 0216 377 77 90
Faks 0216 377 11 36
Web http://www.gedikyatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.555.123,00 8,52
ERHAN TOPAÇ 27.444.877,00 91,48
Toplam 30.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. 693.540,00 2,57
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. 8.000,00 4,00
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 5.549,00 9,99
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. 4.995,00 9,99
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.216.067,80 52,26
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 96.796,64 0,48
Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş. 20.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
12.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 58.458.413,00 26.304.060,00 15.443.341,00 73.269.291,00 55.951.425,00
Satışların Maliyeti (-) -7.540.411,00 -6.288.617,00 -251.532,00 -36.685.618,00 -32.896.323,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 50.918.002,00 20.015.443,00 15.191.809,00 36.583.673,00 23.055.102,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 50.918.002,00 20.015.443,00 15.191.809,00 36.583.673,00 23.055.102,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -461.158,00 -260.012,00 -68.675,00 -663.811,00 -475.529,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.204,00 -8.979,00 -1.928,00 -19.157,00 -8.972,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.667,00 8.535,00 0,00 184.324,00 2.836,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -246.693,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 50.469.307,00 19.754.987,00 15.121.206,00 35.838.336,00 22.573.437,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 393,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 50.469.307,00 19.754.987,00 15.121.599,00 35.838.336,00 22.573.437,00
Finansman Giderleri (-) -5.335.471,00 -3.227.033,00 -1.534.334,00 -3.468.229,00 -1.919.702,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 45.133.836,00 16.527.954,00 13.587.265,00 32.373.381,00 20.657.009,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.311,00 535,00 -262,00 -350.544,00 160,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.311,00 535,00 -262,00 -350.544,00 160,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 45.130.525,00 16.528.489,00 13.587.003,00 32.022.837,00 20.657.169,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 45.130.525,00 16.528.489,00 13.587.003,00 32.022.837,00 20.657.169,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 45.130.525,00 16.528.489,00 13.587.003,00 32.022.837,00 20.657.169,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,45 1,07 0,69
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 3.274,00 3.274,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.771.068,00 79.906,00 156.096,00 177.443,00 3.581.839,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 935.587,00 6,00 0,00 7.247,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 56.482,00 103.260,00 3.508.359,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.777.199,00 18.000,00 67.984,00 17.984,00 17.984,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.777.199,00 18.000,00 67.984,00 17.984,00 17.984,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.046,00 16.092,00 4.608,00 0,00 6.596,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 50.236,00 45.808,00 27.022,00 48.952,00 48.900,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.771.068,00 79.906,00 156.096,00 177.443,00 3.581.839,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 165.725.717,00 132.981.173,00 134.211.587,00 118.457.794,00 102.413.822,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 56,00 149,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 87,00 348,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 87,00 348,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 202,00 2.339,00 722,00 1.882,00 352.609,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 168.496.785,00 133.061.079,00 134.367.683,00 118.635.237,00 105.995.661,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.233.428,00 43.376.631,00 37.615.635,00 35.470.326,00 34.200.816,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.193.901,00 33.341.569,00 27.594.309,00 25.413.531,00 24.143.815,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.627,00 20.291,00 3.406,00 17.006,00 13.960,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 3.406,00 0,00 750,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.627,00 20.291,00 0,00 17.006,00 13.210,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.614,00 7.292,00 3.460,00 4.705,00 5.099,00
Diğer Borçlar 10.003.286,00 10.003.865,00 10.002.730,00 10.023.634,00 10.027.972,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.286,00 3.865,00 2.730,00 23.634,00 27.972,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 3.614,00 11.730,00 11.450,00 9.970,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 3.614,00 4.154,00 2.599,00 2.394,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 7.576,00 8.851,00 7.576,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 916,00 10.633,00 10.003.265,00 10.006.203,00 10.001.612,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 916,00 10.633,00 3.265,00 6.172,00 1.503,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 916,00 10.633,00 3.265,00 6.172,00 1.503,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 31,00 109,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.234.344,00 43.387.264,00 47.618.900,00 45.476.529,00 44.202.428,00
Ö Z K A Y N A K L A R 118.262.441,00 89.673.815,00 86.748.783,00 73.158.708,00 61.793.233,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 118.262.441,00 89.673.815,00 86.748.783,00 73.158.708,00 61.793.233,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.107,00 26.107,00 26.107,00 26.107,00 26.107,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.990,00 70,00 2.975,00 -97,00 96,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.990,00 70,00 2.975,00 -97,00 96,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.990,00 70,00 2.975,00 -97,00 96,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.479.612,00 2.479.612,00 840.707,00 840.707,00 840.707,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.716.932,00 39.724.282,00 41.371.736,00 9.348.899,00 9.348.899,00
Net Dönem Karı/Zararı 45.130.525,00 16.528.489,00 13.587.003,00 32.022.837,00 20.657.169,00
Diğer Yedekler 920.255,00 920.255,00 920.255,00 920.255,00 920.255,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 168.496.785,00 133.061.079,00 134.367.683,00 118.635.237,00 105.995.661,00
Banka Kredileri 0,00 5.392.174,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 56.482,00 103.260,00 3.508.359,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 4.608,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi