Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta -0,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 9,83
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 22,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,02
Dibe Uzaklık 99,90
Piyasa Değeri (USD) 11.197.537,09
Piyasa Değeri (TL) 41.100.000,00
Özsermaye (TL) 40.142.059,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 1.833.039,00
 

GEDİK YATIRIM HOLDİNG Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,370 20 100,00 20 100,00 0 0,00
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,350 20 0 0,000 20 1,350
Konu Açıklama
BIST Kodu GYHOL
Sektör Şirketimiz yatırım ortaklığı statüsünden çıkarak ; faaliyet gösterdiği sektörde veya iş kolunda gösterdiği başarıya ulaşmış veya başarılı olması öngörülen,gelişme ve büyüme potansiyeline sahip,finansman ihtiyacı olan,inovasyon yaratan,teknolojik olarak rekabet avantajı olan,teknolojik ürün geliştiren,karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmak ve esas sözleşmede yer alan diğer işler.
Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok K:3 Kartal/İSTANBUL
Telefon 0216 377 77 90
Faks 0216 377 77 90
Web http://www.gedikyatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.169.179,00 11,00
ERHAN TOPAÇ 26.830.821,00 89,00
Toplam 30.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 5.549,00 10,00
GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 4.507.074,00 23,00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.848.000,00 25,00
Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş. 20.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.10.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
12.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.05.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.623.439,00 7.231.341,00 14.951.416,00 9.143.777,00 8.546.615,00
Satışların Maliyeti (-) -5.765.582,00 -5.735.686,00 -11.246.049,00 -5.275.900,00 -5.253.154,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.857.857,00 1.495.655,00 3.705.367,00 3.867.877,00 3.293.461,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.857.857,00 1.495.655,00 3.705.367,00 3.867.877,00 3.293.461,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -311.780,00 -177.605,00 -448.048,00 -263.749,00 -148.150,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.350,00 -5.545,00 -7.453,00 -6.264,00 -5.779,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 102,00 103,00 0,00 384,00 384,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.539.829,00 1.312.608,00 3.249.866,00 3.598.248,00 3.139.916,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.539.829,00 1.312.608,00 3.249.866,00 3.598.248,00 3.139.916,00
Finansman gelirleri 111,00 2.511,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -599.577,00 -313.599,00 -304.570,00 -145.301,00 -86.229,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.940.363,00 1.001.520,00 2.945.296,00 3.452.947,00 3.053.687,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.154,00 -1.239,00 2.664,00 -1.632,00 443,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -2.546,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.154,00 -1.239,00 2.664,00 914,00 443,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.939.209,00 1.000.281,00 2.947.960,00 3.451.315,00 3.054.130,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.939.209,00 1.000.281,00 2.947.960,00 3.451.315,00 3.054.130,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.939.209,00 1.000.281,00 2.947.960,00 3.451.315,00 3.054.130,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,00 0,00 0,12 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 426.286,00 3.043.432,00 8.363.334,00 790.508,00 797.186,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 111,00 452.806,00 3.828.747,00 50,00 1,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 3.747.283,00 2.642.518,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 375.000,00 827.143,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 375.000,00 827.143,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 43.589,00 43.483,00 37.304,00 40.458,00 47.185,00
ARA TOPLAM 426.286,00 1.323.432,00 8.363.334,00 790.508,00 797.186,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 47.320.148,00 45.090.641,00 38.510.125,00 38.743.819,00 37.992.862,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.274,00 6.262,00 8.253,00 10.907,00 13.893,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.735,00 2.029,00 2.323,00 3.598,00 5.339,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.735,00 2.029,00 2.323,00 3.598,00 5.339,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 311,00 236,00 2.202,00 460,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 47.746.434,00 48.134.073,00 46.873.459,00 39.534.327,00 38.790.048,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.603.038,00 9.850.109,00 9.589.696,00 1.748.483,00 1.400.918,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 9.807.102,00 9.502.702,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.221,00 1.460,00 44.187,00 1.716.319,00 1.378.978,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.669.800,00 1.288.807,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.221,00 1.460,00 44.187,00 46.519,00 90.171,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.983,00 7.730,00 5.588,00 5.588,00 5.089,00
Diğer Borçlar 7.530.601,00 25.362,00 28.709,00 19.000,00 9.275,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.510.286,00 17.060,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.315,00 8.302,00 28.709,00 19.000,00 9.275,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 51.315,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.233,00 8.455,00 8.510,00 7.576,00 7.576,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.061,00 879,00 934,00 595,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.172,00 7.576,00 7.576,00 7.576,00 7.576,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.337,00 1.132,00 4.102,00 391,00 862,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.337,00 1.132,00 4.098,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.337,00 1.132,00 4.098,00 962,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 4,00 391,00 862,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.604.375,00 9.851.241,00 9.593.798,00 1.748.874,00 1.401.780,00
Ö Z K A Y N A K L A R 40.142.059,00 38.282.832,00 37.279.661,00 37.785.453,00 37.388.268,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.142.059,00 38.282.832,00 37.279.661,00 37.785.453,00 37.388.268,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.107,00 26.107,00 26.107,00 26.107,00 26.107,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 497,00 453,00 -2.437,00 918,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 632.033,00 484.055,00 484.055,00 484.055,00 484.055,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.623.958,00 6.771.936,00 3.823.976,00 3.823.976,00 3.823.976,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.939.209,00 1.000.281,00 2.947.960,00 3.451.315,00 3.054.130,00
Diğer Yedekler 920.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 47.746.434,00 48.134.073,00 46.873.459,00 39.534.327,00 38.790.048,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 3.747.283,00 2.642.518,00 0,00