Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GSRAY
Sektör Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir.
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Huzur Mah.Seyrantepe - İstanbul
Telefon 0212 3051902
Faks 0212 3051948
Web http://www.galatasaray.org
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 195.107.795,32 36,13
Galatasaray Spor Kulübü Derneği 344.892.204,68 63,87
Toplam 540.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş. 209.996,00 100,00
Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 274.500,00 99,82
Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. 8.649.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
07.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
03.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,38
18.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,09
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.06.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.08.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
14.10.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,53
28.08.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 503.702.125,00 210.776.324,00 1.087.824.177,00 810.869.218,00 495.672.433,00
Satışların Maliyeti (-) -372.101.847,00 -124.071.352,00 -805.610.135,00 -540.902.338,00 -337.971.913,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 131.600.278,00 86.704.972,00 282.214.042,00 269.966.880,00 157.700.520,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 131.600.278,00 86.704.972,00 282.214.042,00 269.966.880,00 157.700.520,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.311.181,00 -8.495.862,00 -22.240.488,00 -16.535.901,00 -11.264.199,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.422.532,00 -8.050.632,00 -30.357.914,00 -20.811.689,00 -13.237.512,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.041.871,00 14.042.272,00 9.189.236,00 7.309.294,00 5.039.977,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.636.266,00 -4.967.630,00 -66.391.438,00 -50.984.963,00 -41.940.694,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 101.272.170,00 79.233.120,00 172.413.438,00 188.943.621,00 96.298.092,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -125.678,00 -125.678,00 -70.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 101.272.170,00 79.233.120,00 172.287.760,00 188.817.943,00 96.228.092,00
Finansman Gelirleri 101.209.117,00 51.700.068,00 123.228.806,00 85.195.435,00 48.965.386,00
Finansman Giderleri (-) -127.429.031,00 -51.785.135,00 -264.576.232,00 -191.789.890,00 -139.878.435,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 75.052.256,00 79.148.053,00 30.940.334,00 82.223.488,00 5.315.043,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 804.984,00 444.612,00 -429.778,00 -1.239.254,00 -2.414.434,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -55.895,00 -103.157,00 -236.407,00 -505.240,00 -1.650.845,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 860.879,00 547.769,00 -193.371,00 -734.014,00 -763.589,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 75.857.240,00 79.592.665,00 30.510.556,00 80.984.234,00 2.900.609,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 75.857.240,00 79.592.665,00 30.510.556,00 80.984.234,00 2.900.609,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22.074,00 -21.460,00 -20.719,00 -19.178,00 -13.878,00
- Ana Ortaklık Payları 75.879.314,00 79.614.125,00 30.531.275,00 81.003.412,00 2.914.487,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 204.001,00 412.228,00 -737.633,00 -1.067.997,00 -386.617,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -737.633,00 0,00 -386.617,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 204.001,00 412.228,00 -737.633,00 -1.067.997,00 -386.617,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 76.061.241,00 80.004.893,00 29.772.923,00 79.916.237,00 2.513.992,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 444.614.333,00 504.350.576,00 364.480.501,00 352.962.244,00 265.823.507,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.872.271,00 81.218.801,00 9.276.870,00 7.230.442,00 22.272.476,00
Finansal Yatırımlar 94.413.332,00 40.874.739,00 12.973.268,00 557.151,00 5.900.744,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 94.413.332,00 40.874.739,00 12.973.268,00 557.151,00 5.900.744,00
Ticari Alacaklar 159.041.553,00 228.823.591,00 255.797.407,00 195.097.824,00 109.117.266,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.041.553,00 228.823.591,00 255.797.407,00 195.097.824,00 109.117.266,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 50.485.158,00 53.806.755,00 25.476.892,00 59.846.352,00 62.134.762,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.163.477,00 51.418.644,00 23.258.674,00 18.280.926,00 26.001.786,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 321.681,00 2.388.111,00 2.218.218,00 41.565.426,00 36.132.976,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.549.792,00 20.559.697,00 23.141.882,00 19.158.561,00 20.149.532,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 91.654.765,00 76.343.270,00 35.835.388,00 58.590.468,00 40.622.787,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 938.008,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.597.462,00 2.723.723,00 1.978.794,00 11.543.438,00 5.625.940,00
ARA TOPLAM 444.614.333,00 504.350.576,00 364.480.501,00 352.962.244,00 265.823.507,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.218.461.059,00 1.166.109.374,00 1.069.826.588,00 921.922.715,00 845.164.226,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 2.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 16.771.144,00 14.276.257,00 13.493.884,00 12.812.995,00 12.442.449,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 221.585.016,00 227.108.102,00 221.144.071,00 210.938.198,00 147.857.463,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.331.960,00 4.018.850,00 3.471.081,00 2.930.438,00 2.900.863,00
Diğer Duran Varlıklar 8.045.065,00 6.222.116,00 6.167.468,00 1.149.938,00 653.376,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.663.075.392,00 1.670.459.950,00 1.434.307.089,00 1.274.884.959,00 1.110.987.733,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.320.303.460,00 1.269.362.532,00 1.289.689.681,00 1.063.958.904,00 983.302.235,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 313.801.433,00 437.588.122,00 403.780.504,00 212.623.564,00 69.623.895,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 365.473.242,00 265.332.564,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.705.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 201.477.792,00 198.685.343,00 244.155.147,00 226.714.068,00 247.311.162,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 201.477.792,00 198.685.343,00 244.155.147,00 226.714.068,00 247.311.162,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 139.412.176,00 112.665.922,00 271.062.563,00 225.376.966,00 199.413.636,00
Diğer Borçlar 34.518.087,00 28.667.772,00 53.945.913,00 24.064.500,00 22.909.336,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.105.091,00 28.069.707,00 25.936.377,00 23.389.721,00 22.587.721,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.412.996,00 598.065,00 28.009.536,00 674.779,00 321.615,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 59.939.590,00 71.385.832,00 135.409.513,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.895,00 0,00 0,00 0,00 91.792,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.429.708,00 13.238.621,00 16.735.430,00 17.536.088,00 14.494.358,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.188.919,00 1.949.782,00 2.040.842,00 1.978.936,00 1.447.443,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.240.789,00 11.288.839,00 14.694.588,00 15.557.152,00 13.046.915,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.472.051,00 58.842.782,00 24.150.936,00 14.059.889,00 30.099.548,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 539.958.964,00 594.340.798,00 417.865.681,00 446.671.148,00 440.832.836,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 415.393.521,00 455.325.093,00 269.611.594,00 282.192.875,00 287.884.084,00
Banka Kredileri 393.015.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.378.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.110.056,00 1.947.336,00 1.993.556,00 2.454.742,00 1.765.899,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.110.056,00 1.947.336,00 1.993.556,00 2.454.742,00 1.765.899,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 229.582,00 401.875,00 421.175,00 537.615,00 639.143,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.860.262.424,00 1.863.703.330,00 1.707.555.362,00 1.510.630.052,00 1.424.135.071,00
Ö Z K A Y N A K L A R -197.187.032,00 -193.243.380,00 -273.248.273,00 -235.745.093,00 -313.147.338,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -197.131.836,00 -193.188.798,00 -273.215.151,00 -235.713.512,00 -313.121.057,00
Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.270.329,00 -1.062.102,00 -1.474.330,00 -1.804.694,00 -1.123.314,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -1.474.330,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.273.845.714,00 -1.273.845.714,00 -1.304.376.989,00 -1.317.017.123,00 -1.317.017.123,00
Net Dönem Karı/Zararı 75.879.314,00 79.614.125,00 30.531.275,00 81.003.412,00 2.914.487,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -55.196,00 -54.582,00 -33.122,00 -31.581,00 -26.281,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.663.075.392,00 1.670.459.950,00 1.434.307.089,00 1.274.884.959,00 1.110.987.733,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -1.474.330,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi