Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GSRAY
Sektör Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir.
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Huzur Mah.Seyrantepe - İstanbul
Telefon 0212 3051902
Faks 0212 3051948
Web http://www.galatasaray.org
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 181.307.795,32 33,58
Galatasaray Spor Kulübü Derneği 358.692.204,68 66,42
Toplam 540.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş. 209.996,00 100,00
Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. 274.500,00 99,82
Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. 8.649.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
07.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
03.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,38
18.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,09
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.06.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.08.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
14.10.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,53
28.08.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 210.776.324,00 1.087.824.177,00 810.869.218,00 495.672.433,00 260.540.369,00
Satışların Maliyeti (-) -124.071.352,00 -805.610.135,00 -540.902.338,00 -337.971.913,00 -148.706.639,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 86.704.972,00 282.214.042,00 269.966.880,00 157.700.520,00 111.833.730,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 86.704.972,00 282.214.042,00 269.966.880,00 157.700.520,00 111.833.730,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.495.862,00 -22.240.488,00 -16.535.901,00 -11.264.199,00 -4.794.281,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.050.632,00 -30.357.914,00 -20.811.689,00 -13.237.512,00 -6.702.342,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.042.272,00 9.189.236,00 7.309.294,00 5.039.977,00 1.190.092,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.967.630,00 -66.391.438,00 -50.984.963,00 -41.940.694,00 -84.750.247,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.233.120,00 172.413.438,00 188.943.621,00 96.298.092,00 16.776.952,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -125.678,00 -125.678,00 -70.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.233.120,00 172.287.760,00 188.817.943,00 96.228.092,00 16.776.952,00
Finansman Gelirleri 51.700.068,00 123.228.806,00 85.195.435,00 48.965.386,00 19.384.843,00
Finansman Giderleri (-) -51.785.135,00 -264.576.232,00 -191.789.890,00 -139.878.435,00 -153.262.170,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 79.148.053,00 30.940.334,00 82.223.488,00 5.315.043,00 -117.100.375,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 444.612,00 -429.778,00 -1.239.254,00 -2.414.434,00 -826.076,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -103.157,00 -236.407,00 -505.240,00 -1.650.845,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 547.769,00 -193.371,00 -734.014,00 -763.589,00 -826.076,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 79.592.665,00 30.510.556,00 80.984.234,00 2.900.609,00 -117.926.451,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 79.592.665,00 30.510.556,00 80.984.234,00 2.900.609,00 -117.926.451,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -21.460,00 -20.719,00 -19.178,00 -13.878,00 -13.248,00
- Ana Ortaklık Payları 79.614.125,00 30.531.275,00 81.003.412,00 2.914.487,00 -117.913.203,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 412.228,00 -737.633,00 -1.067.997,00 -386.617,00 14.124,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -737.633,00 0,00 -386.617,00 14.124,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 412.228,00 -737.633,00 -1.067.997,00 -386.617,00 14.124,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 80.004.893,00 29.772.923,00 79.916.237,00 2.513.992,00 -117.912.327,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 504.350.576,00 364.480.501,00 352.962.244,00 265.823.507,00 757.474.212,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 81.218.801,00 9.276.870,00 7.230.442,00 22.272.476,00 19.444.285,00
Finansal Yatırımlar 40.874.739,00 12.973.268,00 557.151,00 5.900.744,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 40.874.739,00 12.973.268,00 557.151,00 5.900.744,00 0,00
Ticari Alacaklar 228.823.591,00 255.797.407,00 195.097.824,00 109.117.266,00 233.302.540,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.823.591,00 255.797.407,00 195.097.824,00 109.117.266,00 233.302.540,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 53.806.755,00 25.476.892,00 59.846.352,00 62.134.762,00 435.248.718,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 51.418.644,00 23.258.674,00 18.280.926,00 26.001.786,00 390.843.408,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.388.111,00 2.218.218,00 41.565.426,00 36.132.976,00 44.405.310,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.559.697,00 23.141.882,00 19.158.561,00 20.149.532,00 16.915.551,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 76.343.270,00 35.835.388,00 58.590.468,00 40.622.787,00 46.629.590,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 938.008,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.723.723,00 1.978.794,00 11.543.438,00 5.625.940,00 5.933.528,00
ARA TOPLAM 504.350.576,00 364.480.501,00 352.962.244,00 265.823.507,00 757.474.212,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.166.109.374,00 1.069.826.588,00 921.922.715,00 845.164.226,00 466.626.898,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 2.375.000,00 2.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 14.276.257,00 13.493.884,00 12.812.995,00 12.442.449,00 13.021.543,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 227.108.102,00 221.144.071,00 210.938.198,00 147.857.463,00 166.959.038,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.018.850,00 3.471.081,00 2.930.438,00 2.900.863,00 2.838.376,00
Diğer Duran Varlıklar 6.222.116,00 6.167.468,00 1.149.938,00 653.376,00 582.537,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.670.459.950,00 1.434.307.089,00 1.274.884.959,00 1.110.987.733,00 1.224.101.110,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.269.362.532,00 1.289.689.681,00 1.063.958.904,00 983.302.235,00 1.079.383.977,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 437.588.122,00 403.780.504,00 212.623.564,00 69.623.895,00 122.651.578,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 265.332.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 198.685.343,00 244.155.147,00 226.714.068,00 247.311.162,00 319.802.537,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 198.685.343,00 244.155.147,00 226.714.068,00 247.311.162,00 319.802.537,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 112.665.922,00 271.062.563,00 225.376.966,00 199.413.636,00 207.289.158,00
Diğer Borçlar 28.667.772,00 53.945.913,00 24.064.500,00 22.909.336,00 21.360.319,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28.069.707,00 25.936.377,00 23.389.721,00 22.587.721,00 20.963.833,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 598.065,00 28.009.536,00 674.779,00 321.615,00 396.486,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 59.939.590,00 71.385.832,00 135.409.513,00 142.677.977,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 91.792,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.238.621,00 16.735.430,00 17.536.088,00 14.494.358,00 15.371.341,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.949.782,00 2.040.842,00 1.978.936,00 1.447.443,00 1.429.948,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.288.839,00 14.694.588,00 15.557.152,00 13.046.915,00 13.941.393,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.842.782,00 24.150.936,00 14.059.889,00 30.099.548,00 28.691.933,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 594.340.798,00 417.865.681,00 446.671.148,00 440.832.836,00 578.290.790,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 455.325.093,00 269.611.594,00 282.192.875,00 287.884.084,00 406.640.710,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.947.336,00 1.993.556,00 2.454.742,00 1.765.899,00 1.562.890,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.947.336,00 1.993.556,00 2.454.742,00 1.765.899,00 1.562.890,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 401.875,00 421.175,00 537.615,00 639.143,00 919.657,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.863.703.330,00 1.707.555.362,00 1.510.630.052,00 1.424.135.071,00 1.657.674.767,00
Ö Z K A Y N A K L A R -193.243.380,00 -273.248.273,00 -235.745.093,00 -313.147.338,00 -433.573.657,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -193.188.798,00 -273.215.151,00 -235.713.512,00 -313.121.057,00 -433.548.006,00
Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.062.102,00 -1.474.330,00 -1.804.694,00 -1.123.314,00 -722.573,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -1.474.330,00 0,00 0,00 -722.573,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.273.845.714,00 -1.304.376.989,00 -1.317.017.123,00 -1.317.017.123,00 -1.317.017.123,00
Net Dönem Karı/Zararı 79.614.125,00 30.531.275,00 81.003.412,00 2.914.487,00 -117.913.203,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -54.582,00 -33.122,00 -31.581,00 -26.281,00 -25.651,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.670.459.950,00 1.434.307.089,00 1.274.884.959,00 1.110.987.733,00 1.224.101.110,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -1.474.330,00 0,00 0,00 -722.573,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi