Geri Dön

GSRAY | Galatasaray Sportif


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,16
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,99
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı -5,68
Piyasa Değ. / Defter Değ. -2,49
Dibe Uzaklık 74,99
Piyasa Değeri (USD) 177.125.653,24
Piyasa Değeri (TL) 4.141.800.000,00
Özsermaye (TL) -1.662.907.398,00
Sermaye (TL) 540.000.000,00
Net Kar (TL) -728.674.886,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GSRAY
Sektör Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir.
Adres Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu No:9A Sarıyer/İstanbul
Telefon +90 212 305 19 02
Faks +90 212 305 19 48
Web sportif.galatasaray.org
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 324.050.729,68 60,01
TOPLAM 540.000.000,00 100,00
DİĞER 215.949.270,32 39,99
Toplam 1.080.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. 209.996,00 100,00
Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. 8.649.900,00 100,00
Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş. 274.500,00 99,82
Tarih Açıklama Katsayı
07.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
03.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,38
18.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,09
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.06.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.08.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
14.10.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,53
28.08.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 994.632.169,00 592.384.752,00 246.191.876,00 1.189.481.913,00 824.449.983,00
Satışların Maliyeti (-) -1.444.143.500,00 -843.376.888,00 -296.191.245,00 -1.205.452.635,00 -796.264.753,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -449.511.331,00 -250.992.136,00 -49.999.369,00 -15.970.722,00 28.185.230,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -449.511.331,00 -250.992.136,00 -49.999.369,00 -15.970.722,00 28.185.230,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -42.496.809,00 -23.800.468,00 -10.664.458,00 -42.386.387,00 -26.727.508,00
Pazarlama Giderleri (-) -86.067.868,00 -52.772.089,00 -20.699.985,00 -51.986.362,00 -39.074.300,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.932.156,00 11.398.701,00 2.143.394,00 30.922.845,00 35.695.048,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -97.698.806,00 -71.082.987,00 -14.554.792,00 -163.642.344,00 -69.990.544,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -654.842.658,00 -387.248.979,00 -93.775.210,00 -243.062.970,00 -71.912.074,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 171.413.742,00 168.212.731,00 159.258.017,00 12.455.235,00 613.671,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -21.159.510,00 -21.159.510,00 -19.455.275,00 -888.394,00 -272.170,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -504.588.426,00 -240.195.758,00 46.027.532,00 -231.496.129,00 -71.570.573,00
Finansman Gelirleri 228.293.353,00 161.645.342,00 78.784.867,00 384.351.904,00 291.000.187,00
Finansman Giderleri (-) -244.804.977,00 -171.979.463,00 -110.587.762,00 -523.166.974,00 -383.724.631,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -521.100.050,00 -250.529.879,00 14.224.637,00 -370.311.199,00 -164.295.017,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.871.179,00 -3.846.476,00 -2.540.509,00 -7.236.853,00 -9.475.781,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.318.564,00 -5.246.773,00 -3.315.063,00 -4.960.005,00 -4.751.938,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.447.385,00 1.400.297,00 774.554,00 -2.276.848,00 -4.723.843,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -524.971.229,00 -254.376.355,00 11.684.128,00 -377.548.052,00 -173.770.798,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -524.971.229,00 -254.376.355,00 11.684.128,00 -377.548.052,00 -173.770.798,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -65.129,00 -63.512,00 -63.371,00 -62.373,00 -53.905,00
- Ana Ortaklık Payları -524.906.100,00 -254.312.843,00 11.747.499,00 -377.485.679,00 -173.716.893,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -848.213,00 -1.772.266,00 -1.941.790,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -848.213,00 -1.772.266,00 -1.941.790,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.929.861,00 -1.515.818,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.929.861,00 -1.515.818,00 -848.213,00 -1.772.266,00 -1.941.790,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -528.901.090,00 -255.892.173,00 10.835.915,00 -379.320.318,00 -175.712.588,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.706.516.174,00 782.800.132,00 867.469.735,00 458.249.285,00 574.844.039,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.121.731.334,00 16.589.889,00 155.050.562,00 55.550.453,00 104.589.518,00
Finansal Yatırımlar 1.682.850,00 1.581.839,00 2.299.176,00 1.604.475,00 1.267.651,00
Ticari Alacaklar 224.685.650,00 342.381.875,00 355.817.887,00 135.482.961,00 210.033.059,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.685.650,00 342.381.875,00 355.817.887,00 135.482.961,00 210.033.059,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 122.633.328,00 127.618.875,00 138.656.263,00 135.544.833,00 133.226.989,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 115.057.232,00 120.863.105,00 111.193.546,00 109.269.959,00 106.284.732,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.576.096,00 6.755.770,00 27.462.717,00 26.274.874,00 26.942.257,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 96.865.465,00 111.220.632,00 95.892.887,00 62.629.999,00 39.367.046,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 112.908.198,00 131.152.270,00 98.038.941,00 58.763.570,00 82.257.480,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 3.315.063,00 2.710.919,00
Diğer Dönen Varlıklar 26.009.349,00 52.254.752,00 21.714.019,00 5.357.931,00 1.391.377,00
ARA TOPLAM 1.706.516.174,00 782.800.132,00 867.469.735,00 458.249.285,00 574.844.039,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.281.970.611,00 3.147.471.065,00 2.997.900.555,00 2.593.253.967,00 2.413.132.069,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.000.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00 7.790.000,00
Maddi Duran Varlıklar 26.100.609,00 25.563.080,00 25.806.203,00 25.363.319,00 24.926.142,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 967.179.247,00 707.997.217,00 621.769.356,00 258.399.507,00 288.555.870,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.730.250,00 5.042.195,00 0,00 0,00 288.555.870,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 233.661.463,00 243.270.415,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.400.775,00 0,00 4.727.944,00 3.953.390,00 1.506.395,00
Diğer Duran Varlıklar 6.508.454,00 6.355.600,00 6.310.255,00 6.222.632,00 6.014.606,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.988.486.785,00 3.930.271.197,00 3.865.370.290,00 3.051.503.252,00 2.987.976.108,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.611.302.898,00 2.579.336.248,00 2.011.908.080,00 1.594.022.426,00 1.235.171.012,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.399.712.596,00 342.250.656,00 0,00 0,00 5.721.443,00
- Banka Kredileri 1.391.820.127,00 334.294.012,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 57.172.891,00 495.440.846,00 357.396.475,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 803.803.971,00 774.155.463,00 744.197.162,00 330.227.095,00 289.828.909,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 803.803.971,00 774.155.463,00 744.197.162,00 330.227.095,00 289.828.909,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 797.703.882,00 616.738.058,00 456.844.675,00 417.622.438,00 317.793.356,00
Diğer Borçlar 51.417.451,00 159.556.453,00 32.147.654,00 26.672.839,00 19.415.002,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.529.498,00 36.008.062,00 20.771.450,00 21.615.732,00 18.922.106,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.887.953,00 123.548.391,00 11.376.204,00 5.057.107,00 492.896,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 137.956.923,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.891.249,00 4.819.458,00 4.960.006,00 4.960.005,00 4.751.938,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 98.343.943,00 110.357.818,00 101.356.057,00 97.111.448,00 28.912.017,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.254.597,00 7.027.384,00 6.440.601,00 4.902.465,00 4.866.526,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 89.089.346,00 103.330.434,00 94.915.456,00 92.208.983,00 24.045.491,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 177.325.813,00 186.772.252,00 176.707.517,00 114.767.253,00 73.394.949,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.040.331.793,00 2.741.073.938,00 2.976.873.111,00 2.591.727.642,00 2.683.444.182,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.371.396.093,00 2.345.862.334,00 2.689.610.582,00 2.216.751.259,00 2.217.818.703,00
Banka Kredileri 2.357.645.899,00 2.330.313.490,00 0,00 0,00 2.204.991.085,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.750.194,00 15.548.844,00 0,00 0,00 12.827.618,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.218.090,00 6.170.416,00 5.950.576,00 4.189.529,00 4.458.615,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.218.090,00 6.170.416,00 5.950.576,00 4.189.529,00 4.458.615,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 119.024.487,00 121.715.906,00 135.204.887,00 135.719.641,00 148.469.258,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.651.634.691,00 5.320.410.186,00 4.988.781.191,00 4.185.750.068,00 3.918.615.194,00
Ö Z K A Y N A K L A R -1.663.147.906,00 -1.390.138.989,00 -1.123.410.901,00 -1.134.246.816,00 -930.639.086,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.662.907.398,00 -1.389.900.098,00 -1.123.172.151,00 -1.134.071.437,00 -930.472.175,00
Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00 437.030.587,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.093.979,00 -5.679.936,00 -5.012.331,00 -4.164.118,00 -4.333.642,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.093.979,00 -5.679.936,00 -5.012.331,00 -4.164.118,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.093.979,00 -5.679.936,00 -5.012.331,00 -4.164.118,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00 21.246.627,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.132.012.212,00 -2.132.012.212,00 -2.132.012.212,00 -1.754.526.533,00 -1.754.526.533,00
Net Dönem Karı/Zararı -524.906.100,00 -254.312.843,00 11.747.499,00 -377.485.679,00 -173.716.893,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -240.508,00 -238.891,00 -238.750,00 -175.379,00 -166.911,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.988.486.785,00 3.930.271.197,00 3.865.370.290,00 3.051.503.252,00 2.987.976.108,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi