Geri Dön

GSRAY | Galatasaray Sportif


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,99
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı 24,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. -4,64
Dibe Uzaklık 74,99
Piyasa Değeri (USD) 135.858.538,86
Piyasa Değeri (TL) 4.379.400.000,00
Özsermaye (TL) -944.047.415,00
Sermaye (TL) 540.000.000,00
Net Kar (TL) 180.585.477,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GSRAY
Sektör Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere kurulmuş bir şirkettir.
Adres Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No:9A Sarıyer/İstanbul
Telefon +90 212 305 19 02
Faks +90 212 305 19 48
Web sportif.galatasaray.org
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 648.101.459,36 60,01
TOPLAM 1.080.000.000,00 100,00
DİĞER 431.898.540,64 39,99
Toplam 2.160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. 209.996,00 100,00
Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. 29.999.900,00 99,99
Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş. 274.500,00 99,82
Tarih Açıklama Katsayı
17.08.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,84
07.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
03.07.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,38
18.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,09
01.11.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.06.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.06.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.02.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.08.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.11.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
14.10.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,53
28.08.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,30
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.576.910.493,00 3.087.943.805,00 1.488.275.901,00 1.762.737.277,00 994.632.169,00
Satışların Maliyeti (-) -3.804.735.662,00 -2.306.875.566,00 -797.435.615,00 -2.304.181.419,00 -1.444.143.500,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 772.174.831,00 781.068.239,00 690.840.286,00 -541.444.142,00 -449.511.331,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 772.174.831,00 781.068.239,00 690.840.286,00 -541.444.142,00 -449.511.331,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -109.601.978,00 -60.388.610,00 -28.223.536,00 -74.346.434,00 -42.496.809,00
Pazarlama Giderleri (-) -219.334.085,00 -127.978.435,00 -58.026.385,00 -125.675.771,00 -86.067.868,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 99.545.382,00 34.872.489,00 25.151.687,00 12.979.482,00 20.932.156,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -768.738.614,00 -640.761.206,00 -429.697.924,00 -263.086.597,00 -97.698.806,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -225.954.464,00 -13.187.523,00 200.044.128,00 -991.573.462,00 -654.842.658,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.233.511.346,00 219.392.078,00 172.287.487,00 186.874.637,00 171.413.742,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -189.435.312,00 -6.274,00 0,00 -21.159.510,00 -21.159.510,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 818.121.570,00 206.198.281,00 372.331.615,00 -825.858.335,00 -504.588.426,00
Finansman Gelirleri 674.586.116,00 365.231.443,00 65.485.137,00 281.841.671,00 228.293.353,00
Finansman Giderleri (-) -846.932.288,00 -524.205.100,00 -339.401.797,00 -404.913.804,00 -244.804.977,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 645.775.398,00 47.224.624,00 98.414.955,00 -948.930.468,00 -521.100.050,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -37.883.251,00 -13.037.906,00 397.172,00 -3.461.395,00 -3.871.179,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -40.181.803,00 -15.809.632,00 0,00 -4.915.013,00 -5.318.564,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.298.552,00 2.771.726,00 397.172,00 1.453.618,00 1.447.385,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 607.892.147,00 34.186.718,00 98.812.127,00 -952.391.863,00 -524.971.229,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 607.892.147,00 34.186.718,00 98.812.127,00 -952.391.863,00 -524.971.229,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -93.117,00 -90.119,00 -87.034,00 -85.976,00 -65.129,00
- Ana Ortaklık Payları 607.985.264,00 34.276.837,00 98.899.161,00 -952.305.887,00 -524.906.100,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.778.655,00 190.947,00 636.243,00 -8.655.032,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.778.655,00 190.947,00 636.243,00 -8.655.032,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.929.861,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.778.655,00 190.947,00 636.243,00 -8.655.032,00 -3.929.861,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 602.113.492,00 34.377.665,00 99.448.370,00 -961.046.895,00 -528.901.090,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.374.039.351,00 2.829.608.591,00 3.972.979.150,00 1.980.157.969,00 1.706.516.174,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 309.666.036,00 102.599.968,00 771.900.491,00 137.102.161,00 1.121.731.334,00
Finansal Yatırımlar 9.687.019,00 9.687.019,00 7.244.125,00 1.856.687,00 1.682.850,00
Ticari Alacaklar 1.039.050.415,00 705.374.223,00 1.443.465.670,00 374.854.562,00 224.685.650,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.039.050.415,00 705.374.223,00 1.443.465.670,00 374.854.562,00 224.685.650,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.296.933.247,00 1.266.569.753,00 1.237.006.966,00 1.231.566.346,00 122.633.328,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.286.922.718,00 1.256.689.965,00 1.230.282.800,00 1.225.289.401,00 115.057.232,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.010.529,00 9.879.788,00 6.724.166,00 6.276.945,00 7.576.096,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 414.889.465,00 328.016.391,00 141.489.898,00 124.521.023,00 96.865.465,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 252.917.978,00 365.590.931,00 347.408.825,00 83.915.181,00 112.908.198,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 15.043.828,00 0,00 4.919.641,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 50.895.191,00 36.726.478,00 24.463.175,00 21.422.368,00 26.009.349,00
ARA TOPLAM 3.374.039.351,00 2.829.608.591,00 3.972.979.150,00 1.980.157.969,00 1.706.516.174,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.807.572.978,00 4.510.796.710,00 3.815.831.691,00 3.457.970.903,00 3.281.970.611,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 34.155.000,00 42.705.000,00 42.705.000,00 42.705.000,00 30.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 79.235.649,00 75.914.677,00 36.731.259,00 25.898.584,00 26.100.609,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.839.460,00 1.779.893.711,00 1.527.603.194,00 952.238.727,00 967.179.247,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.839.460,00 1.779.893.711,00 1.527.603.194,00 952.238.727,00 6.730.250,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.705.560,00 8.178.734,00 5.804.180,00 5.407.008,00 5.400.775,00
Diğer Duran Varlıklar 5.556.692,00 5.303.359,00 5.059.489,00 4.961.937,00 6.508.454,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.181.612.329,00 7.340.405.301,00 7.788.810.841,00 5.438.128.872,00 4.988.486.785,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.350.278.219,00 5.427.941.757,00 5.907.614.727,00 4.495.616.114,00 3.611.302.898,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.171.732,00 209.019.327,00 1.154.552.177,00 1.126.221.320,00 1.399.712.596,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 697.006.784,00 646.675.348,00 321.981.983,00 312.981.085,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.564.407,00 11.713.316,00 6.045.063,00 6.793.251,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.211.365.989,00 2.165.103.209,00 1.935.279.127,00 916.187.049,00 803.803.971,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.211.365.989,00 2.165.103.209,00 1.935.279.127,00 916.187.049,00 803.803.971,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 449.358.234,00 823.904.289,00 504.197.766,00 955.961.021,00 797.703.882,00
Diğer Borçlar 866.945.394,00 608.789.850,00 653.698.333,00 164.723.908,00 51.417.451,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 858.402.831,00 592.194.094,00 623.143.723,00 158.860.178,00 44.529.498,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.542.563,00 16.595.756,00 30.554.610,00 5.863.730,00 6.887.953,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 567.140.540,00 775.308.896,00 1.080.065.625,00 658.161.021,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 777.826,00 16.587.458,00 608.357,00 5.692.839,00 4.891.249,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 44.123.241,00 34.376.000,00 31.629.876,00 73.206.751,00 98.343.943,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.997.359,00 19.028.843,00 17.375.877,00 9.467.958,00 9.254.597,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.125.882,00 15.347.157,00 14.253.999,00 63.738.793,00 89.089.346,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 380.388.479,00 148.177.380,00 225.601.483,00 282.481.120,00 177.325.813,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.775.735.997,00 3.424.601.258,00 3.685.217.797,00 3.037.806.469,00 3.040.331.793,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.540.517.574,00 1.701.233.554,00 2.345.250.020,00 2.394.349.643,00 2.371.396.093,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.627.392,00 10.657.791,00 10.400.872,00 8.444.987,00 8.218.090,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.627.392,00 10.657.791,00 10.400.872,00 8.444.987,00 8.218.090,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 62.028.935,00 68.373.117,00 67.502.232,00 116.226.815,00 119.024.487,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.126.014.216,00 8.852.543.015,00 9.592.832.524,00 7.533.422.583,00 6.651.634.691,00
Ö Z K A Y N A K L A R -944.401.887,00 -1.512.137.714,00 -1.804.021.683,00 -2.095.293.711,00 -1.663.147.906,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -944.047.415,00 -1.511.786.240,00 -1.803.673.294,00 -2.095.032.356,00 -1.662.907.398,00
Ödenmiş Sermaye 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00 3.827.679,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 445.808.919,00 445.808.919,00 628.854.245,00 437.030.587,00 437.030.587,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.597.805,00 -12.628.203,00 -12.182.907,00 -12.819.150,00 -8.093.979,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.597.805,00 -12.628.203,00 -12.182.907,00 -12.819.150,00 -8.093.979,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.597.805,00 -12.628.203,00 -12.182.907,00 -12.819.150,00 -8.093.979,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.614.102,00 22.614.102,00 22.614.102,00 21.246.627,00 21.246.627,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.085.685.574,00 -3.085.685.574,00 -3.085.685.574,00 -2.132.012.212,00 -2.132.012.212,00
Net Dönem Karı/Zararı 607.985.264,00 34.276.837,00 98.899.161,00 -952.305.887,00 -524.906.100,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -354.472,00 -351.474,00 -348.389,00 -261.355,00 -240.508,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.181.612.329,00 7.340.405.301,00 7.788.810.841,00 5.438.128.872,00 4.988.486.785,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 233.661.463,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.391.820.127,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357.645.899,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750.194,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi