Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GSDDE
Sektör Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük
Adres AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD.GÖKÇE SOK.GSD BİNASI NO:14 KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE İSTANBUL
Telefon 0216 587 90 00
Faks 0216 489 97 85
Web http://www.gsdmarin.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
G S D HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 35.482.981,82 68,00
DİĞER 16.697.873,82 32,00
Toplam 52.180.855,64 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cano Maritime Limited 21.000.000,00 100,00
GSD Faktoring A.Ş 891.000,00 1,98
Hako Maritime Limited 13.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,07
25.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
02.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
01.11.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 58.359.000,00 22.102.000,00 44.571.000,00 28.161.000,00 15.603.000,00
Satışların Maliyeti (-) -27.145.000,00 -13.334.000,00 -46.158.000,00 -34.173.000,00 -20.911.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 31.214.000,00 8.768.000,00 -1.587.000,00 -6.012.000,00 -5.308.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 3.000,00 1.000,00 8.000,00 5.000,00 4.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -618.000,00 -385.000,00 -912.000,00 -1.024.000,00 -455.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) -615.000,00 -384.000,00 -904.000,00 -1.019.000,00 -451.000,00
BRÜT KAR/ZARAR 30.599.000,00 8.384.000,00 -2.491.000,00 -7.031.000,00 -5.759.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.999.000,00 -1.297.000,00 -5.810.000,00 -4.361.000,00 -2.982.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.848.000,00 2.011.000,00 4.215.000,00 3.530.000,00 1.696.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -632.000,00 -353.000,00 -1.278.000,00 -144.000,00 -129.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.816.000,00 8.745.000,00 -5.364.000,00 -8.006.000,00 -7.174.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 31.014.000,00 8.943.000,00 -5.364.000,00 -8.006.000,00 -7.174.000,00
Finansman Giderleri (-) -2.320.000,00 -1.224.000,00 -11.153.000,00 -9.725.000,00 -8.514.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.694.000,00 7.719.000,00 -16.517.000,00 -17.731.000,00 -15.688.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 153.000,00 102.000,00 -618.000,00 1.293.000,00 1.146.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24.000,00 18.000,00 -758.000,00 1.138.000,00 1.137.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 129.000,00 84.000,00 140.000,00 155.000,00 9.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 28.847.000,00 7.821.000,00 -17.135.000,00 -16.438.000,00 -14.542.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 28.847.000,00 7.821.000,00 -17.135.000,00 -16.438.000,00 -14.542.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 28.847.000,00 7.821.000,00 -17.135.000,00 -16.438.000,00 -14.542.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,56 0,15 -0,34 -0,33 -0,29
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 121.703.000,00 18.520.000,00 18.547.000,00 21.739.000,00 17.008.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 114.439.000,00 14.859.000,00 11.923.000,00 16.980.000,00 11.637.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.446.000,00 1.599.000,00 4.209.000,00 1.513.000,00 1.162.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 587.000,00 387.000,00 250.000,00 262.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.859.000,00 1.212.000,00 3.959.000,00 1.251.000,00 1.162.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 16.000,00 16.000,00 14.000,00 15.000,00 13.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 16.000,00 16.000,00 14.000,00 15.000,00 13.000,00
Diğer Alacaklar 48.000,00 44.000,00 42.000,00 75.000,00 966.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.000,00 44.000,00 42.000,00 75.000,00 805.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 623.000,00 466.000,00 557.000,00 744.000,00 704.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.875.000,00 335.000,00 681.000,00 1.309.000,00 1.470.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.000,00 8.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.165.000,00 1.117.000,00 1.045.000,00 1.012.000,00 973.000,00
ARA TOPLAM 121.627.000,00 18.444.000,00 18.471.000,00 21.663.000,00 16.932.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00
DURAN VARLIKLAR 316.193.000,00 307.063.000,00 275.639.000,00 297.494.000,00 265.704.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 312.971.000,00 303.753.000,00 272.564.000,00 294.265.000,00 262.489.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.000,00 70.000,00 95.000,00 122.000,00 150.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.000,00 70.000,00 95.000,00 122.000,00 150.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.176.000,00 1.131.000,00 1.041.000,00 1.055.000,00 906.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 437.896.000,00 325.583.000,00 294.186.000,00 319.233.000,00 282.712.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.184.000,00 109.999.000,00 111.097.000,00 123.405.000,00 118.008.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.027.000,00 93.022.000,00 97.205.000,00 41.934.000,00 54.087.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.902.000,00 11.075.000,00 9.897.000,00 79.890.000,00 62.355.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 153.000,00 160.000,00 138.000,00 144.000,00 144.000,00
Banka Kredileri 21.027.000,00 91.326.000,00 95.652.000,00 39.533.000,00 52.001.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 481.000,00 198.000,00 137.000,00 632.000,00 775.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.000,00 19.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 461.000,00 179.000,00 120.000,00 613.000,00 754.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 60.000,00 57.000,00 52.000,00 54.000,00 47.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 160.000,00 1.976.000,00 208.000,00 142.000,00 141.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 160.000,00 1.976.000,00 208.000,00 142.000,00 141.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.434.000,00 3.410.000,00 1.542.000,00 577.000,00 498.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.843.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 120.000,00 261.000,00 213.000,00 176.000,00 105.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 120.000,00 261.000,00 213.000,00 176.000,00 105.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.660.000,00 11.349.000,00 10.038.000,00 10.748.000,00 945.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 148.751.000,00 10.586.000,00 9.305.000,00 10.039.000,00 328.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 66.000,00 95.000,00 56.000,00 91.000,00 124.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 909.000,00 763.000,00 733.000,00 709.000,00 617.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 909.000,00 763.000,00 733.000,00 709.000,00 617.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 201.844.000,00 121.348.000,00 121.135.000,00 134.153.000,00 118.953.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 236.052.000,00 204.235.000,00 173.051.000,00 185.080.000,00 163.759.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 236.052.000,00 204.235.000,00 173.051.000,00 185.080.000,00 163.759.000,00
Ödenmiş Sermaye 52.181.000,00 52.181.000,00 52.181.000,00 52.181.000,00 52.181.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00 -12.181.000,00 -12.181.000,00 -12.181.000,00 -12.181.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00 24.085.000,00 24.085.000,00 24.085.000,00 24.085.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.189.000,00 9.189.000,00 9.189.000,00 9.189.000,00 9.189.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.000,00 -22.000,00 -19.000,00 -16.000,00 -6.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -22.000,00 -22.000,00 -19.000,00 -16.000,00 -6.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 169.904.000,00 159.113.000,00 135.728.000,00 147.057.000,00 123.830.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 169.904.000,00 159.113.000,00 135.728.000,00 147.057.000,00 123.830.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.839.000,00 19.505.000,00 19.505.000,00 19.505.000,00 19.158.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -55.790.000,00 -55.456.000,00 -38.302.000,00 -38.302.000,00 -37.955.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 28.847.000,00 7.821.000,00 -17.135.000,00 -16.438.000,00 -14.542.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 437.896.000,00 325.583.000,00 294.186.000,00 319.233.000,00 282.712.000,00
- Banka Kredileri 0,00 1.696.000,00 1.553.000,00 2.401.000,00 2.086.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi