Geri Dön

GSDDE | Gsd Denizcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GSDDE
Sektör Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük
Adres Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon 02165879000
Faks 02164899785
Web www.gsdmarin.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
G S D HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 101.999.998,21 68,00
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
DİĞER 48.000.001,79 32,00
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CANO MARITIME LIMITED 21.000.000,00 100,00
Cano Maritime Limited 21.000.000,00 100,00
DODO MARITIME LIMITED 0,00 0,00
Dodo Maritime Limited 0,00 0,00
GSD Eğitim Vakfı 0,00 0,00
GSD Faktoring A.Ş. 1.089.000,00 1,98
GSD Holding A.Ş. 0,00 0,00
GSD Shipping BV 0,00 0,00
GSD Yatırım Bankası A.Ş. 4,80 0,00
HAKO MARITIME LIMITED 13.000.000,00 100,00
Hako Maritime Limited 13.000.000,00 100,00
Lena Maritime Limited 0,00 0,00
Mila Maritime Limited 0,00 0,00
NECO MARITIME LIMITED 0,00 0,00
Neco Maritime Limited 0,00 0,00
Nehir Maritime Limited 5.000,00 100,00
Nejat Maritime Limited 0,00 0,00
ZEYNO MARITIME LIMITED 0,00 0,00
Zeyno Maritime Limited 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,07
25.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
02.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
01.11.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,70
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 229.782.000,00 147.304.000,00 62.895.000,00 178.611.000,00 109.841.000,00
Satışların Maliyeti (-) -85.694.000,00 -54.322.000,00 -25.813.000,00 -64.313.000,00 -41.817.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 144.088.000,00 92.982.000,00 37.082.000,00 114.298.000,00 68.024.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 106.000,00 104.000,00 101.000,00 13.000,00 4.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -2.000,00 -1.000,00 0,00 -365.000,00 -576.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 104.000,00 103.000,00 101.000,00 -352.000,00 -572.000,00
BRÜT KAR/ZARAR 144.192.000,00 93.085.000,00 37.183.000,00 113.946.000,00 67.452.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.922.000,00 -4.414.000,00 -1.758.000,00 -5.955.000,00 -4.530.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.290.000,00 6.231.000,00 4.141.000,00 51.883.000,00 9.797.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.048.000,00 -1.034.000,00 -998.000,00 -3.030.000,00 -2.830.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 154.512.000,00 93.868.000,00 38.568.000,00 156.844.000,00 69.889.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.609.000,00 24.284.000,00 1.964.000,00 198.000,00 793.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 186.121.000,00 118.152.000,00 40.532.000,00 157.014.000,00 70.682.000,00
Finansman Giderleri (-) -11.137.000,00 -6.408.000,00 -2.801.000,00 -9.348.000,00 -7.281.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 174.984.000,00 111.744.000,00 37.731.000,00 147.666.000,00 63.401.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 11.978.000,00 9.314.000,00 6.456.000,00 -8.420.000,00 165.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 12.591.000,00 10.102.000,00 7.293.000,00 -8.549.000,00 25.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -613.000,00 -788.000,00 -837.000,00 129.000,00 140.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 186.962.000,00 121.058.000,00 44.187.000,00 139.246.000,00 63.566.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 186.962.000,00 121.058.000,00 44.187.000,00 139.246.000,00 63.566.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 186.962.000,00 121.058.000,00 44.187.000,00 139.246.000,00 63.566.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,25 0,81 0,30 1,94 0,45
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 600.800.000,00 518.337.000,00 387.206.000,00 319.775.000,00 240.342.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 459.102.000,00 392.127.000,00 279.874.000,00 312.689.000,00 233.806.000,00
Finansal Yatırımlar 132.147.000,00 115.930.000,00 93.612.000,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 132.147.000,00 115.930.000,00 93.612.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.246.000,00 1.237.000,00 8.529.000,00 1.099.000,00 1.973.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.246.000,00 1.237.000,00 1.094.000,00 963.000,00 695.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 7.435.000,00 136.000,00 1.278.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 28.000,00 28.000,00 26.000,00 24.000,00 16.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 28.000,00 28.000,00 26.000,00 24.000,00 16.000,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.915.000,00 2.218.000,00 1.383.000,00 1.458.000,00 589.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.631.000,00 5.131.000,00 2.343.000,00 3.170.000,00 2.596.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.000,00 43.000,00 38.000,00 0,00 19.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.595.000,00 1.547.000,00 1.325.000,00 1.259.000,00 1.218.000,00
ARA TOPLAM 600.724.000,00 518.261.000,00 387.130.000,00 319.699.000,00 240.266.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00
DURAN VARLIKLAR 768.789.000,00 701.326.000,00 590.622.000,00 546.823.000,00 348.360.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 763.828.000,00 697.459.000,00 586.649.000,00 542.911.000,00 344.298.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.000,00 48.000,00 24.000,00 26.000,00 38.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.000,00 48.000,00 24.000,00 26.000,00 38.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 624.000,00 403.000,00 355.000,00 1.176.000,00 1.191.000,00
Diğer Duran Varlıklar 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.369.589.000,00 1.219.663.000,00 977.828.000,00 866.598.000,00 588.702.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.353.000,00 122.191.000,00 65.076.000,00 62.882.000,00 76.720.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.855.000,00 50.193.000,00 0,00 0,00 44.496.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 38.043.000,00 53.241.000,00 46.775.000,00 42.461.000,00 28.310.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 328.000,00 310.000,00 272.000,00 88.000,00 121.000,00
Banka Kredileri 55.855.000,00 50.193.000,00 210.920.000,00 198.336.000,00 44.496.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.687.000,00 10.965.000,00 1.929.000,00 755.000,00 504.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.000,00 147.000,00 26.000,00 32.000,00 23.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.645.000,00 10.818.000,00 1.903.000,00 723.000,00 481.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 114.000,00 105.000,00 95.000,00 88.000,00 62.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 392.000,00 200.000,00 7.422.000,00 179.000,00 1.157.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 124.000,00 0,00 96.000,00 0,00 264.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 268.000,00 200.000,00 7.326.000,00 179.000,00 893.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.952.000,00 7.266.000,00 8.515.000,00 6.557.000,00 2.011.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 12.581.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 310.000,00 221.000,00 340.000,00 261.000,00 180.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 310.000,00 221.000,00 340.000,00 261.000,00 180.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.736.000,00 235.103.000,00 213.622.000,00 200.056.000,00 137.533.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 249.145.000,00 233.505.000,00 212.348.000,00 199.079.000,00 136.586.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 655.000,00 744.000,00 828.000,00 49.000,00 58.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.591.000,00 1.598.000,00 1.274.000,00 977.000,00 947.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.591.000,00 1.598.000,00 1.274.000,00 977.000,00 947.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 358.089.000,00 357.294.000,00 278.698.000,00 262.938.000,00 214.253.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.011.500.000,00 862.369.000,00 699.130.000,00 603.660.000,00 374.449.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.011.500.000,00 862.369.000,00 699.130.000,00 603.660.000,00 374.449.000,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00 -12.181.000,00 -12.181.000,00 -12.181.000,00 -12.181.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00 24.085.000,00 24.085.000,00 24.085.000,00 24.085.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.175.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 9.218.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -244.000,00 -62.000,00 -70.000,00 -24.000,00 -40.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -244.000,00 -62.000,00 -70.000,00 -24.000,00 -40.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -244.000,00 -62.000,00 0,00 -24.000,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 549.981.000,00 466.539.000,00 380.147.000,00 328.761.000,00 175.752.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 549.981.000,00 466.539.000,00 380.147.000,00 328.761.000,00 175.752.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.313.000,00 23.346.000,00 20.355.000,00 20.388.000,00 19.839.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80.409.000,00 80.409.000,00 83.432.000,00 -55.790.000,00 -55.790.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 186.962.000,00 121.058.000,00 44.187.000,00 139.246.000,00 63.566.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.369.589.000,00 1.219.663.000,00 977.828.000,00 866.598.000,00 588.702.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi