Geri Dön

GRTRK | Grainturk Tarim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GRTRK
Sektör
Adres Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No:15 Levent, Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0 850 340 14 78
Faks 0 212 273 16 78
Web www.grainturk.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEVLÜT EMRE İÇCAN 8.000.000,00 6,40
MURAT İÇCAN 84.000.000,00 67,20
ONUR İÇCAN 8.000.000,00 6,40
TOPLAM 125.000.000,00 100,00
DİĞER 25.000.000,00 20,00
Toplam 250.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 3.500.000,00 100,00
Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 68.800.000,00 100,00
Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.032.679.416,00 341.815.455,00 202.412.012,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -846.145.787,00 -303.494.013,00 -184.674.429,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 186.533.629,00 38.321.442,00 17.737.583,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 186.533.629,00 38.321.442,00 17.737.583,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.974.805,00 -18.563.750,00 -7.229.685,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.610.823,00 -8.368.199,00 -4.585.412,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 164.710.536,00 53.949.726,00 3.885.592,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -85.480.628,00 -76.486.366,00 -866.992,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 216.177.909,00 -11.147.147,00 8.941.086,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 107.017.067,00 11.659.026,00 3.062.665,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 323.194.976,00 511.879,00 12.003.751,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 15.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -8.433.178,00 -6.723.147,00 -5.423.864,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 314.776.837,00 -6.211.268,00 6.579.887,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.134.254,00 17.308.236,00 13.314.781,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.142.602,00 -2.331.348,00 -2.692.029,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.991.652,00 19.639.584,00 16.006.810,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 189.682.911,00 190.772.880,00 -1.330.769,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 184.860.304,00 215.027.906,00 -1.172.295,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -834.656,00 -858.499,00 -491.167,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.657.263,00 -23.396.527,00 332.693,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 189.682.911,00 190.772.880,00 -1.330.769,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 495.325.494,00 201.869.848,00 18.563.899,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.200.088.327,00 940.588.059,00 543.162.826,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.434.649,00 14.289.033,00 56.588.753,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 2.952.261,00 0,00 7.803.668,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.952.261,00 0,00 7.803.668,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 342.556.958,00 145.885.256,00 107.240.511,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.933.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 315.623.875,00 145.885.256,00 107.240.511,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 34.377.021,00 135.064.798,00 11.589.833,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.377.021,00 135.064.798,00 11.589.833,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 433.629.757,00 387.045.670,00 302.899.549,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 289.027.503,00 244.211.145,00 49.072.334,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.870.694,00 501.000,00 104.000,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 288.342,00 283.117,00 4.993,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 24.821.836,00 13.809.040,00 7.963.185,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.200.088.327,00 940.588.059,00 543.162.826,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 951.575.080,00 604.913.641,00 669.359.756,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 261.100.000,00 166.845.000,00 457.199.508,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 488.567.722,00 433.140.596,00 207.518.531,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.006.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.199,00 83.389,00 86.580,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.199,00 83.389,00 86.580,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 197.651.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.151.663.407,00 1.545.501.700,00 1.212.522.582,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 324.001.651,00 68.678.395,00 110.007.368,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.666.268,00 967.636,00 47.279.459,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 91.831.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 194.451.595,00 52.439.960,00 50.703.416,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.451.595,00 52.439.960,00 50.703.416,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.323.087,00 760.289,00 1.032.520,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 7.445.071,00 5.627.536,00 4.278.186,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.438.847,00 775.286,00 775.286,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.224,00 4.852.250,00 3.502.900,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.578.423,00 132.714,00 146.255,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.385.650,00 0,00 2.658.180,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.298.694,00 1.177.071,00 1.231.932,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 782.269,00 660.646,00 571.507,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 516.425,00 516.425,00 660.425,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.852.863,00 7.573.189,00 2.677.420,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.043.125,00 64.757.787,00 74.360.216,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.827.460,00 2.664.976,00 3.633.909,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 35.764.706,00 16.757,00 46.328.580,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.062.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.032.541,00 2.333.362,00 2.217.075,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.032.541,00 2.333.362,00 2.217.075,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 82.183.124,00 59.759.449,00 68.509.232,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 448.044.776,00 133.436.182,00 184.367.584,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.703.618.631,00 1.412.065.518,00 1.028.154.998,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.703.618.631,00 1.412.065.518,00 1.028.154.998,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.002.371,00 -1.002.371,00 -1.002.371,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 398.174.735,00 398.174.735,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 331.837.855,00 332.927.824,00 140.824.175,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 331.837.855,00 332.927.824,00 140.824.175,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.510.284,00 -1.529.358,00 -1.235.492,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.058.202,00 6.477.144,00 6.156.166,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 405.159.877,00 408.643.468,00 647.034.610,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.151.663.407,00 1.545.501.700,00 1.212.522.582,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi