Geri Dön

GRTRK | Grainturk Tarim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,29
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 2.888.379.101,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 510.431.461,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GRTRK
Sektör
Adres Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No:15 Levent, Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0 850 340 14 78
Faks 0 212 273 16 78
Web www.grainturk.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEVLÜT EMRE İÇCAN 8.000.000,00 6,40
MURAT İÇCAN 84.000.000,00 67,20
ONUR İÇCAN 8.000.000,00 6,40
TOPLAM 125.000.000,00 100,00
DİĞER 25.000.000,00 20,00
Toplam 250.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 3.500.000,00 100,00
Özova Tarım A.Ş. 68.800.000,00 100,00
Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.000.000,00 100,00
Ral Enerji A.Ş. 134.750.000,00 49,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.272.746.949,00 1.032.679.416,00 341.815.455,00 202.412.012,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 1.793.857.301,00 846.145.787,00 303.494.013,00 -184.674.429,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 478.889.648,00 186.533.629,00 38.321.442,00 17.737.583,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 478.889.648,00 186.533.629,00 38.321.442,00 17.737.583,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 88.619.988,00 37.974.805,00 18.563.750,00 -7.229.685,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 23.494.704,00 11.610.823,00 8.368.199,00 -4.585.412,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 177.225.877,00 164.710.536,00 53.949.726,00 3.885.592,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 150.468.914,00 85.480.628,00 76.486.366,00 -866.992,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 393.531.919,00 216.177.909,00 -11.147.147,00 8.941.086,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 132.221.139,00 107.017.067,00 11.659.026,00 3.062.665,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 525.753.058,00 323.194.976,00 511.879,00 12.003.751,00 0,00
Finansman gelirleri 5.008.706,00 15.039,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 32.648.204,00 8.433.178,00 6.723.147,00 -5.423.864,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 541.982.751,00 314.776.837,00 -6.211.268,00 6.579.887,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 31.551.290,00 9.134.254,00 -17.308.236,00 13.314.781,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 5.643.307,00 6.142.602,00 2.331.348,00 -2.692.029,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 25.907.983,00 2.991.652,00 -19.639.584,00 16.006.810,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 510.431.461,00 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 510.431.461,00 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 510.431.461,00 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -625.992,00 189.682.911,00 190.772.880,00 -1.330.769,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 184.860.304,00 215.027.906,00 -1.172.295,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -834.656,00 -834.656,00 -858.499,00 -491.167,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -208.664,00 -5.657.263,00 23.396.527,00 332.693,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -625.992,00 189.682.911,00 190.772.880,00 -1.330.769,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 509.805.469,00 495.325.494,00 201.869.848,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 509.805.469,00 495.325.494,00 201.869.848,00 18.563.899,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.361.982.923,00 1.200.088.327,00 940.588.059,00 543.162.826,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.051.703,00 72.434.649,00 14.289.033,00 56.588.753,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 2.952.261,00 0,00 7.803.668,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 2.952.261,00 0,00 7.803.668,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 542.484.488,00 342.556.958,00 145.885.256,00 107.240.511,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.216.422,00 26.933.083,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 515.268.066,00 315.623.875,00 145.885.256,00 107.240.511,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.058.372,00 34.377.021,00 135.064.798,00 11.589.833,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.058.372,00 34.377.021,00 135.064.798,00 11.589.833,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 472.040.698,00 433.629.757,00 387.045.670,00 302.899.549,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 245.447.859,00 289.027.503,00 244.211.145,00 49.072.334,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 103.011.785,00 23.870.694,00 501.000,00 104.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 288.342,00 283.117,00 4.993,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.899.803,00 24.821.836,00 13.809.040,00 7.963.185,00 0,00
ARA TOPLAM 1.361.982.923,00 1.200.088.327,00 940.588.059,00 543.162.826,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.926.403.046,00 951.575.080,00 604.913.641,00 669.359.756,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 485.226.843,00 261.100.000,00 166.845.000,00 457.199.508,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.233.271.524,00 488.567.722,00 433.140.596,00 207.518.531,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 24.315.382,00 9.006.772,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 248.104,00 80.199,00 83.389,00 86.580,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 248.104,00 80.199,00 83.389,00 86.580,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 203.690.007,00 197.651.685,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.288.385.969,00 2.151.663.407,00 1.545.501.700,00 1.212.522.582,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 225.077.233,00 324.001.651,00 68.678.395,00 110.007.368,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.400.670,00 92.666.268,00 967.636,00 47.279.459,00 0,00
- Banka Kredileri 18.565.655,00 91.831.253,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 16.757,00 46.328.580,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 144.314.543,00 194.451.595,00 52.439.960,00 50.703.416,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.405.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.908.993,00 194.451.595,00 52.439.960,00 50.703.416,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.974.278,00 5.323.087,00 760.289,00 1.032.520,00 0,00
Diğer Borçlar 26.182.845,00 7.445.071,00 5.627.536,00 4.278.186,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.166.772,00 7.438.847,00 775.286,00 775.286,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.073,00 6.224,00 4.852.250,00 3.502.900,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.872.528,00 4.578.423,00 132.714,00 146.255,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.385.650,00 0,00 2.658.180,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.222.989,00 1.298.694,00 1.177.071,00 1.231.932,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 621.367,00 782.269,00 660.646,00 571.507,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 601.622,00 516.425,00 516.425,00 660.425,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.109.380,00 15.852.863,00 7.573.189,00 2.677.420,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.929.635,00 124.043.125,00 64.757.787,00 74.360.216,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.458.056,00 38.827.460,00 2.664.976,00 3.633.909,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.062.754,00 3.062.754,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 3.032.541,00 2.333.362,00 2.217.075,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 3.032.541,00 2.333.362,00 2.217.075,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.803.018,00 82.183.124,00 59.759.449,00 68.509.232,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 400.006.868,00 448.044.776,00 133.436.182,00 184.367.584,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.888.379.101,00 1.703.618.631,00 1.412.065.518,00 1.028.154.998,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.888.379.101,00 1.703.618.631,00 1.412.065.518,00 1.028.154.998,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -1.002.371,00 -1.002.371,00 -1.002.371,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 240.154.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 569.488.738,00 398.174.735,00 398.174.735,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -625.992,00 331.837.855,00 332.927.824,00 140.824.175,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -625.992,00 331.837.855,00 332.927.824,00 140.824.175,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -625.992,00 -1.510.284,00 -1.529.358,00 -1.235.492,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.538.296,00 8.058.202,00 6.477.144,00 6.156.166,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.394.010.360,00 405.159.877,00 408.643.468,00 647.034.610,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 510.431.461,00 305.642.583,00 11.096.968,00 19.894.668,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.288.385.969,00 2.151.663.407,00 1.545.501.700,00 1.212.522.582,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi