Geri Dön

GRSEL | Gur-Sel Turizm Tasimacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GRSEL
Sektör
Adres Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul
Telefon 0 216 575 33 55
Faks 0 216 575 33 69
Web www.gurseltur.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ 8.000.000,00 7,84
İSMAİL BÜLENT BİRANT 32.000.000,00 31,37
LEVENT BİRANT 32.000.000,00 31,37
TOPLAM 102.000.000,00 100,00
TÜRKER KARAHASAN 8.002.476,00 7,85
DİĞER 21.997.524,00 21,57
Toplam 204.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. 1.980.000,00 99,00
GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. 100.000,00 100,00
Gürsel Mobility GmbH 25.000,00 100,00
Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses 255.000,00 51,00
Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. 336.000,00 96,00
UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. 498.000,00 99,60
Tarih Açıklama Katsayı
27.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.413.452.107,00 1.382.689.000,00 658.541.404,00 1.704.888.168,00 948.798.917,00
Satışların Maliyeti (-) -1.866.330.353,00 -1.079.766.132,00 -520.816.950,00 -1.416.708.899,00 -806.325.226,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 547.121.754,00 302.922.868,00 137.724.454,00 288.179.269,00 142.473.691,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 547.121.754,00 302.922.868,00 137.724.454,00 288.179.269,00 142.473.691,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -80.253.675,00 -50.138.314,00 -25.014.669,00 -52.841.492,00 -23.508.973,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.999.079,00 -1.275.350,00 -755.815,00 -1.063.857,00 -811.034,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 67.042.258,00 66.487.812,00 15.765.496,00 40.978.470,00 30.208.222,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -45.787.462,00 -23.736.430,00 -12.414.307,00 -30.072.779,00 -15.674.867,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 486.123.796,00 294.260.586,00 115.305.159,00 245.179.611,00 132.687.039,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.803.363,00 6.803.363,00 399.998,00 106.959.559,00 2.659.109,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9.533.488,00 -9.533.488,00 -8.716.563,00 -3.573.770,00 -1.786.885,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 22.638.860,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 483.393.671,00 291.530.461,00 106.988.594,00 348.565.400,00 156.198.123,00
Finansman Gelirleri 66.193.563,00 23.394.210,00 10.708.711,00 9.390.560,00 5.428.671,00
Finansman Giderleri (-) -110.570.934,00 -50.419.366,00 -19.115.710,00 -58.546.534,00 -37.221.808,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 439.016.300,00 264.505.305,00 98.581.595,00 299.409.426,00 124.404.986,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -66.115.336,00 -33.276.523,00 -14.112.289,00 -49.268.055,00 -22.051.496,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -53.312.702,00 -27.616.775,00 -13.158.430,00 -36.176.179,00 -17.445.421,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.802.634,00 -5.659.748,00 -953.859,00 -13.091.876,00 -4.606.075,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 372.900.964,00 231.228.782,00 84.469.306,00 250.141.371,00 102.353.490,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 372.900.964,00 231.228.782,00 84.469.306,00 250.141.371,00 102.353.490,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 32.544.839,00 20.572.141,00 7.510.014,00 25.079.030,00 564.263,00
- Ana Ortaklık Payları 340.356.125,00 210.656.641,00 76.959.292,00 225.062.341,00 101.789.227,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -93.003.169,00 -86.982.049,00 -87.114.315,00 817.490.053,00 236.144,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -112.407.957,00 -102.800.101,00 -102.956.234,00 1.015.028.102,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.163.344,00 -7.303.758,00 -6.011.808,00 7.105.066,00 306.681,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27.568.132,00 23.121.810,00 21.853.727,00 -204.643.115,00 -70.537,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.510.736,00 401.945,00 1.697.219,00 -896.792,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.559.397,00 508.791,00 2.204.181,00 -1.164.665,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.048.661,00 -106.846,00 -506.962,00 267.873,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -89.492.433,00 -86.580.104,00 -85.417.096,00 816.593.261,00 236.144,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 283.408.531,00 144.648.678,00 -947.790,00 1.066.734.632,00 102.589.634,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.864.658.984,00 1.080.911.745,00 851.194.879,00 771.301.406,00 604.709.496,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 628.099.999,00 144.041.346,00 254.585.694,00 257.689.067,00 241.002.790,00
Finansal Yatırımlar 196.879.034,00 199.730.232,00 4.544.447,00 2.088.549,00 1.405.964,00
Ticari Alacaklar 871.901.282,00 679.514.686,00 540.473.940,00 445.509.089,00 274.768.287,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.860.868,00 7.456.626,00 3.884.660,00 307.879,00 4.970.435,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 864.040.414,00 672.058.060,00 536.589.280,00 445.201.210,00 269.797.852,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.917.225,00 7.069.540,00 776.008,00 818.258,00 798.011,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.917.225,00 7.069.540,00 776.008,00 818.258,00 798.011,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.062.107,00 5.855.648,00 5.347.048,00 5.479.296,00 3.491.905,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 131.354.259,00 39.044.161,00 43.707.827,00 55.066.213,00 81.852.363,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 298,00 267,00 190,00 190,00 2.477,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.444.780,00 5.655.865,00 1.759.725,00 4.650.744,00 1.387.699,00
ARA TOPLAM 1.864.658.984,00 1.080.911.745,00 851.194.879,00 771.301.406,00 604.709.496,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.208.309.071,00 1.936.617.565,00 1.779.045.739,00 1.844.281.528,00 643.361.169,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 23.342.812,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 177.175.000,00 177.175.000,00 177.175.000,00 177.175.000,00 72.874.550,00
Maddi Duran Varlıklar 1.553.678.107,00 1.307.624.995,00 1.177.808.394,00 1.262.107.315,00 523.771.970,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 456.329.235,00 433.271.348,00 416.295.606,00 401.037.425,00 12.458.599,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 456.329.235,00 433.271.348,00 416.295.606,00 401.037.425,00 12.458.599,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.896.500,00 14.315.993,00 6.706.761,00 3.132.121,00 9.844.045,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.072.968.055,00 3.017.529.310,00 2.630.240.618,00 2.615.582.934,00 1.248.070.665,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.780.599.105,00 965.862.406,00 652.486.322,00 656.675.898,00 468.923.766,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.756.515,00 14.676.967,00 42.466.946,00 21.526.130,00 24.516.484,00
- Banka Kredileri 13.756.515,00 0,00 0,00 21.526.130,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 536.785.999,00 266.992.809,00 157.890.206,00 142.486.719,00 76.140.525,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.824.369,00 2.824.369,00 624.171,00 891.513,00 881.759,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 582.279.572,00 357.226.776,00 295.614.634,00 289.704.549,00 172.679.079,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 78.461,00 26.877,00 163.517,00 26.877,00 26.877,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 582.201.111,00 357.199.899,00 295.451.117,00 289.677.672,00 172.652.202,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.245.823,00 26.441.783,00 19.679.268,00 11.760.492,00 11.009.440,00
Diğer Borçlar 57.607.425,00 72.188.946,00 34.907.638,00 27.869.564,00 35.857.354,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.607.425,00 63.188.946,00 34.907.638,00 27.869.564,00 35.857.354,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 476.330.580,00 187.522.240,00 53.545.631,00 141.633.989,00 125.602.626,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.148.416,00 15.040.849,00 18.561.621,00 5.599.227,00 8.101.607,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.444.775,00 25.772.036,00 29.820.378,00 16.095.228,00 15.016.651,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.916.055,00 8.117.227,00 5.419.562,00 3.562.458,00 3.653.601,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.528.720,00 17.654.809,00 24.400.816,00 12.532.770,00 11.363.050,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 472.518.320,00 375.192.277,00 384.983.128,00 407.890.596,00 210.958.947,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.244.569,00 75.417.701,00 88.717.974,00 104.133.871,00 109.945.209,00
Banka Kredileri 164.622.152,00 73.795.284,00 88.717.974,00 104.133.871,00 109.663.434,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.622.417,00 1.622.417,00 0,00 0,00 281.775,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.560.079,00 24.134.566,00 15.022.811,00 10.761.498,00 7.754.681,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.560.079,00 24.134.566,00 15.022.811,00 10.761.498,00 7.754.681,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 276.561.684,00 272.923.305,00 278.525.638,00 290.278.522,00 76.835.285,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.253.117.425,00 1.341.054.683,00 1.037.469.450,00 1.064.566.494,00 679.882.713,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.819.850.630,00 1.676.474.627,00 1.592.771.168,00 1.551.016.440,00 568.187.952,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.764.710.075,00 1.637.275.172,00 1.547.006.246,00 1.513.846.383,00 567.468.656,00
Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -74.642.043,00 -74.642.043,00 -74.642.043,00 -74.642.043,00 -74.642.043,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 102.559.556,00 102.559.556,00 102.559.556,00 102.559.556,00 102.559.556,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 954.448.671,00 960.469.791,00 960.337.525,00 1.047.451.840,00 230.197.931,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 954.448.671,00 960.469.791,00 960.337.525,00 1.047.451.840,00 230.197.931,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.526.454,00 -847.381,00 173.260,00 4.922.588,00 -454.270,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.265.331,00 508.791,00 2.204.181,00 754.595,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 4.265.331,00 508.791,00 2.204.181,00 754.595,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.978.194,00 11.098.986,00 6.666.077,00 9.741.105,00 4.377.905,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 325.744.241,00 324.623.450,00 370.921.658,00 100.918.989,00 101.186.080,00
Net Dönem Karı/Zararı 340.356.125,00 210.656.641,00 76.959.292,00 225.062.341,00 101.789.227,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 55.140.555,00 39.199.455,00 45.764.922,00 37.170.057,00 719.296,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.072.968.055,00 3.017.529.310,00 2.630.240.618,00 2.615.582.934,00 1.248.070.665,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 9.434,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi