Geri Dön

GRNYO | Garanti Yat. Ort.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 96,39
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı -28,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,17
Dibe Uzaklık 99,70
Piyasa Değeri (USD) 12.984.635,62
Piyasa Değeri (TL) 418.500.000,00
Özsermaye (TL) 67.869.680,00
Sermaye (TL) 37.500.000,00
Net Kar (TL) -14.829.503,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GRNYO
Sektör Portföy işletmeciliği
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanbul
Telefon 0212 335 30 95
Faks 0212 335 32 30
Web www.gyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.354.942,25 3,61
TOPLAM 37.500.000,00 100,00
DİĞER 36.145.057,75 96,39
Toplam 75.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
13.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.10.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
24.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.06.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.11.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
01.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
09.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
20.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
14.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
07.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,24
04.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
14.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,81
15.12.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,08
11.07.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,62
10.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,41
30.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,58
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 245.829.685,00 156.784.315,00 104.953.667,00 51.836.576,00 186.402.871,00
Satışların Maliyeti (-) -223.310.252,00 -134.371.007,00 -89.160.309,00 -49.454.333,00 -169.879.297,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.519.433,00 22.413.308,00 15.793.358,00 2.382.243,00 16.523.574,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.519.433,00 22.413.308,00 15.793.358,00 2.382.243,00 16.523.574,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.622.145,00 -8.880.361,00 -5.330.630,00 -2.938.694,00 -6.092.237,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.433.851,00 970.472,00 750.415,00 693.348,00 315.571,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.733,00 -13.714,00 -10.780,00 -515,00 -12.528,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.314.406,00 14.489.705,00 11.202.363,00 136.382,00 10.734.380,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.314.406,00 14.489.705,00 11.202.363,00 136.382,00 10.734.380,00
Finansman Giderleri (-) -77.523,00 -40.000,00 -27.170,00 -13.874,00 -79.997,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -14.829.503,00 14.449.705,00 11.175.193,00 122.508,00 10.654.383,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -14.829.503,00 14.449.705,00 11.175.193,00 122.508,00 10.654.383,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -14.829.503,00 14.449.705,00 11.175.193,00 122.508,00 10.654.383,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -14.829.503,00 14.449.705,00 11.175.193,00 122.508,00 10.654.383,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,40 0,39 0,30 0,00 0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 67.737,00 -183.836,00 -183.836,00 0,00 -120.039,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -183.836,00 -183.836,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 67.737,00 0,00 0,00 0,00 -120.039,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 67.737,00 -183.836,00 -183.836,00 0,00 -120.039,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.761.766,00 14.265.869,00 10.991.357,00 122.508,00 10.534.344,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 77.754.412,00 64.422.106,00 62.928.972,00 52.233.540,00 52.655.514,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.391,00 4.315.860,00 3.992.202,00 2.291.743,00 2.148.802,00
Finansal Yatırımlar 51.406.636,00 48.753.861,00 41.745.361,00 43.188.996,00 45.613.586,00
Ticari Alacaklar 0,00 7.885,00 13.504,00 21.364,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 7.885,00 13.504,00 21.364,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.316.295,00 11.243.478,00 17.051.745,00 6.592.395,00 4.874.310,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 11.243.478,00 17.051.745,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 28.231,00 9.330,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.110,00 84.469,00 81.949,00 113.732,00 2.162,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.980,00 16.553,00 15.980,00 15.980,00 16.654,00
ARA TOPLAM 77.754.412,00 64.422.106,00 62.928.972,00 52.233.540,00 52.655.514,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.021.330,00 358.876,00 392.846,00 507.360,00 357.809,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 349.345,00 140.025,00 67.261,00 75.102,00 82.944,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.158,00 18.900,00 19.549,00 20.198,00 20.847,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 78.775.742,00 64.780.982,00 63.321.818,00 52.740.900,00 53.013.323,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.674.655,00 632.663,00 2.440.695,00 826.328,00 710.127,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.064,00 81.110,00 227.439,00 368.543,00 177.490,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.245.452,00 166.396,00 1.911.853,00 122.604,00 139.417,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.313,00 35.276,00 33.321,00 31.156,00 35.995,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.202.139,00 131.120,00 1.878.532,00 91.448,00 103.422,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 304.321,00 289.912,00 183.848,00 229.653,00 160.513,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15,00 14,00 15,00 14,00 14,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 304.306,00 289.898,00 183.833,00 229.639,00 160.499,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 21.897,00 55.975,00 117.555,00 105.528,00 232.707,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.897,00 55.975,00 117.555,00 105.528,00 232.707,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 231.407,00 373.057,00 380.373,00 182.671,00 693.803,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.098,00 0,00 5.333,00 15.184,00 112.120,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 226.309,00 0,00 375.040,00 0,00 581.683,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 226.309,00 0,00 375.040,00 0,00 581.683,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.906.062,00 1.005.720,00 2.821.068,00 1.008.999,00 1.403.930,00
Ö Z K A Y N A K L A R 67.869.680,00 63.775.262,00 60.500.750,00 51.731.901,00 51.609.393,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 67.869.680,00 63.775.262,00 60.500.750,00 51.731.901,00 51.609.393,00
Ödenmiş Sermaye 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 395.794.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -166.453,00 -489.712,00 -489.712,00 -305.876,00 -305.876,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -489.712,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.243.954,00 1.632.487,00 1.632.487,00 1.099.765,00 1.099.765,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -360.672.339,00 10.682.782,00 10.682.782,00 13.315.504,00 2.661.121,00
Net Dönem Karı/Zararı -14.829.503,00 14.449.705,00 11.175.193,00 122.508,00 10.654.383,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 78.775.742,00 64.780.982,00 63.321.818,00 52.740.900,00 53.013.323,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -489.712,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 87.088,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi