Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GRNYO
Sektör Portföy işletmeciliği
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:301 34398 Sarıyer- İstanbul
Telefon 0212 335 32 32
Faks 0212 285 40 04
Web http://www.gyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 33.735.396,86 96,39
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.264.603,00 3,61
Toplam 34.999.999,86 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.10.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
24.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.06.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.11.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
01.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
09.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
20.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
14.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
07.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,24
04.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
14.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,81
15.12.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,08
11.07.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,62
10.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,41
30.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,58
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 28.259.762,00 6.960.445,00 1.180.958,00 40.959.720,00 14.210.936,00
Satışların Maliyeti (-) -24.702.404,00 -4.882.519,00 -895.416,00 -32.730.805,00 -8.020.880,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.557.358,00 2.077.926,00 285.542,00 8.228.915,00 6.190.056,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.557.358,00 2.077.926,00 285.542,00 8.228.915,00 6.190.056,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.939.754,00 -1.973.935,00 -1.137.147,00 -4.220.486,00 -3.043.528,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 135.061,00 116.624,00 179.797,00 32.117,00 108.396,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -345.662,00 -250.404,00 -210.413,00 -208.174,00 -182.614,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 407.003,00 -29.789,00 -882.221,00 3.832.372,00 3.072.310,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 407.003,00 -29.789,00 -882.221,00 3.832.372,00 3.072.310,00
Finansman Giderleri (-) -127.068,00 -85.410,00 -49.039,00 -193.489,00 -146.114,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 279.935,00 -115.199,00 -931.260,00 3.638.883,00 2.926.196,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 279.935,00 -115.199,00 -931.260,00 3.638.883,00 2.926.196,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 279.935,00 -115.199,00 -931.260,00 3.638.883,00 2.926.196,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 279.935,00 -115.199,00 -931.260,00 3.638.883,00 2.926.196,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 -0,03 0,10 0,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -22.608,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 -22.608,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -22.608,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 279.935,00 -115.199,00 -931.260,00 3.616.275,00 2.926.196,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 41.299.407,00 41.307.732,00 40.873.628,00 41.298.208,00 40.448.415,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.509.771,00 7.801.822,00 23.094.695,00 20.014.349,00 18.911.313,00
Finansal Yatırımlar 31.417.598,00 31.376.801,00 15.886.201,00 11.863.207,00 20.205.375,00
Ticari Alacaklar 326.283,00 47.461,00 164,00 8.545.141,00 28.322,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.547,00 36.516,00 164,00 641,00 28.247,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 307.736,00 10.945,00 0,00 8.544.500,00 75,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.000.623,00 2.032.621,00 1.830.205,00 820.656,00 1.222.773,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.773,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 23.740,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.483,00 18.281,00 31.090,00 22.289,00 26.572,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 29.649,00 30.746,00 31.273,00 32.566,00 30.320,00
ARA TOPLAM 41.299.407,00 41.307.732,00 40.873.628,00 41.298.208,00 40.448.415,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.053.084,00 1.152.405,00 1.184.725,00 1.284.626,00 1.386.624,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 36.407,00 42.636,00 48.863,00 55.091,00 64.938,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.688,00 27.337,00 27.986,00 28.635,00 29.284,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 42.352.491,00 42.460.137,00 42.058.353,00 42.582.834,00 41.835.039,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.305.292,00 830.615,00 726.276,00 313.752,00 242.626,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 563.264,00 516.792,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 443.260,00 120.345,00 555.298,00 109.392,00 86.735,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.737,00 54.953,00 52.898,00 56.226,00 51.153,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 384.523,00 65.392,00 502.400,00 53.166,00 35.582,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 160.713,00 84.061,00 74.317,00 130.750,00 89.181,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 70.002,00 8,00 8,00 8,00 8,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.711,00 84.053,00 74.309,00 130.742,00 89.173,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 80.722,00 105.737,00 56.636,00 68.010,00 66.710,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 80.722,00 105.737,00 56.636,00 68.010,00 66.710,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.090.502,00 1.122.957,00 1.641.573,00 1.647.318,00 1.660.728,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 712.667,00 764.839,00 1.303.172,00 1.328.634,00 1.376.403,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 303.116,00 346.560,00 576.429,00 598.417,00 621.358,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 377.835,00 358.118,00 338.401,00 318.684,00 284.325,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 377.835,00 358.118,00 338.401,00 318.684,00 284.325,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.395.794,00 1.953.572,00 2.367.849,00 1.961.070,00 1.903.354,00
Ö Z K A Y N A K L A R 39.956.697,00 40.506.565,00 39.690.504,00 40.621.764,00 39.931.685,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.956.697,00 40.506.565,00 39.690.504,00 40.621.764,00 39.931.685,00
Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -155.817,00 -155.817,00 -155.817,00 -155.817,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.209,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 989.600,00 807.656,00 807.656,00 807.656,00 807.656,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.842.979,00 4.969.925,00 4.969.925,00 1.331.042,00 1.331.042,00
Net Dönem Karı/Zararı 279.935,00 -115.199,00 -931.260,00 3.638.883,00 2.926.196,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 42.352.491,00 42.460.137,00 42.058.353,00 42.582.834,00 41.835.039,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi