Geri Dön

GRNYO | Garanti Yat. Ort.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 96,39
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı 31,05
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,12
Dibe Uzaklık 99,70
Piyasa Değeri (USD) 7.711.436,84
Piyasa Değeri (TL) 161.250.000,00
Özsermaye (TL) 51.731.901,00
Sermaye (TL) 37.500.000,00
Net Kar (TL) 5.193.705,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu GRNYO
Sektör Portföy işletmeciliği
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanbul
Telefon 0212 335 30 95
Faks 0212 335 32 30
Web www.gyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDULKADİR ÖZDEK 1.892.500,00 5,05
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.354.929,36 3,61
NEVZAT BARBAROS 1.925.024,05 5,13
TOPLAM 37.500.000,00 100,00
DİĞER 32.327.546,59 86,21
Toplam 75.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
02.10.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
24.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.06.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.11.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,05
01.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
08.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
22.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
09.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
20.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
14.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
07.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,24
04.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
14.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
22.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.08.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,81
15.12.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,08
11.07.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,62
10.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,41
30.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,58
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.836.576,00 186.402.871,00 153.788.174,00 105.007.994,00 41.058.602,00
Satışların Maliyeti (-) -49.454.333,00 -169.879.297,00 -140.795.735,00 -95.622.136,00 -34.484.952,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.382.243,00 16.523.574,00 12.992.439,00 9.385.858,00 6.573.650,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.382.243,00 16.523.574,00 12.992.439,00 9.385.858,00 6.573.650,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.938.694,00 -6.092.237,00 -4.087.470,00 -2.501.420,00 -1.060.843,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 693.348,00 315.571,00 303.846,00 245.095,00 204.115,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -515,00 -12.528,00 -10.290,00 -8.035,00 -104.989,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 136.382,00 10.734.380,00 9.198.525,00 7.121.498,00 5.611.933,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 136.382,00 10.734.380,00 9.198.525,00 7.121.498,00 5.611.933,00
Finansman Giderleri (-) -13.874,00 -79.997,00 -33.178,00 -27.230,00 -28.747,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 122.508,00 10.654.383,00 9.165.347,00 7.094.268,00 5.583.186,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 122.508,00 10.654.383,00 9.165.347,00 7.094.268,00 5.583.186,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 122.508,00 10.654.383,00 9.165.347,00 7.094.268,00 5.583.186,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 122.508,00 10.654.383,00 9.165.347,00 7.094.268,00 5.583.186,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,28 0,24 0,19 0,15
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -120.039,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -120.039,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -120.039,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 122.508,00 10.534.344,00 9.165.347,00 7.094.268,00 5.583.186,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 52.233.540,00 52.655.514,00 50.964.962,00 48.591.178,00 47.652.913,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.291.743,00 2.148.802,00 2.048.757,00 10.252.137,00 10.435.881,00
Finansal Yatırımlar 43.188.996,00 45.613.586,00 41.211.776,00 33.195.260,00 31.750.394,00
Ticari Alacaklar 21.364,00 0,00 221.938,00 6.166,00 32.672,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.364,00 0,00 2.938,00 6.166,00 9.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 219.000,00 0,00 23.300,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.592.395,00 4.874.310,00 7.442.382,00 5.109.515,00 5.353.926,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 5.109.515,00 0,00
Türev Araçlar 9.330,00 0,00 19.222,00 0,00 50.227,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 113.732,00 2.162,00 2.262,00 8.633,00 11.137,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.980,00 16.654,00 18.625,00 19.467,00 18.676,00
ARA TOPLAM 52.233.540,00 52.655.514,00 50.964.962,00 48.591.178,00 47.652.913,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 507.360,00 357.809,00 430.171,00 436.478,00 407.992,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 75.102,00 82.944,00 93.197,00 77.750,00 43.532,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.198,00 20.847,00 21.496,00 22.145,00 22.794,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 52.740.900,00 53.013.323,00 51.395.133,00 49.027.656,00 48.060.905,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 826.328,00 710.127,00 888.051,00 505.926,00 657.802,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 368.543,00 177.490,00 190.177,00 168.210,00 231.229,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 122.604,00 139.417,00 350.083,00 88.482,00 250.664,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.156,00 35.995,00 32.552,00 31.742,00 35.137,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.448,00 103.422,00 317.531,00 56.740,00 215.527,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 229.653,00 160.513,00 151.382,00 118.146,00 77.576,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14,00 14,00 14,00 14,00 7,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 229.639,00 160.499,00 151.368,00 118.132,00 77.569,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 105.528,00 232.707,00 196.409,00 122.697,00 98.333,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 105.528,00 232.707,00 196.409,00 122.697,00 98.333,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.671,00 693.803,00 266.686,00 352.413,00 344.868,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.184,00 112.120,00 53.907,00 157.157,00 167.135,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 581.683,00 212.779,00 195.256,00 177.733,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 581.683,00 212.779,00 195.256,00 177.733,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.008.999,00 1.403.930,00 1.154.737,00 858.339,00 1.002.670,00
Ö Z K A Y N A K L A R 51.731.901,00 51.609.393,00 50.240.396,00 48.169.317,00 47.058.235,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.731.901,00 51.609.393,00 50.240.396,00 48.169.317,00 47.058.235,00
Ödenmiş Sermaye 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -305.876,00 -305.876,00 -185.837,00 -185.837,00 -185.837,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.099.765,00 1.099.765,00 1.099.768,00 1.099.768,00 1.049.676,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.315.504,00 2.661.121,00 2.661.118,00 2.661.118,00 3.111.210,00
Net Dönem Karı/Zararı 122.508,00 10.654.383,00 9.165.347,00 7.094.268,00 5.583.186,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 52.740.900,00 53.013.323,00 51.395.133,00 49.027.656,00 48.060.905,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 87.088,00 13.646,00 102.398,00 98.536,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi